Kimyasal tepkime çalışma soruları

Konu 'Kimya 10. Sınıf' bölümünde yelken tarafından paylaşıldı.

Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.
 1. yelken

  yelken Üye

  Katılım:
  7 Aralık 2007
  Mesajlar:
  77
  Beğenileri:
  57
  Ödül Puanları:
  6

  1-
  2X+O2->2XO
  44 gram X ve O2 karışımı alınıyor.Tepkime tamamlandığında 40 g XO olışurken,1/8 mol madde artıyor.
  Buna göre,başlangıçta X ve O2 den kaçar gram alınmıştır?
  (x=24,O=16)

  2-
  XCIO3(k)->XCI(k)+3/2O2(g)
  22,4 gram XCIO3 bileşiği ağzı açık bie kapta ısıtıldığında kütlesinde 9,6 gram azalma oluyor.Buna göre,X in atom kütlesi kaçtır?
  A)23
  B)39
  C)46
  D)78
  E)108

  3-
  C2H5OH+3O2->2CO2+3H2O
  tepkmesi tamamlandığında 27 gram su oluşurken 14 gram C2H5OH artıyor.
  Buna göre başlangıçta C2H5OH ve O2 den kaçar gram alınmıştır?
  C2H5OH X
  A)96 96
  B)46 96
  C)23 48
  D)37 48
  E)37 24

  4-
  H2S ve FeS2 bileşiklerinin belli miktarlarının tamamen yanması sonucu açığa çıkan SO2 gazlarının yanması sonucu a.ığa çıkan SO2 gazlarının miktarları birbirine eşitse tepkimeye giren H2S bleşiğinin mol sayısınnın FeS2 bileşiğinin mol sayısına oranı nedir?
  A)4
  B)1/4
  C)3
  D)1/2
  E)2

  5-
  X2(g)+2Y2->2XY2(g)
  Tepkimesime göre, %40 verimle N.K da 8,96 litre XY2 gazı elde edebilmek için kaç mol X2 yeterince Y2 ile tepkimeye girmelidir?
  A)0,08
  B)0,2
  C)0,4
  D)0,5
  E)0,6
  2- 2-
  Eşit mol sayıda C3H7OH ve O2 alınarak tam verimle tepkimeye sokulduğunda NK'da 13,44 litre CO2 gazı oluştuğuna göre kaç mol madde artmıştır?

  3-
  P2O5(g)+3H2O(s)->2H3PO4(s)
  tepkimesine göre normal koşullarda 6,72 litre P2O5 gazının 75 gram su ile tepkimesinden elde edilen H2PO4 çözeltisi kütlece % kaçlıktır?

  4-
  CaCO3->CaO+CO2 tepkimesi ağzı açık bir kapta gerçekleştiğinde maddelerin toplam kütlesinden 3,3 gram azalma oluyor.
  Buna göre,ayrışan CaCO3 kaç gramdır?
  (Ca:40,C:12,O:16)

  5-
  N2 ve H2 gazları karışımının 62 gramı tepkimeye sokuluyor.Tepkime tamamlandığında 2 mol NH3 oluşurken 1 mol gaz artmaktadır.
  Buna göre başlangıçta alınan N2 ve H2 gazları kaçar gramdır?
  3- 3.
  Eşit kütlelerde Ca ve Br alınarak
  Ca+Br2---CaBr2 tepkimesine göre,CaBr2 oluşurken 24 gr madde artıyor.
  Buna göre;
  1.Ca artmıştır.
  2.Başlangıçta 64 g madde alınmıştır.
  3.Ca'un %75'i artmıştır.
  ifadelerden hangileri doğrudur?(Ca:40 Br:80)

  4.
  Eşit kütlelerde Mg ve N2 tepkimeye girdiğinde 50 gram Mg3N2 oluştuğuna göre:
  1.24 gram Mg tepkimeye girer.
  2.22 gram N2 artar.
  3.Başlangıçta 72 gram madde vardır.
  yargılardan hangileri doğrudur?(Mg:24 N:14)
  3.
  CaS bileşiğini elde etmek için oluşturulan üç tepkimede kullanılan Ca ve S elementlerinin kütleleri aşağıda verilmiştir.
  Ca(gram) S(gram)
  1.20 20
  2.15 20
  3.10 15
  Tepkimeler tam verimle gerçekleştiğine göre artan maddelerin kütleleri arasıdaki ilişki hnasıldır?
  ***=(2>3>1)

