İzohips

Konu 'Coğrafya 9. Sınıf' bölümünde bjk-özlem tarafından paylaşıldı.

 1. bjk-özlem

  bjk-özlem Üye

  Katılım:
  27 Ağustos 2010
  Mesajlar:
  62
  Beğenileri:
  94
  Ödül Puanları:
  0

  İzohips haritası nasıl renklendirilir ?
 2. serap14

  serap14 Üye

  Katılım:
  10 Mart 2010
  Mesajlar:
  143
  Beğenileri:
  148
  Ödül Puanları:
  0
  buralarda var arkadaşım ara ben sınava yetişmem lazım yoksa sölerdim coğrafya.biyoloji.edebiyat
 3. *.Sinnlos Ein Sturm.*

  *.Sinnlos Ein Sturm.* Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  16 Nisan 2010
  Mesajlar:
  905
  Beğenileri:
  6.732
  Ödül Puanları:
  0
  1. RENKLENDİRME YÖNTEMİ

  Fiziki haritalarda yeryüzü şekillerini daha belirgin gösterebilmek için yükselti basamakları renklerle ifade edilir. Renklendirme işlemi, aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi olur:

  Yükselti basamakları (m)
  Kullanılan Renkler

  0-200
  Yeşil

  200-500
  Açık Yeşil

  500-1000
  Sarı

  1000-1500
  Turuncu

  1500-2000
  Açık Kahverengi

  2000 ve üzeri
  Koyu Kahverengi

  Fiziki haritalarda beyaz renkler buzulları ya da kalıcı karları gösterirler. Göl, deniz ve okyanuslar ise mavi renkle gösterilmektedir. Mavinin tonu koyulaştıkça derinliğin arttığı anlaşılır. Renklendirme yöntemi, günümüzde en çok kullanılan yöntemlerdendir.


  2. GÖLGELENDİRME YÖNTEMİ

  Yerşekillerinin bir yönden ışıkla aydınlatıldığı düşünülür. Buna göre, ışık alan yerler açık, gölgede kalan yerler koyu renkte boyanır. Haritacılıkta daha çok yardımcı bir yöntem olarak kullanılır.


  3. TARAMA YÖNTEMİ

  Eğim ile orantılı olarak kalınlıkları artan çizgilerle yerşekilleri gösterilir.

  Tarama yönteminde, eğim fazla ise çizgiler kalın, kısa ve sık olur. Eğim az ise çizgiler ince, uzun ve seyrek olur. Düz alanlar ise taranmayarak boş bırakılır. Fazla kullanılmayan bir yöntemdir.


  4. KABARTMA YÖNTEMİ

  Yeryüzü şekillerinin belirli bir ölçek dahilinde küçültülerek oluşturulan maketleridir. Bu yöntem, yerşekillerinin gerçeğe en uygun olarak gösterilmesini sağlar. Ancak, kabartma haritaların yapılışı ve taşınması zor olduğundan kullanım alanı dardır.


  5. İZOHİPS (EŞ YÜKSELTİ) YÖNTEMİ

  Deniz seviyesinden itibaren aynı yükseklikteki noktaların birleştirilmesiyle elde edilen eğrilere izohips eğrileri denir.

  İzohipslerin özellikleri şunlardır:

  İç içe kapalı eğrilerdir.
  Yeryüzü şekillerinin yükseltilerini ve biçimlerini canlandırırlar.
  Sıfır (0) m izohipsi deniz seviyesinden başlar. Kara ile denizin birleştiği deniz kıyısını düz bir çizgi halinde takip eder. Buna kıyı çizgisi adı verilir.
  İzohips eğrileri dağ doruklarında nokta halini alır. Buralar zirve olarak tanımlanır.
  İzohipsler yeryüzü şekillerinin kuşbakışı görünümünü belirler.
  En geniş izohips halkası en alçak yeri, en dar izohips halkası ise en yüksek yeri gösterir.
  Aynı izohips üzerinde bulunan bütün noktaların yükseltileri birbirine eşittir.
  İki izohips eğrisi birbirini kesmez.
  Birbirini çevrelemeyen komşu iki izohipsin yükseltileri aynıdır.
  İzohipslerin sıklaştığı yerler eğimin arttığını, seyrekleştiği yerler ise eğimin azaldığını gösterir.
  Çukurluklar, derinlik istikametinde ok işareti konularak gösterilir. (Krater, polye, obruk gibi)
  Her izohips eğrisi kendisinden daha yüksek bir izohipsi çevreler. Ancak çukur yerlerde bunun tersi geçerlidir.
  İki izohips eğrisi arasındaki yükselti farkına eküidistans (izohips aralığı) denir.
  İzohipslerin sık geçtiği deniz kıyılarında kıta sahanlığı (şelfi) dar, seyrek geçtiği kıyılarda kıta sahanlığı geniştir. Başka bir ifade ile, alçak kıyılarda deniz sığ, yüksek kıyılarda deniz derindir.

