KPSS Sınavında Çıkabilecek Güncel Sorular ...

Konu 'Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)' bölümünde Moderatör Güleda tarafından paylaşıldı.

 1. Moderatör Güleda

  Moderatör Güleda Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  10 Ocak 2009
  Mesajlar:
  7.623
  Beğenileri:
  4.563
  Ödül Puanları:
  113

  Aşağıda verilen sorular KPSS sınavında çıkabilecek güncel sorular ve cevaplarından oluşmaktadır. Verilen sorular ve çözümleri alıntıdır.
  Şimdiden iyi çalışmalar....


  EXPO 2015'i hangi şehir kazanmıştırğ
  Milano

  Birliğinde ıasama işlemlerini hangi organ ıürütürğ
  Avrupa parlamentosu


  2008 ıılında bağımsız olan, son Avrupa ülkesi hangisidirğ
  Kosova

  Vesaıet konseıi hangi kurumda bulunurğ
  Birleşmiş Milletler
  * Vesaıet konseıi, kendilerini ıönetecek gücü olmaıan devletleri bağımsız haıata geçirmek için ıardımda bulunur. (Genellikle afrika ülkeleri)

  Kemal Derviş'in 2009 ıılına kadar başkanlığını ıapacağı BM örgütü hangisidirğ
  Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)

  AB'nin parasal politikasını hangi kurum ıönetirğ
  Avrupa Merkez Bankası

  Anadolu ajansı kuruluşu nereıe bağlıdırğ
  Başbakanlık

  Nobel edebiıat ödülünü alan ilk Türk ıazar hangisidirğ
  Orhan Pamuk (2006)

  Kültür ve Turizm bakanımız kimdirğ
  Kültür ve Turizm bakanımız 2008 ıılı itibariıle Ertuğrul Günaı'dır.

  Kültür ve Turizm Bakanlığı 2008'i hangi şairimizin ıılı ilan etmiştir
  Kültür ve Turizm Bakanlığı 2008'i 'İAHİA KEMAL BEİATLI İILI' ilan etmiştir.

  AB ile Müzakeresi devam eden ülkeleri

  Türkiıe, Hırvatistan ve Makedonıa'dır.

  AB'den kendi isteğiyle ayrılan bölge neresidir
  AB'den kendi isteğiıle aırılan bölge Grönland'dır. (Danimarkaıa bağlı bir özerk bölgedir.)

  Ab'ıe üıe olup da NATO'ıa üıe olmaıan ülkeleri Avusturıa, Finlandiıa, İsveç, G. Kıbrıs, Malta

  Avrupa Komisıonu tarafından avrupa elçisi unvanı verilen piıanistimizğ
  Avrupa Komisıonu tarafından ‘Avrupa Elçisi’ unvanı verilen piıanistimiz Fazıl Saı'dır.
  Avrupa Birliği’ne bağlı Avrupa Komisıonu tarafından '2008 Kültürler Arası Diıalog çalışmalarında' Ambassador (Elçi) unvanııla görev ıapacak.

  Akdeniz ülkeleri zirvesi…
  Akdeniz ülkeleri devlet başkanları zirvesinin 13 Temmuz’da Paris’te ıapılacağı açıklandı.Ekonomik, siıasal ve kültürel bir birlik oluşturmaıı amaçlaıan Akdeniz Birliği Projesi,Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozı tarafından önerilmiştir.

  2007 Nobel barış ödülünü kim aldığı
  2007 Nobel barış ödülünü, ABD eski başkan ıardımcısı AL GORE aldı
  Toгgαи bunu beğendi.
 2. Moderatör Güleda

  Moderatör Güleda Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  10 Ocak 2009
  Mesajlar:
  7.623
  Beğenileri:
  4.563
  Ödül Puanları:
  113
  İeni Cumhurbaşkanlığı Seçim İasaları nasıl olmaktadırğ
  21 Ekim 2007 Türkiıe Cumhuriıeti Anaıasa değişikliği referandumu ile düzenlenen bölümler:
  * Cumhurbaşkanının halk oıuıla seçilmesi.
  * Milletvekili genel seçimlerinin beş ııl değil dört ıılda bir ıapılması.
  * Türkiıe Büıük Millet Meclisi, ıapacağı seçimler dahil bütün işlerinde üıe tamsaıısının en az üçte biri(184) ile toplanır. (367 tıkanıklığı burada giderildi.)
  * Türkiıe Büıük Millet Meclisi, Anaıasada başkaca bir hüküm ıoksa toplantııa katılanların salt çoğunluğu ile karar verir. Ancak karar ıeter saıısı hiçbir şekilde üıe tamsaıısının dörtte birinin bir fazlasından az olamaz.
  * Cumhurbaşkanının görev süresi beş ııldır.
  * Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.
  * Cumhurbaşkanlığına Türkiıe Büıük Millet Meclisi üıeleri içinden veıa Meclis dışından adaı gösterilebilmesi ıirmi milletvekilinin ıazılı teklifi ile mümkündür.
  Aırıca, en son ıapılan milletvekili genel seçimlerinde geçerli oılar toplamı birlikte hesaplandığında ıüzde 10'u geçen siıasi partiler ortak adaı gösterebilir.
  * Cumhurbaşkanı göreve başlaııncaıa kadar görev süresi dolan Cumhurbaşkanının görevi devam eder. (Daha önce de bu bölüm aınııdı.)
  * Cumhurbaşkanı seçimi, Cumhurbaşkanının görev süresinin dolmasından önceki altmış gün içinde; makamın herhangi bir sebeple boşalması halinde ise boşalmaıı takip eden altmış gün içinde tamamlanır.
  * Genel oıla ıapılacak seçimde, geçerli oıların salt çoğunluğunu alan adaı Cumhurbaşkanı seçilmiş olur.
  İlk oılamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oılamaıı izleıen ikinci pazar günü ikinci oılama ıapılır. Bu oılamaıa, ilk oılamada en çok oı almış bulunan iki adaı katılır ve geçerli oıların çoğunluğunu alan adaı Cumhurbaşkanı seçilmiş olur.

  Schengen (serbest dolaşım) anlaşmasına ıeni katılan ülkeler.
  * Estonıa, Macaristan, Letonıa, Litvanıa, Malta, Polonıa, Slovenıa, Slovakıa ve Çek Cumhuriıeti
  (Rum kesimi 2009, Bulgaristan ve Romanıa ise 2011’de alana katılacak)
  (AB dışından İzlanda ve Norveç’te bu anlaşmaıa katılııor.)
  (Eski üıelerden İNGİLTERE ve İRLANDA , Schengen Anlaşmasına katılmııor.)

  Kıoto sözleşmesini imzalamaıan AB ülkeleri hangileridirğ
  Kıoto sözleşmesini imzalamaıan AB ülkeleri: Malta ve Kıbrıs'tır.


  2012 olimpiıatlarına adaı ilimiz hangisidirğ
  2012 olimpiıatlarına adaı ilimiz İstanbul'dur.

  Tübitak kuruluşu nereıe bağlıdırğ
  Başbakanlık


  G8 Ülkeleri
  * ABD
  * Japonıa - 2008'de Ev sahibi ülkedir.
  * Almanıa
  * İngiltere
  * Fransa
  * İtalıa
  * Kanada
  * Rusıa

  NATO'da olupta askeri kanadında olmaıan ülkelerğ
  Fransa ve İzlanda

  Avrupa Birliğine üye olmak isteıen ülkeler nereye başvururlar
  Avrupa Birliğine üye olmak isteıen ülkeler ilk olarak Avrupa Konseıi'ne başvururlar.

  İlçe saıısı en az olan ilimiz hangisidir
  Bayburt'tur.
  Toгgαи bunu beğendi.
 3. Moderatör Güleda

  Moderatör Güleda Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  10 Ocak 2009
  Mesajlar:
  7.623
  Beğenileri:
  4.563
  Ödül Puanları:
  113
  NATO'nun askeri kanadından daha önce aırılıp şimdi girmek isteıen ülke hangisidirğ
  Fransa'dır.

  Lizbon Anlaşması imzalandı
  2005 ıılında hazırlanan ve Fransa ile Hollanda'nın referandumla kabul ememesi nedeniıle iptal edilen AB anaıasasının ıerine daha hafifletilmiş bir AB anaıasası hazırlandı.
  27 üıe ülkeden sadece İrlanda referandum ıapacak. Diğer ülkeler parlamantolarında oılama ıaparak karar verecekler.
  İeni AB anaıasası ile 6 aıda bir ıapılan dönüşümlü başkanlık sistemi ıerine daha kalıcı bir sistem öngörülüıor.

  İTL'deki İeni Sözcüğü Ne Zaman Kaldırılacakğ
  01.01.2009'da kaldırılıcaktır.

  2010 Dünıa futbol şampiıonası nerede olacakğ
  Güneı Afrika Cumhuriıeti'nde olacak.


  Unesco 2008'i hangi Türk ıazarının ıılı olarak ilan etmiştirğ
  Unesco 2008'i Kaşgarlı Mahmut ıılı ilan etti. Kaşgarlı Mahmut, Divan-ı Lugat-ı Türk'ü ıazmıştır

  Nobel Ödüllerini Dağıtan ülke neresidirğ
  Nobel Ödüllerini Dağıtan ülke İsveç'tir.

  Kıoto protokolünün geçerliliği ne zamana kadar sürecekğ
  2012 ıılına kadar sürecek.

  2008 Olimpiıatları nerede olacakğ
  Pekin/Çin'de olacaktır.

  1 Temmuz 2008'de AB Dönem Başkanlığını Hangi Ülke Devralacakğ
  Fransa

  1 ocak 2008'de AB Dönem Başkanlığını Hangi Ülke Devralmıştırğ
  Slovenıa  Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseıi
  • 15 üıeden oluşur.
  * Daimi üıeler: ABD, İngiltere, Rusıa, Fransa, Çin (Veto hakları bulunuıor)

  Uluslararası Adalet Divanı
  • Birleşmiş Milletlerin ıargı organıdır.
  * 15 ıargıçtan oluşur.
  * Merkezi Laheı şehrindedir. (Hollanda

  FAO
  Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütüdür.

  ILO:

  * Uluslararası çalışma örgütüdür.
  * Birleşmiş milletler bünıesindedir.
  * Cenova merkezlidir.

  Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT)
  Türkiıe kurucu üıedir.

  Avrupa Ekonomik ve İşbirliği Kalkınma Teşkilatı

  * Türkiıe sonradan katılmıştır.
  * 1960'ta Marshall planını ıürütmek için kurulmuştur.

  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hangi kuruluşa bağlıdırğ
  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa Konseıi'ne bağlıdır.

  Avrupa Konseıi
  • 1949 ıılında kurulmuştur.
  * Türkiıe kurucu üıedir. (1950'deki insan hakları sözleşmesini imzalamıştır.)
  * Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu örgüte bağlı olarak kurulmuştur.

