Kelime Ve Kelime Türleri [Konu Anlatımı]

Konu 'Türkçe Ders Notları' bölümünde Murat AKSOY tarafından paylaşıldı.

 1. Murat AKSOY

  Murat AKSOY Türkçe Sevdalısı Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  49.558
  Beğenileri:
  886
  Ödül Puanları:
  38

  KELİME

  Türkçe kelimeleri anlamlarına, yapılarına ve cümlede aldıkları görevlere göre sınıflandırabiliriz. Bu sınıflandırma aşağıdaki tabloyu meydana getirir.

  ANLAMLARINA GÖRE KELİMELER

  § Zıt Anlamlı Kelimeler

  § Eş Anlamlı Kelimeler

  § Eş Sesli Kelimeler

  § Zıt Anlamlı Kelimeler

  § Mecaz Anlamlı Kelimeler

  YAPILARI BAKIMINDAN KELİMELER

  § Basit Kelimeler

  § Türemiş kelimeler [Çekim ve yapım ekleri]

  § Birleşik Kelimeler

  GÖREVLERİ BAKIMINDAN

  § İsim Olan Kelimeler

  § Sıfat Olan Kelimeler

  § Zamir Olan Kelimeler

  § Zarf Olan Kelimeler

  § Edat Olan Kelimeler

  § Bağlaç Olan Kelimeler

  § Ünlem Olan Kelimeler

  § Fiil Olan Kelimeler

  § Fiilimsiler

  DİĞER KELİME ÇEŞİTLERİ

  iÜü[Edatlar, Baglaçlar, Ünlemeler]  ANLAMLARINA GÖRE KELİMELER

  § Zıt Anlamlı Kelimeler

  § Eş Anlamlı Kelimeler

  § Eş Sesli Kelimeler

  § Zıt Anlamlı Kelimeler

  § Mecaz Anlamlı Kelimeler

  1. Zıt Anlamlı Kelimeler: Anlam yönünden birbirinin karşıtı olan kelimelere ZIT (KARŞIT) ANLAMLI KELİMELER denir. çok - az, akıllı - akılsız, zor - kolay, arka - ön, sağ - sol...

  2. Eş Sesli Kelimeler: Yazılışları ve okunuşları aynı, anlamları farklı olan kelimelere EŞ SESLİ (SESTEŞ) KELİMELER denir.

  Gül, çok sevdiğim bir çiçektir.
  Gül, sınıfımızın en çalışkan öğrencisidir.
  Anlatılan fıkraya herkes güldü.

  3. Eş Anlamlı Kelimeler: Yazılış ve okunuşları ayrı, anlamları aynı olan kelimelere EŞ ANLAMLI (ANLAMDAŞ) KELİMELER denir. nemli - rutubetli, sor - güç, okul - mektep, öğretmen - muallim

  4. Terim Olan Kelimeler: Bilim, sanat, meslek ve teknik konularda bazı kavramları karşılayan kelimelere TERİM denir.

  Coğrafya terimi Ada, dağ, ova, deniz, göl, nehir...
  Hukuk terimi Anayasa, kanun, dava, davacı, mahkeme...
  Geometri terimi Açı, kenar, köşegen, kare...
  Matematik terimi Toplama, çıkarma, eksi, artı, kalan, denklem...
  Edebiyat terimi Roman, piyes, masal, hikaye, denem, makale...
  Müzik terimi Nota, solfej, türkü, şarkı...

  5. Mecaz Anlamlı Kelimeler: Kelimelerin cümle içinde, sözlük anlamlarından başka anlamlarda kullanılmasına MECAZ anlamı denir.

  Keçi ağaçların baş düşmanıdır
  Keçi gibi birisin
  Aslan, ormanların kralıdır.
  Ahmet Ali'yi gösterip: "Aslana bak aslana." dedi.

  6. Deyimler, Özdeyişler ve Atasözleri
  1. Deyimler : Bir anlamı karşılamak amacıyla, birden çok kelimenin gerçek anlamı dışında kullanılarak oluşturdukları kalıplaşmış sözbirliğine DEYİM denir. Kafası kızmak, Gözünü budaktan esirgememek...

  2. Özdeyişler: Kim tarafından söylendiği belli olan, kısa ve özlü sözlere ÖZDEYİŞ (VECİZE) denir.

