Kimya dönem ödevim olan karışımlar hakkında ayrıntılı bilgiler istiyorum

Konu 'Kimya 9. Sınıf' bölümünde emin096 tarafından paylaşıldı.

Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.
 1. emin096

  emin096 Üye

  Katılım:
  15 Mayıs 2011
  Mesajlar:
  16
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0

  merhaba arkadaşlar benim Kimya dönem ödevim olan karışımlar hakkında ayrıntılı bilgiler istiyorum... yardım edebilirseniz sevinirim.
 2. Adenozin

  Adenozin Üye

  Katılım:
  4 Ekim 2011
  Mesajlar:
  960
  Beğenileri:
  276
  Ödül Puanları:
  64
  Karışım ,birden fazla maddenin kimyasal özellikleri değişmeyecek şekilde bir araya gelmesiyle oluşan madde topluluğudur.Saf maddeler element ve bileşiklerden oluşur. Fakat; maddelerin çoğu ne tek bir elementtir; ne de tek bir bileşiktir. Maddelerin çoğu saf madde olmayan karışımlardır.Karışımlar homojen ve heterojen olmak üzere ikiye ayrılır.

  Konu başlıkları [gizle]
  1 Örneklemeler
  2 Karışımlar
  2.1 Heterojen Karışımlar
  2.2 Homojen Karışımlar
  Örneklemeler [değiştir]

  Karışımlara örnek olarak; toprak,hava,içme ,süt,ayran,tunç,Türk kahvesi,çay vb. verilebilir. Benzin, mazot, gaz yağı ve odun gibi ticari maddeler de karışımdır.Karışımı oluşturan bileşenler birbirleriyle sadece karışmışlar, kimyasal bağlarla birbirlerine bağlanmamışlardır. Karışım içinde kendi kimyasal ve fiziksel özelliklerini korurlar.
  Örnek 1 : Havanın büyük bir kısmı azot ve oksijen gazlarından oluşur. Havayı oluşturan oksijen ve azot gazları özelliklerini muhafaza etmektedir. Bu gazların özellikleri, saf haldeki özellikleriyle aynıdır.
  Örnek 2 : Deniz suyunun büyük bir kısmı su ve tuzlardan oluşur. Deniz suyundaki tuz ve su özelliklerini muhafaza etmektedir.
  Karışımların Özellikleri:
  1) Karışımı oluşturan maddeler kendi özelliklerini kaybetmezler. Tuzlu suda su ve tuz tadı algılanır
  2) Karışımı oluşturan maddelerin miktarları arasında belirli bir oran yoktur. İstenildiği oranda karıştırılabilirler. Az şekerli veya çok şekerli çay olur
  3) Karışımların erime ve kaynama noktaları sabit değildir.
  Tuzlu su bazen 103 bazen 110 derecede kaynar,donma noktası ise -5 veya -10 derece olabilir
  4) Karışımların belirli bir kimyasal formülleri yoktur. Oksijen elementi: O ile su bileşiği H2O ile gösterilir fakat karışımlarda madde isimleri hepsi birden söylenir
  5)Karışımlar fiziksel yollarla oluşur ve bileşenlerine fiziksel yollarla ayrılırlar
  Karışımlar [değiştir]

  Karışımlar, homojen ve heterojen olmak üzere ikiye ayrılır.
  Karışımların türleri (pembe=homojen, sarı=heterojen)
  Karışım katı sıvı gaz
  katıda alaşım, tunç gibi sünger gibi sert köpüğü gibi
  granit gibi
  çakıl gibi
  sıvıda çözelti
  süspansiyon, çamur emülsiyon, süt gibi köpük
  gazda aerosol gaz karışımı
  duman, toz sis
  Heterojen Karışımlar [değiştir]
  Ana madde: Heterojen
  Her tarafta aynı özelliği göstermeyen ve içindeki taneciklerin gözle görülebildiği karışımlardır. Heterojen karışımlar kendi aralarında süspansiyon, emülsiyon, aerosol ve koloit gibi gruplara ayrılır.
  Yer altından çıkarılan maden filizleri, kaya parçaları, odun parçaları, bir bitki yaprağı, sis, ayran, petrol su karışımı , beton parçası, toprak heterojen karışımlara örnek verilebilir. Süt çıplak gözle homojen gibi gözükmesine rağmen mikroskopla bakıldığında (yağ damlacıklarından dolayı) heterojen olduğu gözlenir. Heterojenlik mikroskopla tespit edildiği gibi tyndall ışığı etkisi ile de tespit edilebilir. Heterojen karışımlar,emülsiyon,süspansiyon,koloit,aerosol olmak üzere dörde ayrılır.
  Emülsiyon: Bir sıvıda çözünmeyen başka bir sıvının heterojen olarak bulanık bir şekilde dağılmış hâlidir. Su–zeytinyağı karışımı, su–benzin karışımı, gibi.
  Süspansiyon: Bir sıvıda çözünmeyen katının heterojen olarak dağılmış şeklidir. Su–kum karışımı, su–tebeşir tozu karışımı gibi
  Koloit: Bir maddenin sıvı içerisinde asılı kalmasıyla oluşan karışımlara denir.Homojen gibi görünürler,karışımı oluşturan maddeler gözle görülemezler,ancak karışımdan ışın demeti veya lazer ışını geçirilerek fark edilebilirler.Duman,jöle,boya gibi maddeler buna örnektir.
  Aerosol: Bir katı veya sıvının gaz içinde dağılmasıyla oluşan karışımlardır.Sis,sprey,baca dumanı buna örnektir.Aerosol karışımların çoğu koloite örnektir.
  Homojen Karışımlar [değiştir]
  Ana madde: Homojen
  Her tarafında aynı özelliği gösteren, tek bir madde gibi gözüken karışımlardır. Karışımı meydana getiren maddeler gözle veya optik aletlerle görülemezler, Homojen karışımlara genel olarak “çözeltiler” de denir. Tuzlu su, şekerli su, alkollü su, çeşme suyunu homojen karışıma örnek verebiliriz.
  Karışımların özellikleri Karışımı oluşturan maddelerin kimyasal özelliklerinde değişiklik olmaz. Saf değildir. Fiziksel yollarla ayrıştırılır. Erime ve kaynama noktaları sabit değildir. Karışımların öz kütleleri sabit değildir. Karışımı oluşturan maddelerin miktarına bağlı olarak karışımın öz kütlesi değişir. Karışımın yapısında farklı cins atom veya molekül vardır. Karışımda bulunan maddelerin miktarı arasında belirli, sabit bir oran yoktur.
  Bileşik ve karışım arası farklar: Bileşikler aynı cins moleküllerden, karışımlar farklı cins atom veya moleküllerden meydana gelir. Bileşikle kimyasal yollarla, karışımlar fiziksel yollarla birleştirilir-ayrıştırılırlar. Bileşikteki atomlar belirli kütle oranlarında birleşirlerken karışımlar için belirli bir oran yoktur. Bileşiklerin sabit bir öz kütleleri varken karışımların öz kütleleri karışımdaki maddelerin birleşme oranlarına bağlı olarak değişir.