  Soru2) Zn metali, HCl (hidroklorik asid) ile (ZnCl2+H2) ürününü, NaOH (sodyum hidroksit) ile (Na2ZnO2+H2) ürününü oluşturur.Buna göre, Cu+Zn den oluşan pirinç alaşımının kütlece %10 u Z dir.Belirli kütlelerde alınan bu alaşım üzerine HCl asidi dökülerek 0,1 mol H2 gazı oluştuğunda Zn metalinin bir kısmı artmıştır.Daha sonra tepkime kabına yeterli miktarda NaOH eklendiğinde 28,6 gram Na2ZnO2 (sodyum zinkat) oluşmuştur.Buna göre alaşımın kütlesi kaç gramdır? (Zn:65, Cu:64, Na2ZnO2:143)
  Cevap: 195
  Soru 4) Toz halindeki Zn ve Al metallerinden oluşan 22 gramlık karışımı tamamen çözerek zinkat ve alüminat tuzlarına dönüştürmek için 1,4 mol NaOH kullanıldığına göre, alaşımdaki Al nin kütlesi kaç gramdır? (Zn:65, Al:27)
  ( Tepkime denklemleri:
  Zn+2NaOH--------->Na2ZnO2+H2
  Al+3NaOH---------->Na3AlO3+3/2H2 şeklindedir)
  Cevap: 9


  Soru 5) Kütlece %41 i Au, %32 si Cu olan (Cu+Au+Al) alaşımı üzerine kütlece %80 saflıkla NaOH çözeltisinden 30 gram elendiğinde alaşımdaki Al nin tümü tepkimeye girerek Na3AlO3 tuzu ile H2O oluşmaktadır.
  Buna göre ;
  I) Al kütlesi 2,7 gramdır.
  II)Au kütlesi 8,2 gramdır.
  III)Alaşımın kütlesi 20 gramdır.
  yargılarından hangileri doğrudur? (Cu ve Au metalleri NaOH ile tepkime vermez.Al:27, Au:197, Cu:64)
  Cevap: II ve III
  Soru 7) Mol sayıları eşit olan aynı koşullardaki C3H4 ve C3H6 gaz karışımı H2 ile etkileşerek tümü C3H8 (propan) gazına dönüştürülüyor.Tepkimede 24 gram H2 kullanıldığına göre ;
  I)Karışım 8 moldür.
  II)C3H4 gazının kütlesi 160 gramdır.
  III)C3H4 gazının hacmi 89,6 litredir.

  yargılarından hangilerinin doğruluğu kesindir? (C:12, H:1)
  Cevap: I ve II
  Soru 4) NaxAlyOz bileşğinin 14,4 gramı 9,9 gram Na 4,8 gram O ve bir miktar Al elementi içermektedir.
  Buna göre bileşiğin formülü nedir? (Na:23,Al:27,O:16)

  Cevap: Na3AlO3


  Soru 5) 14 gram Fe nin tümü oksijenle tepkimeye girerek kütlesi 20 gram gelen FexOy oksit bileşğini oluşturmaktadır.
  Buna göre bileşğin formülü nedir ? (Fe:56,O:16)


  Cevap: Fe2O3


  Soru 6) Mol sayıları eşit olan N2 ve CO gazlarından oluşan karışıma genel formülü CnH2n olan bir miktar X gazı eklendiğinde karışımın :
  -Mol sayısı 1,5 katına
  -Kütlesi 2 katına çıkmaktadır.

  Buna göre X gazının formülü nedir ? (C:12,H:1,O:16,N:14)

  Cevap: C4H8
  _________________
  Soru 3) 6NaOH+3X2------>5NaX+H2O+NaXO3 tepkimesine göre, 6 mol NaOH ve yeterli miktarda X2 nin etkileşmesinden 720 gram ürün oluşmaktadır.
  Bana göre , X in atom ağırlığı kaç gramdır?

