Milli Edebiyat Dönemi,Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı Anlatımı Slaytı

Konu 'Slaytlar' bölümünde hilly tarafından paylaşıldı.

 1. hilly

  hilly Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  15 Şubat 2009
  Mesajlar:
  1.548
  Beğenileri:
  1.711
  Ödül Puanları:
  113

  MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ (1911-1923)

  1911 yılında Selanik’te çıkan “Genç Kalemler” dergisinde Ömer Seyfettin’in “Yeni Lisan” adlı makalesinin yayımlanmasıyla başlar. Milli Edebiyat hareketi öncelikle bir dil hareketidir. Sade Türkçe’nin bir dava olarak ele alınması ilk kez bu dergide ortaya konulmuştur. “Milli Edebiyat” terimi de ilk defa bu dergide kullanılmıştır.

  Bu dönem sanatçılarının şiir anlayışıyla, Fecr-i Ati topluluğunun şiir anlayışı birbirinden pek farklı değildir. “Şiir vicdani bir keyfiyettir” düşüncesinde olan şairleri bireysel konuları işlerler. Daha sonra 1917 yılında yaptıkları bir toplantıda, hece ölçüsünü kullanma, günlük konuşma diliyle yazma noktasında birleşen şairlerin, içerik konusunda her birinin ayrı bir yaklaşımda olduğu gözlenir. Bu dönem sanatçıları Divan edebiyatını, Doğu edebiyatının, sonrasını ise Batı edebiyatının taklitçisi olmakla suçlarlar.

  Şiirde daha çok bireysel konulara yönelen bu dönem sanatçıları, roman ve öyküde sosyal meselelere eğilmişler; milliyetçilik düşüncesi, Kurtuluş savaşı gibi konuları ele almışlardır. Konuların İstanbul dışına çıkarılması da bu dönemin belirgin özelliklerindendir. Ayrıca “aşk” bu dönem roman ve hikayesinin en önemli temasi olarak dikkat çeker. Bu eserlerde dil günlük konuşma dilidir.

  MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİNİN DİL ANLAYIŞI

  1) Yabancı dilbilgisi kuralları, Arapça, Farsça ad ve sıfat tamlamaları bırakılmalıdır.

  2) Yabancı sözcükler, kendi dillerinde dilbilgisi bakımından hangi türden olursa olsun, Türkçede ne olarak kullanılıyorsa, dilbilgisi yönünden o türden sayılmalıdır.

  3) Arapça ve Farsça’dan gelen sözcüklerden, konuşma diline kadar girip yaygınlaşmış olanlar Türkçeleşmiş sayılmalı ve kullanılmalıdır.

  4) İstanbul hanımlarının günlük konuşma dili esas alınmalıdır.

  5) Terimler bilimle ilgili oldukları için aynen kullanılmalıdır.

  6) Türkiye Türkçesine diğer Türk lehçelerinden sözcük alınmamalıdır.

  MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ SANATÇILARI:

  ÖMER SEYFETTİN (1884-1920): Milli Edebiyat hareketinin önderlerinden olan sanatçı daha çok hikayeleriyle tanınmıştır. “Yeni Lisan” makalesinde ortaya koyduğu görüşlerini, hikayelerinde uygulamaya çalışmış ve başarılı olmuştur. Dilimizin sadeleşmesinde önemli yeri olan Ömer Seyfettin, anılarından, tarihteki kahramanlıklardan ve günlük yaşayışlardan yararlanarak, gücünü çekici anlatımından, olaylardan alan, çoğunlukla beklenmedik sonuçlarla biten hikayeleriyle edebiyatımızda önemli bir yer tutar.

  Hikayeleri: İlk Düşen Ak, Yüksek Ökçeler, Bomba, Gizli Mabet, Asılzadeler, Bahar ve Kelebekler, Beyaz Lale....adı verilen kitaplarda toplanmıştır.

