İSLAMİYETTEN ÖNCEKİ TÜRK EDEBİYATI

Konu 'Türk Edebiyatı Konu Testleri' bölümünde karamelek tarafından paylaşıldı.

 1. karamelek

  karamelek Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  26 Ekim 2007
  Mesajlar:
  2.692
  Beğenileri:
  458
  Ödül Puanları:
  36

  1. Aşağıdakilerden hangisi doğal destan'ın oluşum özelliklerinden biri değildir?
  A) Toplumu derinden etkileyen bir olayın olması
  B) Bu olayın toplumun katkılarıyla çeşitlenip, boyutlanması
  C) Dilce yoğunlaşması, neşelenmesi; olaylarda birlikteliğin sağlanması
  D) Usta bir 'derleyici' tarafından derlenerek yazıya geçirilmesi
  E) Derleyenin olayları kişisel yeteneklerini kullanarak düzenlemesi, gerekirse yeniden oluşturması


  2. "Yuğ töreninde söylenen ağıtlardır. Ölenin ardından, onun ölümünden duyulan acıları anlatmak iiçn söylenir; çoğunlukla ölenin kahramanlıklarını, erdemlerini anlatan bu şiirde ölçü, hece ölçüsü; nazım birimi dörtlüktür."
  Yukarıda sözü edilen nazım türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Koşuk B) Sab
  C) Destan D) Sagu
  E) Nefes


  3. 'Sözlü edebiyat' için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) 'Ozan, oyun, kam, baksı, şaman' adı verilen kişilerce 'kopuz' denilen çalgı eşliğinde söylendiği
  B) Bu dönem ürünlerinin koşuk, sagu, sab, destanlar olduğu
  C) Av törenlerinde (sığır), genel eğlencelerde (şölen), yas törenlerinde (yuğ) üretildiği
  D) Yazının kullanılmadığı dönemlerden süregeldiği
  E) Bu verilerin yazarının kişiselliğini yansıttığını


  4. Alp Er Tunga öldü mi Alp Er Tunga öldü mü
  Isız ajun kaldı mu Kötü dünya kaldı mı
  Özlek öcin aldı mı Felek öcünü aldı mı
  Emdi yürek yırtılır Şimdi yürek yırtılır
  Yukarıdaki dörtlükten, aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
  A) Türünün sagu olduğu
  B) Hece ölçüsüyle söylendiği
  C) Sözlü ürünler dönemi özelliklerini yansıttığı
  D) Arapça, Farsça sözcüklere rastlanıldığı
  E) Uyak, rediften yararlanıldığı


  5. Aşağıdakilerden hangisi 'doğal destan'ın özelliklerinden biri değildir?
  A) Olaylar toplumsaldır.
  B) Manzum, oylumlu eserlerdir.
  C) Yer, zaman, olay bütünselliği içinde öykülenirler.
  D) Kişiler, çoğunlukla gerçek kişilerdir.
  E) E) Destan zamanı, masal zamanı gibi belirsizdir.


  6. "Sevgi, doğa, yiğitlik gibi konuların işlendiği şiirlerdir. Törenlerde kopuz eşliğinde söylenir. Dörtlüklerden oluşur. Hece ölçüsünün kullanıldığı bu şiirler, koşmayı andırır."
  Yukarıda sözü edilen şiir türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Sagu B) Koşuk
  C) Sab D) Destan
  E) Deme


