Kronolojik Osmanlı Tarihi

Konu 'Tarih - İnkılap Tarihi 9. Sınıf' bölümünde S. Moderatör Uğur tarafından paylaşıldı.

 1. S. Moderatör Uğur

  S. Moderatör Uğur Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  4 Şubat 2008
  Mesajlar:
  8.241
  Beğenileri:
  6.157
  Ödül Puanları:
  36

  Kronolojik Osmanlı Tarihi

  Osmanlı Kronolojisi

  1299- 1300
  Osmanlı tarihinin başlaması

  1299
  İlk müzik olayı (Selçuklu sultanınca Osman Bey'e Beylik alameti olarak gönderilen tabl-u alem (davul ve sancak)

  1302
  Osman Gazi'nin Koyunhisarı Zaferi

  1302
  III. Alaeddin Keykubad'ın ölümü

  1312
  Mevlevilik tarikatını kuran Sultan Veled'in ölümü

  1317
  Gülşehri'nin, kendisinden sonraki tercümelere öncülük eden Mantıku't-tayr'ı Ferideddin el-Attar'ın aynı adlı eserini tercüme etmesi

  1320
  Türk edebiyatında bilinen ilk divana sahip Yunus Emre'nin ölümü

  1324
  Orhan Gazi'nin tahta geçişi

  1326
  Bursa'nın fethi

  1330
  Aşık Paşa'nın Garib-name'yi telif tarihi

  1331
  İznik'in fethi

  1331
  İlk Osmanlı medresesinin, İznik'te Orhan Gazi tarafından kurulması

  1334
  Karesi Beyliği'nin ilhakı

  1337
  Kocaeli bölgesinin alınışı

  1346
  Orhan Gazi'nin Kantakuzenos'un kızı ile evliliği ve Bizans ile ittifakı
 2. S. Moderatör Uğur

  S. Moderatör Uğur Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  4 Şubat 2008
  Mesajlar:
  8.241
  Beğenileri:
  6.157
  Ödül Puanları:
  36
  1349-1352
  Bizans'a yardım için Süleyman Paşa'nın Rumeli'ye geçişi ve Çimpi Kalesi'nin üs olarak alınışı

  1350
  Davud B. Mahmud el-Kayseri'nin ölümü

  1352
  Osmanlılar'ın Cenevizliler'e Osmanlı topraklarında serbest ticaret yapma imtiyazı vermeleri

  1354
  Gelibolu'nun fethi

  1361
  İlk müzikli spor gösterisi (Edirne Kırkpınar yağlı güreşleri)

  1362
  Orhan Gazi'nin vefatı ve I. Murat'ın tahta çıkışı

  1362
  Kadıaskerliğin teşkili

  1363
  Pençik Kanunu'nun çıkışı

  1366
  Gelibolu'nun elden çıkışı

  1371
  Çirmen Zaferi

  1376
  Bulgar Krallığı'nın Osmanlı hakimiyetini kabulü

  1377
  Gelibolu'nun Osmanlılar'a iadesi

  1385-1386
  Niş ve Sofya'nın alınışı

  1388
  Ploşnik bozgunu ve Balkan ittifakının teşekkülü

  1389
  I. Kosova Zaferi

  1389
  I. Murat'ın şehadeti, Yıldırım Bayezid'in tahta cülusu

  1390
  Aydın-Saruhan-Germiyan-Menteşe beyliklerinin ilhakı

  1390
  Karaman Seferi, Konya'nın muhasarası

  1390
  Gelibolu tersanesi'nin inşası

  1391
  İstanbul'un ilk muhasarası

  1393
  Mahkeme Rüsumu'nun ilk ihdası

  1396
  Niğbolu Zaferi

  1397-1398
  Akçay Zaferi ve Karaman Ülkesi'nin Osmanlı hakimiyetini kabulü

  1398
  Kadı Burhaneddin'in ölümü.
  ArTniéT ve gugi bunu beğendi.
 3. S. Moderatör Uğur

  S. Moderatör Uğur Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  4 Şubat 2008
  Mesajlar:
  8.241
  Beğenileri:
  6.157
  Ödül Puanları:
  36
  1398
  Karadeniz beyliklerinin ilhakı

  1400
  İlk musiki nazariyatı eseri (Kırşehirli Yusuf B. Nizameddin'in Kitabu'l Edvar'ı)

  1400
  Bursa'da I. Bayezid tarafından Ulu Cami'nin yaptırılması; İlk Osmanlı Darü'ş-şifa'sının Yıldırım Bayezid tarafından inşa edilmesi