  Cevap : 80


  Soru 4) Al2O3+nNaOH-------->Na3AlO3+mH2O tepkimesinde Al2O3 bileşiği 1 mol alındığında NaOH ve H2O nun mol sayıları kaç olur?


  Cevap : n=6 , m=3


  Soru 5) 54 gram alüminyum (Al) 4 mol kükürt (S) karışımından tam verimle 1 mol bileşik oluştuğunda geriye 1 mol atom S nin arttığı saptanıyor.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?(Al:27, S:32)

  A)Alüminyumun tümü tepkimeye girmiştir.
  B)Oluşan bileşiğin kütlesi 150 gramdır
  C)Artan S nin kütlesi 32 gramdır.
  D)Oluşan bileşiğin formülü Al2S3 tür.
  E)Kükürdün kütlece %25 i tepkimeye girmiştir.


  Cevap : ''E'' şıkkı.
  Soru 6) ısı
  HgO(k)---------> Hg(s)+1/2O2(g) tepkimesine göre, 54 gram civa II oksitin tümü ısı ile elemetlerine ayrışmaktadır.
  Buna göre, oluşan ürünün kütlesi ile oksijenin mol sayısı nedir ? (O:16, Hg:200)

  Cevap : Ürünün kütlesi:54 g, Oksijenin mol sayısı: 1/8  Soru 7) H2 ve O2 gazları karışımından 1,5 mol H2O oluştuğunda geriye 1,5 mol yanıcı gazın arttığı saptanıyor.
  Buna göre tepkimeden önceki (H2+O2) gaz karışımın kütlesi kaç garmdır? (H:1, O:16)

  Cevap: 30


  Soru 8 ) SO2 ve O2 gazlarından oluşan karışımın 36 gramı etkileşerek 0,25 mol SO3 gazı oluşturduğunda 0,5 mol O2 gazı artmıştır.
  Buna göre ;
  I) Tepkimede SO2 gazı tükenmiştir.
  II)İlk karışımdaki O2 kütlesi, oluşan SO3 kütlesine eşittir.
  III)İk karışımdaki SO2 ve O2 kütleleri eşittir.
  yargılarından hangileri doğrudur?(S:32, O:16)


  Cevap : I ve II.

  Soru 9) X2 ve Y2 gazlarını içeren karışımın 122 gram, X2Y oluşturmak üzere tepkimeye girdğinde 7 mol gazın arttığı saptanıyor.
  Tepkimeden önceki gaz karışımının mol sayıları toplamı(nx2+ny2) kaçtır? (X:1, Y:16)

  Cevap: 16
  Soru 10)


  Soru 11) Kütleleri eşit olan H2 ve F2 gazları etkileşerek HF gazını oluşturduğunda geriye 108 gram H2 gazı artmaktadır.
  Buna göre, oluşan HF gazı kaç moldür? (H:1, F:19)


  Cevap : 3
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
  2-40 drece C de 600 ml su içerisinde 140 gr tuz bulunmaktadır.Bu çözelti 30 derec C ye soğutulur ve suyun yarısı buharlaştırılırsa sistemin doygun hale gelemesi için kaç gram tuz eklenmelidir?
 2. yelken

  yelken Üye

  Katılım:
  7 Aralık 2007
  Mesajlar:
  77
  Beğenileri:
  57
  Ödül Puanları:
  6
  KİMYASAL REAKSİYONLAR İLE İLGİLİ ÇALIŞMA SORULARI


  1- CaCO3 üzerine HC1 ilave edildiğinde
  CaCO3 + 2HC1 CaCl2 + CO2 + H2O
  denklemine göre reaksiyon gerçekleşir. 4,214 x l022 tane
  CO2 molekülü elde edebilmek için kaç gram CaCO3
  reak¬siyona girmelidir? CEVAP : 7 gr CaCO3
  ( Ca : 40 g/mol, C : 12 g/mol, O : 16 g/mol )

