Kendİnİzİ denemenİz İcİn yazili sorulari

Konu 'Coğrafya Konu Testleri' bölümünde Moderatör Bahadır tarafından paylaşıldı.

 1. Moderatör Bahadır

  Moderatör Bahadır Süper Moderatör Yönetici Süper Moderatör

  Katılım:
  27 Şubat 2012
  Mesajlar:
  542
  Beğenileri:
  160
  Ödül Puanları:
  43
  Yer:
  Adana

  Adı:
  Soyadı: Tarih:
  Numarası:

  2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AYDINCA LİSESİ 10. SINIFLAR COĞRAFYA DERSİ II.DÖNEM 1. SINAV


  1- Türkiye de toprak dağılışında hangi faktörlerin etkisi vardır?
  2-Türkiye de nüfus ve yerleşmelerin dağılışını etkileyen doğal faktörler nelerdir?  3-Türkiye de bitki çeşitlenmesinde etkili olan iklim elemanlarını yazınız.
  4-Türkiye de bulunan köy altı yerleşmelerinin genel özellikleri hakkında bilgi veriniz.


  5- Aşağıdaki cümlenin sonuna doğru ise D yanlış ise Y harfi yazınız
  a-Türkiye akarsuları denge profiline ulaşmıştır
  b-Karadeniz kıyılarında makiler geniş yer kaplamaktadırlar.
  c-Türkiye de fay kuşakları ile sıcak su kaynakları arasında paralellik vardır
  d-Maden kaynaklarının bulunduğu alanlarda madenler işletilmeye açılsa bile kentleşme görülmez
  e-Türkiye de 1927’den itibaren kır nüfusu azalmıştır

  6- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de hızlı nüfus artışının ortaya çıkardığı sorunlardan biri değildir?
  A) İşsiz nüfusun artması
  B) Köyden kente göçün artması
  C) Hayal standartlarının yükselmesi
  D) Kırsal kesimde tarım topraklarının aşırı işlenmesi
  E) Şehirlerde belediye hizmetlerinin aksaması

  7- Ülkemizde bazı bölgelerde kırsal alanlarda
  evlerin birbirinden uzak olduğu dağınık yerleşmeler varken bazı bölgelerde ise, evlerin birbirine çok yakın olduğu toplu yerleşmeler vardır.
  Herhangi bir yerde yerleşmelerin toplu yada dağınık dokulu olmasına etki eden temel faktör aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Doğal bitki örtüsü
  B) Yağış rejimi
  C) iklim ve yer şekilleri
  D) Ekonomik etkinlikler
  E) Nüfus miktarı

  8- Ülkemizde kırsal alandan kentlere doğru yoğun bir göç yaşanmaktadır.
  Aşağıdakilerden hangisi Türkiye genelinde kırdan kente olan göçlerin sebepleri arasında sayılmaz?
  A) Yer şekillerinin elverişsiz olması
  B) Kırsal alanda iş olanaklarının sınırlı olması
  C) Kırsal alanda doğum oranlarının yüksek olması
  D) Tarım alanlarının miras yoluyla parçalanması
  E) Kırsal alanda endüstrileşmenin yetersiz olması

  9- Doğu Karadeniz ülkemizde en çok göç veren yerlerin başında gelir. Doğu Karadeniz Bölümü'nün fazla göç vermesinde, aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?
  A) Yağış miktarının fazla olması
  B) Tarım alanlarının dar olması
  C) İş imkanlarının sınırlı olması
  D) Yer şekillerinin engebeli olması
  E) Endüstri ve ticaretin gelişmemiş olması

  10- Ülkemizde Ege Bölgesi'nde çok sayıda jeotermal kaynak varken, Akdeniz Bölgesi'nde daha çok karstik kaynaklar yaygındır.
  Bu iki bölgede kaynak tiplerinin farklı olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Yer yapılarının farklı olması
  B) İklim tiplerinin farklı olması
  C) Yağış miktarlarının farklı olması .
  D) Dağların uzanış yönlerinin farklı olması
  E) Matematik konumlarının farklı olması

  11- Aşağıdaki toprak tiplerinden hangisine ülkemizde rastlanmaz?
  A) Laterit
  B) Terra - Rossa
  C) Podzol
  D) Tundra
  E) Çernezyom

