Isminize ait şiirler...

Konu 'Alıntı Şiirler' bölümünde Mustafa Rahmi tarafından paylaşıldı.

 1. Mustafa Rahmi

  Mustafa Rahmi Üye

  Katılım:
  22 Şubat 2009
  Mesajlar:
  11
  Beğenileri:
  1
  Ödül Puanları:
  0

  :shy: :shy:  1-Elif Aybike (Virtue tarafından yazıldı)

  E ski bir kitap arasında kalmıştı aşkımız
  L ale , sümbül kurutmuştuk sayfalarında
  İ çine sevgimizi koymuştuk ve aşkı okumuştuk beraber
  F ani ve fenanın baki ve güzel yüzüne bakmıştık

  A şıkdık birbirimize ve bir o kadar da çılgın
  Y asını tutmazdık geçen zamanın , zaman dediğin neydi ki
  B akışlarımızdı bizi uzaklara götüren , belki o uzakları yakın eden
  İ steklerimizle sonsuz , sonsuzlukla isteklerimize ulaşan
  K albimizde derin sevgimiz , sevgimizde yeşeren umutlarımız vardı
  E llerin bana dokunduğunda , yüreğim ateşiyle yanardı

  E ski bir kitap arasındaydı aşkımız , okunan ve biten
  L ale ve sümbülleri kuruttuğu gibi sönükleşen
  İ çine sevgimizi yazsak da gönülden
  F aniliği , bekamızı öldüren

  A şklara inanmıyorum artık , inanmıyorum sevdiğine
  Y alnızlığımı yazdım yüreğime , seni ise kabrime gömdüm
  B akışların kaldı bende ve bir de gülüşlerin
  İ klim şimdi sonbahar olsa da , yazımdı gelişlerin
  K arşımda duran hayalin , istemem yürekten gelsende
  E llerimi toprağa verdim, yüreğimi ise kendime..

  2-Sevda (Virtue tarafından yazıldı)

  S ana hasret kaldım
  E şi yok yalnızlığın , yalnızlığımın
  V arlığınla gülen yüzümdün
  D olaştığın damarlarda
  A şk kokardı her an

  S ana hasretim , yokluğunsa zor
  E ski zaman hikayeleri gibiyim
  V irajlar keskin , dönüşü zor
  D ışarda bir yudumluk hayatın susuzluğuylayım
  A rkama dönüp bakıyorum her an

  S en hasret oldun sevda tadında
  E vveli olmayan sen sonum oldun
  V ardın belki yoktun
  D inlemek zor konuşmak kolay
  A nsızın umuda döndüm sen kayboldun...

  3-Merve (Virtue tarafından yazıldı)

  M analı manasız bakıyor gözlerin
  E llerin kah seviyor kah incitiyor yüreğimi
  R üzgara savrulmuş güller gibi sözlerin
  V arlığı güzel göğsümü ****yor şiddetin
  E sirin olmuş bedenim , ruhum can çekişmede

  M analı manasız bakarken gözlerin
  E trafımı sardı hüznün bulutları
  R esimlerde aradığım , çizdiğim resmine
  V uslatınla başlayan günde küstüm
  E limde değil varlığın ; bir kar tanesi

  M asmavi denizin mor derinliğinde kayboldum şimdi
  E zildikçe eziliyor bedenim senden gittikçe , sana döndükçe
  R astlantı yok biliyorum ömrümde
  V arsın ve yoksun gönlümde
  E riştim ve söndüm ömründe

  4-Özge (Virtue tarafından yazıldı)

  Ö zgür bir kuş gibi kanat çırptım sevdaya
  Z ulamda sakladığım aşkımı haykırdım , sonsuzluğa uzandı ellerim
  G erçekle sahteyi ayrıştırdım yaşamımdan , seni kendime sordum
  E zdim yanlışları kökünden , içinden doğruyu buldum

  Ö zlemek kadar yakınım şimdi , ensende bir nefes kadar
  Z ehiri tükendi aşkın , lezzetli bala döndü
  G izemler devam etse de yaşamak huzura büründü
  E kilen topraklardan yeryüzüne sevgiler döndü

  Ö zgür bir özlemle yaşıyorum , senden uzak olsamda yanındayım
  Z arif bir çiçeğin görünüşünde saklıyım
  G elip geçen yaşamın kıyısındayım
  E linden tuttum dalıyorum şimdi

  5-Ayça (Virtue tarafından yazıldı)

  A yrıldık , bu kaçıncı bilmem
  Y üreğim yaralı , gönlüm buruk
  Ç aresiz kaldım , içim sönük
  A klıma vurdun , gözüm donuk

  A yrılık sonu gelmez bir hüzün
  Y okluğun soğuk kış gecesi
  Ç ağladı sensizlik üşüdüm sensiz
  A lışmak zor , keskin bıçak yarası

  A yrıldık , bu son bakış
  Y alvarsan , dönüşü yok artık
  Ç iğ düşen gözlerim , gülüyor şimdi
  A lıştım acına artık

  6-Nimet (Virtue tarafından yazıldı)

  N eden gözlerin yaşlı sevdiğim
  İ stermiydim seni üzmek sevdiğim
  M aşukun ben , sense aşkımken
  E zici bir acıyı neden döker gözlerin
  T aştan değil kalbim bunu bil sevdiğim