  2- 9 gram suyun elektrolizinden kaç tane O2 molekülü elde
  edilir? (H: l g/mol, O: 16 g/mol) CEVAP : 1,505x1023

  KCl(k) + 3/2 O2(g) denklemine göre NŞA3- KClO3(k)
  13,44 L O2 gazı elde etmek için kaç gram katı KC1O3
  ısıtılmalıdır? ( KC1O3 : 122,5 g/mol ) CEVAP : 49 gr

  4- CS2 gazının O2 gazı ile reaksiyonundan CO2 ve SO2
  gazı oluşur. Bir miktar CS2 nin yakılması için
  NŞA 168 litre hava kullanılıyor. Buna göre yakılan CS2
  gazı kaç mol’ dür? ( Havanın hacimce %20'sinin O2
  olduğunu kabul ediniz ) CEVAP : 0,5 mol CS2

  5- XO X(OH)2 denklemine göre 8 g XO nün+ H2O
  H2O ile reaksiyonundan 11,6 gram X(OH)2 elde edilmek-
  tedir. Buna göre X elementinin atom ağırlığı nedir?
  ( H : l g/mol, O : 16 g/mol) CEVAP : 24 gr/mol

  6- NŞA da 4,48 litre hacim kaplayan C3H4 gazı ile 11,2 litre
  O2 gazı reaksiyona sokuluyor.
  a) Hangi gazdan NŞA kaç litre artar?
  b) Artan gazın tamamen tepkimeye girmesi için NŞA kaç
  litre hangi gazdan ilave edilmelidir?
  c) Oluşan CO2 gazı NŞA kaç litredir?
  d) Oluşan H2O kaç gramdır? ( H:l g/mol, O:16 g/mol )
  CEVAP : a) 1,68 litre C3H4 b) 6,72 litreO2
  c) 8,4 lt CO2 d) 4,5 gr H2O

  7- 0,6 gram hidrojen gazı ile NŞA 11,2 litre hacim
  kaplayan oksijen gazı etkileştiriliyor.
  a) Hangi gazın kaç gramı reaksiyona girmeden kalır?
  b) Oluşan H2O kaç gramdır? ( H: l g/mol , O: 16 g/mol )
  CEVAP : a) 11,2 gr Oksijen b) 5,4 gr H2O

  8- 5,6 gram CO gazı ile 4,8 gram O2 ga¬zının reaksiyonun-
  dan hangisinin kaç gramı reaksiyona girmeden kalır.
  ( CO: 28 g/mol, O : 16 g/mol )
  CEVAP : 1,6 gr O

  9- Bir miktar PbO2 ısıtıldığında PbO ve O2'ye ayrışıyor.
  Olayın denklemini yazarak, aşağıda verilen miktarlarda
  O2 oluşumunda her biri için harcanan PbO2’nin mol
  sayısını bu¬lunuz. ( O : 16 gr/mol )
  a) 0,25 mol O2 b) 2,4 x 1023 O2 molekülü
  c) 12,8 g 02 d) NŞA 8,96 L O2

  CEVAP a) 0,5 b) 0,8 c) 0,8 d) 0,8

  10- Propan gazı (C3H8) yandığında, karbon dioksit ve su
  oluşur. 4.4 g C3H8 yakıldığında,
  a) kaç mol CO2 oluşur? b) NŞA kaç litre CO2 oluşur?
  c) kaç mol su oluşur ? d) kaç gram su oluşur ?
  e) NŞA kaç litre oksijen ve kaç litre hava harcanır ?

  a) 0,3 mol CO2 b) 6,72 lt CO2 c) 0,4 mol H2O
  d) 7,2 gr H2O e) 11,2 lt O2, 56 lt Hava