  Karışımlar


  Karışım : İki ya da daha fazla saf maddenin birbiri içerisinde dağılmasıyla oluşan yapıdır. İkiye ayrılır :

  a) Homojen Karışımlar(Çözeltiler) :

  Sıvı-sıvı : alkollü su
  Sıvı-katı : tuzlu su, şekerli su
  Gaz-gaz : hava
  Sıvı-gaz : gazoz
  Katı-katı : alaşımlar

  b) Heterojen Karışımlar :

  Sıvı-sıvı(emülsiyon) : zeytinyağı-su
  Sıvı-katı(süspansiyon) : çamurlu su, tebeşir tozlu su, ayran, Türk kahvesi
  Sıvı-gaz(aerosol) : deodorantlar, spreyler
  Akışkan sıvı içerisinde asılı katı parçacıkların yer aldığı karışımlar(kolloidler) : serum, kan plazması

  Çözelti ve Çözünürlük

  Çözücü + Çözünen = Çözelti

  Homojen Karışımların Sınıflandırılması

  1) İçerdiği Çözünen Miktarına Göre :

  a) Doymamış Çözelti : Belirli bir sıcaklıkta çözebileceğinden daha az miktarda madde çözmüş olan çözeltilerdir.
  b) Doymuş Çözelti : Belirli bir sıcaklıkta çözebileceği en fazla maddeyi çözmüş olan çözeltilerdir.
  • Katısı ile dengede doygun çözelti dibinde katısı olan doymuş çözeltidir.
  c) Aşırı Doymuş Çözelti : Değişen sıcaklık ve basınç koşullarında hazırlanır. Kararsızdır. Tek bir sarsıntı ile dibe katısı çökebilir.

  2) Derişimine(Çözünenin çözeltideki yoğunluğuna) Göre :

  a) Derişik Çözelti : Çözüneni fazladır.
  b) Seyreltik Çözelti : Çözücüsü fazladır.

  3) Elektriksel İletkenliklerine Göre :

  a) Elektriği İleten Çözeltiler(Elektrolitler) : Çözünme %100 iyonlaşarak olur. Örnek : Asit, baz,tuz.
  b) Elektriği Az İleten Çözeltiler(Zayıf Elektrolitler) : Çözünme kısmen iyonlaşarak olur.
  c) Elektriği İletmeyen Çözeltiler(Elektrolit olmayanlar) : Çözünme iyonlaşarak değil moleküller halinde dağılarak olur.

  Çözünürlük : Belirli bir sıcaklık ve basınçta 100 gram suda çözünen en fazla maddenin kütlesine o maddenin çözünürlüğü denir.

  Çözünürlük = Çözünenin Kütlesi(g) / 100 g su

  Kütlece Yüzde Derişimi = (Çözünenin Kütlesi / Çözelti Kütlesi) . 100

  Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler

  1) Katı ve Sıvıların, Sıvılardaki Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler :
  • Katı ve sıvıların, sıvılardaki çözünürlüğü genellikle endotermiktir.
  a) Sıcaklık :
  • Endotermik çözünen katı ve sıvılar için, sıcaklık arttıkça çözünürlük artar.
  • Ekzotermik çözünen katı ve sıvılar için, sıcaklık arttıkça çözünürlük azalır.
  b) Basınç :
  • Katı ve sıvıların, sıvılardaki çözünürlüğüne basıncın etkisi yoktur.

  2) Gazların, Sıvılardaki Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler :
  • Gazların, sıvılardaki çözünürlüğü ekzotermiktir.
  a) Sıcaklık :
  • Sıcaklık arttıkça gazların, sıvılardaki çözünürlüğü azalır.
  b) Basınç :
  • Basınç arttıkça gazların, sıvılardaki çözünürlüğü artar.

  Karışımların Özellikleri

  1) Çözeltilerin kaynama noktası saf suyun kaynama noktasından büyüktür.
  • Kaynama, sıvının buhar basıncının dış basınca eşit olduğu an başlar.
  • Saf maddelerin kaynamaları süresince sıcaklık sabit kalırken, çözeltilerin kaynamaları süresince sıcaklıkları artar.
  • Normal kaynama noktası; 1 atm(76 cm-Hg) basınç altında kaynayan sıvının sahip olduğu kaynama noktasına denir.
  • Kaynama sıvının her yerinde ve belli bir sıcaklıkta olurken, buharlaşma sıvının yüzeyinde ve her sıcaklıkta olur.
  2) Çözeltilerin buhar basıncı saf suyun buhar basıncından düşüktür. Bunun nedeni çözeltilerde saf su moleküllerinin çevresini saran maddelerin buharlaşmayı güçleştirmesidir.
  • Sıvı ne kadar buharlaşıyorsa buhar basıncı o kadar büyüktür.
  • Aynı ortamda kaynamakta olan saf su ve çözeltinin buhar basınçları eşittir.
  3) Çözeltilerin donma noktası saf suyun donma noktasından küçüktür.

