İnsanla başlayan problem insanla çözülür

Konu 'Alıntı Yazılar' bölümünde Berkay VARANGEL tarafından paylaşıldı.

 1. Berkay VARANGEL

  Berkay VARANGEL Üye

  Katılım:
  24 Kasım 2010
  Mesajlar:
  425
  Beğenileri:
  78
  Ödül Puanları:
  29

  İlk günden beri insanlığın tarihine şiddet perspektifinden baktığımızda
  karşımıza çıkan manzara acı ama şudur; kan seylaplar halinde sürekli akmış ve
  akıtılmıştır. Akan insan kanıdır, akıtan da insandır.

  İnsanoğlu kâinata bir mehd-i uhuvvet (kardeşlik beşiği) nazarıyla bakıp en
  azından "insan olma" ortak paydasında birleştiği hemcinsleriyle, her türlü
  farklılıkları, tartışmaya, anlaşmazlığa, kavgaya, savaşa vesile olan bütün
  sebepleri bir kenara itip dünyada cennetnümûn bir hayat içinde yaşayamazlar
  mıydı? Bu sorunun keskin iki tane cevabı var; ideal olarak evet, realite olarak
  hayır.

  Evet, çünkü hayale sınır yok. Kurgu filmleri aşan hayal âlemi içine dalıp
  soruda zikredilenden çok daha öte bir hayat tasavvur edebilirsiniz. Hayır; çünkü
  böylesi bir hayat tasavvur edilmiş bile olsa hiçbir zaman gerçekleşmemiş. Hatta
  insanlığa bu hedefi talim etmek için gelmiş peygamberler döneminde dahi
  gerçekleşmemiş. Peygamberler vazifelerini yapmamışlar mı? Başarılı olmamışlar
  mı? Haşa ve kella! Onlar Kur'an'ın ifadesiyle üzerlerine düşen tebliğ vazifesini
  yapmışlar ama İlahi vahye, peygamber öğretisine muhatap olanlar fıtratını
  aşamamış. Böylece dün, bugün yaşadığımız ve büyük ihtimal yarın da yaşayacağımız
  manzaranın hem sebebi hem de sonucu olmuşlar. Hiç kimse burada durup Allah'ın
  rahmet ve merhametini ithama kalkmasın. Çünkü "Allah insanlara zulmetmez, fakat
  insanlar (yapıp ettikleri ile) kendi nefislerine zulmederler." Onun için dedik,
  insanoğlu mevcut tablonun hem sebebi hem de sonucudur diye.

  Pekala belli başlı sebepleri nedir bunların? Niye insanoğlu böyle bir sürecin
  içine giriyor? Çok şeyler söylenebilir. Her şeyden önce, ontolojik manada kendi
  üstünlüğüne inanan ve ötekini insan dahi kabul etmeyen dinî inancın özellikle
  bugün dünyada yaşanan ciğersûz hadiselerde birinci dereceden rol oynadığı
  muhakkaktır. Kendi kimlik tanımını düşmanlık konsepti üzerine kuran, yani dinî
  inançları ön plana çıkartıp aynı değerleri yaratılıştan paylaşmayana düşman
  nazarıyla bakan, ötekileri kendilerine hizmet için yaratılmış varlık olarak
  kabullenen zihniyetten bahsediyoruz. Elbette böyle bir zihniyetin
  ötekileştirdiği insanlarla uzlaşı içinde yaşaması düşünülemez. Kendi
  menfaatlerinin haleldâr olduğu her yerde, düşmanını öldürmek bu zihniyete göre
  tabii bir haktır. Daha öte, yerine getirilmediğinde "neden?" diye
  sorgulanacakları bir vazifedir, vecibedir.