  11- Laboratuarlarda ısıtma amacıyla kullanılan ocaklarda
  yakıt olarak ispirto (etil al¬kol C2H5OH) kullanılır. Böyle
  bir ocakta bir miktar ispirto yakıldığında 27 g su buharı
  oluşmuş ve 147,5 kkal’ lik ısı açığa çıkmıştır.
  a) Alkolün yanma denklemini açığa çıkan ısıyı da içine
  alacak şekilde yazınız.
  b) Kaç mol etil alkol yakılmıştır ?
  c) Kaç gram etil alkol yakılmıştır ?
  d) Kaç mol O2 harcanmıştır ?
  e) NŞA kaç litre CO2 gazı oluşmuştur ?

  b) CEVAPLAR:
  2 CO2(g) + 3 H2O(g) + 295 kcala) C2H5OH(s) + 3 O2(g)
  b) 0,5 mol C2H5OH c) 23 gr C2H5OH D) 1,5 mol O2
  e) 22,44 lt CO2

  12- 3 Cu(k) + 8HNO3(**) 3Cu(NO3)2(**) + 2NO(g) + 4 H2O
  reaksiyonuna göre, ( Cu : 64, N: 14, O: 16, H: 1 )
  a) 4,5 mol Cu’ nun yeterince HNO3 ile reaksiyonundan
  kaç mol Cu(NO3)2 oluşur ?
  b) 6 mol Cu ile kaç gram HNO3 reaksiyona girer ?
  c) 1,2 mol Cu ile yeteri kadar HNO3'ün reaksiyonundan
  NŞA kaç L NO elde edilir ?
  d) 12,7 g Cu'nun aşın miktarda HNO3 ile reaksiyonundan
  NŞA kaç litre NO oluşur ?
  e) 2 mol HNO3'ün yeteri kadar Cu ile reaksiyonundan
  oluşan suyun molekül sayısı ne¬dir?
  f) 32,3 g Cu(NO3)2 elde etmek için kaç gram HNO3
  gerekir ?
  CEVAP a) 4,5 mol b) 1008 gr c) 53,76 lt
  d) 8,96 lt e) 6,02x1023 f) 29 gr

  13- A1(OH)3 ile H2SO4 reaksiyona girerek A12(SO4)3 ve
  H2O oluşturur. (Al: 27, S: 32)
  a) Olayın kimyasal denklemini yazınız.
  b) 34,2 g A12(SO4)3 üretmek için kaç gram A1(OH)3
  gerekir ?
  Al2(SO4)3 + 3 H2OCEVAP a) 2 Al(OH)3 + 3 H2SO4
  b) l5,6 g
  14- NŞA 9 gram suyun elektrolizinden kaç litre O2 gazı elde
  edilir ? CEVAP : 5,6 lt

  15- Cıva (II) oksit ısıtıldığında metalik cıva ve oksijen
  gazına ayrışır. 10,85 g cıva (II) oksit in ayrışmasından
  elde edilen cıva kaç atomdur ? (Hg: 201)
  CEVAP: 3,01x1022

  16- 304 ml sıvı karbon disülfürün (CS2) (özkütle : 1,25
  g/mL) yakılmasından oluşan CO2 ve SO2 gazlarının NŞA
  hacmi kaç litredir ?( C: 12, S: 32 ) CEVAP: 336 litre

  2 Fe + 3 CO2(g) + 4,317- Fe2O3 + 3CO(g) kkal
  reaksiyonuna göre 8600 kalorilik ısı elde etmek için
  NŞA kaç litre CO gazı gereklidir ? CEVAP: 134,4 litre

  2 PbO + 2 SO2 (g) reaksiyonuna18- 2 PbS + 3 O2 (g)
  göre NŞA 89,6 L SO2 gazı elde etmek için kaç litre hava
  gereklidir ? CEVAP: 672 litre

  19- Belirli şartlarda 60 L N2O3 gazı oluşturmak için aynı
  şartlarda kaçar litre azot ve oksijen gazlan reaksiyona
  sokulmalıdır ? CEVAP: 60 lt N2, 90 lt O2

  20- Dünyamızı mor ötesi ışınlara karşı koruyan ozon gazı
  (O3) oksijenden elde edilir. Böyle bir reaksiyonda
  tepkime esnasında hacim azalması 50 L olarak
  belirlenmişse harcanan oksijen ve oluşan ozon miktarları
  kaçar litredir ? CEVAP: 150 lt O2 ve 100 lt O3

