İSLAMİYETİN DOĞUŞU

Konu 'Tarih - İnkılap Tarihi (Soru-Cevap-Konu Anlatım)' bölümünde karamelek tarafından paylaşıldı.

 1. karamelek

  karamelek Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  26 Ekim 2007
  Mesajlar:
  2.692
  Beğenileri:
  458
  Ödül Puanları:
  36

  Araplarda çok tanrılı din vardı.
  Mekke de en güçlü kabile Kureyş’ti.
  HZ. MUHAMMED
  40 yaşında, 610 yılında peygamber oldu.
  Hz Hatice, Hz. Ali, Hz. Ebubekir ve Hz. Zeyd Hz. Muhammede ilk inanan insanlardır.
  621 → 1. Akabe Biatı → 12 kişi
  622 → 2. Akabe Biatı → 75 kişi
  Hicret 20 Eylül 622 yılında oldu.
  İslam tarihinde dönüm noktasıdır.
  Hanif: Hz. İbrahimin dinine inananlara denir.
  Muhacir: Göç eden kişilere denir.
  Ensar: Göç edenleri karşılayan kişilere denir.
  Medine de tek tanrılı dinler yaygındı.
  Medine de Hz. Muhammed’e düşman yoktu.
  HİCRETİN SONUÇLARI
  İslam’ın temelleri atıldı.
  Medine şehir devleti kuruldu.
  Hicri takvimin başlangıcı oldu.
  Medine sözleşmesi yapıldı.
  BEDİR SAVAŞI (624)
  Müslümanlarla müşrikler arasında yapıldı.
  Müslümanların amacı onları zayıflatmak ve mallarını geri almaktı.
  Sonuçları
  Kendi düşmanlarına silahla karşı koyabileceklerini anladılar.
  Ganimetlerin beşte biri İslam devletine gerisi savaşçılara verildi.
  Ebu Cehil öldü.
  UHUD SAVAŞI (625)
  Müslümanlarla müşrikler arasında yapıldı.
  Onların amacı intikam almaktı.
  Müşriklerin başında Ebu Süfyan vardı.
  Sonuçları
  Hz. Hazma şehit oldu, Müslümanlar yenildi.
  HENDEK SAVAŞI (627)
  İslam devletleri ile müşrikler arasında yapıldı.
  Müşrikler darbe vurmak istedi.
  Medine’nin etrafında hendek kazma fikri Selman-i Farisi’den çıktı.
  Müslümanlar yendi.
  Son saldırıdır. Akın sırası Müslümanlara geldi.
  HUDEYBİYE ANTLAŞMASI (628)
  Müslümanlarla Mekkeliler arasında oldu.
  Nedeni; peygamberimizin özellikle hac yapma isteği ve Mekkelilerinde savaş istememeleri idi.
  Maddeleri
   Müslümanlar bu yıl Kabe’yi ziyaret etmeyecek, gelecek yıl 3 gün süreyle Kabe’yi ziyaret edebilecekler.
   İki taraf arsında 10 yıl savaş olmayacak.
   Reşit olmayan bir Mekkeli Hz. Muhammet tarafına geçerse Medine’ye kabul edilmeden iade edilecek.
   Kureyşliler ve Müslümanlar istedikleri kabilelerle antlaşma yapabilecekler, ancak silahlı yardımda bulunmayacaklardır.
  Sonuç: Mekkeliler İslam devletinin hukuki açıdan varlığını tanıdılar.
  HAYBER’İN FETHİ (629)
  • Fethetmelerinin sebebi Şam ticaret yolunu güvelik altına almak istemeleri ve Musevilerin Müslümanlara karşı düşmanca faaliyetleridir. Museviler topraklarında kiracı olarak oturacaklardı.
  MEKKENİN FETHİ (630)
  • Mekkeliler, Hudeybiye antlaşmasına uymadılar.
  Sonuç: Mekke alındı İslamiyet Arabistan da en güçlü din haline geldi.
  TEBÜK SEFERİ (631)
  • Bizans İmparatorluğunun İslam dünyası üzerine saldırı yapacağı duyulunca sefer yapıldı.
  VEDA HUTBESİ (632)
  • Hz. Muhammed’in son haccında yaptığı konuşmadır. Dönüm noktasıdır. Bu hutbe insanların birliğini, kardeşliğini açıklamıştır. Eşitlik gibi kavramlar açıklanmıştır.
  DÖRT HALİFE DERİ (632-661)
  Hz. Ebubekir:
   Meydana gelen karışıklıkları önledi ve yalancı peygamberler kaldırıldı.
   Kur’an kitap haline getirildi.
   Yermuk savaşı kazanıldı.