  ZİYA GÖKALP (1876-1924): Şiiri, düşüncelerini halka yaymak için bir araç olarak kabul eden sanatçı, bu türde sanatsal yönden güçlü ürünler vermemiştir. Daha çok Türkçülük düşüncesini sistemleştiren bir düşünür ve sosyolog olarak tanınmıştır. Önceleri, bütün dünya Türklerini bir bayrak altında toplamayı amaçlayan “Turancılık ”görüşüne bağlıyken, sonraları “Türkiye Türkçülüğü” düşüncesine yönelir. Günlük konuşma diliyle yazı dilinin birleştirilmesi gerektiğine inanan sanatçı eserlerinde bunu başarıyla uygular. Şiirlerinde hece ölçüsünü kullanan Ziya Gökalp (Turan adlı şiiri hariç), konu olarak daha çok eski Türk tarihine, İslameyiet önçesi dönemlere yönelir. Ayyrıca yurt, millet, ahlak, din ve uygarlık gibi konuları da eğitici bir yaklaşımla ele alır.

  Eserleri:

  Şiir: Kızıl Elma, Altın Işık, Yeni Hayat

  Nesir: “Türkçülüğün Esasları”, “Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak”; “Türk Medeniyeti Tarihi”, “Malta Mektupları”.

  REFİK HALİT KARAY (1888-1965): Milli Edebiyat ve Cumhuriyet döneminin en ünlü öykü ve roman yazarlarındandır. Önce Fecr-i Ati edebiyatına 1917’den sonra ise Milli Edebiyata katılır. Kurtuluş Savaşı’na karşı yazılarından dolayı tutklanacağı zaman Halep’e kaçar. Çıkarılan bir af üzerine 1938’de Türkiye’ye döner. Anadolu gerçeğinin ilk olarak Refik Halit Karay 'ın “Memleket Hikayeleri” adlı yapıtıyla edebiyata girdiği kabul ediler. Güçlü bir gözlemci olan yazar, betimlemelerinde de nesneldir. Realist bir anlayışa sahip olan yazarın sade bir dili ve yalın bir anlatımı vardır. Mizah ve eleştiri onun yapıtlarının ayrılmaz unsurlarıdır. Öykü ve romandan başka, anı, deneme, fıkra ve tiyatro türlerinde de eserler vermiştir.

  Eserleri:

  Öykü: Memleket Hikayeleri , Gurbet Hikayeleri

  Roman: Sürgün , Hilgün, Bugünün Saraylısı, İstanbul’un bir Yüzü......

  Kirpinin dedikleri (Mizah yazıları).

  HALİDE EDİP ADIVAR (1884-1964): Daha çok İngilizi edebiyatındaki romanlardın etkilenen sanatçının eserlerini üç grupta inceleyebiliriz. Kadın psikolojisine eğildi romanları (Seviye Talip, Raik’in Annesi, Handan), Kurtuluş Savaşı’nı anlattığı romanları (Vurun *****ye, Ateşten Gömlek), toplumsal konuları ele aldığı töre romanları (Sinekli Bakkal, Tatarcık, Sonsuz Panayır....)

  Dilbilgisi kurallarına ve anlatıma pek özen göstermeyen sanatçinin diğer önemli eserleri şunlardır:

  Yeni Turan, Kalp Ağrısı, Zeyno’nun Oğlu (Roman)

  Türk’ün Ateşle imtihanı, Mor salkımlı Ev (Anı)

  Harap mabetler, Dağü Çıkan Kurt, Kubbede Kalan Hoş Sada (Hikaye)

  Ayrıca santçının birçok araştırma yazısı ve çevirisi vardır.

  REŞAT NURİ GÜNTEKİN (1889-1956): Realist bir analyışa sahip olan yazar Milli Eğitim müfettişliği görevi ile Anadolu’yu dolaşmış, buradaki yaşamı gözlemlemiş, bu gözlemlerini yalın bir dil ve anlatımla eserlerinde dile getirmiştir.