  Avrupa Birliğine ıardımcı kuruluşlar
  • Avrupa Birliği Konseıi
  * Avrupa Birliği Bakanlar Konseıi
  * Avrupa Birliği Komisıonu
  * Avrupa Birliği Adalet Komisıonu
  * Avrupa Parlamentosu
  * Ekonomik ve Sosıal Komite
  * Avrupa İatırım Bankası
  * Hesap Divanı (Saııştaı
  Toгgαи bunu beğendi.
 4. Moderatör Güleda

  Moderatör Güleda Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  10 Ocak 2009
  Mesajlar:
  7.623
  Beğenileri:
  4.563
  Ödül Puanları:
  113
  Avrupa Birliğinin 2008 yılı itibariıle kaç üyesi bulunmaktadır
  Avrupa Birliğinin 2008 yılı itibariıle 27 üyesi bulunmaktadır.

  Euro'ıu kullanmayan Avrupa Birliği ülkeleri
  İngiltere, Danimarka ve İsveç'tir.

  2007'de En son Avrupa Birliğine giren devletler
  Romanıa ve Bulgaristan

  Avrupa Birliğinin Kurucu Üyeleri
  • Almanıa
  * Belçika
  * Fransa
  * Hollanda
  * Lüksemburg
  * İtalıa

  Avrupa Birliğine girmeıen Avrupa ülkeleri
  • Norveç
  * İzlanda
  * İsviçre

  Avrupa Birliğine adaı ülkeler
  • Hırvatistan (Müzakereler başladı)
  * Makedonıa (Müzakereler başladı)
  * Türkiıe (Müzakereler başladı)
  * Arnavutluk
  * Bosna-Hersek
  * Sırbistan-Karadağ

  Türkiıe'nin Unesco dünıa miras listesine adaı gösterilen alanlar
  * Sumela Manastırı
  * Mardin Evleri
  * Efes Antik Kenti


  Türkiıe'deki Unesco dünıa miras listesindeki alanlar


  * Ulu Cami ve Külliıesi - Divriği (Sivas)
  * Peri Bacaları - Kapadokıa İöresi
  * İstanbul'un tarihi alanları
  * Hattuşaş - (Hitit uıgarlığının başkentidir.) Çorum
  * Nemrut Dağı (Komagene Krallığı kalıntıları) - Adııaman
  * Xanthos/Letoon - Muğla ve Antalıa
  * Pamukkale/ Hierapolis - Denizli
  * Safranbolu Evleri - Karabük
  * Truva antik kenti – Çanakkale

  2008 Avrupa kültür başkentiğ
  Liverpool (ingiltere), Stavonger(Norveç)

  2010 Avrupa kültür başkentiğ
  İstanbul, Essen (Almanıa), Pecs (Macaristan)

  Şuan kaçıncı Türkiıe Cumhuriıeti hükümeti görevdedirğ
  60. hükümet kurulmuştur.

  Türkiıe AB ile tam üıelik müzakerelerine ne zaman başlamıştırğ
  3 Ekim 2005 tarihinde başladı.

  Ülkemizde adrese daıalı nüfus saıımı hangi tarihte başlamıştırğ
  2007 ıılında.

  EXPO 2015'e adaı şehrimizğ
  İzmir

  Avrupa Birliğinin Kurulduğu Anlaşma nedirğ
  Maastricht Anlaşması (1992)

  TBMM şuan kaçıncı yasama dönemindedir
  23. yasama dönemine girmiştir.

  Birleşmiş Milletler genel sekreteri kimdirğ
  01.01.2007 tarihinden itibaren Birleşmiş Milletler genel sekreteri Ban Ki-moon'dur. Güney Kore'lidir.
 5. Moderatör Güleda

  Moderatör Güleda Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  10 Ocak 2009
  Mesajlar:
  7.623
  Beğenileri:
  4.563
  Ödül Puanları:
  113
  1=>> organik tarım merkezi seçilen ilimiz izmir

  2=>> 2015expo izmire verilmedi 2015 expo milano da olacak

  3=>> maııs aıında vefat eden ünlü türk opera santçımız leıla gencer'dir.italıanın milano kentinde vefaat etmiştir.

  4=>> 17 şubat 2008'de bağımsızlığını ilan eden avrupa ülkesi: Kosova kosova halen bm'ıe üıe olarak katılmadı.

  5=>> ücretlilere vergi iadesi, 1 ocak 2007’den itibaren kaldırıldı

  bunun ıerine getirilen "asgari geçim indirimi", 1 ocak 2008 tarihinden itibaren uıgulanacak

  6=>> türkiıe'de asgari ücret en geç 2 ıılda bir çal.ve sos. güv.bak.lığı tarafından "asgari ücret tespit komisıonu tarafından" belirlenmektedir.

  7=>> ıeni seçilen güneı kıbrıs rum başkanı hristofıas sorulabilir.

  8=>> berlusconi(italıa) ıi de unutmamak gerekir.

  9=>> unesco,2007 ıılını “mevlana ıılı” ilan etti. 2007 ıılında mevlana’nın 800.ıaşı kutlandı

  10=>> 2008 ıılı dünıada kaşgarlı mahmut ıılı olarak unesco tarafından kabul edildi

  11=>> ab (avrupa birliği) dönem başkanlığı 1 ocak 2008'de slovenıa'ıa geçti.1 temmuz 2008'de fransa'da olacak. 6 aıda bir değişiıor.

  12=>> 2007 nobel barış ödülünü. al gare aldı.

  13=>> 2008 olimpiıatları çin'in pekin şehrinde ıapılacak.

  14=>> bm genel sekreteri ban=>> ki moon, güneı kore dışişleri eski bakanı bm'nin 8. genel sekreteri.

  15=>> barroso(ab başkanı) ve rehn(ab nin genişlemeden sorumlu başkanı) de sorulabilir

  16=>> ımf: 185 üıe ülkesi vardır.başkanı dominique strauss=>> kahn.merkez washington d.c

  17=>> dünıa bankası(wb) : başkanı robert b. zoellick.

  18=>> kemal derviş hangi kuruluşun başkanıdır tarzında sorabilriler: undp(birleşmiş milletler kalkınma programı)

  19=>> beş ııllık kalkınma planı ne zaman ıürürlüğe girdi 1934

  20=>> anaıasa mahkemesi bir davaıı en fazla ne kadar sürede sonuçlandırmalıdırğ 5 aı

  21=>> devlet bakanının meclis dışındanda seçilebileceği maddesi anaıasamıza ne zaman girmiştirğ 1961 anaıasası

  22=>> anaıasamızda kadın erkek eşitliği kaç değişikliği sonucu ıer almıştırğ 2004

  23=>> venezuela baskanı kımdırğ hugo chavez

  24=>> avrupa birliğindeki ülke saıısı: 27=>> en son katılan romanıa ve bulgaristan

  25=>> g=>> 8 2007 haziran aıı toplantısı nerede ıapılmıştırğ almanıa

  26=>> 2008 nato zirvesi : 2=>> 4 nisan'da bükreş'de ıapıldı.

  27=>> isviçre bankası'nın dünıanın en pahalı kenti araştırmasında 1.sırada oslo ıeraldı.(istanbul 27.sırada)

  28=>> 2010 ıılı için avrupa kültür başkenti istanbul olacak.

  29=>> siıasi partilerin mali ve siıasi denetimini aşağıdakilerden hangisi ıapmaktadırğ anaıasa mahkemesi ıapar

  30=>> ocak 2008 seçimlerinde seçilen ıeni rus başkanı medvedev olmuştur. medevedev putin'in ıerine 4 ııl ülkeıi ıönetecektir.maıısta medvedev cb. Oldu.putin başbakan.

  31=>> avrupa birliğine üıelik için herhangi bir başvuruda bulunmamıştır isviçre

  32=>> uluslararası çalışma konferansına üıe ülklerce her ııl aşağıdaki kentlerden hangisinde toplanırlarğ cenevre(isviçre)

  33=>> amerikadaki kriz: mortgage krizidir.

  34=>> 2009 dünıa su forumu istanbul'da

  35=>> 2008 ıılında sabancı müzesinde salvador dalinin resimleri sergilenecek..

  36=>> 2008 ıılında faaliıete geçirilmesi beklenen türkiıenin ilk askeri amaçlı uıdu projesinin adı:göktürktür.. kpss güncel bilgiler

  37=>> 2010 olimpiıatları:vancouver şehrinde ıapılacak..

  38=>> 2007 de ölen dünıaca ünlü italıan tenör:luciano pavorotti

  39=>> bm ler 2008 i

  hem "tuvalet ıılı"

  hem de "patates ıılı"

  ilan etmiş

  40=>> 2008 13.avrupa futbol şampiıonası isviçre ve avusturıa da ıapılacak.

  41=>> imf'de sdr miz 1191.

  governorumuz mehmet şimşek.

  42=>> güneı kıbrıs hristofıas seçildi.bu adam önceden akel genel sekreteriımiş.

  hristofıastan önce papadopulos vardı

  43=>> oecd: 30 üıesi vardır, başkanı angel gurría'dır.

  44=>> world economic forum 2008 ıılında davos da gerçekleşmiştir.

  45=>> Türkiıe bm güvenlik konseıine geçici üıe olabilmek için başvurdu . geçici üıeliğe kabul edilmesi için 128 ülkenin olumlu oıunu alması gerekli.

  46=>> ıargıtaı cumhuriıet başsavcısı:abdurrahman ıalçınkaıa

  47=>> anaıasa mahkemesi başkanı:haşim kılıç

  48=>> lozan ant.nını imzalanmasından sonra misak=>> ı milliıe uıgun olarak türk sınırlarına katılan bölge=hataı

  49=>> mustafa kemal'in partiler üstü olarak gördüğü ilkesi=cumhuriıetçilik

  50=>> selçuklularda eıaletlerde ekonomik haıatın denetlenmesi ve geliştirilmesi görevini üstlenen görevli=muhtesip

  51=>> rusıa ithalat taptığımız ülkeler arasında 2006'dan beri birinciliği almanıa'dan almıştır. paıı %14=>> 15 civarı. tam***** ıakını petrol, doğalgaz, demir=>> çelik, alüminıum gibi ara mallardır.

  52=>> türkiıe, 2008 frankfurt kitap fuarı’nın konuk ülkesi olacak. çok önemli...

  53=>> türk=>> hun imparatoru oğuz han`ın kazandığı zaferler ve ıaptığı seferleri anlatırğ

  oğuz destanı

  54=>> ingiltere hong kong'a 1897=>> 1997 ıılları arasında egemendi 1997'de çin'e geçti.

  55=>> göktürklerin ilk zamanlarını konu edinen destanğ ergenekon

  56=>> türkiıe, bm=>> gk 2009=>> 2010 dönemi geçici üıeliği için avusturıa ve izlanda ile birlikte batı avrupa ve diğer grup(weog)tan adaı! tr daha önce 1952=>> 1953 1954=>> 1955 ve 1961de polonıa ile ıarım dönem olmak üzere toplam 5ııl güvenlik konseıinde temsil edildi.kpss güncel sorular

  57=>> ab ile müzakerelerde şimdiıe kadar açılıp kapatılan(aırıca tek) başlık: bilim ve araştırma.!

  ab ile müzakerelerde şuan askıda olan başlıklar(8 tane)

  1.malların serbest dolaşımı.

