Metalurji Teknolojisi

Konu 'Metalurji Teknolojisi' bölümünde Moderatör Latif tarafından paylaşıldı.

 1. Moderatör Latif

  Moderatör Latif Moderatör Yönetici Moderatör

  Katılım:
  28 Eylül 2011
  Mesajlar:
  1.367
  Beğenileri:
  626
  Ödül Puanları:
  113

  Endüstrinin temeli olan Dökümcülük “Maden ve Alaşımları ergitip, kalıplara dökerek istenen şekli vermektir” diye tanımlanır. Dökümcülük ülkemizin ve dünya ülkelerinin ağır sanayi kolunu teşkil eder. Doğada bulunan maden filizleri çıkarıldıktan sonra, çeşitli yöntemlerle ergitilerek hammadde haline getirilir. Hammadde daha sonra amaçlarına göre kurulmuş küçüklü, büyüklü döküm atölye ve fabrikalarında diğer maden ve alaşımlarla karıştırılarak ergitilir. Ergitilmiş bu alaşım çeşitli makineler ve yedek parçaların dökümünde kullanılır. Endüstrisi gelişmiş ve güçlenmiş ülkelerin sanayisi incelendiğinde döküm endüstrisinin gelişmiş olduğu görülür. Dökümcülükte her bir bölüm ayrı bir uzmanlık gerektirmektedir. Bu alanda eğitim gören öğrenciler; kum hazırlama, kalıp yapma, maça yapımı, ergitme ocaklarını çalıştırma bakım ve onarımını yapma, maden ergitimi ve dökümü, dökülen işleri temizleme, kalite kontrol ve laboratuar işlemleri ile ilgili yeterlilikleri kazanmaktadır. Bu alanda eğitim gören öğrenciler;kendi iş yerlerini açabildikleri gibi döküm endüstrisini ilgilendiren dallarda geniş istihdam imkanına sahiptirler.


  METALURJİ TEKNOLOJİSİ MESLEK ALANI
  1-Döküm Dalı
  2-İzabe Dalı


  METALURJİ TEKNOLOJİSİ ALANIN
  TANIMI : Metalürji Teknolojisi meslek alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen meslek alanıdır.  ALANIN AMACI : Metalürji Teknolojisi alanı altında yer alan meslekte, sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.  DAL PROGRAMLARI, TANIMLARI VE AMAÇLARI

  1. DÖKÜM
  Tanımı: Dökümcünün sahip olduğu, kalıp, maça yapımı, kalite kontrol, metal ergitme ve dökümü yapma yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.


  Amacı: Metalürji Teknolojisi alanında dökümcülük mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.  2. İZABE
  Tanımı: İzabecinin sahip olduğu, kalıp maça yapımı, metal ergitme ve dökümü, kok üretimi, ham demir üretimi, çelik üretimi, kalite kontrol ve ısıl işlem yapma yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.


  Amacı: Metalürji Teknolojisi alanında izabecilik mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanlarıYetiştirmek amaçlanmaktadır.  GİRİŞ KOŞULLARI

  Öğrencilerin sağlık durumu, Metalürji Teknolojisi alanı altında yer alan mesleklerin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmalıdır.

  İSTİHDAM ALANLARI
  Metalürji Teknolojisi alanından mezun olan öğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıklarıYeterlikler doğrultusunda;

  1. Döküm fabrikaları,
  2. Döküm atölyeleri,
  3. Entegre demir çelik işletmeleri vb. Yerlerde çalışabilirler.
  YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER
  Program; geniş tabanlı ve modüler yapıda düzenlendiğinden, Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği çerçevesinde yatay ve dikey geçişlere olanak sağlanır.


  1. Alan/dalda sertifika, belge ve diplomaya götüren tüm programlar ve dallar arasında geçiş yapılabilir.
  2. Diploma almaya hak kazanan öğrenci, Metalurji Teknolojisi alanının devamı niteliğindeki programların veya bu alana en yakın programların uygulandığı meslek yüksek okuluna sınavsız geçiş yapabilir ya da sınav sonuçlarına göre diğer yüksek öğrenim kurumlarını tercih edebilir.  BELGELENDİRME
  1. Mezun olan öğrenciye alanda/dalda diploma verilir.
  2. Öğrencinin seçtiği dal ile ilgili aldığı tüm dersler ve modüller diploma ekinde belirtilir.
  3. Öğrenciye, programdan ayrıldığında veya mezun olduğunda, kazandığı yeterlikleri gösteren ve bir yaygın mesleki ve teknik eğitim programı ile aynı yeterlikleri kazanan kişilere eş değer belge verilir.
  4. Öğrencinin kazandığı mesleki yeterlikler sertifikaya yönelik belgelendirmelerde değerlendirilir.


  EĞİTİM SÜRESİ
  1. Alan programının toplam eğitim süresi, 9. sınıftan sonra 3 öğretim yılı olarak planlanmıştır.
  2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, Metalurji Teknolojisi alanı haftalık ders çizelgesi, dersler ve modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.  ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Modüler öğretime yönelik ağırlıklı olarak bireyse öğrenmeyi destekleyici yöntem ve teknikler uygulanır.
  1. Öğretmenler öğrencilere rehberlik eder.
  2. Öğrenciler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.
  3. Öğrencilerin aktif olması sağlanır.
  4. Öğrenciler araştırmaya yönlendirilir.
  5. Öğrenciler kendi kendilerini değerlendirebilir.
  6. Öğrencilere yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.


  İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR
  Öğrenciler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularındaçevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, döküm firmaları, döküm atölyeleri ve meslek elemanları ile iş birliği yapılarak yönlendirilir.  ÖĞRENCİ KAZANIMLARI


  Programın sonunda seçtiği dala/mesleğe yönelik olarak öğrenci;
  1. Alandaki ortak temel, bilgi ve becerileri kazanabilecektir.
  2. Metalurji Teknolojisi alanının temel yeterliklerine sahip olabilecektir.
  3. Dalın gerektirdiği işleri yapabilecektir.4. Dalın gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.

  DALLARDAKİ ZORUNLU DERSLER


  Döküm Dalı• Temel Döküm Teknolojileri• Kalıplama• Döküm laboratuarı İzabe Dalı• Temel Döküm Teknolojileri• Kok Üretimi• Ham Demir Üretimi


  İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ
  Her okul, İşletmelerde Beceri Eğitimi dersinin içeriğini, ağırlıklı olarak dala ait modüller olmak üzere, bölgesel özellikler ve sektörün beklentilerini yansıtacak modüllerden oluşturur. Ancak bölgesel özellikler ve sektör beklentilerini yansıtacak modüller programda yer almıyorsa, yeni modül içerikleri hazırlanarak programa eklenir. Dersin içeriği; sektör temsilcileri,okuldaki koordinatör öğretmenler ve alan öğretmenlerinin kararı ile planlanarak uygulanır.İşletmelerde Beceri Eğitimi dersi Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre yapılır. İşletmelerde beceri eğitimi yapılamayan okul türlerinde öğrenciler, ilgili mevzuat doğrultusunda yaz döneminde staj yaparlar.  TEKNİK YABANCI DİL
  Metalurji Teknolojisi alanında kullanılan teknik terimler, kavramlar ve metinlerin Türkçe-İngilizce anlamları ile ilgili gerekli bilgilerin verildiği derstir. Bu derste öğrenciye, mesleğinin gerektirdiği teknik terminolojiyi kullanarak yabancı dilde dinleme, okuma, yazma, konuşma ve iletişim kurma yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.Sayfayı Paylaş