  Karışımların Ayrılması

  A) Tanecik Boyutu Farkından Yararlanılarak Ayırma Yöntemleri

  1) Ayıklama : Tanecik boyutları, şekilleri, vb. özellikleri farklı olan maddelerin oluşturduğu heterojen katı-katı karışımlarını ayırmada kullanılır.
  • Mıknatısla ayırma da bir ayıklama yöntemidir.
  • Nohutun, fasulyenin, kahve tanelerinin ayrılmasında kullanılır.

  2) Eleme : Katı-katı heterojen karışımlarını bileşenlerine ayırmak için tanecik boyutu farkından yararlanılarak yapılan işlemdir.
  • Eleme işleminde kullanılan araçlara “elek” denir.
  • Çakıl taşlarının ince kumdan ayrılmasında kullanılır.
  • Unun yabancı maddelerden ayrılmasında kullanılır.
  • Bakliyatlar paketlenmeden önce elenerek boyutlarına göre ayrılırlar.

  3) Süzme : Katının sıvı içinde dağılmasıyla oluşan heterojen karışımları bileşenlerine ayırmada kullanılır.
  • Çay posasını ayırmada süzgeç, makarnayı süzerken kevgir, laboratuarda ise süzgeç kağıdı kullanılır.
  • Süzme yöntemi sadece heterojen katı-sıvı karışımlarını ayırmak için değil, katı-gaz karışımlarını ayırmak için de kullanılır. Örn : toz maskeleri, gaz maskeleri, arabadaki hava filtresi, fabrika bacalarındaki hava filtresi…
  • Naftalin-su ve tebeşir tozu-su karışımlarının da ayrılmasında kullanılır.
  • Araba motorundaki parçaları süzmede de kullanılır.

  4) Diyaliz : Sıvı-katı heterojen karışımlarda katı, süzgeç kağıdından geçebilecek kadar küçük ise süzme ile ayrılamayacağı için santrifüjleme yapılır. Santrifüjleme ile sonuç alınamayan koloidal maddeler için diyaliz yöntemi kullanılır. Diyaliz; koloit karışımların gözenekli zarlardan geçebilmesi temeline dayanan çözümleme ve arıtma yöntemidir.
  • Yarı geçirgen bir zar kullanılır.
  • Diyaliz makinesiyle kanın temizlenmesi buna örnektir.

  B) Yoğunluk Farkından Yararlanılarak Ayırma Yöntemleri

  • Farklı iki katı maddeden oluşan bir karışımı ayırmak için, bu karışımın üzerine bileşenlerle etkileşmeyen ve yoğunluğu bileşenlerin yoğunluk değerleri arasında olan bir sıvı eklenir.
  • Yoğunlukları farklı ve birbiri içinde çözünmeyen sıvı-sıvı karışımlarının ayrılmasında ayırma hunisi kullanılır.
  • Sütün üzerindeki kaymağın ayrılması yoğunluk farkından yararlanılarak olur.

  1) Çöktürme : İki çözelti birbirine karıştırıldığında çözeltideki iyonların birbirleriyle tepkime vererek suda çözünmeyen katı oluşturmasına çökme, oluşan katıya çökelek, yapılan işleme ise çöktürme denir.
  • Suyun arıtılmasında, içme suyundan demirin uzaklaştırılmasında, atık sulardan fosfatların uzaklaştırılmasında kullanılır.
  • Laboratuarda çöktürme işlemi büyük taneciklerle çalışılıyorsa bir beherglas içerisinde, küçük taneciklerle çalışılıyorsa bir santrifüj tüpünde yapılır.

  2) Aktarma(Dekantasyon) : Çöktürme işleminde oluşan çökeleğin tamamen dibe çökmesi beklenir. Üstte kalan sıvının bulandırılmadan dikkatlice başka bir kaba ayrılmasıdır.
  • Bu işlemde çökeleğin ağır, iri taneli ve kristal yapıda olması gerekir.
  • Altının saflaştırılmasında, zeytinyağının posasının ayrılmasında kullanılır.

  3) Yüzdürme(Flotasyon) : Sudan hafif, askıda olan katı taneciklerinin su yüzeyine yükseltilerek uzaklaştırılmasıdır.
  • Bakır, kurşun çinko cevherlerinin ayrılmasında kullanılır.

  C) Çözünürlük Farkından Yararlanılarak Ayırma Yöntemleri

  1) Kristallendirme : Sıcaklığın düşmesiyle çözünürlüğü azalan maddenin düzgün geometrik şekilli katı parçalar halinde çöktürülmesine kristallendirme denir.
  • İki veya daha çok maddenin(KNO3 – CeSO4 , tuz-şeker) çözünürlük farkıyla ayrılmasına ayrımsal kristallendirme denir.

  2) Ekstraksiyon(özütleme-çekme) : Katı veya sıvı bir karışımın ilave edilen çözücü yardımıyla karışmış olduğu diğer katı ve sıvıdan ayrılması işlemidir.
  • Şeker pancarından şeker, karanfilden karanfil yağı eldesinde kullanılır.
  • Homojen karışımlardan ya da katı karışımlarından istenen maddeyi ayırmada kullanılır.