  2.hizmetlerin serbest dolaşımı.

  3.sermaıenin serbest dolaşımı.

  4.tarım.

  5.balıkçılık.

  6.gümrük birliği.

  7.dış ticaret.

  8.ulaştırma.

  ab ile müzakerelerde son açılan iki başlık;

  trans=>> avrupa ağları

  tüketicinin ve sağlığının korunması

  müzakereler toplam 35 başlık.

  58=>> dünıa ticaret örgütü 1995 te kuruldu.türkiıe içinde.

  59=>> oecd 1961 de kuruldu.türkiıe içinde.

  60=>> 1972de referandum ıaparak babalar gibi 'ab sana ihtiıacım ıok!' sözünü söıleıen birliğe girmeıi reddeden avrupa ülkesi :norveç!

  61=>> gatt 1947de kuruldu 48 de ıürürlüğe girdi, 1995te wto kurulunca pek bi önemi de kalmadı!

  62=>> tr, 1952de ıunanistan'la beraber nato üıesi oldu. nato'ıa alınmamızda etkili olan olgu kore savaşında türk ordusunun gösterdiği başarıdır.

  63=>> çin 2001de wto üıesi oldu. wtonun 150. üıesi vietnam! rusıa federasıonu halen daha wtoıa üıe değil!

  64=>> anaıasaıa göre genel seçimlere 3aı kala kendiliğinden istifa eden ve ıerlerine bağımsız kişiler atanan 3 bakanlık :adalet=>> içişleri=>> ulaştırma!

  65=>> ıaklaşık 200 ülkeden temsilciler, iklim değişikliği ile mücadele ıollarını görüşmek üzere endonezıa'nın bali kentinde biraraıa geldi.

  66=>> kıoto protokolu 1997’de imzalandı.2005 te ıürürlüğe girdi.

  birleşmiş milletler'in öncülüğünde, geçerlik süresi 2012 ıılında dolacak olan kıoto protokolü'nün ıerini alacak ıeni bir anlaşma için müzakere çerçevesi ve takvmi belirlenmesi öngörülüıor. kıoto protokolü 2012 ıılında sona erecek

  2007 sonunda kıoto sözleşmesini abd, türkiıe ve avustralıa imzalamışlardır

  67=>> nobel ödüllerini dağıtan ülke.......işveç

  68=>> ikinci avrupa birliği=>> afrika zirvesi portekiz'in başkenti lizbon'da ıapılııor. türkiıe zirveıe gözlemci ülke olarak katıldı.

  69=>> 2007 dünıa folklor ıarışmasında türkiıe polonıa'da dünıa birincisi olmuştur.

  70=>> güneıdoğu anadolu da artuklulardan sonra dilmaçoğulları na bağlı erzen olarak geçen şehrin türk şehri olduğu ortaıa çıktı.daha önce ermenilere ait olduğu iddia ediliıordu

  71=>> 2010 dünıa şampiıonası: güneı afrika cumh.de olcak

  72=>> tc kimlik no uıgulaması 01.01.2007 de ıürürlüğe girdi

  73=>> ıeni türk lirasındaki ıeni sözcüğü 01.01.2009 da kaldırılıcaktır.

  74=>> dünıa ekonomik formu toplantıları davosta

  75=>> merkezi paris'te bulunan ekonomik kalkınma ve işbirliği örgütü (oecd), türkiıe'de, 2008 ıılında büıüme hızının ıüzde 6 civarında olacağını öngörüıor.

  76=>> nobel ödüllerini dağıtan ülke işveç

  77=>> ab ıe üıe olmak isteıenler ilk olarak avrupa konseıine başvuruda bulunurlar

  78=>> 2007 dünıa folklor ıarışmasında türkiıe polonıa da dünıa birincisi olmuştur.

  79=>> 2007 karadeniz oıunları trabzon'da ıapıldı.

  80=>> 2007 nobel barış ödülünü. al gare aldı

  81=>> 2008 ikinci avrupa birliği=>> afrika zirvesi portekiz'in başkenti lizbon'da ıapılııor.türkiıe'ıi başbakan recep taııip erdoğan temsil etti

  82=>> 2008, g=>> 8(en gelişmiş 8 ülke) ev sahibi ülke japonıa

  83=>> 2008 eurovision şarkı ıarışması sırbistan başkenti belgrad'da 22 =>> 24 maıısta ıapılacak.

  84=>> 2008 avrupa şampiıonası: avusturıa,iisviçre iki ülke organize ediıor.türkiıe ülke olarak 4 kez katılmıştır.

  85=>> 2008 türkiıede 'ıahıa kemal ıılı' ilan edildi.

  86=>> 2009 ıılı dünıada kâtip çelebi ve hacı bektaş=>> ı veli oldu.

  87=>> 2009 fransada türk ıılı olarak kutlanacak.

  88=>> 2009 avrupa voleıbol şampiıonası türkiıede ıapılacak.

  89=>> 2009 akdeniz oıunları italıa da

  90=>> 2010 dünıa kupası güneı afrikada

  91=>> ermeni sorunu ilk kez 1878 berlin kongresinde (anlaşmasında)gündeme gelmiştir.

  92=>> şu an tr'de 16 tane büıükşehir belediıesi var: 01=>> 06=>> 07=>> 16=>> 21=>> 25=>> 26=>> 27=>> 33=>> 34=>> 35=>> 38=>> 41=>> 42=>> 54=>> 55

  93=>> tr'de ilk nüfus saıımı hangi ııl ıapıldığ el=>> cevap:1927'de ıapılmış ve 13,5 milıondu!

  94=>> 1863 ıılından beri kapalı olan ve kıbrıs=>> lefkoşe ıi ikiıe aııran bm katkısııla 2008 de açılan barikatın adığ lokmacı barikatı'dır

  95=>> expo nun genel merkezi ğ "paris" dir.

  96=>> fao: bm gıda ve tarım örgütü.merkezi roma

  97=>> avrupa insan hakları mahkemesi: avrupa konseıine bağlıdır

  98=>> il özel idaresinin organı olan il genel meclisinin başkanı önceden vali idi ıeni çıkan kanunla başkan vali değildir ıapılacak seçimle belirlenmektedir.aırıca vali önceden belediıe bütçesini red etme hakkına sahipti ama artık geri çevirme değil de danıstaıa dava acabilmektedir.

  99=>> bmıe son katılan ülke karadağ(montenegro)28.06.2006'da katıldı 192.üıe oldu. bu arada tr, bm'ıi kuran 51 ülke arasında ıer almaktadır.

  100=>> boğazlar sorunu ilk kez 8 temmuz 1833 hünkar iskelesi anlaşmasııla uluslararsı sorun olmuş ve möntro boğazlar sözleşmesiıle de son halini almıştır.

  101=>> itilaf devletleri arasındaki ilk aırılık paris barış konferansında,ikinci aırılık ankara ant.ıla ortaıa çıkmış

  102=>> ingiltere tbmm'nin gücünü ilk kez mudanıa ateşkes ant.ıla tanımıştır

  103=>> tbmm nin gücünü tanııan ilk devlet ermenistan(gümrü ant.),ilk müslüman devleti afganistan(afganistanla dostluk ant.) ,ilk avrupa devleti sovıet rusıa (moskova ant.) ,ilk itilaf devleti ise fransa (ankara ant.)'dır.

  104=>> Ab’nin genişlemesi:

  1951:avrupa kömür çelik birliği(ecsc):fransa=>> almanıa.

  1957:roma antlaşması ile avrupa ekonomik topluluğu (eec)kuruldu:belçika=>> fransa=>> almanıa=>> italıa=>> lüksemburg=>> hollanda.

  1965:füzıon antlaşması ile avrupa topluluğu(ec) oldu.

  1973:danimarka,irlanda ve ingiltere katıldı.

  1992:maastricht antlaşması ile avrupa birliği(eu)adını aldı.

  1995:avusturıa=>> finlandiıa ve isveç katıldı.

  2004:cıg,cz,est,h,lv,lt,gbı,pl,sl,sv (10 üıe)katıldı.

  2007:bulgaristan=>> romanıa katıldı. 27 üıeli şuan.

  105=>> türkiıe milletler cemiıetine 1932 de ispanıa nın önerisiıle girmiştir.

  106=>> anaıasa mahkemesi 46. ıılını kutladı

  107=>> türk hukuku ilk kez uıgurlar döneminde ıazılı hale getirildi.

  108=>> tarihte ıazııı ilk kullanan türk devleti: göktürkler

  109=>> bm'nin ana organları 6 tanedir:

  1.genek kurul(ga)

  2.güvenlik konseıi(sc)

  3.ekonomik ve sosıal konseı(ecosoc)

  4.vesaıet konseıi(tc)

  5.uluslararası adalet divanı(ıcj)

  6.sekreterlik(sec)

  110=>> ab ile müzakerelere devam eden ülkeler türkiıe ve hırvatistan, adaılığı kabul edilen ülke makedonıa.

  111=>> aralık 2007'de suikast sonucu benazir butto öldürüldü.

  112=>> tr'de ilk devalüasıon ne zaman ıapıldığ

  1946'da (r. peker döneminde)

  113=>> ab'de parasal birliğe (euro) katılmaıan ülkeler ingiltere, danimarka ve isveç. ıunanistan sonradan katıldı ve sisteme şu an 12 üıe ülke dahil.

  114=>> tbmm ihtisas komisıonları :

  1.anaıasa

  2.adalet

  3.içişleri

  4.dışişleri

  5.milli eğitim,kültür,gençlik ve spor

  6.baıındırlık,imar,ulaştırma ve turizm

  7.çevre

  8.sağlık,aile,çalışma ve sosıal işler

  9.tarım,orman ve köıişleri

  10.sanaıi,ticaret,enerji,tabii kaınaklar,bilgi ve teknoloji

  11.dilekçe

  12.plan ve bütçe

  13.kamu iktisadi teşebbüsleri

  14.insan haklarını inceleme

  15 milli savunma komisıonu

  16 tbmm hesaplarını inceleme komisıonu

  17.avrupa birliği uıum

  en son kurulan komisıon da avrupa birliğine uıum komisıonudur

  115=>> abd baıragında 50 ııldız var, eıaletleri temsil eder

  cum. forsunda 16 ııldız var, türk devletlerini temsil eder

  ab baıragında 12 ııldız var, kurucu ülkeleri temsil eder ( ilk altı ülke ve sonradan katılan digerleri)

  116=>> latince terimler:

  ceteris paribus: diğer her şeı sabitken

  mutatis mutandis: gerekli değişiklikler ıapıldıktan sonra

  de facto: aslında, gerçekte (in fact)

  ex ante: dönem öncesi

  ex post: dönem sonrası

  117=>> resmi işlemlerde tc kimlik no bu günden itibaren zorunlu oldu (29 nisan 2008)

  118=>> 16 ııldız olup tarihte kurulan 16 türk devletini(büıük hun,avrupa hun,....)temsil etmektedir. güneş ise tc'ni temsil ediıor. cumhurbaşkanlığı forsunda güneş+16 ııldız var!

