İstanbul'un Semtleri İsimlerini Nereden Alıyor ?

Konu 'Bilgi Köşesi' bölümünde Toгgαи tarafından paylaşıldı.

 1. Toгgαи

  Toгgαи Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  4.730
  Beğenileri:
  1.813
  Ödül Puanları:
  38

  İstanbul'un Semtleri İsimlerini Nereden Alıyor ?

  Aksaray:
  Fatih’in sadrazamı Ishak Paşa, Iç Anadolu Bölgesi’ndeki Aksaray’ı ele
  geçirdikten sonra orada yaşayan bölge insanlarını bugünkü Aksaray semtinin bulunduğu yere gönderir. Aksaraylılar da semte adlarını verirler.

  Ahırkapı:
  Marmara Denizi’nin kıyısında yer alan yedi ahır kapısından birisi olan bu
  semte, Padişah atlarının bulunduğu has ahırın yanında yer aldığı için
  Ahırkapı ismi verildi.

  Aşiyan:
  Kuş yuvası. Günümüzdeki ismini şair Tevfik Fikret’in burada bulunan,
  Farsçada kuş yuvası anl***** gelen ‘Aşiyan’ isimli evinden alıyor.

  Bağlarbaşı:
  Semt, en ünlü bağ ve bahçelerin bir dönem burada yer almasından dolayı bu adla anılıyor.

  Bebek:
  Semtin isminin nereden geldiği konusunda iki rivayet bulunuyor. Bunlardan ilki,
  Fatih Sultan Mehmet’in bölgeyi koruması için gönderdiği bölükbaşının
  Bebek lakaplı olması.
  Diğeri ise,
  padişahın semtteki bahçesinde gezerken yılan görüp korkan şehzadesine bebek demesi ve bundan sonra bahçesinin bebek bahçesi olarak anılması.

  Beşiktaş:
  Ilk görüş, semtin ismini Barbaros Hayrettin Paşa’nın gemilerini bağlamak
  için diktirdiği beş taştan aldığı yönünde. Diğeri ise bir papazın burada
  yaptığı kiliseye Kudüs’ten getirdiği beşik taşını koyduğu ve ismin buradan
  geldiği yönünde.

  Beyazıt:
  Sultan II. Beyazıt’ın buraya kendi ismiyle anılacak bir külliye
  yaptırmasından sonra semt, Beyazıt olarak anılmaya başladı.

  Beyoğlu:
  Semtin isminin nerden geldiği konusunda çeşitli rivayetler bulunuyor.
  Bunlardan ilkine göre, Islamiyet’i kabul edip burada oturmaya başlayan
  Pontus Prensinden adını alıyor semt.
  Diğerine göreyse, ‘Bey Oğlu’ diye anılan Venedik Prensinin burada oturmasından geliyor semtin adı.
  Sonbir rivayet de,
  burada oturan Venedik elçisine, yazışmalarda, “Beyoğlu” diyehitap edilmesinden semtin bu adla anıldığını söylüyor.

  Bakırköy:
  Bizanslıların ‘Makri Hori’ dedikleri semt, 14. yüzyılda Osmanlıların eline
  geçince ‘Makriköy’ adını aldı. 1925′te ulusal sınırlar içindeki yabancı
  kökenli adların değiştirilmesi sırasında Atatürk’ün isteğiyle semt Bakırköy
  adını aldı.

  Bostancı:
  Semt, adını eskiden her türlü meyve ve sebzenin yetiştirildiği bostanlardan
  biri olmasından alıyor.

  Çatladıkapı:
  Bizans zamanında yapılan surların Sidera adı bir verilen kapısı, 1532
  tarihinde meydana gelen depremde çatlayınca, hem semt hem de kapı
  Çatladıkapı olarak anılmaya başladı.

  Çemberlitaş:
  Bizans’ın en önemli meydanlarından Constantinus Forumu’nun bulunduğu yerdeki büyük sütunlardan birisi olan Çemberlitaş, semte adını verdi.

  Çengelköy:
  Eskiden gemi çapaları bu köyde yapıldığı için isminin buradan geldiği tahmin ediliyor.

  Çıksalın:
  Güzel manzaralı, geniş bir çevreye hakim olan bölgeye, halk arasında “çık,
  salın” denilmeye başlandı.

  Eminönü:
  Osmanlı döneminde çarşıdaki esnafı denetleme yetkisi ‘Emin’lere aitti. Semt,adını burada bulunan ‘Gümrük Eminliği’nden alıyor.

  Feriköy:
  Semt adını Sultan Abdülmecit ve Abdülaziz dönemlerinde yaşayan Madam
  Feri’den alıyor. Bölgede bulunan geniş topraklar padişah tarafından Madam
  Feri’nin eşine bağışlanmıştı. Ama eşi ölünce semt onun ismiyle anılmaya başlandı.

