Karışık test

Konu 'Türk Edebiyatı Konu Testleri' bölümünde elcin06 tarafından paylaşıldı.

 1. elcin06

  elcin06 Üye

  Katılım:
  28 Ekim 2007
  Mesajlar:
  1.058
  Beğenileri:
  105
  Ödül Puanları:
  36

  1. Aşağıdaki sanatçılardan hangisinin "mesnevisi yoktur?
  A) Mevlana Celaleddin-i Rumi
  B) Nabi
  C) Ali Şir Nevai
  D) Fuzûli
  E) Baki
  2. Aşağıdakilerden hangisi, Halk edebiyatıyla ilgilidir?
  A) Münşeat B) Tezkire C) Cönk D) Hamse E) İnşa
  3. Aşağıdakilerden hangisi Anonim Halk edebiyatının bir özelliği değildir?
  A) Halkın yaşamını dile getirmesi
  B) Yabancı etkilerden uzak olması
  C) Şiirlerin ezgili bir söyleyişe sahip olması
  D) Dilin sade, söyleyişin içten ve doğal olması
  E) Şiirlerde hem hece hem de aruz ölçüsünün kullanılması
  4. Âşık edebiyatının en büyük şairidir. Tasavvufla ilgilenmemiştir. Aşk, doğa, ölüm ve ayrılık gibi konuları ustaca işlemiştir. Şiirlerinde coşkun bir lirizm bulunan şair, koşma ve semaileriyle ün kazanmıştır.
  Bu parçada tanıtılan 17. yüzyıl halk ozanı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Dadaloğlu B) Dertli
  C) Köroğlu D) Karacaoğlan
  E) Gevheri
  5. Aşağıdakilerden hangisi Divan şiirinin belirleyici özelliklerinden biri olamaz?
  A) Gazel, kaside, mesnevi gibi nazım biçimlerinin kullanılması
  B) Duygu ve düşüncelerin mazmunlarla dile getirilmesi
  C) Yabancı sözcüklerle yüklü ağır bir dilin kullanılması
  D) Şiirlerde toplumsal konuların dile getirilmesi
  E) Nazım biriminin beyit, ölçünün de aruz olması
  6. Divan şiirinin son büyük şairi olan .......tasavvufun etkisinde kalmıştır. Mevleviliği benimseyen şair, musiki sanatının ustaları arasındadır. Didaktik tarzda yazdığı ve tasavvufu türlü aşamalarıyla dile getirdiği.........adlı
  mesnevisi ünlüdür.
  Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdaki şair ve eser adlarından hangisi getirilebilir?
  A) Süleyman Çelebi, Mevlit
  B) Nabi, Hayriyye
  C) Şeyh Galip, Hüsn ü Aşk
  D) Mevlana, Mesnevi
  E) Ahmedi, Cemşit ü Hurşit
  7. Aşağıdakilerden hangisi Divan nesrinin özelliklerinden değildir?
  A) Arapça, Farsça sözcük ve tamlamalarla yüklü olması
  B) Bağfiillerin ve noktalama işaretlerinin yerli yerinde kullanılması
  C) Secilerin kullanıldığı süslü ve sanatlı bir anlatıma sahip olması
  D) Halka hitap eden ürünlerde sade ve anlaşılır bir dilin kullanılması
  E) Bağlaçlarla uzayıp giden uzun cümlelerin kullanılması
  8. Halk edebiyatında koşma, Divan edebiyatında gazel, Tekke edebiyatında ise .... lirik şiir kabul edilir.
  Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
  A) İlahi B) Nefes C) Devriye
  D) Sathiye E) Nutuk
  9. Kavganın ve özgürlüğün sembol şairidir. Şiirlerinde aşk, yiğitlik, doğa sevgisini yalın bir dille anlatmıştır. Şiirleri, hikayeci aşıkların nesirle anlatılan hikâyeleri arasına yerleştirilmiştir.
  Bu parçada tanıtılan 16. yüzyıl halk ozanı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Köroğlu
  B) Dadaloğlu
  C) Kayıkçı Kul Mustafa
  D) Âşık Ömer
  E) Dertli
  10. Aşağıdakilerin hangisinde "hamse" sahibi sanatçılar bir arada verilmiştir?
  A) Nedim, Baki, Fuzuli
  B) Ali Şir Nevai, Taşlıcalı Yahya, Atâyi
  C) Nabi, Ahmedi, Ali Şir Nevai
  D) Hoca Dehhani, Fuzûli, Nabi
  E) Şeyhi, Necati, Atayi
  11. Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
  A)Çağatay edebiyatının en önde gelen şairi Ali Şir Nevai'dir.
  B)Nedim, şiirimize şarkı türünü kazandıran Lale Devri şairidir.
  C)"Surnâme" Nabi'nin mesnevi biçiminde yazılmış eseridir.
  D)"Siham'ı Kaza" Nef'i'nin hicivlerini topladığı ünlü eseridir.
  E)"Mevlid" Evliya Çelebi'nin ünlü eserlerinden biridir.
  12. Aşağıdakilerden hangisi Mevlana'ya ait bir eser değildir?
  A) Mesnevi
  B) Selçuklu Şehnamesi
  C) Divan-ı Kebir
  D) Fih-i Ma Fih
  E) Mecâlis-i Seba
  13........... edebiyatındaki şiirler daha sonraları .......... adı verilen elyazması defterlerde biraraya getirilmiştir.
  Bu cümlede boş bırakılan yere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
  A) Âşık, cönk
  B) Tekke, divan
  C) Halk, münşeat
  D) Anonim, derleme
  E) Divan, murabba
  14. Aşağıdaki eser - yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
  A) Sergüzeştname - Bayburtlu Zihni
  B) Risalet'ün Nushiye - Yunus Emre
  C) Makalat - Hacı Bektaşi Veli
  D) Budalaname - Kaygusuz Abdal
  E) Divan-ı Hikmet - Hacı Bayram Veli
  15. Halk şairlerimiz arasında kavganın ve özgürlüğün sembolü olan.........16. yüzyılda yaşamıştır. Coşkun bir seslenişle yazdığı ........... yiğitlik, aşk, doğa sevgisini çok sade bir dille anlatmıştır. Şiirlerini hece ölçüsüyle yazan şair daha çok koçaklamalarıyla ünlenmiştir.
  Bu parçada boş bırakılan yerlere, verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
  A) Köroğlu - koşmalarda
  B) Karacaoğlan - güzellemelerde
  C) Yunus Emre - ilahilerde
  D) Âşık Ömer - semailerde
  E) Seyrani - taşlamalarda
  16. 19. yüzyılda yaşamış olan sanatçı iyi bir eğitim gördükten sonra istanbul'daki âşık kahvelerinde, konaklarda hatta sarayda bile şiirler okumuştur. Tasavvufa ilgi duyan sanatçı, bir süre sonra hicivleri yüzünden İstanbul'dan kaçmak zorunda kalmıştır. Aşık ve Divan tarzında şiirler yazan şair, sistemin aksayan yönlerini anlatan hicivleriyle tanınmıştır.
  Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Dertli
  B) Seyrani
  C) Kaygusuz Abdal
  D) Erzurumlu Emrah
  E) Karacaoğlan
  17. 15. yüzyıl tasavvuf şairlerinden olan ..........,Yunus Emre izinde yazılan Tekke şiirinin en büyük temsilcisidir. Şair, şiirlerinde hem hece hem aruz ölçüsünü kullanmıştır. Şiirlerine hiciv-mizah motifli tekerlemeler katarak sofularla, insanlık kusurlarıyla alay etmiştir. Bir Divan'ı bulunan şair, düzyazılarını "Budalaname" adlı eserinde toplamıştır.
  Bu parçada boş bırakılan yere, verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
  A) Hacı Bektaşi Veli
  B) Pir Sultan Abdal
  C) Hacı Bayram Veli
  D) Kaygusuz Abdal
  E) Eşrefoğlu Rumi
  18. Aşağıda Halk edebiyatıyla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Şiirlerde genellikle yarım kafiye kullanılmıştır.
  B) Hem düzyazı hem de nesir türünde eserler verilmiştir.
 2. 2αн!_∂3