  D) Kaynama Noktası Farkından Yararlanılarak Ayırma Yöntemleri

  1) Damıtma(Basit damıtma) : Bir katının çözünmesiyle oluşan homojen karışımlarından sadece katı bileşeni elde etmek istiyorsak buharlaştırma işlemi, her iki bileşeni elde etmek istiyorsak basit damıtma(destilasyon) yapılır.
  • Damıtma ile elde edilen sıvıya destilat denir.

  2) Ayrımsal Damıtma : Kaynama noktaları birbirine yakın homojen sıvı-sıvı karışımlarının bileşenlerine daha saf olarak ayrılması için kullanılır.
  • Ayrımsal damıtma ile damıtma arasındaki tek fark ayrımsal damıtma düzeneğinde fraksiyon kolunun bulunmasıdır.
  • Alkol-su karışımının ayrılmasında kullanılır.
  • Petrolün rafinelerde çeşitli ürünlere ayrılmasında kullanılır.
  emin096 bunu beğendi.
 3. emin096

  emin096 Üye

  Katılım:
  15 Mayıs 2011
  Mesajlar:
  16
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  Karışım ,birden fazla maddenin kimyasal özellikleri değişmeyecek şekilde bir araya gelmesiyle oluşan madde topluluğudur.Saf maddeler element ve bileşiklerden oluşur. Fakat; maddelerin çoğu ne tek bir elementtir; ne de tek bir bileşiktir. Maddelerin çoğu saf madde olmayan karışımlardır.Karışımlar homojen ve heterojen olmak üzere ikiye ayrılır.

  Konu başlıkları [gizle]
  1 Örneklemeler
  2 Karışımlar
  2.1 Heterojen Karışımlar
  2.2 Homojen Karışımlar
  Örneklemeler [değiştir]

  Karışımlara örnek olarak; toprak,hava,içme ,süt,ayran,tunç,Türk kahvesi,çay vb. verilebilir. Benzin, mazot, gaz yağı ve odun gibi ticari maddeler de karışımdır.Karışımı oluşturan bileşenler birbirleriyle sadece karışmışlar, kimyasal bağlarla birbirlerine bağlanmamışlardır. Karışım içinde kendi kimyasal ve fiziksel özelliklerini korurlar.
  Örnek 1 : Havanın büyük bir kısmı azot ve oksijen gazlarından oluşur. Havayı oluşturan oksijen ve azot gazları özelliklerini muhafaza etmektedir. Bu gazların özellikleri, saf haldeki özellikleriyle aynıdır.
  Örnek 2 : Deniz suyunun büyük bir kısmı su ve tuzlardan oluşur. Deniz suyundaki tuz ve su özelliklerini muhafaza etmektedir.
  Karışımların Özellikleri:
  1) Karışımı oluşturan maddeler kendi özelliklerini kaybetmezler. Tuzlu suda su ve tuz tadı algılanır
  2) Karışımı oluşturan maddelerin miktarları arasında belirli bir oran yoktur. İstenildiği oranda karıştırılabilirler. Az şekerli veya çok şekerli çay olur
  3) Karışımların erime ve kaynama noktaları sabit değildir.
  Tuzlu su bazen 103 bazen 110 derecede kaynar,donma noktası ise -5 veya -10 derece olabilir
  4) Karışımların belirli bir kimyasal formülleri yoktur. Oksijen elementi: O ile su bileşiği H2O ile gösterilir fakat karışımlarda madde isimleri hepsi birden söylenir
  5)Karışımlar fiziksel yollarla oluşur ve bileşenlerine fiziksel yollarla ayrılırlar
  Karışımlar [değiştir]

  Karışımlar, homojen ve heterojen olmak üzere ikiye ayrılır.
  Karışımların türleri (pembe=homojen, sarı=heterojen)
  Karışım katı sıvı gaz
  katıda alaşım, tunç gibi sünger gibi sert köpüğü gibi
  granit gibi
  çakıl gibi
  sıvıda çözelti
  süspansiyon, çamur emülsiyon, süt gibi köpük
  gazda aerosol gaz karışımı
  duman, toz sis
  Heterojen Karışımlar [değiştir]
  Ana madde: Heterojen
  Her tarafta aynı özelliği göstermeyen ve içindeki taneciklerin gözle görülebildiği karışımlardır. Heterojen karışımlar kendi aralarında süspansiyon, emülsiyon, aerosol ve koloit gibi gruplara ayrılır.
  Yer altından çıkarılan maden filizleri, kaya parçaları, odun parçaları, bir bitki yaprağı, sis, ayran, petrol su karışımı , beton parçası, toprak heterojen karışımlara örnek verilebilir. Süt çıplak gözle homojen gibi gözükmesine rağmen mikroskopla bakıldığında (yağ damlacıklarından dolayı) heterojen olduğu gözlenir. Heterojenlik mikroskopla tespit edildiği gibi tyndall ışığı etkisi ile de tespit edilebilir. Heterojen karışımlar,emülsiyon,süspansiyon,koloit,aerosol olmak üzere dörde ayrılır.
  Emülsiyon: Bir sıvıda çözünmeyen başka bir sıvının heterojen olarak bulanık bir şekilde dağılmış hâlidir. Su–zeytinyağı karışımı, su–benzin karışımı, gibi.
  Süspansiyon: Bir sıvıda çözünmeyen katının heterojen olarak dağılmış şeklidir. Su–kum karışımı, su–tebeşir tozu karışımı gibi
  Koloit: Bir maddenin sıvı içerisinde asılı kalmasıyla oluşan karışımlara denir.Homojen gibi görünürler,karışımı oluşturan maddeler gözle görülemezler,ancak karışımdan ışın demeti veya lazer ışını geçirilerek fark edilebilirler.Duman,jöle,boya gibi maddeler buna örnektir.
  Aerosol: Bir katı veya sıvının gaz içinde dağılmasıyla oluşan karışımlardır.Sis,sprey,baca dumanı buna örnektir.Aerosol karışımların çoğu koloite örnektir.
  Homojen Karışımlar [değiştir]
  Ana madde: Homojen
  Her tarafında aynı özelliği gösteren, tek bir madde gibi gözüken karışımlardır. Karışımı meydana getiren maddeler gözle veya optik aletlerle görülemezler, Homojen karışımlara genel olarak “çözeltiler” de denir. Tuzlu su, şekerli su, alkollü su, çeşme suyunu homojen karışıma örnek verebiliriz.
  Karışımların özellikleri Karışımı oluşturan maddelerin kimyasal özelliklerinde değişiklik olmaz. Saf değildir. Fiziksel yollarla ayrıştırılır. Erime ve kaynama noktaları sabit değildir. Karışımların öz kütleleri sabit değildir. Karışımı oluşturan maddelerin miktarına bağlı olarak karışımın öz kütlesi değişir. Karışımın yapısında farklı cins atom veya molekül vardır. Karışımda bulunan maddelerin miktarı arasında belirli, sabit bir oran yoktur.
  Bileşik ve karışım arası farklar: Bileşikler aynı cins moleküllerden, karışımlar farklı cins atom veya moleküllerden meydana gelir. Bileşikle kimyasal yollarla, karışımlar fiziksel yollarla birleştirilir-ayrıştırılırlar. Bileşikteki atomlar belirli kütle oranlarında birleşirlerken karışımlar için belirli bir oran yoktur. Bileşiklerin sabit bir öz kütleleri varken karışımların öz kütleleri karışımdaki maddelerin birleşme oranlarına bağlı olarak değişir.


