Karışık Edebiyat Soruları..

Konu 'Türk Edebiyatı Konu Testleri' bölümünde Cixx tarafından paylaşıldı.

 1. Cixx

  Cixx Üye

  Katılım:
  16 Kasım 2009
  Mesajlar:
  1.023
  Beğenileri:
  314
  Ödül Puanları:
  0

  1. Dudağında yangın varmış dediler
  Ta ezelden yayan koşarak geldim.
  Alev yanaklara sarmış dediler
  Sevda seli oldum, taşarak geldim.
  Bu dörtlükte, aşağıdakilerden hangisi için bir örnek yoktur?


  A) Redif
  B) Yarım uyak
  C) Tam uyak
  D) Zengin uyak
  E) Çapraz uyak

  2. Bir akşam mehtabı getiren bana
  Bahçe kapısını açan bir eldi.
  Gözlerim sevinçle baktı o yana
  Yıldızlar içinde kadınım geldi.
  Bu dörtlük aşağıdaki şiir türlerinden hangisini örneklemeye uygundur?


  A) Lirik şiir
  B) Epik şiir
  C) Didaktik şiir
  D) Satirik şiir
  E) Dramatik şiir

  3. Serpilmeye başladı bir yağmur ince ince
  Son yokuş noktasından düzlüğe çevrilince
  Bu dizelerde, aşağıdaki uyak türlerinden hangisi örneklendirilmiştir?


  A) Zengin uyak
  B) Yarım uyak
  C) Tam uyak
  D) Cinaslı uyak
  E) Çapraz uyak

  4. Gevherî der işler hata
  Katırlar baskındır ata
  Olur olmaz maslahata
  Çocuklar karışır oldu.
  Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?


  A) Epik
  B) Lirik
  C) Satirik
  D) Pastoral
  E) Didaktik

  5. Sevgilim güvenme güzelliğine
  Senin de saçların tarumar olur.
  Bu iki dizeden, şiirin bütünüyle ilgili özelliklerin hangisi kesin olarak belirlenebilir?


  A) Yazıldığı dönem
  B) Nazım çeşidi
  C) Konusu
  D) Uyak örgüsü
  E) **çüsü

  6. Sahipsize kimse bakmaz
  Tarlasına suyu akmaz
  Kız evladı ocak yakmaz
  O da bir gün ele gider.
  Bu dörtlüğün uyak dizilişi ( örgüsü ) ve türü aşağıdakilerden hangisidir?


  A) Düz – Yarım uyak
  B) Düz – Tam uyak
  C) Çapraz – Tam uyak
  D) Çapraz – Zengin uyak
  E) Düz – Zengin uyak

  7. Bir gün bile anmaz bizi andıklarımız
  Er geç unutur sevgili sandıklarımız
  En sonra kül olduk bu büyük yangında
  Boşmuş tutuşup kor gibi yandıklarımız.
  Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?


  A) Satirik
  B) Epik
  C) Lirik
  D) Pastoral
  E) Dramatik

  8. Mısra sonlarındaki ses benzerliğine ... denir. Eğer iki ses benzerliği varsa ..., ikiden çok ses benzerliği varsa ... olur.
  Boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?


  A) redif – yarım uyak – tam uyak
  B) uyum – zengin uyak – cinaslı uyak
  C) uyak – tam uyak – zengin uyak
  D) uyak – tam uyak – cinaslı uyak
  E) vezin – yarım uyak – tam uyak

  9. Sevgiden, sevinçten böyle pek uzak
  Yaşamak bilsen ah ne acı anne!
  Yılların saçında yaktığı her ak
  Şu ıssız gönlümün son tacı anne!
  Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


  A) I. ve III. dizelerde tam uyak vardır.
  B) II. ve IV. dizelerde zengin uyak vardır.
  C) Kelime halinde redif kullanılmıştır.
  D) 6 + 5 durak ve 11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
  E) Sarmal uyak düzenine uymaktadır.

