KİMYASAL DENKLEMLER

Konu 'Kimya Ders Notları' bölümünde karamelek tarafından paylaşıldı.

 1. karamelek

  karamelek Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  26 Ekim 2007
  Mesajlar:
  2.692
  Beğenileri:
  458
  Ödül Puanları:
  36

  KİMYASAL REAKSİYONLAR

  Maddenin molekül yapsında meydana gelen değişmelere kimyasal olay denir. H2 gazının O2 ile yanması,aL metalinin asitte çözünmesi bir kimyasal olaydır.


  REAKSİYON ÇEŞİTLERİ

  1. Asitlerle Bazların Reaksiyonu
  *Asit ve bazın tepkimesinden tuz ve su oluşur.Bu reaksiyonlara nötürleşme reaksiyonu denir.

  Asit + Baz -----Tuz + Su
  2HCL + Mg(OH)2 ----- MgCl2 + 2H2O
  3H2SO4 +AL(OH)3 ------ AL2(SO4)3 + 6H2O * Reaksiyona giren baz anhidrobaz (susuz baz) ise sadece tuz oluşur. NH3 anhidrobazdır. NH3ün asitlerle tepkimesinden H2O oluşmaz.

  NH3 + HCl ------ NH4Cl
  2NH3 + H2SO4 ------- (NH4)2S *Asidik oksitler,bazlarla tepkimeye girerek,tuz ve su oluştururlar.

  SO2 + 2KOH ------- K2SO3 + H2O
  SO3 + 2NaOH ------ Na2SO4 + H2O * Bazik oksitler,aistlerle tepkimeye girerek tuz ve H2O oluştururlar.

  Na2O + 2HCl ------ 2NaCl + H2O
  MgO + H2SO4 ------ MgSO4 + H2O


  * Asidik oksitler,bazik oksitlerle tepkime verirler. Yalnızca tuz oluşur. Reaktiflerde Hidrojen olmadığından H20 oluşmaz.

  SO3 + CaO ------- CaSO4
  CO2 + K2O ------- K2CO3

  * Bazik özellik gösteren karbonatlı bileşiklerin,asitlerle tepkimelerinden CO2(g) açığa çıkar.

  Na2CO3 + 2HCl ------- 2NaCl + CO2(g) + H2O

  2. Metallerin Asitlerle Reaksiyonları
  Asitler,hidrojenden aktif maddelerle reaksiyona girdiklerinde,

  Metal + Asit ------ Tuz + H2(g) tepkimesi gerçekleşir.
  Fe + 2HCl ------ FeCl2 + H2

  Fakat asiler,soy metallerre (Cu,Ag,Hg,Au ve Pt) etkie etmezler.Ancak yarısoymetallere (Cu,Ag,Hg) derişik H2SO4 ve HNO3 yükseltgen olarak etki ederler. HNO3 derişik olduğunda NO2 seyreltik asit olduğundan NO gazı açığa çıkar.

  Cu + 4HNO3 ------ Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O (derişik)
  3Cu + 8HNO3 ------ 3Cu(NO3)2 + 2NO(g) + 4H2O


  NOTE: Soy metallerin oksitleri aistlerle reaksiyona girerler.

  Cu + HCl ------ reaksiyon vermez

  CuO + HCl ------ CuCl2 + H2O

  3. Metallerin Bazlarla Reaksiyonları
  Metaller,bazlarla tepkime vermezler.Bazlar ancak amfoter metallerle(Zn,Al,Cr,Pb) özel tepkime verirler. Amfoter metallerin bazlarla tepkimelerinden kompleks tuz ve H2 gazı oluşur.

  Fe + NaOH ------ Tepkime olmaz.
  Li + KOH ------ Tepkime olmaz.
  Zn + 2KOH ------ K2ZnO2 + H2(g)

  4. Yanma Reaksiyonları
  O2(g) ile reaksiyona girmeye yanma reaksiyonu denir. Maddeler yandıklarında içerdikleri elementlerin oksitlerini oluştururlar.

