İnkılap Tarihi (Kısa Özetli)

Konu 'Tarih - İnkılap Tarihi Ders Notları' bölümünde Toгgαи tarafından paylaşıldı.

 1. Toгgαи

  Toгgαи Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  4.730
  Beğenileri:
  1.813
  Ödül Puanları:
  38

  20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU’NUN DURUMU :
  * 20. YY. başlarında Osmanlı Devleti , siyasi ve ekonomik yönden çöküş içindeydi . Avrupalı devletler 19. yüzyıldan itibaren “azınlıkları
  bahane ederek” Osmanlı Devleti’nin iç işlerine müdahale ediyorlardı . Osmanlı Devleti 19. YY.da , Avrupa Devletlerinden alınan dış
  borçların ödenememesi nedeniyle iflas etmiş durumdaydı . Avrupalı devletler , Osmanlı Devletinden alacaklarını tahsil edebilmek
  amacıyla “Düyun-u Umumiye İdaresi” ni kurup , Osmanlı Devletinin tüm gelirlerine el koymuşlardı .

  * 19. YY.da Osmanlı aydınları Jön Türkler (Genç Osmanlılar) Cemiyetini kurdular . Bu cemiyetin amacı : devletin dağılmasını ve Avrupalı
  devletlerin iç işlerimize karışmalarını önlemek için yönetim şeklini değiştirip meşrutiyetin ilanının sağlamaktı .

  * Jön Türkler , 1876’da II: Abdülhamit’i tahta çıkardılar . II. Abdülhamit , 23 Aralık 1876’da ilk Osmanlı Anayasası olan “Kanun-i
  Esasi’yi” ilan edip Meşrutiyet’i ilan etti .

  NOT : MEŞRUTİYET : Yarı demokrasi olarak tanımlanabilecek bir yönetim şeklidir . Bu sistemde başta yine padişah bulunur ,
  Ancak padişahın altında halkın seçtiği mebuslardan (milletvekili) oluşan bir “Mebuslar Meclisi” ile padişahın atadığı
  kişilerden oluşan bir “Ayan Meclisi” vardı .
  Ancak 1876’da ilan edilen I. Meşrutiyet’te demokratik olmayan bazı konular vardı . I. Meşrutiyette meclisi açma – kapama
  yetkisi padişahın elinde idi . Hükümet meclise karşı değil , padişaha karşı sorumlu idi . Buna rağmen 1876’da Meşrutiyet’in
  ilanı ile :
  * Osmanlı Devletinde halk ilk kez yönetime katılmıştır .
  * Osmanlı Devletinde ilk kez yönetim şekli değişmiştir .
  * İlk Osmanlı Anayasası olan Kanun-i Esasi uygulamaya girmiştir .


  * Ancak I. Meşrutiyet uzun ömürlü olmadı . II. Abdülhamit , 1877-1878 Osmanlı – Rus Savaşını bahane ederek , 1878’de Meclis-i Mebu –
  san’ı kapatıp , anayasayı yürürlükten kaldırdı . (Osmanlı Devleti 1878 – 1908 arası dönemde tekrar monarşi ile yönetildi .)

  * 1890’larda Osmanlı aydınları ve subayları tarafından “İttihat ve Terakki Cemiyeti” kuruldu . Bu cemiyetin amacı da Jön Türkler’de ol-
  duğu gibi dağılmayı ve Avrupa devletlerinin iç işlerimize karışmalarının önlenmesi için Meşrutiyet’i ilan ettirmekti . İttihat Terakki Ce –
  miyetinin çalışmaları ve çıkarttığı bir ayaklanma sonucu II. Abdülhamit 24 Temmuz 1908’de Meşrutiyet’i tekrar ilan etmek zorunda kaldı
  Osmanlı Mebuslar Meclisi tekrar açıldı , Kanun-i Esasi yürürlüğe girdi .

  NOT : 1-1908’de ilan edilen II. Meşrutiyet , I. Meşutiyet’e göre daha demokratiktir . II. Meşrutiyette padişahın meclisi açma –
  kapama yetkisi elinden alınmış , hükümetin padişaha karşı değil , meclise karşı sorumlu olacağı kuralı getirilerek meclis
  üstünlüğü prensibi getirilmiştir .
  2- İttihat ve Terakki Cemiyeti Türk tarihinin ilk siyasi partisidir .


  II. Meşrutiyet Döneminin Siyasi Olayları :

  1- Bulgaristan bağımsızlığını kazandı (1908)
  2- Yunanistan Girit Adasını aldı (1908)
  3- Avusturya , Osmanlı toprağı olan Bosna-Hersek’i işgal etti (1908)
  4- 31 Mart Olayı çıktı (13 Nisan 1909)
  * II. Meşrutiyet’in ilanından bir yıl sonra , İstanbul’da Meşrutiyet’i istemeyenler tarafından büyük bir ayaklanma çıkarıldı . (13 Nisan 1909)
  ( Bu ayaklanma Rumi Takvime göre 31 Mart gününe denk geldiği için 31 Mart Olayı olarak tarihe geçmiştir .) Ancak bu ayaklanma
  “Hareket Ordusu” adı verilen bir ordu tarafından bastırıldı . (Bu ordunun komutanı Mahmut Şevket Paşa , Kurmay Başkanı ise Mustafa
  Kemal’di .)

  NOT : 31 Mart Ayaklanması , Türk tarihinde devletin rejimine karşı çıkan ilk isyan olma özelliğini taşımaktadır .


  * 31 Mart Ayaklanmasının bastırılmasından sonra , II. Abdülhamit tahttan indirildi . Yerine V. Mehmet Reşat tahta çıkarıldı . Devlet yöne –
  timi tamamen İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin kontrolüne girdi .

  5- TABLUSGARP SAVAŞI (1911-1912)

  * Siyasi birliğini 1870’te tamamlayan İtalya , kendisine sömürge yapmak amacıyla , 1911’de Kuzey Afrikadaki son Osmanlı toprağı olan
  Trablusgarp’ı (Bugünkü Libya) işgal etti .

  NOT : İtalya bu işgali , İngiltere ve Fransa ile anlaşarak gerçekleştirmiştir . İtalya 1911’de İttifak Grubu içindedir . İtilaf Grubun-
  daki İngiltere ve Fransa , İtalya’yı kendi yanlarına çekebilmek düşüncesiyle bu işgale izin vermişlerdir .


  * Osmanlı Devleti bu işgal karşısında bir şey yapamadı . Karadan ve Denizden ordu gönderemedi . Ancak Mustafa Kemal ve Enver Paşa
  gizlice Trablusgarp’a giderek , buradaki halkı örgütleyip , İtalyanlara karşı Derne ve Tobruk şehirlerinde başarı kazandılar . İtalya ise
  Osmanlı Devleti’ni barışa zorlamak için Ege Denizindeki Oniki Ada’yı işgal edip , Çanakkale Boğazını topa tuttu .

  * 1912’de Balkan Savaşı çıkınca , Osmanlı Devleti , Trablusgarp Savaşında yenilgiyi kabul edip , İtalya ile Ouchy (Uşi) Antlaşmasını yaptı
  Bu Antlaşma ile :
  - Trablusgarp ve Bingazi İtalya’ya verildi .

  NOT : Böylece Kuzey Afrika’daki Osmanlı varlığı sona erdi .


