Lise 2 konuları ünite 1 panel,sunum, tartışma ve türleri

Konu 'Dil ve Anlatım Ders Notları' bölümünde HaKan_Han tarafından paylaşıldı.

 1. HaKan_Han

  HaKan_Han Forumdan Uzaklaştırıldı

  Katılım:
  29 Eylül 2008
  Mesajlar:
  9
  Beğenileri:
  9
  Ödül Puanları:
  0

  1.SUNUM

  İnsan hayatı, bir toplumun içinde mevcuttur. Bu toplumda her an insanlarla iletişim
  içindeyiz. Konuşurken, yazarken,bakarken,ve hasılı her zaman bir iletişimle ,bir sunumla
  karşı karşıyayız. Lokantayı seçerken bile garsonların servisine dikkat ederiz. Garsonun dış
  görünüşü, işteki ustalığı, müşteriye karşı tavrı o lokantayı seçmemizde birinci derecede
  etkilidir. Yemekler çok güzel ve kaliteli olabilir; ancak onu sunan bunu gerektiği gibi
  sunmuyorsa yani kendisi bal; yüzü sirke satıyorsa, yemekler ne kadar kaliteli olsa da asla
  bir daha orayı tercih etmeyiz.
  Öğretmenlerimiz derslerde cd, vcd, tepegöz, slayt, internet, bilgisayar gibi teknolojilerden
  yararlanırlarsa; dersi daha iyi sunmak için gayret ederlerse bizim dersi daha iyi anlamamızı
  sağlarlar.
  Sonuç olarak hayatımızın her köşesinde karşılaştığımız sunum konusunu bilmek ve en etkili
  biçimde kullanmamız gerekir.
  Bilgileri yenileyen, pekiştiren, hatırlatan, önemli nokta/an öne çıkaran; bir çalışma
  sonucunu açıklayan; laboratuvar araştırmalarını sunan, anket sonuçlarını ifade eden;
  önemli olay ve olguları dile getirmek üzere yapılan konuşmalara sunum adı verilir.
  Sunumda amaç; bilgileri yenileme, araştırma ve anket sonuçlarını değerlendirme, bilime
  katkıda bulunmadır. Sunumlarda dinleyici kitlesinin, konuya ilgi duyan kişilerden oluşur ve
  sunumda eldeki teknik imkânlardan yararlanmaya özen gösterilir


  Sunumdan önce yapılması gerekenler

  Sunumu yapan kişinin sunumdan önce bazı noktalara dikkat etmesi gerekir.

  Öncelikle bir konu seçilmelidir. Bu konu güncel olmalıdır.

  Sunumun hazırlığında bol ve değişik kaynaktan yararlanmak faydalıdır.

  Sunum yerinin daha önceden görülmesi gerekir.

  Prova yapma, kullanacağı malzemelerin kontrolü sunumu yapan kişinin amacına
  ulaşmasında yararlı olacaktır.


  Sunum sırasında yapılması gerekenler

  Sunum esnasında ciddi, ağırbaşlı, temiz ve derli toplu görünüm önemlidir.

  Sunum yapacak kişi konuşma anında ses tonuna, jest ve mimiklerine, sahneyi veya
  kürsüyü rahat kullanmaya özen göstermelidir.

  Konuşmacının dinleyicilerle, başta bakışlar olmak üzere, vücut diliyle iletişim kurması daha
  etkili olur.

  Konuşmacı ses ve kelimelerin doğru telaffuza özen göstermesi gerekir.

  Sunumda, bilgisayar, cd, disket, projeksiyon cihazı, slayt makineleri, mikrofon gibi
  teknolojik araçlardan faydalanabiliriz.
  Görsel malzemenin en az espri kadar konuşmanıza ilgi ve tat katacağını unutmamalıyız.


  Görsel malzemenin kullanılış amacı:
  Dinleyicilerin verilen bilgileri iyi algılamaları için
  Fikirleri, kavramları vb. anlatırken zaman kazanmak için
  Yanlış anlamalardan kaçınmak için
  Fikirleri sağlamlaştırmak için
  Tat ve espri katmak için
  İyi hazırlanmış görsel malzemeyi, konuşmacı konuyla güzel ve uyumlu bir şekilde kullandığı
  zaman başarılı olur. Aksi durumlarda görsel araçlar dinleyicinin dikkatini dağıtabilir. Başka
  konuşmacı görsel malzeme kullanıyor diye değil, sizin konuşmanız görsel malzeme
  gerektiriyorsa kullanmalısınız.
  Rakamlar, söylendiklerinde anlaşılmaları güç şeylerdir. Görsel olarak sergilendiklerinde daha
  kolay anlaşılır. Konuşmada; %55 görüntü, %38 ses, %7 sözler etkili olduğuna göre
  buradan slaytın önemi daha iyi ortaya çıkar..Bu yüzden sunum esnasında, slaytlarda,
  konunun önemli yönlerini belirten özlü, açık ve etkili ifadeler yer almalıdır.Slayt metinlerini
  dinleyiciler dikkatle okurlar.Slaytlarla konuşma eş zamanlı olarak verilmelidir.