  C + O2 ------ CO2
  H2 + ½ O2 ------- H2O

  5. Yer Değiştirme Reaksiyonları (Aktiflik)
  Maddelerin kimyasal reaksiyonlara girme isteklerine aktiflik denir. X meteli Y metalinden daha istemli olarak su ile reaksiyon veriyorsa; X metali Y metalinden daha aktiftir denir. Aktif olan maddeler daima pasif maddelerle yer değiştirir.
  a. Metallerin yer değiştirmesi: Aktif olan metaller kendisinden pasif olan elementi indirgerler. Zn metali Cu metalinden aktiftir. Zn metali Cu metalini,bileşiklerinden koparıp bileşikteki anyonla kendisi bileşik yapar. Bakırda metalik hale indirgenir.
  Zn(k) + CuCl2 ------ Cu(k) + ZnCl2

  1. Li,Rb,K,Ba,Sr,Ca,Na: Bu elementler soğuk su ile şiddetli reaksiyon verirler,çok aktiftirler.
  2. Mg,Al,Mn,Zn,Cr,Cd,Fe: Bu elementler sıcak su ile reaksiyon verirler,aktiftirler.
  3. Co,Ni,Sn,Pb,H: Bu elementler ancak asitler ile tepkime verirler.
  4. Cu,Hg,Ag,Pt,Au: Asitler ile de tepkime vermezler.

  b. Anyonların yer değiştirmesi
  Aktif olan anyon,pasif olan anyonu bileşiğinden ayırır.

  MgS + Cl2 ------ MgCl2 + S

  c. Anyon ve katyonun yer değiştirmesi
  Karıştırılan maddelerdeki anyonlar yer değişir. Çözünürlüğü kötü olan maddeler çöker.

  AlCl3 + 3AgNO3 ------ 3AgCl + Al(NO3)3 Tepkimesinde 3AgCl çöker.

  6. Analiz ve Sentez (Ayrıştırma ve Birleştirme)
  Analiz (ayrıştırma) bir bileşiğin kendisini oluşturan maddelere ayrıştırılmasına denir.

  KLClO3 ------ KCl + 3/2O2
  FeS ------- Fe + S
  CaCO3 ------- CaO + CO2
  Sentez (Birleştirme) küçük taneciklerin birleşerek büyük tanecikler oluşturduğu reaksiyonlara denir.

  Ca + Br2 ------- CaBr2
  H2 + 1/2O2 ------- H2O
  İşte böyle değerliği tam belli olmayan elementlerin oluşturacağı bileşikler soruda verilir.
  Analiz reaksiyonları genellikle endotermik olurken,sentez reaksiyonları genellikle ekzotermiktir.

  7. Isı Bakımından Reaksiyonlar
  Isı veren reaksiyonlara ekzotermik,ısı alan reaksiyonlara endotermik tepkimeler denir.

  2SO2 + O2 ------ 2SO3 + ısı(Ekzotermik)
  CaCO3 + ısı ------ CaO + CO2 (Endotermik)

  8. Çekirdek Tepkimeleri
  Çekirdekte gerçekleşen tepkimelere denir.

  a. Doğal radyoaktif tepkimeler: Kararsız olan elementlerin kendiliğinden ışıma yapmalarına denir.
  234 226
  92U ------ 88 Ra + 2 alfa

  b. Füzyon tepkimeleri: Küçük kararsız atomların reaksiyon sonucu büyük atomlara dönüşmesine denir.

  c. Fisyon tepkimeleri: Büyük kararsız atomların,küçük atomlara parçalanmasına denir.

  KİMYASAL DENKLEMLERİN EŞİTLENMESİ

  Daha önce de görüldüğü gibi bir kimyasal reaksiyonda atomların çeşidi ve sayısı korunur.İşte bunları sağlamak için denklemleri eşitlememiz gerekir.
  Basit denklemler eşitlenirken,
  1. Yapısı en karışık olanın katsayısı 1 alınır.
  2. Daha sonra diğer atomlar sayma yöntemi ile eşitlenir.

  Bir Kimyasal reaksiyonda;

  Korunanlar

  1. Atom cinsi ve sayısı
  2. Kütle
  3. Toplam proton,elektron,nötron sayısı
  4. Toplam yük
  5. Çekidek yapısı
  Korunmayanlar

  1. Mol sayısı korunmayabilir
  2. Hacim korunmayabilir
  3. Madde sayısı korunmayabilir
  4. Fizksel ve kimyasal özellik korunmaz
  5. Atomların çapı ve elektron sayısı korunmaz
  çalışkan_melek ve MtnDnDr bunu beğendi.
 2. deniz123

  deniz123 Forumdan Uzaklaştırıldı

  Katılım:
  6 Kasım 2008
  Mesajlar:
  37
  Beğenileri:
  8
  Ödül Puanları:
  0

Sayfayı Paylaş