  Nitekim bugün Filistin'de cereyan eden ve insanlığın vicdanını kanatan vahşet
  manzaralarının tahakkuku, bahsini ettiğimiz türden bir dinî inançla ancak
  açıklanabilir. Uluslararası hukukî ve siyasî anlaşmalar bir kenara,
  kullandıkları orantısız güçle, savunmasız çoluk çocuk, kadın-erkek sivil halk
  üzerine yağdırdığı ölüm bombaları ile evrensel insanî değerleri de alt-üst
  edenler ihtimal ki böylesi bir inançla motive oluyor ve yine böylesi bir inançla
  vicdanlarını tatmin ediyorlardır. Tabii burada vicdanları varsa itirazı
  yöneltilebilir!!!

  Halbuki dinî değerlerini orijiniyle muhafaza etmeyip kendi dünyevi
  menfaatleri istikametinde yorumlayarak başkalaştıranlar, başkalaşmaya mahkumdur.
  Mutlak anlamda dinin varoluş felsefesine aykırı, İlahi irade tarafından
  gönderiliş gayesine muhalif yorumlar ve tutumlar, son tahlilde sözü edilen dinin
  de, o dinin mensuplarının da aleyhinedir. Gücün ve kuvvetin sarhoşu, menfaat ve
  çıkarın meftunu, yarını ve yarınlarını düşünemeyecek derecede yaşadığı günün
  âşığı olanlar, aslında kendi elleriyle kendi sonlarını hazırlamaktadır. Dünyevi
  akıbetleri için de böyledir, uhrevi halleri için de böyledir.

  Bir diğer sebep; böyle düşünmediği, inanmadığı, kabullenmediği halde politik
  ve ekonomik çıkarları vesilesiyle bu zihniyete kol kanat geren güçlü şahıs,
  kurum ve devletlerin varlığıdır. Sükûtları onay olarak algılanır bunların. Böyle
  bir destekçiye/destekçilere sahip olanlar, sırtlarını onlara dayar ve hal böyle
  devam ettiği müddetçe zulümlerine zulüm katarak kendi bildikleri yolda
  ilerlerler.

  Pekala sonuç ne olacak? Zalim zulmüyle, mazlum âhıyla mı yaşayacak? Vahşet
  manzaraları karşısında vicdanları tir tir titreyen insanlar, hiç mi bir şey
  yapmayacak bu kötü gidişatı durdurmak için. Elbette hayır. Yapacak ve yapmaları
  gerek. Her şeyden önce ilk yapılacak şey hiç şüphesiz diplomatik münasebetlerle
  akan kanın hemen, mümkün değilse en kısa sürede akmasını durdurmak olacak.
  Devlet adamlarına bu konuda düşen görev izahtan vareste. Başarılı olunduğu
  takdirde kısa vadede ve kısa vadeli bir çözüm bu.

  Ama asıl önemli olan uzun vadeli ve kalıcı çözümler üretebilmek. Burada sözü
  Hocaefendi'ye verelim isterseniz. Diyor ki Hocaefendi: "Dünya problemi insanoğlu
  ile tanıdı; öyleyse problem insanoğlu ile çözülür. Evet; insanla başlayan
  problem insanla çözülür. İnsanda başlayan problem insanda çözülür." Bunun manası
  açık, bugün siyasî, ekonomik, ahlakî, kültürel, dinî hangi sahada olursa olsun
  çözüm bekleyen her türlü problemin tek bir çözüm kaynağı vardır; insan. İnsanda
  bir zihniyet değişim ve dönüşümü yapmadıktan sonra, onu insaniyet mertebesine
  ulaştırıp vicdanına, kalbine, ruhuna hitap etmedikten sonra sistem adına
  yapılacak her türlü atılım, siyasî ve askerî alanda yapılacak her türlü anlaşma
  bir gün kenara atılmaya mahkumdur.
  Belki uzun zaman alacak; belki nesilleri yiyip yutacak bu yol. Fakat
  unutulmamalı, kalıcı, istikbal vadedici tek çözüm yolu bu; suretâ insan olarak
  yaratılmış varlığı, siretâ insan yapmak, insanlık seviyesine çıkartmak. Aksi
  halde insanoğlu daha nice kan seylaplarının sebebi, sonucu ve şahidi olmaya
  mahkumdur.

  KAYNAK : zaman.com.tr

Sayfayı Paylaş