Kuran'da 19 mucizesi

Konu 'Kur'an-ı Kerim' bölümünde (¯`•вєуαz мєℓєк•´¯) tarafından paylaşıldı.

 1. (¯`•вєуαz мєℓєк•´¯)

  (¯`•вєуαz мєℓєк•´¯) Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  5 Mart 2008
  Mesajlar:
  1.270
  Beğenileri:
  310
  Ödül Puanları:
  36

  KURAN'DA 19 MUCİZESİ  Kuran'ın matematiksel mucizelerinin bir başka yönü ise 19 sayısının ayetlerin içine şifresel bir biçimde yerleştirilmiş olmasıdır. Kuran'da "Onun üzerinde ondokuz vardır." (Müddessir Suresi 30) ayeti ile dikkat çekilen bu sayı Kuran'ın birçok yerinde şifrelenmiştir. Bunun örneklerinden bir kısmını şöyle sayabiliriz:  Besmele 19 harftir.  1.harf 8.harf 15.harf

  2.harf 9.harf 16.harf

  3.harf 10.harf 17.harf

  4.harf 11.harf 18.harf

  5.harf 12.harf 19.harf

  6.harf 13.harf

  7.harf 14.harf  Kuran 114 (19 x 6) sureden oluşur.  İlk vahyolan sure (96. sure) sondan 19. suredir.  Kuran'ın ilk vahyedilen ayetleri 96. surenin ilk 5 ayetidir ve bu ayetlerin toplam kelime sayısı 19'dur.

  5. kelime 4. kelime 3. kelime 2. kelime 1. kelime

  .

  9. kelime 8. kelime 7. kelime 6. kelime

  .

  12. kelime 11. kelime 10. kelime  . . 15. kelime 14. kelime 13. kelime

  .

  19. kelime 18. kelime 17. kelime 16. kelime  Görüldüğü gibi ilk 5 ayet toplam 19 kelimeden oluşmaktadır. Arada geçen "" harftir kelime değildir. "" harfleri de aynı şekilde sayıma dahil edilmemiştir.  Vahyedilen ilk sure (Alak Suresi) 19 ayete sahiptir ve 285 (19 x 15) harf içerir.  Son vahyedilen sure olan Nasr toplam 19 kelimeden oluşur.

  5. kelime 4. kelime 3. kelime 2. kelime 1. kelime  10. kelime 9. kelime 8. kelime 7. kelime 6. kelime  12. kelime 11. kelime  16. kelime 15. kelime 14. kelime 13. kelime  19. kelime 18. kelime 17. kelime  Ayrıca Nasr Suresi'nin Allah'ın yardımından söz eden ilk ayeti de 19 harftir.  1. harf 8. harf 15. harf

  2. harf 9. harf 16. harf

  3. harf 10. harf 17. harf

  4. harf 11. harf 18. harf

  5. harf 12. harf 19. harf

  6. harf 13. harf

  7. harf 14. harf

  Kuran'da 114 (19 x 6) besmele bulunur. Bu sayı da 19'un 6 katıdır.  Kuran'da 113 sure besmele ile başlar. Başında besmele bulunmayan tek sure 9 numaralı Tevbe Suresi'dir. Kuran'da sadece Neml Suresi'nde iki besmele bulunmaktadır. Bu besmelelerden biri surenin başında diğeri ise 30. ayette yer alır. Besmele ile başlamayan Tevbe Suresi'nden itibaren saymaya başlanıldığında Neml Suresi'nin 19. sırada yer aldığı görülecektir.  19 sure sonra gelen 27 numaralı Neml Suresi'nin hem başında hem de 30. ayetinde besmele vardır. Böylece 27. surede iki besmele bulunur. Besmeleleri 114'e tamamlayan 27. surenin 30. ayetidir. Ayrıca sure ve ayet numaralarını yani 27 ve 30'u topladığımızda 57 (19 x 3) sayısını buluruz.  Tevbe Suresi'nden (9) Neml Suresi'ne (27) kadar olan sure numaralarının toplamı;  (9+10+11+12+13+14¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤+21+22+23 +24+25 +26+27 342'dir. Bu da 19'un 18 katıdır.  19 ve 19'un katı olan ayetlerde geçen Allah kelimelerinin toplamı 133 (19 x 7) katıdır.  Bir anl***** gelen "vahid" (i harfi okunurken ekleniyor) kelimesinin ebced değeri 19'dur. Kuran'da bu kelime bir çeşit yemek bir kapı vs. gibi farklı kelimeler için kullanılmıştır. "Bir Allah" olarak kullanımı ise 19 keredir.  (Arapçası

