Kalitim ve sorular

Konu 'Fen Bilgisi 8. Sınıf' bölümünde elıfay tarafından paylaşıldı.

 1. elıfay

  elıfay Üye

  Katılım:
  21 Şubat 2010
  Mesajlar:
  97
  Beğenileri:
  54
  Ödül Puanları:
  0

  KALITIM ( GENETİK )

  Soydaki karakterlerin yeni oluşan yavrulara geçmesini ,
  (atalar ve oğul döller arasındaki benzerlik ve farklılıkların nedenlerini ) inceleyen bilim dalına KALITIM ( GENETİK ) denir.

  Kalıtımın esasları ilk defa Avusturyalı bir rahip olan Greger MENDEL(1822-1884) tarafından incelenmiştir. Mendel bezelye bitkileri ile yaptığı çaprazlamalar sonucu kalıtımın esaslarını bulmuştur. Ana ve Baba karakterleri , yavrulara her hücrenin çekirdeği içine yerleşmiş kromozomlardabulunan genlerleiletilir. Kromozomların yapısını da DNA lar oluşturur.
  Mendel’in bezelyeler üzerinde yaptığı çalışmalar sonucu getirdiği ilkeler bütün canlılariçin geçerlidir.


  Mendel çalışmalarında bezelye bitkisini seçmiştir. Çünkü;


  1.Bezelyeler çok kolay yetişebiliyor ve kısa sürede mahsul veriyordu ( 3 ay ). Bu yüzden az zamanda fazla döl incelenebiliyordu.

  2. Bezelyelerin dışarıdan gözlenebilen çok çeşitleri bulunmaktaydı.

  3.Bezelye çiçekleri ancak kendi kendisini dölleyebiliyordu.
  ( Doğal olarak yabancı tozlaşma yapmaz.). Bu yüzden saf soylar
  ( arı döl ) oluşturmak mümkündür.

  Bir canlının dış görünüşüne iki önemli faktör etki eder.
  1.Kalıtım: Ana ve babanın üreme hücrelerindeki genler yoluyla yeni oluşan yavrulara aktarılan özelliklerdir. Bu özellikler ; Cinsiyet ,Saç, göz ve ten rengi , kan grubu gibi özelliklerdir. Yalnız kalıtımla ilgilidirler.
  2.Çevre: Canlının daha sonraki yaşamını etkileyen faktörlerdir. Bunlar İklim, ısı , ışık ve besindir.

  CANLIDA GÖZLENEN ÖZELLİKLER= KALITIM X ÇEVRE  Doğadaki canlıların temel yapıları aynı olmakla birlikte büyük bir çeşitlilik gösterirler. Yeryüzünde bilinen 2 milyon canlı türü vardır ve her türün farklı bireyleri arasında da çeşitlilik görülmektedir. Bu çeşitlilik DNA lardan kaynaklanmaktadır.
  Birbirinden farklı milyonlarca canlının tek tek incelenmesi imkansız olduğu için , canlılar benzer özelliklerine göre sınıflandırılmışlardır. Buna sistematikdenir.
  Aynı bireylerin oluşturduğu topluluğa Tür denir. Türlerden Cinsler, cinslerden Familyalar, familyalardan Takımlar, takımlardan Sınıflar, sınıflardan Şubeler, şubelerden Alemleroluşur.
  Sınıflandırmada gruplar büyüdükçe benzer özellikler azalır.  Benzer özellikler azalır


  Birey tür cins familya takım sınıf şube alem
  Benzer özellikler artar.

  GENETİKLE İLGİLİ KAVRAMLAR


  GEN:Kromozomların üzerinde bulunan ve kalıtsal karakterlerin dölden döletaşınmasını sağlayan kimyasal maddelere Gen denir.

  KARAKTER:Herhangi bir canlının sahip olduğu saç rengi , göz rengi , ten rengi , kan grubu gibi özelliklere Karakter denir

  GENOTİP: Bir canlının sahip olduğu iç ve dış özelliklerinin oluşmasını sağlayan genler topl***** Genotipdenir. Genotip canlının gen formülünü verir. AA, Aa, UU, RR, Rr, BB, Bb gibi gösterilir.