   Radikal kararlar alındı.
   Dinden dönenler Müslüman oldu.
  Hz. Ömer:
   En parlak dönemdir.
   Filistin, Kudüs İslam devletlerinin eline geçti. Özellikle İran alınırken savaş yapıldı.
   İran’ın Hz. Ömer tarafından kolay alınması Göktürk-Bizans ittifakı sayesindedir.
   Devletin sınırları genişledi, kadıya görevler verildi.
   Divan ve devlet hazinesi oluşturuldu.
   Mahkemeler yapıldı.
  Hz. Osman:
   İşleri yeğenine bıraktı.
   Fetihler yapıldı. Kırgız, Tunus alındı. Hazar Türkleri ile savaşlar yapıldı.
   İran’ın fethi ile Araplar Türklerle komşu oldular.
   Hz. Osman dönemindeki en önemli gelişme; Kuran’ın düzenlenip çoğaltılmasıdır.
   İncilin akıbetine uğramamak için çoğaltılıp eyaletlere dağıtıldı.
   Bu dönemde İslam devletinin ilk donanması oluşturuldu.
  Hz. Ali: Cemel vakasının sonuçları;
   Talha ve Zübeyr öldürüldü.
   Hz. Ayşe esir alındı.
   Hz. Ali taraftarları kazandı.
  Hakem olayı: Çözüm yerine çözümsüzlük getiren bir olaydır. Bu olayla dört halife devri sona erdi. Hz. Ali öldürüldü.
  EMEVİLER (661-750)
  • Emevi hanedanlığının başında muaviye bulunurdu.
  • En önemli gelişme İstanbul’un kuşatılmasıdır.
  • Saltanat yönetimini Emeviler getirdi.
  • Kerbela olayında Hz. Hüseyin şehit oldu. İslam dünyasındaki görüş ayrılıkları daha da kesinleşti ve günümüze kadar devam etti.
  • İspanyanın fethi 711 yılında alındı. O sırada ispanya da vizigotlar vardı. Başları da Rodrikti.
  • Puatya savaşı Emeviler ile franklar arasında yapıldı. Müslümanlar yenildi. Sebebi; İspanya dışında Avrupa’nın diğer yerlerine de İslamiyeti yaymaktı. Sonuç olarak Avrupadaki ilerleyiş İspanya fethi ile tamamlandı.
  • Emeviler mevali denilen yönetimi başlattı.
  • Ebu Müslim Horasanın komutasında Emevilere savaş açtı ve Emeviler yıkıldı.
  ABBASİLER (750-1258)
  • Kurucusu ebu Abbas Abdullah’tır.
  • Devletin başkenti Haşimiyedir.
  • Abbasilerin en parlak dönemi Harun Reşit ve oğullarının dönemidir.
  • Harun Reşit döneminde Frank kralına çalar saat gönderildi. Böylece doğunun batıdan üstün olduğu kanıtlandı.
  • Memun ve Mutasım döneminde Türklere önem vermelerinin nedeni; anneleri Türk olduğu için orduda Türk etkinliğinin artacak olmasıdır.
  • Bugünkü Malatya, Diyarbakır, Bitlis dahil Güney ve Doğu Anadolu da savunma şehirleri oluşturuldu. Bu şehirlerin oluşturulma nedeni Bizans’ın saldırılarından korunmak içindir. Bu şehirlere avasım denir.
  • Samerra şehri Mutasım tarafından Türkler için oluşturuldu. Nedeni Türklerin Araplara karışmasını önlemekti.
  • 751 yılında Talas savaşı yapıldı. Türkler büyük kitleler halinde İslamiyeti kabul ettiler.
  • 1258 yılında Hülogu Han tarafından yıkıldı.
  Abbasilerin parçalanmasından sonra ortaya çıkan devletler
   Ağlebiler
   Torunoğulları
   İhşitler
   Samanoğulları
   Fatimiler
   Büveyhoğulları
  İSLAM MEDENİYETİ
  • İslam devletinde vezirlik Abbasiler zamanında, halifelere yardım için kuruldu.
  • İslam devletinde ordu Hz. Ömer zamanında oluşturuldu.
  İslam devletinin gelir kaynakları
   Hayvanlardan alınan vergi.
   Zekat ve sadaka.
   Öşür.
   Haraç ve cizye.
   Savaşlarda kazanılan ganimetlerin beşte biri.
   Ülkede çıkarılan madenlerin beşte biri.
   Bazı devletlerden alınan yıllık vergiler.

Sayfayı Paylaş