İslam Tarihi

Konu 'Tarih - İnkılap Tarihi Ders Notları' bölümünde ~~Özge~~ tarafından paylaşıldı.

 1. ~~Özge~~

  ~~Özge~~ Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  19 Nisan 2008
  Mesajlar:
  1.864
  Beğenileri:
  1.697
  Ödül Puanları:
  36

  İSLAM TARİHİ


  Hz.Muhammet Dönemi (610-632)

  Dört Halife Devri (Cumhuriyet Devri)

  (632-661)

  Emeviler (661-750)

  Abbasiler (750-1258)

  Endülüs Emevileri (756-1031)

  Beni Ahmer (1031-1469)  ARABİSTAN’IN DURUMU


  ** Küçük devletler ve kabileler vardır. (Siyasi birlik yoktur)


  ** Çok tanrılı inanç (PUT), Hıristiyanlık ve Musevilik vardır. (İnanç birliği yoktur)


  Mekke’nin önemli bir merkez olmasında;


  * Ticaret yolları üzerinde olması.

  * Kabe’nin Mekke’de bulunması etkili olmuştur.


  Haram Aylar (Savaş olmaz)

  * Kabe çevresinde kurulan panayırlar, hem Mekke’nin zenginleşmesini, hem de siyasal açıdan parçalanmış olan Arap toplumunun kültürel bağlarının güçlenmesini sağlamıştır.


  SOSYAL HAYAT


  GÖÇEBE (BEDEVİ)


  ŞEHİRLİ (MEDENİ)

  BEDEVİ


  İSLAMİYET ÖNCESİ ARAPLAR

  1. Göçebelik yaygındır (Bedevi). Kabileler halinde yaşam vardır.

  2. Siyasi birlik yoktur.

  3. Kabileler arası savaş ve kan davaları var.

  4. Putperesttirler.

  5. Mekke kutsaldır. (Kabe)

  6. Ticaret temel geçim kaynağıdır.

  7. Erkek egemendir (Ataerkil).

  8. Cahiliye devri denir.

  9. Edebiyat ve şiir gelişmiştir.


  İSLAMİYET SONRASI

  ARAPLAR

  1. Siyasi birlik sağlandı.

  2. Yerleşik yaşam yaygınlaştı.

  3. Ticaret ve Mekke yine önemlidir.

  4. Erkek egemen.

  5. Resim ve heykelcilik yasaklanmıştır.

  6. Mimari gelişmiştir. (Emeviler)


  Hz.Muhammed Dönemi


  I.AKABE BİATI (621)

  12 Medineli, müslüman oldu.


  II.AKABE BİATI (622)

  75 Medineli, müslüman oldu.

  * Hz.Muhammet ve diğer Müslümanlar Medine’ye davet edildi.


  KAVRAMLAR:

  BİAT: Bir kimsenin hakimiyetini tanıma, itaat etme.

  CAHİLİYE: Arapların İslamiyet’ten önceki dönemi.

  CİHAT: Din uğruna yapılan her türlü çalışma, savaş.

  EMİR: Vali, komutan, yönetici, bey anl***** gelir.


  KAVRAMLAR:

  FİDYE: Kurtulma be****. Suç karşılığı verilen para yada mal.

  GANİMET: Savaşta düşmandan ele geçirilen mal, para veya esir.

  GAZİ: İslamiyet’te, din, vatan gibi değerler uğruna savaşan.

  GAZVE: Hz.Muhammet’in bizzat katıldığı savaşlar.


  mekke


  medine


  Hicret (622)
  SONUÇLARI:
  Müslümanlar Mekkelilerin baskı ve şiddetinden kurtuldu.
  İslamiyet yayılma alanı buldu.
  Hicri takvimin başlangıcı kabul edilecektir.
  Göç eden Müslümanlara “ Muhacir” Medineli Müslümanlara ise “Ensar” (yardımcı) denilmiştir.
  Medine sözleşmesi (Anayasası)
  Müslümanlar ile Yahudiler ve Putperestleri içine alıyor.
  NOT: Bu belge İslam devletinin Medine’de bir şehir devleti olarak kurulduğunu kanıtlar.

  Hz.Muhammed Dönemi (610–632)

  Bedir Savaşı (624)
  Uhud Savaşı (625)
  Hendek Savaşı (627)
  Hudeybiye Antlaşması (628)
  Hayber’in Fethi (629)
  Mu’te Seferi (629)
  Mekke’nin Fethi (630)
  Huneyn Savaşı ve Taif Seferi (630)
  Tebük Seferi (631)

  Hz.Muhammet,

  Mekkelilerle Hudeybiye Barış Antlaşması’nı imzaladı.