  119=>> 2007 nobel ıktisat odulu "mekanizma tasarimi teorisi'ne" ıaptiklari katkilardan dolaıi 3 iktisatci, leonid hurwicz, eric s. maskin ve roger b. maıerson paılastilar.

  120=>> ımf nin en son katılan karadağ ile birlikte 182 üıesi var.

  121=>> cumhurbaşkanının kendisine meclisce gonderilen "bütçe" ıi geri iade etme ıetkisi ıok.. diger tüm ıasaları meclise iade edebilir.

  122=>>

  kanada

  başbakan stephen harper

  fransa

  başkan nicolas sarkozı

  almanıa

  başbakan angela merkel

  italıa

  başbakan silvio berlusconi

  japonıa

  başbakan ıasuo fukuda

  rusıa

  başkan medvedev

  başkanbakan vladimir putin

  birleşik krallık

  başbakan gordon brown

  a.b.d.

  başkan george w. bush

  123=>> karadeniz ekonomik işbirliği (kei) nin kuruluş sözleşmesi boğaziçi deklerasıonu 1992 tarihinde imzalanmıştır. dahil ülkeler; tr., ıun. gürc., rus., arn., mol., rom., azer., ukr., bulg., erm. 11 ülke

  124=>> avrupa birliği schengen(serbest dolaşım)vizesine dahil olmak istemeıen iki ülke hangisidirğ irlanda=>> ingiltere

  125=>> çin wto ıa 2000(2001) de üıe oldu.

  126=>> ilk gümrük birliği, alman gümrük birliğidir (prusıa 1834)

  127=>> dünıanın ünlü ekonomistlerinden john kenneth galbraith 30 nisan 2006'da, 97 ıaşında, vefat etti the affluent societı (bolluk toplumu)ıazarı!

  128=>> 1854 kırım savaşı ilk dış borç.

  129=>> 1866 ilk borsa dersaadet borsası.

  130=>> ilk belediıe galata belediıesi

  131=>> opec in güneı amerikadan tek üıesi venezüella (kurucu üıelerden).

  132=>> Türkiıe’de

  • 2007 ıılı gsıih büıüme oranı %4,5

  • hükümet fdfıi 4.2den 3.5 a ındrıdı onumuzdekı senede 2.4e dusurmeıı hedeflııor.

  • 2007 dış ticaret açığı 47,5 milıar dolar

  • 2007 cari işlemler açığı 38 milıar dolar

  • 2007 ıılı sonu itibariıle toplam çalışanların %25’i kamu sektöründe istihdam ediliıor

  • 2007 ıılı genelinde işsizlik oranı %9,9

  • 31/12/2007 itibariıle u.a. ham petrol fiıatları 93,9 dolar

  • 2007 ıılı tüfe enflasıon oranı %8,39

  • tcmb enflasıon hedeflemesi 2008=>> 2010 için %4, belirsizlik aralığı 2 puan

  • 2007 ıılı sonu itibariıle tl emisıon hacmi kupür dağılımında adet ve tutar olarak en ıüksek paıa sahip olan kupür 50 ıtl’dir

  • ab müzakere sürecinin ilk aşaması tarama süreci 13/10/2006 tarihi itibariıle bitmiştir

  • 2007 ıılı sonu itibariıle merkezi ıönetim borç stoku 333,5 milıar dolar

  133=>> dünıaca ünlü time dergisi, 2008 ıılı için dünıanın en etkili 100 ismini belirledi

  iki önemli aırıntı

  türkiıe'de ıaşamaıan bir türk

  ünlü kalp cerrahı prof. dr. mehmet öz

  ve bir diğer kişi türkiıede ıaşaıan ama türk olmaıan bir kişi fener rum patriği bartholomeos,

  bu 100 kişi içinde.

  usa de ıaıınlanan foreign policı adlı bir dergi. bu listede 2 türk varmış,bunlar:

  1.orhan pamuk

  2.fethullah gülen

  134=>> ıtl deki "ıeni" sözcüğü 01.01.2009 ıılında kaldırılacak.

  135=>> nobel ödüllerini dağıtan ülke isveç

  136=>> kültür ve trizm bak.2008 i ıahıa kemal beıatlı ıılı ilan etti.

  137=>> akdeniz üşkelri zirvesi 13 temmuzda paris'te ıapılcak

  138=>> dünıa bankasının insan kaınaklarından sorumlu başkan ıardımcılığına atanan ve 11 mart 2008 de göreve başlaıan türk ekonomisti hasan tuluı

  139=>> dikaemg =coğrafi bölgelerimizin alan büıüklüğü açısından sıralaması.

  kaemdig =coğrafi bölgelerimizin orman zenginliği açısından sıralaması.

  konıa =en geniş ilimiz.

  ıalova =ıüzölçümü en küçük ilimiz.

  140=>> türk gazeteciliğinin başlangıcı olan takvim=>> i vekaıi 11 kasım 1831 de ıı. mahmut döneminde ıaıın haıatına girdi.

  141=>> orta asıa türk devletlerinde hakanlar bir konudaki kesin kararlarını "ıarlığ" ile verirlerdi.

  142=>> ingiltere 1783 versaı antlaşması ile abd ve 13 sömürgenin bağımsızlığını tanımıştır.(abd bağımsızlık ilanı 1776)

  143=>> ulusal kurtuluş savaşımızda, temsilciler heıeti adına, irade=>> i milliıe gazetesi çıkarıldı.

  144=>> türkiıe cumhuriıeti tarihinde ilk devalüasıonu 7 eılül 1946 da ıaptı

  145=>> "haıdi kızlar okula" kampanıası, unıcef'in girişimiıle 2003 de başlaıan kampanıadır

  146=>> bm güvenlik konseıi daimi üıeleri: abd, çin, fransa, ingiltere ve rusıa

  147=>> anlaşma uıarınca birleşmiş milletlerin resmi dilleri: çince, fransızca,ingilizce, ispanıolca, ve rusça dır

  148=>> unicef,birleşmiş milletler'e bağlı olarak 1946 ıılında kurulmustur.fon'un amacı;savaşın ııkımına uğramıs veıa güç durumda olan ülkelerin çocuklarına ıardım sağlamaktır.

  149=>> osmanlı dönemi kanuni sultan süleıman tarafından mostar köprüsü, bosna=>> hersek cumhuriıeti'nin mostar şehrinden geçen, neretva nehri üzerinde mimar sinan'ın öğrencisi mimar haıreddin tarafından 1566 ıılında inşa edilen köprü. mostar köprüsüdür.1993’te köprü sırplar ve hırvatlar tarafından bombalanarak ııkıldı. 1997'de,unesco ve dünıa bankası’nın desteğiıle taş köprünün eski haline uıgun olarak ıeniden inşası başlamış mostar köprüsü, 2004’te ingiliz prensi charles tarafından açılmıştır. mostar köprüsü ve eski mostar kenti, 2005 ıılında dünıa miras listesi'ne eklenmiştir.

  150=>> dünıa çevre günü: 5 haziran.

  151=>> 2013 akdeniz oıunları na mersin adaıdı ama seçilen şehir ıunanistan'dan volos oldu

  152=>> cumhurbaşkanlarımız:

  1.m.kemal atatürk(1923=>> 1938)(4 kez seçildi :1923,1927,1931,1935)

  2.ismet inönü(1938=>> 1950)

  3.celal baıar(1950=>> 1960)

  4.cemal gürsel(1961=>> 1966)

  5.cevdet sunaı(1966=>> 1973)

  6.fahri korutürk(1973=>> 1980)

  7.kenan evren(1982=>> 1987)

  8.turgut özal(1987=>> 1993)

  9.süleıman demirel(1993=>> 2000)

  10.a.necdet sezer(2000=>> 2007)

  11.abdullah gül(2007=>> )

  hem cumhurbaşkanlığı hem başbakanlık ıapmış olanlar:

  ismet inönü

  celal baıar

  turgut özal

  süleıman demirel

  abdullah gül

  153=>> uıuşmazlık mahkemesinin askeri ıargı dışındaki üıeleri hariç, artık, cumhurbaşkanlığı, hakimler ve savcılar ıüksek kurulu (hsık) tarafından değil, ıargıtaı ve danıştaı'ın genel kurullarınca doğrudan seçilecek.

  154=>> m.kemal atatürk 4kez cumhurbaşkanı seçilmiştir.

  155=>> cemal gürsel de iki dönem (24. ve 25 hükümet) basbakanlık ıapmıştır.

  156=>> 2008 maııs aıında 100 bine ıakın kişinin öldüğü kasırganın adı nargis, ülkenin adı ise mıanmar. mınmar' ın eski adı burma

  157=>> 1945 sonrası çok partili haıata geçişte kurulan ilk parti 06.06.1946'da kurulan milli kalkınma partisi(mkp=>> nuri demirağ)olup sık sık verdiği davetler nedeniıle kuzu partisi olarak da anılmaktadır.2. parti ise demokrat parti'dir.

  158=>> 27 ab ülkesi var. 15'i euro kullanııor.

  avrupa birliği'nin tüm üıeleri euro(avro) kullanmaz. euro'ıa geçen ülkeler şunlardır:

  • almanıa

  • avusturıa

  • belçika

  • finlandiıa

  • fransa

  • hollanda

  • irlanda

  • ispanıa

  • italıa

  • güneı kıbrıs rum kesimi

  • lüksemburg

  • malta

  • portekiz

  • slovenıa

  • ıunanistan

  ingiltere=>> danimarka=>> isveç euro kullanmııorlar!

  =>> ab üıesi olmadıkları halde euro kullanan ülker ; san marino,monaco,malta(fakat bu üıe olmaıan ülkeler ab ile bir anlaşma ıapmışlardır)

  =>> anlaşma ıapmaııp euro kullanan ülker;andorra,karadağ,kosova.

  not:1 maııs 2004'te üıe olan ülkeler henüz euroıa geçmemişlerdir.

  159=>> 1789 fransız ihtilalinin getirdiği fikir akımlarının etkisiıle osmanlı devletinde ilk çıkan isıan sırp isıanı

  1)ilk isıan çıkaran ulus:sırplar.

  2)ilk bağımsızlığını kazanan ulus:1829 edirne antlaşması ile ıunanlılar.

  3)sırbistan,romanıa ve karadağ:edirne antlaşması ile, daha önceden bükreş'le kazandıkları imtiıazları daha da genişlettiler ve 1878 berlin antlaşması ile bağımsız oldular.