  10. Yeşil pencereden bir gül at bana
  Işıklarla dolsun kalbimin içi.
  Geldim işte mevsim gibi kapına
  Gözlerimde bulut, saçlarımda çiğ.
  Bu dörtlükte aşağıdaki uyak türlerinden hangisi örneklendirilmiştir?


  A) Tunç uyak
  B) Tam uyak
  C) Zengin uyak
  D) Cinaslı uyak
  E) Yarım uyak


  1. d 2. a 3. a 4. c 5. e 6. b 7. a 8. c9. e 10. e
  Aziz koç bunu beğendi.
 2. Cixx

  Cixx Üye

  Katılım:
  16 Kasım 2009
  Mesajlar:
  1.023
  Beğenileri:
  314
  Ödül Puanları:
  0
  1. Aşağıdakilerden hangisi deneme türünün özelliklerinden değildir?

  A) İçerikte sınırlamaya gidilmez.
  B) Konu yazarın istediği şekilde anlatılabilir.
  C) Yazar fikirlerinde ısrarlı ve iddialı değildir.
  D) Özgünlük ve subjektiflik vardır.
  E) Denemeci konuyu seçerken öncelikle aydın kesiminin isteklerine cevap verir.  --------------------------------------------------------------------------------

  2. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi deneme türünde kalem sahibi değildir?

  A) Nurullah Ataç
  B) A. Hamdi Tanpınar
  C) Suut Kemal Yetkin
  D) Halikarnas Balıkçısı
  E) Falih Rıfkı Atay  --------------------------------------------------------------------------------

  3. Yaşanmış ya da yaşanması olası bir olayı durumu kısa fakat ilgi çekici yönleriyle anlatan yazılar olmakla beraber ayrıntılı anlatımdan kaçınılır kişiler daha çok tek yanıyla ele alınır ve mekan dardır.
  Yukarıda özellikleri verilen nesir türü aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Öykü
  B) Roman
  C) Deneme
  D) Anı
  E) Fıkra  --------------------------------------------------------------------------------

  4. Hikaye türünün dünya edebiyatında ilk örneğini kim hangi eserle vermiştir?

  A) Montaigne – Denemeler
  B) John Steinbeck – Fareler ve İnsanlar
  C) Boccacio – Decomeron
  D) Cervantes – Don Kişot
  E) Moliere – Cimri  --------------------------------------------------------------------------------

  5. Aşağıdakilerden hangisi nesir türü değildir?

  A) Fıkra
  B) Roman
  C) Makale
  D) Deneme
  E) Trajedi  --------------------------------------------------------------------------------

  6. Divan edebiyatında Şeyhi’nin Hârname’si edebiyatımızdaki ilk ... örneğidir.
  Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

  A) Fabl
  B) Mektup
  C) Eleştiri
  D) Otobiyografi
  E) Anı  --------------------------------------------------------------------------------

  7. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi ünlü bir gezi yazısı yazarı değildir?

  A) Nurullah Ataç
  B) Ahmet Haşim
  C) Evliya Çelebi
  D) Reşat Nuri Güntekin
  E) F. Rıfkı Atay  --------------------------------------------------------------------------------

  8. Aşağıdaki düzyazı türlerinden hangisi diğer*lerine göre daha sonra gelişme göstermiştir?

  A) Makale
  B) Eleştiri
  C) Anı
  D) Gezi yazısı
  E) Deneme  --------------------------------------------------------------------------------

  9. Aşağıdaki yazın türlerinden hangisi olay kaynaklı bir tür değildir?

  A) Roman
  B) Hikaye
  C) Tiyatro
  D) Masal
  E) Makale  --------------------------------------------------------------------------------

  10. Namık Kemal’in Lisan-ı Osmanî’nin Edebiya*tımız Hakkında Bazı Mülahazat-ı Şamildir başlıklı yazısı aşağıdaki nesir türlerinden hangisinin ilkidir?