  1402
  Ankara bozgunu ve Yıldırım Bayezid'in esareti

  1402-1413
  Fetret Devri, iç karışıklıklar

  1409
  Süleyman Çelebi tarafından Türk Edebiyatı'nda ilk mevlid örneği olan, Vesiletü'n-Necat adlı eserin yazılışı; İlk besteli dini eser (Süleyman Çelebi'nin Mevlid'i)

  1411
  Çelebi Mehmed'in tahta çıkışı

  1413
  I. Mehmed'in duruma hakim olup devleti yeniden kuruşu

  1413
  (Celaleddin Hızır) Hacı Paşa'nın ölümü

  1416
  Osmanlı-Venedik Deniz Muharebesi ve Sulhü, Şeyh Bedreddin isyanı

  1416
  Macar Seferi

  1417
  Avlonya'nın fethi

  1418
  Makam teriminin ilk kullanılışı (A. Meragi'nin Makasıdu'l-elhan'ında)

  1418-1420
  Samsun bölgesinin zaptı

  1419-1424
  Bursa'da Hacı İvaz'a I. Mehmed tarafından Yeşil Külliye'nin yaptırılması

  1421
  Çelebi Mehmed'in ölümü ve II. Murad'ın cülusu

  1421-1451
  İlk resmi musiki çevresi (II. Murad Sarayı)

  1422
  Mustafa Çelebi'nin (Düzmece) bertarafı

  1425
  Molla Fenarı'nın ilk Şeyhülislam olarak tayini

  1425-1426
  İzmir Beyi Cüneyd'in idamı

  1425-1426
  Teke Beyliği'nin intikali

  1427-1428
  Germiyan Beyliği'nin intikali

  1429
  Manyasoğlu Murad tarafından, Türk edebiyatında Seyf Serayi'den sonra, Anadolu Türk edebiyatı sahasında ilk Gülistan tercümesinin yapılışı
  ArTniéT ve gugi bunu beğendi.
 4. S. Moderatör Uğur

  S. Moderatör Uğur Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  4 Şubat 2008
  Mesajlar:
  8.241
  Beğenileri:
  6.157
  Ödül Puanları:
  36
  1429
  Şeyh Hamdullah'ın Amasya'da doğuşu

  1430
  İlk iki Türkçe musiki kitabı (Hızır B. Abdullah'ın Edvar'ı ve Bedr-ı Dilşad'ın Muradname'sindeki musiki bölümü)

  1430
  Selanik'in fethi

  1430-1431
  Şemsüddin Muhammed B. Hamza el-Fenari'nin ölümü

  1431-1432
  Kadızade, Salahaddin Musa b. el-Kadi Mahmud el-Bursavi el-Rumi'nin ölümü

  1432
  Fatih Sultan Mehmed'in doğumu

  1434
  Edirne'de II. Murad tarafından Muradiye Camii'nin yaptırılması

  1436
  Muiniddin B. Mustafa tarafından II. Murad'ın isteğiyle ilk Mesnevi tercümesi olan Mesnevi-i Muradiyye adlı eserin yazılışı

  1437
  Ömer bin Mezid tarafından ilk nazire mecmuasının derlenişi

  1439
  Semendire'nin alınışı

  1440
  Osmanlı musiki çalgıları üzerine ilk notlar (Ahmedoğlu Şükrullah)

  1440
  Başarısız Belgrad kuşatması

  1444
  Segedin Sulhü

  1444
  II. Murat'ın tahttan çekilişi, II. Mehmed'in cülusu ve Varna zaferi

  1445
  II. Mehmed'in tahttan çekilişi ve II. Murad'ın ikinci defa cülusu

  1447
  Edirne'de II. Murad tarafından Üç Şerefeli Camii'nin yaptırılması

  1448
  II. Kosova Zaferi

  1451
  II. Murad'ın ölümü ve II. Mehmed'in ikinci defa cülusu

  1451-1512
  Geçiş devri. Fatih Sultan Mehmed ve II. Bayezid devri

  1453
  İstanbul'un fethi

  1453
  Ayasofya'nın camiye çevrilmesi

  1454
  İlk Devlet Musiki Okulu (Enderun'un müzik bölümü)

  1458-1460
  Mora'nın ele geçirilişi
  ArTniéT ve gugi bunu beğendi.
 5. S. Moderatör Uğur

  S. Moderatör Uğur Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  4 Şubat 2008
  Mesajlar:
  8.241
  Beğenileri:
  6.157
  Ödül Puanları:
  36
  1461
  Trabzon Rum İmparatorluğu'nun sonu