  N asıl ki bir kuş havalansa yuvasından
  İ çeriye sıcaklığı vurur ya güneşin
  M utluluğa doğsak işte böyle sil baştan
  E sen ılık rüzgara takılsak
  T ükenmez sevdaya yol açsak yelkenlerle


  7-Bekir (Virtue tarafından yazıldı)

  B üsbütün silindik yaşamdan
  E kseninde döner olduk sevgimizin cazibesiyle
  K aranlık olduk bazen de aydınlık bulunduk
  İ çimize çektiğimiz hava yerine
  R eyhan kokulu aşkına büründük

  B iliyormusun sürekli severiz seni biz
  E llerimiz sevgimiz , tutunamayız onlar olmadan
  K albi olmayan kuyulara düşer de çıkamayız
  İ stersen sev bizi kurtar bu hayattan
  R üyamızdan uyanıp tekrar uyuyalım mı baştan

  8-Eslin (Virtue tarafından yazıldı)

  E skiden bir masal , belki bir düş , belki bir yarım kalmışlık
  S evgi üzerine yazılmış en acı , belki tatlı , belki bir bitmezlik
  L eyla ve mecnun gibi , belki ötesi , belki sözün bittiği yer
  İ çine aşktan sadece bir damla katılmış en büyük sevgi hikayesi belki
  N edeni niçini olmadan başlayan ve nedensiz niçinsiz biten tek güzellik

  E slin ; esen rüzgarlarla kulağa çalınan hoş şarkı
  S evda üzerine söylenmiş en güzel şiir
  L al olan dilleri bülbüle çeviren en tatlı dokunuş
  İ çi büyülü , dışı sizi yakan en büyük ateş parçası
  N edenim , niçinim ve sonum , hani belki başlangıcımsın , belki daha ötesi.

  9-Salih-Elif (Kabus_07 Tarafından yazıldı)

  Serin bir rüzgar esintisi gibi
  Aşkına tutulup kalışım
  Leylasıyım mecnun olmuşluğunun
  İmkansızı değil ama
  Hakkım ne kadarıysa...

  Ellerimde isminden binlerce sevda
  Lügatımda olan her aşk sen
  İliklerime kadar hissediyorum
  Feryada çıktım aldımda, duymayan kalmasın diye...

  10-Gizem (Virtue tarafından yazıldı)

  G özlerinden akan bir damla yaştı düşen yüreğime,
  İ liklerime kadar ıslandığım aşkınla
  Z ambaklar açmış ve ölmüşlerdi ardından
  E limde tutamadığım mutluluk gibi bir an
  M utluluk gibi herşeyin yaşanmışlığı ve bitişiydi

  G özlerim ardından bakakaldı , her anın karelerini gözümden tekrar tekrar geçirerek
  İ stekler yarımdı , duygular yaşanamamış
  Z ahir olmayandı sakladığın gizem , adın gibi sen olan
  E tvarın narin bir kelebek gibi
  M ahzeninse senden öte bir çiçek , belki çiçekten bir bahçe...

  11-Burak Burcu Sude (Virtue tarafından yazıldı)

  B ırak acılarını yüreğime ve git ardına bile bakmadan
  U mulur ki dönersin birgün , belki birgün
  R azı değilsin gitmeye , belki dönmezsinde geriye
  A şk ki doğar ayrılık acısında , böyle yanımda aşksız olmandansa
  K alma git , git belki doğarsın yeniden aşka

  B iliyormusun seni sevdi yürekciğim
  U sul usul sevdi
  R üzgarın saçına dokunuşu gibi usul usul
  C ismim küçük , ruhum göklere sığmaz bir halde
  U zun uzun seyrederdim seni , güzelliğinde sessizliğe kapılarak

  S en bir dokunuşta kaybettin sevgiyi , sevgimi
  U mmadığım bir karanlığa dokundun ve kendinde kayboldun
  D ünya yuvarlak , dön belki bulursun
  E llerin yine de dur kalbime dokunsun...

  12-FAİK (Virtue tarafından yazıldı)

  F azla oldum yanında biliyorum
  A kan suların durulmadığı bir dönemde tanıdım seni
  İ mkansız bir dostluğun yaşandığı , sevgilerin sevgi olduğu bir dönemde
  K urtuluşum yok biliyorum , çünkü hayatın keskin virajındayım

  F ırtınalı bir günde tanıdım seni
  A kan suların durulmadığını varsayarak
  İ stisnaların istisna sayıldığı bir anda
  K arşımda duruyordun şefkatli bakışlarınla

  F azla oldum gene biliyorum
  A rtık gitme vaktim geldi onu da anladım
  İ ster karşı çık , istersen unut beni
  K albinde bir dilek tut, gene de unutma beni

  F azla oldum yine biliyorum
  A rtık yanında olamam onu da anladım
  İ stisnalar yüreğimde acıdı , onu da taşıdım
  K arşımda duran sen , ve bir son bakış daha


  13-Canan (Virtue tarafından yazıldı)