  A) Eleştiri Yazısı
  B) Makale Yazısı
  C) Deneme
  D) Mektup
  E) Fıkra


  1. e
  2. d
  3. a
  4. c
  5. e
  6. a
  7. a
  8. e
  9. e
  10. a
  Aziz koç bunu beğendi.
 3. Cixx

  Cixx Üye

  Katılım:
  16 Kasım 2009
  Mesajlar:
  1.023
  Beğenileri:
  314
  Ödül Puanları:
  0
  1. Bir meleksen görelim: Azrail!
  Can alırken de nezaket göster.
  Bu dizelerde, “asıl söylenmek istenenin, sözün tersiyle belirtilmesi” yoluyla yapılan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Tariz
  B) Tezat
  C) Tenasüp
  D) Tevriye
  E) Teşbih  --------------------------------------------------------------------------------

  2. Aşağıdaki dizelerin hangisinde “kişileştirme ( teşhis )” vardır?

  A) Yaralı kuşa kurşun atılmaz.
  B) İyi gün dostu çok olur.
  C) Sabahtan uğradım ben bir fidana.
  D) Martılar ağlardı çöplüklerde.
  E) Ağlanacak halimize güleriz.  --------------------------------------------------------------------------------

  3. O zaman gönlünde ne varsa diner
  Yüzlere tül gibi bir buğu iner.
  Bu dizelerdeki edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Tezat
  B) Teşhis
  C) Cinas
  D) Teşbih
  E) Kinaye  --------------------------------------------------------------------------------

  4. Renkli, lezzetli olması bir yemeğin
  Çatalın ona dokunmasındandır.
  Bu dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisine örnek olabilir?

  A) Tezat
  B) Kinaye
  C) Mecaz-ı Mürsel
  D) Tevriye
  E) Hüsn-i Ta’lil  --------------------------------------------------------------------------------

  5. “O kadar gayretli ki bir şiiri bir yılda anca ezberledi.” cümlesinde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır?

  A) Teşbih ( Benzetme )
  B) Tenasüp ( Uygunluk )
  C) Teşhis ( Kişileştirme )
  D) Tariz ( Dokundurma )
  E) Tehmih ( Anımsatma )  --------------------------------------------------------------------------------

  6. Nevbahar oldu gelin azm-î gülistan idelüm
  Açalım gonca-î kalbi gül-î handan idelüm
  Yukarıdaki beyitte görülen söz sanatı aşağıdakilerin hangisidir?

  A) Leff ü Neşr
  B) Aliterasyon
  C) Seci
  D) Tenüsüp
  E) Tevriye  --------------------------------------------------------------------------------

  7. ****kanlım, işaret aldığın gün atandan
  Yürüyeceksin! Millet yürüyecek arkandan!
  Yukarıdaki dizelerde kullanılan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Nida
  B) Aliterasyon
  C) Akis
  D) Rücû
  E) Tekrir  --------------------------------------------------------------------------------

  8. Zekâ: Nar, ayva ve portakal gibi geç renk ve koku kazanan bir sonbahar mahsulüdür.
  Bu cümlede yapılan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Teşbih
  B) Mecaz-ı Mürsel
  C) Kinaye
  D) Tevriye
  E) Hüsn-i Ta’lil  --------------------------------------------------------------------------------

  9. Sazlıklardan havalanan bir ördek gibi sesin
  Yukarıdaki dizede görülen edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kinaye
  B) Teşbih
  C) İstiare
  D) İntak
  E) Teşhis  --------------------------------------------------------------------------------

  10. Anadolu, alim değil; fakat ariftir.
  Bu cümledeki en belirgin söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İstiare
  B) Teşbih
  C) Kinaye
  D) Mecaz-ı Mürsel
  E) Tevriye

  1. a
  2. d
  3. d
  4. e
  5. d
  6. a
  7. c
  8. a
  9. b
  10. b
  Aziz koç bunu beğendi.
 4. Cixx