  - Oniki ada , Balkan Savaşı bitinceye kadar , geçici olarak İtalya’ya bırakıldı .
 2. Toгgαи

  Toгgαи Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  4.730
  Beğenileri:
  1.813
  Ödül Puanları:
  38
  NOT : İtalya bu adaları daha sonra geri vermemiştir . Bu adalar II. Dünya Savaşından sonra İtalya tarafından Yunanistan’a
  verilmiştir .
  6- BALKAN SAVAŞLARI (1912-1913)

  a) I . Balkan Savaşı : (1912 – 1913)

  * ( Osmanlı Devleti Yunanistan + Bulgaristan + Sırbistan + Karadağ)

  Nedenleri :

  - Balkan Devletleri’nin (Yunanistan , Sırbistan , Bulgaristan ve Karadağ) , Osmanlı Devletini Balkanlardan tamamen atmak istemeleri .
  - Rusya’nın Balkan Devletlerini Osmanlı Devleti’ne karşı kışkırtması .

  * 1912’de başlayan I. Balkan Savaşında Osmanlı Devleti çok ağır bir yenilgi aldı . Makedonya , Balkanlar , Batı ve Doğu Trakya dört
  devleti tarafından işgal edildi . Yunanistan Ege Adalarını işgal etti .

  NOT : I . Balkan Savaşı devam ederken , Arnavutluk bağımsızlığını ilan ederek Osmanlı Devletinden ayrıldı . Böylece Osmanlı
  Devletinden ayrılan son Balkan milleti Arnavutlar oldu .


  * I . Balkan Savaşı , 1913 Londra Antlaşması ile sona erdi . Bu antlaşmayla Osmanlı Devleti Midye – Enez hattının batısında kalan tüm
  Trakya’yı , Makedonya’yı , Balkanları ve Gökçeada ile Bozcaada hariç Ege Adalarını kaybetti . Bu topraklar dört Balkan devleti tarafın
  dan paylaşıldı .

  NOT : I. Balkan Savaşında alınan bu ağır yenilginin en önemli nedenleri :
  - Osmanlı ordusunda , komutanlar arasında siyasi çekişmelerin yaşanması ve
  - Balkan Savaşı öncesinde ordunun büyük bölümünün terhis edilmiş olmasıdır .  b) II. Balkan Savaşı : (1913)

  * (Bulgaristan Sırbistan + Karadağ + Yunanistan (Osmanlı Devleti + Romanya) )

  Nedeni :

  - 1913 Londra Antlaşmasında Bulgaristan’ın daha fazla toprak alması üzerine diğer üç Balkan Devleti’nin (Yunanistan , Sırbistan ve
  Karadağ) bu durumu kabul etmeyerek Bulgaristan’a savaş açmaları)

  - II. Balkan Savaşı başlayınca , Osmanlı Devleti , I. Balkan Savaşında kaybettiği toprakları geri alabilmek amacıyla savaşa girip Edirne ve
  Kırklareli’yi (Doğu Trakya’yı) geri aldı .

  Balkan Devletlerinin kendi aralarında yaptığı savaştan yararlanıp topraklarını genişletmek isteyen Romanya’da I. Balkan Savaşına katıl –
  madığı halde II. Balkan Savaşına girdi .

  * II. Balkan Savaşı 1913’te Bulgaristan’ın yenilgisiyle sona erdi . Balkan Devletleri 1913 Bükreş Antlaşması ile Osmanlı Devletinden
  aldıkları toprakları tekrar paylaştılar . (Londra Antlaşması iptal edildi . Ancak Bükreş Antlaşmasındaki paylaşımda Edirne ve Kırklareli
  yer almadı . Ayrıca Romanya’da paylaşıma ortak oldu .)

  NOT : II . Balkan Savaşından sonra Osmanlı Devleti Yunanistan ile ATİNA , Bulgaristan ile İSTANBUL ve Sırbistan ile de
  İSTANBUL antlaşmalarını yaptı .
  Yunanistan ve Bulgaristan ile yapılan antlaşmalarda bugünkü sınırımız (Meriç Nehri) belirlenmiştir . Sırbistan ile yapılan
  antlaşmada ise bu devletle sınırımız olmadığı için sınır konusu gündeme gelmemiş , Sırbistan’da kalan Türklerin durumu
  karara bağlanmıştır .


  Balkan Savaşlarının Osmanlı Devleti Açısından Sonuçları :

  - Osmanlı Devleti Balkan Savaşları sonucunda Batı Trakya’yı , Makedonya’yı , Balkanları ve Ege Adalarını kaybetmiştir .

  NOT : Balkan Savaşlarından Günümüze Kadar Gelen Sorunlar vardır . Bu sorunlar :
  - Yunanistan ve Bulgaristan’da kalan Türk azınlığının durumu ve
  - Yunanistan ile Ege Adaları sorunudur .


  7- I. DÜNYA SAVAŞI (1914 – 1918)

  Temel Neden : İngiltere ve Almanya başta olmak üzere , Avrupa devletleri arasındaki ekonomik ve siyasi rekabet .


  NOT : I. Dünya Savaşı öncesindeki ekonomik rekabet : Sanayi İnkılabıyla ortaya çıkan sömürgecilik akımından , siyasi rekabet ise
  Fransız İhtilali ile ortaya çıkan milliyetçilik akımından kaynaklanmıştır .
  bergen_mutluay, aşıklar, EbOoO ve diğer 3 kişi bunu beğendi.
 3. Toгgαи

  Toгgαи Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  4.730
  Beğenileri:
  1.813
  Ödül Puanları:
  38
  Diğer Nedenler :

  - Almanya ile Fransa arasındaki düşmanlık (Alsace – Loren bölgesi nedeniyle)
  - Rusya’nın Balkanlarda uyguladığı Panslavizm politikasının , Avusturya – Macaristan İmparatorluğunu rahatsız etmesi .
  - İtalya’nın sömürge arayışı .

  * 1870’te İtalya’nın , 1871’de ise Almanya’nın siyasi birliklerini kurmaları ve sömürge arayışına girmeleri sonucu Avrupa devletleri arasın
  daki ekonomik ve siyasi rekabet iyice kızıştı . Bu rekabetin sonucu olarak Avrupa devletleri iki bloğa ayrıldı . 1883’te , Almanya yanına
  Avusturya – Macaristan İmparatorluğunu ve İtalya’yı alarak Üçlü İttifak bloğunu kurdu . Buna karşılık 1907’de İngiltere , yanına
  Fransa ve Rusya’yı alarak Üçlü İtilaf Bloğunu kurdu .

  I. Dünya Savaşını başlatan Olay :

  * Avusturya- Macaristan İmparatorluğu veliahtı’nın Sırbistan’ın başkenti Saraybosna’da bir Sırplı tarafından öldürülmesi I. Dünya Savaşını
  başlattı .

  NOT : Bu olay savaşın bir nedeni değil , sadece bahanesidir .


  Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşına Girişi :

  * I. Dünya Savaşı başladığında Osmanlı Devleti savaşa girmemiş , tarafsızlığını ilan etmişti . Ancak savaşın başlamasından üç ay sonra Rusya’ya savaş açarak , I. Dünya Savaşına katılmıştır . (Ekim 1914)

  Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşına Girme Nedeni :

  * Osmanlı Devleti son dönemde kaybettiği toprakları geri almak amacıyla I. Dünya Savaşına girmiştir .