  Sunumda, gerektiğinde daha önce hazırlanmış bazı belgeler, grafikler ve şekiller
  kullanılabilir. Malzemeleri bir başkası kullanacak ise konuşmacı ile malzemeleri kullanan kişi
  arasında uyum kaçınılmazdır.

  Sunumda gereksiz ayrıntılara girilmemesi gerekir.

  Sunum sonrasında yapılması gerekenler

  Sunum yapan konuşmacı sunumdan sonra dinleyicilerin soru sormalarına müsaade etmelidir.

  Konuşmacı sorulan sorulara tartışmaya girmeden doyurucu,açık ve net cevaplar vermelidir.

  2. PANEL
  Panel tartışma türlerinden bir tanesidir.Toplumu ilgilendiren bir konunun dinleyiciler
  önünde, sohbet havası içinde, uzmanları tarafından tartışıldığı konuşmalara panel denir.
  Açık oturum ile panel özellikleri yönüyle birbirlerine çok benzerler. Hatta bazı kitaplarda
  panel ile açık oturum aynı konuşma türü olarak verilir. Arada sadece üslup farkı vardır.

  Panelde amaç, bir konuda karara varmaktan ziyade sorunu çeşitli yönleriyle aydınlatmak,
  farklı görüşlerle farklı anlayışları ortaya koymaktır.

  Panelde de bir başkan bulunur. Konuşmacı sayısı 3 ile 6 arasında değişebilir.
  Konuşmacılar, uzmanı oldukları konunun ayrı birer yönünü ele alırlar. Konuşmalar, açık
  oturumda olduğu gibi başkanın verdiği sıraya ve süreye göre yapılır.

  Panelin sonunda, dinleyiciler panel üyelerine soru sorabilirler. Tartışma dinleyicilere de
  geçerse o zaman tartışma, forum şekline dönüşür

  3.TARTIŞMA

  Bilgi, paylaşarak çoğalır. Eğer ilk insandan bu yana insanlar düşüncelerini birbirleriyle
  paylaşmasalardı doğru, iyi ve güzeli bulamazlardı. Bilimin ve teknolojinin gelişmesini de bu
  bilgi paylaşımına borçluyuz. Bütün bunlar da tartışmayla olur. Tartışma, bir nevi
  paylaşmadır. Her şeyin zıttıyla var olduğunu düşünürsek, tartışmada her düşüncenin
  karşıtını alarak zenginleşir. Tartışmayla analiz ve sentez yeteneğimizi geliştiririz. Kısaca
  tartışma olmasaydı insanlık gelişmez, hayat tekdüze, renksiz ve tatsız olurdu.
  Bir sorunun tartışılarak çözülebileceğine inanıyoruz. Bir konu enine boyuna tartışılarak
  artıları, eksileri ortaya konur. Böylece bir uzlaşma sağlanabilir."Doğrular, düşüncelerin
  çarpışmasıyla ortaya çıkar." sözü, tartışmanın önemini ortaya koyan bir sözdür. İnsanlar,
  farklı farklı düşüncelere sahiptir. "Akıl akıldan üstündür." derler atalarımız. Buradan
  hareketle farklı fikirlerin ortaya konduğu tartışmalarda bizim bilmediğimiz veya farklı
  açıdan bakmadığımız fikirleri görme imkânı bulabiliriz. Böylece paylaşılan bu fikirler bizleri
  doğruya ulaştırır.