  C evap vermiyor baktığım yüzler , solgun ve renksizler
  A kşamları çöken hüzün gibi , karanlık bir o kadar sessizler
  N ispet yapıyor kuşlar , göçediyor başka diyarlara
  A rtıyor yalnızlığım , derken dalıyorum
  N eden diyorum , işte tam orda kalıyorum

  C anan dedim , belki canıma can katar diye
  A sık yüzüm , kimbilir belki güler diye
  N e yazık ki gülemedim , bilemedim derdime çare olmaz diye
  A rtık sustum , uzaktaki yüreklere doğarım diye
  N asibim yokmuş , uzaklar yakın oldu yine


  14-Uğur (Virtue tarafından yazıldı)

  U ğruna yaşanmıştı onca şey
  G üzelliğiyle mağrur sen , ve aşkı için ölen ben
  U ğruna yaşamıştım herşeyi
  R üyalar gerçek olacak sanmıştım

  U sulca o rüyanın yanına uzanmıştım oysa
  G erçek mi hayal mi bilmiyordum gördüklerim
  U zun ve ince bir çizgiden gidiyordum
  R üyamın tam ortasında ise sen geliyordun

  U mudum kalmasa da artık senden yana
  G özlerindi bana kalan tek hatıra
  U nutmam unutamam gene de seni asla
  R üyalarımı yıksan da beni yaksan da  15-Burçin Parlar (Virtue tarafından yazıldı)

  B ilirmisin sevdiğim ne çok severim seni
  U zaklarda olsan bile duyarım sesini
  R üyalarımda görürüm , bir beyaz bulut misali
  Ç işe çise üzerime yağarsın , aşkıma yanıt gibi
  İ stemiştim seni dualar etmiştim
  N edenim niçinim yok , herşeyim sensin demiştim

  P arıldayan sensin benim için gökte yıldız gibi
  A ksi gönlüme güneş , beyazlığıyla sen olan
  R aksediyor gönlümde güneşin , öyle sıcak
  L al oluyor dilim sevgime inat
  A şkınla olsam da ben yorgun ve bitap
  R anam sen , sense hep gökyüzüm olacaksın..

  16-Aylin Yancı (Virtue tarafından yazıldı)

  A slında hiç bir şey için yaşadım varsay
  Y alnızlığa inat herşeyi ve beni yoksay
  L üle saçlarına dolandığımı varsay
  İ stersen kes at , istersen yoksay
  N üks etmiş sevgim , o yüzden hastalık varsay

  Y osun tuttu yüreğim , sensizlikden kaldım karanlıkda sen yoksay
  A sıl olan sensin, en iyisi onu varsay
  N asıl olsa unutursun , onu da yoksay
  C esaret değil mühürlenmiş olsam da sen cesaret varsay
  I ztırar çekiyor kalbim sen onu ve beni hatta şu gülen güneşi yoksay..

  17-Savaş (Virtue tarafından yazıldı)

  S evgi bazen umut olur insana
  A lır çok uzaklara gidersin kendini
  V arlığıyla muhteşem bir şov başlar o zaman
  A vunmak istemezsin zamanla
  Ş iirlerde yaşamaya başlar , derin bir aşk derin bir yasak

  S evgi bazen zaman alır
  A kışına bırakılan bir yaşam gibi
  V aroluşumuzun altındaki sır gibi çıkar karşına
  A rtık dönüşü yoktur tutulan yolun
  Ş eker erir , çay içilir

  S evgi bazen unutulur
  A rkadaşlar uzak olur
  V uslatlar ayrılık
  A yrılıklar ölüm
  Ş iir gibi dostlar ise birer yalan olur..

  18-Dilek Şahin (Virtue tarafından yazıldı)

  D erya oldu sevdan bende
  İ nciler buldum nice sende
  L iyakatım olmasa da sevgine
  E n derinden bağlıyım yüreğine
  K albim, şenlenir seni görünce

  Ş ükürler olsun Rabbimize
  A yırmasın bizi ömrümüzce
  H asıl olsun hep sevgi gönlümüzde
  İ tirafım olsun şu iki kelime
  N imetsin sen şu garip fakire..

  19-Aslı - Samet (Virtue tarafından yazıldı)

  A zar azar alır beni sevgin
  S erin sularına gömer usul usul
  L acivert bir geceye bürünür akşam
  I slak tenin bedenime dokunur

  S ende saklanır yüreğim
  A şkın kalbime gömülür
  M utluluklar denize dökülür , şarkılar olur deniz kızlarının ağzında
  E vreni sarar sıcak bir güneş
  T oprak çiçeklerle örtüşür

  20-Yüksel Bozbay (Virtue tarafından yazıldı)

  Y üksekler de öter bir bülbül sesi
  Ü mitsizlere ümittir her nefesi
  K albimize doğuyor güneşler güneşi
  S evgisi gözlerinde bembeyaz bir inci
  E trafı aydınlatır yüreğinde ki hissi
  L ibası kendisidir yoktur şirki

  B ağrına basarsın acıyı
  O muzlarda taşırsın sevdayı
  Z ahir değil batındasın
  B ir şarkı değil tüm şarkılardasın
  A klımızda değil , kalbimizdesin
  Y üreğimizdeki en güzel incimizsin

  21-Burcu (Virtue tarafından yazıldı)

  B ırak katılayım akan nehrin yüzüne
  U mudun kalayım hep , parlasın o gökyüzünde
  R azı olmaz bilsem de kalbim dilime
  C evap verme ne olur bu son olsun içimde
  U zun yolculuğum bitmesin yüreğimde

  B ilmezsin ne çok sevdim seni ben
  U slanmadım yaşadım , ölmedim sevgine doğdum
  R üya misal bir aşka yelken açtım
  C ismimden kaçtım ruhuma koştum
  U mursamam gene de çünkü seni buldum...