  Reşat Nuri Güntekin , romanlarında yoğun bir Anadolu atmosferi vardır. Bu atmosfer içinde yurt ve toplam gerçeklerini, töreden kaynaklanan doğru ya da yanlış inanışları ele alır. Bu konular, öykülerinde, mizah unsuruyla da berleştirilerek verilir. Yazar, ilk ününü, duygulsal bir aşkı dile getirdiği ve birçok yönleriyle Anodul’yu anlattığı “Çalıkuşu” romanıyla sağlamıştır. Sanatçının önemli eserleri şunlardır:

  Roman: Çalıkuşu, Damga, Yeşil Gece, Yaprak Dökümü, Bir Kadın Düşmanı, Miskinler Tekkesi, Kan Davası...

  Öyküler: Tanrı Misafiri, Leyla ile Mecnun, Olağan İşler...

  Oyunları: Hançer, Hülleci, Tanrı Dağı Ziyafeti...

  MEHMET FUAT KÖPRÜLÜ (1890-1966): Türk Edebiyatı araştırmalarını sistemleştiren ve edebiyat tarihçişi olarak ün kazanan sanatçının eserleri de bu yoldadır. Bugün bilinen birçok şair Mehmet Fuat Köprülü 'nün arıştırmaları sonucunda ortaya çıkarılmıştır.

  Eserleri:

  Türk Edebiyatı Tarihi, Türk Edebiyatında ilk Mutasavvuflar, Divan Edebiyatı Antolojisi, Türk Saz Şairleri Antolojisi.

  YAKUP KARDİ KARAOSMANOGLU (1889-1974): Yakup Kadri Karaosmanoğlu , romanlarında kusursuz bir anlatım ve sağlam tekniği ile dikkat çeken sanatçı, tarihi ve sosyal olaylardan her birini bir romanına konu edinerek, Tanzimat dönemiyle Atatürk Türkiyesi arasındaki dönem ve kuşakların geçirdikleri sosyal değişiklik ve bunalımları yaşayış ve görüş ayrılıklarını işlemiş: düşünce ve teze dayalı özlü yapıtlar vermiştir. Eserlerini ve içereklerini şöyle inceleyebiliriz:

  “Hep o şarkı ” da Abdülaziz döneminin yaşamı,

  “Bir Sürgün ”de II. Abdülhamit’in baskılı yönetimiyle savaşmak için Fransa’ya kaçan Jön Türkler,

  “Kiralik Konak”ta Tanzimat’tan I. Dünya Savaşı’na kadar yetişen üç kaşaktaki görüş ayrılığı,

  “Hüküm Gecesi” nde Meşrutiyet devrinindeki Bektaşi tekkelerinin durumu,

  “Sodom ve Gomore” de mütareke döneminde, işgal altındaki İstanbul’da ortaya çıkan ahlaki çöküntü,

  “Yaban”da Kurtuluş Savaşı yıllanrındaki bir Anadolu köyü,

  “Ankara” da yeni başkentin üç dönemi,

  “Panorama I, II” de Cumhuriyet döneminin 1952’ye kadarki durumunu bir bir ele almıştır.

  Diğer eserleri:

  Anı: Zoraki Diplomat, Politikada 45 yıl,Vatan Yolunda, Gençlik ve Edebiyat Hatıraları....