  21- Bir deney tüpüne konulan bir miktar katı sodyum
  bikarbonat (NaHCO3) ısıtıldığında katı sodyum
  karbonat, karbon dioksit gazı ve su buharı oluşur. Böyle
  bir deneyde, deney tüpü içindekilerin kütlesi ısıtma
  öncesi ve sonrası tartıldığında sırasıyla 58,45 g ve 39,85
  g olarak bulunuyor. (Na: 23)
  a) Olayın denklemini yazınız.
  b) Deneyde gözlenen kütle azalışının sebebi nedir ?
  c) Başlangıçta tüpe konulan NaHCO3'ün kütlesi kaç
  gramdır ?
  d) Boş deney tüpünün kütlesi kaç gramdır ?
  e) Deney sonrası oluşan Na2CO3'ün mol sayısı nedir ?
  f) Oluşan gaz ürünlerinin NŞA hacmi kaç litredir ?
  CEVAPLAR:
  Na2CO3(k)+CO2(g)+H2O(g)a) 2 NaHCO3(k)
  b) Oluşan CO2 ve H2O'nun deney tüpünden
  uzaklaşması
  c) 50,4 gr d) 8,05 gr e) 0,3mol h) l3,44 lt

  N2 (g) + 6HCl (g), reaksiyona22- 2 NH3 (g) + 3C12 (g)
  göre aşağıdaki hallerin her birinde hangi maddeden kaç
  molün tepkimeye girmeden kaldığını ve NŞA kaç litre
  HC1 oluşacağım hesaplayınız.(Cl: 35.5, N: 14)
  a) 2 mol NH3 ve 3 mol Cl2
  b) 4 mol NH3 ve 4,5 mol C12
  c) 6x1022 NH3 molekülü ve 21x1022 C12 molekülü
  d) 10,2 g NH3 ve 134,9 g C12
  e) NŞA 1,12 L NH3 ve 4,48 L C12
  CEVAPLAR:
  a) Artan yok, 134,4 L HCl b) l mol NH3, 201,6 L HCl
  c) 0,2mol Cl2, 6,72 L HCl d) l mol C12, 40,32 L HCl
  e) 0,125mol C12, 3,36L HCl

  2 A1C13 +23- 2 A1 + 6 HC1 3H2(g) reaksiyonunda l mol
  Al ile l mol HCl' den NŞA kaç litre H2 gazı elde edilir ?
  CEVAP: 11,2 litre

  24- Magnezyum nitrür (Mg3N2) ile su (H2O) reaksiyona
  girerek magnezyum hidrok¬sit (Mg(OH)2) ve amonyak
  (NH3) oluşturur. (Mg: 24, N: 14)
  a) Bu reaksiyonun denklemini yazarak denkleştirin.
  b) 1,0 g Mg3N2 ile 1,5 g H2O'dan en fazla kaç gram NH3
  elde edilir ? CEVAP: 0,34 gr

  25- Alüminyum karbür, A14C3, su ile reaksiyona girerek,
  metan (CH4) ve alüminyum hidroksit oluşturur. 0,4 mol
  A14C3 ile 1,2 mol H2O'dan NŞA kaç litre metan
  gazı elde edilir ? (Al: 27, C: 12) CEVAP: 6,72 litre

  26- 35 g alüminyum ve kükürt karışımı ısıtılarak Al2S3' e
  dönüştürülüyor. 5 g alüminyumun tepkimeye girmeden
  kaldığı belirlendiğine göre karışımı oluşturan elementle¬
  rin miktarları kaçar gramdır ? ( Al: 27, S: 32)
  CEVAP: 10,8 gr Al, 19,2 gr S  27- 2 N2F4 + 6 HF reaksiyonuna göreNH3 + 5 F2
  17 gr NH3 ve 38 g F2'den kaç gram diazot tetraflorür
  (N2F4) elde edilir ? ( N: 14, F: 19) CEVAP: 20,8 gr