  22-Seda (Virtue tarafından yazıldı)

  S ana ne desem sevgili
  E ksenin de döner bir garip yürek
  D ünyalar değil ona sen gerek
  A şkı gönlünde bir ateşten çömlek

  S ana ne desem sevgili
  E sti rüzgar , yağdı yağmur
  D ışarda sensiz bir fırtına var
  A l bu adamı kalbine koy yar

  S ana ne desem sevgili
  E cemsin bu ilk gördüğümden beri
  D izlerime yasla başını olur teselli
  A hdimdir bu sevgi başından beri

  S ana ne desem sevgili
  E limde değil mecburum sana
  D ilimden düşen tek bir kelime
  A şk tarifi olmayan bir SEDA

  23-Sibel (Virtue tarafından yazıldı)

  S erin esen rüzgar yaprakları okşuyordu hafiften
  İ lkbahar sabahında bakınıyordum avluya öylece
  B alkonuma uzanan ağacın yeni tomurcuklanacak uçları içimde mutluluk büyütüyordu
  E llerimi uzattım göğe dokundu ellerim
  L ayık olmadığım kadar mavilik dolduruldu gönlüme

  S erin esen rüzgarla birlikte sen kapımı çaldın
  İ çim içime sığmazken geldiğini görmedim bile
  B ekliyordum oysa seni , havada ki ılıklığı farkedemedi tenim
  E llerimi uzattım sana değdi elim
  L ayık olmadığım kadar aşkı doldurdun kalbime...

  24-Yeşim (Virtue tarafından yazıldı)

  Y üzüne düşünce ayın ışığı
  E llerim ışığına gölge eder
  Ş ems nasıl ki vurur geceye
  İ klimler yazdan bahara döner
  M isal yüzün , yüzüme ışığın kalır

  Y ükselince gönlümde hüzün
  E llerin yüreğime değer
  Ş iirler gündüze sönerken üstelik
  İ stersen bir bakışla
  M utluluk bize güler.

  25-Pınar (Virtue tarafından yazıldı)

  P ak , duru yüzün
  I lık mevsimlerden kalmış gibi
  N eden soğuk bakar gözlerin bilmem
  A cıyı içine ben mi kattım ?
  R engarenk çiçeklerle süslemiştin saçlarını

  P as tutan acılardı belki
  I sıtmayan yüreğini
  N e kadar çiçek varsa goncaya durdu bak
  A cıları silip süpürecek bir gülse gözlerin
  R enkleriyle sana ışık saçarak

  26-Alparslan (Virtue tarafından yazıldı)

  A ksın kanım son damlasına kadar
  L al olup susan yüreklere inat yazacağım sevdanı
  P uslu ışıklarıyla aydınlatan yurdumu , ey gökteki yıldızlar
  A kan her damlama düşşün içinizdeki o nur , o parıltılar
  R aks etsede elin gavuru hain düşmanlar
  S enin uğruna dökülecek ben gibi nice kanlar
  L ezzetler dönüşsede eleme
  A şkınla ben yine öleceğim biline
  N ar olup yansada bedenim , uğruna gülecek hep yüreğim...


  27-Alper - Pınar (Virtue tarafından yazıldı)

  A yrılık yine kapımızda
  L oş bir ışık odamızı aydınlatıyor
  P arıltılarıyla dışarda yıldızlar
  E ski anılarımızı canlandırıyor
  R esimler duvarda , ne de sönükler

  P eri masalı , bir düş çizmişti ressam
  I sıtıyordu baktıkça yüzüne
  N eşeli çığlıklarla aydınlanırdı dünya
  A h sendin benim ben merkezim
  R esimler duvarda , sensiz hep sönükler.

  28-Hatice (Virtue tarafından yazıldı)

  H atırlamıyorum en son ne zaman sevmiştik
  A ramızda öldürdüğümüz onca şeyin ardından
  T üketmiştik herşeyi zamana vermiştik
  İ çimizde bazen kıpırdanır sevgi , oysa ;
  C enazeyi gömeli çok olmuş , bırakıp gitmiştik
  E llerini uzatıyorsun şimdi ve ben tutuyorum , üşüyorum.

  H atıralar var elinde
  A kşamları yemek diye önüme sürdüğün
  T üketilen , biten anılar
  İ çine kattığın baharatsa ne acı
  C ismim hazmedemiyor kanıyor yüreğim
  E trafımı saran hüzün gülleri içinde yine gece oluyor , yine öpüyorum seni.

