insan bilimleri,felsefe bilgisi,felsefi bilginin özellekleri,felsefenin konuları

Konu 'Felsefe' bölümünde Happy. tarafından paylaşıldı.

Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.
 1. Happy.

  Happy. Üye

  Katılım:
  5 Ekim 2009
  Mesajlar:
  4
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0

  İnsan bilimleri
  Felsefe bilgisi
  Felsefe bilgisinin özellikleri
  Felsefenin konuları...

  Kısa kısa notlar halinde açıklayabilirmisinzz??? :( :(
  Şimdiden teşekkürler.
 2. S. Moderatör Uğur

  S. Moderatör Uğur Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  4 Şubat 2008
  Mesajlar:
  8.241
  Beğenileri:
  6.157
  Ödül Puanları:
  36
  İnsan Bilimleri :


  İnsan Bilimleri: Konusu insan olan bilimler canlı doğa bilimlerinin tüm zorluklarını taşımaktan öte; ayrıca insanın özelliği gereği iki temel zorlukla karşı karşıyadırlar. İnsan her canlı gibi değişir. Ama onun kişilik özellikleri öylesine gelişmiş ve bireyselleşmiştir ki insan bilimleri bu nedenle neredeyse genelleme yapamaz duruma düşmektedirler.

  Yine insanın yaşadığı bir başka değişim süreci de diğer hiçbir varlıkta görülmeyen toplumsal olma özelliğinden kaynaklanmaktadır. Hatta bu alanda değişim iki boyutludur. Toplumsal yanıyla insan yalnızca zaman içinde değişmemekte aynı zamanda farklı toplumlarda farklı özellikler de taşımaktadır. İşte bu üç boyutlu değişim süreçleri insan bilimlerini daha dikkatli ve özenli olmaya zorlanmaktadır. Tüm bunlara bir de laboratuar olanaksızlıklarını eklersek; insan bilimlerinin niçin 19. yy.la kadar beklemek zorunda kaldıklarını daha kolay anlarız.

  Happy. bunu beğendi.
 3. S. Moderatör Uğur

  S. Moderatör Uğur Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  4 Şubat 2008
  Mesajlar:
  8.241
  Beğenileri:
  6.157
  Ödül Puanları:
  36
  Felsefe Bilgisi Ve Özellikleri Var Burada Kendin Kısa Notlar Cıkarabilirsin.
  FELSEFE BİLGİSİ  Bir bilgi türü olarak felsefe terimi, Yunanca “bilgelik” anl***** gelen sophia ve “sevgi” anl***** gelen philia sözcüklerinin birleşmesi ile oluşmuştur. Bu çerçeve içinde, “felsefe” bilgelik sevgisi anl***** gelir. Bilgeliğin ne olduğu felsefenin nasıl tanımlanabileceği konusunda çok farklı görüşler ileri sürülmüştür. Yani, felsefenin tanımlanması söz konusu olduğunda, insanlar arasında bir görüş birliği bulunduğundan söz edilemez. Bununla birlikte, felsefenin esas olarak ilgilendiği soruların ve problemlerin neler olduğu konusunda genel bir görüş birliği vardır. Felsefenin ele aldığı problemler, insan yaşamının ve insanın içinde yaşadığı evrenin anlamının ne olduğu sorularının ortaya çıkardığı problemlerdir. Felsefede söz konusu olan sorular, yaşamın anlamı başlığı altında toplanabilecek olan sorulardır. İnsan yaşamının içinde gerçekleştiği evrenin genel yapısı nedir? Evren insandan yana mıdır, insana karşı mıdır? İnsanın bu evrendeki yazgısı nedir? İnsan kendi eylemleriyle yazgısını ne ölçüde değiştirebilir? İnsan içinde yaşadığı evreni bilebilir ve yaşamını bu bilgiye göre düzenleyebilir mi? İnsan, kendi seçiminin sınırları içinde, hangi amaçların peşinden koşmalıdır?  Buradan yola çıkarak, felsefenin soru sormakla ve insanla, insan yaşamıyla ilgili problemlere karşı ilginin gelişmesiyle başladığını söyleyebiliriz. Buna göre, felsefe zor ve çözülemeyen yaşam problemleriyle karşılaşmaktan, bu problemlerle uğraşmaktan korkmayan bir yaklaşım, düşünsel bir tavırdır. Felsefe, insan yaşamının anlamıyla, varlık, bilgi ve değerle ilgili olan sorulara bir yanıt getirmeye, bu konularda ortaya çıkan problemleri çözümlemeye çalışırken, işe sıfırdan başlamaz. Felsefe, bu problemlere, bilgi türlerinin (gün****k bilgi, teknik bilgi, sanat bilgisi, bilimsel bilgi) kazanılmış olduğunu varsayarak çözüm getirmeye çalışır. Çünkü insanların yaşamlarında neyin önemli olduğunu değerlendirebilmeleri için, yaşam hakkında bazı deney ve bilgilere sahip olmaları gerekir. Demek ki, felsefe insan yaşamının anlamıyla ilgili sorulara yanıt verirken, başka bilgi türleri tarafından sağlanan bilgilerden yararlanarak, genel, bütüncül ve kuşatıcı yanıtlar getirmeye çalışır. Bununla birlikte, felsefeyi felsefe yapan şey, insan yaşamının anlamıyla ilgili sorulara yanıt vermekten çok, sorular sormak, problem görebilmektir. Zira, insan için önemli olan, yalnızca felsefe okumak ve felsefeyi bilmek değildir, felsefe yapmaktır, felsefi davranabilmektir. Felsefe yapmak ise, felsefi hissetmeyi ve felsefi düşünmeyi gerektirir.  FELSEFE BİLGİSİNİN ÖZELLİKLERİ  Felsefe bilgisinin de diğer bilgi türleri gibi belirli bir takım özellikleri vardır. Bu özellikler şu şekilde sıralanabilir:  1. Felsefi bilgi, araştırmaya dayanan ve eleştirel (kritik) bir tavrın sonucu olan bir bilgidir. Çünkü, her şeyi olduğu gibi kabul eden, merak etmeyen bir insan için felsefe söz konusu olamaz. Felsefe bilgisi, varlıklar ve olaylar karşısında merak duyan insanlarla ortaya çıkar. Dünyadaki varlıklar niçin başka türlü değil de, oldukları gibidir? İnsan, belli bir olay karşısında, neden başka türlü değil de, belli bir şekilde davranır? Felsefe bilgisi, işte bu konuları merak eden, kendisine bu türden soruları soran insanlarla gelişir. Felsefe bilgisi, yaşamı bütün boyutlarıyla görmeyi bilen, açık ve sorgulayan bir zihnin ürünü olmak durumundadır.