  Osmanlı Devleti’ninSavaşa İttifak Grubunda Girmesinin Nedenleri :

  - İttifak grubundaki devletlerin Osmanlı Devletine düşman olmaları
  - Savaşı Almanların kazanacağına inanılması
  - Yönetimde bulunan İttihat ve Terakki Partisinin Alman hayranlığı

  Almanya’nın Osmanlı Devletini Kendi Yanında Savaşa Sokmak İstemesinin Nedenleri :

  - Osmanlı Devleti’nin Jeopolitik konumundan yararlanmak .
  - Osmanlı Padişahının halifelik gücünden yararlanmak .
  - Savaşta kendi yükünü hafifletmek .

  Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşında Savaştığı Cepheler :

  * Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşında Kafkas (Doğu) Cephesi , Çanakkale Cephesi , Irak Cephesi , Suriye Cephesi , Kanal (Mısır)
  Cephesi , HicazCephesi ,Filistin Cephesi ve Yemen Cephesinde savaşmıştır . Bunların yanında Osmanlı Devleti müttefiklerine yar –
  dımcı olmak amacıyla Romanya , Makedonya ve Galiçya Cephelerine’de asker göndermiştir .

  Kafkas Cephesi (Doğu / Sarıkamış Cephesi)

  * Bu cephede savaşlar Kasım 1914’te Rusya’nın Doğu Anadolu’ya saldırmasıyla başladı . Buna karşılık Enver Paşa komutasındaki Osman-
  lı ordusu Aralık 1914’te “Sarıkamış Harekatı” nı başlattı . Ancak bu harekat sırasında 90.000 askerimiz donarak şehit oldu . Bu bozgun-
  dan sonra Ruslar , Van , Muş , Bitlis , Erzurum , Erzincan ve Trabzon’u işgal ettiler .
  * 1917 yılında Kafkas Cephesine atanan Mustafa Kemal , Muş ve Bitlis’i Ruslardan geri aldı .
  * 1917’de Rusya’da Bolşevik İhtilali’nin çıkması üzerine Çarlık Rusya’sı yıkıldı . Yerine Bolşevik Sovyet Rusya kuruldu . Bolşevik Rusya,
  emperyalizme karşı olduğu için savaştan çekildi . (1917)
  * Bu cephe Rusya ile imzalanan 3 Mart 1918 tarihli Brest-Litovsk Antlaşmasıyla kapandı . Bu antlaşma ile Rusya , 1878 Berlin Antlaşması
  ile Osmanlı Devletinden aldığı , Kars , Ardahan ve Batum’u geri vererek Doğu Anadolu’yu boşaltmıştır .

  Çanakkale Cephesi :

  * İtilaf Devletlerinin Çanakkale Cephesini Açma Nedenleri :
  - Çanakkale ve İstanbul Boğazlarını ele geçirip , ekonomik sıkıntı içindeki Rusya’ya yardım götürmek .
  - İstanbul’u alıp Osmanlı Devleti’ni savaş dışı bırakmak .

  * İngiliz ve Fransız donanmasının 18 Mart 1915 tarihindeki deniz harekatı başarılı olmadı . Bunun üzerine Çanakkale’yi karadan geçmek
  isteyen İngiltere ve Fransa yanlarına Anzakları da alarak kara harekatını başlattılar . Ancak Ocak 1916’ya kadar süren kara savaşlarında
  Gelibolu Yarımadasındaki Anafartalar ve Conkbayırında ,İtilaf Devletleri , Mustafa Kemal komutasındaki Osmanlı ordusu karşısında ba-
  şarılı olamadılar .

  Çanakkale Cephesinin Önemi ve Sonuçları :

  - I. Dünya Savaşının iki yıl uzamasına yol açtı .
  - Rusya’ya ekonomik yardım gitmedi . Bu da Rusya’da ihtilalin çıkmasını hızlandırdı .
  - Mustafa Kemal’in ismini tüm dünya bu cephedeki başarısı ile öğrendi .
  - Her iki taraftan yarım milyon asker öldü .
  - Bulgaristan İttifak grubunda savaşa girdi .
 4. Toгgαи

  Toгgαи Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  4.730
  Beğenileri:
  1.813
  Ödül Puanları:
  38
  NOT : Osmanlı Devleti , I. Dünya Savaşında sadece Çanakkalke Cephesinde başarılı olmuştur .  Kanal (Mısır / Süveyş) Cephesi :

  * Osmanlı ordusu bu cephede İngilizlerle savaşmıştır . Osmanlı Devleti bu cepheyi açarak :
  - Mısır’ı ve Süveyş Kanalını İngilizlerden geri alıp , İngiltere’nin sömürgeleri ile olan bağlantısını kesmeyi amaçlamıştır .
  * Osmanlı Devletinin bu amaçlarla düzenlediği iki harekat da başarılı olmamıştır .

  Irak Cephesi :

  * Irak Cephesi İngilizler tarafından açılmıştır . İngilizler bu cepheyi açarak :
  - Abadan (Irak) petrollerini korumayı
  - Rusya’ya karadan yardım götürmeyi ve
  - Osmanlı ordusunun İran’a girmesini ve Hindistan’ı tehdit etmesini önlemeye çalışmıştır .
  * Osmanlı ordusu bu cephede de başarılı olamamıştır . İngilizler ,1917’de Bağdat’ı alıp Musul’a doğru ilerlemeye başlamışlardır .

  Filistin – Suriye – Yemen ve Hicaz Cepheleri :

  * Osmanlı Devleti bu cephelerde İngilizlerle ve İngilizlerin kışkırttığı Araplarla savaşmıştır .
  * Mustafa Kemal , Çanakkale ve Kafkas Cephelerinde görev yaptıktan sonra Suriye cephesine atanmıştır . Mustafa Kemal , bu cephede
  “Yıldırım Orduları Grup Komutanı” olarak 1918 ‘de İngilizleri Suriye’nin güneyinde durdurmayı başarmıştır .

  NOT : İngilizlerin bağımsız devlet kurma vaadiyle kandırdığı Araplar , I. Dünya Savaşında halifenin cihat çağrısına uymayarak Osmanlı
  ordusuna karşı savaşmışlardır . Bu durum İslamiyetteki Ümmetçilik (İslam Birliği) düşüncesinin geçerliliğini yitirdiğini gösterir .


  I. Dünya Savaşını Bitiren Olay :

  * 1917’de ABD. İtilaf grubunda savaşa girdi . Bu durum savaştaki güçler dengesini bozdu ve 1918 yılında savaş İttifak grubunun yenilgisi
  ile sona erdi .

  I. Dünya Savaşının Sonuçları :

  - İmparatorluklar yıkıldı ( Osmanlı ,Avusturya – Macaristan ve Almanya )
  - Avrupa’da yeni devletler kuruldu . Avrupa haritası değişti . (Kurulan yeni devletler : Avusturya , Macaristan , Polonya , Çekoslovakya ,
  Yugoslavya , Ukrayna , Letonya , Estonya ve Türkiye)
  - Milyonlarca insan öldü , şehirler yakılıp yıkıldı .
  - Dünya barışını sağlamak ve korumak amacıyla “Milletler Cemiyeti” (Cemiyet-i Akvam) kuruldu .
  - Avrupa’da yeni yönetim şekilleri ortaya çıktı . (Almanya’da Nazizm , İtalya’da Faşizm)
  - Savaştan en kazançlı çıkan devlet İngiltere olurken en zararlı çıkan devlet Almanya oldu .

  I. Dünya Savaşı Sonunda Yapılan Barış Antlaşmaları :

  I. Dünya Savaşından sonra İtilaf Devletleri :
  Almanya İle : Wersailles (Versay)
  Bulgaristan ile Neully (Nöyyi)
  Avusturya ile : Saint Germain (Sen Jermen)
  Macaristan ile : Trianon ve
  Osmanlı Devleti ile : Sevr Antlaşmalarını yapmışlardır .