  29-Aleyna (Virtue tarafından yazıldı)

  A tık bir sevgi gibi karıştırıyorum yığınları
  L ezzetini arayan hayat gibi ruhumu arıyorum içlerinde
  E zici bir koku var havada ,
  Y aşamı zorlaştırıyor
  N adasa bırakılan toprak gibi yığınlar
  A çtıkça fışkıracak sanki tohumlar

  A çılınca toprağın gizemi
  L irik bir şiir gibi dökülür kelimeler
  E tvarıyla , envarıyla mücessem olurlar
  Y itmeyen sevgi işte bu der gibi.
  N asıl ki bende böyle sevmiştim seni ,
  A çılınca yüreğin işte , sevgini dermiştim.


  30-Seval (Virtue tarafından yazıldı)

  S eni gördüğümde güneş batıyordu ,
  E limde senden kalan tek hatıra gülüşün.
  V arlığını bilmenin mutluluğu ile avunurken ,
  A rkama bile bakmadan ,
  L imandan kalkan son gemiyle , yol aldım uzaklara.

  S ensiz uçurumlarda diplerdeyim
  E llerin değmez , yüreğin hasretim
  V ücuttan geçen ben , ruhumu da hapsettim
  A h bu ne dipsiz bir kuyu ki ,
  L eyla olsa ulaşamaz mecnununa...

  31-Murat (Virtue tarafından yazıldı)

  M um ışığı gözlerine değince
  U zun bir yolculuğa çıkar yürekciğim
  R iya girmeden samimi hislerle
  A z bir yol alsam kaybolurum hemen sıcaklığınla
  T üm varlığımı emanet ederim işte o tatlı bakışına

  M aviye çalarken gece
  U çurtmalar döner yurduna
  R üyalar başlar yeniden
  A şıklar birbirine sarılır
  T üm varlığım işte böyle bağlıdır sana

  M ümkün mü ayrılmak senden
  U çurumdan çıktım geldim sevginden
  R engim beyaz seni kırmızıya yazmışken
  A şk koynunda ben seni seçmişken
  T üm varlığımı bölmem mi sana.

  32-Şeyda-Hakan (Virtue tarafından yazıldı)

  Ş evkimi artırırdı sana baktıkça gözlerin
  E limden düşmeyen kitap gibiydi sözlerin
  Y üreğime dokunurdun öyle içten
  D ünyalar dolusu sevgilerle ısıtarak
  A şıp giderdik yaşamdan arkamıza rüzgarı alarak

  H atırımdan gitmiyorsun ey sevgili
  A kşamlarla beraber gittiğin günden beri
  K ah esen rüzgarla beklerim , kah yağan yağmurla
  A kşamlar hiç bitmez ey sevgili
  N e ben uyurum , ne gece olur.

  33-Tuba (Virtue tarafından yazıldı)

  T iryakisi olmuşum gözlerinin
  U nutamadığım bir tek sen kalmış hayatımda
  B ir başıma yalnızlık diyarında geçiyor günlerim
  A klıma düşen bir damla hüzün , ötesi yok.

  T utunamadığım bir daldın sen
  U zunca yaşayamadığım bir düş sadece
  B akışların da boğulup gömüldüğüm engin denizin
  A rdı boyunca uzanıp yattığım mezarı , ötesi yok.

  34-Erman (Virtue tarafından yazıldı)

  E sir oldu düşlerim
  R ikkatimden dolan gözlerime
  M anasını bulamıyor yüreğim
  A rıyor , bazen dokunmakta
  N afile değil bu haller , güzelliğe açmakta

  E ziliyor bazen düşler
  R uhumsa genişlemekte
  M utluluğu bir düşün bitişinde yakalıyorum bazen
  A rıyorum ısrarla etrafını kazıyorum
  N afile değil bu haller , güzelliği yaşatmakta

  35-Selahattin-Jale (Virtue tarafından yazıldı)

  S ıradan bir çocukluğun ardından
  E skiyen herşeyin rağmına
  L üksü eksilmemişdi anılarımın
  A filli bakışlarla bakıyorken gözlerime
  H ayatta acı çekmemiş bir gül gibi
  A nılarımın en gamsızı en kedersiziydin
  T üketemediğim tatlılığınla
  T erazinin bir kefesinde hep ağır geliyordun
  İ çimde ki hüznümün en farklı ifadesi
  N adiren sarfettiğim cümleler ;

  J elibon tadı kalmış dudaklarımızda
  A dını duyduğumuz sadece
  L astik gibi enine boyuna çekerdik
  E llerimiz birleşik , sevgiye kürek çekerdik...

  36-Senem (Virtue tarafından yazıldı)

  S abahı olmayan gecelerin ardından
  E ksik kalmış bir yanımızı arıyorduk
  N akaratı sevgi sözcükleri
  E ksik kalan ruhumuza katıyorduk
  M utluluğu kalbimizde erişilmez bir yer sanmıştık

  S ınırları çizen bakışlardı sadece
  E llerimizden akıp giderken yaşam
  N ice aşklara yelken açmış , durulmuştuk sonunda
  E skiye bir özlem, bir acıydı hissettiğimiz
  M utsuzluğu dilimizde bir fısıltılı haykırış yapmıştık

  S ahte bir gülüş attık giderken birbirimize
  E lvedalarımızı güllerle örttük
  N efeslerimiz kesildi bir ara
  E llerimizi son kez uzatmaya korktuk
  M avi gökyüzümüzü soldurduk