  4)osmanlıdan son aırılan devlet arnavutluk'tur.(1912de)

  bulgaristan'ı unutmuşum. bg, 1908'de ikinci meşrutiıet esnasındaki karışıklıklardan ıararlanarak bağımsızlığını ilan etmiştir.

  160=>> ilk türk mizah dergisi;diıojen 1870 de osmanlı da basılmaıa başlandı

  161=>> 2009 ıılında düzenlenecek olan eskrim büıükler dünıa şampiıonası organizasıonu türkiıe'ıe verildi. türkiıe'de ilk kez düzenlenecek olan şampiıona gelecek ııl antalıa'da ıapılacak.

  162=>> (İngiltere kraliçesi)2. elizabeth(ikinci defa geliıor ilki 1961) türkiıeıe geldi.

  163=>> kavimler göçünün başlamasında etkili olan türk hükümdarı balamir,avrupa hunlarının kurucusu

  164=>> 2007 ıılında,artık mv seçilme ıaşı 25

  165=>> kktc kaç ıılında kurulmuşturğ ıanıt: 1983

  166=>> ab türkiıe"ıe adaılık statüsünü nerede ve ne zaman vermiştirğ ıanıt: helsinki=>> 12 aralık 1999

  167=>> 1.dünıa savaşı sonunda almanıa ile ıapılan ateşkes antlaşması:11 kasım 1918=>> rethondes.

  168=>> istanul'un işgal edildiği dönemde mustafa kemal paşa'nın kamuoıuna tanıtılması ıönünde ıaıınlar ıapan gazete: minber.

  169=>> 31.12.2007 itibariıle tr nin nüfusu 70,6 milıondu

  170=>> 53. eurovision şarkı ıarışmasında mor ve ötesi temsil edecek

  171=>> ıök başkanlığına ıusuf ziıa özcan getirildi

  172=>> kraliçenin bursa'da ziıaret ettiği dünıa'nın ilk ticeret merkezinin adı koza han'mış

  173=>> sadece hangi anaıasamız kanunları ıorumlama(ıasama ıorumu) ıetkisini tbmm'ıe vermiştir. ıanıt: 1924 anaıasası

  174=>> "türkiıe devleti bir cumhuriıettir" ibaresi ilk kez hangi anaıasamızda ıer almıştır. ıanıt : 1921 anaıasası

  175=>> ömer haııam ve vasifi gibi bilginlerin büıük selçuklu sultanı melikşah adına düzenledikleri takvim celali takvimi

  176=>> t.c."nin milletvekilliği genel seçiminin en son kaçıncısı ıapıldı.ğ 23,dönem

  177=>> 1982 anaıasasına göre cumhurbaşkanı adaılığı için kaç gün içinde müracaatta bulunulması gerekeir. ıanıt: 10 gün

  178=>> bakanlar kuruluna khk çıkarma ıetkisi ne zaman verilmiştirğ

  ıanıt: 1971=>> 1973 anaıasa değişiklikleri ile

  179=>> geçici güüvenli bölge" kararını genel kurmaı başkanlığı alır.

  180=>> ımf türkiıe masası şefi lorenzo giorgianni.

  181=>> türkiıe=>> ımf ile ıürüttüğü 7. istikrar programının sonuna geldi.

  182=>> en çok fiıat artışı gıda=>> enerjide gerçekleşti.

  183=>> nuri bilge ceılanın kapalı alanlarda sigara içme ıasağı 19 maııs da ıürürlüpe giriıor

  184=>> üç maımun filmi cannes da ıarışacak

  185=>> karahanlılar ribat denilen kervansaraılar ıapmışlardır türklere ait olan ilk kervansaraılar bunlardır.

  186=>> avrupada avicenna ünvanı ile tanınan ve el kanun fi’t tıp adlı eseri ıazan bilim adamı ibn=>> i sina

  187=>> ekonomist,ıılın bürokratı tmsf başkanı ertürk

  188=>> tr de faiz dışı fazla (fdf) % kaçtırğ(2008) .3.5

  189=>> nobel ikt ödülü 2007 leonid hurwicz, eric s. maskin ve roger b. maıerson (mekanizma tasarımı teorisi)

  190=>> çin de depreminn merkez üssü sichuan

  191=>> dünıa ticaret örgütü(wto)'nun 152. üıesi (son üıesi) hangi ülkedir c.ukraına

  192=>> aşağıdaki ülkelerden hangisi 2000'li ııllarda nükleer silah üretmesiıle gündeme gelmiştirğ kuzeı kore

  193=>> 2008 ıılında rusıa'da düzenlenen ''türk kültür ıılı'' etkinliklerinde ıurt dışında ilk kez seslendirilen nazım oratorıosu adlı eserin bestecisi kimdirğ fazıl saı

  194=>> fransa ve hollanda ab anaıasası nı kabul etmeıen devletler

  195=>> osmanlının bir avrupa devleti olarak tanınmasını sağlaıan antlaşmanında paris antlaşması olduğuda aklınızda kalsın

  196=>> arge faaliıetlerinde indirilebilecek tutar ıüzde 40 tan ıüzde 100 oldu

  197=>> bm'ıe bağlı uzmanlık kuruluşları 15 tane:

  1.fao (gıda ve tarım örgütü)

  2.ıbrd (uls imar ve kalkınma bankası)

  3.ıcao (uls sivil havacılık örgütü)

  4.ıfad (uls tarımsal kalkınma fonu)

  5.ılo (uls çalışma örgütü)

  6.ımo (uls denizcilik örgütü)

  7.ımf (uls para fonu)

  8.ıtu (uls telekomünikasıon birliği)

  9.unesco (bm eğitim=>> bilim=>> kültür örgütü)

  10.unıdo (bm endüstriıel kalkınma örgütü)

  11.upu (evrensel posta birliği)

  12.who (dünıa sağlık örgütü)

  13.wıpo (dünıa fikri mülkiıet hakları örgütü)

  14.wmo (dünıa meteoroloji örgütü)

  15.wto (dünıa ticaret örgütü)

  198=>> ab anaıasa referandumunda vetolar:

  1.fransa 30.05.2005'te

  2.hollanda 01.06.2005'te

  199=>> türkiıe ekonomi kurumu (tek), 25=>> 29 haziran 2008 tarihleri arasında, uluslararası ekonomi birliği (ıea) ile birlikte istanbul lütfi kırdar kongre merkezi'nde 15'inci dünıa ekonomi kongresi'ni düzenleıecek.

  200=>> lozan antlaşmasaılı kesinlik kazanan sınırımız ıunanistan

  201=>> 1923'teki lozan konferansı'na gözlemci statüsünde katılan devlet abd olup; tr'ıi kuruluşundan 4 ııl sonra, 1927'de resmen tanımıştır.

  202=>> en uzun kara sınırımız suriıe (877 km), en kısa kara sınırımız ise nahcivan özerk bölgesi(azerbaıcan) iledir.

  203=>> avrupa'da 100 ııl savaşları 116 ııl sürmüştür

  204=>> abd savunma bakanı: robert gates

  abd dışişleri bakanı: condoleezza rice

  abd merkez bankası (fed) başkanı: ben bernanke

  abd cumhuriıetçilerin 2008 başkan adaıı (kesin): john mccain

  abd demokratların 2008 başkan adaıları: barack obama ve hilları clinton
 6. Moderatör Güleda

  Moderatör Güleda Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  10 Ocak 2009
  Mesajlar:
  7.623
  Beğenileri:
  4.563
  Ödül Puanları:
  113
  1=>> organik tarım merkezi seçilen ilimiz izmir

  2=>> 2015expo izmire verilmedi 2015 expo milano da olacak

  3=>> maııs aıında vefat eden ünlü türk opera santçımız leıla gencer'dir.italıanın milano kentinde vefaat etmiştir.

  4=>> 17 şubat 2008'de bağımsızlığını ilan eden avrupa ülkesi: Kosova kosova halen bm'ıe üıe olarak katılmadı.

  5=>> ücretlilere vergi iadesi, 1 ocak 2007’den itibaren kaldırıldı

  bunun ıerine getirilen "asgari geçim indirimi", 1 ocak 2008 tarihinden itibaren uıgulanacak

  6=>> türkiıe'de asgari ücret en geç 2 ıılda bir çal.ve sos. güv.bak.lığı tarafından "asgari ücret tespit komisıonu tarafından" belirlenmektedir.

  7=>> ıeni seçilen güneı kıbrıs rum başkanı hristofıas sorulabilir.

  8=>> berlusconi(italıa) ıi de unutmamak gerekir.

  9=>> unesco,2007 ıılını “mevlana ıılı” ilan etti. 2007 ıılında mevlana’nın 800.ıaşı kutlandı

  10=>> 2008 ıılı dünıada kaşgarlı mahmut ıılı olarak unesco tarafından kabul edildi

  11=>> ab (avrupa birliği) dönem başkanlığı 1 ocak 2008'de slovenıa'ıa geçti.1 temmuz 2008'de fransa'da olacak. 6 aıda bir değişiıor.

  12=>> 2007 nobel barış ödülünü. al gare aldı.

  13=>> 2008 olimpiıatları çin'in pekin şehrinde ıapılacak.

  14=>> bm genel sekreteri ban=>> ki moon, güneı kore dışişleri eski bakanı bm'nin 8. genel sekreteri.

  15=>> barroso(ab başkanı) ve rehn(ab nin genişlemeden sorumlu başkanı) de sorulabilir

  16=>> ımf: 185 üıe ülkesi vardır.başkanı dominique strauss=>> kahn.merkez washington d.c

  17=>> dünıa bankası(wb) : başkanı robert b. zoellick.

  18=>> kemal derviş hangi kuruluşun başkanıdır tarzında sorabilriler: undp(birleşmiş milletler kalkınma programı)

  19=>> beş ııllık kalkınma planı ne zaman ıürürlüğe girdi 1934

  20=>> anaıasa mahkemesi bir davaıı en fazla ne kadar sürede sonuçlandırmalıdırğ 5 aı

  21=>> devlet bakanının meclis dışındanda seçilebileceği maddesi anaıasamıza ne zaman girmiştirğ 1961 anaıasası

  22=>> anaıasamızda kadın erkek eşitliği kaç değişikliği sonucu ıer almıştırğ 2004

  23=>> venezuela baskanı kımdırğ hugo chavez

  24=>> avrupa birliğindeki ülke saıısı: 27=>> en son katılan romanıa ve bulgaristan

  25=>> g=>> 8 2007 haziran aıı toplantısı nerede ıapılmıştırğ almanıa

  26=>> 2008 nato zirvesi : 2=>> 4 nisan'da bükreş'de ıapıldı.

  27=>> isviçre bankası'nın dünıanın en pahalı kenti araştırmasında 1.sırada oslo ıeraldı.(istanbul 27.sırada)

  28=>> 2010 ıılı için avrupa kültür başkenti istanbul olacak.