  2αн!_∂3 Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  8 Kasım 2007
  Mesajlar:
  1.350
  Beğenileri:
  454
  Ödül Puanları:
  36
  Elçin çok teşekkür ederim..
 3. AyŞeGüL!

  AyŞeGüL! Forumdan Uzaklaştırıldı

  Katılım:
  11 Şubat 2008
  Mesajlar:
  1.193
  Beğenileri:
  19
  Ödül Puanları:
  0
  =====*SAĞOL ELÇİN;)*=====
 4. elcin06

  elcin06 Üye

  Katılım:
  28 Ekim 2007
  Mesajlar:
  1.058
  Beğenileri:
  105
  Ödül Puanları:
  36
  rica ederim:):)
 5. mbahadir55

  mbahadir55 Üye

  Katılım:
  5 Mart 2008
  Mesajlar:
  1
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  Elçin ellerine sağlık....Ama bide cevaplarını yazsan çok iyi olur..o kadar çözdüm bi baktım cevapları yok..yazarsan çok iyi olur!!!
 6. elcin06

  elcin06 Üye

  Katılım:
  28 Ekim 2007
  Mesajlar:
  1.058
  Beğenileri:
  105
  Ödül Puanları:
  36
  bende de yok cevabı Bahadır edebiyat hocam gönderdi bunu ben de paylaşayım dedim sizinle..!!

Sayfayı Paylaş