  FENOTİP: Bir canlının genleri sayesinde ortaya çıkan dış görünüşüne Fenotipdenir. Bir canlının şekli, büyüklüğü, dış görünüşü, rengi, kimyasal yapısı ve davranışları gibi özellikler o ferdin fenotipini verir.

  DOMİNANT ( BASKIN ) GEN :Kendi varlığını belli eden gendir. Belli bir karakteri yöneten iki genden diğerine göre kuvvetli daha baskın olanına Dominant gen denir.
  Örneğin; İnsanlarda siyah ten rengi beyaz ten rengine dominant tır.

  RESESİF ( ÇEKİNİK ) GEN :Etkisi gizli kalan genlere denir. Belli bir karakteri yöneten iki genden diğerine göre daha zayıf , çekinik olanına Resesif gen denir.
  Örnek; İnsanlarda beyaz ten rengi , siyah ten rengine resesif tir.

  ALLEL GEN:Belirli bir karakter en az iki veya daha fazla gen tarafından kontrol ediliyorsa bu genlerden her birine Allel gendenir.
  Örneğin; Göz rengini taşıyan , anne ve babadan gelen genlerden her biri birbirinin allelidir.
  Kan gruplarımız A , B , O olarak 3 allel gen tarafından kontrol edilmektedir.

  HOMOZİGOT ( ARID**) : Belirli bir karakter yönünden ana ve babadan benzer genleri alan birey homozigottur. Bir karakter bakımından aynı gen taşıyan canlılardır. Örnek : (AA , aa , BB , bb , RR , rrgibi.)
  AA : Arıdöl baskın ( dominant )
  aa : Arıdöl çekinik ( resesif )

  HETEROZİGOT ( MELEZ D** ) :Belirli bir karakter yönünden ana ve babadan değişik genleri alan birey heterozigottur. Bir karakter bakımından farklı genler taşıyan canlılardır. Bu durumda birey baskın gen görünümünde olur. Örnek : ( Aa , Bb , Rr gibi ).
  Aa : Melez ( heterozigot )
  MUTASYON :Çeşitli biyolojik , fiziksel ve kimyasal faktörlerin kromozom ve genlerin yapısında meydana getirdiği ani küçük ve kalıcı değişikliklere Mutasyon denir.
  Mutasyon insanlarda; Hemofili , Albinizm , Kısa parmaklılık, cücelik , şeklinde görülür.
  Keçilerde; boynuzsuzluk ve kuyruksuzluk ,
  Tavuklarda;ters tüylülük şeklinde açığa çıkar.

  Mutasyonlar kalıtsaldır. 3 kısımda incelenirler.
  1) Kromozom yapısı mutasyonları
  2) Kromozom sayısı mutasyonları
  3) Gen mutasyonları
  Mutasyonlar hem vücut hücrelerinde hem de üreme hücrelerinde olabilir. DNA
  molekülündeki değişiklikler kalıtsal olduğundan , yeni oluşan yavrulara aktarılır ve kalıcı hale gelirler.
  Vücut hücrelerinde oluşan mutasyonlar sadece o canlıyı etkiler. Kalıtsal değildir.
  Yeryüzündeki canlı çeşitliliğinin temel nedeni mutasyondur. Mutasyonlar neticesinde canlı ortama uyum sağlayabilirse yaşar , sağlayamazsa ölür.

  Mutasyonun sebepleri :
  Gen mutasyonları :Genlerin mutasyona uğraması , genleri meydana getiren yapının yani DNA’nın değişmesidir. Mutasyonla DNA’da AT / GS oranı ile DNA’yı meydana getiren dört bazın dizilişi değişmektedir. Dolayısıyla Yeni DNA dizilişinin meydana getireceği enzim ve proteinler değişik olacaktır. Proteinlerin değişmesi organizmanın fenotipinde belirgin halde görülür.

