Inkılap tarihi sorularının son 16 sı =)

Konu 'Tarih - İnkılap Tarihi 11. Sınıf' bölümünde ozgur92 tarafından paylaşıldı.

 1. ozgur92

  ozgur92 Üye

  Katılım:
  19 Mayıs 2009
  Mesajlar:
  2
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0

  31. İzmir İktisat kongresi neden toplanmıştır ?
  32. (Misak-ı iktisadi) Milli ekonomi andı nedir ?
  33. Türkiye 1930'dan sonra ekonomide neden "Devletçi" mo**** uygulamıştır?
  34. Teşvik-i Sanayi Kanununun amacı nedir?
  35. Kabotaj kanunu nedir önemini yazınız?
  36. Tarımın gelişmesi için neler yapılmıştır ?
  37. Ticaretin gelişmesi için neler yapılmıştır ?
  38. Cumhuriyetin ilk yıllarında kurulan büyük sanayi teşekküller nelerdir?
  39. Atatürkçü düşünce sisteminin amacı nedir ?
  40. Atatürkçü düşüncenin özellikleri nelerdir ?
  41. Atatürkçü düşünce sistemine göre "Cumhuriyetçilik" nedir bütünleyen ilkesini yazınız ?
  42. Atatürkçü düşünce sistemine göre "Milliyetçilik" nedir bütünleyen ilkesini yazınız ?
  43. Atatürkçü düşünce sistemine göre "Laiklik" nedir bütünleyen ilkesini yazınız?
  44. Atatürkçü düşünce sistemine göre "Devletçilik" nedir ?
  45. Atatürkçü düşünce sistemine göre "Halkçılık" nedir bütünleyen ilkesini yazınız ?
  46. Atatürkçü düşünce sistemine göre "İnkılapçılık" nedir bütünleyen ilkesini yazınız ?
  Son düzenleyen: Moderatör: 20 Mayıs 2009
 2. Toгgαи

  Toгgαи Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  4.730
  Beğenileri:
  1.813
  Ödül Puanları:
  38
  31.sorunun cevabı ;)

  İzmir İktisat Kongresinin toplanma amaçları kısaca şöyledir :

  1. Ekonomik kalkınma için ortak hedeflerin saptanması

  2. Ekonomik hedeflere ulaşmak için gerekli yöntem ve kaynakların saptanması

  3. Yeni Türkiye Devletinin ekonomik programının saptanması

  4. Siyasi bağımsızlık için şart olan ekonomik bağımsızlığın nasıl sağlanacağının belirlenmesi  34.soru

  Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun getirdiği teşvik tedbirlerinin amacı, yurtiçindeki işletmeleri korumak ve işletmelerin gereksinmelerini daha pahalı da olsa yurtiçinden sağlamaya çalışmaktı..


  32. (Misak-ı iktisadi) Milli ekonomi andı

  Ekonomi andı anl.a.mına gelen bu kararda Türk ulusunun bağımsızlığından ödün vermeyeceği ekonomik gelişmenin ve kalkınmanın ulusal bağımsızlık doğrultusunda ve kendi öz kaynaklarımızla gerçekleştirilmesi gerekliliği belirtilmiştir.

  35. Kabotaj kanunu nedir önemini yazınız?

  Bu kanun ile kendi liman ve denizlerimizde gemi işletme hakkı sadece devletimizin ve Türk denizcilerinin oldu.Türk deniz ticareti gelişmeye başladı.

  36. Tarımın gelişmesi için neler yapılmıştır ?

  -Köylüden alınan aşar vergisi kaldırıldı
  -Tarımda kredi kooperatifleri kuruldu.
  -Tohum ıslahı istasyonları örnek çiflikler haralar fidanlıklar kuruldu.
  -Çay,şekerpancarı vs. üretimi başladı

  37. Ticaretin gelişmesi için neler yapılmıştır ?

  -İş bankası kuruldu.
  -Kabotaj Kanunu kabul edildi.
  -Deniz ticareti kanunu çıkarıldı.

  33. Türkiye’de izlenen devletçi ekonomi politikalarının şekillenmesinde aşağıdaki faktörlerin etkili olduğunu söylemek mümkündür:
  • 1923–1929 yıları arasında izlenen liberal ekonomi politikalarından arzulanan sonuç elde edilememesi.
  • 1929 Büyük Dünya Bunalımının dünya ölçeğinde tüm ekonomileri olumsuz etkilemesi.
  • SSCB’de uygulanmakta olan planlı ekonomi politikalarının ilk sonuçlarının başarılı olması.
  • Klasik ekonomi politikalarının 1929 bunalımına çözüm üretememesi üzerine devletin ekonomiye müdahalesini savunan görüşlerin popülerlik kazanması.

