inönü savaşları

Konu 'Tarih - İnkılap Tarihi 11. Sınıf' bölümünde hazan_92 tarafından paylaşıldı.

 1. hazan_92

  hazan_92 Üye

  Katılım:
  15 Eylül 2008
  Mesajlar:
  2
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  1

  1. ve 2. inönü savaşları ve sonuçları
 2. aslanım memedo

  aslanım memedo Üye

  Katılım:
  6 Kasım 2008
  Mesajlar:
  1
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  beyler biraz acele kardeşler ama olmaz boyle
  zaman yok dıkkat
 3. özgür_kız

  özgür_kız Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  17 Kasım 2007
  Mesajlar:
  1.719
  Beğenileri:
  371
  Ödül Puanları:
  36
  1.İnönü savaşının sonuçları
  *Düzenli orduların batı cephesindeki ilk zaferidir.
  *Türk milletinin düzenli orduya olan güveni artmıştır.
  *Savaş milli maneviyatı yükseltmiş ve milletin birlik ve beraberliğini arttırmıştır.
  *20 Ocak 1921 anayasası ilan edilmiştir.
  *İstiklal Marşı kabul edilmiştir.
  *İsmet Paşa'nın yıldızı parlamış ve generalliğe yükselmiştir.
  *Kazanılan zafer ile Çerkez Ethem isyanı da bastırılmıştır.
  *TBMM bu zaferden sonra Londra Konferansı'na davet edilmiştir.
  *Düşman oyalanarak zaman kazanılmıştır.
 4. özgür_kız

  özgür_kız Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  17 Kasım 2007
  Mesajlar:
  1.719
  Beğenileri:
  371
  Ödül Puanları:
  36
  2.İnönü Savaşının sonuçları
  *Yunanlılar ve ingilizler Türk ordusunun gücünü kabul etmiştir.
  *Yunan ordusu ikinci defa yenilerek 1.inönü zaferinin bir rastlantı olmadığı ispatlanmıştır.
  *Mustafa Kemal,İsmet Paşa'ya çektiği telgrafta''Siz orada sadece düşmanı değil,Türk Milletinin maküs talihinide yendiniz''diyerek zaferin önemine işaret etmiştir.
  *Zaferden sonra İtalyanlar Anadolu'dan çekilmeye başlamışlardır
  *Halkın TBMM'ye ve Türk ordusuna olan güveni artmıştır.
  *Diğer zaferlerden sonra olduğu gibi,2.İnönü Savaşı sonunda siyasi bir gelişme olmamıştır.
 5. karamelek

  karamelek Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  26 Ekim 2007
  Mesajlar:
  2.692
  Beğenileri:
  458
  Ödül Puanları:
  36
  I .İnönü Savaşı

  I. inönü savaşı düzenli Türk ordusunun batı cephesinde Yunan ordusu
  ile yapmış olduğu ilk savaş özelliğni taşır. Savaş ismini savaşı kumanda eden (Albay) İsmet İnönüden almıştır.

  Savaşın başlıca nedenleri

  1) Anadolu'daki milli kuvvetlere karşı harekete geçmek için uygun za-man ve meken kollayanYunanlıların Çerkez ethem ayaklanmasının bölge üzerinde yaratmış olduğu bunalımdan faydalanmak istemeleri.

  2) Henüz kurulmuş olan yeni ordunun daha fazla güçlenmesine fırsat vermemek istemeleri.

  3) Yukardaki iki nedene bağlı olarak ortaya çıkan ve ü***i zora sokabi-lecek oluşumları fırsat bilerek Sevr anlaşmasını zorla kabul ettirip bu anlaşmadan paylarına düşenleri bir an önce elde etmek istemeleri.

  4) Yunanlılar açısından bakıldığında ise müttefiklerine Venizelosun iktidardan düşmesinin Anadoludaki saldırgan politikalarını etkileme-yeceğini göstermek istemeleri.

