KurtuluŞ savaŞi hazirlik dÖnemİ 1

Konu 'Tarih - İnkılap Tarihi Ders Notları' bölümünde tömbk tarafından paylaşıldı.

 1. tömbk

  tömbk Üye

  Katılım:
  17 Kasım 2008
  Mesajlar:
  84
  Beğenileri:
  66
  Ödül Puanları:
  0

  KURTULUŞ SAVAŞI HAZIRLIK DÖNEMİ

  Mondros Ateşkesi’nden sonra Suriye cephesinden İstanbul’a dönen Mustafa Kemal Paşa İtilaf Devletleri’nin donanmasını Boğaz’da demirlemiş halde görünce “Geldikleri gibi giderler.” diyerek vatanın kurtuluşu ile ilgili kararlılığını göstermiştir.
  İstanbul’da bu amacı gerçekleştirmek için yapılacak bir şey kalmadığını görünce arkadaşları ile birlikte Anadolu’ya geçme yollarını aramaya başlamıştır.

  Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a Çıkışı
  Samsun’da Rum çetelerine Türklerin karşılık vermesi üzerine İngilizlerin isteği ile;
  1- Bölgedeki olayları yatıştırmak,
  2-Türklerin elindeki silahları toplamak
  3-Asayişi sağlamak için Mustafa Kemal Paşa görevlendirildi.
  (Bu kararda onun İttihatçı olmaması etkili olmuştur.)
  Mustafa Kemal Paşa’ya 9.Ordu Müfettişi sıfatıyla Karadeniz ve D.Anadolu’daki bütün askeri ve mülki erkâna emretme yetkisi verildi.
  İzmir’in işgalinden bir gün sonra (15 Mayıs) yola çıkan Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919’da S

  Samsun’a ulaştı. Burada bir rapor hazırlayarak olayların gerçek sorumlusunun Rumlar olduğunu belirten Mustafa Kemal, İngiliz işgalindeki Samsun’dan daha güvenli bir bölge olan Havza’ya geçti.

  Havza Genelgesi(28 Mayıs 1919)
  Mustafa Kemal, askeri ve sivil makamlara gönderdiği “Havza Genelgesi” ile;
  1-İşgallere karşı mitingler düzenlenmesini
  2-Protesto telgrafları çekilmesini
  3-Azınlıklara karşı taşkınlık yapılmamasını istemiştir.
  İngilizlerin baskısı üzerine kendisini geri çağıran İstanbul Hükümetinin telgrafını dikkate almayarak Amasya’ya geçmiştir(12 Haziran 1919).
  Not: Havza Genelgesi Milli Mücadele’nin ilk bildirisi olup bununla Milli bilinç uyandırılmaya çalışılmıştır.
  kelebekk bunu beğendi.
 2. tömbk

  tömbk Üye

  Katılım:
  17 Kasım 2008
  Mesajlar:
  84
  Beğenileri:
  66
  Ödül Puanları:
  0
  AMASYA GENELGESİ (22 HAZİRAN 1919)
  Mustafa Kemal Paşa hazırlanan Amasya Genelgesi’ni yakın arkadaşlarına da imzalatarak bunun şahsi bir girişim olmadığını göstermek ve milli mücadeleyi halka mal etmek istemiştir.
  Kararları:
  1-Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir. (Milli Mücadele’nin gerekçesi)
  2-İstanbul Hükümeti sorumluluklarını yerine getirememektedir.(İstanbul Hükümetine ilk kez karşı çıkılmıştır.)
  3-Vatanın bütünlüğünü ve milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. (Kurtuluş savaşı’nın amacı ve yöntemi belirtilmiş, millet iradesine dayanan yeni bir yönetimin ilk işareti verilmiştir.)
  4-Her türlü etki ve denetimden uzak milli bir kurul (Temsil Heyeti) oluşturulmalıdır. (Erzurum Kongresi’nde sadece D.Anadolu’yu temsil etmek üzere oluşturulan bu kurul Sivas Kongresi’nde bütün yurdu temsil edecek şekilde yetkileri genişletilmiştir.)
  5-Anadolu’nun en güvenli yeri olan Sivas’ta milli bir kongre toplanmalıdır. Bu kongre için her sancaktan milli mücadeleye taraftar, güvenilir üç kişi seçilerek gönderilecektir. (Milli Mücadele’nin tek merkezden ve milletin temsilcileri ile birlikte yürütülmesi hedeflenmiştir.)
  6-Askeri ve sivil teşkilatlar asla dağıtılmayacaktır.
  7-Alınan kararlar milli bir sır olarak saklanacaktır.