  NOT : Savaştan sonra yapılan barış antlaşmaları yeni sorunlara yol açmış , bu durum II. Dünya Savaşının çıkmasına neden olmuştur .


  8- MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI VE İŞGALLER

  * 1918 yılında Bulgaristan savaştan çekildi . Bunun üzerine zor durumda kalan Osmanlı Devleti de yenilgiyi kabul edip , İttifak Devletlerin
  den ateşkes isteyip savaştan çekildi .

  * Osmanlı Devleti ile İttifak Devletleri arasındaki ateşkes antlaşması 30 Ekim 1918 tarihinde Limni Adası’nın Mondros Limanında
  imzalandı . Mondros Ateşkes Antlaşması’nı Osmanlı Devleti adına Bahriye Nazırı Rauf Bey (Orbay) , İtilaf Devletleri adına ise İngiliz
  Amirali Caltrophe imzaladı .

  Mondros Ateşkesi’nin Maddeleri :

  - İstanbul ve Çanakkale Boğazları İtilaf Devletlerine teslim edilecektir .
  - Osmanlı ordusu terhis edilecek , orduya ait tüm silah , cephane ve araçlar İtilaf Devletlerine teslim edilecektir .
  - Osmanlı Donanması İtilaf Devletlerine teslim edilecektir .
  - Tüm ulaşım araçları , demiryolları , tüneller , telsiz ve telgraf istasyonları İtilaf Devletlerine teslim edilecektir .
  - Osmanlı Devleti savaşta aldığı esirleri geri verecek ancak İtilaf Devletleri , Osmanlı esirlerini geri vermeyeceklerdir .
  - İtilaf Devletleri güvenliklerini tehlikede gördükleri herhangi bir stratejik noktayı işgal edebileceklerdir . (7. MADDE)

  NOT . Bu madde antlaşmanın en tehlikeli maddesidir . Bu madde ile Anadolu’nun her yeri işgallere açık hale gelmiştir .

  - Altı Doğu İlinde (Vilayet-i Sitte / Erzurum , Van , Bitlis , Elazığ , Sivas , Diyarbakır) bir karışıklık çıkarsa İtilaf Devletleri bu illeri işgal
  edebileceklerdir .
 5. Toгgαи

  Toгgαи Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  4.730
  Beğenileri:
  1.813
  Ödül Puanları:
  38
  NOT : Bu madde ile Doğu Anadolu’da bir Ermenistan Devleti kurulması planlanmıştır .


  * Mondros Ateşkes Antlaşmasıyla Osmanlı Devleti Fiilen sona ermiştir .

  Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası İşgaller :

  İNGİLTERE : 3 Kasım 1918’de Musul’u işgal etti . (Mondros sonrası ilk işgal edilen yer.) Bundan başka Urfa , Antep , Maraş , Samsun
  ve Merzifon’u işgal etti . (İngiltere , Urfa , Antep ve Maraş’ı daha sonra Fransa’ya bırakmıştır .)

  FRANSA : Urfa , Antep , Maraş , Adana ve Suriye’yi işgal etti .

  İTALYA : Antalya , Konya , Bodrum , Kuşadası , Marmaris ve Fethiye’yi işgal etti .


  9- OSMANLI DEVLETİ’Nİ PAYLAŞMA TASARILARI (GİZLİ ANTLAŞMALAR)

  * İtilaf Devletleri , (İngiltere , Fransa , Rusya ve İtalya) I. Dünya Savaşının devam ettiği yıllarda , (1915 – 1917) yılları arasında yaptıkları
  gizli antlaşmalarla Osmanlı Devleti’ni kendi aralarında paylaşmışlardır .

  NOT : Rusya’da 1917 yılında çıkan Bolşevik İhtilali sonucu Rusya savaştan çekilmiştir . Rusya’da yeni kurulan Bolşevik yönetimi
  bu gizli antlaşmaları dünya kamuoyuna açıklamıştır .


  * 1915 – 1917 yılları arasında yapılan gizli antlaşmalar şunlardır :

  a) İstanbul Boğazlar Antlaşması : (1915)

  * Osmanlı Devletini paylaşmak amacıyla yapılan ilk gizli antlaşma olan Boğazlar Antlaşması İngiltere , Fransa ve Rusya arasında yapılmış-
  tır . Bu antlaşma ile İstanbul , boğazlar ve çevresi Rusya’ya bırakılmıştır .

  b) Londra Antlaşması : (1915)

  * İngiltere , Fransa , Rusya ve İtalya arasında yapılmıştır . Bu antlaşma ile Oniki Ada ile Antalya ve çevresi İtalya’ya bırakıldı . Bu antlaş-
  madan sonra İtalya , İtilaf grubunda savaşa girdi .

  c) Petrograd Sözleşmesi : (1916)

  * İngiltere , Fransa ve Rusya arasındaki bu antlaşma ile Rusya ‘ya Boğazlar bölgesine ek olarak Doğu Anadolu Bölgesi ve Doğu Karadeniz
  kıyıları bırakılmıştır .

  d) Sykes – Picot Antlaşması : (1916)

  * İngiltere ve Fransa’nın kendi aralarında yaptıkları bu antlaşma ile :
  - Adana , Antakya , Suriye kıyıları ve Lübnan Fransa’ya , Musul hariç Irak İngiltere’ye bırakılacaktı .
  - Musul ve Ürdün’de büyük bir Arap Krallığı kurulacak , İngiltere ve Fransa’nın koruyuculuğu altına bırakılacaktı .
  - Filistin’de uluslar arası bir yönetim kurulacaktı .

  NOT : Filistin’de uluslar arası bir yönetimin kurulması ve Arapların çoğunlukta olduğu yerlerde halifeliğin Araplarda olmasının
  kabul edilmesi , Arapların I. Dünya Savaşında , İngilizlerin yanında yer almasına neden olmuştur .


  e) Saint Jean de Maurienne Antlaşması : (1917)

  * İtalya’nın Sykes-Picot Antlaşmasına tepki göstermesi üzerine İngiltere , Fransa ve İtalya arasında yapıldı . Bu antlaşmayla , İtalya’ya
  Oniki Ada ve Antalya çevresine ilave olarak İzmir , Antalya ve Konya bırakıldı .

  f) Mac – Mahon Antlaşması :

  * Bu antlaşma İngilizlerin Mısır Valisi Mac Mahon ile Hicaz Emiri Hüseyin arasında yapılmıştır . Bu antlaşmada Arapların Osmanlı Devle
  tine karşı isyan etmesi halinde bağımsızlıklarının verilmesi kararlaştırıldı .

  NOT : Gizli antlaşmalarda daha sonra bazı değişiklikler oldu . Rusya’nın 1917’de I. Dünya Savaşından çekilmesi üzerine Rusya’ya
  bırakılan Boğazlar ve Doğu Anadolu Bölgesini İtilaf Devletleri kendi aralarında tekrar paylaştılar . Boğazlar , İtilaf Devlet-
  lerinin ortak yönetimine bırakılacak , Doğu Anadolu Bölgesinde ise Ermenistan kurulacaktı . Ayrıca , İtalya’ya vaat edilen
  İzmir ve çevresi daha sonra Yunanistan’a bırakılmıştır .