  harekesiz olarak

  gösterilmiştir) "Vahd"

  kelimesinin harfleri Harflerin Sayısal

  Değerleri

  V

  A

  H

  D

  6

  1

  8

  4  Kelimenin Toplam

  Ebced Değeri 19  19 kere vahd kelimesinin geçtiği ayetlerin sure ve ayet numaralarının toplamı: 361 (19 x 19)'dir.  "Yalnızca Allah'a ibadet edin" ifadesinin Arapçası "Vahdahu" 7:70 39:45 40:12 40:84 ve 60:4 numaralı ayetlerde geçer. Bu sayılar tekrarsız olarak toplandığında 361 (19 x 19) sayısını elde ederiz.  İlk başlangıç harflerinden (Elif Lam Mim; Bakara Suresi 1. ayet) son başlangıç harflerine (Nun; Kalem Suresi 1. ayet) kadar olan ayet sayısı 5.263 (19 x 277)'tür.  Başlangıç harflerinin bulunduğu ilk sure ile başlangıç harflerinin bulunduğu son sure arasında başlangıç harflerinin bulunmadığı 38 (19 x 2) sure vardır.  "Rahman" kelimesi ise Kuran'da 57 (19 x 3) defa geçmektedir.  Kuran'da bahsi geçen 30 farklı rakam vardır.  1 7 19 70 1.000

  2 8 20 80 2.000

  3 9 30 99 3.000

  4 10 40 100 5.000

  5 11 50 200 50.000

  6 12 60 300 100.000  Kuran'da geçen tüm bu sayıları (tekrarlar dikkate alınmadan) topladığımızda çıkan sayı 162.146'dır. Bu da 19'un 8.534 katıdır:  1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12¤¤¤¤¤¤¤¤+30+40+50+60+70+ 80 +99+100¤¤¤¤0+

  300+1.000+ 2.000+3.000+5.000+50.000+100.000=162.146 (19 x 8.534)  Bu 30 farklı sayıya ek olarak Kuran'da 8 tane kesirli sayıdan bahsedilir. Bunlar 1/10 1/8 1/6 1/5 1/4 1/3 1/2 2/3'tür. Böylece Kuran 38 (19 x 2) farklı sayı içerir.  Kuran'ın en başından itibaren 19 ayete sahip ilk suresi İnfitar Suresi'dir. Bu surenin diğer bir özelliği son kelimesinin Allah olmasıdır. Bu aynı zamanda Rabbimiz'in "Allah" olarak zikredilen Kuran'daki sondan 19. ismidir.  Kaf harfi ile başlayan 50. surede 57 (19 x 3) adet Kaf harfi vardır. Başında Kaf harfi bulunan 42. surede yine 57 (19x3) adet Kaf harfi bulunur. 50. surenin 45 ayeti vardır. Bunları toplarsak sonuç 95 (19 x 5)'tir. 42. surenin 53 ayeti vardır. Bunları toplarsak 42+53 yine 95 (19 x 5)'tir.  50. Sure 57 (19x3) Kaf harfi

  42. Sure 57 (19x3) Kaf harfi

  50. Surede 45 ayet 50+45=95 (19x5)

  42. Surede 53 ayet 42+53=95 (19x5)  Kaf Suresi'nin ilk ayetinde Kuran için kullanılan Mecid kelimesinin ebced değeri 57 (19 x 3)'dir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi sure içindeki Kaf harflerinin toplamı da 57'dir.  Kaf Suresi'ndeki Kaf harflerinin geçtiği ayetlerin numarasını topladığımızda 19'un 42 katı olan 798 sayısını elde ederiz. 42 sayısı ise başlangıç harfleri arasında Kaf olan diğer bir surenin numarasıdır.  Nun harfi sadece 68. surenin başında bulunur. Bu suredeki Nun harflerinin toplam sayısı 133 (19 x 7)'tür.  Sure numaraları 19'un katı olan surelerin ayet sayılarını (besmele dahil) topladığımızda:  SURE NO AYET SAYISI

