lys soru dağılımları

Konu 'Lisansa Yerleştirme Sınavları (LYS)' bölümünde mügüş_emoş tarafından paylaşıldı.

 1. mügüş_emoş

  mügüş_emoş Üye

  Katılım:
  25 Kasım 2008
  Mesajlar:
  36
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0

  Arkadaşlar lysnin konulara göre soru dağılımını yazabilir misiniz ? Şimdiden teşekkür ederim :)
 2. Mαvi αdα.

  Mαvi αdα. Üye

  Katılım:
  17 Eylül 2011
  Mesajlar:
  74
  Beğenileri:
  52
  Ödül Puanları:
  0
  » LYS Edebiyat Konular


  SÖZ SANATLARI
  Söz Sanatları
  NAZIM - NESİR BİLGİLERİ
  Nazım Bilgileri
  Nesir Bilgileri
  TÜRK EDEBİYATI TARİHİ (I)
  İslamiyet Öncesi ve Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı
  Halk Edebiyatı
  Divan Edebiyatı
  Tanzimat Öncesi KARMA
  TÜRK EDEBİYATI TARİHİ (II)
  Tanzimat Edebiyatı
  Servet-i Fünun Edebiyatı
  Tanzimat - Servet-i Fünun - Fecr-i Âti Edebiyatı
  TÜRK EDEBİYATI TARİHİ (III)
  Milli Edebiyat
  Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı
  Tanzimat Sonrası KARMA
  BATI EDEBİYATI
  Sanat Akımları
  Batı Edebiyarı  » LYS Tarih Konuları
  GENEL TÜRK TARİHİ
  İlk Türk Devletleri
  Türk İslam Devletleri
  Türkiye (Anadolu) Tarihi

  OSMANLI TARİHİ
  Beylikten Devlete (00 - )
  Dünya Gücü: Osmanlı Devleti ( - 00)
  Arayış Yılları (XVII. yüzyıl)
  Diplomasi ve Değişim (XVIII. yüzyıl)
  En Uzun Yüzyıl (00 - )

  ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ
  XX. Yüzyıl Başlarında Dünya
  II. Dünya Savaşı
  Soğuk Savaş Dönemi
  .çYumuşama Dönemi ve Sonrası
  Küreselleşen Dünya
  » LYS Coğrafya Konuları
  DOĞAL SİSTEMLER
  Topografya ve Kayaçlar
  Levha Hareketlerinin Etkileri
  Levha Hareketlerinin Etkileri
  Doğadaki üç Unsur ( Su - Türkiye'nin Su varlığı)
  Doğadaki üç Unsur ( Toprak- Türkiye'de Toprak Tipleri ve Toprak Kullanımı)
  Doğadaki üç Unsur ( Bitki- Türkiye'de Görülen Bitki Türleri)
  Biyoçeşitlilik
  Ekosistemin İşleyişi
  Enerji akışı ve madde döngüsü
  Hidroelektrik Potansiyel
  Doğadaki ekstrem Olaylar
  BEŞERİ SİSTEMLER
  Nüfusun Gelişimi ve Dağılışı
  Nüfusun Nitelikleri
  Göçlerin neden ve sonuçları
  Nüfus Politikaları ve Şehirlerin Fonksiyonları
  Türkiye'nin Nüfus Özellikleri ve Hareketleri
  Türkiye'de Yerleşmeler ve Nüfusun Geleceği
  Türkiye'nin Nufus Politikası
  EKONOMİK FAALİYETLER
  Doğal ve Beşeri Unsurların Ekonomiye Etkileri
  Doğal ve Beşeri Unsurların Ekonomiye Etkileri
  Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflandırılması
  Ekonomiye Yön Veren Güç(Doğal Kaynaklar)
  MEKANSAL BİR SENTEZ: TÜRKİYE
  Türkiye'nin Coğrafi Konumu (medeniyetlerin Merkezi Türkiye) - Jeopolitiği
  Türkiye Ekonomisini Etkileyen Faktörler
  Türkiye'de Tarım ve Tarım Ürünleri
  Türkiye'de Tarım ve Tarım Ürünleri
  Türkiye'de Hayvancılık
  Türkiye'nin Madenleri ve Enerji Kaynakları
  Sanayi ve Turizm (Genel)
  Türkiye'de Sanayi ve Turizm
  Dünya'da Ulaşım ve Ticaret
  Türkiye'de ve Ulaşım ve Ticaret
  Ekonomil Faaliyetler (Genel)
  ÇEVRE VE TOPLUM
  Doğal Afetler
  Türkiye'de Doğal Afetler
  Doğal Kaynaklar ve Çevre
  Doğal Kaynakların Keşfi ve Kullanımı ve Çevreye Etkileri
  Doğal KaynaklarınKüresel Etkileri
  Küresel Çevre Sorunları
  Küresel Çevre Sorunları
  KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ÜLKELER
  Fiziki ve Beşeri Coğrafya Özelliklerine Göre Bölgeler
  Türkiye'nin Coğrafi Bölgeleri( Kıyı Bölgeleri)
  Türkiye'nin Coğrafi Bölgeleri( İç Bölgeler)
  Türkiye'nin Coğrafi Bölgeleri
  Ülkeleri Tanıyalım
  Ülkeleri Tanıyalım
  Ülkeleri Tanıyalım
  Küreselleşmenin Etkileri (Örgütler)  » LYS Sosyoloji Konuları
  SOSYOLOJİNİN ALANI
  Sosyolojiye Giriş - Sosyolojinin Konusu
  Sosyolojinin Diğer Bilimlerle İlişkisi
  Sosyolojinin Yöntem ve Araştırma Teknikleri
  SOSYAL YAPI VE İLİŞKİLER
  Sosyal Yapı Kavramı, Sosyal İişki, Statü ve Rol
  Sosyal Değer, Norm ve Kontrol
  Sosyal Grup, Yığın ve Kategori
  Sosyal Tabakalaşma - Yatay ve Dikey Hareketlilik
  Sosyal Tabakalaşma - Yatay ve Dikey Hareketlilik
  KÜLTÜR VE TOPLUMSAL KURUMLAR
  Kültürün Tanımı, Unsurları ve Özellikleri
  Toplumsal Kurumlar - Aile
  Ekonomi
  Din ve Siyaset
  Din ve Siyaset
  SOSYAL DEĞİŞME VE GELİŞME
  Sosyal Değişme
  Sosyal gelişme
  Sosyal gelişme


  » LYS Mantık Konuları
  KLASİK MANTIK
  Kavram ve Terim - Terim çeşitleri
  Kavramlar Arası İlişkiler
  tümel - tanım
  Önerme - Önerme Türleri
  Önermeler arası ilişkiler
  Kıyas
  Kıyas
  SEMBOLİK MANTIK
  Önermeler Mantığı - Sembolleştirme - Ana Eklem
  Önermeler Mantığında (Tutarlılık, Geçerlilik Denetlemesi)
  Önermeler Mantığında ( Eşdeğerlikve Çıkarım Geçerliliği Denetlemesi)
  Yüklemler Mantığı
  Yüklemler Mantığında geçerlilik tutarlılık denetlemesi
  Çok Değerli Mantık (Kiplik, Varlık ve Özdeşlik Mantığı)
  Çok Değerli Mantık (Kiplik, Varlık ve Özdeşlik Mantığı)
  MANTIĞIN UYGULAMALARI
  Mantığın Uygulamaları - Mantık Felsefesi


  » LYS Psikoloji Konuları
  PSİKOLOJİNİN ALANI
  Psikolojiye Giriş, Psikolojinin Konusu
  Psikolojide Yaklaşımlar
  Psikolojinin Uzmanlık Alanları
  Psikolojide Yöntem
  ORGANİZMA VE ÇEVRESİ
  Uyarım
  Güdülenme
  Duyum - Algı
  Algının Özellikleri
  ÖĞRENME
  Öğrenme
  Öğrenme Yolları
  Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler
  Bellek ve Düşünme
  ZEKÂ VE KİŞİLİK
  Tanımı, Çeşitleri ve Kişilik Kuramları
  RUH SAĞLIĞI
  Ruh Sağlığı - Engellenme - Çatışma
  Savunma Mekanizmaları
  BİREYİN DAVRANIŞINDA SOSYAL ETKİLER
  Sosyal Davranış, Tutum, Gençlik Dönemi ve Kimlik Oluşumu
  ygslys.blogcu.com