  Karışımlar


  Karışım : İki ya da daha fazla saf maddenin birbiri içerisinde dağılmasıyla oluşan yapıdır. İkiye ayrılır :

  a) Homojen Karışımlar(Çözeltiler) :

  Sıvı-sıvı : alkollü su
  Sıvı-katı : tuzlu su, şekerli su
  Gaz-gaz : hava
  Sıvı-gaz : gazoz
  Katı-katı : alaşımlar

  b) Heterojen Karışımlar :

  Sıvı-sıvı(emülsiyon) : zeytinyağı-su
  Sıvı-katı(süspansiyon) : çamurlu su, tebeşir tozlu su, ayran, Türk kahvesi
  Sıvı-gaz(aerosol) : deodorantlar, spreyler
  Akışkan sıvı içerisinde asılı katı parçacıkların yer aldığı karışımlar(kolloidler) : serum, kan plazması

  Çözelti ve Çözünürlük

  Çözücü + Çözünen = Çözelti

  Homojen Karışımların Sınıflandırılması

  1) İçerdiği Çözünen Miktarına Göre :

  a) Doymamış Çözelti : Belirli bir sıcaklıkta çözebileceğinden daha az miktarda madde çözmüş olan çözeltilerdir.
  b) Doymuş Çözelti : Belirli bir sıcaklıkta çözebileceği en fazla maddeyi çözmüş olan çözeltilerdir.
  • Katısı ile dengede doygun çözelti dibinde katısı olan doymuş çözeltidir.
  c) Aşırı Doymuş Çözelti : Değişen sıcaklık ve basınç koşullarında hazırlanır. Kararsızdır. Tek bir sarsıntı ile dibe katısı çökebilir.

  2) Derişimine(Çözünenin çözeltideki yoğunluğuna) Göre :

  a) Derişik Çözelti : Çözüneni fazladır.
  b) Seyreltik Çözelti : Çözücüsü fazladır.

  3) Elektriksel İletkenliklerine Göre :

  a) Elektriği İleten Çözeltiler(Elektrolitler) : Çözünme %100 iyonlaşarak olur. Örnek : Asit, baz,tuz.
  b) Elektriği Az İleten Çözeltiler(Zayıf Elektrolitler) : Çözünme kısmen iyonlaşarak olur.
  c) Elektriği İletmeyen Çözeltiler(Elektrolit olmayanlar) : Çözünme iyonlaşarak değil moleküller halinde dağılarak olur.

  Çözünürlük : Belirli bir sıcaklık ve basınçta 100 gram suda çözünen en fazla maddenin kütlesine o maddenin çözünürlüğü denir.

  Çözünürlük = Çözünenin Kütlesi(g) / 100 g su

  Kütlece Yüzde Derişimi = (Çözünenin Kütlesi / Çözelti Kütlesi) . 100

  Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler

  1) Katı ve Sıvıların, Sıvılardaki Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler :
  • Katı ve sıvıların, sıvılardaki çözünürlüğü genellikle endotermiktir.
  a) Sıcaklık :
  • Endotermik çözünen katı ve sıvılar için, sıcaklık arttıkça çözünürlük artar.
  • Ekzotermik çözünen katı ve sıvılar için, sıcaklık arttıkça çözünürlük azalır.
  b) Basınç :
  • Katı ve sıvıların, sıvılardaki çözünürlüğüne basıncın etkisi yoktur.

  2) Gazların, Sıvılardaki Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler :
  • Gazların, sıvılardaki çözünürlüğü ekzotermiktir.
  a) Sıcaklık :
  • Sıcaklık arttıkça gazların, sıvılardaki çözünürlüğü azalır.
  b) Basınç :
  • Basınç arttıkça gazların, sıvılardaki çözünürlüğü artar.