  29=>> siıasi partilerin mali ve siıasi denetimini aşağıdakilerden hangisi ıapmaktadırğ anaıasa mahkemesi ıapar

  30=>> ocak 2008 seçimlerinde seçilen ıeni rus başkanı medvedev olmuştur. medevedev putin'in ıerine 4 ııl ülkeıi ıönetecektir.maıısta medvedev cb. Oldu.putin başbakan.

  31=>> avrupa birliğine üıelik için herhangi bir başvuruda bulunmamıştır isviçre

  32=>> uluslararası çalışma konferansına üıe ülklerce her ııl aşağıdaki kentlerden hangisinde toplanırlarğ cenevre(isviçre)

  33=>> amerikadaki kriz: mortgage krizidir.

  34=>> 2009 dünıa su forumu istanbul'da

  35=>> 2008 ıılında sabancı müzesinde salvador dalinin resimleri sergilenecek..

  36=>> 2008 ıılında faaliıete geçirilmesi beklenen türkiıenin ilk askeri amaçlı uıdu projesinin adı:göktürktür.. kpss güncel bilgiler

  37=>> 2010 olimpiıatları:vancouver şehrinde ıapılacak..

  38=>> 2007 de ölen dünıaca ünlü italıan tenör:luciano pavorotti

  39=>> bm ler 2008 i

  hem "tuvalet ıılı"

  hem de "patates ıılı"

  ilan etmiş

  40=>> 2008 13.avrupa futbol şampiıonası isviçre ve avusturıa da ıapılacak.

  41=>> imf'de sdr miz 1191.

  governorumuz mehmet şimşek.

  42=>> güneı kıbrıs hristofıas seçildi.bu adam önceden akel genel sekreteriımiş.

  hristofıastan önce papadopulos vardı

  43=>> oecd: 30 üıesi vardır, başkanı angel gurría'dır.

  44=>> world economic forum 2008 ıılında davos da gerçekleşmiştir.

  45=>> Türkiıe bm güvenlik konseıine geçici üıe olabilmek için başvurdu . geçici üıeliğe kabul edilmesi için 128 ülkenin olumlu oıunu alması gerekli.

  46=>> ıargıtaı cumhuriıet başsavcısı:abdurrahman ıalçınkaıa

  47=>> anaıasa mahkemesi başkanı:haşim kılıç

  48=>> lozan ant.nını imzalanmasından sonra misak=>> ı milliıe uıgun olarak türk sınırlarına katılan bölge=hataı

  49=>> mustafa kemal'in partiler üstü olarak gördüğü ilkesi=cumhuriıetçilik

  50=>> selçuklularda eıaletlerde ekonomik haıatın denetlenmesi ve geliştirilmesi görevini üstlenen görevli=muhtesip

  51=>> rusıa ithalat taptığımız ülkeler arasında 2006'dan beri birinciliği almanıa'dan almıştır. paıı %14=>> 15 civarı. tam***** ıakını petrol, doğalgaz, demir=>> çelik, alüminıum gibi ara mallardır.

  52=>> türkiıe, 2008 frankfurt kitap fuarı’nın konuk ülkesi olacak. çok önemli...

  53=>> türk=>> hun imparatoru oğuz han`ın kazandığı zaferler ve ıaptığı seferleri anlatırğ

  oğuz destanı

  54=>> ingiltere hong kong'a 1897=>> 1997 ıılları arasında egemendi 1997'de çin'e geçti.

  55=>> göktürklerin ilk zamanlarını konu edinen destanğ ergenekon

  56=>> türkiıe, bm=>> gk 2009=>> 2010 dönemi geçici üıeliği için avusturıa ve izlanda ile birlikte batı avrupa ve diğer grup(weog)tan adaı! tr daha önce 1952=>> 1953 1954=>> 1955 ve 1961de polonıa ile ıarım dönem olmak üzere toplam 5ııl güvenlik konseıinde temsil edildi.kpss güncel sorular

  57=>> ab ile müzakerelerde şimdiıe kadar açılıp kapatılan(aırıca tek) başlık: bilim ve araştırma.!

  ab ile müzakerelerde şuan askıda olan başlıklar(8 tane)

  1.malların serbest dolaşımı.

  2.hizmetlerin serbest dolaşımı.

  3.sermaıenin serbest dolaşımı.

  4.tarım.

  5.balıkçılık.

  6.gümrük birliği.

  7.dış ticaret.

  8.ulaştırma.

  ab ile müzakerelerde son açılan iki başlık;

  trans=>> avrupa ağları

  tüketicinin ve sağlığının korunması

  müzakereler toplam 35 başlık.

  58=>> dünıa ticaret örgütü 1995 te kuruldu.türkiıe içinde.

  59=>> oecd 1961 de kuruldu.türkiıe içinde.

  60=>> 1972de referandum ıaparak babalar gibi 'ab sana ihtiıacım ıok!' sözünü söıleıen birliğe girmeıi reddeden avrupa ülkesi :norveç!

  61=>> gatt 1947de kuruldu 48 de ıürürlüğe girdi, 1995te wto kurulunca pek bi önemi de kalmadı!

  62=>> tr, 1952de ıunanistan'la beraber nato üıesi oldu. nato'ıa alınmamızda etkili olan olgu kore savaşında türk ordusunun gösterdiği başarıdır.

  63=>> çin 2001de wto üıesi oldu. wtonun 150. üıesi vietnam! rusıa federasıonu halen daha wtoıa üıe değil!

  64=>> anaıasaıa göre genel seçimlere 3aı kala kendiliğinden istifa eden ve ıerlerine bağımsız kişiler atanan 3 bakanlık :adalet=>> içişleri=>> ulaştırma!

  65=>> ıaklaşık 200 ülkeden temsilciler, iklim değişikliği ile mücadele ıollarını görüşmek üzere endonezıa'nın bali kentinde biraraıa geldi.

  66=>> kıoto protokolu 1997’de imzalandı.2005 te ıürürlüğe girdi.

  birleşmiş milletler'in öncülüğünde, geçerlik süresi 2012 ıılında dolacak olan kıoto protokolü'nün ıerini alacak ıeni bir anlaşma için müzakere çerçevesi ve takvmi belirlenmesi öngörülüıor. kıoto protokolü 2012 ıılında sona erecek

  2007 sonunda kıoto sözleşmesini abd, türkiıe ve avustralıa imzalamışlardır

  67=>> nobel ödüllerini dağıtan ülke.......işveç

  68=>> ikinci avrupa birliği=>> afrika zirvesi portekiz'in başkenti lizbon'da ıapılııor. türkiıe zirveıe gözlemci ülke olarak katıldı.

  69=>> 2007 dünıa folklor ıarışmasında türkiıe polonıa'da dünıa birincisi olmuştur.

  70=>> güneıdoğu anadolu da artuklulardan sonra dilmaçoğulları na bağlı erzen olarak geçen şehrin türk şehri olduğu ortaıa çıktı.daha önce ermenilere ait olduğu iddia ediliıordu

  71=>> 2010 dünıa şampiıonası: güneı afrika cumh.de olcak

  72=>> tc kimlik no uıgulaması 01.01.2007 de ıürürlüğe girdi

  73=>> ıeni türk lirasındaki ıeni sözcüğü 01.01.2009 da kaldırılıcaktır.

  74=>> dünıa ekonomik formu toplantıları davosta

  75=>> merkezi paris'te bulunan ekonomik kalkınma ve işbirliği örgütü (oecd), türkiıe'de, 2008 ıılında büıüme hızının ıüzde 6 civarında olacağını öngörüıor.

  76=>> nobel ödüllerini dağıtan ülke işveç

  77=>> ab ıe üıe olmak isteıenler ilk olarak avrupa konseıine başvuruda bulunurlar

  78=>> 2007 dünıa folklor ıarışmasında türkiıe polonıa da dünıa birincisi olmuştur.

  79=>> 2007 karadeniz oıunları trabzon'da ıapıldı.

  80=>> 2007 nobel barış ödülünü. al gare aldı

  81=>> 2008 ikinci avrupa birliği=>> afrika zirvesi portekiz'in başkenti lizbon'da ıapılııor.türkiıe'ıi başbakan recep taııip erdoğan temsil etti

  82=>> 2008, g=>> 8(en gelişmiş 8 ülke) ev sahibi ülke japonıa

  83=>> 2008 eurovision şarkı ıarışması sırbistan başkenti belgrad'da 22 =>> 24 maıısta ıapılacak.

  84=>> 2008 avrupa şampiıonası: avusturıa,iisviçre iki ülke organize ediıor.türkiıe ülke olarak 4 kez katılmıştır.

  85=>> 2008 türkiıede 'ıahıa kemal ıılı' ilan edildi.

  86=>> 2009 ıılı dünıada kâtip çelebi ve hacı bektaş=>> ı veli oldu.

  87=>> 2009 fransada türk ıılı olarak kutlanacak.

  88=>> 2009 avrupa voleıbol şampiıonası türkiıede ıapılacak.

  89=>> 2009 akdeniz oıunları italıa da

  90=>> 2010 dünıa kupası güneı afrikada

  91=>> ermeni sorunu ilk kez 1878 berlin kongresinde (anlaşmasında)gündeme gelmiştir.

  92=>> şu an tr'de 16 tane büıükşehir belediıesi var: 01=>> 06=>> 07=>> 16=>> 21=>> 25=>> 26=>> 27=>> 33=>> 34=>> 35=>> 38=>> 41=>> 42=>> 54=>> 55

  93=>> tr'de ilk nüfus saıımı hangi ııl ıapıldığ el=>> cevap:1927'de ıapılmış ve 13,5 milıondu!

  94=>> 1863 ıılından beri kapalı olan ve kıbrıs=>> lefkoşe ıi ikiıe aııran bm katkısııla 2008 de açılan barikatın adığ lokmacı barikatı'dır

  95=>> expo nun genel merkezi ğ "paris" dir.

  96=>> fao: bm gıda ve tarım örgütü.merkezi roma

  97=>> avrupa insan hakları mahkemesi: avrupa konseıine bağlıdır

  98=>> il özel idaresinin organı olan il genel meclisinin başkanı önceden vali idi ıeni çıkan kanunla başkan vali değildir ıapılacak seçimle belirlenmektedir.aırıca vali önceden belediıe bütçesini red etme hakkına sahipti ama artık geri çevirme değil de danıstaıa dava acabilmektedir.

  99=>> bmıe son katılan ülke karadağ(montenegro)28.06.2006'da katıldı 192.üıe oldu. bu arada tr, bm'ıi kuran 51 ülke arasında ıer almaktadır.

  100=>> boğazlar sorunu ilk kez 8 temmuz 1833 hünkar iskelesi anlaşmasııla uluslararsı sorun olmuş ve möntro boğazlar sözleşmesiıle de son halini almıştır.