  7. "Göktürk yazıtları" için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Bu yazıtlar edebiyat kadar tarih, sosyoloji, etnografya için de önemlidir.
  B) Göktürk yazıtları, ilk yazılı ürünler olarak değerlendirilir.
  C) Yazıtlarda 'söylev' özellikleri daha belirgindir.
  D) Uygur lehçesinin, tüm incelikleri görülür yazıtlarda.
  E) Türklerin o günkü yaşamını yaratan canlı belgelerdir.  8. "Türk lehçeleri"yle ilgili aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi doğru değildir?
  A) IX. yüzyıldan başlayan Uygur egemenliği Göktürkçe'yi Uygurca'ya dönüştürür.
  B) Türkçe'nin farklılaşması Göktürkler zamanında olur.
  C) İlk müslüman Türk devleti Karahanlılar, Hakaniye lehçesini kullanır.
  D) İlk islami eserler Hakaniyece verilir.
  E) Hakaniye Lehçesi, on dördüncü yüzyıldan sonra Çağatay Lehçesi adını alır.  9. "Türk lehçeleri"yle ilgili aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi doğru değildir?
  A) IX. yüzyıldan başlayan Uygur egemenliği Göktürkçe'yi Uygurca'ya dönüştürür.
  B) Türkçe'nin farklılaşması Göktürkler zamanında olur.
  C) İlk müslüman Türk devleti Karahanlılar, Hakaniye lehçesini kullanır.
  D) İlk islami eserler Hakaniyece verilir.
  E) Hakaniye Lehçesi, on dördüncü yüzyıldan sonra Çağatay Lehçesi adını alır.  10. Türklerin kullandıkları alfabelerle ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğru değildir?
  A) Göktürk alfabesi, ilk ulusal alfabedir.
  B) Sağdan sola, yukarıdan aşağıya yazılır.
  C) Yerini sonradan Arap alfabesine bırakır.
  D) Otuz sekiz harfli Göktürk alfabesi oldukça kullanışlıdır.
  E) Hayvanlara vurulan damgalardan esinlenerek oluşturulduğu sanılmaktadır.  11. Oluşumunu halen sürdürmekte olan destanı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Oğuz Kaan B) Kalevala
  C) Manas D) Çılgın Orlanda
  E) Ramayana


  12. 'Türk destanları, konuları' eşleştirilmesi, aşağıdakilerin hangisinde doğru değildir?
  A) Alp er Tunga: Alp Er Tunga'nın halkıyla Çin'e göçü
  B) Oğuz Kağan: Hun hükümdarı Mete Han'ın yaşamı
  C) Şu: Makedonya kralı İskender'le Şu'nun savaşları
  D) Bozkurt: Türklerin dişi bir kurttan türeyişi
  E) Ergenekon: Ergenekon'da çoğalan Türklerin dağı eritip çıkmaları  13. 'Doğal destan' için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Zaman, oluşum sürecindeki özelliklerini koruyamaz, değişir.
  B) Olayın geçtiği coğrafya, yeryüzü biçimlerinden yaklaşık olarak çıkarılabilir.
  C) Destan dili, o dilin geçirdiği aşamaları saptamada önemli bir araçtır.
  D) Destan anlatımı çoğunlukla renksiz, cansızdır.
  E) Ulusal bilincin önemli kaynaklarıdır.  14. 'Göktürk Yazıtları' için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) İlkinde, Tonyukuk'un kendi çağını anıyı andıran bir anlatımla verdiği
  B) Onbiri sessiz, üçü sesli ondört harfli uygur alfabesiyle yazıldığı
  C) Kül Tigin anıtının dilinin zenginliği, anlatımının ustalığı ve inceliğiyle dikkati çektiği
  D) Yarı söylev niteliğinde olan Bilge Kağan anıtının ilk tarih, anı, söylev örneği sayıldığı
  E) 1983'te Danımarkalı bilgin Thomsen tarafından okunarak bilim ve sanata kazandırıldığı  15. Türklerin kullandıkları 'alfabeler' için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Göktürk alfabesinden sonra Uygur alfabesinin kullanıldığı
  B) Uygur alfabesiyle daha çok dinsel metinlerin yazıldığı
  C) İslamiyetin benimsenmesiyle Arap alfabesine geçildiği
  D) Cumhuriyetle birlikte Arap alfabesinin yerini Latin alfabesinin aldığı
  E) İlk İslami ürünlerin Uygur alfabesiyle yazıldığı  16. 'Göktürk yazıtları' için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Türklerin dil, din, yaşam biçimlerini yenilemek zorunda kalışlarını vruguladıkları
  B) Ulusal birliğe verilen önemi yansıttıkları
  C) Türklerin komşularıyla ilişkilerin önemli birer belgeleri oldukları
  D) Türklerin yaşamını, toplumsal öbekleri verdikleri
  E) Dilinin, kültürünü korumayan toplumların nasıl yok olduklarını belgeledikleri


  17. 'Göç' destanı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Uygur destanı olduğu
  B) Kansu eyaletinde, Doğu Türkeli'ne yapılan göçü anlattığı
  C) Beş Balığ kentinin kurulmasına değinildiği
  D) Türklerin toprağa verdikleri önemi vurguladığı
  E) Uygur - İran savaşlarını konu edindiği


  18. Aşağıdaki yapma destan'lardan hangisi bir başka ozanındır?
  A) Sakarya Meydan Savaşı
  B) Üç Şehitler Destanı
  C) Yedi Mehmetler Destanı
  D) Çanakkale Destanı
  E) İnönüler