  Cixx Üye

  Katılım:
  16 Kasım 2009
  Mesajlar:
  1.023
  Beğenileri:
  314
  Ödül Puanları:
  0
  1. Bilinmeyen dönemlerden başlayarak 11. yüzyılın ortalarına kadar süren ve yabancı etkiler*den uzak, en özgün örneklerin görüldüğü dönemdir. Özellikle, Şamanizm, Maniheizm ve Budizm gibi dinlerin etkisiyle oluşmuştur. Bi*çim, ölçü ve dil bakımından milli nitelikler taşır.
  Yukarıda bahsedilen dönem aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İslâmiyet Öncesi Türk Edebiyatı
  B) Halk Edebiyatı
  C) Divan Edebiyatı
  D) Tanzimat Edebiyatı
  E) Milli Edebiyat  --------------------------------------------------------------------------------

  2. Aşağıdakilerden hangisi Sözlü dönemde ozanlara verilen isimlerden değildir?

  A) Şaman
  B) Kam
  C) Baksı
  D) Oyun
  E) Boran  --------------------------------------------------------------------------------

  3. Aşağıdakilerden hangisi, İslâmiyet öncesi Türk edebiyatının bir özelliği değildir?

  A) Eserlerde doğa sevgisi, kahramanlık konuları görülür.
  B) Sözlü ve yazılı dönem olarak incelenir.
  C) Eserler müzik eşliğinde söylenir.
  D) Genellikle zengin kafiye kullanılmıştır.
  E) Bu dönemin edebi verimleri: Destan, sav, sagu ve koşuklardır.  --------------------------------------------------------------------------------

  4. Aşağıdakilerden hangisi, ilk İslâmî eserlerden değildir?

  A) Kutadgu Bilig
  B) Divan-ı Hikmet
  C) Divan-ı Lûgat’t Türk
  D) Mecalis’ün Nefais
  E) Atabet’ül Hakayık  --------------------------------------------------------------------------------

  5. Bugünkü atasözlerinin bilinen ilk şekilleridir. Yaşamla, toplumla, insan doğasıyla ilgili öğüt*ler veren anonim ürünlerdir. Kolay ezberlensin, akılda kalsın diye şiir gibi söylenmişlerdir.
  Yukarıda özellikleri verilen Sözlü dönem edebiyat ürünü aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Sav
  B) Sagu
  C) Koşuk
  D) Destan
  E) Mani  --------------------------------------------------------------------------------

  6. ... denilen ölüm, matem törenlerinde ölen kişilerin ardından söylenen, ölenin dürüstlüğünü, iyiliklerini, faziletlerini anlatan şiirdir. Biçim özellikleri ... gibidir.
  Yukarıda verilen parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla hangisi getirilmelidir?

  A) Sagu – koşuk
  B) Yuğ – sav
  C) Koşuk – yuğ
  D) Yuğ – koşuk
  E) Sagu – sav  --------------------------------------------------------------------------------

  7. Aşağıdakilerden hangisi, Sözlü dönem Türk edebiyatının genel özelliklerinden değildir?

  A) Anlatım sözlüdür.
  B) Eserler manzum ve nesir şeklindedir.
  C) Dil oldukça sade ve öz Türkçedir.
  D) Nazım birimi dörtlük, ölçü hecedir.
  E) Ürünler anonimdir.  --------------------------------------------------------------------------------

  8. Milletlerin dini, milli, sosyal olaylarını, büyük felaketlerini; kişilerin kahramanlıklarını konu edinen manzum ürünlerdir. Sözlü edebiyatın en önemli verimleridir.
  Yukarıda tanıtılan Sözlü dönem edebi ürünü aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Koşuk
  B) Sav
  C) Destan
  D) Yuğ
  E) Sagu  --------------------------------------------------------------------------------

  9. İranlı şair Firdevsi’nin Şehname adlı eserinde “Afrasyab” adıyla anılan Saka Türklerinden bir kahramanının İranlılarla yaptığı savaştaki yiğitliklerinin anlatıldığı destandır.
  Yukarıda verilen bilgiler hangi Türk destanına aittir?