  Monografi: Ahmet Haşim, Atatürk

  Mensur şiirleri: Erenlerin Bağından, Okun Ucundan

  Hikayeleri: Bir Serencam, Rahmet, Milli Savaş Hikayeleri

  Tiyatro eserleri: Nirvana, Veda, Sağanak, Mağara

  Önemli Makaleleri: İzmir’den Bursa’ya, Ergenekon, Kadınlık ve Kadınlarımız....  YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958): Milli Edebiyat hareketini makaleleri ve konferanslarıyla destekleyen Yahya Kemal in, esasen , kendine özgü Milli Edebiyat’ınkinden farklı bir anlayışı vardır. İstanbul şairi olarak tanınır. Omanlı İmparatorluğunun geçmişteki parlak günlerine büyük bir özlem duyar. Başlıca konuları: İstanbul, tarih, yurt sevgisi, aşk, ölüm ve sonsuzluktur. Divan şiirinin özünü kakalama çabası içinde olan sanatçı, eski şiirin ölçü, uyak ve ahenk unsurunu ön planda tutmuştur. Onun eserlerinde malzeme eski, şiir ise yenidir. Örneğin, Divan Edebiyatında aşkı terrennüm eden gazel biçimiyle kahramanlık şiirleri ve Istanbul’a duyduğu sevgiyi dile getiren şiirler yazmıştır.

  Şiir kitapları: kendi Gök Kubbemiz, Eski Şiirin Rüzgarıyla, Rübailer,

  Nesir Kitapları: Aziz İstanbul, Eğil Dağlar, Siyasi ve Edebi Portreler, Siyasi Hikayeler, Edebiyat Dair.  HECENİN BEŞ ŞAİRİ (BEŞ HECECİLER)  Bu şariler 19117de Selanik’te “Genç Kalemler”le başlayan Milli Edebiyat akımının ilklerine bağlı olarak, halk şiirimizin özelliklerinden, yerli kaynaklarımızdan yararlanarak, şiirimizin aruzdan heceye geçişinde önemli rol aynamışlardır. Şiirlerinde Anadolu manzaralarını ve Anadolu yaşayışını coşkulu bir dille işlemişlerdir. Hece ölçüsünün genellikle 11’li ve 14’lü kalıbını kullanmışlardır. Daha sonraları, yeni biçimler arayarak oldukça uzun şiirler de yazmışlardır. Eserlerindeki dil ise konuşma dilidir. Bu şarirlerimiz şunlardır:  HALİT FAHRİ OZANSOY

  ENİS BEHİÇ KORYÜREK

  YUSUF ZİYA ORTAÇ

  ORHAN SEYFİ ORHON

  FARUZ NAFIZ ÇAMLIBEL  Cumhuriyetin ilanından sonra edebiyatımız, çağdaş anlayışlar doğrultusunda gelişmesini başarıyla sürdürmüştür. Cumhuriyetin ilk yıllarında “Beş Hececiler” olarak adlandırılan şairler topluluğu, en parlak dönemlerini yaşamaktaydı. Yine bu yıllarda Kurtuluş Savaşı’nın etkisiyle edebiyatta genel olarak Anadolu’ya bir yönelim başlar.

  Bu dönemin özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:

  1- Yazı diliyle konuşma dili arasındaki fark ortadan kalkmış dildeki sadeleşme çama.arı aralıksız olarak sürmüştür.

  2- Edebiyatımız bu dönemde toplumcu bir karakter kazanmış gerçekçi bir anlayış güdülmüştür.

  3- Aruz ölçüsünün yerini hece ölçüsü almış, şiirlerde de günlük konuşma dili kullanılmıştır. Yine bu dönemde şiirin biçimce daha da serbestleşmesi sağlanmıştır.

  4- Şiir, roman, hikaye ve tiyatro gibi türlerde önemli gelişmeler olmuştur.

  5- Cumhuriyetin kuruluşuyla 1940 (İkinci Dünya Savaşı) yılları arasında eser veren şair ve yazarlar genellikle daha önceki Milli Edebiyat akımının etkisinde tam anlamıyla “yerli” ve “halka doğru” ; veya Batı’nın, özellikle Fransız edebiyatının etkisinde kişisel yollarında yürümüşlerdir.