  10- WİLSON İLKELERİ : (8 OCAK 1918)

  * ABD . Nisan 1917’de İtilaf Grubunda I. Dünya Savaşına girdi . ABD başkanı Wilson savaş sonrası yapılacak antlaşmaların esaslarını
  belirlemek amacıyla 8 Ocak 1918’de ondört maddelik bir program yayınladı . Savaşı kazanmak için ABD’nin desteğine ihtiyaç duyan
  İngiltere , Fransa ve İtalya bu programı kabul ettiler . Wilson İlkeleri şunlardır :
  - Galip devletlerden toprak ve savaş tazminatı almayacaklardır .
  - Uluslar arası antlaşmalar açık olarak yapılacak , daha önce yapılan gizli antlaşmalar uygulanmayacaktır .
  - Sömürgecilik yapılmayacaktır .
  - Dünya barışının sağlanması için “Cemiyet-i Akvam” (Milletler Cemiyeti) kurulacaktır .
  - Osmanlı İmparatorluğunda Türklerin oturduğu bölgelerde Türklere kesin egemenlik tanınacak , Türk egemenliği altında yaşayan diğer
  milletlere kendilerini yönetme hakkı verilecektir . (Self Determination)
 6. Toгgαи

  Toгgαи Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  4.730
  Beğenileri:
  1.813
  Ödül Puanları:
  38
  NOT : İtilaf Devletleri ABD’nin desteğini sağlamak amacıyla bu ilkeleri kabul ettiler . Ancak savaş bitince , onarım parası adı altın
  da savaş tazminatı almaya , manda adı altında sömürgecilik yapmaya , değişik bahanelerle mağlup devletlerden toprak
  almaya çalıştılar .


  11- PARİS BARIŞ KONFERANSI : (18 OCAK 1919)

  * I. Dünya Savaşından sonra , İtilaf Devletleri , mağlup devletlerle yapacakları barış antlaşmalarının şartlarını belirlemek için Paris’te bir
  konferans topladılar .

  * Konferansta alınan en önemli karar , daha önce gizli antlaşmalarda İtalya’ya vaat edilen İzmir ve çevresinin , İngiltere tarafından , Yuna-
  nistan’a verilmesi olmuştur .

  NOT : İngiltere , Batı Anadolu Bölgesinde güçlü bir İtalya’nın yerine , kendine bağlı bir Yunanistan’ın olmasını çıkarlarına uygun
  bulmuştur . İngiltere böylece sömürgelerine giden yolun güvenliğini sağlamayı amaçlamıştır .
  Paris Barış Konferansında alınan bu karar , İngiltere ile İtalya’nın arasını açmış , böylece İtilaf Devletleri arasında ilk görüş
  ayrılığı başlamıştır .


  12- İZMİR’İN İŞGALİ (15 MAYIS 1919)

  * Yunanistan , Paris Barış Konferansında alınan kararı 15 Mayıs 1919’da uygulamaya koyarak , İzmir’i işgal etti . Yunanistan , İzmir’i
  İşgal ederken iki asılsız iddia ortaya atmıştır .
  - Batı Anadolu’da Rumlar çoğunluktadır .
  - Türkler , Batı Anadolu’daki Rumları katletmektedirler .

  * 15 Mayıs 1919’da Yunan işgali başlayınca , Yunanlılara karşı Gazeteci Hasan Tahsin ilk kurşunu attı . Ancak hemen şehit edildi .

  İzmir’in İşgalinin Sonuçları :

  - İşgal tüm yurtta büyük bir tepkiyle karşılandı . Kuvay-ı Milliye hareketinin doğmasına yol açtı .
  - Yurdun pek çok yerinde işgali protesto eden mitingler yapıldı .
  - Kurtuluş Savaşının başlaması hızlanmıştır .

  NOT : İzmir’in işgalinden sonra bölgeye , ABD’li Amiral Bristol başkanlığında bir heyet gönderildi . Bu heyet yaptığı incelemeler
  sonucunda hazırladığı raporda , Yunanlıların İzmir’i işgal ederken ortaya attıkları iddiaların asılsız olduğunu ortaya koy-
  muştur . Ancak İtilaf Devletleri bu raporu dikkate almamışlardır .
  Amiral Bristol Raporu , Türk milli mücadelesinin haklılığını ortaya koyan ilk belge olması yönünden büyük önem
  taşımaktadır .
  bergen_mutluay, aşıklar, -MERVE-- ve diğer 2 kişi bunu beğendi.
 7. Toгgαи

  Toгgαи Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  4.730
  Beğenileri:
  1.813
  Ödül Puanları:
  38
  13- MONDROS SONRASI KURULAN CEMİYETLER :
  1 – ZARARLI (MİLLİ VARLIĞA DÜŞMAN) CEMİYETLER :
  A- AZINLIKLARIN (RUM , ERMENİ , YAHUDİ) KURDUĞU CEMİYETLER :

  1- Mavri Mira Cemiyeti
  * İstanbul’daki Rum Patrikhanesi tarafından kurulmuştur . Amacı : Batı Anadolu , Trakya , İstanbul ve Boğazları alıp Bizans İmpara -
  torluğunu tekrar kurmaktı . ( Megalo – İdea)
  * Yunan Kızılhaç’ı, Göçmenler Komisyonu ve Rum okullarının İzcilik Kolları bu cemiyeti desteklemişlerdir .

  2- Etnik-i Eterya Cemiyeti
  * Amacı : Megalo – İdea’yı gerçekleştirmek.

  3- Kordos Cemiyeti
  * Megalo – İdea’nın gerçekleştirilmesi amacıyla Anadolu’ya Yunanistan’dan Rum göçmenler getirmek amacıyla kurulmuştur .

  4- Pontus – Rum Cemiyeti
  * Doğu Karadeniz Bölgesinde Pontus Rum (Trabzon Rum) İmparatorluğunu tekrar kurmak amacıyla kurulmuştur .

  5- Hınçak ve Taşnak Cemiyetleri
  * Doğu Anadolu Bölgesinde bağımsız bir Ermeni Devleti kurmak amacıyla faaliyet göstermişlerdir .

  6- Alyans İsrailit Cemiyeti
  * Osmanlı Devletinin yıkılması halinde Osmanlı toprakları üzerinde bir Yahudi devleti kurmayı amaçlamıştır .

  7- Makabi Cemiyeti
  * Osmanlı Devletinin yıkılması halinde Osmanlı toprakları üzerinde bir Yahudi devleti kurmayı amaçlamıştır .

  B- TÜRKLER TARAFINDAN KURULAN ZARARLI CEMİYETLER


  1- Sulh ve Selamet-i Osmaniye Cemiyeti
  * Bu cemiyet vatanın kurtuluşunun Padişahın emirlerine uymakla mümkün olacağını savunmuştur . Kurtuluş Savaşına karşı çıkmıştır .

  2- Teali İslam Cemiyeti
  * Bu cemiyet vatanın kurtuluşunun İslamiyet’ daha sıkı bağlanmakla ve halifenin emirlerine uymakla mümkün olacağını savunmuştur .
  Kurtuluş Savaşına karşı çıkmıştır .

  3- İngiliz Muhipleri Cemiyeti
  * Vatanın kurtuluşunun İngiliz himayesine girmekle mümkün olacağını savunmuşlardır .

  4- Wilson Prensipleri Cemiyeti
  * Vatanın kurtuluşunun ABD’nin himayesine girmekle mümkün olacağını savunmuşlardır .