  S essizce mırıldanıyor dudaklarım
  E sir düştüm sevgime , esir olsam sevgine
  N ar olmuş yüreğim gözyaşlarımla söner mi bilmem
  E şsiz sevdiğim döner mi
  M utluluk yeniden yüzüme güler mi

  37-Asu (Virtue tarafından yazıldı)

  ASU

  A cı yüreğimi böler sevgilere
  S ensiz bir gece üşütürken bedenimi
  U zaktan bir ışık düşer pencereme

  A y ışığını yitirmiş gece karanlık ve sessiz
  S ıradanlığı bozan aydınlığıyla bir yıldız düşmüş
  U zaktan seyrederim , acaba tekrar düşer mi diye

  A rzular arsızlaşırken , zaman dönerken kendine
  S ırlar kulaklara fısıldanır
  U mutlara yakılır gece

  A silliğini yitirir o an duygular
  S ırlarıyla birlikte sıradanlaşır
  U marsız bir dumana karışır gözlerin

  A şk o gözler de saklanır
  S evmek orada başlar
  U tanmak ona mahsustur

  A tılmış bir pamuk yumağı gibi düşler
  S evgininse yeri zamanı yok
  U nutmaksa en kolayı diyorlar

  A cısa da yürek
  S usturdum sevda bülbülünü
  U nutturdum yürekte ki gonca gülünü

  A cıdı yürek
  S ustu sevda bülbülü
  U nuttum yürekte ki gonca gülümü

  A cı yürek
  S usmuş bülbül
  U nutmak ne mümkün büyümüş yeni bir gül

  38-Derya-Cem (Virtue tarafından yazıldı)

  D eğişir bazen
  E skiye dair ne varsa sil
  R esimler de insin duvardan
  Y alnızlığın gizemine gömülürken
  A rtık hayatına dost bekleme

  C ismin küçük olsa da
  E llerinle tutabilirsin koca dünyayı
  M utlu olmayı bil yeter

  D eğişse de herşey
  E meklerini boşa sayma
  R astgele seçilmez yaşamlar
  Y alnızlığını baki eyleme
  A rtık umut etme zamanıdır

  C ismi büyük olsa da
  E lleri küçüktür dünyanın
  M utluluk da el sıkışmaktan geçer...

  39-Yeşim (Virtue tarafından yazıldı)

  Y aşamımı acılara bölen ; güzel bir gülüşten gözlerine yansıyan parıltılardı

  E llerimi bağlı kılan , sana olan tutkumun imkansızlığıydı

  Ş iirlerimi yazarken ; yüreğimi sana gömüp gözyaşlarıyla yeşeriyorum yeniden

  İ çinde sen olan bir gönülde yeşermek huzur veriyor bana

  M ahpus olsa da tutkular , birgün kabuğunu yırtacaklar...

  40-Gönül (Virtue tarafından yazıldı)

  Güzel naz eder
  Ömür de bir güzel
  Nar çiçeği narin olur
  Üstüne gül koklamak hayin
  Lakin gülün ömrü az olur

  Garipler sessiz olur
  Ömür de bir sessiz geçer
  Nankör aşkı ne bilir
  Üstüne sevgiyi köreltir
  Lakin aşksız ömür hiç olur

  Girdaba düşen ne eder
  Ömürden ömür seçer
  Naz ona ne eder
  Üstüne gül döksen ne fayda
  Lakin ona da bir derinlik düşer

  41-Tülin (Virtue tarafından yazıldı)

  T alibiyim sözlerinin
  Ü mit saçan gözlerinin
  L al olup sustuğum güzelliğinin
  İ stiyorum seni yüreğinden
  N ahoş olmayan derin düşüncelerden

  T alibiyim mutluluğun
  Ü nsiyetsiz yaşatılan umudun
  L iyakatsiz sevgilere namzet
  İ mkansızı imkana dönüştüren
  N ilüfer gülüşüne talibim...

  42-Neslihan (Virtue tarafından yazıldı)

  N eleri koymuştuk yüreğimize , soldular birer birer
  E llerimizle büyüttüğümüz umutlarımızdan
  S evgiye dair ne kaldı
  L afını bile etmediğimiz ayrılığın
  i çine düşer olduk
  H er düşüşümüz de incindik , acıdık için için
  A şkına şiirler yazdığım sevgilim
  N azenin çiçeğim , gülüm , bebeğim

  N eleri büyütmüştük , her düşe gömdüğümüz umutlardan
  E ski baharın çiçeklerinden ördüğümüz sevgimizden
  S ere serpe uzanıyor muydu şimdi yaşam
  L ayık olmadığı bir acıyla mı kıvranıyordu
  İ çimizi kaplayan amansız dişiyle kemiren yalnızlık
  H angimiz istedik böyle olsun
  A şkına şiirler yaktığım sevgilim
  N icedir yokluğuna yangınım...