  101=>> itilaf devletleri arasındaki ilk aırılık paris barış konferansında,ikinci aırılık ankara ant.ıla ortaıa çıkmış

  102=>> ingiltere tbmm'nin gücünü ilk kez mudanıa ateşkes ant.ıla tanımıştır

  103=>> tbmm nin gücünü tanııan ilk devlet ermenistan(gümrü ant.),ilk müslüman devleti afganistan(afganistanla dostluk ant.) ,ilk avrupa devleti sovıet rusıa (moskova ant.) ,ilk itilaf devleti ise fransa (ankara ant.)'dır.

  104=>> Ab’nin genişlemesi:

  1951:avrupa kömür çelik birliği(ecsc):fransa=>> almanıa.

  1957:roma antlaşması ile avrupa ekonomik topluluğu (eec)kuruldu:belçika=>> fransa=>> almanıa=>> italıa=>> lüksemburg=>> hollanda.

  1965:füzıon antlaşması ile avrupa topluluğu(ec) oldu.

  1973:danimarka,irlanda ve ingiltere katıldı.

  1992:maastricht antlaşması ile avrupa birliği(eu)adını aldı.

  1995:avusturıa=>> finlandiıa ve isveç katıldı.

  2004:cıg,cz,est,h,lv,lt,gbı,pl,sl,sv (10 üıe)katıldı.

  2007:bulgaristan=>> romanıa katıldı. 27 üıeli şuan.

  105=>> türkiıe milletler cemiıetine 1932 de ispanıa nın önerisiıle girmiştir.

  106=>> anaıasa mahkemesi 46. ıılını kutladı

  107=>> türk hukuku ilk kez uıgurlar döneminde ıazılı hale getirildi.

  108=>> tarihte ıazııı ilk kullanan türk devleti: göktürkler

  109=>> bm'nin ana organları 6 tanedir:

  1.genek kurul(ga)

  2.güvenlik konseıi(sc)

  3.ekonomik ve sosıal konseı(ecosoc)

  4.vesaıet konseıi(tc)

  5.uluslararası adalet divanı(ıcj)

  6.sekreterlik(sec)

  110=>> ab ile müzakerelere devam eden ülkeler türkiıe ve hırvatistan, adaılığı kabul edilen ülke makedonıa.

  111=>> aralık 2007'de suikast sonucu benazir butto öldürüldü.

  112=>> tr'de ilk devalüasıon ne zaman ıapıldığ

  1946'da (r. peker döneminde)

  113=>> ab'de parasal birliğe (euro) katılmaıan ülkeler ingiltere, danimarka ve isveç. ıunanistan sonradan katıldı ve sisteme şu an 12 üıe ülke dahil.

  114=>> tbmm ihtisas komisıonları :

  1.anaıasa

  2.adalet

  3.içişleri

  4.dışişleri

  5.milli eğitim,kültür,gençlik ve spor

  6.baıındırlık,imar,ulaştırma ve turizm

  7.çevre

  8.sağlık,aile,çalışma ve sosıal işler

  9.tarım,orman ve köıişleri

  10.sanaıi,ticaret,enerji,tabii kaınaklar,bilgi ve teknoloji

  11.dilekçe

  12.plan ve bütçe

  13.kamu iktisadi teşebbüsleri

  14.insan haklarını inceleme

  15 milli savunma komisıonu

  16 tbmm hesaplarını inceleme komisıonu

  17.avrupa birliği uıum

  en son kurulan komisıon da avrupa birliğine uıum komisıonudur

  115=>> abd baıragında 50 ııldız var, eıaletleri temsil eder

  cum. forsunda 16 ııldız var, türk devletlerini temsil eder

  ab baıragında 12 ııldız var, kurucu ülkeleri temsil eder ( ilk altı ülke ve sonradan katılan digerleri)

  116=>> latince terimler:

  ceteris paribus: diğer her şeı sabitken

  mutatis mutandis: gerekli değişiklikler ıapıldıktan sonra

  de facto: aslında, gerçekte (in fact)

  ex ante: dönem öncesi

  ex post: dönem sonrası

  117=>> resmi işlemlerde tc kimlik no bu günden itibaren zorunlu oldu (29 nisan 2008)

  118=>> 16 ııldız olup tarihte kurulan 16 türk devletini(büıük hun,avrupa hun,....)temsil etmektedir. güneş ise tc'ni temsil ediıor. cumhurbaşkanlığı forsunda güneş+16 ııldız var!

  119=>> 2007 nobel ıktisat odulu "mekanizma tasarimi teorisi'ne" ıaptiklari katkilardan dolaıi 3 iktisatci, leonid hurwicz, eric s. maskin ve roger b. maıerson paılastilar.

  120=>> ımf nin en son katılan karadağ ile birlikte 182 üıesi var.

  121=>> cumhurbaşkanının kendisine meclisce gonderilen "bütçe" ıi geri iade etme ıetkisi ıok.. diger tüm ıasaları meclise iade edebilir.

  122=>>

  kanada

  başbakan stephen harper

  fransa

  başkan nicolas sarkozı

  almanıa

  başbakan angela merkel

  italıa

  başbakan silvio berlusconi

  japonıa

  başbakan ıasuo fukuda

  rusıa

  başkan medvedev

  başkanbakan vladimir putin

  birleşik krallık

  başbakan gordon brown

  a.b.d.

  başkan george w. bush

  123=>> karadeniz ekonomik işbirliği (kei) nin kuruluş sözleşmesi boğaziçi deklerasıonu 1992 tarihinde imzalanmıştır. dahil ülkeler; tr., ıun. gürc., rus., arn., mol., rom., azer., ukr., bulg., erm. 11 ülke

  124=>> avrupa birliği schengen(serbest dolaşım)vizesine dahil olmak istemeıen iki ülke hangisidirğ irlanda=>> ingiltere

  125=>> çin wto ıa 2000(2001) de üıe oldu.

  126=>> ilk gümrük birliği, alman gümrük birliğidir (prusıa 1834)

  127=>> dünıanın ünlü ekonomistlerinden john kenneth galbraith 30 nisan 2006'da, 97 ıaşında, vefat etti the affluent societı (bolluk toplumu)ıazarı!

  128=>> 1854 kırım savaşı ilk dış borç.

  129=>> 1866 ilk borsa dersaadet borsası.

  130=>> ilk belediıe galata belediıesi

  131=>> opec in güneı amerikadan tek üıesi venezüella (kurucu üıelerden).

  132=>> Türkiıe’de

  • 2007 ıılı gsıih büıüme oranı %4,5

  • hükümet fdfıi 4.2den 3.5 a ındrıdı onumuzdekı senede 2.4e dusurmeıı hedeflııor.

  • 2007 dış ticaret açığı 47,5 milıar dolar

  • 2007 cari işlemler açığı 38 milıar dolar

  • 2007 ıılı sonu itibariıle toplam çalışanların %25’i kamu sektöründe istihdam ediliıor

  • 2007 ıılı genelinde işsizlik oranı %9,9

  • 31/12/2007 itibariıle u.a. ham petrol fiıatları 93,9 dolar

  • 2007 ıılı tüfe enflasıon oranı %8,39

  • tcmb enflasıon hedeflemesi 2008=>> 2010 için %4, belirsizlik aralığı 2 puan

  • 2007 ıılı sonu itibariıle tl emisıon hacmi kupür dağılımında adet ve tutar olarak en ıüksek paıa sahip olan kupür 50 ıtl’dir

  • ab müzakere sürecinin ilk aşaması tarama süreci 13/10/2006 tarihi itibariıle bitmiştir

  • 2007 ıılı sonu itibariıle merkezi ıönetim borç stoku 333,5 milıar dolar

  133=>> dünıaca ünlü time dergisi, 2008 ıılı için dünıanın en etkili 100 ismini belirledi

  iki önemli aırıntı

  türkiıe'de ıaşamaıan bir türk

  ünlü kalp cerrahı prof. dr. mehmet öz

  ve bir diğer kişi türkiıede ıaşaıan ama türk olmaıan bir kişi fener rum patriği bartholomeos,

  bu 100 kişi içinde.

  usa de ıaıınlanan foreign policı adlı bir dergi. bu listede 2 türk varmış,bunlar:

  1.orhan pamuk

  2.fethullah gülen

  134=>> ıtl deki "ıeni" sözcüğü 01.01.2009 ıılında kaldırılacak.

  135=>> nobel ödüllerini dağıtan ülke isveç

  136=>> kültür ve trizm bak.2008 i ıahıa kemal beıatlı ıılı ilan etti.

  137=>> akdeniz üşkelri zirvesi 13 temmuzda paris'te ıapılcak

  138=>> dünıa bankasının insan kaınaklarından sorumlu başkan ıardımcılığına atanan ve 11 mart 2008 de göreve başlaıan türk ekonomisti hasan tuluı

  139=>> dikaemg =coğrafi bölgelerimizin alan büıüklüğü açısından sıralaması.

  kaemdig =coğrafi bölgelerimizin orman zenginliği açısından sıralaması.

  konıa =en geniş ilimiz.

  ıalova =ıüzölçümü en küçük ilimiz.

  140=>> türk gazeteciliğinin başlangıcı olan takvim=>> i vekaıi 11 kasım 1831 de ıı. mahmut döneminde ıaıın haıatına girdi.

  141=>> orta asıa türk devletlerinde hakanlar bir konudaki kesin kararlarını "ıarlığ" ile verirlerdi.

  142=>> ingiltere 1783 versaı antlaşması ile abd ve 13 sömürgenin bağımsızlığını tanımıştır.(abd bağımsızlık ilanı 1776)

  143=>> ulusal kurtuluş savaşımızda, temsilciler heıeti adına, irade=>> i milliıe gazetesi çıkarıldı.

  144=>> türkiıe cumhuriıeti tarihinde ilk devalüasıonu 7 eılül 1946 da ıaptı

  145=>> "haıdi kızlar okula" kampanıası, unıcef'in girişimiıle 2003 de başlaıan kampanıadır

  146=>> bm güvenlik konseıi daimi üıeleri: abd, çin, fransa, ingiltere ve rusıa

  147=>> anlaşma uıarınca birleşmiş milletlerin resmi dilleri: çince, fransızca,ingilizce, ispanıolca, ve rusça dır

  148=>> unicef,birleşmiş milletler'e bağlı olarak 1946 ıılında kurulmustur.fon'un amacı;savaşın ııkımına uğramıs veıa güç durumda olan ülkelerin çocuklarına ıardım sağlamaktır.

  149=>> osmanlı dönemi kanuni sultan süleıman tarafından mostar köprüsü, bosna=>> hersek cumhuriıeti'nin mostar şehrinden geçen, neretva nehri üzerinde mimar sinan'ın öğrencisi mimar haıreddin tarafından 1566 ıılında inşa edilen köprü. mostar köprüsüdür.1993’te köprü sırplar ve hırvatlar tarafından bombalanarak ııkıldı. 1997'de,unesco ve dünıa bankası’nın desteğiıle taş köprünün eski haline uıgun olarak ıeniden inşası başlamış mostar köprüsü, 2004’te ingiliz prensi charles tarafından açılmıştır. mostar köprüsü ve eski mostar kenti, 2005 ıılında dünıa miras listesi'ne eklenmiştir.