  12- Yağışın fazla olduğu yerlerde topraktaki minerallerin alt tabakalara inmesine yıkınma denir.  Buna göre, yukarıdaki Türkiye haritasında işaretli alanların hangisinde topraktaki yıkınma daha fazladır?
  A) I B) II C) IIP D) IV E) V  13- Ülkemizde özellikle Erzurum - Kars platosunda uzun boylu ot toplulukları altında gelişen humus bakımından zengin koyu renkli topraklar genel olarak koyu renkli hangi toprak grubu içinde yer alır?
  A) Laterit
  B) Terra - Rossa
  C) Kahverengi step toprakları
  D) Çernezyom
  E) Tundra  14- Aşağıdakilerden hangisi köyaltı yerleşmelerinden biridir?
  A)Mezra B)Bucak C)İlçe D)İl E)Köy

  15- Birkaç mahallenin tek muhtarlık olarak birleştiği yerleşmelerdir. Ülkemizde özellikle Samsun-Bolu-İstanbul üçgeninde yayılış gösterir.
  Yukarıda tanıtılan köyaltı yerleşimi aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Ağıl B)Divan C)Kom D)Çiftlik E)Oba

  16- Aşağıdakilerden hangisi kırsal yerleşme alanlarının özelliklerinden biri değildir?
  A)Sayıları oldukça fazladır
  B)Genellikle tarım ve hayvancılık ön plandadır.
  C)Birçoğu elverişsiz yerlerde kurulmuştur.
  D)Genellikle çevresine göre yoğun nüfuslu alanlardır.
  E)Dağınık bir yapı gösterirle

  17-
  Yandaki Türkiye haritasında numaralandırılan yerlerin hangisi az nüfuslu yerlerimizden biridir?

  A) 1 B) 2 C)3 D) 4 E) 5

  18-1935 ile 1970 yılları arasında Türkiye’de köy nüfusu %70, şehir nüfusu ise %233 artmıştır.
  Şehir nüfusundaki hızlı artış, daha çok aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir?
  A) Doğum oranının yüksek olmasına
  B) Evli nüfusun fazla olmasına
  C) Çocuk ölümlerinin az olmasına
  D) Göçle gelenlerin çoğalmasına
  E) Ortalama ömrün uzun olmasına

  19- Baharat ve ipek yollarının zamanla önemlerinin azalmasında aşağıdakilerden hangisi daha çok etkili olmuştur?
  A) Yeni ürünlerin yetiştirilmesi
  B) Dünya nüfusunun hızla artması
  C) Ülkeler arasında ticaretin artması
  D) Yeni ticaret yollarının bulunması
  E) Yolların güvenliklerinin giderek azalma


  20-Türkiye akarsuları için verilen yargılardan hangisi doğru değildir?
  A) Yatak eğimleri fazladır.
  B) Enerji potansiyelleri yüksektir.
  C) Ulaşımda yararlanılmaktadır.
  D) Sulamada yararlanılır.
  E) Tatlı su balıkçılığı yapılmaktadır.


  21- Türkiye’de ve Dünya’da yerleşmeler üzerindeki etkenler doğal ve beşeri faktörler olmak üzere iki gruba ayrılır.
  Aşağıda verilen etkenlerden hangisi yerleşmeye etki eden doğal etkenlerden değildir?
  A) Hidrolojik faktörler
  B) Klimatik faktörler
  C) Ticari faktörler
  D) Topografik faktörler
  E) Toprak faktörüler

  22-Aşağıdakilerden hangisi kırdan kente göçü hızlandıran itici faktörlerden sayılamaz?
  A) Sağlık hizmetlerinin yetersiz oluşu
  B) Daha kaliteli bir yaşam
  C) Eğitim imkanlarının yetersiz oluşu
  D) Tarımda makineleşme
  E) Toprakların miras yolu ile küçülmesi

  23-İyi eğitim görmüş,alanında nitelikli bireylerin başka ülkelere göç etmesidir.
  24-Verilen tanım aşağıdakilerden hangisini karşılamaktadır?
  A) Dış göç B) İç göç C) Mevsimlik göç
  D) Beyin göçü E) Siyasi g  25- Osmanlı Devleti’nde ilk nüfus sayımı aşağıdakilerden hangisinin döneminde gerçekleşmiştir?

  A) II. Abdülhamit B) Abdülmecit C) Abdülaziz D) II. Mahmut
  E) Mehmet Reşat  Not: Her doğru cevap 4 puan değerindedir.
  Süre 40 dakikadır.
  Başarılar dilerim
  KRLETÜT  NOT:ALINTIDIR.

Sayfayı Paylaş