  Bu durum:

  Mekkeliler, Hz.Muhammet’in gücünü ve varlığını resmen tanımıştır.

  ..::KURAL::..

  Antlaşma imzalamak daima resmen tanınma ve karşı tarafın gücünü kabul etme anl***** gelir.


  Hz.Muhammet,

  Arabistan’ın din ve ticaret merkezi olan Mekke’yi fethetmiştir.

  Bu durum:

  İslamiyet’in tanınması ve yayılmasına sebep olmuştur.

  .:ÇÜNKÜ:.

  Ticaret için gelenler İslamiyet’ten etkilenmiştir.


  ortadoğu


  DÖRT HALİFE DEVRİ
  (CUMHURİYET DEVRİ)


  Hz.Ebubekir Dönemi:

  * Yalancı Peygamberler, dinden dönenler, zekat vermek istemeyenler ile mücadele edildi.

  * İç karışıklıklar sona erdi, merkezi ve siyasi otorite sağlandı.

  * Savaşlarda hafızların şehit düşmesi üzerine Kur’an kitap haline getirildi.

  * İlk kez halifeye, komutanlara, önemli devlet memurlarına maaş bağlandı. (teşkilatlanma)


  KAVRAMLAR:

  HAFIZ: Kur’an’ı ezbere bilen kişi.

  HALEF: Birinin yerine geçen kişi.

  MEZHEP: Aynı inancı ve görüşü benimseyenlerin takip ettikleri yol.

  MUHASARA: Kuşatma.

  MÜŞRİK: Allah’a ortak koşan. Mekkeliler.


  Hz.Ömer Dönemi:

  * Divan, İkta sistemi, Büyük iller oluşturuldu,

  * Valilerin yanına kadılar atandı (Yargıda bağımsızlık sağlandı)

  * Düzenli ordu oluşturuldu, ordugah şehirleri kuruldu,

  * Beyt-ül Mal (Devlet hazinesi) kurulmuştur,

  * Hicri takvim kullanılmaya başlandı,

  * İslam devletinin teşkilatlanma çalışmaları tam devlet aşamasına geçildiğini gösterir.


  Hz.ÖMER Döneminde;

  Eyalet valileri, Halife unvan ve alametlerini kullanamaz.
  Halifenin tayin ettiği kişileri görevden alamazdı.
  BU DURUM:

  Merkezi otoritenin güçlü olmasına neden olmuştur.

  ÇÜNKÜ:

  Halife, siyasal gücü tamamen kendi elinde tutmaktaydı.


  Hz.Osman Dönemi:

  * İlk İslam Donanması oluşturuldu (Denizlerde etkinlik ve güç arttı)

  * Kur’an çoğaltılarak önemli merkezlere gönderildi (yorum farkını önlemek, dinde birliği sağlamak için)

  * Hz.Osman devlet kademelerine akrabalarını getirmiştir (Emevi-Ümeyye). (Bu durum tepkilere ve iç karışıklıklara sebep olacaktır)

  * Hz.Osman şehit edilecektir.


  Hz.Osman

  Kendi soyundan olanları himaye etmiştir.

  Bu durum:

  İç karışıklıklara yol açmıştır.

  ..::KURAL::..

  Rüşvet ve adam kayırma (iltimas-torpil) daima iç huzursuzluklara yol açar.


  Hz.Ali Dönemi:

  * Cemel Vakası (Deve olayı) (656):

  Merkez Kufe’ye taşındı.
  Müslümanlar arasında ilk mücadeledir (Savaştır).
  * Sıffin Savaşı (657):

  Ali ile Muaviye arasında oldu.

  Hakem olayı:

  1. Ali taraftarları - (Şii)

  2. Muaviye taraftarı - (Emevi)

  3. Hariciler

  NOT: Müslümanlar arasında ilk ayrılıklar ortaya çıktı.


  Hz.ALİ DÖNEMİNDE;

  Sıffin Savaşı ve Hakem Olayı’ndan sonra, Hz.Ali ve Muaviye ayrı ayrı halifeliklerini ilan etmişlerdir.