  Felsefe bilgisi, insan, varlık, bilgi ve değer hakkında olan sistemli ve düzenli bir bilgidir. Felsefedeki düzenlilik, mantık ilkelerinin temele alınmasından ve felsefi akıl yürütmelerin çelişki içermeyen akıl yürütmeler olmasından kaynaklanmaktadır.
  Felsefe bilgisi, yığılan, birikimsel (kümülatif) bir bilgidir. Buna göre, felsefede akıl yürütmeler, filozofların ulaştıkları sonuçlar birbirlerine eklenerek tutarlı bir bütün meydana getirilir. Başka bir deyişle, filozoflar aynı problemlere yeni ve farklı çözümler getirirlerken, kendilerinden önce yaşamış olan düşünürlerin ulaştıkları sonuçlardan yararlanırlar.
  Felsefe bilgisi, aklı temel alan bir soruşturma ve genel araştırmanın sonucu olan bilgidir. Felsefi düşünme, bir problemi yalnızca bir bakış açısından, bir bakımdan ele alan diğer disiplinlerin, bilgi türlerinin tersine, bir problemi bütün yönleriyle ele almayı içerir.
  Felsefe bilgisi, birleştirici ve bütünleştiricidir, yani felsefe bütüncül bir görüşe sahip olma çabasıdır. Filozof yaşamı, dünyayı iş adamının, sanatçının yada bilim adamının yaptığı gibi, tek bir yönden, özel bir açıdan görmek istemez; o, bunun yerine, varlığı ve yaşamı bir bütün olarak görmek ister.
  Felsefe, bilimlerde olduğu gibi ilerleme özelliğine sahip değildir. Yani, felsefe tarihinde, sonra gelen filozof kendisinden önce gelen düşünürleri her bakımdan aşmış, onların çözemediği problemleri çözmüş biri olarak görülemez. Bundan dolayıdır ki, felsefe kendi tarihinden soyutlanamaz.
  Felsefe bilgisi, bilimsel bilgi gibi, doğruluğu açıkça saptanabilen önermelerden oluşan bir bilgi değildir. Filozoflar bakış açılarının, mizaçlarının, yaratıcı zekalarının ve koşullarının farklılığından dolayı, aynı konuda farklı sonuçlara ulaşabilirler. Bununla birlikte, felsefede aynı konudaki farklı görüşlerden birinin doğru, diğerinin yanlış olduğu söylenemez.
  Felsefi bilgi için kesinlikten söz edilemez. Felsefede, olmuş bitmişlik yoktur. Zira, felsefe sürekli ve kesintisiz bir araştırma faaliyetidir. Yani, felsefede bir konu farklı yönleriyle ele alınır. Bir konuyu farklı yönleriyle ele almak ise, o konuda sürekli olarak düşünmek ve araştırma yapmak anl***** gelir.
  Felsefe bilgisi evrenseldir, çünkü insan yaşantısına giren her şey felsefeye konu olabilir. En basit bir algı ögesinden (örneğin dokunduğum masanın sertliğine) en karmaşık düşünme sistemine (örneğin Einstein’ın genel rölativite teorisine) kadar her şey felsefe tarafından incelenen bir konu haline gelebilir.