  » LYS Matematik Konuları
  POLİNOMLAR - ÖZDEŞLİKLER
  Polinomlar
  Özdeşlikler - Çarpanlara Ayırma
  Rasyonel İfadelerin Sadeleştirilmesi
  Polinomlar - Özdeşlikler Karma
  İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER, EŞİTSİZLİKLER VE PARABOL
  İkinci Dereceden Denklemler
  Kök - Katsayı Bağıntıları - Denklem Kurma
  Eşitsizlikler - Eşitsizlik Sistemleri
  Parabol
  İkinci Dereceden Denklemler - Eşitsizlikler - Parabol Karma
  PERMÜTASYON - KOMBİNASYON - BİNOM VE OLASILIK
  Permütasyon
  Kombinasyon ve Binom
  Olasılık
  Permütasyon - Kombinasyon - Binom - Olasılık Karma
  TRİGONOMETRİ
  Trigonometri -
  Trigonometri -
  Trigonometri -
  Trigonometri -
  Trigonometri -
  Trigonometri -
  Trigonometri -
  Trigonometri -
  KARMAŞIK SAYILAR
  Karmaşık Sayılar ve Dört İşlem
  Kutupsal Koordinatlar, Karmaşık Sayının Trigonometrik Biçimi
  LOGARİTMA
  Logaritmanın Özellikleri
  Üslü ve Logaritmik Denklemler
  Logaritmik Eşitsizlikler - Logaritma Fonksiyonlarının Grafiği
  Logaritma Karma
  TOPLAM VE ÇARPIM SEMBOLLERİ - DİZİLER
  Toplam ve Çarpım Sembolleri
  Dizi Kavramı - Artan ve Azalan Diziler
  Aritmetik Diziler
  Geometrik Diziler
  Toplam ve Çarpım Sembolleri - Diziler Karma
  MATRİS VE DETERMİNANT
  Matris ve Determinant
  Matris ve Determinant
  FONKSİYONLAR
  Fonksiyonlarda İşlemler - Parçalı Fonksiyon
  Mutlak Değerli Fonksiyonlar
  Mutlak Değerli Fonksiyonların Grafiği
  Fonksiyonlar Karma
  0FONKSİYONLARDA LİMİT VE SÜREKLİLİK
  0Limit Kavramı - Soldan ve Sağdan Limit
  0Limitte Belirsizlik Durumları
  0Limitte Belirsizlik Durumları - Süreklilik
  0Fonksiyonlarda Limit Karma
  TÜREV
  Türev Kavramı - Sol ve Sağ Türev - Türev Alma Kuralları
  Bileşke ve Mutlak Değerli Fonksiyonlarda Türev
  Trigonometrik - Üstel ve Logaritmik Fonksiyonların Türevi
  Kapalı Fonksiyonların - Parametrik Fonksiyonların Türevleri - Türevde Zincir Kuralı - Ters Fonsiyon Türevleri
  Türevin Geometrik Anlamı
  Artan ve Azalan Fonksiyonlar - Ekstremum Noktaları - İkinci Türevin Geometrik Anlamı - Ortalama Değer Teoremleri
  Türevin Limite Uygulanması (L'hospital kuralı)
  Polinom Fonksiyonların Grafiği
  Asimptot Kavramı
  Türev Karma
  Türev Karma
  Türev Karma
  Türev Karma
  .mTürev Karma
  İNTEGRAL
  Belirsiz İntegral - İntegral Alma Kuralları
  Belirsiz İntegral - İntegral Alma Kuralları
  Basit Kesirlere Ayırma - Kısmi İntegral - Dönüşüm Yaparak İntegral Alma
  Belirli İntegral
  İntegralin Uygulamaları (Eğri Altında Kalan Alan)
  Eğrilerle Sınırlı Bölgenin Alanı - Dönel Cisimlerin Hacimleri
  İntegral Karma
  İntegral Karma
  İntegral Karma
  İntegral Karma  » LYS Geometri Konuları
  ÜÇGENLER
  Üçgende Açılar ve Bağıntılar
  Üçgenlerde Eşlik
  Üçgenin Elemanları
  Dik Üçgen
  İkizkenar Üçgen
  Eşkenar Üçgen
  Üçgende Alan