  VURGU:

  “Ayrı ayrı halife olmak”

  BU DURUM:

  İki ayrı siyasi gücün (halifelik) ortaya çıkması anl***** gelir.
  Yani İslam dünyası siyasi olarak bölünmüştür.

  Hz.Ali döneminde;

  Cemel olayı
  Sıffin Savaşı ve Hakem Olayı yaşanmıştır.
  Bu olayların ortak sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

  A. Türklerin İslamiyet’i benimsemesi

  B. İslam fetihlerinin artması

  C. İslam dünyasında mezhep ayrılıklarının yaşanması

  D. İslamiyet’in geniş alanlara yayılması

  E. Halifeliğin saltanata dönüşmesi


  Hz.Ali döneminde;

  Cemel olayı
  Sıffin Savaşı ve Hakem Olayı yaşanmıştır.
  Bu olayların ortak sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

  A. Türklerin İslamiyet’i benimsemesi

  B. İslam fetihlerinin artması

  C. İslam dünyasında mezhep ayrılıklarının yaşanması

  D. İslamiyet’in geniş alanlara yayılması

  E. Halifeliğin saltanata dönüşmesi


  Dört Halife Döneminde,

  I. Sınırlar genişledi ve yeni ihtiyaçlar ortaya çıktı.

  II. İslam orduları çok sayıda farklı milletle tanışmıştı.

  Bu öncüllerin ortak sonucu;

  Yeni bir devlet düzenine geçilmiş ve yeni kurumlar meydana getirilmiştir.
  İslamiyet Arap olmayan kavimler arasında da yayılmaya başlamıştır.
  İslam kültür ve uygarlığı gelişmiştir.

  Dört Halife Döneminde,

  Ülkeyi dini ve siyasi devlet başkanı olarak yöneten halifeler seçimle işbaşına getirilmiştir.

  Buna göre;

  Yönetim şekli Cumhuriyete benzer,
  Saltanata yer verilmemiştir.

  EMEVİLER DÖNEMİNDE  * İstanbul iki kez kuşatıldı.( 669-674)
  * Fetihlere ağırlık verildi.
  * İslam devleti imparatorluk oldu.
  * Devlete Arap devleti özelliği kazandırıldı.
  - Arap milliyetçiliği yapıldı. Bu durum diğer milletlerin İslamiyet’e ve Emeviler’e sıcak bakmasını engelledi.

  Halifelik saltanat haline geldi. Yani babadan oğla geçti. (Muaviye – Yezid)
  Akdeniz de İslam egemenliği sağlandı.
  Muaviye döneminde Posta teşkilatı ve Muhafız birliği kuruldu(Merkeziyetçilik).
  Abdülmelik döneminde ilk İslam parası bastırıldı. (Ekonomik bağımsızlık)
  İlk kez Arapça resmi dil oldu (Milliyetçilik).

  Tarık Bin Ziyad İspanya’yı Fethetmiştir


  Cebel-i tarık


  İSPANYA


  EMEVİLER:

  Fethettikleri ülkelere Arap dili ve kültürünü kabul ettirmiştir.

  BU DURUM:

  Ulusalcı (milliyetçi) bir politika izlediklerinin bir kanıtıdır.

  AYRICA:

  Hoşgörülü olmayan bu politika, İslamiyet’in yayılmasını engellemiştir.


  Emevilerin Yıkılış Nedenleri  Arapların kendi aralarındaki mücadeleleri.
  Arap olmayanlara değer verilmemesi ve onlara köle (Mevali) gibi davranılması (Arap milliyetçiliği)
  Fetih hareketlerinin durması.

  Emevi ailesi (ümeyye oğulları) arasında geçimsizlik başlaması.
  Emevi maliyesinin bozulması.
  Arap olmayan Müslümanlardan haraç ve cizye alınmaya devam edilmesi.
  Şii, harici ve Abbasi oğullarının yıkıcı çalışmaları.

  EMEVİLER DÖNEMİNDE;

  Halifelik Muaviye’den oğlu Yezit’e geçmiştir.

  BU DURUM:

  Halifeliğin Saltanat ve Monarşiye dönüştüğü,
  Cumhuriyet ve demokrasiye son verildiği.

  ABBASİLER


  Bağdat merkez.

  Bağdat’ta rasathane kuruldu.
  Türklere önem verildi. Devlet memurluklarına ve ordu komutanı görevlerine getirildiler.
  Irkçı politika izlemediler.
  İlim ve kültüre önem verdiler.
  Ümmetçidirler (Yani Arap milliyetçiliği yapmayıp, İslamiyet’i yaymak için çaba sarf ettiler).