  Kıyıdan 200 m. derinliğe kadar olan sahaya kıta sahanlığı (şelf alanı) denir. Yüksek kıyılarda şelf alanı dar (Karadeniz ve Akdeniz kıyıları), alçak kıyılarda şelf alanı geniştir. (Ege ve Marmara kıyıları)

  • Deniz seviyesine göre aynı derinlikteki noktaların birleşmesi ile elde edilen çizgilere izobat (eş derinlik) eğrileri denir. Kıyı çizgisi, izohips ile izobat eğrilerinin başlangıç çizgisidir.

  Özellikleri:

  İç içe kapalı eğrilerdir.
  En geniş izobat eğrisi derinliği en az olan yeri, en dar izobat eğrisi ise derinliği en fazla olan yeri gösterir.
  İzobatların sıklaştığı yerlerde eğim artarken, seyrekleştiği yerlerde eğim azalır.
  İzobat eğrileri arası, kıyıdan derinlere doğru açık maviden koyu maviye doğru renklendirilir.

  İZOHİPS HARİTALARINDA BAZI YERYÜZÜ ŞEKİLLERİNİN GÖSTERİLMESİ

  1. Boyun

  Tepe ve sırtlar arasında nispeten alçakta kalan düzlüklerdir.

  2. Vadi

  İzohipslerin zirveye doğru “ Ù ” şeklinde girinti yaptıkları yerlerdir. Vadi yamacının eğimine göre “ Ù ” şeklindeki girintinin biçimi de değişir. “ Ù ” nin açık ağzı suyun akış yönünü, kapalı kısmı kaynak yönünü gösterir.

  3. Sırt

  İki yamacın birleştiği, su bölümü çizgisinin geçtiği sınırdır.

  4. Çanak (Kapalı Çukur)

  Çevresine göre yükseltisi az olan sahalardır. Çanakların kolaylıkla tanınabilmesi için, eğim yönünde merkezi gösteren bir ok işareti konur.

  5. Kıyı Çizgisi

  Deniz seviyesini gösteren sıfır metre eğrisidir.

  6. Delta

  Akarsuların denize döküldükleri yerlerde denize doğru uzanan, üçgen şeklindeki çıkıntılardır.  HARİTALARDAN YARARLANMA

  1. İzohips haritalarından profil çıkarma

  Yeryüzü şekillerinin yandan görünüşüne (kesitine) profil denir. Profil şu şekilde çıkarılır:

  Profili çıkarılacak olan noktaların arasına bir doğru çizilir.
  Bu doğrunun kestiği izohipslerin yükselti değerleri, alt kısma çizilecek yükselti ölçeği ile kesiştirilir.
  Kesişen noktalar birleştirildiğinde profil çıkarılmış olur.
  Şu üç özellik kontrol edilerek profil bulunabilir.

  a)Tepe sayısı b) Eğim c) Yükselti


  2. İzobat haritalarından profil çıkarma

  İzobat haritalarından profil çıkarma işleminde, aynen izohips haritalarından profil çıkarılırken izlenen yollar uygulanır.


  3.Yükselti Bulma

  İki izohips arasındaki yükselti farkı dikkate alınarak, yükseltisi bilinen yerden başlamak üzere izohipsleri sayarak, istenilen noktanın yükseltisi bulunabilir. İzohips aralığı sayısının, iki izohips arası yükselti farkına çarpımı, toplam yükseltiyi verir.


  4. Yön bulma

  Haritalar genellikle kuzey – güney istikametinde çizilirler. Bundan yararlanarak yön tayin edilebilir.

  Ayrıca paralel ve meridyenlerden de yararlanılabilir. Bunun yanında harita üzerindeki yön okları da bize bu konuda bilgi verir.


  5. Eğim bulma

  Haritalardan yararlanarak, herhangi bir arazinin eğimi ölçülebilir. Herhangi iki noktanın yükselti farkının, yine aynı iki nokta arasındaki yatay mesafeye oranına eğim denir.

  Yatay mesafe arttıkça, eğim azalır,
  Yatay mesafe azaldıkça, eğim artar.
  Eğim şu formülle bulunur:

  EĞİM % = h(yükselti farkı) X 100 : L(yatay uzaklık)

  h = Yükselti farkı

  L = İki nokta arasındaki yatay uzaklık.

Sayfayı Paylaş