  Yine bu dönemde (1928) ortaya çıkan “Yedi Meşaleciler”, “Beş Hececiler” gerçeklere dayanmayan “memleket edebiyatı” anlayışına sahip olmakla suçlamışlardır. Amaçları “canlı, samimim ve gerçekçi olmak” şeklinde açıklamışlardır. “Yedi Meşaleciler” adını almalarının nedeni ise “Yedi Meşale” adlı derginin etrafında toplanmış olmaları ve bu adla ortak bir yapıt yayınlamalarıdır. Bu sanatçılar şunlardır:

  MUAMMER LÜFTİ BAHŞİ

  VASVİ MAHİR KOCATÜRK

  ZİYA OSMAN SABA

  SABRİ ESAT SİYAVUŞGİL

  CEVDET KUDRET SOLOK

  YAŞAR NABİ NAYIR

  KENAN HULUSİ KORAY

  1940 SONRASI EDEBİYATI

  İkinci Dünya Savaşı sonrasında “insan”, “yaşam” ve “dünya” arasında güvenilir olmayı gerektirir; yeni ortaya çıkan dünya görüşleri; sanat anlayışımızda köklü değişikliklere yol açar.

  Hikaye, roman ve tiyatro eserlerinde “yurt” ve “köy” sorunlarına yönelim başladı.

  1940 yılında Orhan Veli Kanık, Melik Cevdet Anday, Oktay Rıfat Horozcu, “Garip” adlı bir şiir kitabı yayınlayarak yeni bir hareketi başlattılar. Buna “I. YENİ ŞİİR HAREKETİ” adı verildi. Amaçları, şiirde iç ahengi yakalamaktır. Dış ahenk ögesi olan ölçü ve uyağa önem vermezler. Söz sanatların şiir için zararlı bulmuşlar ve şiirin kaynağının bilinçaltı olması gerektiğini savunmuşlardır. “Şiir halka seslenmelidir” anlayışıyla günlük hayatta olan her şeyi şiire konu olarak almışlardır.

  Daha sonraları ortaya çıkan ve “İKİNCİ YENİLER” adı verilen şairler ise “şiir için sanat ” anlayışına dayanan, sürrealizmden daha aşırı bir soyutlama anlayışını sürdürmüşlerdir. Bu sanatçılardan bazıları şunlardır: İlhan Berk, Turgut Uyar, Edip Cansever, Cemal Süreya, Ece Ayhan.

  1940’tan Sonraki Türk Edebiyatında Roman ve Hikayede Sosyal (toplumsal)Gerçekçiler:

  Bu akım ; bir meseleyi, bir derdi ortaya koyarak, topluma faydalı olmak istiyordu. İlk ürünleri, Anadolu köy romancılığıdır. Konuları: işçi-ırgat hayatı,sınıf çatışmaları,grev-lokavt gibi durumlar, toprak-su kavgaları...

  Önemli Temsilcileri:

  Kemal Tahir: Konularını cezaevi yaşantılarından , Kurtuluş Savaşı’ndan, eşkıya menkıbelerinden aldı. Gerçek bir Anadolu romanı oluşturdu.

  Eserleri: Roman:Yorgun Savaşçı,Devlet Ana ...

  Orhan Kemal: Hayatına girmiş yüzlerce kişinin kader ve direnişlerini yazdı. Sürükleyicilik,tabiilik, gerçeklik eserlerinin özelliğidir.

  Eserleri :Roman: Murtaza, Hanımın Çiftliği...Tiyatro:72.Koğuş...

  Yaşar Kemal: Genellikle Çukurova insanının hayat savaşlarını şiirli bir dille yazdı. Tezli romanı savunur. Folklor unsurları ve güçlü doğa tasvirleri görülür.

  Eserleri: Roman:İnce Memet, Yer Demir Gök Bakır, Teneke...

  Fakir Baykurt: İçinde doğup yetiştiği köylülerin hayatını yazmıştır.

  Eserleri: Roman: Yılanların Öcü, Tırpan, Kara Ahmet Destanı...Hikaye: Can Parası.

  5) Bağımsız Yazarlar:

  Halikarnas Balıkçısı (Cevdet Şakir Kabaağaçlı): Konularını daima Ege ve Akdeniz kıyılarından çıkardı.; balıkçıları, sünger avcilarını...işledi.