  Emir-ül Ümera: Abbasilerden başlayıp İslam devletlerinde görülecek olan bir unvandır. Yararlılık gösteren komutanlara bu unvan verilmiştir. Güçlenen bu komutanlar kendi adlarına para bastırıp, hutbe okutmaya başlayınca MERKEZİ OTORİTEYE zarar vermişler ve devletin YIKILMASINA sebep olmuşlardır.


  ABBASİLER’de


  Emir-ül Ümera ve diğer bazı valilerin bağımsızlığını kazanması ile TAVAİF-İ MÜLÜK adı verilen devletçikler kurulmuştur.


  Abbasi halifesi Memun döneminde;

  Yunan eserleri Arapça’ya çevrilmiş,
  Dar’ül Hikme (Bilgi evi) oluşturulmuş,
  İlk rasathane kurulmuştur.
  Buradan;

  Abbasilerin, BİLİMSEL ve KÜLTÜREL çalışmalara önem verdiklerini anlayabiliriz.


  Abbasilerin son dönemlerinde bazı uzak eyaletler Tavaif-i Mülük adıyla, yarı bağımsız devletler haline gelmiştir.

  Buna göre Abbasiler için;

  I. Merkezi otorite zayıflamıştır.

  II. Halifelerin dinsel yetkileri azalmıştır.

  III. Komşu devletlerle sınır sorunları başlamıştır.

  yargılarından hangilerine varılabilir?

  A. I, II ve III B. Yalnız I C. Yalnız II

  D. Yalnız III E. II ve III


  Abbasilerin son dönemlerinde bazı uzak eyaletler Tavaif-i Mülük adıyla, yarı bağımsız devletler haline gelmiştir.

  Buna göre Abbasiler için;

  I. Merkezi otorite zayıflamıştır.

  II. Halifelerin dinsel yetkileri azalmıştır.

  III. Komşu devletlerle sınır sorunları başlamıştır.

  yargılarından hangilerine varılabilir?

  A. I, II ve III B. Yalnız I C. Yalnız II

  D. Yalnız III E. II ve III


  ENDÜLÜS EMEVİLERİ


  Kültür ve medeniyet alanında çok gelişmiştir.
  Avrupa’da kurulmuş ilk İslam devletidir.
  Avrupa’da Rönesans hareketlerine etki ve katkı yapmışlardır.
  Kütüphane, Medrese ve mimarisi ile meşhurdur.
  El Hamra sarayını yaptılar.
  Medreselerine gelen Avrupalı öğrenciler aracılığı ile İslam kültürü Avrupa’da yayıldı.

  NOT: Endülüs Emevi Devleti’nin başkenti Kurtuba, Ben-i Ahmer Devleti’nin başkenti ise Gırnata’dır.


  ENDÜLÜS EMEVİ DEVLETİ


  ARAP-İSLAM KÜLTÜRÜ


  KUR’AN-I KERİM


  İRAN ve BİZANS


  HİNT ve HELLEN (LATİN)


  TÜRK KÜLTÜRÜ’NDEN oluşur.


  EKONOMİ ve VERGİLER


  A.Müslümanlardan alınan vergiler:

  ZEKAT : Malının 1/40’ı kadar verilirdi.

  AŞAR : Tarım ürününün 1/10’u.

  B.Zımnilerden (Müslüman Olamayanlardan):

  CİZYE : Kafa yada kelle vergisi.

  HARAÇ : Tarım ürününün 1/5’i.

  C.Savaş Ganimetleri: 1/5’i.

  D.Bağlı devlet ve beyliklerden alınan vergiler.


  HALİFELERİN KILIÇLARI


  TOPKAPI SARAYI


  Abbasiler döneminde valilerden çoğu atandıkları vilayete gitmemiş, yerine bir vekil yollamıştır.

  Bu durumun aşağıdakilerin hangisine ortam hazırladığı savunulabilir?

  A. Halifeliğin saltanata dönüşmesine

  B. Merkezi otoritenin zayıflamasına

  C. Orduda Türklere görev verilmesine

  D. Sınırların hızla genişlemesine

  E. Önemli görevlere İranlıların getirilmesine


  Abbasiler döneminde valilerden çoğu atandıkları vilayete gitmemiş, yerine bir vekil yollamıştır.