  5- Kürt Teali Cemiyeti
  * Osmanlı Devletini yıkıp Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da bağımsız bir Kürt Devleti kurmayı amaçlamıştır .

  6- Hürriyet ve İtilaf Fırkası
  * İttihat ve Terakki Fırkasına muhalif olarak kurulmuştur . Kurtuluş Savaşına karşı çıkmıştır .

  2- YARARLI (MİLLİ) CEMİYETLER
  1- Trakya – Paşaeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti
  * Trakya Bölgesini işgallere karşı savunmak amacıyla kurulmuştur .
  * İlk kurulan milli cemiyettir .
  * Mavri Mira , Etnik-i Eterya ve Kordos Cemiyetlerine karşı kurulmuştur .

  2- İzmir Müdafa-i Hukuk Cemiyeti
  * İzmir ve çevresinin Yunanlılara verilmesini önlemek , Ege Bölgesinin Türk yurdu olduğunu ispatlamak amacıyla kurulmuştur .
  * Mavri Mira , Etnik-i Eterya ve Kordos Cemiyetlerine karşı kurulmuştur .

  3- Redd-i İlhak Cemiyeti
  * İzmir’in işgalinden bir gün önce , işgali önlemek için kurulmuştur . Daha sonra İzmir Müdafa-i Hukuk Cemiyeti ile birleşmiştir .

  4- Trabzon Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti
  * Doğu Karadeniz Bölgesinde Pontus – Rum İmparatorluğunun kurulmasını önlemek amacıyla kurulmuştur .
  * Pontus-Rum Cemiyetine karşı kurulmuştur .

  5- Doğu Anadolu Müdafa-i Hukuk Cemiyeti
  * Doğu Anadolu Bölgesinde Ermenistan kurulmasını önlemek amacıyla kurulmuştur .
  * Hınçak ve Taşnak Cemiyetlerine karşı kurulmuştur .
  * En faal çalışan cemiyetlerden birisidir . Erzurum Kongresini toplamışlardır .

  6- Klikyalılar Cemiyeti
  * Çukurova Bölgesini Fransız ve Ermenilere karşı korumak amacıyla kurulmuştur .

  7- Milli Kongre Cemiyeti
  * Mondros sonrasında yapılan işgallerin haksızlığını , Anadolu’nun Türk yurdu olduğunu , basın ve yayın yoluyla dünya kamuoyuna
  duyurmayı amaçlamıştır .

  Milli Cemiyetlerin Ortak Özellikleri
  - Bölgeseldirler . Hepsi bulunduğu bölgeyi kurtarmayı amaçlamıştır .
  - Cemiyetlerin kuruluşunda Türk milliyetçiliği düşüncesi etkili olmuştur .
  - Bulundukları bölgelerdeki işgallerin haksızlığını , ve bölgelerinin Türk yurdu olduğunu duyurmak için basın ve yayın yoluyla
  çalışmalar yapmışlardır .
  - Gerektiğinde silahlı direniş kararı almışlardır .
  - Milli mücadelenin tabanını oluşturmuşlardır .
  - İşgalci güçlerle ve azınlıklarla mücadele etmişlerdir .
  - Sivas Kongresinde (4-11 Eylül 1919) “Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti” adıyla , tek çatı altında
  birleştirilmişlerdir .
  bergen_mutluay, aşıklar, -MERVE-- ve diğer 2 kişi bunu beğendi.
 8. Toгgαи

  Toгgαи Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  4.730
  Beğenileri:
  1.813
  Ödül Puanları:
  38
  ATATÜRK’ÜN HAYATI

  A- ÖĞRENİM HAYATI VE BİTİRDİĞİ OKULLAR:

  1- Şemsi Efendi İlkokulu
  2- Selanik Askeri Rüşdiyesi (Ortaokul)
  3- Manastır Askeri İdadisi (Lise)
  4- İstanbul Harp Okulu
  5- İstanbul Harp Akademisi (Mustafa Kemal , 1905 yılında Kurmay Yüzbaşı rütbesi ile mezun oldu . İlk görev yeri olan
  Şam’daki 5. orduya atandı .)

  B- ASKERLİK HAYATI


  1- İlk görev yeri : Şam’daki (Suriye) 5. Ordu (1905-1907 arası)
  * Mustafa Kemal bu görevde iken Şam’da “Vatan ve Hürriyet Cemiyeti” ni kurmuştur . Bu cemiyet daha sonra İttihat ve
  Terakki Cemiyeti ile birleşmiştir .
  2- 1907-1910 arası Selanik’teki 3. Ordu . (Bu görevde iken 31 Mart Olayının bastırılmasını sağlayan Hareket Ordusunun
  Kurmay Başkanlığını yaptı .)
  3- 1910-1911 arası İstanbul’da Genelkurmay Başkanlığında görev yaptı .
  4- 1911-1912 Trablusgarp Savaşında görev yaptı .
  5- 1912-1913 I. ve II. Balkan Savaşlarında (Çanakkale Boğazı Seferi Kuvvetler Komutanı olarak) görev yaptı .
  6- I. Dünya Savaşında görev yaptı .
  a- 1915 – 1916 Çanakkale Cephesinde “Anafartalar Grup Komutanlığı” görevinde bulundu . (Mustafa Kemal ismini tüm
  dünya bu cephede görev yaparken tanımıştır . Bu cephede iken Albay rütbesine yükselmiştir .)
  b- 1917’ de Kafkas (Doğu) Cephesinde görev yapmış , Muş ve Bitlis’i Ruslardan geri almıştır .
  c- I. Dünya Savaşının son yılında (1918) Suriye Cephesinde “Yıldırım Orduları Grup Komutanı” olarak görev yapmıştır .
  (I.Dünya Savaşı sona erince 13 Kasım 1918’de İstanbul’a dönmüştür .)
  7- 19 Mayıs 1919’da 9. Ordu Müfettişi ünvanıyla Samsun’a gidip Kurtuluş Savaşını başlattı .
  8- 8 Temmuz 1919’da askerlik görevinden istifa etti .
  9- 5 Ağustos 1921’de TBMM tarafından Başkomutanlık görevine getirildi . Başkomutan olarak Sakarya Meydan Muhare –
  besini (1921) ve Başkomutanlık Meydan Muharebesini (1922) kazandı . (1921’deki Sakarya Zaferinden sonra TBMM
  Mustafa Kemal’e Gazilik ve Mareşallik ünvanlarını verdi .)

  C- SİYASİ HAYATI :

  1- Havza ve Amasya Genelgelerini yayınladı . Erzurum ve Sivas Kongrelerinde başkanlık yaptı .
  2- 23 Nisan 1920’de TBMM’yi açtı ilk TBMM başkanlığını yaptı .
  3- 29 Ekim 1923’te Cumhuriyeti ilan etti ilk Cumhurbaşkanlığını yaptı .