  Kromozom mutasyonları : Kromozomların yapılarında ve sayılarında meydana gelen mutasyonlardır. Çoğu öldürücüdür. Kromozom sayısındaki mutasyonlar bitkilerde deneysel olarak tohumsuz meyvelerin oluşmasını sağlamıştır. Böylece çekirdeksiz , yenebilir karpuz meydana getirilmiştir.

  İnsanlarda kromozom sayısının eksik veya fazla olması vücut yapıları gelişmemiş , zeka geriliği olan bireylerin oluşmasına neden olur.Örneğin; normal insanda 46 kromozom bulunmaktadır. Mutasyon sonucu 47 kromozomlu doğan bir çocuk zeka özürlüdür ve bozuk bir fiziksel yapıya sahiptir. Buna ( mongolizm = Down hastalığı )denir. 45 kromozomlu fertler ise yaşayamaz.

  Ayrıca sıcaklık , kimyasal maddeler ( zehir , cıva , DDT ) ve ışınım , ( radyasyon ) genlerin mutasyon oranını arttıran etkenlerden bazılarıdır.

  Mutasyonlar vücut hücrelerinde olursa o bireyin kendi hayatını etkiler. Üreme hücrelerinde olursa kromozom ve genler yoluyla yeni oluşan yavrulara aktarılır. Bu da yeni kalıtsal özelliklerin meydana gelmesi ve canlılarda çeşitliliğin artması bakımından önemlidir.

  MODİFİKASYON :Dış şartların etkisiyle (sıcaklık , ısı , nem , besin ) canlının dış görünüşünde meydana gelen kalıcı olmayan değişikliklere Modifikasyondenir.
  Örnek : Sporcunun kasları , alimin bilgileri , Az ışıklı ortamda yetişen bitkinin sarı , çok ışıklı ortamda yetişen bitkinin yeşil renkte olması gibi.

  ADAPTASYON ( UYUM ):Bir canlının belirli bir ortam koşullarına uyarak , yaşama ve üreme şansını arttıran kalıtsal özellikler topl***** adaptasyondenir.
  Canlının hayatta kalabilme şansı ortama sağladığı uyum ile doğru orantılıdır. Günümüzde yaşayan bütün canlılar ortama uyum sağlayabildikleri için yaşama şansını yakalamışlar ve çevreye adapte olmuşlardır. Örnek : Bukalemun, beyaz kutup ayısı .

  DOĞAL SELEKSİYON : Doğa, uygun özelliklere sahip canlılara yaşama ve üreme şansı verir. Uygun özelliklere sahip olmayan canlılar ise ölür. Buna doğal seleksiyon denir. Örnek : Canlılar yaşadıkları ortamın iklimine doğa şartlarına uyum sağlarlar. Çok sıcak iklimde iğne yapraklı kaktüs , bol yağışlı iklimde çay bitkisinin yetişmesi.  YAPAY SELEKSİYON : İnsanlar yapay yollarla aynı türün değişik özellikteki bireylerini birleştirerek yüksek verim sağlayan, çeşitli hayvan ve bitki kültürleri elde etmişlerdir. Bu şekilde yüksek verimliler kalacak, düşük verimliler ortadan kalkacaktır. Buna yapay seleksiyon denir.

  MENDEL KANUNLARI


  1. Karakterlerin birleşmesi kanunu :Değişik özellikleri olan iki ayrı arı dölün çaprazlanması neticesinde elde edilen F1 dölü % 100 melezdir.(fenotip ve genotipleri aynıdır.)
  2. Karakterlerin gizli kalması kanunu : Bu genlerden biri diğerine göre baskındır. F1 dölü baskın karaktere benzer.
  3. Karakterlerin ayrılması kanunu : İki melez döl arasında yapılan çaprazlama işlemi neticesinde % 25 oranında arı döllerden biri , % 25 oranında arı döllerden diğeri, % 50 oranında melez döl elde edilir.