  BENZERLİK
  Temel Orantı
  Üçgenlerin Benzerliği - Benzerlik Teoremleri
  Benzer Şekillerde Alan

  ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER
  Dörtgenler - Deltoid
  Yamuk
  Paralelkenar
  Eşkenar Dörtgen
  Dikdörtgen
  Kare

  ÇEMBERLER
  Çemberde Uzunluk (Teğet - Kiriş - Yarıçap)
  Çemberlerin Birbirine Göre Durumları ve Ortak Teğetleri
  Teğetler Dörtgeni - Üçgenin Çemberleri
  Çemberde Kuvvet - Benzerlik
  Dairenin Alanı

  ANALİTİK GEOMETRİ
  İki Doğrunun Konumu - Doğru Demeti - İki Doğru Arasındaki Açının Tanjantı - Noktanın Doğruya Uzaklığı
  Çemberin Analitik İncelenmesi -
  Çemberin Analitik İncelenmesi -
  Koniklerin Analitik İncelenmesi
  Düzlemde Vektörler
  Uzayda Doğru Ve Düzlem Denklemleri


  » LYS Fizik Konuları
  KUVVET - DENGE
  Kuvvet - Denge
  MOMENT - DENGE - KÜTLE MERKEZİ
  Moment Tanımı
  Paralel Kuvvetler - Kütle Merkezi
  DOĞRUSAL HAREKET
  Doğrusal Hareket ve Grafikleri
  İvmeli Hareket ve Grafikleri
  Bileşik ve Bağıl Hareket
  DİNAMİK
  Newton'un Hareket Kanunları
  Newton'un Hareket Kanunları
  Eylemsizlik ve Çekim Kütlesi
  İŞ - GÜÇ - ENERJİ
  Enerji Dönüşümleri
  Enerji Dönüşümleri - Yay Potansiyel Enerjisi
  ATIŞLAR
  Serbest Düşme - Düşey Atış
  Yatay ve Eğik Atış
  Serbest Düşmede Limit Hız - Atışlar
  DAİRESEL HAREKET - BASİT HARMONİK HAREKET - GENEL ÇEKİM
  Dairesel Hareket Genel Kavramlar
  Dairesel Hareket ve Uygulamalar
  Basit Harmonik Hareket
  Basit Harmonik Hareket
  Newton'un Genel Çekim Yasası
  İTME VE MOMENTUM
  Genel Kavramlar
  Esnek Olmayan Çarpışmalar
  Esnek Çarpışmalar
  Mekanik - Genel Tekrar
  ELEKTROSTATİK
  Elektriksel Kuvvet - Elektriksel Alan
  Elektriksel Kuvvet - Elektriksel Alan
  Elektriksel Potansiyel Enerji
  Elektriksel Potansiyel Enerji
  Sığa ve Kondansatörler
  Sığa ve Kondansatörler
  0ELEKTRİK AKIMI
  0Ohm Kanunu - Dirençlerin Bağlanması
  0Dirençlerin Bağlanması
  0Akımın Isı ve Kimyasal Etkisi
  0Akımın Isı ve Kimyasal Etkisi
  ELEKTRİK AKIMININ MAGNETİK ETKİSİ
  Mıknatıslar
  Akımın Magnetik Etkisi - Magnetik Alan
  Akımın Magnetik Etkisi - Magnetik Alan
  Magnetik Kuvvet
  İNDİKSİYON AKIMI - ALTERNATİF AKIM
  İndiksiyon ve Özindiksiyon Akımı
  Alternatif Akım
  Alternatif Akım - Transformatörler
  Elektrik Akımı Genel
  IŞIK BİLGİSİ
  Aydınlanma
  KÜRESEL AYNALAR
  Küresel Aynalarda Özel Işınlar
  Küresel Aynalarda Görüntüler
  IŞIĞIN KIRILMASI
  Işığın Kırılması
  MERCEKLER
  Merceklerde Özel Işınlar
  Merceklerde Görüntüler
  DALGALAR
  Dalgalar İle İlgili Kavramlar
  Yay Dalgaları
  Su Dalgaları
  Dalgaların Girişimi
  Dalgaların Girişimi
  IŞIK TEORİLERİ
  Işığın Dalga Modeli - Çift Yarıkta Girişim - Tek Yarıkta Kırınım
  Işığın Dalga Modeli - Çift Yarıkta Girişim - Tek Yarıkta Kırınım
  Compton Olayı - Işık Teorileri
  Fotoelektriksel Olay