  Karışımların Özellikleri

  1) Çözeltilerin kaynama noktası saf suyun kaynama noktasından büyüktür.
  • Kaynama, sıvının buhar basıncının dış basınca eşit olduğu an başlar.
  • Saf maddelerin kaynamaları süresince sıcaklık sabit kalırken, çözeltilerin kaynamaları süresince sıcaklıkları artar.
  • Normal kaynama noktası; 1 atm(76 cm-Hg) basınç altında kaynayan sıvının sahip olduğu kaynama noktasına denir.
  • Kaynama sıvının her yerinde ve belli bir sıcaklıkta olurken, buharlaşma sıvının yüzeyinde ve her sıcaklıkta olur.
  2) Çözeltilerin buhar basıncı saf suyun buhar basıncından düşüktür. Bunun nedeni çözeltilerde saf su moleküllerinin çevresini saran maddelerin buharlaşmayı güçleştirmesidir.
  • Sıvı ne kadar buharlaşıyorsa buhar basıncı o kadar büyüktür.
  • Aynı ortamda kaynamakta olan saf su ve çözeltinin buhar basınçları eşittir.
  3) Çözeltilerin donma noktası saf suyun donma noktasından küçüktür.

  Karışımların Ayrılması

  A) Tanecik Boyutu Farkından Yararlanılarak Ayırma Yöntemleri

  1) Ayıklama : Tanecik boyutları, şekilleri, vb. özellikleri farklı olan maddelerin oluşturduğu heterojen katı-katı karışımlarını ayırmada kullanılır.
  • Mıknatısla ayırma da bir ayıklama yöntemidir.
  • Nohutun, fasulyenin, kahve tanelerinin ayrılmasında kullanılır.

  2) Eleme : Katı-katı heterojen karışımlarını bileşenlerine ayırmak için tanecik boyutu farkından yararlanılarak yapılan işlemdir.
  • Eleme işleminde kullanılan araçlara “elek” denir.
  • Çakıl taşlarının ince kumdan ayrılmasında kullanılır.
  • Unun yabancı maddelerden ayrılmasında kullanılır.
  • Bakliyatlar paketlenmeden önce elenerek boyutlarına göre ayrılırlar.

  3) Süzme : Katının sıvı içinde dağılmasıyla oluşan heterojen karışımları bileşenlerine ayırmada kullanılır.
  • Çay posasını ayırmada süzgeç, makarnayı süzerken kevgir, laboratuarda ise süzgeç kağıdı kullanılır.
  • Süzme yöntemi sadece heterojen katı-sıvı karışımlarını ayırmak için değil, katı-gaz karışımlarını ayırmak için de kullanılır. Örn : toz maskeleri, gaz maskeleri, arabadaki hava filtresi, fabrika bacalarındaki hava filtresi…
  • Naftalin-su ve tebeşir tozu-su karışımlarının da ayrılmasında kullanılır.
  • Araba motorundaki parçaları süzmede de kullanılır.

  4) Diyaliz : Sıvı-katı heterojen karışımlarda katı, süzgeç kağıdından geçebilecek kadar küçük ise süzme ile ayrılamayacağı için santrifüjleme yapılır. Santrifüjleme ile sonuç alınamayan koloidal maddeler için diyaliz yöntemi kullanılır. Diyaliz; koloit karışımların gözenekli zarlardan geçebilmesi temeline dayanan çözümleme ve arıtma yöntemidir.
  • Yarı geçirgen bir zar kullanılır.
  • Diyaliz makinesiyle kanın temizlenmesi buna örnektir.

  B) Yoğunluk Farkından Yararlanılarak Ayırma Yöntemleri

  • Farklı iki katı maddeden oluşan bir karışımı ayırmak için, bu karışımın üzerine bileşenlerle etkileşmeyen ve yoğunluğu bileşenlerin yoğunluk değerleri arasında olan bir sıvı eklenir.
  • Yoğunlukları farklı ve birbiri içinde çözünmeyen sıvı-sıvı karışımlarının ayrılmasında ayırma hunisi kullanılır.
  • Sütün üzerindeki kaymağın ayrılması yoğunluk farkından yararlanılarak olur.

  1) Çöktürme : İki çözelti birbirine karıştırıldığında çözeltideki iyonların birbirleriyle tepkime vererek suda çözünmeyen katı oluşturmasına çökme, oluşan katıya çökelek, yapılan işleme ise çöktürme denir.
  • Suyun arıtılmasında, içme suyundan demirin uzaklaştırılmasında, atık sulardan fosfatların uzaklaştırılmasında kullanılır.
  • Laboratuarda çöktürme işlemi büyük taneciklerle çalışılıyorsa bir beherglas içerisinde, küçük taneciklerle çalışılıyorsa bir santrifüj tüpünde yapılır.

  2) Aktarma(Dekantasyon) : Çöktürme işleminde oluşan çökeleğin tamamen dibe çökmesi beklenir. Üstte kalan sıvının bulandırılmadan dikkatlice başka bir kaba ayrılmasıdır.
  • Bu işlemde çökeleğin ağır, iri taneli ve kristal yapıda olması gerekir.
  • Altının saflaştırılmasında, zeytinyağının posasının ayrılmasında kullanılır.

  3) Yüzdürme(Flotasyon) : Sudan hafif, askıda olan katı taneciklerinin su yüzeyine yükseltilerek uzaklaştırılmasıdır.
  • Bakır, kurşun çinko cevherlerinin ayrılmasında kullanılır.

  C) Çözünürlük Farkından Yararlanılarak Ayırma Yöntemleri

  1) Kristallendirme : Sıcaklığın düşmesiyle çözünürlüğü azalan maddenin düzgün geometrik şekilli katı parçalar halinde çöktürülmesine kristallendirme denir.
  • İki veya daha çok maddenin(KNO3 – CeSO4 , tuz-şeker) çözünürlük farkıyla ayrılmasına ayrımsal kristallendirme denir.

