Kendimizi Değerlendirelim bütün üniteler Yapıldı

Konu 'Fen Bilgisi 8. Sınıf' bölümünde SoulSlayer tarafından paylaşıldı.

 1. SoulSlayer

  SoulSlayer Forumdan Uzaklaştırıldı

  Katılım:
  15 Ocak 2010
  Mesajlar:
  88
  Beğenileri:
  709
  Ödül Puanları:
  0

  • “Kendimizi Değerlendirelim” Sorularının Cevapları
  Ders Kitabı’nın 35. sayfasında
  2. Mayozda kromozomlarda parça değişiminin olması bu hipotezi
  destekler.
  3. Kromozom sayısı yarıya inmeseydi döllenmeyle kromozom
  sayısı her kuşakta ikiye katlanırdı ve sonuçta çok farklı türler
  ortaya çıkabilirdi. Nesiller boyunca canlıların kromozom
  sayısı sabit kalmazdı.
  • “Kendimizi Değerlendirelim” Sorularının Cevapları

  1. Bu soru, öğrencilerin şekil üzerinde bitki hücresi, hücre
  çekirdeği, çekirdeğin içinde yer alan kromozomlar ve
  kromozomlar içindeki DNA molekülü ve DNA molekülünün
  oluşturan nükleotitler arasındaki ilişkiyi kavramaları içindir.
  2. Verilen kavramlar arasında, en çok çapraz ilişkiyi kurabilen
  3. Genetik mühendisliği çalışmaları sayesinde hastalıkların
  tedavisi için kişiye özel ilaçlar yapılabilir, genetik hastalıklar
  tedavi edilebilir, tıp alanında önemli gelişmeler sağlanabilir.
  Bunun yanı sıra genetik bilgilerin ahlakî, yasal ve sosyal
  açılardan güvenilir ve profesyonel insanların elinde olması ve
  onlar tarafından kullanılması gerekmektedir.
  4.
  5. Biyoteknolojik çalışmalarla üretilen ürünler sağlık, gıda sanayi
  ve veterinerlik gibi daha pek çok alanda kullanılmaktadır.

  sayfa 47
  • “Kendimizi Değerlendirelim” Sorularının Cevapları
  1. Canlıların yapı, vücut şekli ve davranışlar gibi genetik özelliklerinin,
  yaşadıkları ortama uyum sağlamasına adaptasyon adı
  verilir: Çöl farelerinin uzun kuyruklu ve uzun kulaklı olmaları gibi.
  2. İnsanların soğuk ortamlarda derilerindeki gözenekleri küçülür
  ve terlemeleri azalır. Ayrıca kılcal damarları da büzülerek
  vücut sıcaklığının korunmasını ve sabit kalmasını sağlar. Sıcak
  ortamlarda ise derideki gözenekler büyür, terleme artar. Artan
  vücut sıcaklığı terleme ile düşer ve sabit kalır.
  3. Soğuk iklimlerde yaşayan bu canlılar ısı kaybını azaltmak
  için derilerinin altında yağ depolarlar. Bacak boyları kısa ve
  ayakları geniş tabanlıdır. Aynı ortamlardaki canlıların benzer
  adaptasyonlar göstermelerinin sebebi o ortamda hayatta kalma
  ve üreme şanslarını arttırabilmektir.
  4. Farklı ekosistemlerde yaşayan aynı türe ait canlılar hayatta kalmak
  ve üremek amacıyla farklı adaptasyonlar geliştirirler. Örneğin
  genellikle sıcak ortamda yaşayan bitkiler kaktüs gibi yaprakları
  diken şeklinde olan bitkilerdir. Ilıman iklimde yaşayan bitkiler
  ise genellikle geniş yapraklı olur. Canlılar çevre şartlarındaki
  değişimlere adaptasyon gösterdiklerinde biyolojik çeşitlilik de artar.
  5. Evrimle ilgili olarak Lamarck, Darwin, *****ce, Farabi,
  İbni Miskeveyh gibi birçok bilim insanı çeşitli fi kirler ortaya
  atmıştır. Lamarck, “Bir organ fazla kullanılıyorsa gelişmesini
  sürdürerek daha etkin bir yapı kazanır.” görüşünü ortaya
  koymuştur. Darwin ve *****ce tür içindeki değişimler ve
  doğal seçilim kavramı hakkında fi kirler öne sürerek evrim
  konusundaki düşüncelerini açıklamışlardır.