  1461
  Candaroğulları'nın ilhakı

  1463
  Osmanlı-Venedik Savaşı'nın başlaması

  1463-1470
  İstanbul'da Fatih Külliyesi'nin inşaası

  1466
  II. Mehmed'in Arnavut seferi

  1468
  Karamanoğulları'nın sonu

  1468
  II. Mehmed tarafından İstanbul'da Topkapı Sarayı'nın tesisi

  1469
  Ahmed Karahisarı'nın Afyonkarahisar'da doğuşu

  1470
  Eğriboz'un alınışı

  1471
  Fatih Külliyesinin açılışı

  1472
  Topkapı Sarayı'nın inşası

  1473
  Otlukbeli Zaferi : Osmanlı Akkoyunlu mücadelesi

  1474
  Ali Kuşçu'nun ölümü

  1475
  Kırım'ın Osmanlı hakimiyetine girişi

  1476
  Boğdan seferi ve zaferi

  1478
  Fatih tarafından ilk altın paranın darbettirilmesi

  1478
  Şerafeddin Sabuncuoğlu'nun ölümü

  1479
  Osmanlı-Venedik Sulhü ile Fatih'in Venedikliler'e, Trabzon ve Kefe'de ticaret yapma hakkı tanıyan ahidname vermesi

  1480
  Otranto'ya çıkış ve başarısız Rodos kuşatması

  1480
  Kadıaskerliğin Rumeli ve Anadolu olarak ikiye ayrılması

  1481
  II. Mehmed'in vefatı ve II. Bayezid'in tahta çıkışı

  1481
  100 dirhem gümüşten 400 akçe kesilmesi

  1481
  Şeyh Hamdullah'ın İstanbul'a gelişi

  1482
  Cem Sultan'ın mağlubiyeti, Rodos'a ilticası

  1483
  Morova Seferi ve Hersek'in ilhakı

  1484
  Boğdan Seferi
  ArTniéT, yarendoga ve gugi bunu beğendi.
 6. S. Moderatör Uğur

  S. Moderatör Uğur Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  4 Şubat 2008
  Mesajlar:
  8.241
  Beğenileri:
  6.157
  Ödül Puanları:
  36
  1484
  Kili ve Akkirman'ın fethi

  1484-1488
  Edirne'de Hayreddin'in II. Bayezid'in Külliyesi'ni inşası

  1485
  Osmanlı-Memlük mücadelesinin başlaması

  1485
  Şeyh Hamdullah'ın Aklam-ı Sitte'de kendi üslubunu buluşu

  1486
  Musiki ile tedavi yapan ilk devlet hastanesi (Edirne, II. Bayezid Külliyesi Şifahanesi)

  1488
  Hocazade, Muslihiddin Mustafa B. Yusuf B. Salih el-Bursavi'nin ölümü

  1488
  Sultan II. Bayezid tarafından Edirne'de Bayezid Darü'ş-şifası'nın yapımı

  1489
  Memlüklere karşı toprak kaybı

  1491
  Osmanlı-Memlük Barışı

  1492
  Macar Seferi

  1492
  İspanya'dan çıkarılan Yahudiler'in Osmanlı Devleti'nin himayesine girmesi

  1494
  Nakibüleşraflığın yeniden ve devamlı olarak teşkili

  1494
  Çin bulutu motifinin tezhib'de ilk kullanılışı

  1495
  Macarlarla mütareke, Cem Sultan'ın ölümü, Şehzade Süleyman'ın doğumu

  1497
  İlk Rus elçisinin İstanbul'a gelişi

  1498
  Lehistan Seferleri

  1499
  Venedik Harbi

  1499
  İnebahtı'nın alınışı

  1499
  Preveze baskını

  15??
  İlk mevlevi ayinleri (Pençgah, Dügah ve Hüseyni makamlarında üç beste-i kadim)

  1500
  Modon, Navarin ve Koron'un alınışı

  1500-1505
  İstanbul'da, Yakub Şah B. Sultan Şah'ın II. Bayezid'in Külliyesi'ni inşası

  1502
  Venedikle barış

  1503
  Anadolu sahasında ilk hamse sahibi Akşemseddinzade Hamdullah Hamdi'nin ölümü

  1505
  Bayezid Külliyesi'nin açılış
  ArTniéT ve gugi bunu beğendi.
 7. S. Moderatör Uğur

  S. Moderatör Uğur Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  4 Şubat 2008
  Mesajlar:
  8.241
  Beğenileri:
  6.157
  Ödül Puanları:
  36
  1509
  İstanbul'da kıyamet-ı suğra (küçük kıyamet) zelzelesi

  1511
  Şahkulu Baba Tekeli isyanı, Şehzade Selim Hareketi

  1512
  II. Bayezid'in tahttan çekilişi, I. Selim'in cülusu

  1512
  Anadolu Türk edebiyatında ilk Şehrengiz örneğini yazan Mesihi'nin ölümü; Selim döneminden I. Ahmed dönemine kadar olan dönemi ihtiva eden devre.