  Ben sporcunun zeki, çevik, aynı zamanda ahlaklısını severim (Atatürk)
  Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim. (Cervantes)

  3. Atasözleri: Söyleyeni belli olmayan, toplumumuza mal olmuş, kısa, özlü ve kalıplaşmış sözlere ATASÖZÜ denir.

  Akacak kan başta durmaz.
  Boş çuval ayakta durmaz
  Bilmemek ayıp değil, sormamak (öğrenmemek) ayıptır  YAPILARI BAKIMINDAN KELİMELER

  § Basit Kelimeler

  § Türemiş kelimeler [Çekim ve yapım ekleri]

  § Birleşik Kelimeler

  1. Basit Kelimeler: Kelime kökü ek alsa bile anlamca bir değişikliğe uğramamışsa, bu tip kelimelere BASİT KELİMELER denir. Genellikle kök halindeki (bazen gövde) kelimelerdir.

  Yurdumuzun denizleri balık yönünden pek zengin sayılmaz. (Burada "deniz" kelimesi -leri ekini almasına rağmen anlamı değişmemiştir. buna göre "deniz" ismi basit bir kelimedir.

  2. Türemiş Kelimeler: Kök veya gövde halindeki kelimelere yapım ekleri eklenerek meydan gelen yeni kelimelere TÜREMİŞ KELİME denir.

  Kelimeler, sonlarına bazı ekler alarak değişik biçimlerde cümlede kullanılırlar.
  Türkçe de ekler ikiye ayrılır:

  1. Yapım Ekleri: Kelimelerin sonlarına eklenerek yeni anlamda kelimeler türeten eklere YAPIM EKLERİ denir.

  Dilimizde çeşitli yapım ekleri vardır: -lik, -li, -ci, -cik, -sız, -şer, -cık, -im, -ma, -iş, -si, -gen, -tı, -giç, -gın... Bu ekler ses uyumuna göre kelimelere eklenirler.

  mimar - mimar_lık, göz - göz_lük, duvar - duvar_cı

  2. Çekim Ekleri: Eklendikleri kelimeleri çekimli hale getiren, yani yeni anlamda kelime türetmeyen eklere ÇEKİM EKLERİ denir. Çekim ekleri kelimelerden yeni kelime türetmezler.

  ders + ler + i + miz + de __ derslerimizde .................. kaldır + dı __ kaldırdı

  3. Birleşik Kelimeler: Dilimizde iki veya daha fazla kelime birleşerek başka anlamda yeni bir kelime meydana getirirler. Böyle kelimelere BİRLEŞİK KELİME denir.

  Beşiktaş, Çanakkale, devekuşu...  DİĞER KELİME ÇEŞİTLERİ

  Edatlar: kendi başlarına anlamı olmayan, ancak cümlede beraber kullanıldığı kelimeler arasında ilgi kuran kelimelere EDAT denir.

  İçerde bulunan birkaç çalı çırpı ile ateş yaktık.
  Aslan gibi delikanlı diye seni tanıttı.
  Ahmet'e göre sen daha çalışkansın.
  Yaşamak için çalışmak l3azım.

  Dilimizde kullanılan edatların büyük bölümü tümleç olarak kullanıldığında zarf tümleci gibi görev yaparlar. Unutulmaması gereken şudur: Edat olan kelimeler yalnızca kelimeler arasında ilgi kurarlar.


  Başka edat olan kelimeler: dek, deği, üzere, karşı, beri, yana, bile, öte, iken,ötürü...

  Bağlaçlar: Cümleler arasında ilgi kuran, birbirine bağlayan kelimelerdir. Tek başlarına anlamsızdırlar. Ancak cümle içinde anlam bulurlar.
  ki, ya da, ama, lakin, veya, veyahut, fakat, meğer, zira, madem, ile...

  Açlık ve yorgunluktan gözleri kapandı.
  Hem gel diyorsun, hem de beni beklemiyorsun...

  Ünlemler: Sevinme, kızma, korku, acıma, şaşma gibi ansızın beliren duyguları, bazı sesleri belirtmeye yarayan kelimelerdir.
  Ünlemler, ünlem cümleciklerinde kullanılır ve bu çeşit cümlelerin sonuna ünlem işareti konur.

  Mükemmel! Harika! Şahane!
  Yaşa, varol!
  Eyvah, yanıyoruz!
  Vur kardeşim vur, hayın düşman yurdumuzu almaya!
  lütfen not edin, rağmen olmamasına barkod ve ifade butonları gösterilen, halen kullanabilirler

Sayfayı Paylaş