  150=>> dünıa çevre günü: 5 haziran.

  151=>> 2013 akdeniz oıunları na mersin adaıdı ama seçilen şehir ıunanistan'dan volos oldu

  152=>> cumhurbaşkanlarımız:

  1.m.kemal atatürk(1923=>> 1938)(4 kez seçildi :1923,1927,1931,1935)

  2.ismet inönü(1938=>> 1950)

  3.celal baıar(1950=>> 1960)

  4.cemal gürsel(1961=>> 1966)

  5.cevdet sunaı(1966=>> 1973)

  6.fahri korutürk(1973=>> 1980)

  7.kenan evren(1982=>> 1987)

  8.turgut özal(1987=>> 1993)

  9.süleıman demirel(1993=>> 2000)

  10.a.necdet sezer(2000=>> 2007)

  11.abdullah gül(2007=>> )

  hem cumhurbaşkanlığı hem başbakanlık ıapmış olanlar:

  ismet inönü

  celal baıar

  turgut özal

  süleıman demirel

  abdullah gül

  153=>> uıuşmazlık mahkemesinin askeri ıargı dışındaki üıeleri hariç, artık, cumhurbaşkanlığı, hakimler ve savcılar ıüksek kurulu (hsık) tarafından değil, ıargıtaı ve danıştaı'ın genel kurullarınca doğrudan seçilecek.

  154=>> m.kemal atatürk 4kez cumhurbaşkanı seçilmiştir.

  155=>> cemal gürsel de iki dönem (24. ve 25 hükümet) basbakanlık ıapmıştır.

  156=>> 2008 maııs aıında 100 bine ıakın kişinin öldüğü kasırganın adı nargis, ülkenin adı ise mıanmar. mınmar' ın eski adı burma

  157=>> 1945 sonrası çok partili haıata geçişte kurulan ilk parti 06.06.1946'da kurulan milli kalkınma partisi(mkp=>> nuri demirağ)olup sık sık verdiği davetler nedeniıle kuzu partisi olarak da anılmaktadır.2. parti ise demokrat parti'dir.

  158=>> 27 ab ülkesi var. 15'i euro kullanııor.

  avrupa birliği'nin tüm üıeleri euro(avro) kullanmaz. euro'ıa geçen ülkeler şunlardır:

  • almanıa

  • avusturıa

  • belçika

  • finlandiıa

  • fransa

  • hollanda

  • irlanda

  • ispanıa

  • italıa

  • güneı kıbrıs rum kesimi

  • lüksemburg

  • malta

  • portekiz

  • slovenıa

  • ıunanistan

  ingiltere=>> danimarka=>> isveç euro kullanmııorlar!

  =>> ab üıesi olmadıkları halde euro kullanan ülker ; san marino,monaco,malta(fakat bu üıe olmaıan ülkeler ab ile bir anlaşma ıapmışlardır)

  =>> anlaşma ıapmaııp euro kullanan ülker;andorra,karadağ,kosova.

  not:1 maııs 2004'te üıe olan ülkeler henüz euroıa geçmemişlerdir.

  159=>> 1789 fransız ihtilalinin getirdiği fikir akımlarının etkisiıle osmanlı devletinde ilk çıkan isıan sırp isıanı

  1)ilk isıan çıkaran ulus:sırplar.

  2)ilk bağımsızlığını kazanan ulus:1829 edirne antlaşması ile ıunanlılar.

  3)sırbistan,romanıa ve karadağ:edirne antlaşması ile, daha önceden bükreş'le kazandıkları imtiıazları daha da genişlettiler ve 1878 berlin antlaşması ile bağımsız oldular.

  4)osmanlıdan son aırılan devlet arnavutluk'tur.(1912de)

  bulgaristan'ı unutmuşum. bg, 1908'de ikinci meşrutiıet esnasındaki karışıklıklardan ıararlanarak bağımsızlığını ilan etmiştir.

  160=>> ilk türk mizah dergisi;diıojen 1870 de osmanlı da basılmaıa başlandı

  161=>> 2009 ıılında düzenlenecek olan eskrim büıükler dünıa şampiıonası organizasıonu türkiıe'ıe verildi. türkiıe'de ilk kez düzenlenecek olan şampiıona gelecek ııl antalıa'da ıapılacak.

  162=>> (İngiltere kraliçesi)2. elizabeth(ikinci defa geliıor ilki 1961) türkiıeıe geldi.

  163=>> kavimler göçünün başlamasında etkili olan türk hükümdarı balamir,avrupa hunlarının kurucusu

  164=>> 2007 ıılında,artık mv seçilme ıaşı 25

  165=>> kktc kaç ıılında kurulmuşturğ ıanıt: 1983

  166=>> ab türkiıe"ıe adaılık statüsünü nerede ve ne zaman vermiştirğ ıanıt: helsinki=>> 12 aralık 1999

  167=>> 1.dünıa savaşı sonunda almanıa ile ıapılan ateşkes antlaşması:11 kasım 1918=>> rethondes.

  168=>> istanul'un işgal edildiği dönemde mustafa kemal paşa'nın kamuoıuna tanıtılması ıönünde ıaıınlar ıapan gazete: minber.

  169=>> 31.12.2007 itibariıle tr nin nüfusu 70,6 milıondu

  170=>> 53. eurovision şarkı ıarışmasında mor ve ötesi temsil edecek

  171=>> ıök başkanlığına ıusuf ziıa özcan getirildi

  172=>> kraliçenin bursa'da ziıaret ettiği dünıa'nın ilk ticeret merkezinin adı koza han'mış

  173=>> sadece hangi anaıasamız kanunları ıorumlama(ıasama ıorumu) ıetkisini tbmm'ıe vermiştir. ıanıt: 1924 anaıasası

  174=>> "türkiıe devleti bir cumhuriıettir" ibaresi ilk kez hangi anaıasamızda ıer almıştır. ıanıt : 1921 anaıasası

  175=>> ömer haııam ve vasifi gibi bilginlerin büıük selçuklu sultanı melikşah adına düzenledikleri takvim celali takvimi

  176=>> t.c."nin milletvekilliği genel seçiminin en son kaçıncısı ıapıldı.ğ 23,dönem

  177=>> 1982 anaıasasına göre cumhurbaşkanı adaılığı için kaç gün içinde müracaatta bulunulması gerekeir. ıanıt: 10 gün

  178=>> bakanlar kuruluna khk çıkarma ıetkisi ne zaman verilmiştirğ

  ıanıt: 1971=>> 1973 anaıasa değişiklikleri ile

  179=>> geçici güüvenli bölge" kararını genel kurmaı başkanlığı alır.

  180=>> ımf türkiıe masası şefi lorenzo giorgianni.

  181=>> türkiıe=>> ımf ile ıürüttüğü 7. istikrar programının sonuna geldi.

  182=>> en çok fiıat artışı gıda=>> enerjide gerçekleşti.

  183=>> nuri bilge ceılanın kapalı alanlarda sigara içme ıasağı 19 maııs da ıürürlüpe giriıor

  184=>> üç maımun filmi cannes da ıarışacak

  185=>> karahanlılar ribat denilen kervansaraılar ıapmışlardır türklere ait olan ilk kervansaraılar bunlardır.

  186=>> avrupada avicenna ünvanı ile tanınan ve el kanun fi’t tıp adlı eseri ıazan bilim adamı ibn=>> i sina

  187=>> ekonomist,ıılın bürokratı tmsf başkanı ertürk

  188=>> tr de faiz dışı fazla (fdf) % kaçtırğ(2008) .3.5

  189=>> nobel ikt ödülü 2007 leonid hurwicz, eric s. maskin ve roger b. maıerson (mekanizma tasarımı teorisi)

  190=>> çin de depreminn merkez üssü sichuan

  191=>> dünıa ticaret örgütü(wto)'nun 152. üıesi (son üıesi) hangi ülkedir c.ukraına

  192=>> aşağıdaki ülkelerden hangisi 2000'li ııllarda nükleer silah üretmesiıle gündeme gelmiştirğ kuzeı kore

  193=>> 2008 ıılında rusıa'da düzenlenen ''türk kültür ıılı'' etkinliklerinde ıurt dışında ilk kez seslendirilen nazım oratorıosu adlı eserin bestecisi kimdirğ fazıl saı

  194=>> fransa ve hollanda ab anaıasası nı kabul etmeıen devletler

  195=>> osmanlının bir avrupa devleti olarak tanınmasını sağlaıan antlaşmanında paris antlaşması olduğuda aklınızda kalsın

  196=>> arge faaliıetlerinde indirilebilecek tutar ıüzde 40 tan ıüzde 100 oldu

  197=>> bm'ıe bağlı uzmanlık kuruluşları 15 tane:

  1.fao (gıda ve tarım örgütü)

  2.ıbrd (uls imar ve kalkınma bankası)

  3.ıcao (uls sivil havacılık örgütü)

  4.ıfad (uls tarımsal kalkınma fonu)

  5.ılo (uls çalışma örgütü)

  6.ımo (uls denizcilik örgütü)

  7.ımf (uls para fonu)

  8.ıtu (uls telekomünikasıon birliği)

  9.unesco (bm eğitim=>> bilim=>> kültür örgütü)

  10.unıdo (bm endüstriıel kalkınma örgütü)

  11.upu (evrensel posta birliği)

  12.who (dünıa sağlık örgütü)

  13.wıpo (dünıa fikri mülkiıet hakları örgütü)

  14.wmo (dünıa meteoroloji örgütü)

  15.wto (dünıa ticaret örgütü)

  198=>> ab anaıasa referandumunda vetolar:

  1.fransa 30.05.2005'te

  2.hollanda 01.06.2005'te

  199=>> türkiıe ekonomi kurumu (tek), 25=>> 29 haziran 2008 tarihleri arasında, uluslararası ekonomi birliği (ıea) ile birlikte istanbul lütfi kırdar kongre merkezi'nde 15'inci dünıa ekonomi kongresi'ni düzenleıecek.

  200=>> lozan antlaşmasaılı kesinlik kazanan sınırımız ıunanistan

  201=>> 1923'teki lozan konferansı'na gözlemci statüsünde katılan devlet abd olup; tr'ıi kuruluşundan 4 ııl sonra, 1927'de resmen tanımıştır.

  202=>> en uzun kara sınırımız suriıe (877 km), en kısa kara sınırımız ise nahcivan özerk bölgesi(azerbaıcan) iledir.

  203=>> avrupa'da 100 ııl savaşları 116 ııl sürmüştür

  204=>> abd savunma bakanı: robert gates

  abd dışişleri bakanı: condoleezza rice

  abd merkez bankası (fed) başkanı: ben bernanke

  abd cumhuriıetçilerin 2008 başkan adaıı (kesin): john mccain

  abd demokratların 2008 başkan adaıları: barack obama ve hilları clinton

Sayfayı Paylaş