  Savaş

  Yunanlılar'ın,2.000 tüfek,150 ağır makineli tüfek,50 top ve 200 kılıçdan oluşan ordusu Bursadaki üç tümenden ikisi ile saldırıya geçtiler.Uşak bölgesindeki yunan birliğinin asıl hedefi buradaki Türk kuvvetlerini kar-şılarında tespit etmekti.Buna karşılık Batı Cephesi Komutanı Albay İsmet İnönü elindeki 6.000 tüfek,50 makinalı tüfek,28 top ve 300 kılıç kuvveti-ni İnönü cephesne sevk etmiş ve düşmanı burda durdurmayı kararlaştır-mıştı.9 ve 10 ocak günleri İnönü'de iki taraf arasında şiddetli çarpışmalar oldu.11 ocak'ta önemli kayıpar veren ve hırpalanmış durumdaki Yunan Ordusu kendisinde daha fazla ilerleme gücü görmediğinden Bursa civa-rındaki eski mevzilerine çekilmek zorunda kalmıştır.Bu savaşta düzenli Türk ordusu henüz kuruluş aşamasında olmasına ve Çerkez Ethem ayak-lanmasını bastırmakla uğraşmasına rağmen çetin bir savunma yapmış ve sayıca kendisinden çok üstün olan düşmanı geri çekilmeye zorlamıştır.
  Yunanlılar İnönüde uğradıkları bu yenilgiyi bu hareketın tarruzi bir keşif olduğunu ileri sürerek gizlemeye çalıştılar.


  Sonuç

  1) İnönüde kazanılan bu zafer yeni Türk devleti'nin iç durumunu güçlen-dirmiştir.
  2) Türk halkına büyük bir moral güç ve ümit vermiştir.
  3) Düşman karşısındaki mücadelenin düzenli bir ordu ile kazanılabilece-ği görülmüştür.
  4) Düzenli ordu - kuvay-ı milliye tartışması son bulmuştur.
  5) Zafer T.B.M.M.'nin otoritesini güçlendirmiş,saygınlığını arttırmıştır.
  6) Artık vergi toplama ve askere alma işlemleri düzenli bir hal almıştır.
  7) Son olarak meclis bu zferin kendisine kazandırdığı prestijle 20 ocak 1921'de Teşkilat-ı Esasıye kanunu adıyla yeni bir anayasa kabul etmiştir.

  Diğer ülkeler açısından bakıldığında
  1) I. İnönü zaferi Dünya kamuoyunun dikkatini türk milliyetçilerinin müadelesine çekmiştir.
  2) Türklerin Anadolu'da askeri bir mücadele gösteremeyeceğini sanan İtilaf devletlerini ortamı birdaha gözden geçrmek zorunda bırakmıştır.
  3) İtilaf devletlerini sevr anlaşmasını kabul ettirebilmek için bazı hü-kümleri yumuşatma ve bunun için de londra'da bir konferans toplama zorunda bırakmıştır.
  4) Ruslarla uzun devam eden görüşmeler bir sonuca ulaşmış ve 16 mart 1921'de Moskova Anlaşması imzalanmıştır.
  5) Moskova Anlaşmasından önce 1 mart 1921'de İngiliz egemenliğinden kurtulup Türkiye gibi sovyet rusyadan destek sağlamaya çalışan Afganistan'la bir dayanışma anlaşması yapıldı.İki ülke bu anlaşmayla Doğu'yu istila etmek veya sömürgeleştirmek isteyen emperyalizme karşı ortak mücadele kararı almışlardır.
  6) Afganistan Türkiye'nin hilafet dolayısıyla islam dünyasındaki liderli-ğini kabul etmiş Türkiye de afganistan'a öğretmen ve subaylar gönde-rerek eğitim alanında yardım etmeyi üstlenmişti.
 6. karamelek

  karamelek Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  26 Ekim 2007
  Mesajlar:
  2.692
  Beğenileri:
  458
  Ödül Puanları:
  36
  II. İnönü Savaşı

  Yunanistan Londra konferansı'nda başlangıçtan itibaren ulaşılmaz bir tu-tum izlemiş,müttefiklerini Anadolu'da girişeceği yeni bir taarruzla Türk ordusunu yenerek Sevr antlaşması'nı zorla uygulatabileceğine inandırma-ya çalışmıştı.