  A) Şu Destanı
  B) Bozkurt Destanı
  C) Alp Er Tunga Destanı
  D) Türeyiş Destanı
  E) Ergenekon Destanı  --------------------------------------------------------------------------------

  10. Aşağıdakilerden hangisi doğal destan değildir?

  A) Chanson de Roland
  B) Kurtarılmış Kudüs
  C) Robin Hood
  D) Mahabarata
  E) Gılgamış

  1. a
  2. e
  3. d
  4. d
  5. a
  6. d
  7. b
  8. c
  9. c
  10. b
  Aziz koç bunu beğendi.
 5. Cixx

  Cixx Üye

  Katılım:
  16 Kasım 2009
  Mesajlar:
  1.023
  Beğenileri:
  314
  Ödül Puanları:
  0
  1. Aşağıdakilerden hangisi Aşık edebiyatının genel özelliklerinden değildir?

  A) Din etkisi dışında oluşturulan halk edebi*yatıdır.
  B) Nazım birimi dörtlük, ölçüsü ise hece ölçüsüdür.
  C) Genellikle tam kafiye kullanılır.
  D) Şiirler saz eşliğinde söylenir.
  E) Şiirlerin söylenişi içten ve doğaldır.  --------------------------------------------------------------------------------

  2. Aşağıdakilerden hangisi Anonim Halk edebiyatı nazım biçimlerinden değildir?

  A) Mani
  B) Türkü
  C) Masal
  D) Koşma
  E) Atasözü  --------------------------------------------------------------------------------

  3. Tekke önderlerinin ( mürşit ) tarikata yeni giren dervişleri aydınlatmak, bilgi vermek için söyledikleri şiirlerdir. Didaktik ( öğretici ve öğüt verici ) özelliktedir.
  Yukarıda açıklaması verilen nazım türü aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İlahi
  B) Devriye
  C) Şahtiye
  D) Nutuk
  E) Kalenderi  --------------------------------------------------------------------------------

  4. Aşağıdakilerden hangisi “mani”nin bir özelliği değildir?

  A) Dört mısradan oluşur.
  B) Çoğunlukla yedili hece ölçüsüyle yazılır.
  C) Kafiyelenişi “abab” şeklindedir.
  D) Sevgi, doğa, dostluk, övgü, yergi, aşk gibi hemen her konuyu işler.
  E) Cinaslı, ayaklı manilerde mısra sayısı dörtten fazla olabilir.  --------------------------------------------------------------------------------

  5. Tasavvufa göre, evrenin ve insanın Allah’tan gelip tekrar Allah’a dönmesi düşüncesini anlatan şiirlere ne ad verilir?

  A) Devriye
  B) İlahi
  C) Nutuk
  D) Münacaat
  E) Şathiye  --------------------------------------------------------------------------------

  6. Sevgilinin güzelliklerini, doğa güzelliklerini konu alan koşmalara verilen addır. En güzel örneklerini Karacaoğlan vermiştir.
  Yukarıda açıklanan tür aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Varsağı
  B) Koçaklama
  C) Mersiye
  D) Hicviye
  E) Güzelleme  --------------------------------------------------------------------------------

  7. Sevilen bir kişinin ölümünden duyulan üzüntü*yü dile getirmek, yas duygularını belirtmek amacıyla yazılan şiirlerdir. İslâmiyet’ten önceki Türk edebiyatı, Sözlü edebiyat dönemindeki karşılığı ..., Divan edebiyatındaki karşılığı ... şeklindedir.
  Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

  A) ağıt – sagu
  B) mersiye – ağıt
  C) sagu – mersiye
  D) sagu – ağıt
  E) ağıt – mersiye  --------------------------------------------------------------------------------