  Eserleri: Hikaye: Merhaba Akdeniz...Roman :Deniz Gurbetçileri..

  Haldun Taner: Gücünü gözlem, mizah ve yergiden alan hikayeleriyle tanındı. Epik tiyatro türünde eserler verdi.

  Eserleri: Hikaye: Şişhane’ye Yağmur yağıyordu, On İkiye Bir Var...Tiyatro:Keşanlı Ali Destanı, Sersem Kocanın Kurnaz Kocası...

  Tarık Buğra: Tek adamın dengesiz, bazen alaycı, bazen acılı tedirginliğini ele alır.

  Eserleri:Roman:Küçük Ağa , İbişin Rüyası...

  Diğer Bağımsız Yazarlar:

  Samet Ağaoğlu, Oktay Akbal, Selim İleri , Cengiz Dağcı, Füruzan, Orhan Pamuk.

  6)Tiyatro:

  Vedat Nedim Tör (kör), Turgut Özakman (duvarların ötesi, Sarı Pınar), Güngör Dilmen (Midas’ın Kulakları ) , Sermet Çağan (Ayak Bacak Fabrikası) , Cevat Fehmi Başkut (Paydos, Buzlar Çözülmeden, Harputta Bir Amerikalı)

  Deneme ve Eleştiri:

  Nurullah Ataç : Deneme, eleştiri yazdı. Çeviriler yaptı. Türkçe’nin özleşmesi için yılmadan savaştı. Yeni bir dil ve anlatım biçimi yarattı.

  Eserleri:Günlerin Getirdiği, Okuruma Mektuplar...

  Suut Kemal Yetkin: Edebiyatın çeşitli konularında özlü ve açık bir anlatımla yazdı.

  Eserleri:Denemeler, Edebiyat Konuşmaları..

  CUMHURİYET DÖNEMİ EDEBİYATI

  Milli edebiyat, 1911 yılında Selanik’te çıkan “Genç Kalemler” dergisinde Ömer Seyfettin’in “Yeni Lisan” adlı makalesinin yayımlanmasıyla başlar.

  Özellikleri:

  · Arapça ve Farsça dil bilgisi kuralları ile bazı istisnalar dışında bu kurala göre yapılmış tamlamalar kullanılmamalıdır.

  · A. Ve F. ile birlikte yabancı kelimeler Türkçedeki kullanımına göre değerlendirilmeli, Türkçe telaffuzlarına göre yazılıp söylenmeli.

  · A. Ve F.kelime yerine mümkün olduğunca Türkçe kelimeler kullanılmalı ;ancak konuşma diline girip yaygınlaşmış olanlar Türkçeleşmiş sayılarak kullanılmalı.

  · Türkiye Türkçesine ve öteki Türk lehçelerinden kelime alma yoluna gidilebilir.

  · İstanbul halkının günlük konuşma dili esas alınmalı.

  · Terimler bilim ilgili olduğu için bilim dilinde kıllanılan A.ve F. terimlerin kullanımına devam edilmeli.

  · Şiirde daha çok bireysel konulara yönelen bu dönem sanatçıları, roman ve öyküde sosyal meselelere eğilmişler; milliyetçilik düşüncesi, Kurtuluş Savaşı, gibi konuları ele almışlardır. Konuların İstanbul dışına çıkarılması da bu dönemin belirgin özelliklerindendir.

  · Sade Türkçe ve hece vezninin kullanıldığı bir edebiyat akımıdır.  · Milli Edebiyat Sanatçıları:

  Mehmet Emin Yurdakul

  Ziya Gökalp

  Ali Canip Yöntem

  Ömer Seyfettin

  Mehmet Fuat Köprülü

  Ahmet Hikmet Müftüoğlu…  · Milli Edebiyat Akımından Etkilenen Sanatçılar:  Yakup Kadri Karaosmanoğlu

  Halide Edip Adıvar

  Reşat Nuri Güntekin

  Refik Halit Karay

  Falih Rıfkı Atay  BEŞ HECECİLER

  Özellikleri:

  · Şiirlerinde Anadolu’yu coşkulu bir dille anlattılar.