  1514
  Çaldıran Zaferi, Tebriz'e giriş

  1514
  Çaldıran Zaferi, Tebriz'e giriş

  1514
  Şahkulu'nun Yavuz Sultan Selim'in Tebriz'i işgaliyle Amasya'ya sürgün gönderilişi

  1516
  Mısır Seferi ve Mercidabık Zaferi

  1517
  Ridaniye Zaferi ve Kahire'ye giriş

  1517
  Haremeyn'in himaye altına alınması

  1517
  Haliç'te tersane yapımının tamamlanması

  1517
  Piri Reis'in Mısır'da Sultan Selim'e ilk dünya haritasını sunması

  1519
  Celali isyanı

  1519
  Cezayir'in ilhakı

  1520
  I. Selim'in vefatı, I. Süleyman'ın cülusu

  1520
  Şeyh Hamdullah'ın İstanbul'da vefatı; Şahkulu'nun İstabul'a gelip, Ehl-i Hiref teşkilatına girişi; Hattat Şeyh Hamdullah'ın vefatı

  1520-1550
  Şahkulu'nun nakkaşhanede faaliyet göstermesi

  1521
  Belgrad'ın fethi

  1521
  Piri Reis'in, Kitab-ı Bahriye adındaki eserini hazırlaması

  1522
  Kanuni Sultan Süleyman'ın validesi ve Yavuz Sultan Selim'in eşi olan Ayşe Hafsa Sultan tarafından, Manisa'da bimaristan inşa edilmesi

  1522
  Rodos Adası'nın ilhakı

  1524
  Mısır'da Hain Ahmed Paşa isyanı

  1524
  Ahi Çelebi, Ahmed (Mehmed) Çelebi B. Kemal el-Tebrizi'nin ölümü

  1525
  Yeniçeri isyanı

  1525
  İlk Fransız elçisi İstanbul'da

  1525
  Şeyhülislam Zembili Ali Efendi'nin ölümü
  ArTniéT ve gugi bunu beğendi.
 8. S. Moderatör Uğur

  S. Moderatör Uğur Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  4 Şubat 2008
  Mesajlar:
  8.241
  Beğenileri:
  6.157
  Ödül Puanları:
  36
  1525
  Mirim Çelebi, Mahmud B. Muhammed B. Muhammed B. Musa Kadızade'nin ölümü

  1526
  Mohaç Zaferi

  1526
  Ahmed Karahisari'nin İstanbul'da vefatı

  1527
  Bosna'nın fethi'nin tamamlanması

  1528
  Piri Reis'in Kanuni Sultan Süleyman'a ikinci dünya haritasını takdim etmesi

  1528
  Nizameddin Abdülali B. Muhammed B. Hüseyin el-Bircendi'nin ölümü

  1529
  Viyana kuşatması, Budin'in istirdadı, Barbaros'un Marsilya'ya çıkması

  1530-1540
  Divan-ı Selimi'nin yazılması

  1530-1560
  Nasuh'un tarihçi, hattat ve ressam olarak faaliyet göstermesi

  1530-1588
  Sinan'ın imparatorluğun baş mimarı olarak faaliyet göstermesi

  1532
  Alaman Seferi

  1533-1534
  Barbaros'un Osmanlı hizmetine girişi ve Cezayir Beylerbeyliği'ne tayini

  1534
  Irakeyn seferinin açılışı, Tebriz'e ikinci defa giriş ve Bağdat'ın alınışı

  1534
  Şeyhülislam İbn-i Kemal'in ölümü

  1536
  Fransızlara kendi bayrakları ile Osmanlı limanlarında ticaret hakkı tanıyan ahidname verilmesi

  1536
  Veziriazam İbrahim Paşa'nın idamı

  1537
  Körsof - Avlonya seferi

  1538
  Preveze Zaferi

  1538
  Hadım Süleyman Paşa'nın Hint Seferi

  1540
  Venedik Ahidnamesi'ndeki Karadeniz'de ticaret imtiyazının kaldırılması

  1540-1560
  Kara Memi'nin nakkaşhanede faaliyet göstermesi

  1541
  Budin'in kesin olarak ilhakı ve beylerbeyiği olması

  1543
  Estergon'un ve İstolni Belgrad'ın fethi

  1543
  Batı musikisiyle ilk resmi temas (I. François'nın Kanuni'ye gönderdiği saray orkestrası)
  ArTniéT ve gugi bunu beğendi.
 9. S. Moderatör Uğur