  2) Ekstraksiyon(özütleme-çekme) : Katı veya sıvı bir karışımın ilave edilen çözücü yardımıyla karışmış olduğu diğer katı ve sıvıdan ayrılması işlemidir.
  • Şeker pancarından şeker, karanfilden karanfil yağı eldesinde kullanılır.
  • Homojen karışımlardan ya da katı karışımlarından istenen maddeyi ayırmada kullanılır.

  D) Kaynama Noktası Farkından Yararlanılarak Ayırma Yöntemleri

  1) Damıtma(Basit damıtma) : Bir katının çözünmesiyle oluşan homojen karışımlarından sadece katı bileşeni elde etmek istiyorsak buharlaştırma işlemi, her iki bileşeni elde etmek istiyorsak basit damıtma(destilasyon) yapılır.
  • Damıtma ile elde edilen sıvıya destilat denir.

  2) Ayrımsal Damıtma : Kaynama noktaları birbirine yakın homojen sıvı-sıvı karışımlarının bileşenlerine daha saf olarak ayrılması için kullanılır.
  • Ayrımsal damıtma ile damıtma arasındaki tek fark ayrımsal damıtma düzeneğinde fraksiyon kolunun bulunmasıdır.
  • Alkol-su karışımının ayrılmasında kullanılır.
  • Petrolün rafinelerde çeşitli ürünlere ayrılmasında kullanılır.
  Genişletmek için tıkla...


  Arkadaşım çok teşekkür ederim ama biraz karışık olmuş :) Düzenli bir şekilde word belgesine atıp, upload edip linkini yazarsan daha güzel olur.. teşekkür ederim.
 • Adenozin

  Adenozin Üye

  Katılım:
  4 Ekim 2011
  Mesajlar:
  960
  Beğenileri:
  276
  Ödül Puanları:
  64

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  Arkadaşım çok teşekkür ederim ama biraz karışık olmuş :) Düzenli bir şekilde word belgesine atıp, upload edip linkini yazarsan daha güzel olur.. teşekkür ederim.
  Genişletmek için tıkla...
  Hemen yapıyorum. ;)
 • emin096

  emin096 Üye

  Katılım:
  15 Mayıs 2011
  Mesajlar:
  16
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  Teşekkürler Bekliyorum ...
 • Adenozin

  Adenozin Üye

  Katılım:
  4 Ekim 2011
  Mesajlar:
  960
  Beğenileri:
  276
  Ödül Puanları:
  64
  Word belgesi eklentide yüklü.

  Ekli Dosyalar:

 • emin096

  emin096 Üye

  Katılım:
  15 Mayıs 2011
  Mesajlar:
  16
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  Teşekkür ederim ama Birşey daha sorayım ben .. 5 Sayfalık yıllık ödev olur mu :)
 • Adenozin

  Adenozin Üye

  Katılım:
  4 Ekim 2011
  Mesajlar:
  960
  Beğenileri:
  276
  Ödül Puanları:
  64

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  Teşekkür ederim ama Birşey daha sorayım ben .. 5 Sayfalık yıllık ödev olur mu :)
  Genişletmek için tıkla...
  Daha fazla mı istiyorsun bilmiyorum ama karışımların en detaylı hali bu..
  #8
 • emin096

  emin096 Üye

  Katılım:
  15 Mayıs 2011
  Mesajlar:
  16
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  Daha fazla mı istiyorsun bilmiyorum ama karışımların en detaylı hali bu..
  Genişletmek için tıkla...
  evet Daha ayrıntılı istiyorum... Ama benim arkadaşlarım 7-9 sayfalık ödev yapmışlar ondan sordum.. yinede sağol :)
  #9
 • Adenozin

  Adenozin Üye

  Katılım:
  4 Ekim 2011
  Mesajlar:
  960
  Beğenileri:
  276
  Ödül Puanları:
  64

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  evet Daha ayrıntılı istiyorum... Ama benim arkadaşlarım 7-9 sayfalık ödev yapmışlar ondan sordum.. yinede sağol :)
  Genişletmek için tıkla...
  Bunu da buldum. Ekleyebilirsiniz..


  KARIŞIMLARIN FİZİKSEL YOLLA AYRILMASI

  Birden fazla maddenin kimyasal özelliklerini kaybetmeden bir araya getirilmesiyle oluşturulan madde topluluğuna karışım denir.
  Karışımların özellikleri