  8. I. On birli hece ölçüsüyle yazılır.
  II. Dörtlüklerden oluşur. Dörtlük sayısı beş ile yedi arasındadır.
  III. Aşık edebiyatının en çok kullanılan nazım biçimidir.
  IV. Genellikle kafiyelenişi “abab/cbcb/dbdb” şeklindedir.
  V. Konu bakımından Divan edebiyatındaki karşılığı “gazel”dir.
  Yukarıda özellikleri verilen nazım türüyle ilgili hangisi ya da hangileri yanlıştır?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) III ve V
  E) II ve IV  --------------------------------------------------------------------------------

  9. Kişilerin ve toplumun kötü yanlarını yeren eleştiren şiirlere taşlama denir. Divan edebiyatındaki adı ..., Batı edebiyatındaki adı ..., günümüz edebiyatındaki adı ...’dir.
  Paragraftaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

  A) hicviye – satir – yergi
  B) mersiye – sagu – satir
  C) satir – hicviye – yergi
  D) hicviye – satir – epik
  E) mersiye – satir – şarkı  --------------------------------------------------------------------------------

  10. “Epik şiir”in konusuyla uygunluk gösteren nazım türü aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Taşlama
  B) Koçaklama
  C) Güzelleme
  D) Ağıt
  E) Mersiye

  1. c
  2. d
  3. d
  4. c
  5. a
  6. e
  7. c
  8. e
  9. a
  10. b
  Aziz koç bunu beğendi.
 6. Cixx

  Cixx Üye

  Katılım:
  16 Kasım 2009
  Mesajlar:
  1.023
  Beğenileri:
  314
  Ödül Puanları:
  0
  1. I. Duygu ve düşünceler kalıplaşmış mazmunlarla anlatılır.
  II. Konular genellikle aşk, şarap, sevgilidir.
  III. Anlatım süslü ve sanatlıdır. Anlam ve söz sanatlarına özellikle yer verilir.
  IV. Nazımdan çok nesir alanında eserler ortaya konulmuştur.
  V. Ahenge çok önem verildiği için redife özellikle yer verilir.
  Divan edebiyatı ile ilgili numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

  A) V
  B) IV
  C) III
  D) II
  E) I  --------------------------------------------------------------------------------

  2. Çağatay lehçesinin en önemli şairlerinden biridir. Divan edebiyatında beş mesnevi sahibi olan şairlerimizden biridir. “Muhakemet’ül Lugateyn” adlı eserinde Türkçenin Farsçadan üstün olduğunu savunmuş, dille ilgili düşüncelerini ortaya koymuştur.
  Paragrafta bahsedilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Yusuf Has Hacib
  B) Haca Dehhani
  C) Ali Şir Nevai
  D) Necati Bey
  E) Ahmet Paşa  --------------------------------------------------------------------------------

  3. Genellikle sevgi, güzellik ve içki konuları işleyen nazım biçimine gazel denir. Gazelin ilk beytine ..., son beytine ..., en güzel beytine ... denir.
  Parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

  A) nesip – fahriye – yekâvâz gazel
  B) matla – makta – yekâvâz gazel
  C) makta – matla – beytü’l gazel
  D) fahriye – makta – beytü’l gazel
  E) matla – makta – beytü’l gazel  --------------------------------------------------------------------------------

  4. I. Konu bakımından Halk şiirindeki koşmaya benzer.
  II. İlk iki beyit kendi arasında kafiyeli, diğer beyitlerin ikinci mısraları birinci beyitle kafiyelidir.
  III. Kafiyelenişi aa, ba, ca, da ... şeklindedir.
  Yukarıdaki kimi özellikleri verilen Divan edebiyatı nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Gazel
  B) Kaside
  C) Mesnevi
  D) Kıt’a
  E) Müstezat  --------------------------------------------------------------------------------

  5. Gezi ve anı yazılarında kullanılan nesre sade nesir denir. ... adlı eseri ile ... bu nesre örnek gösterebiliriz.
  Parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