  D- ESERLERİ :

  *- Atatürk’ün en büyük eseri : Türkiye Cumhuriyeti’dir . Bunun dışında yazdığı kitaplar vardır . Bunlar :
  1- Nutuk
  2- Vatandaş İçin Medeni Bilgiler
  3- Osmanlı Ordugahı
  4- Zabit ve Kumandan ile Hasbihal
  5- Geometri Kitabı

  ATATÜRK’ÜN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ VE ÇEŞİTLİ YÖNLERİ


  1- Vatanseverliği
  2- İdealistliği
  3- Hakikati arama gücü
  4- Yaratıcı zihniyeti
  5- İleri görüşlülüğü
  6- Mantıklılığı
  7- Çok cepheliliği
  8- Yöneticiliği
  9- Gurura ve Ümitsizliğe yer vermemesi
  bergen_mutluay, aşıklar, -MERVE-- ve diğer 2 kişi bunu beğendi.
 9. Toгgαи

  Toгgαи Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  4.730
  Beğenileri:
  1.813
  Ödül Puanları:
  38
  KURTULUŞ SAVAŞI

  (HAZIRLIK DÖNEMİ / GENELGELER KONGRELER DÖNEMİ)

  1- KUVAY-I MİLLİYE HAREKETİ :

  * Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra başlayan işgallere karşı Türk milletinin oluşturduğu bölgesel direniş örgütlerine genel olarak
  Kuvay-ı Milliye” denir . Bu kavram ayrıca , Kurtuluş Savaşının tamamı için de kullanılır .

  NOT : Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra başlayan işgallere karşı ilk silahlı direniş , 19 Aralık 1918’de Hatay – Dörtyol’da Fransızla-
  ra karşı gösterilmiştir . İkinci olarak İzmir’in işgalinden sonra direniş gösterilmeye başlanmış ve Kuvay-ı Milliye ortaya çıkmıştır .


  KUVAY-I MİLLİYE’NİN ÖZELLİKLERİ :


  * Bölgesel direniş örgütleridir .
  * Mondros Ateşkes Antlaşmasıyla Osmanlı ordusunun terhis edilmesi , silah ve cephanelerine el konulması ; Anadolu’nun işgale uğraması
  karşısında , Osmanlı Devleti’nin işgalleri önleyememesi sonucu ortaya çıkmıştır .
  * Düzenli ordu kuruluncaya kadar (Aralık 1920) , Yunan ordularıyla mücadele etmişler , Yunan ilerleyişini yavaşlatmışlardır .
  * Kuvay-ı Milliye birlikleri arasında irtibat yoktur . Her bir Kuvay-ı Milliye birliği bağımsız hareket etmiştir .
  * İhtiyaçlarını halktan karşılamışlardır .
  * TBMM açıldıktan sonra , TBMM’ye karşı çıkan ayaklanmaların bastırılmasında önemli rol oynamışlardır .
  * Güney Cephesinde Antep , Urfa ve Maraş’ı işgalden kurtarmışlardır .
  * Milli Mücadelenin ilk silahlı direniş gücü olmuşlardır .
  * Düzenli ordunun temelini oluşturmuşlardır . (Aralık 1920’de Kuvay-ı Milliye birlikleri düzenli orduya dönüştürülmüştür .)

  KUVAY-I MİLLİYE’NİN KALDIRILMA NEDENLERİ :

  * Yunan ilerleyişini kesin olarak durduramamaları
  * Bazı Kuvay-ı Milliye birliklerinin halktan zorla para ve eşya toplamaları , çetecilik yapmaları .
  * Anadolu’nun kesin olarak işgallerden kurtarılmak istenmesi

  2- MUSTAFA KEMAL’İN SAMSUN’A ÇIKIŞI VE MİLLİ BİLİNCİN UYANDIRILMASI :

  * Mustafa Kemal’in resmi görevi : 9. Ordu Müfettişi olarak Samsun ve çevresindeki karışıklıkları önlemektir . (Pontus çetelerine karşı
  başlayan Türk direnişini durdurmak)
  * Mustafa Kemal , bu göreve atanırken “Askeri makamların yanı sıra sivil makamlara da emir verme yetkisi” istemiş ve bu yetkiyi almış-
  tır . Bundaki amacı :”Otoriteyi tek elde toplayıp Kurtuluş Savaşını başlatmaktır .”

  MUSTAFA KEMAL’İN SAMSUN’A ÇIKTIĞI DÖNEMDE ORTAYA ATILAN KURTULUŞ ÇARELERİ :

  * Mustafa Kemal’in Samsun’a çıktığı dönemde vatanın kurtuluşu için değişik kurtuluş çareleri ortaya atılmıştır . Bunlar :
  - İngiliz himayesine girilmesi
  - ABD himayesine girilmesi
  - Bölgesel kurtuluş hareketleri başlatılması idi . Mustafa Kemal’in düşüncesi ise bunlardan tamamen farklı idi . Onun kurtuluş için
  düşüncesi : “Ulusal egemenliğe dayalı ve tam bağımsız yeni bir Türk devleti kurmaktır.”

  KURTULUŞ SAVAŞININ TEMEL AMACI :

  * Tam bağımsızlığı ve milli egemenliği gerçekleştirmektir .

  KURTULUŞ SAVAŞININ PAROLASI :

  * “Ya istiklâl , ya ölüm !” dür .

  3- HAVZA GENELGESİ (28 MAYIS 1919)

  * Mustafa Kemal’in tüm Kolordu komutanlarına ve valilere gönderdiği bu genelgede :
  - İşgallere karşı tüm yurtta protesto mitingleri düzenlenmesi ,
  - Anadolu’nun her yerinde milli cemiyetler kurulması istenmiştir .

  NOT 1- Mustafa Kemal genelgede Batı Anadolu’da gösterilecek protesto mitingleri ve direniş hareketleri esnasında , bölgedeki Hristiyan
  halka kötü muamelede bulunulmamasını istemiştir . Bunun nedeni : Yunanlılar’ın İzmir’i işgal ederken ortaya attıkları iddiaları
  geçersiz kılmaktır .
  2- Havza Genelgesi etkisini hemen göstermiş , yurdun pek çok yerinde mitingler düzenlenmiştir .
  3- Havza Genelgesi , İngiltere’yi rahatsız etmiştir . Bu nedenle , İngilizler’in baskısıyla , Mustafa Kemal İstanbul’a geri çağrılmıştır .
  Ancak Mustafa Kemal , bu çağrıya uymayarak Amasya’ya geçmiştir .


  4- AMASYA GENELGESİ (22 HAZİRAN 1919)

  * Mustafa Kemal , bu genelgeyi , yakın arkadaşları Rauf Orbay , Refet Bele , Ali Fuat Cebesoy ve 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir
  ile görüşerek , onların fikirlerini alarak hazırlamıştır . Mustafa Kemal böylece , milli mücadelenin kişisel bir hareket olmadığını göster –
  mek istemiştir .  GENELGENİN MADDELERİ :

  1- Vatanın bütünlüğü ve milletin istiklâli tehlikededir.
  2- İstanbul hükümeti üzerine aldığı görev ve sorumlulukları yerine getirememektedir .
  3- Milletin bağımsızlığını , yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır .
  4- Milletin durumunu gözden geçirmek ve haklı sesini dünyaya duyurmak için her türlü etkiden uzak milli bir kurulun toplanması gerekli-
  dir .
  5- Anadolu’nun en güvenilir yeri olan Sivas’ta milli bir kongre toplanacaktır .
  6- Bu amaçla bütün illerden , milletin güvenini kazanmış üç delegenin seçilip hemen yola çıkmaları gerekmektedir .
  7- Kongreye katılacak delegelerin seçimini Müdafa-i Hukuk Cemiyetleri ile Belediyeler yapacaklardır .
  8- Bu durum milli bir sır olarak saklanacaktır .
  9- Doğu illeri adına Erzurumda bir kongre toplanacaktır . Bu kongrenin delegeleri Sivas Kongresine de katılabileceklerdir .
  10- Askeri ve ulusal birlikler hiçbir şekilde dağıtılmayacaktır .