  sayfa 58
  “Kendimizi Değerlendirelim” Sorularının Cevapları
  1. Yüzücüye etki eden kaldırma kuvveti, yerini değiştirdiği
  sıvının ağırlığına eşittir. Yüzücü nefes aldığında hacmi en büyük
  olduğundan, ona etki eden kaldırma kuvveti de büyük olur.
  2. Kurşunun yoğunluğu, demirin yoğunluğundan büyük olduğundan
  1 kg kütleli demirin hacmi 1 kg kütleli kurşunun hacminden
  büyük olur. Büyük hacme sahip demir, daha çok suyun yerini
  değiştireceğinden daha büyük kaldırma kuvvetine maruz kalır ve
  denge bozulur.
  3. Cevap D

  sayfa 64
  “Kendimizi Değerlendirelim” Sorularının Cevapları
  1. Bir cismin tamamı iki şekilde sıvı içerisinde olur.
  a. Cisim dibe batmış olabilir. Bu durumda cismin ağırlığı
  kaldırma kuvvetinden büyüktür.
  b. Cisim, sıvı içerisinde bırakıldığı yerde askıda kalabilir. Bu
  durumda, cismin ağırlığı kaldırma kuvvetine eşit olur.
  2. Yoğunluk=1,7 g/cm3
  Kütle= 1700 g
  Sıvı yoğunluğu= 0,8 g/cm3
  a. Yoğunluk= Kütle/Hacim ise Hacim = Kütle/Yoğunluk=
  1700/1,7= 1000 cm3
  b. Yeri değişen sıvının hacmi de 1000 cm3 olur.
  c. Yeri değişen sıvının kütlesi= Sıvının yoğunluğu x Yeri
  değişen sıvının hacmi = 0,8 x 1000=800 g
  3. Bir cisme etki eden kaldırma kuvveti, yerini değiştirdiği
  sıvının ağırlığı kadardır. Bu yüzden hacmi büyük olan topa
  daha büyük bir kaldırma kuvveti etki edeceğinden, daha
  kısa sürede su yüzeyine çıkar.
  4. Cevap D

  sayfa 72
  “Kendimizi Değerlendirelim” Sorularının Cevapları
  1. Cam borulardaki sıvı yağ seviyeleri cam borunun şekline
  bağlı değildir. Bu yüzden içerisinde sıvı yağ bulunan bir
  kaba aynı yağla doldurulmuş değişik şekilli borular ters
  daldırıldığında borudaki sıvı yağ seviyeleri aynı olur.
  2. Sıvı basıncı derinliğe bağlı olduğundan bu noktalardaki sıvı
  basınçları büyükten küçüğe doğru şöyle olur: N>M>L>K
  3. Sıvı basıncı sıvının yüzeyinden tabana yaklaştıkça artar.
  Buna göre deponun yerleştirildiği yer ile musluk arasındaki
  yükseklik farkı ne kadar büyük ise su akışı o kadar hızlı
  olur.

