KPSS önemli bilgiler

Konu 'Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)' bölümünde sumeyra tarafından paylaşıldı.

 1. sumeyra

  sumeyra Üye

  Katılım:
  3 Mart 2009
  Mesajlar:
  1.561
  Beğenileri:
  790
  Ödül Puanları:
  0

  KPSS Adaylarına önemli ve güncel konularla ilgili konuları derledik. İşte KPSS adaylarına ışık tutacak o bilgiler
  Amacımız sadece sınava kalan kısıtlı zamanda adayların bilgilerini hatırlamalarını sağlamaktır.
  Dikkatlice okuyarak karşılıklı soru yanıt tarzında çalışmanız yararlı olacaktır.
  1 Sığır yetiştiriciliği en çok Erzurum-kars platosu ile doğu karadenizde yapılır.
  2 Etibank ve mta madenleri işletmekle görevlidir�ülke gereksinimini karşılamayan madenler:petrol,doğalgaz,taşkömür,nikel
  3 Doğalgaz,Trakya-hamitabat,Mardin,çamurlu..jeotermal denizlide
  4 Süt sanayi en çok doğu Karadeniz ve doğuda..et sanayi en çok doğuda..salça,konserve sanayi g.marmara
  5 Otomotiv sanayi başta bursa olmak üzere İstanbul,Ankara,İzmir,Eskişehir
  6 Hukukun gelişimi>�.Sümerler>Hititler>yunan>roma>bugünkü batı
  7 Erkek 17 kadın 15 yaşına gelmedikçe evlenemez(aile izni) 18 lerine kadar
  8 Monarşik devlette hakimiyet tek kişinin padişah,prens�oligarşikte grubun�teokratik din devletidir

  9 Demokraside çoğulculuk,en az 2 veya daha fazlanın içinden seçilmesi esasıdır.çoğunluk ise seçimde en fazla oy alanın seçilmesidir

  10 Temsili demokrasi:milletin kendi hakimiyetini genel oyla seçtiği temsilcilerin oluşturduğu parlamentoya geçici bir süre için devrettiği demokrasidir.

  11 Anayasa en çok meclisin2/3 çoğunluğu ile değiştirilebilir

  12 Yasama görevi TBMMnindir,kanunları koyma,değiştirme,kaldırma görevi,bakanlar kurulu ve bakanları denetler,para bastırılması,savaş ilanı,ölüm cezaları,seferberlik,cumhurbaşkanını seçer

  13 Yürütme,cumhurbaşkanı ve bakanlar kuruluyla devletin amacına yönelik hizmetleri yapmaktır.cumhurbaşkanın görevleri:TBMMden çıkan kanunları onaylamak veya veto etmek,başbakanı atamak,bakanları atamak,milletlerarası anlaşmaları onaylamak,M.G.K yı toplantıya çağırmak ve ona başkanlık etmek,yüksek mahkemelerin üyelerini seçmek

  14 karadenizde dağlar kıyıya paralel,bu yüzden kıyılar bol yağış alır�kıyılırla iç kesimler arasındaki ulaşım güçtür.en fazla yağış sonbahar,en az ilkbahar�Zonguldak türkiyenin tek taşkömürü yatağıdır

  15 Marmara yüksekliği en az�Karadeniz-akdeniz geçiş iklimi�çatalca-kocaeli bölümü yoğun nüfuslu.yıldız bölümü seyrektir�yüzölçüme göre tarıma ayrılan alanların oranının en fazla olduğu bölge�ayçiçekte 1�ipek böcekciliği g.marmarada yapılır..bursa ve gemlikte ipekli dokuma�izmitte rafineri�tekirdağda alkollü içki fabrikası�adapazarında,bursada otomotiv�

  16 Egede dağlar denize dik uzandığımdan denizin ve iklimin etkisi iç kısımlar sokulur..1.ürettiği ürünler:üzüm,tütün,incir,zeytin�arpa,buğday,haşhaş da var�İzmir aliağada arfineri

  17 Akdenizde dağlar kıyıya paralel,ulaşım güçtür,geçitlerle�dağlar ve platolalrı oluşturan taşlar kalkerli bir yapıya sahiptir..en yağışlı mevsim kış..iç kesimlerde karasal iklime geçilir�kıyıda muz,turunçgil,zeytin,pamuk,susam,yerfıstığı yetiştirilir�iskenderunda demir çelik

  18 Güneydoğu en kurak bölgedir..fırat,Dicle buradan geçer�mercimek,tütün,yerfıstığı,karpuz,üzüm..petrol bulunan yerler batman,Siirt,Adıyaman-kahta