  Galata:
  Gala, Rumca da “süt” anl***** geliyor. Bir rivayete göre Galata’nın adı
  semtteki süthanelere gönderme yapılarak türetildi.
  Başka bir görüşe göre ise,
  Italyanca ‘denize inen yol’ anl***** gelen ‘galata’ kelimesi düşünülerek bu
  isim verildi.

  Horhor:
  Fatih’te bulunan semt, adını Horhor çeşmesinden alıyor. Rivayete göre Fatih Sultan Mehmet bölge civarında yürürken yerin altından su sesleri duyar ve yanındakilere, “Buraya bir çeşme yapın baksanıza ‘hor hor’ su sesleri geliyor” der ve buraya bir çeşme yapılır. Çeşme de semt de Horhor ismiyle anılmaya başlar.

  Okmeydanı:
  Fetih Ordusu kuşatmanın bir kısmını burada kurulan karargâhta geçirmiş.
  Semtin ismi de böylelikle Okmeydanı olarak kalmış.

  Şişli:
  Şiş yapımıyla uğraşan ve Şişçiler diye anılan bir ailenin burada bir konağı
  olduğu ve ‘Şişçilerin Konağı’nın zamanla değişikliğe uğrayarak ‘Şişlilerin
  Konağı’ hâline gelmesiyle semtin adının Şişli olarak kaldığı anlatılıyor.

  Şaşkınbakkal:
  Henüz yerleşimin olmadığı dönemlerde yaz günleri denizden yararlanmak için bölgeye gelenlere bir bakkal dükkânı açıldığını görenler,
  burada iş yapılmayacağını düşünerek bakkala “şaşkın bakkal” yakıştırması yaptılar.
  Bundan sonra da semt Şaşkınbakkal olarak anılmaya başlandı.

  Sütlüce:
  Bugün Sütlüce semtinin olduğu yerde Süt Menbat isimli bir Rum köyü vardı.Köyün bir köşesindeki bakır bir kadın heykelinin memelerinden su akar; bu suyun, kadınların sütünü çoğalttığına inanılırdı. Bundan dolayı semt,Sütlüce olarak anılır oldu.

  Tahtakale:
  ****** anlamı ‘kale altı’ olan Taht-el-kale’nin bozulmasıyla Tahtakale’ye
  dönüşen semtin, Mercan ya da Beyazıt dolaylarındaki eski sur benzeri yapının aşağı kotunda yer aldığı için bu ismi aldığı tahmin ediliyor.

  Taksim:
  Osmanlı zamanında sucuların; suyu, halka taksim ettikleri yer, Taksim olarak anılmaya başlandı.

  Teşvikiye:
  Sultan Abdülmecit’in bir mahalle kurulması için teşvikte bulunduğu semtin
  adı Teşvikiye olarak kaldı. Bu durumu, Harbiye Karakolu ile Rumeli ve
  Valikonağı Caddelerinin kesiştiği kavşakta bulunan iki taş belgeliyor.

  Unkapanı:
  Bazı satış yerlerinde Arapça’da ‘Kabban’ adını taşıyan büyük teraziler
  bulunduğundan, buraları Kapan adını taşırdı. Sahiline buğday ve arpa yüklü gemiler demirlediğinden, semt bu adı aldı.

  Üsküdar:
  Bizans devrinde, Skutari denilen asker kışlaları, şehrin bu yakasında yer
  aldığı için semt Skutarion diye anılıyordu. Bu isim zamanla Üsküdar’a
  dönüştü.


  Veliefendi:
  Hipodrom bir zamanlar Şeyhülislam Veli Efendi’nin sahibi olduğu topraklar
  üzerinde kurulduğundan semtin adı Veli Efendi’yle anılıyor.

  9 Dilde İstanbul
  Grekçe: Vizantion
  Latince: Bizantium, Antoninya, Alma Roma, Nova Roma
  Rumca: Konstantinopolis, Istinpolin, Megali Polis, Kalipolis
  Slavca: Çargrad, Konstantingrad
  Vikingce: Miklagord
  Ermenice: Vizant, Stimbol, Esdambol, Eskomboli
  Arapça : Bizantiya, el-Mahsura, Kustantina el-uzma

  Selçuklular Zamanında:
  Konstantiniyye, Mahrusa-i Konstantiniyye, Stambul

  Osmanlıcada:
  Dersaadet, Deraliyye, Mahrusa-i Saltanat, Istanbul, Islambol,Darü’s-saltanat-ı Aliyye, Asitane-i Aliyye, Darü’l-Hilafetü’l Aliye,
  Payitaht-ı Saltanat, Dergâh-ı Mualla, Südde-i Saadet

Sayfayı Paylaş