  sayfa 91
  • “Kendimizi Değerlendirelim” Sorularının Cevapları
  1. Potasyum ile kalsiyum arasına yeni bir element yerleştirilmesi
  mümkün değildir. Çünkü Periyodik Sistem’de
  elementlerin sıralanışındaki özelliklere göre bu iki element
  arasında başka bir element bulunamaz.
  (Burada, “Aynı proton sayısına sahip farklı bir element
  olamaz...” tarzında gelen farklı cevaplar da kabul edilmeli,
  sorular cevaplanırken öğrencilere düşüncelerini ifade
  etmeleri için fırsat verilmelidir.)
  2. Turuncu renkli olan 1. top ametal,
  Mavi renkli olan 2. top metal,
  Gri renkli olan 3. top yarı metal
  sınıfına ait özellikleri göstermektedir.
  3. Metallerden yapılmaktadır. Çünkü metal sınıfına ait
  elementlerin gösterdikleri özellikler, kullanım alanlarına
  uygundur (Verilen cevaplarda söz konusu metallerin
  özelliklerinin de listelenmesi beklenmektedir.).
  • Metallerin hemen hepsi oda sıcaklığında katı hâlde bulunur.
  Yalnız cıva sıvıdır.
  • Hepsi parlaktır ve ışığı yansıtır.
  • Cıva dışındaki metaller tel ve levha hâline gelebilir.
  • Bütün metaller, elektrik ve ısıyı iletir.
  • Metaller, birbirleriyle bileşik yapmaz
  • Bütün metaller, daima elektron vererek “+” yüklü iyon
  (katyon) olmak ister.

  sayfa 97
  • “Kendimizi Değerlendirelim” Sorularının Cevapları
  Soruda verilen ipuçları değerlendirildiğinde fi rar eden elementin
  metal sınıfında yer aldığı, Periyodik sistem’in 2. grubunda
  bulunduğu ve bu elementin atomlarının 3 katmanlı olduğu
  bilgilerine ulaşılabilir. Bu bilgilere göre Magnezyum (Mg)
  elementi firar etmiştir.

  sayfa 108
  • “Kendimizi Değerlendirelim” Sorularının Cevapları
  1. A) Şekerin ısıtılması sonucu kimyasal değişim gerçekleşir.
  (Soru bu şekilde cevaplanırsa ardından “B” sorusuna
  geçilir.)
  B) CaCO3 (Bu cevap alınırsa “D” sorusuna geçilir.)
  Ç) 8 oksijen (O) atomu bulunur. (Bu cevap verilirse E
  sorusuna geçilir.)
  E) Demirin paslanması yanma tepkimesine örnektir.
  Doğru çıkış “B” çıkışıdır.

  sayfa 121
  • “Kendimizi Değerlendirelim” Sorularının Cevapları
  1. Salataya limon ya da sirke fazla eklendiğinde kırmızı lahana
  belirteç özelliği gösterir ve salata daha parlak kırmızı renk alır.
  2. 1) C, Ç, I
  2) B, H
  3) G
  4) F
  5) J
  6) E
  7) D
  8) Ç
  9) C
  10) B

  sayfa 126
  • “Kendimizi Değerlendirelim” Sorularının Cevapları
  1. a) 1 (kalsiyum), 9 (magnezyum)
  b) 5 (reçine)
  c) 7 (sodyum)
  ç) 4 (sert su), 1 (kalsiyum), 9 (magnezyum)
  d) 6 (yumuşak su)
  e) 2 ( klorlama), 3 (su arıtımı)
  f) 2 ( klorlama), 3 (su arıtımı)
  g) 4 (sert su)
  h) 8 (tortu)
  2. Fazla miktarda kalsiyum ve magnezyum iyonu içeren sular
  “sert su” olarak adlandırılır ve bu iyonlardan dolayı suyun
  tadı değişir. Ayrıca, sert suda bulunan bu iyonlar çamaşırların
  üzerinde tortu oluşturur ve çamaşırlar kirli gibi görünür
  sayfa 138
  “Kendimizi Değerlendirelim” Sorularının Cevapları
  1. 1. Etkinlikte cetvele uygulanan kuvvet sabit kalmak şartıyla
  frekans, cetvelin boyuna bağlı olarak değişir. Aynı şekilde
  cetvelin boyu sabit kalmak şartıyla genlik, cetveli titreştirmek
  için uygulanan kuvvete bağlıdır.
  2. a. B dalgasının genliği daha büyüktür.
  b. A dalgasının frekansı daha büyüktür.