  A) Tazarruname – Sina Paşa’yı
  B) Cihannüma – Katip Çelebi’yi
  C) Kabusname – Mercimet Ahmet’i
  D) İskendername – Ahmedi’yi
  E) Mantıku’t Tayr – Gülşehri’yi  --------------------------------------------------------------------------------

  6. Aşağıdaki sanatçı–eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

  A) Ahmedi – İskendername
  B) Şeyhi – Hârname
  C) Süleyman Çelebi – Vesiletü’n Necat
  D) Nef’i – Siham-ı Kaza
  E) Fuzuli – Hayrâbâd  --------------------------------------------------------------------------------

  7. Aşağıdaki şairlerden hangisi “hamse” sahibi değildir?

  A) Ali Şir Nevai
  B) Hamdullah Hamdi
  C) Taşlıcalı Yahya
  D) Nev’izade Atayi
  E) Bağdatlı Ruhi  --------------------------------------------------------------------------------

  8. Aşağıdaki eserlerden hangisi Fuzuli’ye ait değildir?

  A) Hadikatü’s Süedâ
  B) Şikayetname
  C) Rind ü Zahid
  D) Şah u Geda
  E) Enisü’l Kalb  --------------------------------------------------------------------------------

  9. Aşağıdakilerden hangisi beyitlerle kurulan nazım biçimlerinden değildir?

  A) Gazel
  B) Mesnevi
  C) Kıt’a
  D) Rubai
  E) Kaside  --------------------------------------------------------------------------------

  10. Aşağıdaki eserlerden hangisi süslü nesre örnek olabilir?

  A) Tazarruname
  B) Seyahatname
  C) Mirkat’ül Edep
  D) Cihannüma
  E) Naima Tarihi  1. b
  2. c
  3. e
  4. a
  5. c
  6. e
  7. e
  8. d
  9. d
  10. a
  Aziz koç ve murteza bunu beğendi.
 7. masum_gulus

  masum_gulus Üye

  Katılım:
  16 Kasım 2008
  Mesajlar:
  618
  Beğenileri:
  388
  Ödül Puanları:
  0
  güzelmiş tatlım teşekkürler ;)
 8. murteza

  murteza Üye

  Katılım:
  22 Kasım 2009
  Mesajlar:
  99
  Beğenileri:
  54
  Ödül Puanları:
  0
  teşekkürler
 9. Cixx

  Cixx Üye

  Katılım:
  16 Kasım 2009
  Mesajlar:
  1.023
  Beğenileri:
  314
  Ödül Puanları:
  0
  Birşey değil arkadaşlar...:)
 10. Cixx

  Cixx Üye

  Katılım:
  16 Kasım 2009
  Mesajlar:
  1.023
  Beğenileri:
  314
  Ödül Puanları:
  0
  1. I. Cezmi
  II. Araba Sevdası
  III. Karabibik
  IV. Terceme-i Telemak
  Aşağıda verilen “ilk”ler yukarıdaki eserlerle eşleştirilirse hangisi dışta kalır?

  A) İlk yerli roman
  B) İlk çeviri roman
  C) İlk tarihsel roman
  D) İlk natüralist roman
  E) İlk realist roman  --------------------------------------------------------------------------------

  2. Aşağıdakilerden hangisi, Şinasi’nin “Şair Evlenmesi” adlı eseriyle ilgili olarak yanlıştır?

  A) Görmeden evlenmenin sakıncaları işlenmiştir.
  B) Bir töre komedyasıdır.
  C) Üç birlik kuralına uyar.
  D) Sahne dili güçlüdür.
  E) İki perde yazılmış ve oynanmıştır.  --------------------------------------------------------------------------------