  19 Doğu denizden uzak ve yüksek olduğu için sıcaklık düşük,nüfus seyrektir çünkü dağlık olması,endüstrinin gelişmemiş olması,iklimin sert olmasıdır.pamuk,şekerpancarı,tahıl,baklagil tarımı yapılır�bölgenin temel geçim kaynağı hayvancılıktır

  20 İç Anadolu karasal iklime sahip�en az yağış alan bölge�orman örtüsü azdır çünkü yağış az ve ormanların tahribi

  21 Nüfus sayımı 10 yılda bir yapılır

  22 Nüfus artış hızının çok yüksek olması,kalkınma hızının düşmesine,çalışanlar üzerinde genç ve çocuk yükünün artmasına,işsizliğin artmasına,gelir dağılımındaki dengesizliğe,iç göçlerin hızlanmasına,doğal kaynakların hızla tükenmesine,konut sorunlarının ve eğitim-sağlık hizmetlerinin ortaya çıkmasına neden olur

  23 İltizam:devlete ait bazı gelirlerin tahsili,vergi çeşidi

  24 Külliye,bir c*****n çevresinde medrese,kitaplık,hastane gibi yapıların bütünüdür

  25 Kazaskerler,adalet,eğitim,kültür ve din işlerine bakar,kadıları tayin eder�şeyhülislam,padişahın ve divan kararlarının İslam hukukuna uygunluğunu denetlerdi ve fetva verirdi�nişancı=katip

  26 2.meşrutiyetin ilanında ittihat-terakki partisi etkili olmuştur

  27 Tanzimat fermanıyla yargı,vergi,askerlik ve eğitim sisteminde ıslahat yapıldı

  28 TBMMnin çıkardığı kanunlar :Hıyaneti vataniye,ağnam vergisi artırıldı,tekalifi milliye emirleri(ulusal yükümlülük),aşar vergisi kaldırıldı

  29 Haraç gayrimüslümlerden alınır�cizye gayrimüslümlerden, askerlik be**** olarak alınır�aşar(öşür):ürünün onda birini devlete vermesi dini..

  30 Kabotaj kanunu,türk limanları arasında yolcu ve yük taşıma hakkının Türklere verilmesi

  31 Halkevleri ve millet mekteplerini Atatürk açmış..köy enstitüleri sonra

  32 Milletler cemiyetine 32 de,balkan antantına 34de,sadabat paktına 37de,birleşmiş milletlere 45 de katıldık

  33 Kentleşme oranı en çok Marmara,en az karadenizde

  34 Egede delta ovalarının ortak özelliği: yerleşim yoğundur,önemli turizm merkezleri bulunur,endüstri bitkileri daha fazla yetiştir,tarımsal alanlar fazladır

  35 Egede en çok yetişenler:pamuk,incir,üzüm,tütün..ayçiçeğinde marmara 1�antepfıstığı güney�turunçgil Akdeniz

  36 Araseçim iki genel seçim arasında boşalan milletvekilleri için yapılan seçim

  37 Bakan izinliyse diğer bakanlardan biri geçici olarak vekalet eder

  38 Anayasada değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez maddeler :t.c cumhuriyettir,başkent ankara,milli marş,Türkiye atatürk milliyetçiliğine bağlı bir devlettir

  39 Ceza hukukunda örf,adet ve kısas a yer verilmez

  40 Hakimler görevlerinde bağımsızdırlar,anayasaya kanunlara ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre karar verirler

  41 Tüzükleri bakanlar kurulu çıkartır.üst hukuk kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle tüzüklerin iptali için danıştaya dava açılır