  Önemi:
  1)Amasya Genelgesi Milli Mücadele’nin amacını, gerekçesini ve yöntemini belirlemiştir.
  2)Milli bağımsızlık ve milli egemenliği birlikte hedeflemiştir.
  3)Türk İnkılâbı’nın ihtilal safhasını başlatan belgedir.
  Not: Amasya Genelgesi’nin yayınlanması üzerine İstanbul Hükümeti Mustafa Kemal’i görevden almış, o da 7-8 Temmuz 1919 gecesi görevinden ve askerlikten istifa etmiştir.
  Bu kritik aşamada tek düzenli ordumuzun komutanı olan Kazım Karabekir Paşa Mustafa Kemal’i, emrinde olduğunu belirterek teselli etmiş ve milli mücadelenin bölünmesini önlemiştir.
  kelebekk bunu beğendi.
 3. tömbk

  tömbk Üye

  Katılım:
  17 Kasım 2008
  Mesajlar:
  84
  Beğenileri:
  66
  Ödül Puanları:
  0
  ERZURUM KONGRESİ (23 TEMMUZ -7 AĞUSTOS 1919)
  D.Anadolu’da bir Ermeni devleti kurulmasını önlemek amacıyla toplanan bölgesel bir kongredir.
  Kazım Karabekir’in davetiyle kongreye katılan Mustafa Kemal kongre başkanı seçilmiştir.
  Kararları:
  1-Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz. (milli sınırlar…)
  2-Her türlü işgal ve müdahaleye karşı milletçe birlikte savunulacaktır.
  3-İstanbul Hükümeti vatanın bağımsızlığını koruma görevini yerine getiremezse Anadolu’da geçici bir hükümet kurulacaktır.
  4-Kuva-yı Milliye’yi etkin ve milli iradeyi hâkim kılmak esastır.
  5-Manda ve himaye kabul edilemez. Sömürü amacı taşımayan dış yardım kabul edilebilir.
  6-Azınlıklara siyasi hâkimiyetimizi ve sosyal dengemizi bozacak haklar verilemez.
  7-Mebusan Meclisi derhal açılmalıdır.(Hükümetin denetlenmesi ile Milli iradeyi ortaya çıkarmayı hedeflemektedir.)

  Önemi:
  1)Erzurum Kongresi amacı ve toplanış şekli bakımından bölgesel, aldığı kararlar itibarıyla milli bir kongredir.
  2)Dış politika ile ilgili bazı kararlar alması bir meclis gibi hareket ettiğini göstermektedir.
  3)Mandacılık fikri ilk kez reddedilmiştir.
  4)D.Anadolu’daki milli cemiyetler Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmiş,
  Doğu illerini temsilen oluşturulan “Temsil Heyeti” ‘ne Mustafa Kemal başkan seçilmiştir.
  5)Milli egemenliğe dayanan bir yönetim biçiminden bahsedilmiştir.
  kelebekk bunu beğendi.
 4. tömbk

  tömbk Üye

  Katılım:
  17 Kasım 2008
  Mesajlar:
  84
  Beğenileri:
  66
  Ödül Puanları:
  0
  BALIKESİR KONGRESİ (26-30 TEMMUZ 1919)
  Ege Bölgesi’nde Yunan işgalinin yayılmasını önlemek, düzensiz Kuva-yı Milliye birliklerini örgütlemek için toplanmıştır.
  Yunan işgaline birlikte direnilmesi, Batı Anadolu’daki direnişin tek çatı altında toplanması kararlaştırılmıştır.

  ALAŞEHİR KONGRESİ (16-25 TEMMUZ 1919)
  Milli direnişin Afyon-İnegöl hattının batısında, düşman çekilene kadar sürdürülmesi, sorumluluğun özel bir idareye verilmesi kararlaştırılmış, Batı cephesi şekillendirilmeye çalışılmıştır.
  Not: Her iki kongre de birleştirici bir liderden mahrum olması sebebiyle bölgesel nitelikli kongreler olarak kalmışlardır.