  S. Moderatör Uğur Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  4 Şubat 2008
  Mesajlar:
  8.241
  Beğenileri:
  6.157
  Ödül Puanları:
  36
  1547
  Osmanlı-Habsburg Sulhü

  1547
  Avusturyalılar'a Osmanlı topraklarında emn ü aman üzere ticaret yapma hakkının tanınması

  1547
  San'a'nın fethi

  1548
  İkinci İran seferi

  1550
  Süleymaniye Külliyesi'nin inşaası

  1551
  Trablusgarb'ın fethi

  1552
  Piri Reis'in Portekizlilere karşı seferi

  1553
  Piri Reis'in ölümü

  1553-1554
  Turgud Reis'in Akdeniz seferi

  1553-1554
  Nahcıvan Seferi

  1555
  İlk Osmanlı-İran antlaşması : Amasya Müsalahası

  1556
  Şankulu'nun vefatı; Kara Memi'nin saray nakkaşhanesine Sernakkaş oluşu; Hattat Ahmed Karahisari'nin vefatı

  1557
  Dokuzuncu Akdeniz seferi, Fas'ın fethi

  1557
  Süleymaniye Külliyesi'nin açılışı

  1558
  Şakayık-ı Nu'maniye telifi

  1558
  Arifi'nin Süleyman-name'sinin tamamlanması

  1559
  Şehzade Bayezid ile Selim'in Konya Savaşı ve Bayezid'in yenilerek İran'a sığınması

  1560
  Cerbe'nin alınışı

  1560-1600
  Osman'ın Nakkaşhane'de faaliyet göstermesi

  1561
  Taşköprüzade'nin ölümü

  1562
  Osmanlı-Habsburg Sulhü

  1563
  Seydi Ali Reis, Ali B. Hüseyin el-Katibi'nin ölümü

  1565
  Başarısız Malta kuşatması

  1565
  100 dirhem gümüşten 450 akçe kesilmesi

  1566
  Kanuni Sultan Süleyman'ın son seferi : zigetvar ve Sultanın vefatı, II. Selim'in cülusu

  1567
  Yemen isyanı
  gugi bunu beğendi.
 10. S. Moderatör Uğur

  S. Moderatör Uğur Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  4 Şubat 2008
  Mesajlar:
  8.241
  Beğenileri:
  6.157
  Ödül Puanları:
  36
  1568
  Davud el-Antaki'nin Tezkire adlı eserini telif etmesi

  1569
  Astarhan seferi

  1569
  Kaptan Kurdıoğlu Hızır Beyin Sumatra seferi

  1569-1595
  Lokman'ın şehnameci olarak vazife görmesi

  1571
  Kıbrıs fethinin ikmali

  1571
  İnebahtı hezimeti

  1571
  Mustafa B. Ali el-Muvakkit'in ölümü; Takiyyüddin'in müneccimbaşılığa tayin edilmesi

  1574
  Buğday Zaferi

  1574
  Tunus'un fethi

  1574
  Selimiye'nin açılışı

  1574
  II. Selim'in vefatı ve III. Murad'ın cülusu

  1575
  Münşeat'üs-Selatın'in III. Murad'a takdimi

  1575
  Edirne'de, Sinan eliyle II. Selim için Selimiye Camii'nin inşası

  1577
  Takiyüddin'in gözlemlerine 1577'de de kısmen tamamlanan Daru'r-Rasadü'l-Cedid'de (İstanbul Rasathanesi) devam etmesi

  1578
  Osmanlı-İran Savaşı'nın başlaması

  1578
  Fas'ta el-Kasrü'l-kebir Zaferi

  1578
  Kafkaslar'da hareket

  1580
  İlk İngiliz Ahidnamesi'nin verilişi

  22 Ocak 1580
  İstanbul Rasadhanesi'nin yıktırılması

  1583
  Meşale Zaferi

  18 Kasım 1583
  Cizvitlerin Galata'daki Saint Benoit Kilisesi'ne yerleşerek burada St. Benoit mektebini açmaları

  1584-1588
  Lokman'ın iki ciltlik Hüner-name'sinin tamamlanması

  1585
  Tebriz'in alınışı

  1585
  Takiyüddin el-Rasıd'ın ölümü

  1586
  İlk Sikke tashihi
  ArTniéT, erbil, 3zg1m ve diğer 1 kişi bunu beğendiniz.

Sayfayı Paylaş