İşinize yarayacak notlar

Konu 'Coğrafya 9. Sınıf' bölümünde Moderatör Remzi tarafından paylaşıldı.

 1. Moderatör Remzi

  Moderatör Remzi Üye

  Katılım:
  19 Ekim 2011
  Mesajlar:
  507
  Beğenileri:
  487
  Ödül Puanları:
  64

  Yerşekillerinin Gösterilmesi

  Yer şekillerinin gösteriminde en çok kullanılan yöntem izohips yöntemidir.

  İzohips yöntemi ile yapılan haritalarda izohipslerin uzanışına göre, tepe, sırt, boyun, yamaç, vadi, delta gibi yer şekillerini harita üstünde tanımlamak mümkündür.

  Tepe: Bir doruk noktası ve onu çevreleyen yamaçlardan oluşmaktadır.

  Sırt: İki akarsu vadisini birbirinden ayıran ve birbirine ters yönde eğimli yüzeyleri birleştiren yeryüzü şeklidir. Sırtların üzeri düz olabileceği gibi keskin de olabilir.

  Boyun: Birbirine ters yönde açılmış iki akarsu vadisinin en yüksek, iki doruk arasındaki alanın en alçak yerine boyun denir. Buralara bel ya da geçit de denir.

  Yamaç: Yeryüzündeki eğimli yüzeylerdir.

  Vadi: Akarsuyun açtığı, sürekli inişi bulunan, uzun, doğal oluktur.

  Delta: Akarsuyun taşıdığı maddeleri denize ya da göle ulaştığı yerde biriktirmesi ile oluşan yeryüzü şeklidir.

  UYARI: İzohipslerin "V" şeklini aldığı yerlerde, açık taraf akarsu akış yönünü gösterir. Akarsuların delta oluşturdukları yerlerde, izohipsler deniz veya göl yüzeyine doğru çıkıntı yapar.

  İzohipsin "V" şeklini aldığı yerlerde yükselti "V" nin açık ucuna doğru artıyorsa sırt, sivri ucuna doğru artıyorsa vadi vardır.

  Boyun olabilmesi için, karşılıklı iki tepe arasında, birbirine ters yönde uzanan iki akarsu vadisinin bulunması gerekir.
 2. Moderatör Remzi

  Moderatör Remzi Üye

  Katılım:
  19 Ekim 2011
  Mesajlar:
  507
  Beğenileri:
  487
  Ödül Puanları:
  64
  Yeryüzü Şekillerini Gösterme Yöntemleri

  1. Renklendirme Yöntemi

  Fiziki haritalarda yeryüzü şekillerini daha belirgin gösterebilmek için yükselti basamakları renklerle ifade edilir. Renklendirme işlemi, aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi olur:

  Fiziki haritalarda beyaz renkler buzulları ya da kalıcı karları gösterirler. Göl, deniz ve okyanuslar ise mavi renkle gösterilmektedir. Mavinin tonu koyulaştıkça derinliğin arttığı anlaşılır. Renklendirme yöntemi, günümüzde en çok kullanılan yöntemlerdendir.

  2. Gölgelendirme Yöntemi

  Yerşekillerinin bir yönden ışıkla aydınlatıldığı düşünülür. Buna göre, ışık alan yerler açık, gölgede kalan yerler koyu renkte boyanır. Haritacılıkta daha çok yardımcı bir yöntem olarak kullanılır.

  3. Tarama Yöntemi

  Eğim ile orantılı olarak kalınlıkları artan çizgilerle yerşekilleri gösterilir.

  Tarama yönteminde, eğim fazla ise çizgiler kalın, kısa ve sık olur. Eğim az ise çizgiler ince, uzun ve seyrek olur. Düz alanlar ise taranma¤¤¤¤¤ boş bırakılır. Fazla kullanılmayan bir yöntemdir.

  4. Kabartma Yöntemi

  Yeryüzü şekillerinin belirli bir ölçek dahilinde küçültülerek oluşturulan maketleridir. Bu yöntem, yerşekillerinin gerçeğe en uygun olarak gösterilmesini sağlar. Ancak, kabartma haritaların yapılışı ve taşınması zor olduğundan kullanım alanı dardır.

  5. İzohips (Eş yükselti) Yöntemi

  Deniz seviyesinden itibaren aynı yükseklikteki noktaların birleştirilmesiyle elde edilen eğrilere izohips eğrileri denir.