  · Milli Edebiyatın ölçü, biçim ve nazım şekillerini benimsemiş, o doğrultuda eserler vermişlerdir.

  · Dize kümelerinde dörtlüklere bağlı kalmayıp yeni biçimler aramışlardır.

  · İlk şiirlerinde aruzu kullanan Beş Hececiler şiire I. Dünya Savaşı ve Milli Mücadele döneminde başlamışlardır.

  · Şiirde sade ve özentisiz olmayı tercih etmişler, eserlerinde konuşma dilini kullanmışlardır.

  · Gerçekçi olmak istemişler ancak hemen hepsi romantizme sürüklenmiştir.

  · Beş Hececiler:

  Faruk Nafiz Çamlıbel

  Enis Behiç Koryürek

  Halit Fahri Ozansoy

  Orhan Seyfi Orhon

  Yusuf Ziya Ortaç

  GARİP AKIMI (I. YENİ)  · 1941’de Orhan Veli Kanık, Oktay Rıfat ve Melih Cevdet birlikte yayımladıkları Garip adlı şiir kitabının önsözünde bu akımın ilkelerini ortaya koydular.

  Özellikleri:  · Şiirde ölçüyü bırakıp serbest şiir yazma yoluna gittiler.

  · Uyağı şiir için gerekli olmaktan çıkardılar.

  · Her şeyi şiirin konusu haline getirdiler. Böylece şairane duygular şiirden uzaklaştırdılar.

  · Her türlü sözcüğün şiirde kullanılmasını savundular, böylece gün****k küçük sorunlar, halktan kişiler, sokak… şiire girdi.

  · Şiirde bütün güzelliğini benimsediler.

  · Şiirin düşünce ve zekadan güç alarak yaşama sevincini anlatması gerektiğini söylediler.

  · Dilin sanatlardan arındırılmış olarak doğal biçimde kullanılması gerektiğini savundular.

  · Şiirde toplumsal aksaklıkları eleştirdiler.

  · Şiirde mizaha yer verdiler.
  İKİNCİ YENİ

  Özellikleri:

  · Orhan Veli arkadaşlarının yalın anlatımına tepki olarak doğmuştur.

  · II. Yeni şiirimizde çok uzun soluklu olmasa, geniş bir okuyucu kitlesi bulamasa da Türk şiirine yeni boyutlar getirmiştir.

  · “şiir için şiir” anlayışıyla hareket etmişler; erdem, ahlak, toplum ve gerçek gibi konuların şiirin dışında tutulması gerektiğini savunmuşlardır.

  · Onlara göre anlamlı olmak şiir için önemli değildir.

  · II. Yeni’ye göre şiir bir öykü anlatma aracı değildir. Öteki edebi türlerden kesin çizgilerle ayrılmalıdır. Bu yüzden konuyu ve olayı şiirden atmışlardır.

  · Eşya, görünüm ve insanı gerçeküstücülükten daha aşırı bir soyutlama ile anlatmayı amaç edinmişlerdir.

  · Onlara göre şiirde ahenk, ölçü ve uyakla değil; musiki ve anlatım zenginliği ile sağlanmalıdır.

  II. Yeni Sanatçıları:

  Sezai Karakoç

  Edip Cansever

  Turgut Uyar

  İlhan Berk

  Cemal Süreya

  Ece Ayhan

  20.YÜZYIL TÜRK EDEBİYATINDA BAĞIMSIZ SANATÇILAR

  Milli Edebiyatçılarla aynı dönemde yaşadığı halde bu akıma bağlı olmayan sanatçılar şunlardır:

  Ahmet Haşim

  Hüseyin Rahmi Gürpınar

  Mehmet Akif Ersoy

  Yahya Kemal Beyatlı

  Ahmet Rasim

  Rıza Tevfik Bölükbaşı

  CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI

  Genel Özellikleri:

  · Yazı diliyle konuşma dili arasındaki fark ortadan kalkmış, dilde sadeleşme çabaları aralıksız sürmüştür.