  SİVAS KONGRESİ (4-11 EYLÜL 1919)
  Amasya Genelgesi’nde alınan karar gereğince- İngilizlerin bütün baskısı ve İstanbul Hükümeti’nin Elazığ valisi Ali Galip’i kullanarak bütün engelleme çabalarına rağmen- değişik bölgelerden seçilen 38 temsilcinin katılımı ile Sivas Kongresi toplanmıştır.
  Not: Damat Ferit Paşa’nın kongreyi engelleme çabalarına karşılık Temsil Heyeti İstanbul’la bütün ilişkilerini kesmiş; bunun üzerine Damat Ferit Hükümeti düşmüş, yerine milli mücadeleye daha ılımlı yaklaşan Ali Rıza Paşa Hükümeti kurulmuştur.

  Kararları:
  1-Erzurum Kongresi’nde alınan karalar bütün yurdu kapsayacak şekilde genişletilmiştir.
  2-Bütün milli cemiyetler “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adı altında birleştirilmiştir.
  3-Manda ve himaye kesin olarak reddedilmiştir.
  4-Temsil Heyeti’nin yetkileri bütün yurdu kapsayacak şekilde genişletilmiştir.
  5-Mebusan Meclisi’nin derhal açılması için çalışmalar yapılacağı belirtilmiştir.

  Önemi:
  1)Milli Mücadele’nin bir merkezden yönetilmesi sağlanmıştır.
  2)Basın yoluyla da mücadele edebilmek için Milli Mücadele’nin yayın organı olan “İrade-i Milliye” gazetesi çıkarılmaya başlanmıştır.
  3)Bölgesel değil ulusal kurtuluş hedeflenmiştir.
  4)Batı cephesi komutanlığına Ali Fuat Paşa’yı atayan Temsil heyeti ilk kez yürütme yetkisini kullanmıştır.
  5)Sivas Kongresi hem amacı ve toplanış şekli hem de aldığı kararlarla milli bir kongredir.
  6)TBMM’nin provası yapılmıştır.
  kelebekk bunu beğendi.
 5. tömbk

  tömbk Üye

  Katılım:
  17 Kasım 2008
  Mesajlar:
  84
  Beğenileri:
  66
  Ödül Puanları:
  0
  AMASYA GÖRÜŞMELERİ (20-22 EKİM 1919)
  İstanbul hükümeti(Ali Rıza Paşa Kabinesi) ‘nin temsilcisi Bahriye Nazırı Salih Paşa ile Temsil Heyeti başkanı Mustafa Kemal Paşa arasında gerçekleştirilmiştir.
  Kararları:
  1-Sivas Kongresi kararları İstanbul Hükümeti tarafından kabul edilecek
  2-İstanbul Hükümeti işgalcilerle Temsil Kurulu’ndan habersiz antlaşma yapmayacak, işgallere izin vermeyecek
  3-Mebusan Meclisi mümkünse İstanbul dışında toplanacak

  Sonuçları:
  1-İstanbul Hükümeti’nin böyle bir görüşmeyi kabul etmesi Temsil Kurulu’nu resmen ve hukuken tanıdığını göstermektedir.
  2-Temsil Kurulu ve Mustafa Kemal’in etkinliği artmıştır.
  3-Salih Paşa bu maddeleri hükümetine kabul ettiremezse istifa edeceğini söylemiş, Meclis-i Mebusan’ın açılması dışındaki maddeleri kabul ettiremediği halde istifa etmemiştir.


  Temsil Kurulu’nun Ankara’ya Gelişi (27 Aralık 1919)
  Ankara’nın Batı Cephesine yakın olması, coğrafi konumunun güvenlikli, ulaşım ve haberleşmeye elverişli olması, Meclis-i Mebusan’ın çalışmalarının daha yakından takip edilebilmesi gibi sebeplerle
  Temsil Kurulu Ankara’yı merkez olarak seçmiştir.
  Not: İstanbul’un işgal altında olması sebebiyle meclisin açılışına bizzat katılamayan Mustafa Kemal, Anadolu’dan seçilen Milletvekillerinden:
  • Mecliste bir “Müdafaa-i Hukuk Grubu” kurulmasını,
  • “Misak-ı Milli” kararlarının kabul edilmesini,
  • kendisinin Meclis Başkanı seçilmesini istemiştir.
  kelebekk bunu beğendi.

Sayfayı Paylaş