  sayfa 144
  “Kendimizi Değerlendirelim” Sorularının Cevapları
  1. Ses yüksekliği, seslerin ince ya da kalın işitmemize sebep
  olan bir ses özelliğidir. Bir ses dalgasının frekansı artıkça
  ses incelir, azaldıkça kalınlaşır. Dolayısıyla ses dalgasının
  frekansı sesin yüksekliğini belirler.
  2. Sesin şiddeti o ses dalgasının genliğine bağlıdır. Genlik ne
  kadar büyükse sesin şiddeti de o kadar büyük olur.
  3. Çünkü buralardaki ses şiddetleri fazladır ve kulak
  sağlıklarını korumak için kulaklık takılmalıdır.
  4. İnce seslere “tiz”, kalın seslere “pes” denir. Tiz seslerin
  frekansı daha büyük, pes seslerin frekansı ise daha küçüktür.
  5. a) Gergin tel daha fazla titreşir.
  b) Gergin tel daha ince ses çıkarır. Çünkü daha büyük frekansla
  titreşmektedir.

  sayfa 148
  “Kendimizi Değerlendirelim” Sorularının Cevapları
  1. Yandaki resimde görülen çello kemana göre çok
  daha büyük bir müzik aletidir. Telleri daha uzun ve kalın
  olan çello kemana göre daha kalın ses çıkarır. Çünkü
  kalın ve uzun teller daha düşük frekansla titreşir.
  2. Ney’in çıkardığı ses dalgaları düzenli ve hoş
  olduğundan müzik, bir matkabın çıkardığı ses
  dalgası ise düzensiz olduğundan ve rahatsızlık
  verdiği için gürültü olarak adlandırılabilir.
  3. Arp’ta en ince sesi elde edebilmek için en
  ince ve kısa tel titreştirilmelidir.
  4. Piyanoda ses, teller vasıtasıyla elde edilir.
  Piyanonun tuşlarına basıldığında içindeki tahta
  çekiç tellere vurarak ses meydana gelmesine
  sebep olur. Tahta çekicin tellere vurulmasından
  dolayı piyano vurmalı müzik aleti olarak
  adlandırılır.

  sayfa 151
  “Kendimizi Değerlendirelim” Sorularının Cevapları
  1. Ses en hızlı demirde sonra sırasıyla su ve havada yayılır.
  Çünkü demir su ve havaya göre daha yoğundur.
  2. x = v.t formülünden
  x = 344.6 = 2064 m uzağa düşmüştür (yaklaşık).

  sayfa 163.
  • “Kendimizi Değerlendirelim” Sorularının Cevapları
  1. Marmara Denizi’nde bulunan su, miktar olarak çok daha
  fazla olduğundan içerdiği tanecik sayısı da fazla olacaktır.
  Bu durumda havuz suyunun sıcak olmasına rağmen miktarı
  Marmara Denizi’ne göre çok az olduğu için, tanecik sayısı ve
  buna bağlı olarak da toplam hareket enerjisi az olacaktır.
  2. • Termometredeki sıvı seviyesi en fazla A kabında
  yükselecektir.
  • A ve B kapları çevreye ısı aktarır.
  • D kabı çevreden ısı alır.
  • A ve B kaplarında bulunan termometrelerin seviyesi
  düşecek; C kabındaki termometre aynı kalacak;
  D kabında olan termometre ise yükselecektir.
  • Bütün kaplar oda sıcaklığında (25 oC) olur.
  3. • Çevreye ısı aktarımı hiçbir kaptan olmaz.
  • A ve B kaplarında bulunan sıvıları oluşturan taneciklerin
  hızları birbiri ile aynıdır.
  • C kabında bulunan sıvı tanecikleri daha hızlı hareket eder.
  • B kabında bulunan sıvıyı oluşturan taneciklerin toplam
  hareket enerjisi daha fazladır.

  sayfa 166
  • “Kendimizi Değerlendirelim” Sorularının Cevapları
  1. Maddenin miktarı, öz ısısı ve ilk sıcaklığı ile ısı kaynağı
  etkilidir.
  2. Cıvanın öz ısısı, diğer sıvılara göre daha düşüktür. Bu sebeple
  sıcaklık değişimlerinden daha kısa sürede etkilenir.