  42 TBMM nin gönderdiği kanunları cumhurbaşkanlığı 15 gün içinde inceleyip yayınlar,veto�

  43 Kanun ve tüzüklere aykırı olan yönetmeliklerin iptali için danıştaya gidilir

  44 Anayasa mahkemesi 11 asıl,4yedek üyeden oluşur ;1962de kuruldu

  45 Cezai sorumluluk 11 yaşın tamamlanmasıyla başlar

  46 Türk vatandaşlığının kazanılmasında öncelikle kan esası,istisnaen doğum yeri esası benimsenir

  47 Hakkında ceza davası açılan kişiye,mahkumiyet veya beraat kararı verilinceye kadar "sanık"denir

  48 Bir kimsenin aynı zamanda birden çok ikametgahı olamaz

  49 Askerlikte "astın üstü selamlamak zorunda olduğunu "düzenleyen yazılı kural Þgörgü kuralı hukuk kuralı haline gelmiş

  50 Sıkıyönetim en fazla 6ay için ilan edilir

  51 Üstünlüklerine göre anayasa >kanun>tüzük>yönetmelik>yönerge

  52 Siyasi partilerin kapatılması için anayasa mahkemesinde kapatma davasını Yargıtay başsavcısı açar

  53 Dernekler,kazanç paylaşımı dışında belirli ve ortak bir amacı gerçekleştiren kanunlardır

  54 İşçi ile işveren arasında yapılan sözleşmeye "hizmet akdi" denir

  55 Cumhurbaşkanı yoksa yerine TBMM başkanı vekalet eder

  56 İlk büyük şehir belediyesi 84 te kuruldu

  57 Memurluğa giriş için 18 yaşını bitirmiş olunmalı

  58 Devlet memurlarına getirilen yasaklar:siyasi partiye girme,ticaret ve sanayi kuruluşlarında görev alma ,hediye ve çıkar sağlama,kamu görevleriyle ilgili olarak basın-yayın organlarına bilgi-demeç verme

  59 Amirine sözle saygısızlık eden kişinin maaşından kesinti yapılır

  60 Çalışma �sosyal güvenlik bakanlığının bölge teşkilatı vardır

  61 Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saat

  62 Hizmetçi eğitim,hizmet sırasında memurların yetiştirilmesi,verimliliklerinin artırılması amacıyla yapılır

  63 Belediye bütçesinin kabulü belediye meclisinin görevidir

  64 Anayasa kavramı ilk defa ABD de kullanıldı(1787)

  65 MGK nın kararları hükümete tavsiye niteliğindedir

  66 Gensorunun sonunda güvenoyuna başvurulur

  67 Kanunlara numara verilmesi 1920 de başladı

  68 Kanunların yayınlanması resmi gazetede yapılır,resmi gazetede yayınlanmadıkça bağlayıcı olmaz;kanunlar kural olarak resmi gazetede yayımı tarihinde yürürlüğe girer

  69 Kanunun anayasaya aykırısı için anayasa mahkemesine iptal davası TBMM üye tam sayısının en az beşte biri kadar üyeler açabilir

  70 Kanun önerme yetkisi TBMM üyelerine ve bakanlar kuruluna aittir

  71 Herkes sağlıklı,dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptirÞ 82 anayasası

  72 Bir geleneğin hukuk kuralı haline gelebilmesi için üreklilik,genel inanç ,devlet desteği

  73 Hakkında kanuni bir hüküm bulunmayan meselede hakim örf-adetlere göre hükmeder

  74 Anayasa hukuku,kişilerin temel hak ve hürriyetlerini düzenler

  75 Ishalat fermanı ile azınlıklara memur olma ve kendi okullarını açma hakkı verildi

  76 Sened-i ittifak ile padişahın yetkileri ilk kez sınırlandırıldı

  77 21 anayasası TBMM nin kurucu meclis olduğunu�.

  78 Tekalif-i milliye kararları ekonomik eksikliği gidermek amacıyla çıkartıldı

  79 Mudanya ateşkes ile istanbulun yönetiminin TBMM ye bırakılması İstanbul hükümetinin hukuken son bulduğunun göstergesidir

  80 23-38 arası dış politikada lozanda çözümlenemeyen sorunları halletti(Montrö)

  81 1ve2 .dünya savaşında çok sayıda sivil vatandaşın ölmesi "sivil savunma teşkilatı"nın kurulmasını zorlu kıldı

  82 dirlik sisteminin amaçları:topraktan daha iyi yarar,devlet görevlilerinin maaş karşılanma,vergilerin toplanmasını sağlamak

  83 tımar sipahilerin görevleri:köyün yöneticiliğini ve halkın toprağı terk etmesini önlemek,halktan vergileri toplamak ve devlete asker yetiştirmek�bu sistemin bozulma nedenleri>savaşların uzaması,tımarların rüşvetle satılması

  84 18.yy ıslahatları:1.mahmut ordu,tabur,alaya ayrıldı�3.mustafa deniz mühendishani hümayun�1.abdulhamit deniz harp okulu,sürat topçuları geliştirildi�3.selim nizamı cedit ocağı kurdu,vezir sayısı sınırlandırıldı,Fransızca yabancı dil,Avrupa örnek alınmaya başlandı