  DOMİNANT ( BASKIN )
  RESESİF ( ÇEKİNİK )
  Yuvarlak tohum
  Buruşuk tohum
  Şişkin meyve
  Buruşuk meyve
  Sarı meyve
  Yeşil meyve
  Çiçek ekseni üzerinde
  Çiçek dal ucunda
  Uzun boylu bitki
  Kısa boylu bitki
  Kırmızı çiçek
  Beyaz çiçek


  KALITIM KALIPLARI


  1. FARKLI İKİ HOMOZİGOT UN ÇAPRAZLANMASI.
  AA X aa A = Baskın (dominant özellik) a = Çekinik (resesif özellik)
  Aa Aa Aa Aa ( F1 dölü % 100 melez. Baskın karaktere benzer )
  2. FARKLI İKİ HETEROZİGOTUN ( MELEZ ) ÇAPRAZLANMASI.

  Aa x Aa A = Baskın (dominant özellik) a = Çekinik (resesif özellik)
  3 :1 oranı


  AA Aa aA aa  %75 baskın karakter %25 çekinik karakter
  3. BİR HETEROZİGOT İLE BİR HOMOZİGOT ÇEKİNİĞİN ÇAPRAZLANMASI.

  (Heterozigot siyah gözlü baba, yeşil gözlü anne. Siyah gözlülük yeşil gözlülüğe baskın)
  a a x A a A = Siyah gözlülük , a = Yeşil gözlülük.

  % 50 heterozigot siyah gözlü
  %50 homozigot yeşil gözlü
  Aa aa Aa aa


  İNSANLARDA BASKIN VE ÇEKİNİK KARAKTERLER.  DOMİNANT ( BASKIN ) KARAKTERLER
  RESESİF ( ÇEKİNİK ) KARAKTERLER
  1) Siyah ve kahve göz rengi
  1) Mavi göz
  2) Kıvırcık saç
  2) Düz saç
  3) Koyu renk saç
  3) Açık renk saç
  4) Normal görüş
  4) Renk körlüğü
  5) Normal büyüme
  5) genel cücelik
  6) AB kan grubu, Rh ( + )
  6) O kan grubu, rh ( - )
  7) 5 parmaklılık
  7) 6 parmaklılık  PROBLEMLER


  1. Homozigot baskın uzun boylu arıdöl ( UU ) bezelye ile homozigot çekinik arıdöl kısa boylu ( uu )bezelyelerin çaprazlanması neticesinde oluşan F1 ve F2 döllerinin Fenotip ve Genotiplerini bulunuz?


  UU=Uzun boylu uu=Kısa boylu
  UU X uu F1 dölü
  Fenotip = %100 uzun
  Genotip = %100 Melez ( heterozigot )

  Uu Uu Uu Uu


  Uu X Uu F2 dölü

  Fenotip= % 75 Uzun
  % 25 kısa
  Genotip= % 50 Homozigot
  % 50 Heterozigot.
  UU Uu Uu uu
  2. Homozigot baskın arıdöl ( SS ) bezelye ile Homozigot çekinik arıdöl yeşil ( ss ) bezelyelerin çaprazlanması neticesinde oluşan F1 ve F2 döllerinin fenotip ve genotiplerini bulunuz?


  SS X ss F1 dölü
  Fenotip = %100 sarı
  Genotip = %100 Melez ( heterozigot )
  Ss Ss Ss Ss
  Ss X Ss F2 dölü

  Fenotip= % 75 Sarı
  % 25 Yeşil
  Genotip= % 50 Homozigot
  % 50 Heterozigot.
  SS Ss Ss ss


  3. İnsanlarda kahverengi göz geni , mavi göz genine dominanttır. Kahve rengi gözlü bir adam ( BB ) ile mavi gözlü bir kadının ( bb ) evlendiğinde F1 dölünde çocukların göz renkleri nasıl olur?

  BB = Kahverengi bb = Mavi

  bb X BB

  F1 dölü
  Fenotip = %100 Kahverengi
  Genotip = %100 Melez ( heterozigot )
  bB bB bB bB
  4. Kırmızı çiçekli iki bezelyenin çaprazlanması sonucu 100 bezelye elde ediliyor. Bu bezelyelerin 75 ‘i kırmızı çiçekli , 25’i de beyaz çiçeklidir. Çaprazlanan bezelyelerin çiçeklerinin genotipi nasıldır?