  3. 1889 yılında yayınlanan eser, zaman zaman romantik özellikler taşımakla beraber, konunun işlenişi, konuyu meydana getiren olaylar ve kahramanlar bakımından gerçekçi özellikler taşımaktadır. Romanda Dilber adlı bir genç kızın hayatı çevresinde esirlik konusu ele alınmakta ve eleştirilmektedir.
  Bu parçada sözü edilen eser ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İntibah – Namık Kemal
  B) Felatun Beyle Rakım Efendi – A. Mithat Efendi
  C) Sergüzeşt – Sami Paşazade Sezai
  D) Araba Sevdası – Recaizade Mahmut Ekrem
  E) Zehra – Nabizade Nazım  --------------------------------------------------------------------------------

  4. Bu dönem ilk özel gazete olan Tercüman-ı Ahval gazetesinin yayın hayatına atılmasıyla başlar. Ziya Paşa, Namık Kemal, Şinasi gibi büyük isimlerin bir araya gelerek oluşturduğu bir edebiyattır. Roman, gazete, eleştiri, makale gibi yeni türlerin yine bu dönemde ilk ürünleri vermiştir.
  Yukarıda bahsedilen edebi dönem aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Tanzimat Dönemi
  B) Servet-i Fünûn Dönemi
  C) Fecr-i Âti Dönemi
  D) Milli Edebiyat Dönemi
  E) Cumhuriyet Dönemi  --------------------------------------------------------------------------------

  5. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

  A) Tanzimat dönemi Tercüman-ı Ahval ile başlar.
  B) Noktalama işaretlerini ilk kez Şinasi kullanmıştır.
  C) Batılı anlamda sahne tiyatrosu Tanzimat ile başlar.
  D) İlk Türk romanı Tanzimat sanatçısı Abdül*hak Hamit ile vücuda getirilir.
  E) “Şiir ve İnşâ” makalesinde Ziya Paşa Divan şairlerini ve şiirlerini eleştirmiştir.  --------------------------------------------------------------------------------

  6. Aşağıdakilerden hangisinde eser–sanatçı eşleştirmesi yanlış yapılmıştır?

  A) Zafernâme – Ziya Paşa
  B) Celalettin Harzemşah – Namık Kemal
  C) Zemzeme – Muallim Naci
  D) Finten – Abdülhak Hamit Tarhan
  E) Küçük Şeyler – Sami Paşazade Sezai  --------------------------------------------------------------------------------

  7. I. Avrupalı hayat tarzının ve Batılılaşmanın yanlış anlaşılmasını konu alan ilk roman Ahmet Mithat Efendi’nin Felatun Beyle Rakım Efendi’sidir.
  II. Aşk-ı Memnu’da Halit Ziya aile içi aşk maceralarını gerçekçi bir tutumla sergilemiştir.
  III. Sergüzeşt, Muallim Naci’nin kölelik ve beyaz kadın ticareti üstüne kurduğu bir romandır.
  IV. Namık Kemal’in Cezmi’si ilk tarihi romandır ve konusunu Türk–İran savaşlarından alır.
  V. Nabizade Nazım, Karabibik romanıyla İstanbul’un konak hayatını

  A) I ve II
  B) II ve IV
  C) III ve IV
  D) I ve V
  E) III ve V  --------------------------------------------------------------------------------

  8. Aşağıda verilen tiyatro eserlerinin hangisinde “görmeden, aile beğenisiyle evlenmenin” eleştirisi yapılmaktadır?

  A) Gülnihal
  B) Zavallı Çocuk
  C) Şair Evlenmesi
  D) Nesteren
  E) Afife Anjelik  --------------------------------------------------------------------------------

  9. Aşağıdakilerde hangisi Tanzimat döneminde yazılan tiyatrolardan biri değildir?

  A) Şair Evlenmesi
  B) Cidal
  C) Nesteren
  D) Eşber
  E) Vatan Yahut Silistre  --------------------------------------------------------------------------------

  10. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat ile edebiyatımıza dahil olan türlerden biri değildir?

  A) Roman
  B) Mektup
  C) Hikaye
  D) tiyatro
  E) Makale

  1. a
  2. e
  3. c
  4. a
  5. d
  6. c
  7. e
  8. c
  9. b
  10. b

Sayfayı Paylaş