  28- 5 MoF6 + 6 MoF5 + 6CO reaksiyonuna göreMo(CO)6
  42 gr MoF6 ve 66 gr Mo(CO)6 dan en fazla kaç gram
  MoF5 elde edilebilir ?
  (MoF6 : 210, MoF5 : 191, Mo(CO)6 : 264)
  CEVAP: 45,84 gr
  29- MnO2 + 4HC1 MnCl2 + C12 (g) + 2H2O reaksiyonuna
  göre 43,5 g mangan dioksit ile 36,5 g hidrojen klorür
  (hidroklorik asit) den normal şartlarda kaç litre klorür
  gazı elde edilir ? (Mn: 55) CEVAP: 5,6 litre

  30- Mol sayılan eşit demir ve oksijen reaksiyona
  sokulduğunda 32 g demir (III) oksit elde ediliyor. Hangi
  elementin kaç gramı reaksiyona girmeden kalmıştır ?
  (Fe:56, O: 16 ) CEVAP: 3,2 gr oksijen

  31- Eşit kütlede kalsiyum ve oksijen gazının reaksiyonundan
  112 g CaO elde edilebi¬liyor. Hangi elementten, kaç
  gram reaksiyona girmeden kalır ? (Ca: 40)
  CEVAP: 48 gr Oksijen
  32- Eşit hacimlerdeki N2 ve H2 gazlan amonyak oluşturmak
  üzere reaksiyona girdik¬lerinde aynı şartlarda 40 L hacim
  azalması olduğuna göre reaksiyonda hangi gazdan kaç
  litre tepkimeye girmeden kalmıştır ? CEVAP: 40 lt N2

  33- 2 SO2(g) + O2(g) + 2 2 H2SO4 reaksiyonunaH2O(s)
  göre 4 mol SO2, 2 mol O2 ve 3 mol H2O'dan en çok kaç
  mol H2SO4 elde edilebilir ? CEVAP: 3 mol

  2KMnO4 + MnO2 +34- 3K2MnO4 + 4CO2 + 2H2O 4X
  (denkleştirilmiş) reaksiyonunda, reaksiyona giren
  maddelerin her birinden 6'şar mol tepkimeye sokuldu-
  ğunda oluşan X maddesinin kütlesi kaç gramdır ?
  CEVAP: 600 gr
  35- 2Ca3(PO4)2 + 6CaSiO3 + 10CO (g) + P46SiO2 + 10C
  reaksiyonuna göre, reaksiyona giren her bir maddeden
  93 g gram alınarak reaksiyon gerçekleştirilirse,
  a) kaç gram CaSiO3 elde edilir ? (Si: 28, P: 31)
  b) Bu reaksiyonda elde edilen P4'ü yakarak P4Oıo'a
  dönüştürmek için standart şartlarda kaç litre hava
  gerekir ?
  (Havanın hacimce 1/5'ini oksijen olarak alınız)
  c) 124 g Ca3(PO4)2, 36 g SiO2 ve 24 g C' nin reaksiyonu
  için a, b, şıklarına cevaplarınız ne olurdu ?
  CEVAPLAR: a) 104,4 g b) 84 L c) 69,6 g, 56 L

  36- Na2CO3 + 2HC1 2NaCl + H2O + CO2 reaksiyonuna
  göre, kütlece % 20 saflıkta 53 g Na2CO3'ün yeterince
  HCl ile reaksiyonundan,
  a) kaç gram
  b) standart şartlarda kaç litre CO2 elde edilir ?
  CEVAP: a) 4.4 g b) 2.24 Litre
  37- % 40 saflıkta 40,8 g KClO3'ün ısıtılmasından standart
  şartlarda kaç litre O2 gazı elde edilir ? CEVAP: 4,48 lt

  38- Kütlece % 70 saflıkta 496 g gümüş sülfürden (Ag2S) kaç
  gram gümüş elde edilir? CEVAP: 302,4 gr
 3. kimyager

  kimyager Üye

  Katılım:
  9 Şubat 2009
  Mesajlar:
  1
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  elinize sağlık
Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.

Sayfayı Paylaş