  Happy. bunu beğendi.
 4. S. Moderatör Uğur

  S. Moderatör Uğur Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  4 Şubat 2008
  Mesajlar:
  8.241
  Beğenileri:
  6.157
  Ödül Puanları:
  36
  Felsefenin Konuları


  FELSEFENİN KONULARI

  Filozoflar genellikle varoluş veya varlık, ahlak veya iyilik, bilgi, gerçek ve güzellik konularıyla ilgilenmişlerdir. Tarihsel olarak birçok filozof dini inançlara veya bilime de eğilmiştir. Filozoflar genellikle bilimin dışında kalan bu kavramlarla ilgili kritik sorular sorarlar. Felsefe nedir sorusunun cevabının aranması da bir felsefi uğraştır. Filozoflar genellikle şu soruların cevaplarını ararlar:

  Gerçek nedir? Bir ifadeyi nasıl veya niye doğru veya yanlış olarak tanımlarız? Nasıl karar veririz?
  Bilgi mümkün müdür? Bildiğimizi nasıl biliriz? Doğru bilginin kökeni ve sınırları ?
  Ahlaken doğru veya yanlış hareketler (veya değerler, veya kurumlar) arasında bir fark var mıdır? Hangi hareketler doğrudur, hangileri yanlıştır? Değerler mutlak mı, izafi midir? Yani nasıl yaşamak gerekir? Ahlakın kaynağı nedir ?
  Gerçeklik nedir ve neler gerçek olarak nitelendirilebilir? Gerçek olan şeylerin doğası nedir? Bazı şeyler algımızdan bağımsız olarak var olabilir mi? Zaman ve mekanın doğası nedir? Düşünme ve düşüncenin doğası nedir? Birey olmak ne demektir?
  Güzel nedir? Güzel şeylerin farkı nedir? Sanat nedir?
  Din kavramının kökeni nedir ? Tanrı insanların korkularından kaynaklanan bir varsayım mıdır ? Tanrı var mıdır ?
  Antik Yunan felsefesinde, yukarıdaki beş soru sırasıyla, analitik veya mantıksal, epistemoloji, etik, metafizik ve estetik olarak adlandırılırdı. Bunların dışında da konular vardı ve bu tanımlamaları ilk kez kullanan Aristo aynı zamanda politika, modern fizik, jeoloji, biyoloji, meteoroloji ve astronomi'yi de felsefenin konuları arasına almıştır. Yunanlılar Sokrates'in etkisiyle bir Analiz geleneği geliştirmişler ve konuyu daha iyi anlamak için parçalarına ayırmışlardır.

  Diğer gelenekler bu tip tanımlalar kullanmamış veya aynı temaları ön plana çıkartmamıştır. Hint felsefesi Batı felsefesi ile benzerlikler taşısa da, binlerce yıldır felsefe ile ilgilenmiş olsalarda Japonca, Korece ve Çince'de felsefe kelimesi 19.yy'a kadar yoktu. Özellikle Çinli filozofların Yunanlılara göre farklı bir sınıflandırması vardı. Tanımlamaları da genel özelliklere değil çoğunlukla metaforikti ve aynı anda birkaç konuya ilintiliydi . Ancak batı felsefesinde de konular arasında kesin sınırlar yoktur ve 19.yy'a kadar batı filozoflarının çalışamalarında konusal bir ayrım yapılmamıştır. Gerçek felsefe Rönesans sonrası Alman İdealizmi sonrasında doruk noktasına ulaşmıştır.

  Happy. bunu beğendi.
 5. __EsiLa__

  __EsiLa__ Üye

  Katılım:
  12 Eylül 2009
  Mesajlar:
  95
  Beğenileri:
  47
  Ödül Puanları:
  0
  Felsefe bilgi sevgisidir bilgelik sevgisidir.İnsanı ilgilendiren her konuyu işler

  Felsefenin özellikleri düşünme etkinliğidir.Temel amacı şüphedir.Kesinlik yoktur.Eleştiri vardır.Özneldir.Sorular cevaplardan daha önemlidir.Yığılarak ilerler.

  Felsefenin konuları. Bilgi felsefesi
  Bilim felsefesi
  Varlık felsefesi
  Ahlak felsefesi
  Siyaset felsefesi
  Sanat felsefesi
  İnanç felsefesi
  Dil felsefesi

  tek tek açıklayabilirimde
  Happy. bunu beğendi.
Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.

Sayfayı Paylaş