  19x1 19. Sure 99

  19x2 38. Sure 89

  19x3 57. Sure 30

  19x4 76. Sure 32

  19x5 95. Sure 9

  19x6 114. Sure 7

  TOPLAM =266 (19x4)  Ya Sin harfleri Yasin Suresi'nin başında bulunmaktadırlar. Sin harfi Yasin Suresi'nde 48 defa geçmekte iken Ya harfi 237 defa geçmektedir. Bu iki harfin toplamı 285 (19 x 15)'tir.  Yalnızca tek bir sure -7. sure- "Elif Lam Mim Sad" başlangıç harfleriyle başlamaktadır. Elif harfi bu surede 2.529 defa Lam harfi 1.530 defa Mim harfi 1.164 defa ve Sad harfi 97 defa geçmektedir. Bu şekilde 4 harfin bu surede toplam olarak geçtiği yer 2.529 + 1.530 + 1.164 + 97 = 5.320 (19 x 280)'dir.  Elif Lam Mim harfleri Arapçada en sık kullanılan harflerdir. Bu harfler birarada 6 surenin -2 3 29 30 31 ve 32- başında yer almaktadırlar ve bu 3 harf 6 surenin her birinde toplam 19'un katı olarak geçmektedir. Sırasıyla [9.899 (19 x 521) 5.662 (19x298) 1.672 (19 x 8 1.254 (19 x 66) 817 (19 x 43)]. Bu üç harfin 6 surede toplam olarak geçtiği yer 19.874 (19 x 1.046)'tür.  Elif Lam Ra başlangıç harfleri 10 11 12 14 ve 15. surelerde bulunmaktadır. Bu harflerin bu surelerde toplam olarak geçtiği yer 2.489 (19 x 131) 2.489 (19x131) 2.375 (19 x 125) 1.197 (19 x 63) ve 912 (19 x 4'dir.  Elif Lam Mim Ra başlangıç harflerinin toplam olarak geçme sıklığı 1.482 (19 x 7'dir. Elif harfi 605 defa Lam harfi 480 defa Mim harfi 260 defa ve Ra harfi 137 defa geçmektedir.  Kaf Ha Ya Ayn Sad başlangıç harfleri tek bir surede -19. sure- geçmektedir. Kaf harfi bu surede 137 defa Ha harfi 175 defa Ya harfi 343 defa Ayn harfi 117 defa ve Sad harfi 26 defa geçmektedir. 5 harfin toplam olarak geçtiği yerlerin sayısı 137 + 175 + 343 + 117 + 26 = 798 (19 x 42)  Bu konudaki diğer tespitler ise şöyledir:  Tüm Kuran'da;  - Etiu (itaat ediniz) kelimesi 19 kere  - Abd (kul) abid (kulluk eden kişi) ve ibadet kelimeleri ise toplam 152 (8 x 19) kere geçmektedir.  Aşağıda örnek olarak verilen Allah'ın isimlerinden bazılarının sayısal ebced değeri de 19'un katlarıdır.  - Vahid (Tek) 19 (19 x 1)  - Cami (Toplayan) 114 (19 x 6)

  OLAĞANÜSTÜ BİR SAYI: 19  Ondokuz 9 ve 10 sayılarının ilk kuvvetlerinin toplamıdır. 9 ve 10 sayılarının ikinci kuvvetleri arasındaki fark da 19 sayısını verir.  101

  102

  10+9

  100 - 81

  19

  19

  Güneş Ay ve Dünya her 19 yılda bir aynı göreceli pozisyonda sıralanırlar.242  Halley kuyruklu yıldızı her 76 (19 x 4) yılda bir Güneş Sistemi'nin içinden geçer.243

  19 sayısının Paskal üçgenindeki yeri  Paskal üçgeninde ilk 19 rakamın toplamı 38(2x19)'dir.

  Şekil 1: İlk 19 rakam

  Paskal üçgeni matematiğin cebir ve olasılık hesaplarında kullanılan aritmetik bir üçgendir.  Paskal üçgenindeki ilk 19 sayının toplamı 57(3x19)'dir.

  Şekil 2: İlk 19 sayı  Sonuç:  İlk 19 rakamın toplamı 19'un katıdır.

  İlk 19 sayının toplamı 19'un katıdır.  Kuran ayetlerinin indiriliş sırasına göre 19 şifresinin Paskal üçgeni ile bağlantısı  İlk vahiy olan 96. sure sondan 19. suredir. 19 ayetten oluşur ve bu surede toplam 285 (19 x 15) harf vardır. Vahyin ilk 5 ayetinde ise 76 (19 x 4) kelime bulunmaktadır.  İkinci olarak vahyedilen 68. surede vahyolunan ilk ayetler 38 (19 x 2) kelimeden oluşmaktadır.  Üçüncü vahiy olan 73. sure 57 (19 x 3) kelimeden oluşmaktadır.  O (Kuran) alemleri için yalnızca bir zikir (öğüt ve hatırlatma) dir. Gerçekten onun haberini bir zaman sonra öğreneceksiniz.

  Sad Suresi 87-8

Sayfayı Paylaş