  19. Türklerin baştan beri kullandıkları, alfabeler, tarih sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
  A) Göktürk - Uygur - Arap - Latin
  B) Uygur - Göktürk - Arap - Latin
  C) Uygur - Arap - Göktürk - Latin
  D) Göktürk - Arap - Uygur - Latin
  E) Göktürk - Uygur - Latin - Arap


  20. Aşağıdaki dizilerden hangisi, yalnızca 'yapma' destanları kapsamaktadır?
  A) Gılgamış - Şehname - İlyada - Kaybolmuş Cennet
  B) Odise - Kalevala - Kurtarılımış Kudüs - Niebelungen
  C) Mahabharata - Sid - Çılgın Orlando - Şu
  D) Çılgın Orlando - Kurtarılmış Kudüs - Henriade - Kaybolmuş Cennet
  E) Şehname - Şu - Hendiade - Sid


  21. "Sab" için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
  A) Atasözü olduğu
  B) Ağıtı karşıladığı
  C) Konusunun koşmayı andırdığı
  D) Kahramanlıkları anlattığı
  E) Bir şiir türü olduğu


  İSLAMİYETTEN ÖNCEKİ TÜRK EDEBİYATI Cevap Anahtarı
  1. E
  2. D
  3. E
  4. D
  5. E
  6. B
  7. D
  8. B
  9. B
  10. C
  11. C
  12. A
  13. D
  14. B
  15. E
  16. A
  17. E
  18. A
  19. A
  20. D
  21. A
 2. NaUgHtY dARk

  NaUgHtY dARk Üye

  Katılım:
  31 Ekim 2007
  Mesajlar:
  244
  Beğenileri:
  2
  Ödül Puanları:
  16
  edebiyat deneme testi ama cevapları yok

  Edebiyat Deneme sınavı Kolay Gelsin!
  (EDB.-SOS) TESTİ 17 SORULUK EDEBİYAT DENEME SINAVI

  1.Aşağıda verilen Divan edebiyatı nazım şekillerinden hangisi kullanılan nazım birimi yönünden diğerlerinden farklıdır?
  A)Rubai B)Şarkı C)Murabba D)Kaside E)Tuyuğ

  2.”Çok sayıdaki romanıyla İstanbul halkının iç mahallelerdeki hayatını hikaye ve karikatürize eden yazar,eserlerindeki bu özellikle geniş bir ün kazanmıştır.”Romanlarındaki belirgin özelliği yukarıda verilen yazarımız aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Hüseyin Rahmi Gürpınar B)Memduh Şevket Esendal
  C)Yakup Kadri Karaosmanoğlu D)Halide Edip Adıvar
  E)Halit Ziya Uşaklıgil

  3.Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun şairlerinin özellikleri arasında yer almaz?
  A)Tümüyle breysel konulara yönelme
  B)Genellikle ağır bir dil kullanma
  C)Değişik sanat akımlarından etkilenme
  D)Batı nazım biçimlerinden yararlanma
  E)Şiir dilini düzyazı diline yaklaştırma

  4.Aşağıdakilerden hangisi Halk ve Divan edebiyatlarında ortak bir özelliktir?
  A)Konuları yaşamdan alma
  B)Aynı kültürden kaynaklanma
  C)Sanatlı bir söyleyişe öncelik tanıma
  D)Genellikle aynı nazım birimini kullanma
  E)Şiiri,düzyazıdan daha çok önemseme

  5.”İzlediğim yöntem,insan eserlerine bir olgu,bir ürün gözüyle bakmak;onun değerli ve değersiz yönleriyle belgelemektir.”diyen bir yazar hangi edebiyat türünde yazılar yazmaktadır?
  A)Günlük B)Eleştiri C)Fıkra D)Deneme E)Makale

  6.”Romanı bitirince anlıyorum ki nasıl yazdığımı pek önemsememiştim yine.Ayrıntılar,kişilerin sergilenmesi vb.tümü yaşamı yansıtsın istedim.Roman,günümüzde,yaşamı yansıttığı ölçüde geçerli bence.”Böyle düşünen bir yazar,söz konusu romanını hangi edebi akıma uygun oluşturmuştur?
  A)Romantizm B)Parnasizm C)Klasisizm D)Realizm E)Sürrealizm

  7.Biyografi türüyle benzerlik gösteren eserlere divan edebiyatında ne ad verilir?
  A)Tezkire B)Münşeat C)Hamse D)Velayetname E)Siyer