  İzohipslerin özellikleri şunlardır:

  • İç içe kapalı eğrilerdir.
  • Sıfır (0) m izohipsi deniz seviyesinden başlar. Kara ile denizin birleştiği deniz kıyısını düz bir çizgi halinde takip eder. Buna kıyı çizgisi adı verilir.
  • İzohips eğrileri dağ doruklarında nokta halini alır. Buralar zirve olarak tanımlanır.
  • İzohipsler yeryüzü şekillerinin kuşbakışı görünümünü belirler.
  • En geniş izohips halkası en alçak yeri, en dar izohips halkası ise en yüksek yeri gösterir.
  • İki izohips eğrisi birbirini kesmez.
  • Birbirini çevrelemeyen komşu iki izohipsin yükseltileri aynıdır.
  • İzohipslerin sıklaştığı yerler eğimin arttığını, seyrekleştiği yerler ise eğimin azaldığını gösterir.
  • Çukurluklar, derinlik istikametinde ok işareti konularak gösterilir. (Krater, polye, obruk gibi)
  • Her izohips eğrisi kendisinden daha yüksek bir izohipsi çevreler. Ancak çukur yerlerde bunun tersi geçerlidir.
  • İki izohips eğrisi arasındaki yükselti farkına eküidistans (izohips aralığı) denir.
  • İzohipslerin sık geçtiği deniz kıyılarında kıta sahanlığı (şelfi) dar, seyrek geçtiği kıyılarda kıta sahanlığı geniştir. Başka bir ifade ile, alçak kıyılarda deniz sığ, yüksek kıyılarda deniz derindir.
  • Deniz seviyesine göre aynı derinlikteki noktaların birleşmesi ile elde edilen çizgilere izobat (eş derinlik) eğrileri denir. Kıyı çizgisi, izohips ile izobat eğrilerinin başlangıç çizgisidir.
 3. Moderatör Remzi

  Moderatör Remzi Üye

  Katılım:
  19 Ekim 2011
  Mesajlar:
  507
  Beğenileri:
  487
  Ödül Puanları:
  64
  İzohips Yöntemiyle Bazı Yeryüzü Şekillerinin Gösterilmesi

  1. Boyun
  Tepe ve sırtlar arasında nispeten alçakta kalan düzlüklerdir.

  2. Vadi
  İzohipslerin zirveye doğru “ v ” şeklinde girinti yaptıkları yerlerdir. Vadi yamacının eğimine göre “ ? ” şeklindeki girintinin biçimi de değişir. “ ? ” nin açık ağzı suyun akış yönünü, kapalı kısmı kaynak yönünü gösterir.

  3. Sırt
  İki yamacın birleştiği, su bölümü çizgisinin geçtiği sınırdır.

  4. Çanak (Kapalı Çukur)
  Çevresine göre yükseltisi az olan sahalardır. Çanakların kolaylıkla tanınabilmesi için, eğim yönünde merkezi gösteren bir ok işareti konur.

  5. Kıyı Çizgisi
  Deniz seviyesini gösteren sıfır metre eğrisidir.

  6. Delta
  Akarsuların denize döküldükleri yerlerde denize doğru uzanan, üçgen şeklindeki çıkıntılardır.
 4. Moderatör Remzi

  Moderatör Remzi Üye

  Katılım:
  19 Ekim 2011
  Mesajlar:
  507
  Beğenileri:
  487
  Ödül Puanları:
  64
  Haritalardan Yararlanma

  1. İzohips haritalarından profil çıkarma

  Yeryüzü şekillerinin yandan görünüşüne (kesitine) profil denir. Profil şu şekilde çıkarılır:

  • Profili çıkarılacak olan noktaların arasına bir doğru çizilir.
  • Bu doğrunun kestiği izohipslerin yükselti değerleri, alt kısma çizilecek yükselti ölçeği ile kesiştirilir.
  • Kesişen noktalar birleştirildiğinde profil çıkarılmış olur.

  Şu üç özellik kontrol edilerek profil bulunabilir.

  a)Tepe sayısı b) Eğim c) Yükselti

  2. İzobat haritalarından profil çıkarma

  İzobat haritalarından profil çıkarma işleminde, aynen izohips haritalarından profil çıkarılırken izlenen yollar uygulanır.

  3.Yükselti Bulma

  İki izohips arasındaki yükselti farkı dikkate alınarak, yükseltisi bilinen yerden başlamak üzere izohipsleri sa¤¤¤¤¤, istenilen noktanın yükseltisi bulunabilir. İzohips aralığı sayısının, iki izohips arası yükselti farkına çarpımı, toplam yükseltiyi verir.

  4. Yön bulma

  Haritalar genellikle kuzey - güney istikametinde çizilirler. Bundan yararlanarak yön tayin edilebilir.

  Ayrıca paralel ve meridyenlerden de yararlanılabilir. Bunun yanında harita üzerindeki yön okları da bize bu konuda bilgi verir.

  5. Eğim bulma

  Haritalardan yararlanarak, herhangi bir arazinin eğimi ölçülebilir. Herhangi iki noktanın yükselti farkının, yine aynı iki nokta arasındaki yatay mesafeye oranına eğim denir.

  • Yatay mesafe arttıkça, eğim azalır,
  • Yatay mesafe azaldıkça, eğim artar.

  Eğim şu formülle bulunur:
  Eğim = Yükseklik (m) * 100 / Yatay Uzaklık

  h = Yükselti farkı
  L = İki nokta arasındaki yatay uzaklık.
 5. Moderatör Remzi

  Moderatör Remzi Üye

  Katılım:
  19 Ekim 2011
  Mesajlar:
  507
  Beğenileri:
  487
  Ödül Puanları:
  64
  HARİTA ÇEŞİTLERİ

  Kullanım Amaçlarına Göre Haritalar

  * Siyasi Haritalar (İdari bölünüş):
  Ülke, bölge ve illerin sınırlannın gösterildiği haritalardır.