  ÇÖZÜM : Çaprazlama sonucu %75 kırmızı , %25 beyaz çiçekli bezelye oluşmuştur. Yani oran 3/1 dir. Bu oran iki melez bireyin çaprazlanması sonucu ortaya çıkar.

  K = Kırmızı ( Baskın ) k = Beyaz ( Çekinik )


  Fenotip = Kırmızı ( Melez ) Kırmızı ( Melez )
  Genotip = Kk X Kk


  %75 kırmızı %25 beyaz

  KK Kk kK kk  5. Melez uzun boylu karanfiller ile Melez kırmızı çiçekli karanfillerin kendi aralarında çaprazlanması sonucu oluşan kısa kırmızı karanfillerin oranı nedir?

  A = Uzun ( baskın ) a = Kısa ( Çekinik )
  B = Kırmızı ( baskın ) b = Beyaz ( çekinik )


  Fenotip = melez uzun Melez kırmızı
  Genotip = Aa X Bb

  Kısa kırmızı oranı = % 25


  AB Ab aB ab
  Uzun Uzun Kısa Kısa
  Kırmızı Beyaz Kırmızı Beyaz

  6. Bir karakter açısından Heterozigot iki birey çaprazlanıyor. F1 dölünde 10 çekinik birey oluşuyorsa heterozigot birey sayısı ne olur?
  S s x S s
  %25 Homozigot baskın , %50 Heterozigot baskın
  %25 Homozigot çekinik
  O halde homozigot çekinik birey sayısı 10 ise, heterozigot
  SS Ss sS ss baskın birey sayısı 20 dir.
 2. elıfay

  elıfay Üye

  Katılım:
  21 Şubat 2010
  Mesajlar:
  97
  Beğenileri:
  54
  Ödül Puanları:
  0
  Sorular

  KALITIM İLE İLGİLİ TEST
  1. Melez iki birey çaprazlanıyor. Homozigot karakterlerdeki bireylerin meydana geliş oranı aşağıdakilerden hangisidir?
  a) 4 / 4 b) 3 / 4 c) 2 / 4 d) 1 / 4

  2. Aşağıda genotipleri verilen bireylerin çaprazlanmalarının hangisinde elde edilen döllerin tamamı heterozigottur?
  a) Aa x Aa. b) AA x aa . c) Aa x aa. d) aa x aa.


  3. Buruşuk taneli iki bezelyenin çaprazlanması sonucu elde edilen F1 dölünün tekrar çaprazlanmasından elde edilen bireyler nasıl olur?
  a) 3 / 4 yuvarlak , 1 / 4 buruşuk. b) Tamamı buruşuk .
  c) Yarısı yuvarlak , yarısı buruşuk. d) 1 / 4 yuvarlak , 3 / 4 buruşuk.

  4. Bir çaprazlama sonucunda % 50 dominant karakter , % 50 resesif karakter elde edilmiştir. Anne ve babanın karakterleri aşağıdakilerden hangisidir?
  a) melez x resesif b) melez x melez
  c) saf dominant x resesif d) saf dominant x melez

  5. Bir canlının fenotipini aşağıdakilerden hangisi belirler?
  a) Baskın karakter b) Çekinik karakter
  c) Karakter ve çevre d) Çevre

  6. SS x ss arı dölleri çaprazlanırsa F2 döllerindeki oran ne olur?
  a) 1 / 4 SS, 2 / 4 Ss, 1 / 4 ss b) 1 / 4 SS, 1 / 4 ss, 2 / 4 ss
  c) 1 / 4 Ss, 1 / 4 ss, 2 / 4 SS d) 2 / 4 Ss, 2 / 4 Ss

  7. Heterozigot kıvırcık saçlı dişi birey ile, düz saçlı erkek bireyin çaprazlanmasından oluşan F1 dölünde düz saçlı bireyin bulunma ihtimali nedir?
  ( Kıvırcık saç düz saça baskındır.)
  a) 0 b) 25 c) 50 d) 100

  8. DNA moleküllerinin çeşitliliğinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  a) DNA zincirinde hidrojen bağlarının bulunması
  b) DNA zincirindeki bazların sayı ve sırasının farklı olması
  c) Yapısında fosfat bulundurması
  d) Yapısında urasil bazın bulunmaması

  9. RNA ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  a) Kendini eşleyemez. b) Çekirdek ve sitoplazmada bulunur.
  c) Kalıtımda görevlidir. d) Tek zincirli yapıdadır.