  1)Karışımı oluşturan maddeler kendi özelliklerini kaybetmezler.
  2)Karışımı oluşturan maddelerin miktarları arasında belirli bir oran yoktur.İstenildiği oranda karıştırılabilirler.
  3)Karışımların erime ve kaynama noktaları sabit değildir.
  4)Karışımların belirli bir kimyasal formülleri yoktur.
  5)Karışımlar fiziksel yollarla oluşur ve bileşenlerine fiziksel yollarla ayrılırlar.
  Karışımlar homojen ve heterojen olmak üzere ikiye ayrılırlar.
  Homojen karışımlar:
  Her tarafında aynı özelliği gösteren,tek bir madde gibi davranan karışımlara denir.Homojen karışımlara genel olarak çözeltiler de denir.
  Tuzlu su,hava,kolonya,24 ayar altın örnektir.Metallerin eritilip karıştırılmasıyla oluşan homojen karışımlara ise alaşım denir.
  Bakır+çinko= pirinç
  Kurşun+kalay= lehim
  Bakır+kalay=tunç
  Altın+bakır=bilezik alaşımı
  Krom+nikel+karbon+demir=çelik
  Bir çözeltide çözünen ve çözücü olmak üzere iki madde vardır.Örneğin;şekerli suda şeker çözünen,su çözücüdür.
  Bir çözeltide çözücü fazla çözen az ise buna seyreltik çözelti,çözücü az çözünen fazla ise buna da derişik çözelti denir.
  Heterojen karışımlar:
  Her yerinde aynı özellikleri göstermeyen karışımlara denir.Heterojen karışımlar süspansiyon ve emülsiyon olarak iki özel durumu vardır:
  Süspansiyon (katı-sıvı karışımı):su-kum,su-tebeşir tozu
  Emülsiyon(sıvı-sıvı karışımı) :su-zeytin yağı,su-benzin karışımı,süt içindeki yağ damlacıkları da birer emülsiyondur.
  Karışımların Ayrılması
  1.Süzme:Katı-sıvı karışımların ayrılması için kullanılır.Kum ve su,çay,süt ...
  2.Mıknatıslanma:Mıknatıstan etkilenen maddeyi etkilenmeyenden ayrılması için kullanılır.Demir tozu talaş gibi.
  3.Öz kütle(yoğunluk ):Katı-sıvı,sıvı-sıvı karışımların ayrılması için kullanılır.Zeytinyağı su,su-saman gibi.
  4.Çözünürlük:Çözünürlükleri farklı katı maddelerin sıvı içinde ayrılması için kullanılır.Naftalin ve tuz suya atılırsa...
  5.Buharlaştırma:Çözünmüş katı,sıvı karışımların ayrılması için kullanılır.Şeker-su...
  6.Damıtma:Kaynama noktaları faklı sıvıları birbirinden ayırmak için kullanılır.Saf su elde etmede,petrol ürünleri üretiminde,alkol ve bitkisel yağ üretiminde kullanılan bir yöntemdir.Ham petrol damıtılarak benzin,mazot,gaz yağı ,asfalt,fuel-oil elde edilir.
  7.Eleme:Büyüklükleri farklı katı madd3elerin ayrılmasında kullanılır.kumu çakıldan ayırmada kullanılır.
  Bu soruları cevapla
  1)Çözeltiler ....................... karışımlardır.
  2)Ayran ........................ bir karışımdır.
  3)Karışımlar ...................... yollarla birbirinden ayrılabilir.
  4)Aşağıdakilerden hangisi homojen karışımdır?
  A)tuzlu su B)sis C)yağlı boya D)süt
  5)Aşağıdaki karışımlardan hangisi süzme yöntemiyle bileşenlerine ayrılabilir?
  A)tuz-su B)kum-su C)zeytin yağı-su D)ispirto-su

  #9
  03-19-2009 , 08:54 PM

  elfinmelek
  Acemi Er
  elfinmelek - Karışımlar
  Karışımların Genel Özellikleri 1 Belirli bir formülleri yoktur. 2 Elemanları özelliklerini kaybetmez. 3 Fiziksel yollar ile ayrılabilirler.Fiziksel yollarla birleşirler. 4 Heterojen (süspansiyon ve emülsiyon)ve Homojen(çözelti)olarak 2 dalda incelenir. 5 2 veya daha fazla maddeden oluşurlar. 6 İki veya daha çok maddenin kimyasal bir tepkime olmaksızın bir araya gelmesiyle oluşur.Karışımda karışımı meydana getiren cisimlerin atomlarında bir degişiklik olamaz. Saf değildirler. Farklı cins molekül veya atomlar içerirler. Kendilerini oluşturan maddelerin özelliklerini taşırlar. Karışım oluşturan maddeler arasında bir oran yoktur.Her oranda biraraya gelebilirler. Erime ve kaynama noktaları,yoğunlukları sabit değildir. Maddelerin özellikleri değişmez. Karışımlar, homojen ve heterojen olmak üzere 2 ye ayrılır: Heterojen Karışımlar [değiştir]Bir maddenin, başka bir madde içinde çözünmeden dağılması sonucunda oluşan karışımlara denir. Heterojen karışımın heryerindeki özelliği aynı değildir.Heterojen maddeye dışarıdan bakıldığında karışan maddeler ayrı ayrı görünür. Örnek : Kükürt tozu,su-demir tozu,zeytinyağı-su,ayran,meyve suyu,tema suyu,süt,vb.Farklı maddelerin fiziksel yollarla bir araya gelmesinden oluşan madde topluluğuna KARIŞIM adı verilir.Karışımlar 2 grupta incelenir bunlar: Homojen karışım Heterojen karışım'dır. Örneklemeler [değiştir]Karışımlara örnek olarak; toprak,hava,içme suyu,süt,ayran,tunç,mayonez,Tü rk kahvesi,çay vb. verilebilir. Benzin, mazot, gaz yağı ve odun gibi ticari maddeler de karışımdır.Karışımı oluşturan bileşenler birbirleriyle sadece karışmışlar, kimyasal bağlarla birbirlerine bağlanmamışlardır. Karışım içinde kendi kimyasal ve fiziksel özelliklerini korurlar.Örnek 1 : Havanın büyük bir kısmı azot ve oksijen gazlarından oluşur. Havayı oluşturan oksijen ve azot gazları özelliklerini muhafaza etmektedir. Bu gazların özellikleri, saf haldeki özellikleriyle aynıdır.Örnek 2 : Deniz suyunun büyük bir kısmı su ve tuzdan oluşur. Deniz suyundaki tuz ve su özelliklerini muhafaza etmektedir. Homojen karışım [değiştir]Her tarafında aynı özelliği gösteren, tek bir madde gibi gözüken karışımlardır. Homojen karışımlara genel olarak “çözeltiler” de denir. Tuzlu su, şekerli su, alkollü su, çeşme suyu ile içerisinde bulunduğumuz havayı homojen karışıma örnek verebiliriz. homojen karışımlar emilsiyon süspansiyon ve adi karışım olarak üçe ayrılır.bunlar farklı ayırma yöntemleriyle ayrıştırılır. örnegin:süspansiyon(katı-sıvı) bi karışım süzme yöntemi ile ayrışltırılır.
  #10
 • Konu Durumu:
  Mesaj gönderimine kapalı.

  Sayfayı Paylaş