İslam Kültür ve Uygarlığı

Konu 'Tarih - İnkılap Tarihi (Soru-Cevap-Konu Anlatım)' bölümünde Toгgαи tarafından paylaşıldı.

 1. Toгgαи

  Toгgαи Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  4.730
  Beğenileri:
  1.813
  Ödül Puanları:
  38

  İslam Kültür ve Uygarlığı  Devlet Yönetimi  Devletin başında bulunan kişi, hem dini, hem de siyasi açıdan tüm yetkilere sahipti.

  İslamiyetin kurulduğu ilk yıllarda, devlet başkanı Hz. Muhammed idi.

  Hz. Muhammed'den sonra devlet başkanlığı görevi için halifeler seçildi.

  Halifeler, Hz. Muhammed'in peygamberlik görevi dışındaki dünyevi bütün görevlerini yerine getirdiler.

  Hz. Ömer döneminde sınırların genişlemesi ile devlet yapısında yenilikler yapılarak vali ve kadılar atanmaya başlandı.

  Devlet hazinesi olarak bilinen Beytül Mal oluşturuldu.

  Emeviler Dönemi'nde halifelik babadan oğula geçmeye başladı.  UYARI : Hz. Muhammed'in ölümünden sonra ilk dört halife (Ebubekir, Ömer, Osman ve Ali) seçimle belirlenmiştir.  Emeviler Dönemi'nde sınırların genişlemesi ile yeni devlet görevlileri ortaya çıktı.

  Ordu  Sınırların genişlemesi ile ordu önem kazanmaya başladı.

  Hz. Muhammed ve Hz. Ebubekir döneminde düzenli bir İslam ordusu yoktu.

  İslam Devleti'nde, eli silah tutan her erkek asker olarak kabul edilirdi.

  İlk düzenli İslam ordusu Hz. Ömer devrinde kuruldu.

  Abbasiler devrinde, Türkler ve diğer milletler İslam ordusunda görev almaya başladı.

  Hz. Osman devrinde ilk defa donanma kuruldu.

  Sosyal Hayat  Sosyal hayata dair düzenlemeler Kur'an-ı Kerim'den alınırdı.

  İslamiyette insanlar arasında fark olmamasına rağmen, Emeviler Dönemi'nde Araplar kendilerini diğer uluslardan üstün görmüşlerdi.

  Arap olmayan Müslümanlar ise Mevali olarak adlandırılmıştı.

  Abbasiler döneminde Araplarla Mevali eşit duruma geldi.

  İslam Devleti'nde, Hristiyan ve Yahudiler'den oluşan topluma Ehl-i Kitap denir.

  Ehl-i Kitap haricinde Müslüman olmayan kesime de Ehl-i Küfür denir.

  Müslüman olmayan bu toplumlar haraç ve cizye vergileri verirdi.

  Ekonomik Hayat  Ekonomi daha çok tarım, hayvancılık, ticaret ve el zanaatlarına dayalıydı.  UYARI : Abbasiler Dönemi'nde el zanaatları ile uğraşanlar, Fütüvvet Birlikleri denilen meslek örgütleri oluşturmuşlardır.  Hayvancılığın gelişmesi ile halı ve kilim dokumacılığı da gelişti.

  Seramik, cam işlemeciliği ve dokumacılık da ilerledi.

  Ticaret, İslamiyet ile birlikte Arap Yarımadası'nda oldukça hızlandı.

  En çok ticaretin yapıldığı devlet Bizans'dı.

  İslam Devletleri'nde, devlete ait gelirlere Beyt-ül Mal denir.

  Devlete ait gelir kaynakları :

  1. Savaş ganimetlerinin beşte biri

  2. Gayrimüslimlerden alınan Haraç

  3. Müslümanlar'dan alınan Öşür

  4. Gayrimüslümlerden alınan Cizye

  5. Maden, tuz, gümrük gelirleri

  Emevi halifesi I. Velid zamanında ilk İslam parası basıldı.

  Dil ve Edebiyat  İslamiyet'te dil ve edebiyatın kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir.

  Arapça, Emevi halifesi Abdülmelik zamanında resmi dil olarak kabul edildi.

  İslamiyet'ten önce, sözlü edebiyat gelişmişken, Hz. Muhammed'in hayatını yeni nesillere aktarmak amacıyla yazılı edebiyata da önem verildi.

  Düşünce hayatı Abbasiler ile birlikte gelişmiştir.

  Bilim  İslam medeniyetlerinde bilim; İslami bilimler ve pozitif bilimler olmak üzere ikiye ayrılır.

  İslam bilimlerinin temeli Kur'an-ı Kerim'dir.

  Tefsir : Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin yorumlanması bilimidir.

  Hadis : Hz. Muhammed'in söylediği sözler ve yaptığı işlerin bütününe hadis denir.

  Hadis biliminin önde gelenlerinden biri Sahih-i Buhari'nin yazarı İmam Buhari'dir.

  Fıkıh : İslam hukukudur. Temeli Kur'an-ı Kerim'dir.

  Kelam : İslam felsefesidir.

  Ünlü İslam bilginlerinden başlıcaları; Razi, İbn-i Cemşit, Farabi, İbn-i Sina, İbn-i Rüşt, Biruni, Taberi, Mesud-i, İbnül Esir ve İbn-i Haldun'dur.

  Sanat  Sanat İslamiyet ile birlikte büyük gelişme gösterdi.

  İslamiyet'in yayılması ile İslam sanatında İran, Türk ve Bizans sanatlarının etkisi görüldü.

  İslam sanatı denince akla ilk gelen, mimaridir.

  En önemli mimari eserler arasında; Ömer Camii, El Ezher Camii, İbn-i Tulun Camii, El Hamra Sarayı ve Kurtuba Camii sayılabilir.

  El sanatlarında; oymacılık, kakmacılık, nakkaşlık, hat ve tezhip sanatları oldukça gelişti.

Sayfayı Paylaş