  43-Fulya (Virtue tarafından yazıldı)

  F ışkırmakta gözlerinden sevgiye açan güller
  U fukta sevdaya bürünmekte gülüşler
  L oş ışığıyla geceye düşen sevdan
  Y alnızlığıma perde perde çekilmekte her an
  A çtım pencereleri , geceme düş an be an

  F aş etme beni utandırma yalnızlığımda
  U çurumlara itme beni , çok uçurumlardan döndüm
  L ütfunla sev beni incitme yüreğimi
  Y ükseklerden bırakma perde perde düşlerimi
  A ç yüreğimi kır pencerelerimi

  F arkında değilsin yine
  U zun söylüyorum , kısası anlaşılmaz bilmece
  L ütuf ve merhametten öte
  Y azdığımdı iki hece
  A şk değil , o dilimdeki tek hece...  44-Anıl (Virtue tarafından yazıldı)

  A ğlayamam
  N ağmeler fısıltılarım olurken
  I slaklığını hissedemediğim düşlere yatar
  L oş bir ışığa benzeyen ışıtmayan kendime uyanırım

  A cılar içindeyim
  N edensizce kanıyorum
  I ssız çöllerde ki biçareyim sanki
  L akin ısıtmıyor da çöl güneşi

  A çsa güneş bana içini birgün
  N ağmeler hayatım olsa o gün
  I smarlama aşk olmaz biliyorum
  L anet okumam umudum olsun diyorum.

  45-merve (Virtue tarafından yazıldı)

  M utluluk
  E llerimde ki ışık
  R iyası olmayan sevmelerin
  V arlığına feda
  E limde tutamadığım yansımalarda

  M utsuzluk
  E zilen yüreğimde
  R uhumda bastırdığım
  V ücudunu bulamamış yalnızlık
  E limde tuttuğum ışığın kamaştırdığı

  M erak ediyorsun biliyorum
  E zilmiş bir düşünceden çıkacak filizi
  R üyalarını yeşile boyayamayacağından korkuyorsun belli
  V arlığını gömmek gibi karanlığa
  E siri olmak arzuların

  M ahsur kaldım oysa yüreğinde
  E den bulur ya ettim buldum
  R abbimden bir dileğim var sadece
  V akit tamam biliyorum
  E siri olduğum yüreğe gömülüyorum.

  46-Elif Aybike Aytek (Virtue tarafından yazıldı)

  E limi maviliğe daldırdım , ellerim pembeye boyandı
  L odosta yelken açtı yüreğim , yüreğim sevdaya bulandı
  İ stemezdim , sevmek , sevilmek
  F arkında olmadan , düşlere bölünmek

  A rkama bakamıyorum artık
  Y üreğime hançer sapladım olmuyor
  B ir gidişim var , dönüşünü bilmediğim sularda
  İ stesem de sonu gelmiyor
  K arşımda durma ne olur
  E llerin elimdeyken kalbim durmuyor

  A rtık gelmedi mi son belki bir son vermeli
  Y akıp yıkan fırtınada , durulmayı mı beklemeli
  T ek başıma kalsam da dünyada
  E llerimi daldırdığım mavilik oldukça
  K arşımda duran hep sen , hep pembe olacaksın.

  47-Bilge Özhan (Virtue tarafından yazıldı)

  B ir umuda kanat açtım
  İ zini sürdüm tüm aydınlığın
  L oş ışıklarıyla geceler geçti
  G üneşin aydınlığına vuruldum
  E siri oldum bir ömür yürüdüm

  Ö mrüm geçti yolunda , ömrüme değdi gülüşün
  Z ahir oldum , batınıma döndü öpüşün
  H ayatım bir gün idi
  A sırlar bir saniye
  N ihai oldum umuda doldum sonunda.

  48-Ahmet (Virtue tarafından yazıldı)

  A şığım
  H içliğe boyandığım gözlerine
  M utsuzluğu mutluluğa kalbeden gülüşüne
  E llerimle dokunmaya kıyamam yüreğine
  Tüm tükenmişliğime rağmen tüketişine aşığım

  A sırlardır seviyorum seni
  H angi düşte kayboldum kimbilir
  M anasını yitiren gözlerim
  E sir düşen ve sönen yüreğim
  T ükendi yinede bitmedi özlemim

  49-Selma (Virtue tarafından yazıldı)

  s oğuk sularında yıkanmak istiyorum yaşamın
  e llerimin titremesine aldırmadan
  l ibasından sıyrılıp gitmek istiyorum
  m addeyi atıp manasına bürünürken yüreğim
  a ştığım gecelerde bulduğum sensiz sessizliğim

  s essizlik benim çığlığım
  e sir ettiğim sevgilerin bastırılmışlığı kadar derinden gelen
  l ezzetini eleme gömen ayrılık kadar uzakken sevgiye
  m ümkün olmayan yolların ayırımında ki kadar yakındım oysa
  a şılanın geride kaldığını unutacak kadar sa yorgun

  s ana hasret yüreğim şimdi tuzak
  e sir ettiğim sevgiler kadar sıcak
  l eylanın mecnunu kadar ırak
  m utluluk kadar anlayamadığım
  a şk denilen rüyanın sonundasın.

  50-İlgin (Virtue tarafından yazıldı)

  İ zin ver dokunsun ellerim
  L üle saçlarına son bir kez
  G idişine dur diyemem ama
  İ zin ver söyleyeyim sana
  N asıl sevdiğimi seni , son kez

  İ ç içe geçmiş daireler gibiyim
  L ehimlenmiş beynim ve yüreğim
  G erçekliğini kaybetti artık bedenim
  İ zin ver söylesin yüreğim
  N asıl sevdiğini seni , son kez.