  10. Bir DNA zincirinde 800 nükleotit vardır. Bu nükleotitlerden 100 tanesi adenin
  ise sitozin sayısı kaçtır?
  a)100 b)200 c)300 d)600

  11. Çevre şartları etkisiyle canlının fenotipinde oluşan ve kalıtsal olmayan değişikliklere ne denir?
  a)Adaptasyon b)Doğal seleksiyon c)modifikasyon d)Mutasyon

  12. Mutasyon ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  a) Mutasyon hem vücut hemde üreme hücrelerinde olabilir
  b) Mutasyon sonucunda farklı fenotipe sahip canlılar oluşabilir
  c) Vücut hücrelerinde oluşan mutasyonlar oğul döllere aktarılır.
  d) Mutasyonlar sonucu yeni türler oluşur.

  13. Aşağıdakilerden hangisi adaptasyona örnek verilebilir?
  a) Yeşil bitkinin karanlıkta sararması
  b) Bukalemunun renk değiştirmesi
  c) Ayağı kesilen insana protez ayak takılması
  d) Tarımda verimli bitki ve hayvan melezlerinin elde edilmesi


  14. Sirke sinekleri 160C de yetiştirildiklerinde yavruları düz kanatlı , 250C de yetiştirildiklerine yavruları kıvrık kanatlı olmaktadır. Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?
  a) Mutasyon b) Adaptasyon c) Doğal seleksiyon d) Modifikasyon

  15. İki bezelyenin çaprazlanmasından elde edilen 2000 bezelyeden 1500 şişkin ve 500 buruşuk meyveli fert elde ediliyor. Çaprazlanan fertlerin karakterleri aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Saf şişkin x saf buruşuk b) Melez şişkin x saf buruşuk
  c) Melez şişkin x melez şişkin d) Melez şişkin x saf şişkin

  16. Farklı karakterlerde iki ayrı arı döl çaprazlandığında , resesif karakter hangi dölde hangi oranda görülür?
  a) F1 1/1 b) F2 3/4 c) F2 1/4 d) F2 ½

  17. 500 nükleotitten meydana gelen DNA zincirinde 200 timin olduğuna göre sitozin sayısı ne olmalıdır.
  a)50 b)100 c)200 d)250

  18. Melez iki canlının çaprazlanmasından hangi oranda dominant karakterde fertler oluşur?
  a) 1/4 b) 2/4 c)3/4 d) 4/4
  19. Yapısındaki nükleotitlerin 1 / 5 oranında , 200 adenin bulunduran DNA zincirindeki guanin sayısı kaçtır?
  a) 200 b) 300 c) 400 d) 600

  20. İki melez bezelyenin çaprazlanmasından meydana gelen saf ırk – resesif karakter oranı aşağıdakilerden hangisidir?
  a) 1/4 b) 2/4 c) 3/4 d) 4/4

  21. Melez sarı ve arı döl yeşil tohumlu bezelyeler çaprazlandığında arı döl yeşil oranı nedir?
  a) %25 b)%50 c) %75 d) % 100
  22. Bir çaprazlama sonucunda % 50 oranında dominant , % 50 resesif karakter elde edilmiştir. Anne ve babanın karakterleri aşağıdakilerden hangisidir?
  a)melez x resesif b)melez x melez
  c)saf dominant x resesif d)saf dominant x melez

  23. Aşağıdakilerden hangisi organik baz değildir?
  a) Adenin b) Sitozin c) Fosfat d) Timin

  24. Aşağıdakilerden hangisi insanda kalıtsal değildir?
  a) Parmak kesikliliği b) Göz rengi c)Renk körlüğü d)Dil yuvarlama

  25. Aşağıdakilerden hangisi DNA’nın özelliği değildir?
  a) Çift sarmal olma b) Sitoplazmada bulunma
  c) Adenin bazı bulundurma d) Deoksi riboz şekeri bulundurma

  26. Mutasyon nedir?
  a) Döllenme sonucunda meydana gelen kalıtsal olmayan değişmelerdir.
  b) Canlılarda , sonradan kazanılan ve kalıtsal olan değişmelerdir.
  c) Besinleri küçük parçalara ayıran kimyasal değişmelerdir.
  d) Genlerin kimyasal yapılarındaki kalıtsal değişmelerdir.