  * Fiziki Haritalar :
  Yeryüzü şekillerinin gösterildiği haritalardır. Çeşitli metodlarla yüzey şekilleri gösterilir. (İzohips, renklendirme, tarama gibi)

  * İklim Haritaları :
  Üzerinde iklim elemanlannın gösterildiği haritalardır. (Sıcaklık, yağış, basınç, rüzgar vs) Kullanım amaçlarına göre haritalar farklı özellik göstermelerine rağmen, haritanın türü ne olursa olsun, harita üzerinde uzunluk ve alan ölçümü yapılir. Coğrafi konum ve yön belirlenebilir.

  * Beşeri ve Ekonomik Haritalar :
  Üzerinde; nüfus, yerleşme, yol, tarım ürünleri, ticaret, gibi beşeri ve ekonomik faaliyetlerin gösterildiği ardır.

  * Özel Haritalar :
  Sadece belli bir meslek grubuna ait bilgilerin gösteren haritalardır.
  Askeri haritalar, tıp haritaları gibi.

  Ölçeklerine Göre Harita Çeşitleri
  Haritalar ölçeklerine göre üçe aynlır.

  * Büyük Ölçekli Haritalar:
  1/200.000 ve daha büyük ölçekli haritalardır. Bu haritalar dar alanları aynntılı olarak gösterirler.

  * Orta Ölçekli Haritalar:
  1/200.000 - 1/800.000 ölçekli haritalarla bunlar arasında kalan haritalardır.

  * Küçük Ölçekli Haritalar
  1/1.000.000 ve daha küçük ölçekli haritalardır. Çok geniş alanları ayrıntısız olarak gösterirler.
 6. Moderatör Remzi

  Moderatör Remzi Üye

  Katılım:
  19 Ekim 2011
  Mesajlar:
  507
  Beğenileri:
  487
  Ödül Puanları:
  64
  Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) ve Uzaktan Algılama (UA)

  Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) ve Uzaktan Algılama (UA) teknikleri, zaman ve hassasiyet açısından doğal kaynakların planlanmasında ve analizinde çok önemli bir araç olarak kullanılmaktadır. Bu teknolojiler, kullanıcılara ve karar
  vericilere, kararların alınmasında çabukluk ve esneklik kazandırmak üzere harita tabanlı ve diğer verileri bilgisayar orta.mına aktarmaktadır. Çalışılan proje alanına ait veri tabanı kullanılarak, doğal kaynakların kullanımı ve yönetimi
  ile ilgili problemlerin çözümlenmesi, yeni verilerin üretilmesi ve sonradan oluşan değişimlerin izlenebilmesini sağlayacak güncel veriler elde edilmektedir.
  CBS ve UA Bilgi Yönetimi Bölümü toprak, gübre, su kaynakları ve yönetimi, tarımsal yatırım, tarım ekonomisi ve havza yönetimi konularında Enstitünün tüm araştırma bölümleri ile ortak çalışmalarına devam etmektedir.Bununla
  birlikte gerek ulusal gerekse bölgesel araştırmalara hizmet vermek amacıyla araştırma tabanlı bir coğrafik veri tabanı oluşturma yönündeki çalışmalarını sürdürmektedir.
  Konumsal ve konumsal olmayan toprak ve su kaynakları verileri ile diğer coğrafi veriler CBS ve UA ortamında, gerekli yazılım ve donanımlar kullanılarak projeler bazında veri tabanı oluşturulmakta, proje amaçları doğrultusunda
  coğrafi bilgi sistemi ve uzaktan algılama teknolojisi kullanılarak gerekli yeni veriler oluşturulmaktadır.
 7. Moderatör Remzi

  Moderatör Remzi Üye

  Katılım:
  19 Ekim 2011
  Mesajlar:
  507
  Beğenileri:
  487
  Ödül Puanları:
  64
  Paralel

  Paralel Daireleri

  Kutup noktalarından eşit uzaklıkta bulunan noktaları birleştiren daireye Ekvator denir. Ekvatora paralel olan ve birer derece aralıklarla geçen dairelere Paralel daireleri denir. Paralel dairelerini başlangıç yeri olan ekvator, sıfır numaralı paralel dairesini oluşturur. Ekvator dünyayı kuzey ve güney olmak üzere iki eşit yarıküreye ayırır.
  Paralellerin Özellikleri:

  1- Birer derece aralıklarla geçirilen dairelerdir.
  2- Kutuplara doğru çevre uzunlukları küçülür.
  3- Aralarındaki uzaklık birbirine eşit ve 111km dır.
  4- Doksan kuzey, doksan güney olmak üzere 180 paralel vardır.
  5- Paraleller doğu batı yönlüdür.
  6- Paralellerden bir noktanın enlemini belirlemede yararlanılır.
  7- Başlangıçları ekvatordur. Bazı paralellere özel adlar verilir. Yengeç, Oğlak dönenceleri gibi.

Sayfayı Paylaş