  Sebepleri

  1) Yunanlıların I.İnönü savaşında kaybettikleri prestijlerini yeniden ka-zanmak istemeleri.
  2) Eskişehir - Kütahya -Afyon gibi stratejik bölgeleri elegeçirerek Yu-nan cephesini İzmir'den İzmit'e kadar kesintisiz demir yolu ile birleş-tirmek istemeleri.
  3) Türk ordusunu daha fazla güçlenmeden yok etmek istemeleri.
  4) Siyasi açıdan hedefleri ise I.İnönü savaşında olduğu gibi Sevr anlaş-masını zorla kabul ettirerek bu anlaşmadan paylarına düşeni almak istemelriydi.

  Savaş

  Londra konferansına gitmek için hazırlanan Türk temsilcileri daha yol-dayken Yunan ordusu bütün cephelerde 23 mart 1921 tarihinde toplam 40.000 tüfek , 370 ağır makineli tüfek 114 top ve 1.200 suvariden oluşan ordusuyla tarruza geçmişti.Türk ordusunun silahlı kuvvetleri ise 24.000 tüfek ,214 ağır makineli tüfek 4.900 süvari ve 144 toptan oluşmuştu.Bu
  Hareket karşısında Batı cephesi komutanı İsmet İnönü Eskişehir'in ku-zeybatısına yığınk yapmış ve düşmanı yine inönü mevzilerinde karşı-lamayı kararlaştırmıştı.Düşman 27 marttan itibaren etkili taarruzlar yap-mışsada Türk ordusunun başarılı taarruzu üzerine geri çekilmek zorunda kalmıştı Yunan ordusu bu çekilişi sırasında kendisini izleyen türk süvari-leri karşısında yeni kayıplara uğramıştır. Buna karşılık Yunan ordusunun güney cephesinde yaptığı taarruz gelişme göstermiş Afyonu işgal eden yunan kuvvetleri çay bolvadin hattına kadar ilerlemişlerdi.Ancak İnönü cephesinde kaybettiklerini duyunca Afyonun batısına kadar çekilmişlerdi.
  Güney cephesi birliklerinin 8-12 Nisan günlerinde Aslıhanlardaki Yunan kuvvetlerine yapdıkları taarruzlar sonuç vermemiş Yunanlılar Dumlupı-nar mevzilerine yerleşmişlerdi.

  Sonuç
  1) II. İnönü zaferinin İtilaf devletleri üzerine önemli etkileri oldu.
  2) Zafer T.B.M.M.de ve Anadoluda sevinçle karşılandı.
  3) Savaşı kumanda eden Albay İsmet inönü Paşalığa yükseltildi.
  4) Türk askerinin bütün maddi hesplar boşa çıkarıp kendisinden sayı ve mühimmatça üstün olan Yunan ordusunu dize getirmesi milletin
  T.B.M.M. hükümetine ve orduya olan güvenini arttırdı.
  5) İtilaf devletleri savaştan sonra tarafsız olduklarına dair bir bildiri ya-yınladıar.
  6) Fransa T.B.M.M. hükümetiyle görüşmelere başladı.
  7) İtalyanlar Anadoluyu boşaltmaya başladılar.
  Yunanistanın en büyük destekcisi konumunda olan İngiltereninin tutu-munda değişmeler görüldü.
  9) Malta adasındaki Türk tutukluların bir kısmı serbest bırakıldılar.
  10) İngiliz generali Harington Mustafa Kemal Paşayla görüşmek için girişimde bulundu.
  11) Yunanistan işgal altında bulundurduğu kocaeli bölgesinden çekildi.

Sayfayı Paylaş