  8.”Romanın yapısına ilşkin teknik kurgu öğelerinden biri de komposizyondur.Komposizyon romanda gelişltirilen durum ve eylemlerin düzenlenmesi,aralarında sağlıklı bir dengenin kuulması anlamına geliyor.”Bu açıklamaya göre aşağıdaki romancılarımızdan hangisi ötekilerden daha başarılı örnekler vermiştir?
  A)Namık Kemal B)Halit Ziya C)Samipaşazade Sezai D)Ahmet Mithat E)Hüseyin Rahmi

  9.”Sen sana ne sanırsan,ayruğa da onu san”diyerek daha XIII.yüzyılda hümanizmin müjdecisi olan,bu yönünden ötürü de 650.yıldönümünde Unesco’ca bütün dünyada ve yurdumuzda anılan Türk şairi kimdir?
  A)Mevlana B)Ahmet Yesevi C)Hacı Bayram Veli D)Yunus Emre E)Sultan Veled


  10.”Ölüm âsûde bahar ülkesidir bir rinde
  Gönlü her yerde buhurdan gibi yıllarca tüter
  Ve serin serviler altında kalan kabrinde
  Her seher bir gül açar, her gece bir bülbül öter”
  Bu dörtlükteki uyağın biçimleniş yönünden türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Sarma Uyak B)Cinaslı Uyak C)Düz Uyak D)Tunç Uyak E)Çapraz Uyak

  11.Bir odası vardır gayet küçüçek
  Kendi aklı sıra keyf getirecek
  Bir çanağı yoktur ayran içecek
  Kahveyi bulunca fincan beğenmez.
  Seynani’ye ait bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A.Kendini göründüğünden farklı gösteren insanı
  B.Aşık edebiyatı ürünüdür.
  C.Bir taşlama örneğidir.
  D.Ölçüsü, 6+5=11’li hece ölçüsüdür.
  E.Anonim bir üründür.

  12.Aşağıdaki ifadelerden hangisi Ziya Paşa’nın edebi kişiliği ile ilgili değildir?
  A)Dil ve nazım biçimleri bakımından klasik şiire bağlıdır.
  B)Nükte ve hicivleri ile ünlüdür.
  C)Gazellerinde daha başarılıdır.
  D)Öğüt verici ve ders almaya uygun şiirleri vardır.
  E)Batı tekniğiyle romanlar yazmıştır.

  14.“Tanzimat Edebiyatı’nın en önemli yanlarından biri de, edebiyatımıza batılı tarzda nesir anlayışını yerleştirmiş olmasıdır. Bu dönemde yazılan Talim-i Edebiyat, Sergüzeşt, Tahrib-i Harabat, Şair Evlenmesi, bu tarzın en önemli eserlerinden bazılarıdır.”
  Bu parçada Aşağıdaki sanatçılardan hangisinin eserinden söz edilmemiştir?
  A) Recaizade Mahmut Ekrem B) Şinasi C) Sami Paşazade Sezai D) Namık Kemal E) Ziya Paşa

  15. “1909’da Fecr-i Ati topluluğuna katıldı. Topluluğun dağılmasından sonra da şiirler yazmaya devam etti. Şiirlerinin hepsi aruzla yazılmıştır.
  Aşk ve doğa temalarını işlediği, sembolizm akımı anlayışına uygun olarak yazdığı şiirlerinde hayale ve müziğe önem verdi. Değişik konuları yoğun dille anlatan fıkraları da vardır.” Sözü edilen sanatçı kimdir?
  A) Yahya Kemal Beyatlı B) Süleyman Nazif
  C) Cenap Şahabettin D)F.Nazif Çamlıbel E)Ahmet Haşim

  16. 22 Ekim 1860’da yayın hayatına başlayan ve çıkış tarihi Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatının başlangıcı sayılan, ilk ve özel Türkçe gazete aşağıdakilerden hangisidir?
  A. Muhbir B. Tasvir-i Efkar C. Hürriyet D. Takvim-i Vekayi E. Tercüman-ı Ahval

  17.Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Funun Edebiyatının özelliklerinden biri değildir?
  A)Romanlarda genellikle olayların İstanbul dışında geçmesi.
  B) Sone, terza-rima gibi nazım biçimlerinin benimsenmesi
  C)Aruz vezninin kullanılması.
  D)Yabancı sözcüklerle yüklü bir dil kullanılması.
  E)Nazmın nesre yaklaştırılması.

Sayfayı Paylaş