  GENELGENİN ÖNEMİ :

  * Kurtuluş Savaşının gerekçesi (1. ve 2. madde) ve yöntemi (3. madde) belirtilmiştir .
  * Ulusal Egemenlik kavramı vurgulanmış , yeni bir yönetime (Cumhuriyet) geçileceğinin ilk işareti verilmiştir . (3. madde)
  * Genelge bir ihtilal beyannamesidir . Anadolu’da Kurtuluş Savaşının başladığını göstermektedir .
  * İstanbul hükümeti’nin görevini yapamadığı ilk kez belirtilmiştir . (2. madde)

  NOT : Amasya Genelgesinin yayınlanması İtilaf devletlerinin ve İstanbul hükümetinin büyük tepkisine yol açmış ve Mustafa Kemal görev-
  den alınıp , hakkında yakalama emri çıkarılmıştır . Mustafa Kemal ise 7-8 Temmuz 1919 gecesi askerlik görevinden istifa etmiştir .

 10. Toгgαи

  Toгgαи Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  4.730
  Beğenileri:
  1.813
  Ödül Puanları:
  38
  - ERZURUM KONGRESİ (23 TEMMUZ – 5 AĞUSTOS 1919)

  * Erzurum Kongresi , Doğu Anadolu Müdafa-i Hukuk Cemiyeti’nin Erzurum şubesi tarafından toplanmış , kongre başkanlığına M.Kemal
  seçilmiştir . Kongre toplanma amacı yönünden bölgesel olmasına rağmen aldığı kararlar yönünden milli bir kongre olmuştur .

  KONGREDE ALINAN KARARLAR :

  1- Ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür bölünemez .
  2- Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı , Osmanlı Devleti dağılacak olursa millet birlikte savunma yapıp direnecektir .
  3- Vatanın ve bağımsızlığın korunmasına İstanbul’daki hükümet bir şey yapamazsa amaca ulaşmak için geçici bir hükümet kurulacaktır .
  4- Kuvay-ı Milliye’yi etken ve milli iradeyi hakim kılmak esastır .
  5- Hristiyan azınlıklara siyasi hakimiyet ve toplumsal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez .
  6- Manda ve himaye kabul edilemez .
  7- Mebuslar Meclisinin hemen toplanması ve hükümet uygulamalarında meclis denetimi konulması için çalışılacaktır .

  NOT: (Mebuslar Meclisi Mondros Ateşkesinin yapılmasından sonra Padişah tarafından kapatılmıştır .


  8- Alınan bu kararlarla Padişahlık ve Halifelik makamları da kurtarılacaktır .
  * Kongrede , Doğu Anadolu Bölgesi için , 9 kişilik bir Temsil Heyeti oluşturulmuş , başkanlığına Mustafa Kemal seçilmiştir .
  * Kongrede Doğu Anadolu’da faaliyet gösteren bütün cemiyetler “Doğu Anadolu Müdafa-i Hukuk Cemiyeti” adı altında birleştiril -
  miştir .

  NOT: Bu sıralarda Batı Anadolu’da Alaşehir Kongresi (16-25 Temmuz 1919) ve Balıkesir Kongresi (26-30 Temmuz 1919) toplanmıştır .
  Bu kongrelerde Amasya Genelgesinde belirtilen konular kabul edilmiş , ayrıca milli mücadelenin ilk cephesi olan Batı Cephesi ku-
  rulmuştur .


  6- SİVAS KONGRESİ (4-11 EYLÜL 1919)

  * Sivas Kongresi milli bir kongredir . Başkanlığına Mustafa Kemal seçilmiştir .

  KONGREDE ALINAN KARARLAR :

  1- Erzurum Kongresi kararları aynen kabul edilmiştir .
  2- Tüm yurttaki milli cemiyetler “Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti” adı altında birleştirilmiştir .
  3- Temsil Heyeti 16 kişiye çıkarılmış ve heyetin tüm yurdu temsil etmesi kararlaştırılmıştır .
  4- ABD. mandası reddedilmiştir .
  5- “İrade-i Milliye” adıyla bir gazete çıkarılması kararlaştırılmıştır .
  6- Batı Cephesi Komutanlığına Ali Fuat Paşa atanmıştır .

  NOT: Bu durum Temsil Heyetinin yürütme yetkisi kullandığını , bir hükümet gibi çalıştığını gösterir .


  7- Mebuslar Meclisinin derhal toplanması için çalışılması kararlaştırılmıştır .

  NOT : İstanbul Hükümetinde Sadrazam olan Damat Ferit Paşa , Anadolu’da başlayan direniş hareketlerine karşı çıkmış , kongrelerin
  toplanmasını engellemeye çalışmıştır . Bu nedenle Sivas Kongresinden sonra M. Kemal , Padişah Vahdettin’e bir telgraf çekerek
  Halkın Damat Ferit Paşa’ya güveninin kalmadığını” ilan etmiş , 12 Eylül 1919’da da Bütün illere ,”İstanbul ile haberleşmeyi
  kesmelerini , haberleşmenin sadece Temsil Heyeti ile yapılacağı”emrini vermiştir . İllerin bu emre uymaları sonucu Damat Ferit
  Paşa istifa etmek zorunda kalmıştır .
  * Damat Ferit Paşa’nın istifa etmek zorunda kalması Temsil Heyetinin İstanbul Hükümetine karşı ilk siyasi zaferidir .

  7- AMASYA GÖRÜŞMELERİ : (20-22 EKİM 1919)

  * Damat Ferit Paşa’nın istifası üzerine İstanbul’da Ali Rıza Paşa başkanlığında yeni bir hükümet kuruldu . Ali Rıza Paşa , 9 Ekim 1919’da
  Temsil Heyeti ile görüşme önerisinde bulundu . Temsil Heyetinin bu isteği kabul etmesi üzerine 20-22 Ekim 1919 tarihleri arasında
  Amasya Görüşmeleri yapıldı . Görüşmelerde Temsil Heyeti’ni M. Kemal , İstanbul Hükümetini ise Bahriye Nazırı (Denizcilik Bakanı)
  Salih Paşa temsil etti .

  GÖRÜŞMELERDE ANLAŞMAYA VARILAN KONULAR :

  1- Vatanın bütünlüğünün ve bağımsızlığının korunması
  2- Azınlıklara siyasi ve sosyal hiçbir ayrıcalık tanınmaması
  3- Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti’nin İstanbul Hükümetince tanınması
  4- İtilaf Devletleriyle , Osmanlı Devleti arasında yapılacak olan barış antlaşması görüşmelerine Temsil Heyetinin uygun bulduğu kişilerin
  gönderilmesi
  5- Mebuslar Meclisi’nin İstanbul dışında , Anadolu’da İstanbul Hükümeti’nin uygun bulacağı bir yerde , toplanması .

  NOT: Mustafa Kemal’in Mebuslar Meclisi’nin İstanbul dışında toplanmasını istemesinin nedeni : İstanbul işgal altında olduğu için mecli –
  sin burada rahat çalışamayacağını düşünmesidir . Bu isteği Amasya görüşmelerinde Salih Paşa kabul etmiştir . Ancak daha sonra Pa-
  dişah Vahdettin bu isteği kabul etmeyerek meclisi İstanbul’da toplayacaktır .


  AMASYA GÖRÜŞMELERİNİN ÖNEMİ :

  * Amasya Görüşmelerinde İstanbul Hükümeti , Temsil Heyeti’nin varlığını hukuki olarak (resmen) kabul etmiştir .

Sayfayı Paylaş