  41. Atatürkçü düşünce sistemine göre "Cumhuriyetçilik" nedir bütünleyen ilkesini yazınız ?
  Cumhuriyetçilik
  1-Devletin rejim şeklidir.
  2-Halk egemenliğini esas alır
  3-Demokratiktir.
  4-Seçme ve seçilme hakkı tüm vatandaşlara verilir.
  5-Hükümet ile millet arasında kopukluk yoktur.
  6-Anayasanın değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez maddesidir.
  7-Mustafa Kemal’in parti tartışmalarının dışında tuttuğu bir ilkedir.
  8-Saltanatın kaldırılması, Cumhuriyetin ilanı, Hali-feliğin kaldırılması Cumhuriyetçilik yolunda ya¬pılmış devrimlerdir.
  42. Atatürkçü düşünce sistemine göre "Milliyetçilik" nedir bütünleyen ilkesini yazınız ?
  Milliyetçilik
  1-Kurtuluş Savaşının yapılmasında ve Türk Devle-ti¬nin kurulmasında temel ilke oldu.
  2-Bu ilke fedakarlık ve dayanışmayı gerektirir.
  3-Irkçılık ve ümmetçiliği ret eder.
  4-Türkiye Cumhuriyeti’nin benimseyen ve “Tür¬küm” diyen herkes Türk’tür.
  5-Milli birlik ve beraberlik esastır.
  6-Benimsediği eşitlik ilkesi ile Faşizm ve Nazizm¬den ayrılır.
  7-TBMM’nin açılması, Saltanatın kaldırılması, Cumhuriyet yönetiminin kurulması, Halifeliğin kaldırılması, Tevhid-i Tedrisat Kanununun çıkarıl¬ması, Türk Harflerinin kabulü, TTK ve TDK’nın kurulması bu ilke ile ilgilidir.
  43. Atatürkçü düşünce sistemine göre "Laiklik" nedir bütünleyen ilkesini yazınız?
  Laiklik

  1-Din-devlet işlerinin ayrılmasını ve vicdan hürri-yetini esas alır.
  2-Mustafa Kemal’in parti tartışmalarının dışında tuttuğu ve taviz vermediği bir ilkedir.
  3-Devlet vatandaşların inanma ve inanmama hak¬kını anayasa ile güvence altına almıştır.
  4-Osmanlı din devleti olmasının gereği olarak dini müesseseleşmesine yansıttığı için Laik Türk Dev¬leti inkılaplar döneminde bütün müesseselere mü¬dahale etme gereği duymuştur.
  5-Din egemenliği değil; millet egemenliği esastır.
  6-Hukuk birliği ve hukukun dinden bağımsız ol¬ması esastır.
  7-Dış devletlerin azınlıkların haklarını bahane ede¬rek Türk Devletinin iç işlerine karışmasını önle¬miştir.
  8-Milli birlik ve beraberlik için önemlidir.
  44. Atatürkçü düşünce sistemine göre "Devletçilik" nedir ?
  Devletçilik
  1-Devletçilik; devletin ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda daha hızlı bir gelişme sağlamak amacıyla yaptığı uygulamalardır.
  2-Bu ilke halkçılığın tamamlayıcısıdır.
  3-Ekonomide planlı kalkınma hedeflenmiştir.
  4-Karma ekonomiyi esas alan devletçilik ilkesinde özel mülkiyetin olması, devletçiliği ko¬mü¬nizmden ayırır.
  5-Müdahalecidir; katı değildir.
  6-Zamanın şartlarına göre değişmiştir.

  45. Atatürkçü düşünce sistemine göre "Halkçılık" nedir bütünleyen ilkesini yazınız ?
  Halkçılık
  1-Cumhuriyetçilik ve Milliyetçiliğin doğal sonucu¬dur.
  2-Halkın eşitliği esastır.
  3-Halkın menfaatleri ön plandadır.
  4-Sınıf mücadelesi değil; sosyal dayanışma esastır.
  5-Sınıfçılık olmadığı için Komünizmden ayrılır.
  46. Atatürkçü düşünce sistemine göre "İnkılapçılık" nedir bütünleyen ilkesini yazınız ?
  İnkılapçılık
  1-Çağın değişen şartlarına göre değişimi ve mo-dernleşmeyi esas alır.
  2-TBMM’nin açılması ile başlayan Türk İnkılabı¬nın devam ettiğini gösterir.
  3-Durağan değildir.
  Son düzenleyen: Moderatör: 14 Haziran 2009

Sayfayı Paylaş