İsteyene bedava sinav sorulari

Konu 'Türkçe 8. Sınıf' bölümünde kenanoglu tarafından paylaşıldı.

Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.
 1. kenanoglu

  kenanoglu Üye

  Katılım:
  8 Mayıs 2011
  Mesajlar:
  2
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0

  2010-2011 ÖĞRETİM YILI İSKELE YİBO OKULU FEN VE TEKNOLOJİ 8 I.DÖNEM 3. SINAV SORULARI
  ADI SOYADI :.................................................
  NO:................ DOĞRU CEVAP SAYISI:…..……X 4 =…………..
  S.1) Periyodik tablo ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Soldan sağa doğru gidildikçe ametalik özellik artar.
  B) Yukarıdan aşağıya doğru inildikçe atom numarası artar.
  C) Aynı periyottaki elementlerin değerlik elektron sayıları aynıdır.
  D) Aynı gruptaki elementler benzer kimyasal özelliklere sahiptir.
  S.2) Canlıların yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilme ve çoğalmalarını devam ettirebilmesi için ortam koşullarına uyum sağlamasına adaptasyon denir. Bu bilgilere göre, aşağıdaki örneklerden hangileri adaptasyondur?
  I. Kutup ayılarının postlarının beyaz renkli olması
  II. Fazla besin tüketen bireylerin kilo alması
  III. Kaktüsün dikenli yapraklara sahip olması
  A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) I,II ve III
  S.3) Periyodik tabloda en kararlı element grubu hangisidir?
  A) Metaller B) Ametaller C) Yarı metaller D) Soygazlar
  S.4) Hangisi, bir türün bireyleri arasında, sadece kalıtsal maddelere bağlı olarak ortaya çıkan bir özelliktir?
  A) Spor yapan kişilerde kasların gelişmesi
  B) İnsanlarda farklı kan gruplarının oluşması
  C) Çuha bitkisinin sıcaklığa göre kırmızı ya da beyaz çiçek açması
  D) Arı sütüyle beslenen arı larvasının iri vücutlu olması

  S.5) Aşağıda bazı bireylerin çaprazlanması verilmiştir;
  I- AA x Aa II- Aa x Aa III- aa x aa IV- AA x aa
  Belirtilen çaprazlamaların hangisinde saf döl bireyler oluşmaz?
  A) I B) II C) III D) IV
  S.6) Hücre bölünmesine ait olan özelliklerinden hangileri mitoz bölünmeyle ilgilidir.
  I. Kromozomlar hücrenin karşılıklı kutuplarına doğru hareket eder.
  II. Canlılarda kalıtım maddesinin değişmeden kalmasını sağlar.
  III. Homolog kromozomlar arasında parça değişimi görülür.
  IV. Hücrenin bir defa bölünmesinde iki hücre oluşturur.
  A) Yalnız I B) I ve II C) III ve IV D) I,II ve IV

  S.7) Bir kitap masa düzlemine şekildeki gibi bırakılıyor. Kitabın masaya yaptığı basıncı artırmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
  A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III

  S.8)
  Madde Kütle(gr.) Hacim (cm3)
  K 30 15
  L 20 4
  M 14 7
  N 15 5
  K,L,M ve N maddelerinin kütle-hacim değerleri tablodaki gibidir. Buna göre hangi maddeler aynı tür olabilir ?
  A) K ve M B) L ve N C) K ve L D) M ve N
  S.9) Aşağıdaki olayların hangisinde basıncın etkisi yoktur?
  A) Bilenen bıçağın daha iyi kesmesi.
  B) Dağın tepesine çıkıldıkça kulakların ağırması
  C) Karda kar ayakkabısının giyilmesi
  D) Gemilerin su yüzeyinde yüzmesi
  S.10)

  K cismi Y sıvısında batarken, Z sıvısında yüzüyor. Buna göre aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

  I. Z sıvısının yoğunluğu Y sıvısından daha fazladır.
  II. Cisme etki eden kaldırma kuvvetleri her iki sıvıda da eşittir.
  III. Y sıvısında cisme etki eden kaldırma kuvveti cismin ağırlığından küçüktür.
  A) l ve III B) Yalnız l C) II ve III D)l, ll ve III
  S.11)

  Periyodik tabloda yerleri belirtilen elementler için aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?  A) X, Y ve Z metaldir.
  B) T ametaldir.
  C) K bir soy gazdır.
  D) Atom numarası en küçük X ‘tir.