  · Edebiyatımız bu dönemde toplumcu bir karakter kazanmış, edebiyatta gerçekçi bir anlayış güdülmüştür.

  · Aruzun yerini hece vezni almış, şiirlerde de günlük konuşma dili kullanılmıştır.

  · Şiirin biçimce serbestleşmesi sağlanmıştır.

  · Şiir, roman, hikaye ve tiyatro gibi türler gelişmiş, bu türlerde başarılı ürünler verilmiştir.

  · İstanbul dışında da pek çok edebiyatçı yetişmiştir.

  · Öykü ve romanda toplumsal gerçekçilik egemin olmuştur.

  YEDİ MEŞALECİLER

  · Beş Hececilerin gerçekçilik ve içtenlikten uzak şiirlerine tepki olarak doğmuştur.

  · Girişimlerini “canlılık, samimiyet ve sürekli yenilik” olarak özetlediler ancak bunu gerçekleştiremediler.

  · Hece vezninden yola çıktılar, biçimde bir yenilik yapamadılar.

  · Özde ise Verlaine, Mallerme, özellikle de Baudelarie gibi Fransız ozanlarını örnek aldılar.

  · Olayları daha gerçekçi bir gözle, içten ve yeni bir ruhla anlatmak istediler.

  · Konuları olabildiğince genişletmeye çalıştılar.

  · Şiirlerinde izlenimciliğin tesiri görülür. (tablo gibi şiir)

  · Topluluk 1928’de Meşale Dergisi’nin kapanmasıyla dağıldı.

  · Yedi Meşaleciler:

  Yaşar Nabi Nayır

  Ziya Osman Saba

  Vasfi Mahir Kocatürk

  Kenan Hulusi Koray

  Sabri Esat Siyavuşgil

  Cevdet Kudret Solok

  Muammer Lütfi Bahşi

  TOPLUMSAL GERÇEKÇİLER

  Özellikleri:

  · I. ve II. Yeni’ye tepki olarak ortaya çıkmıştır.

  · Sosyal olaylara ve toplumsal meselelere yönelmişlerdir.

  · Eserlerinde köy hayatını ve köylülerin sorunlarını ele alan bu sanatçılar yurt gerçeklerini anlatmak gerektiğini savunmuşlardır.

  · Özellikle hikaye ve roman türünde başarılı olmuşlardır.

  Sanatçıları:

  Nazım Hikmet

  Rıfat Ilgaz

  Ahmet Arif

  Kemal Tahir

  Orhan Kemal…

  Ekli Dosyalar:

 2. akasya_gulu

  akasya_gulu Üye

  Katılım:
  4 Mart 2009
  Mesajlar:
  2
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  tesekkürler
  Son düzenleyen: Moderatör: 17 Mayıs 2009
 3. hilly

  hilly Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  15 Şubat 2009
  Mesajlar:
  1.548
  Beğenileri:
  1.711
  Ödül Puanları:
  113
  teşekkür butonuna basman yeterli;)ve kısaltma kullanma mod'a bildiriyorum
 4. havva_havva

  havva_havva Üye

  Katılım:
  25 Nisan 2009
  Mesajlar:
  46
  Beğenileri:
  4
  Ödül Puanları:
  9
  çok teşekkür ederm çok iyi olmuş:::.
 5. hilly

  hilly Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  15 Şubat 2009
  Mesajlar:
  1.548
  Beğenileri:
  1.711
  Ödül Puanları:
  113
  teşekkür butonuna basman yeterLi..;)

Sayfayı Paylaş