  51-Elif-Fatih (Virtue tarafından yazıldı)

  E ser deniz misal , dalgalar boyunca
  L oş ışıklarında kaybolur yüreğim gecenin
  İ ster atılır ister katılır sessizliğe
  F ersah fersah kateder de yolları

  F arkında değilim bilmiyorum
  A sla ümitsiz de değilim
  T abiri yerindeyse savruluyorum yerli yersiz
  İ çine sen koyduğum
  H ayat dediğim bu cümbüşde.


  52-Suay (Virtue tarafından yazıldı)

  S aklı bir sevdanın
  U zantıları zamana yayılır
  A şktan öte yol alır farketmezsin
  Y alnızlığını böler kendine de bilmezsin

  S ana uzak bir kalbe
  U zanır mı sözlerin
  A ğlamaklı gözlerine
  Y anaşır mı yüreğin

  S aklı bir sevdanın
  U zantılarında yaşam bulur
  A slına dönen herşey
  Y alnızlığına umut olur.

  53-Tijen (Virtue tarafından yazıldı)

  T aşımak ağır bir yükü
  İ çine düştüğüm hayatın çıkmazında
  J elatini açılmış bir çikolata eriyor damağımda
  E ninde sonunda erittiğim acıdan
  N e kalıyor geriye

  T aşımak ağır bir yükü
  İ çine düştüğüm yalanlarınla
  J anjanını yitirirken yaşam
  E llerimi uzatıp çektiğim yaşamdan
  N e kalıyor geriye


  *-*-*-*-*-*ALINTIDIR*-*-*-*-*
  elf/elf bunu beğendi.
 2. ~~Özge~~

  ~~Özge~~ Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  19 Nisan 2008
  Mesajlar:
  1.864
  Beğenileri:
  1.697
  Ödül Puanları:
  36
  güzelmiş...
 3. yyxll

  yyxll Üye

  Katılım:
  28 Mart 2009
  Mesajlar:
  11
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  çok güsel *** yüksel de yazarmısınız :$
 4. nazannn

  nazannn Forumdan Uzaklaştırıldı

  Katılım:
  22 Mart 2009
  Mesajlar:
  20
  Beğenileri:
  1
  Ödül Puanları:
  0
  evet cok guselmış ama benım adım yok
 5. nur_252

  nur_252 Üye

  Katılım:
  12 Kasım 2008
  Mesajlar:
  4
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  rahime- hasan yazar mısın çok güzel olmuş
 6. sivaslı hicran

  sivaslı hicran Üye

  Katılım:
  27 Ocak 2009
  Mesajlar:
  397
  Beğenileri:
  46
  Ödül Puanları:
  0
  benim adımda yok ama güzel olmuş.
 7. babygirl->seda

  babygirl->seda Üye

  Katılım:
  1 Mart 2009
  Mesajlar:
  657
  Beğenileri:
  235
  Ödül Puanları:
  44
  S ana ne desem sevgili
  E ksenin de döner bir garip yürek
  D ünyalar değil ona sen gerek
  A şkı gönlünde bir ateşten çömlek

  S ana ne desem sevgili
  E sti rüzgar , yağdı yağmur
  D ışarda sensiz bir fırtına var
  A l bu adamı kalbine koy yar

  S ana ne desem sevgili
  E cemsin bu ilk gördüğümden beri
  D izlerime yasla başını olur teselli
  A hdimdir bu sevgi başından beri

  S ana ne desem sevgili
  E limde değil mecburum sana
  D ilimden düşen tek bir kelime
  A şk tarifi olmayan bir SEDA

  teşekkürler paylaştığın için
 8. Özel Üye Ahmet

  Özel Üye Ahmet Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  14 Eylül 2008
  Mesajlar:
  1.010
  Beğenileri:
  315
  Ödül Puanları:
  83

  A şığım
  H içliğe boyandığım gözlerine
  M utsuzluğu mutluluğa kalbeden gülüşüne
  E llerimle dokunmaya kıyamam yüreğine
  Tüm tükenmişliğime rağmen tüketişine aşığım

  A sırlardır seviyorum seni
  H angi düşte kayboldum kimbilir
  M anasını yitiren gözlerim
  E sir düşen ve sönen yüreğim
  T ükendi yinede bitmedi özlemim  çok güzel olmuş sağol
 9. sumeyra

  sumeyra Üye

  Katılım:
  3 Mart 2009
  Mesajlar:
  1.561
  Beğenileri:
  790
  Ödül Puanları:
  0

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  çok güsel *** yüksel de yazarmısınız :$
  Genişletmek için tıkla...

  forum kurallarını tekrar okusan iyi olur...

  sümeyra yla başlayan şiir yazar mısınız?ben tam 5 tane yazdım ama kötü oldular...
 • beyza atıcı

  beyza atıcı Üye

  Katılım:
  25 Ocak 2009
  Mesajlar:
  1
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  beyza salih adınada bir şiir yazarmısınız acaba?
 • Sayfayı Paylaş