kültür unsurları ve arasındaki ilişkiler ?

Konu 'Coğrafya 11. Sınıf' bölümünde zehr-i_ tarafından paylaşıldı.

 1. zehr-i_

  zehr-i_ Üye

  Katılım:
  12 Nisan 2008
  Mesajlar:
  7
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  1

  selam arkadaşlar ... mesela kültürü oluşturan unsurlardan biri olan iklimle kültür arasındaki ilişki ?
  Son düzenleyen: Moderatör: 5 Nisan 2009
 2. gulhan

  gulhan Üye

  Katılım:
  14 Eylül 2008
  Mesajlar:
  429
  Beğenileri:
  127
  Ödül Puanları:
  16
  KÜLTÜR NEDİR?
  Bugüne kadar kültürün pek çok tanımı yapılmıştır. Bu tanımlardan birkaçını aşağıya alıyoruz:
  “Tarihin derinliklerinden süzülüp gelen; zamanın ve ihtiyaçların doğurduğu şuurlu
  tercihlerle manalı ve zengin bir senaaa oluşturan; sistemli ve sistemsiz şekilde nesilden nesile aktarılan; bu suretle her insanda mensubiyet duygusu kimlik şuuru kazanılmasına yol açan; çevreyi ve şartları değiştirme gücü veren; nesillerin yaşadıkları zamana ve geleceğe bakışları sırasında geçmişe ait atıf düşüncesi geliştiren; inanışların kabullenişlerin yaşama şekillerinin bütününe KÜLTÜR denir.” Sadık Kemal TURAL
  “kültür bir toplumun yaşama tarzıdır.” C. WIESLER“Kültür denilince karşımıza bir yığın hadise çıkar. Bir toplum da tabiatın dışında insan elinden ve dilinden çıkma her şey kültür kavramı içerisine girer ”Mehmet KAPLAN
  “Kültür bir topluluğu bir milleti millet yapan onu başka milletlerden ayıran hayat aaaahürlerinin bütünüdür. Bu hayat aaaahürleri her milletin kendine has olan millî değerleridir.” M. ERGİN
  Görülüyor ki bütün tanımlarda millet ve milleti meydana getirme fertler arasındaki ilişkiler tabiata hakim olma tarihi bağ gibi pek çok özellik kültüre ait olarak ifade edilmektedir. Demek ki milleti millet yapan maddî-manevî değerlerin hepsine kültür diyoruz.
  KÜLTÜR UNSURLARI NELERDİR?
  1. Dil: Dil kültür unsurlarının başında gelir. Çünkü dil olmadan öteki unsurların meydana gelmesi mümkün değildir. Dil bir milletin ses dünyasıdır. Her millet kainatı değişik şekillerde algılamış ve yorumlamıştır. Aynı zamanda dil kültüre ait bütün değerleri bünyesinde barındıran bir kültür hazinesidir. Bir dil onu kullanan milletin kafa yapısını nasıl düşündüğünü zihninin nasıl çalıştığını ve mantığını ortaya koyar.
  2. Din: Kültür unsurları içerisinde çok önemli bir yere sahiptir. Bilhassa eski devirlerde yüzyıllarca bu kültür unsuru ön planda bulunmuş ve öteki kültür unsurlarını gölgede bırakmıştır. Dinin milletler üzerindeki hakimiyeti imparatorluklardan millî topluluklara geçinceye kadar devam etmiştir.Milliyetçilik çağında milletler imparatorluklardan kopunca dinin fonksiyonu da azalmıştır. Dinin bir millet içerisindeki kültüre etkisi ve kültürün diğer unsurlarının oluşması ve değişmesindeki rolü ise devam etmektedir. Dini bayramlarımız ve törenlerimiz bunun açık örnekleri olarak dikkati çekmektedir.
  3. Gelenek ve görenek: Bunlar bir milletin yazılı olmayan veya hepsi yazılı olmayan kanunlarıdır. Yazılı kanunların çoğu gelenek ve göreneklere göre düzenlenmiştir. Kanun insanın toplum içerisindeki davranışlarını düzenler. İnsanlar bu düzeni asırlar boyunca gelenek ve göreneklerle sağlamışlardır. Fakat günümüzde bile yazılı anayasası bulunmayan ülkeler vardır. Bunlar toplum düzeninin hâlâ gelenek ve göreneklerle sağlamaktadırlar. Aslında kişinin bütün hal ve hareketlerinin yazılı kanunlarla tanzim etmek mümkün değildir. Çünkü yasalar genellikle hakları ve cezaları tayin etmektedir. Oysa insanın toplumda birçok sosyal ilişkileri bulunmaktadır: özür dilemek selamlaşmak saygı göstermek davetlere katılmak konuşmak tartışmak yazmak vs.. Bu davranışlarda nasıl bir
  usulün gerektiğini kanunlar dğil gelenek ve görenekler tayin eder.
  4. Sanat: Sanat bir millet diğer milletlerden ayıran bir millete has duygu ve zevklerin şekillenmesidir. O milletin güzeli yaratma ve bulma tarzıdır. İnsanoğlu barınır beslenir sosyal
  ve ruhsal ihtiyaçlarını gidermeye çalışır. Bunları yaparken oyalanmak ruhunu okşamak güzeli yakalamak yeni güzellikler ortaya koymak ister. Bunun sonucunda sanat eseri ortaya çıkar. Her milletin sanat eğilimi ayrı bir özellik taşır. Söz ses mekan renk ışık zevk ve anlayışı farklıdır. Demekki sanat bir milletin ortak zevkinin ifade edilişidir. Bur kültür unsuru edebiyat resim mimarı hey
  kel vb... gibi kollara ayrılır.
  5. Dünya görüşü: Dünya görüşü bir milletin başka milletlerden farklı olan hayat felsefesidir.
  Bir milletin fertleri ortak kültür dolayısıyla tutum zihniyet ve davranış bakımından çeşitli ortak özellikler gösterirler. Sosyal ve ruhî olaylar karşısında fertlerin bu ortak tutum ve davranışları o milletin dünya görüşünü meydana getirir. Bunun için her millette değerler ve değer yargıları farklıdır.Askerlik kahramanlık aşk madde namus temizlik ahlak ölüm eğlence vs. Gibi hayat hadiseleri ve kavramları her millette değişik davranışlarla karşılanır.
  6. Tarih: Milleti dolayısıyla kültürü meydana getiren unsurlardan birisi olan tarih bir milletin çağlar içindeki yürüyüş ve görünüşüdür. Tarih mazidir fakat bu mazi bugünün ve dünün fertlerini millet içerisinde birbirine bağlayarak geleceğe taşır. Fertler arasında kader birliği temin eder. Aynı millete mensup insanlar tarih sayesinde akrabalıklarının farkına varabilirler. Tarih bir milletin nere-den gelip nereye gittiğini gösteren kültür unsuru olarak o milletin hayatında önemli bir yer tutar.
  Son düzenleyen: Moderatör: 5 Nisan 2009

Sayfayı Paylaş