  Tartışma, bir konu çevresinde lehte ve aleyhte karşılıklı düşünceleri ortaya koyma,
  problemlere cevap ve çözüm bulma; gerçek, doğru, iyi ve güzel olanı birlikte aramaktır.
  (Doğru, iyi ve güzelin zamana bağlı olduğunu unutmamak gerekir.)
  Tartışmada; karşılıklı saygı ve hoşgörü, nazik, toleranslı, sabırlı olma; konuşma kurallarına,
  verilen zamana ve sıraya uyma amaca ulaşmada yararlıdır.
  Tartışmada bir konuda edinilmiş peşin hükümlerin, önceden alınmış kesin kararların, bilineni
  farklı cümlelerle devamlı tekrar etmenin, konu dışına çıkmanın tartışmaya yarar
  sağlamayacağı açıktır.
  Tartışmayı yöneten bir başkana ihtiyaç vardır. Başkanın; konuyu ortaya koyup
  sınırlaması; konuşmacıların konu dışına çıkmalarını, konuyla ilgisiz ve gereksiz
  konuşmalarını engellemesi, konuşmacıların birbirini suçlamaya yönelik konuşmalarına
  izin vermemesi, tartışmanın kurallarına uygun yürütülmesini ve bir sonuca ulaştırılmasını,
  bu sonucun da bir rapor haline getirilmesini sağlaması gerekir.

  Bazı tartışmaların sonuçları yalnızca basın aracılığıyla duyurulur; bazıları ise basına ve
  halka açık olur. Dinleyicilerin huzurunda, dinleyiciler için gerçekleştirilen bu tartışmalarda
  konuşmacılar tartışma konusundaki bilgi, birikim, görgü, düşünce ve kanaatlerini halka
  iletirler; onları bilgilendirmeyi, yönlendirmeyi amaçlarlar. Bu tip tartışmalarda kamuoyu
  yaratma endişesi konuşmacı-dinleyici ilişkisini belirleyen önemli faktördür. Tartışmalar
  düzenleniş amaçlarına, hedef dinleyici kitlesinin zevk, kültür ve anlayışına göre değişik
  nitelikler kazanır.

  Tartışmalarda dil, gönderme ve anlatım işleviyle kullanılır. Burada dilin çift işlevliliğinden
  söz edebiliriz. Mesela “Açık oturum, bal rengi, ipek böceği, karış karış, ruh bilimi, un
  helvası, yaban gülü. Bunların her biri birer birleşik kelimedir. Birleşik kelime, çünkü iki
  söz bir araya geliyor ve tek bir kavrama karşılık olu¬yor. Ama bu tek kavramı oluşturan
  sözlerden her biri kendi anlamını koruyor. Bunlar ayrı yazmakla bir kelime olma özelliğini
  yitirmez." cümleleri dilin gönderme işlevi olan cümlelerdir.
  “Teşekkür ederim Sayın Başkan. Burada oturan hocalarımızın hepsi bizden oldukça büyük
  ve bazıları şahsen hocam oldular. Bu yüzden incitici veya kıncı şeyler söylemem tabi ki
  beklenemez." Cümlelerinde ise dil, anlatım işleviyle kullanılmıştır.

  AÇIK OTURUM

  Geniş halk kitlelerini ilgilendiren bir konunun, uzmanlarınca bir başkan yönetiminde dinleyici
  grubu önünde tartışıldığı konuşmalara açık oturum denir. Açık oturum, büyük bir salonda
  dinleyiciler önünde yapılabileceği gibi stüdyoya davet edilen dinleyiciler önünde veya
  dinleyici grubu olmadan da radyoda ya da televizyonda yapılabilir.

  Konuşmacı sayısının üç veya beş kişi olarak tespit edildiği açık oturumlarda başkan önce
  konuyu açıklar, sonra konuşmacıları tanıtır ve sırayla söz verir. Başkanın konu hakkında
  bilgi sahibi olması gerekir. Başkan, sırasıyla ve dönüşümlü olarak konuşmacılara sorular
  yöneltir, gerektiğinde kısa bir değerlendirme yapar. Tartışma boyunca tarafsız olmak,
  konuşmacılara verilen süreyi dengeli bir şekilde ayarlamak, tartışma kurallarının dışına
  çıkılmasını engellemek başkanın görevleri arasındadır.
  Açık oturumun süresi konuya göre ayarlanmalıdır.

  BİLGİ ŞÖLENİ ( SEMPOZYUM)
  Bir konunun çeşitli yönleri üzerinde, aynı oturumda, konunun uzmanı değişik kimseler
  tarafından (çoğunlukla akademik konularda) yapılan seri konuşmalara bilgi şöleni
  (sempozyum) denir.

  Bilgi şöleni, diğer konuşma türlerine göre daha ilmi ve ciddi bir sohbet havası içinde geçer.
  Konuşmacılar, konuyu kendi ilgi alanları açısından ele alırlar. Mesela, Yunus Emre konulu
  bir bilgi şöleninde konuşmacılardan biri onun yaşadığı dönemdeki siyasi gelişmeleri ele
  alırken; bir başkası Yunus Emre'nin şiirlerindeki insan sevgisinden bahsedebilir.
  Bilgi şöleninde amaç, konuyu tartışmak değil, uzmanları tarafından olumlu ve olumsuz
  yönleriyle değerlendirilerek konuya bir çözüm üretmektir. Konuşmaların sonunda oturum
  başkanı, konuyu özetler ve çıkan sonucu dinleyicilere aktarır.