  85 ıslahatlar öncelikle askeri alanda görülür çünkü yenilgilere son vermek için,ulema ve yeniçeriler ıslahatlara imtiyazlarını kaybederler diye karşı çıktılar

  86 bağımsızlık amacıyla isyan ederek içişlerine özerklik kazanan ilk azınlık Sırplardır.bağımsızlığını kazanarak ayrılan ilk azınlık Yunanistan

  87 Paris anlaşması ile Osmanlı Avrupa devleti sayıldı,toprak bütünlüğü Avrupa devletlerinin garantisi altında olacaktı>kendisini koruyamayacak kadar güçsüz olduğunu gösterir.Belgrat anlaşmasından sonra İngiltere,Fransa osmanlının toprak bütünlüğünü korumaktan vazgeçti,çünkü hammadde kaynakları ve pazar olanaklarına ihtiyaç duymaları

  88 2.mahmut devrinde yeniçeri ocağı kaldırıldı,bundan sonra ayaklanmalar azalmış ve ıslahatlar daha rahat yapıldı.nüfus sayımı,posta teşkilatı,ilköğretim zorunlu oldu.ilk defa avrupaya öğrenci gönderildi,bu batı eğitiminin üstünlüğünü kabuldür.tıp fakültesi,harp okulu açıldı..yerli malın kullanılması içim gümrük vergisi artırılır,kız rüştiyeleri açıldı

  89 Fransız ihtilalinin yaydığı fikirler:milliyetçilik,ulusal egemenlik,,anayasacılık,insan hakları,adalet,özgürlük,eşitlik

  90 Sanayi devrimi 18.yyda ilk olarak ingilterede başlamış,başlamasında ilk önemli etken buhar gücünün sanayiye uygulanmasıdır

  91 1.dünya savaşının temel nedeni sömürgeci devletlerin dünyayı yeniden paylaşma istekleridir.en büyük rekabet ise İngiltere ve Almanya arasında yaşandı

  92 itilaf devletleri:İngiltere,Fransa,Rusya ittifak:Almanya,Avusturya,Macaristan,İtalya�italya,Avusturya ile kuzey İtalya sorununu çözemediğinden üçlü ittifaktan ayrılmıştır,bu boşluğu Osmanlı ve Bulgaristan doldurmuştur

  93 mondrosun�doğu anadoluda 6 ilde bir karışıklık çıkarsa,bu bölgeler işgal edilecektir�ilkesi ile bu bölgelerde Ermenistan devleti kurmaya ortam hazırlanıyor

  94 mondrosun�itilaf devletleri güvenliklerini tehdit eden bölgeleri işgal edebilecekler�ilkesi bütün işgallerin hukuksal gerekçesi olmuştur

  95 1.dünya savaşı sonrası rusyada komünizm,Almanyada nazizm,italyada faşizm rejimleri çıktı,bu rejimlerin ortak yönü çok partili hayata karşı olmalarıdır

  96 zararlı cemiyetler:mavri mira ve etniki eterye(yunan) taşnak ve hınçak(ermeni) Musevi(Yahudi)

  97 Türklerin kurduğu zararlı cemiyetler:sulh ve selameti Osmaniye,teali İslam,İngiliz muhipler,Wilson prensipleri,hürriyet ve itilaf fırkası,kürt teali

  98 Ulusal cemiyetler:Trakya paşaeli(ilk),İzmir müdafai hukuk,hareketi milliye,kilikyalılar,şark vilayetleri müdafaa,Trabzon muhafazai hukuk,milli kongreÞsivas kongresinde�Anadolu Rumeli müdafaai hukuk cemiyeti�adı altında birleştirildi

  99 Amasya genelgesinde�vatanın bütünlüğü,milletin bağımsızlığı tehlikededir� Þkurtuluş savaşının gerekçesidir.ilk defa ulusal egemenlik anlayışı vardır.yeni bir devlet kurulacağının kanıtıdır.cumhuriyet düşüncesi vardır�sonuç:>Atatürk görevinden alındı

  100 Erzurum kongresinde �ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür,sınırlar Mondros imzalandığı gün düşman işgaline uğramayan ve çoğunluğu türk olan bölgelerdir� hem saltanat,hem de ulusal egemenlik savunuluyor;kamooyunun henüz bu makamlara karşı çıkılmasına hazır olmaması sebebiyle halkın tepkisini almamak için böyle söylenmiştir�halk temsilcilerinin bir araya gelip kararlar aldığı ilk kongredir. atamalar net

Sayfayı Paylaş