  Fotoelektriksel Olay
  ATOM TEORİSİ
  Elektromagnetik Dalgalar
  Atom Teorisi
  Atom Teorisi
  Atom Teorisi
  0YÜKLÜ PARÇALARIN HAREKETLERİ
  0Yüklü Parçaların Elektriksel Alanda Hareketleri
  0Yüklü Parçaların Elektriksel Alanda Hareketleri  » LYS Kimya Konuları
  KİMYASAL HESAPLAMALAR
  Kimyasal Hesaplamalar, Artan Maddesi olan Tepkimeler
  Saf Olmayan Maddelerin Kullanıldığı Tepkimeler, Karışım Problemleri
  GAZLAR
  Genel Özellikler, Kinetik Teori, Gaz Basıncının Ölçülmesi
  P, V, n, T İlişkileri
  Kısmi Basınç ve Gazların Karıştırılması
  ÇÖZELTİLER
  Çözeltiler ve Özellikleri, Çözünürlük
  Çözeltilerin Derişimleri
  Buhar Basıncı, Kaynama ve Donma Noktası
  ÇEKİRDEK KİMYASI
  Radyoaktiflik ve Radyoaktif Bozunmalar
  Çekirdek Tepkimeleri ve Yarılanma Süresi
  KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ
  Entalpi Kavramı, Tepkime Entalpisi, Endotermik ve Ekzotermik Tepkimeler
  Oluşma Entalpisi, Yanma Entalpisi, Hess Yasası
  KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ
  Hız Kavramı, Tepkime Mekanizması, Hız Denklemi, Çarpışma Teorisi,
  Aktifleşme Enerjisi ve Potansiyel Enerji Diyagramı, Tepkime Hızını Etkileyen Etmenler
  KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE
  Denge Kavramı, Denge Bağıntısı, Denge Sabiti
  Dengenin Nitel ve Nicel İncelenmesi
  Dengeye Etki Eden Etmenler
  ÇÖZÜNÜRLÜK DENGELERİ
  Çözünürlük, Çözünürlük Denge Bağıntısı, Çözünürlük Çarpımı
  Çözünürlük Dengesine Etki Eden Etmenler, Çökelti Oluşumu
  SULU ÇÖZELTİLERDE ASİT VE BAZ DENGELERİ
  Asit ve Baz Tanımları, Özellikleri, H+ ve OH- İyonu Derişimleri, pH ve pOH Kavramları
  Asit ve Baz Kuvvetleri, Zayıf Asit ve Baz Dengeleri
  Asit ve Bazların Nötrleşme Tepkimeleri, Hidroliz ve Tampon Çözeltiler, Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri
  0İNDİRGENME - YÜKSELTGENME TEPKİMELERİ
  0İndirgenme - Yükseltgenme Kavramları ve Redoks Tepkimeleri
  0Aktiflik, Yarı Tepkime Kavramı, Kimyasal Piller
  0Kimyasal Piller ve Elektroliz
  KİMYASAL BAĞLAR
  Atomlar Arası Kimyasal Bağlar
  Molekül Şekilleri, Hibritleşme, Molekül Polarlığı
  Yoğun Fazda Maddeyi Bir Arada Tutan Kuvvetler
  HİDROKARBONLAR
  Hidrokarbonların Sınıflandırılması ve Alkanlar
  Alkenler ve Özellikleri
  Alkinler ve Özellikleri
  Aromatik Hidrokarbonlar
  FONKSİYONLU ORGANİK BİLEŞİKLER
  Alkoller ve Eterler
  Alkoller ve Eterler
  Aldehitler ve Ketonlar
  Kar***silli Asitler ve Esterler
  Oksiasitler, Aminoasitler, Aminler ve Karbonhidratlar  » LYS Biyoloji Konuları
  FOTOSENTEZ VE KEMOSENTEZ
  Fotosentez - I (Fotosentez Yapan Yapı ve Organizmalar)
  Fotosentez - Il (Fotosentez Mekanizması)
  Fotosentez - III (Fotosentezi Etkileyen Faktörler, Kemosentez)
  Fotosentez-IV (KARMA)
  HÜCRE SOLUNUMLARI
  Hücre Solunumları - I (Oksijensiz Solunum)
  Hücre Solunumları - II (Oksijenli Solunum)
