Kpss ile ilgili bilmek istediğiniz herşey

Konu 'Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)' bölümünde ExquizMi tarafından paylaşıldı.

 1. ExquizMi

  ExquizMi Forumdan Uzaklaştırıldı

  Katılım:
  10 Eylül 2008
  Mesajlar:
  16
  Beğenileri:
  1
  Ödül Puanları:
  0

  KPSS'ye göre yapılan yerleştirmede torpil var mıdır?

  Gelen çok sayıda soruda bu sınavlar için milletvekillerinden veya bakanlardan yardım istememiz gerekir mi diye sorulmaktadır Vatandaşlarımız Milletvekillerine veya Bakanlara müracaat ederek hem kendilerini hem de o insanları boş yere meşgul etmemeli Bu konuda yine en büyük sorumluluk ÖSYM'ye ve boş yere adayları ümitlendirmemesi gereken Milletvekili ve Bakanlarımıza düşmektedir

  1- KPSS-A ne demektir?

  Kamu kurum ve kuruluşlarındaki müfettiş, uzman, denetmen, kontrolör yardımcılıkları ile kaymakam adaylığı kadrolarına A grubu kadrolar, bu kadrolara atanabilmek için yapılan sınava da KPSS-A denmektedir Örnek gerecek olursak, Maliye Bakanlığı Hesap Uzman yardımcısı, TEDAŞ Müfettiş Yardımcısı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Kontrolör yardımcısı kadroları KPSS-A kadrolardır Bu kadrolara genel olarak SBF, Hukuk, İktisat, İİBF ve İşletme Fakültesi mezunları başvurabilmekte olup, nadiren de olsa bazı kurumlar mühendislik veya diğer dört yıllık bölüm mezunlarının da müfettiş, denetmen, kontrolör ve uzman yardımcılığı kadrolarına başvurabilmelerine imkan tanımaktadır Ancak şunu belirtmek gerekmektedir: KPSS-A kadroları temel olarak İİBF, Hukuk, SBF, İktisat ve İşletme Fakültesi mezunlarına yöneliktir Sadece çok az sayıda kurum bu fakülteler dışındaki fakülte mezunlarının da başvurularını kabul etmektedir Bu kurumların hangi kurumlar oldukları, başvuru kılavuzunda yer almıştır

  KPSS-B nedir?

  A grubu dışındaki tüm kadrolar B grubu kadrolar olup, bunlar için yapılan sınava da KPSS-B denilmektedir Mühendislikten teknikerliğe, memurluktan hemşireliğe, mimarlıktan avukatlığa kadar atama yapılacak tüm kadrolara KPSS-B sınav sonucuna göre atama yapılmaktadır

  Hem KPSS-B hem de KPSS-A kadrosuna başvurabilir miyim? Hem memurluk hem de öğretmenlik kadrolarına başvurabilir miyim?

  Yapılacak sınav dört bölümden oluşmaktadır Cumartesi sabah oturumu genel kültür ve genel yetenekten oluşmaktadır Bu oturuma herkes katılacaktır Cumartesi öğleden sonrası oturumu sadece öğretmen adayları içindir ve sabahki genel kültür ve genel yetenek oturumuna katılan öğretmen adayları bu oturuma katılacaktır Pazar günkü oturum ise sadece müfettiş, uzman, denetmen, kontrolör yardımcılığı ve kaymakam adaylığı kadrolarına atanmak isteyenlerin katılması gereken bir oturumdur

  Sınavdan sonra ÖSYM adaylara tek bir puan değil 90'a yakın puan sonucu gönderilecektir Cumartesi sabah oturumuna ait olan KPSSP3 puanı ile Eylül ayı içinde, KPSS-B kadrolarına başvurulabilecektir

  Cumartesi sabahı oturuma ek olarak cumartesi öğleden sonrası oturumuna da katılan öğretmen adayları için ise KPSSP10 puanı hesaplanacak ve bu puan öğretmen başvuruları için kullanılacaktır

  Pazar günü sabah ve öğleden sonrası oturumuna da katılan adaylar için ise Kılavuzda yer alan her KPSS-A kadrosu için ayrı bir puan hesaplanacaktır Bu puanlar ile de daha sonra ilana çıkacak olan KPSS-A kadrolarına başvurulabilecektir