  27. Hemofili bir baba ile hemofili taşıyıcısı bir anneden , oluşan çocukların hemofili hastası olma ihtimali yüzde kaçtır?
  a) %50 %100 c) %25. d) Hemofili ihtimali yoktur

  28. İki sarı tohumlu bezelyeler çaprazlandığında meydana gelen oğul döllerin 3/4 ü sarı,1/4’ü yeşil tohumlu ise ana ve babanın karakterleri aşağıdakilerden hangisidir?
  a) SS x SSb)Ss x Ss c) Ss x SS d) ss x ss

  29. Aşağıdakilerden hangisi Mendel’in çalışmalarında bezelye bitkisini seçmesinin nedeni değildir?
  a) Kolayca üreyebilmesi
  b) Tümünün aynı karakteri taşıması..
  c) Tozlaşmanın kontrol altında tutulabilmesi
  d) Çiçeklerinin, dışarıdaki çiçek tozlarına kapalı olması

  30. Siyah renkli hangi anne ve babanın açık tenli çocuğu olabilir?
  Anne Baba
  a) Melez Melez
  b) Melez Arı döl
  c) Arı döl Melez
  d) Arı döl Arı döl

  31.F1dölünün%100 sarı renkli olabilmesi için çaprazlanan bezelye tohumlarının gen durumları hangisinde belirtildiği gibi olmalıdır? ( Y=Sarı , y=yeşil)
  a) YY x Yy b) yy x yy c) Yy x yy d) Yy x Yy

  32. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  a) Genlerde aniden meydana gelen değişmelere modifikasyon denir.
  b) Canlının çevreye uyum sağlaması mutasyon dur.
  c) Modifikasyon kalıtsal değildir.
  d) Bukalemunun renk değiştirmesi modifikasyondur.
  33. Homozigot uzun bezelye ile heterozigot uzun bezelye çaprazlandığında oluşan dölün fenotipi aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir?
  a) UU b) uu c)U d) u

  34. Canlılardaki çeşitliliğin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Canlıların farklı iklim şartlarında yaşaması
  b) Canlıların farklı beslenme alışkanlıklarının bulunması
  c) DNA zincirinde çok sayıda nükleotit bulunması
  d) DNA zincirindeki nükleotitlerin sayısını ve sırasının farklı olması.

  35. Canlıların sahip oldukları genetik karakterlerin topl***** ne ad verilir?
  a) Kalıtım b) Genetik c) Genotip d) Mutasyon


  36. Melez iki bezelyenin çaprazlanmasından , hangi oranda melez karakterlerde fertler meydana gelebilir?
  a)1 / 4 b) 2 / 4 c) 3 / 4 d) 4 / 4

  37. Melez uzun göv**** iki bezelyenin çaprazlanmasından elde edilen 500 bezelyeden kaç tanesi uzun, kaç tanesi kısa göv**** bezelye olması beklenir?
  a) Hepsinin uzun veya hepsinin kısa
  b) 250’sinin uzun 250’sinin kısa
  c) 375’inin uzun 125’inin kısa
  d) 125’inin uzun 375’inin kısa

  38. Aşağıdakilerden hangisi DNA’nın özelliği değildir?
  a) Çift sarmal olma
  b) Sitoplazmada bulunma
  c) Adenin bazı bulundurma
  d) Deoksiriboz şekeri bulundurma

  39. Aşağıdakilerden hangisi nükleotid çeşididir?
  1. Adenin ribonükleotid
  2. urasil deoksiribonükleotid
  3. timin ribonükleotid
  a) Yalnız I b) I – II c) II – III d) I – II – III