  sayfa 170
  • “Kendimizi Değerlendirelim” Sorularının Cevapları
  • A maddesi sıvı,
  • B maddesi gaz,
  • C maddesi gaz,
  • D maddesi ise katı halde bulunacaktır.
  2. yoğuşma
  buharlaşma
  donma
  erime
  Suyun ısı alışverişi
  sonucunda kar, dolu,
  yağmur gibi yağış
  şekilleri meydana gelir.

  sayfa 176
  • “Kendimizi Değerlendirelim” Sorularının Cevapları
  1- a) C maddesi önce buharlaşır.
  b) C maddesinin yoğuşma ısısı 393 J/g’dır.
  c) A maddesi yoğuşurken çevreye daha çok ısı verir.
  2- Havada bulunan su buharı yoğuşarak cam şişenin etrafında
  birikir, daha sonra sıcak havada buharlaşarak gaz haline geçmek
  istediğinde suyu oluşturan tanecikler etraftan ısı alır. Gazete
  kâğıdı ise gözenekli testi kap gibi davranarak şişenin uzun süre
  soğuk kalmasına katkı sağlar.
 2. for4life

  for4life Üye

  Katılım:
  15 Mart 2010
  Mesajlar:
  11
  Beğenileri:
  15
  Ödül Puanları:
  0
  TeŞeKKüR =)
  serap14 ve SoulSlayer bunu beğendi.
 3. SoulSlayer

  SoulSlayer Forumdan Uzaklaştırıldı

  Katılım:
  15 Ocak 2010
  Mesajlar:
  88
  Beğenileri:
  709
  Ödül Puanları:
  0
  saol knq =)
  Deneme2, serap14, SoulSlayer ve diğer 3 kişi bunu beğendi.
 4. sema55

  sema55 Üye

  Katılım:
  1 Kasım 2009
  Mesajlar:
  254
  Beğenileri:
  683
  Ödül Puanları:
  0
  aynısı var zaten [ben yapmıştım] 1 kere yeter eğer sen yapmak istiyorsan lütfen benim yapmadıklarımı yap ;)
  zorkız34, ddilara ve serap14 bunu beğendi.
 5. fatmaç.

  fatmaç. Üye

  Katılım:
  15 Şubat 2010
  Mesajlar:
  3
  Beğenileri:
  1
  Ödül Puanları:
  0
  ya lütfen 179 . sayfadakinide yapın lütfennn
  serap14 bunu beğendi.
 6. ddilara

  ddilara Forumdan Uzaklaştırıldı

  Katılım:
  6 Ocak 2010
  Mesajlar:
  49
  Beğenileri:
  66
  Ödül Puanları:
  0
  197 yapıldımı yaparmısınız???
 7. tAtLı Kıss...

  tAtLı Kıss... Üye

  Katılım:
  3 Mart 2010
  Mesajlar:
  59
  Beğenileri:
  12
  Ödül Puanları:
  0
  ya 7. ve 8.ünitenin değerlendirmelerini yaparsanız sevinirim ......:)
 8. nerec

  nerec Üye

  Katılım:
  19 Nisan 2010
  Mesajlar:
  1
  Beğenileri:
  5
  Ödül Puanları:
  0
  sayfa 179kendimizi değerlendirelim cewapları:
  1.soru)katı
  2.soru)0 (sıfır)
  3.soru)b-ç
  4.soru)sıvı
  5.soru)hepsinde sıcaklık alınmıştır çünkü sıcaklık grafiğidirr:330:
  ARKADAŞLAR YANLIŞ CEWAP OLURSA KUSURA BAKMAYIN!!
  Kopuq Gençliq, birsu, ebRu_qonCa ve diğer 2 kişi bunu beğendi.
 9. ddilara

  ddilara Forumdan Uzaklaştırıldı

  Katılım:
  6 Ocak 2010
  Mesajlar:
  49
  Beğenileri:
  66
  Ödül Puanları:
  0
  ders kitabı 219 kendimizi değerl.
 10. yıldızxxl

  yıldızxxl Üye

  Katılım:
  22 Mart 2010
  Mesajlar:
  2
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  :(ama keşke 181 ide söleseydin :=):(

Sayfayı Paylaş