  S.12) Sıvıları bir noktadan üzerine etkiyen basıncı aynen ve her yönde iletirler. Sıvıların bu özelliğine uygulanan Pascal Prensibi denir.


  Yukarıdaki durumların hangileri Pascal Prensibine örnek olarak gösterilebilir?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III
  S.13)

  Yanda nötr X,Y,Z ve T elementlerinin yörüngelerindeki elektron dağılımları verilmiştir. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) X ve Z aynı periyottadır.
  B) Y ve T metaldir.
  C) Y ve T’ nin yörünge sayıları eşittir.
  D) X ve Z’ nin kimyasal özellikleri benzerdir.

  S.14) Mitoz hücre bölünmesi süreciyle ilgili olarak;
  I. Çekirdek bölünmesinin gerçekleşmesi
  II. Kalıtım maddesinin kendini eşlemesi
  III. Sitoplazma bölünmesinin gerçekleşmesi
  Şeklindeki olayların gerçekleşme sırası aşağıdakilerin hangisindeki gibi olur?
  A) I-II-III B) I-III-II C) II-I-III D) III-II-I

  S.15 ) Son yörüngesinde 1,2 ya da 3 elektron bulunduran elementlere metal denir. Metaller elektrik akımını bu elektronları ile iletirler. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi elektrik akımını
  iletir?
  A) 11Na B) 7N C) 8O D) 10Ne

  S.16)

  S.17)

  Bir sıvı içindeki M,R,S cisimlerinin konumları görülmektedir. Buna göre hangi cisimler dengededir?


  A) Yalnız M B) S ve R C) Yalnız R D) S,M ve R

  S.18) Aşağıdakilerden hangisi basınç birimi değildir?
  A) Pascal B) N/m2 C) N.m2 D) Atmosfer
  S.19) Aşağıdaki durumların hangisinde bir öğrenci bulunduğu yüzeye en küçük basıncı uygular?  S.20) Ametallerle ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi doğru değildir?
  A) Periyodik tabloda metallerin sağ tarafında bulunurlar
  B) Oda sıcaklığında çoğunlukla katı halde bulunurlar
  C) Isı ve elektriği iyi iletmezler
  D) Kendi aralarında bileşik oluştururlar

  S.21) Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Her periyot bir metal ile başlar ve bir soygaz ile biter.
  B) Sağlıklı bir insanın üreme hücrelerinde 23 kromozom bulunur.
  C) Ametal atomları ile metal atomları elektronlarını ortaklaşa kullanarak kovalent bağ yaparlar.
  D) Metaller elektron vermeye, ametaller ise elektron almaya yatkındır.


  S.22) Aşağıdaki DNA’ların hangisinde, kendini eşleme sırasında mutasyon meydana gelmiştir?

  S.23) Anne ve babadan gelen özellikler homolog kromozomlar üzerinde taşınır ve kalıtsal özelliklere göre saf veya melez döl diye adlandırılır.
  I. Tt II. GG III. cc IV. Dd
  Şeklindeki kalıtsal özelliklerden hangileri saf döldür?
  A) Yalnız I B) I ve IV C) II ve III D) III ve IV

  S.24) X ile Y metal, Z ile T ametal olduğuna göre;
  X, Y, Z ve T’nin oluşturduğu bileşiklerdeki bağ türleri için aşağıdakilerden hangisinde doğru bilgi verilmiştir?
  I. X2 Z – iyonik bağ
  II. ZT3 – Kovalent bağ
  III. XY – Kovalent bağ
  IV. Z2 – Kovalent bağ
  A) I ve II B) I,II ve III C) I, III ve IV D) I,II ve IV

  S.25)
  Nötr X atomunun elektron dağılımına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) 3. Periyottadır.
  B) Atom numarası 13 tür
  C) Proton sayısı 13 tür.
  D) Kararlı hale geçmek için 7 elektron alır.


  “İki şey aklın eksikliğini gösterir : Konuşulacak yerde susmak,
  susulacak yerde konuşmak” Sadi


  NOT: Sınav süresi 40 dakikadır.
  Başarılar

  Fen Ve Teknoloji Öğretmeni

  dersimiz.com


  :shy:
Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.

Sayfayı Paylaş