  40. Yuvarlak ve buruşuk saf ırk iki bezelye çaprazlandığında elde edilen F1 dölünün fenotip ve genotipi hangisinde belirtildiği gibi olur? (yuvarlak=baskın , buruşuk =çekinik)

  FENOTİP GENOTİP
  a) yuvarlak YY
  b) yuvarlak Yy
  c) buruşuk Yy
  d) buruşuk yy

  41. Ovada yetişen beyaz çiçekli bir bitkinin dağda kırmızı çiçek vermesi ve tekrar ovaya inildiğinde çiçeklerinin beyaz açması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir.
  a) Mayoz bölünme
  b) Mutasyon
  c) Evrim
  d) Modifikasyon

  42. Altı parmaklı bir baba ile melez beş parmaklı *****n ilk çocuğunun , altı parmaklı olma ihtimali nedir? ( Altı parmaklılık çekinik )
  a) %100 b) %75 c) %50 d) %25

  43. Bir çaprazlama sonucu 3/4 oranında dominant karakter elde edildiğine göre ana babanın karakterleri hangisinde belirtilmiştir?
  a) melez x melez.
  b) Saf dominant x melez
  c) Melez x resesif
  d) Saf dominant x resesif  44. Melez iki bezelyenin çaprazlanmasından , hangi oranda melez karakterler elde edilir?
  a) 1 / 4 b) 2 / 4 c) 3 / 4 d) 4 / 4

  45. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  a) Genlerde aniden meydana gelen değişmelere modifikasyon denir
  b) Canlının çevreye uyum sağlaması mutasyon dur
  c) Modifikasyon kalıtsal değildir
  d) Bukalemunun renk değiştirmesi modifikasyondur

  46. Kıvırcık saçlı anne ile kıvırcık saçlı babanın düz saçlı bir çocuğu olmuştur. Çocuğun düz saçlı olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir?(1998 LGS)
  a) Kıvırcık saçlılığın çekinik olması
  b) Düz saçlılığın baskın olması
  c) Anne ve babada düz saçlılık geninin bulunması
  d) Anne ve babada kıvırcık saçlılık geninin bulunması

  47. Aşağıdakilerden hangisi mutasyona örnektir?
  a) Güneş etkisiyle derideki bronzlaşma
  b) Kaza sonucu kolunu kaybetme
  c) DNA’nın bir kısmının kopması.
  d) DNA’nın kendisini eşlemesi

  48. Bir canlı türünün farklı ortamlarda yaşayan bireyleri arasında farklılıklar gözlenmektedir. Aşağıdakilerden hangisi buna örnektir? ( 1999 LGS )
  a) İnsan populasyonunda bazı bireylerin farklı boyda olması
  b) Bir köpek populasyonundaki bireylerin farklı desende posta sahip olmaları
  c) Bir bitki türü populasyonuna ait bireylerin yüksek bölgelerde kısa , vadilerde uzun boylu olması.
  d) İnsan populasyonunda , bireyler arasında farklı kan gruplarının olması

  49. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  a) Renk körlüğü X kromozomları ile taşınır
  b) Erkek cinsiyete sahip biri hemofili taşıyıcısı olamaz
  c) Hemofili hastalığı baskın ( dominant ) gen ile taşınır
  d) Kan gruplarından A ve B baskın ( dominant ) genlerdir

  50. Siyah saçlı heterozigot anne ile siyah saçlı heterozigot babadan siyah saçlı çocuk olma ihtimali yüzde kaçtır?
  a) %25 b) %50 c) %75 d) %100

  51. I. Altı parmaklı olma
  II. Renk körü olma
  III. Spor yapan birinin kaslarının gelişmiş olması
  Yukarıdaki ifadelerden hangileri gelecek kuşaklara aktarılabilecek özelliklerdir?
  a) Yalnız I b) I ve II c) Yalnız III d) I , II ve III

  52. Altı parmaklı bir anne ile altı parmaklı bir babanın doğacak 4 çocuğundan beş parmaklı olma ihtimali yüzde kaçtır?
  a) % 0 b) %25 c) %50 d) %75

Sayfayı Paylaş