  Hücre Solunumları (KARMA)
  NÜKLEİK ASİTLER VE PROTEİN SENTEZİ
  Nükleik Asitler - I (DNA ve Replikasyon)
  Nükleik Asitler - II (RNA Çeşitleri ve Protein Sentezi)
  HÜCRE BÖLÜNMELERİ
  Hücre Bölünmeleri - I (Hücrenin Yaşam Döngüsü ve Mitoz Bölünme)
  Hücre Bölünmeleri - II (Mayoz Bölünme)
  Hücre Bölünmeleri - III (KARMA)
  ÜREME VE GELİŞME
  Üreme ve Gelişme - I (Eşeysiz ve Eşeyli Üremeler)
  Üreme ve Gelişme - II ( Bitkilerde Üreme ve Gelişme)
  Üreme ve Gelişme - III (Hayvanlarda Üreme)
  Üreme ve Gelişme - IV (Hayvanlarda ve İnsanda Gelişme)
  Üreme ve Gelişme - V (KARMA)
  KALITIM
  Kalıtım - I (Mendelin Çalışmaları, Fenotip Çeşitliliği ve Kalıtsal Adaptasyonlar)
  Kalıtım - Il (Eş Baskınlık, Çok Alellik)
  Kalıtım - IIl (Bağlı Genler , Ayrılmama , Eşeye Bağlı Kalıtım)
  Kalıtım - IV (Populasyon Genetiği)
  Kalıtım - V (KARMA)
  DOKULAR
  Dokular - I (Bitkisel Dokular)
  Dokular - II (Hayvansal Dokular)
  Dokular - III (KARMA)
  TAŞIMA VE DOLAŞIM SİSTEMLERİ
  Taşıma ve Dolaşım Sistemleri - I (Bitkilerde Taşıma Sistemi)
  Taşıma ve Dolaşım Sistemleri - II (Hayvanlarda Dolaşım Sistemi)
  Taşıma ve Dolaşım Sistemleri - III (İnsanda Dolaşım ve Lenf Sistemi)
  Taşıma ve Dolaşım Sistemleri - IV (KARMA)
  SİNDİRİM SİSTEMLERİ
  Sindirim Sistemleri - I (Hücre İçi ve Hücre Dışı Sindirim, Hayvanlarda Sindirim)
  Sindirim Sistemleri - II (İnsanlarda Sindirim Sistemi)
  0SOLUNUM SİSTEMLERİ
  0Solunum Sistemleri - I
  0Solunum Sistemleri - II
  BOŞALTIM SİSTEMLERİ
  Boşaltım Sistemleri
  Sindirim, Solunum, Boşaltım Sistemleri (KARMA)
  DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER
  Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler - I (Sinir Sistemi)
  Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler - II (Sinir Hücresi ve İmpuls iletimi)
  Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler - III (Duyu Organları - Göz ve Kulak)
  Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler - IV (Duyu Organları - Burun, Dil ve Deri)
  Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler - V (Endokrin Sistem ve Bitki Hormonları)
  Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler - VI (İnsanda Hormonal Düzenleme)
  Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler - VII (KARMA)
  DESTEK VE HAREKET SİSTEMLERİ
  Destek ve Hareket Sistemleri - I (Bitkilerde Destek Dokular, Hareket)
  Destek ve Hareket Sistemleri - II (İskelet Sistemi)
  Destek ve Hareket Sistemleri - III (Kas Sistemi)
  Destek ve Hareket Sistemleri - IV (KARMA)
  BİYOTEKNOLOJİ VE GENETİK MÜHENDİSLİĞİ, CANLILARDA DAVRANIŞ
  Biyoteknoloji ve Genetik Mühendisliği, Canlılarda Davranış
  YAŞAMIN BAŞLANGICI VE EVRİM İLE İLGİLİ GÖRÜŞLER
  Yaşamın Başlangıcı ve Evrim İle İlgili Görüşler
  beanatolia ve αуѕєgüℓ bunu beğendi.

Sayfayı Paylaş