  Bilgi şölenini, oturum başkanı yönetir. Konuşmacı üyelerin sayısı üç ile altı arasında
  değişebilir.
  Üyelerin konuşma süreleri genellikle beş dakikadan az, yirmi dakikadan çok olmaz. Bilgi
  şöleni, konunun önemine ve uzunluğuna göre oturumlar halinde, ayrı salonlarda birkaç
  gün boyunca da sürebilir. Bu nitelikteki konuşmalar genellikle akademik konularda olur.

  FORUM

  Bir başkanın yönetiminde, toplumu ilgilendiren bir konuda, farklı gruplardan oluşan
  dinleyicilerin söz sırası alarak konuşma kuralları içerisinde yaptıkları tartışmalara forum denir.
  Forum, panelin devamında yapılacaksa başkan, panelin süresini bir saat; forumun
  süresini de yarım saat olarak sınırlayabilir. Bu durumda, panelden sonra forum yapılacağı
  konuşmalara başlanmadan duyurulmalıdır.

  Forum, toplu tartışmaların başlı başına bir çeşidi sayılmamakla birlikte, dinleyicilerin konu
  üzerinde daha aktif ve farklı bakış açılarıyla düşünmelerini sağlar. Foruma davet edilen
  uzmanların görüşlerine de müracaat edilerek ortaya çıkabilecek yanlış anlayışların önüne
  geçilir.

  Esasen forumda amaç belli kararlara varmak değil, konuyu değişik anlayışlarla, farklı
  boyutlarıyla ortaya koymaktır.

  Forumda söz alan dinleyiciler, konuyla ilgisi olmayan özel sorunlarına değinmemelidir.

  Sorular kısa, açık ve net olmalı, tartışma saygı kuralları içerisinde, kıncılıktan uzak,
  samimi bir hava içerisinde yapılmalı, tartışmadan beklenen amaca yardımcı olunmalıdır.

  MÜNAZARA
  Birer cümle halinde ifade edilen bir tezle antitezin, iki grup arasında bir hakem heyeti
  (jüri) huzurunda tartışıldığı konuşmalara münazara denir. Tartışmalarda yarışma kaygısı
  olmadığı halde, münazaralar birer fikir ve söz yarışmasıdır.
  Tartışmalar için geçerli olan kurallar, münazaralar için de geçerlidir.

  Bir başkan yönetiminde, jüri önünde yapılan münazarada gruplardaki konuşmacı sayısı bir
  ile dört arasında değişebilir. Her grup kendi grup sözcüsünü (veya başkanını) önceden
  belirler. Münazaranın uygulanış şekilleri arasında küçük farklılıklar olmakla birlikte grup
  sözcüleri sırasıyla gruptaki arkadaşları tanıtırlar ve konuyu hangi yönlerden ele alacaklarını
  belirtirler. Daha sonra grup üyeleri konuşmalarını yapar. Son olarak sözcüler
  savunmalarını yaparak münazarayı bitirirler. Jüri, konuşmacıların hazırlıklarını,
  savunmalarını ve konuşmadaki başarılarını göz önünde bulundurarak bir değerlendirme
  yapar ve galip tarafı belirler. Münazaralar genellikle sınıf ortamında yapılan tartışmalardır.
  Bü$rA_124 ve berkay0652 bunu beğendi.
 2. seren_gül

  seren_gül Üye

  Katılım:
  16 Eylül 2008
  Mesajlar:
  28
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  Çok teşekkürler bilgi verdiğin için...
 3. berkay0652

  berkay0652 Üye

  Katılım:
  25 Mart 2009
  Mesajlar:
  1
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  Teşekkürler. :)
 4. denisssz

  denisssz Forumdan Uzaklaştırıldı

  Katılım:
  5 Ağustos 2009
  Mesajlar:
  227
  Beğenileri:
  70
  Ödül Puanları:
  0
 5. Emine Şahin

  Emine Şahin Üye

  Katılım:
  20 Aralık 2010
  Mesajlar:
  84
  Beğenileri:
  11
  Ödül Puanları:
  0
 6. Bü$rA_124

  Bü$rA_124 Üye

  Katılım:
  19 Nisan 2010
  Mesajlar:
  30
  Beğenileri:
  11
  Ödül Puanları:
  0
  teşekkürler...:)

Sayfayı Paylaş