  Dolayısıyla bir aday KPSSP3 puanı ile KPSS-B kadrolarına, KPSSP10 ile öğretmenlik kadrolarına ve diğer KPSS puanları ile de KPSS-A kadrolarına başvurabilecektir

  Diğer taraftan, Önlisans mezunları KPSSP93; Ortaöğretim mezunları KPSSP94 puanlarını kullanacaklardır Önlisans ve lisans mezunları sadece cumartesi sabah oturumuna katılacaklardır

  Mühendisler sınavda hangi oturumlara katılacak?

  Mühendis kadrolarına yapılacak atamalar için müracaat edecekler KPSS-B'ye girmektedir Buna göre mühendis kadrolarına atanmak isteyenler sadece genel kültür ve genel yetenek sınavına katılacaklardır Bu kadrolar için adayların yabancı dil veya pazar günü oturumlarına katılmalarına gerek yoktur Diğer taraftan, alım yapılan ve KPSS-A olarak adlandırılan bazı müfettiş, uzman, kontrolör, denetmen yardımcılıklarına mühendislik fakültesi mezunlarının da başvurusu kabul edilmektedir KPSS-A türü müfettiş, uzman, kontrolör, denetmen yardımcılıklarına girmek isteyen lisans mezunu adayların Cumartesi sabah oturumuna ek olarak yabancı dil ve pazar günü yapılacak Alan Bilgisi (Maliye, İktisat, Muhasebe, Hukuk vb) oturumlarına da katılmaları gerekmektedir

  B grubuna yerleşen bir aday daha sonra A grubu veya B grubu başka bir kadroya geçebilir mi?

  657 sayılı Kanunun 54 maddesine göre adaylık süresi içerisinde (adaylık en az 1 yıl en çok 2 yıl dır) bir memurun başka bir kuruma nakli mümkün değildir Ancak, 657 sayılı Kanuna tabi kurumlarda aday memur olarak görev yapmakta iken A Grubu kadrolara ait giriş sınavını kazanan kişilerin yapacağı geçiş nakil olarak görülmemektedir Bu nedenle aday bir memur, A Grubu kadrolara atanmaya hak kazanır ve kendi çalıştığı kurumdan muvafakat alır ise, sınavını kazandığı A Grubu kadroya geçebilirGenel olarak kurumlar bu tür durumlarda muvafakat vermekle beraber, bazen de muvafakat verilmemektedir Ancak, muvafakat verilmemesi halinde uğranılacak maddi kayıplar gerekçe gösterilerek İdari Yargı mercilerinde iptal davası açılabilir Bu konuda Memurlarnet'in "Mahkeme Kararları" kategorisine bakınız

  Aynı durum B grubu kadrolar için de geçerlidir Bu konuyla ilgili Devlet Personel Başkanlığının görüşleri bulunmaktadır Ancak, bu görüşler kamuoyuna duyurulmadığı için birçok kişi mağdur olmuştur

  Askerdeyken yerleşenlerin atamaları yapılacak mı?

  Bilindiği üzere sınav ve yerleştirme iki farklı durumdur Bu esnada bazı adaylar askerde olabilmektedir Yargı yerlerince askerde olma durumu özür olarak kabul edilmekte ve bu adayların atamasının askerlik dönüşünde yapılması istenmektedir Bu nedenle ataması yapılıp da askerde olması nedeniyle göreve başlayamayan adayların 60 gün içinde idare mahkemelerinde dava açması gerekmektedir Konuya ilişkin Danıştay 12 Dairesinin 21101997 tarihli ve E: 1995/10371, K: 1997/2304 nolu kararına, memurlarnet'in KPSS kategorisi altından erişebilirsiniz

  KPSS'de taban puan uygulaması var mıdır?

  DMS'nin aksine, KPSS-B Grubu kadrolara başvurabilmek için Yönetmelikte belirli bir puan sınırı getirilmemiştir Bu nedenle, açıklanan ve Eylül'de başvuruları yapılacak KPSS-B grubu boş kadrolarına sınava giren tüm adaylar başvurabilecektir Yayımlanan kadrolar çok sınırlı olduğundan her adaya 15 tercih hakkı tanınacağı hususları göz önüne alındığında yüksek puan almayan adaylarının pek bir şansı yok

  Daha önce KPSS veya DMS ile yerleşenler veya memur olanlar 2004 KPSS'ye girebilir mi?

  Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmeliğin birinci maddesinde sınavın "ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atanacakların seçimi" için yapılacağı belirtilmektedir Ancak, uygulamada memur olarak çalışanlar da bu sınava girmekte ve tercihte bulunabilmektedir Konuyu iki başlık altına incelemek istiyoruz

  a- Çalışan memur istifa yoluyla, yerleştiği yeni kadroya geçiş yapabilir mi?

  Bu oldukça riskli bir durumdur 2003 yılında imam olarak çalışırken KPSS ile yerleştirildikleri öğretmen kadrolarına istifa ederek göreve başlayan 45 aday öğretmenin, bu durumlarının tespiti üzerine görevlerine son verilmiştir Yukarıda açıklamış olduğumuz KPSS-A grubu kadrolara geçiş süreci aynen bu kadrolar için de geçerlidir Çünkü, bu durum nakil olarak değerlendirilmemektedir

  b- Çalışan memurlar istifa ederek hangi görevlere başlayabilir?

  657 sayılı Kanunda yer alan ve istifa halinde en az 6 ay bekleme süresi öngören hükümler sadece memuriyet kadroları için geçerlidir Yani bu süreler 657'e tabi kadrolardan 657'e tabi başka bir kadroya yapılacak atamalarda söz konusudur Ancak, KPSS ile 657'e tabi olmayan kadrolara da atama yapılmaktadır Örneğin KİT'lerde çalışan personel temel olarak 399 olarak adlandırılan bir KHK'ye (Kanun Hükmünde Kararname) tabidir Şayet bir memur, KPSS'ye girer ve 399 tabi KİT'lerdeki bir sözlşemeli pozisyonu tercih eder ve puan durumuna göre buraya yerleşmeye hak kazanırsa, bu aday istifa ederek bu yeni görevine başlayabilir Bu durum için muvafakat almaya gerek yoktur Bu durum aynı şekilde şu an için 399'a tabi olarak çalışıp da daha sonra KPSS ile bir memur kadrosuna yerleşecek adaylar için de aynen geçerlidir

  Üniversite mezunları KPSS'ye bir alt öğrenim düzeyinden (lise veya ön lisans) girebilir mi?

  Hem 657 sayılı Kanunda hem de 352002 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik"te buna engel bir durum bulunmamaktadır Ancak, 2004 KPSS Sınav Kılavuzu'nda "Sınav tarihinden önce mezun olmuş adayların, bir alt öğrenim düzeyinde sınava girmeleri halinde, bu sınavın sonuçlarına göre atamalarının yapılması mümkün değildir" açıklaması yapılmıştır Sınavdan sonraki yerleştirmede ÖSYM tarafından yapılacağından, bir alt öğrenim durumundan sınava girildiğinin ÖSYM tarafından tespiti halinde, ilgili adayın sınav sonuçları ÖSYM tarafından dikkate alınmayacaktır Örnek verecek olursak 2002 KPSS veya 2003 KPSS'ye üniversite mezunu olarak giren bir adayın KPSS'ye meslek lisesi mezunu olarak girmesi halinde bu durum ÖSYM tarafından kayıtlardan anlaşılabilir ve adayın tercihleri bu nedenle dikkate alınmayabilir Adaylara bu durumdan kaçınmalarını öneririz
 2. europali

  europali Üye

  Katılım:
  15 Şubat 2009
  Mesajlar:
  1
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  selam arkadaşlar benim farklı bir sorum olacak, ben yabancı öğrenci sınavı sonucuyla gazi üniversitesi endüstriyel sanatlar eğitim fakültesi işletme eğitimi öğretmenliğine yerleştim ve şuanda 4. sınıf öğrencisiyim. benim sorum şu; benim gibi yabancı öğrenci olanlar kpss girebiliyormu? bu konuda bilgisi olanlar beni aydınlatırsa sevinirim....

Sayfayı Paylaş