  Bu durumun aşağıdakilerin hangisine ortam hazırladığı savunulabilir?

  A. Halifeliğin saltanata dönüşmesine

  B. Merkezi otoritenin zayıflamasına

  C. Orduda Türklere görev verilmesine

  D. Sınırların hızla genişlemesine

  E. Önemli görevlere İranlıların getirilmesine
  sementa.38 bunu beğendi.
 2. sementa.38

  sementa.38 Üye

  Katılım:
  17 Kasım 2009
  Mesajlar:
  645
  Beğenileri:
  363
  Ödül Puanları:
  64
  Yer:
  kayseri
  Emeviler Dönemi

  Muaviye Dönemi

  Hz. Osman zamanında Şam valiliğine getirilen Muaviye, 661 yılında halife oldu.

  Muaviye Emevi Devleti'nin ilk hükümdarıdır.

  Bu dönemde halifelik seçim sisteminden çıkarılarak saltanat haline getirildi.

  İstanbul kuşatıldı fakat alınamadı.


  UYARI : İslam tarihinde ilk defa Emeviler İstanbul'u kuşatmıştır.

  Ölmeden önce oğlu Yezid'i halife tayin etti ve böylece halifelik resmen saltanat haline geldi.


  Yezid Dönemi

  Muaviye 680 yılında öldükten sonra yerine oğlu Yezid halife oldu.

  Kufeliler de Hz. Hüseyin'i halife seçtiler.


  UYARI : Bu dönemde Kuzey Afrka'nınfethi tamamlanmasına rağmen, Berberilerin ayaklanması ile bölge tekrar elden çıkmıştır. Kuzey Afrika ancak Abdülmelik zamanında kontrol altına alınabilmiştir.


  Yezid ve Hz. Hüseyin taraftarları 681 yılında Kerbela denilen yerde karşılaştı ve Hz. Hüseyin ve taraftarları, Yezid ordusu tarafından öldürüldü.

  İslamiyet toplumu bu olaydan sonra Sunniler ve Şiiler olarak ikiye ayrıldı.


  Abdülmelik Dönemi


  Yezid'in 683 yılında ölmesi ile II. Muaviye halife oldu.

  II. Muaviye, 685 yılında halifeliği Abdülmelik'e bıraktı.

  Bizans, Kuzey Afrika, Anadolu ve Hindistan üzerine seferler düzenlendi.  UYARI : Bu fetihler sırasında Kuzey Afrika'da yaşayan Berberiler kitleler halinde İslamiyet'i kabul etmeye başladılar.


  Bizanslar, Kuzey Afrika'dan tamamen çıkartılarak sınırlar, Atlas Okyanusu'na dayandırıldı.

  Arapça resmi dil oldu ve ilk İslam parası olan sikke bastırıldı.  UYARI : Böylece İslam Devleti'nin ekonomisi Bizans ve Sasani etkisinden kurtulmaya başlamıştır.  Velid Dönemi


  Abdülmelik'in 705 yılında ölümü üzerine oğlu Velid halife oldu.

  Tarık Bin Ziyad komutasında İspanya'ya geçildi.

  711 yılında Kadisk'de Vizigot ordusu yenilgiye uğratıldı.


  UYARI : Puvatya Savaşı (732) ile Müslümanlar'ın Avrupa'daki ilerleyişi duruduruldu.


  Şarl Martel ile 732 tarihinde yapılan Puvatya Savaşı'nda yenilindi ve İspanya'ya geri çekilindi.


  Emevi Devleti'nin Yıkılışı


  1. Devlet yönetiminde meydana gelen bozukluklar

  2. Emeviler'in Arap milliyetçiliği yaparak Müslümanlar arasında ikilik çıkarmaları  UYARI : Bu politikalarından dolayı İranlılar ve Türkler Emeviler'e karşı sürekli ayaklanmışlar ve yıkılmalarında etkili olmuşlardır. Örnek olarak Horasan valisi Kuteybe Bin Müslim'in isyanını verebiliriz.  3. Halifelerin, fetihlerde ordunun başında bulunmayıp, saraya kapanmaları

  4. Abbasoğulları'nın, Emeviler aleyhinde propagandaları

  5. Muaviye ve Yezid döneminde Müslümanlar'a ve Hz. Muhammed'in soyundan gelenlere yapılan kötü muameleler

  6. Şii ve Harici grupların aleyhte çalışmaları  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  dan alıntıdır

Sayfayı Paylaş