Milli edebiyat-Fecr-i ati konu testi

Konu 'Türk Edebiyatı Konu Testleri' bölümünde clever tarafından paylaşıldı.

 1. clever

  clever Forumdan Uzaklaştırıldı

  Katılım:
  9 Kasım 2008
  Mesajlar:
  241
  Beğenileri:
  52
  Ödül Puanları:
  0

  Milli Edebiyat - Fecr-i Ati Konu Testi
  KONU TESTİ

  1. - - - - dönemi, - - - - ile - - - -‘in birlikte çıkardığı "Genç Kalemler" dergisi ile başlamıştır.  Yukarıda boş bırakılan yerlere, sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?  A) Milli Edebiyat - Ömer Seyfettin - Ali Canip

  B) Milli Edebiyat - Ömer Seyfettin - Ziya Gökalp

  C) Servet-i Fünun - Tevfik Fikret - Cenap Şahabettin

  D) Cumhuriyet - Ziya Gökalp - Ömer Seyfettin

  E) Milli Edebiyat - Mehmet Emin Yurdakul - Ömer Seyfettin  2. Aşağıdakilerden hangisi, Milli Edebiyatın ya da sanatçılarının özelliklerinden biri değildir?  A) 1911 yılında Ömer Seyfettin ve arkadaşları tarafından oluşturulan bir harekettir.

  B) Dilde ve edebiyatta milli olmak gerektiğini savunmuşlar, halk edebiyatına yönelmişlerdir.

  C) Şiirde hece ölçüsü ve dörtlük birimi kullanmışlar, realizmden etkilenmişlerdir.

  D) Batıcı edebiyat düşüncesini savunmuşlar, "sanat için sanat" anlayışını benimsemişlerdir.

  E) İstanbul Türkçesi yazı diline temel alınmalı, yabancı sözcükler ve tamlamalar dilden atılmalı görüşünü savunmuşlardır.  3. "Yeni Lisan" adlı makalesiyle Milli Edebiyat akımının ilkelerini ortaya koymuştur. Bu makalede şöyle demektedir. "Milli ve tabii bir lisan olmazsa ilim, fen ve edebiyat gene bugünkü gibi bir muamma (bilmece) halinde kalacaktır. Asrımız terakki (ilerleme) asrı, mücadele ve rekabet asrıdır. Biz bir köşeye çekilip Nedim'in parlak fakat tabiata muhalif (doğaya aykırı) terkiplerini tamlamalarını terennüm edersek mezarımızı kendi elimizle kazmış oluruz."  Bu parçada tanıtılan edebiyatçımız, aşağıdakilerin hangisidir?  A) Ziya Gökalp

  B) Ali Canip Yöntem

  C) Ömer Seyfettin

  D) Fuat Köprülü

  E) Mehmet Emin Yurdakul  4. Ulusal coşkuyu artıracak şiirler yazmaları için dönemin yöneticileri tarafından teşvik edilmişler, desteklenmişlerdir. Milli Edebiyat akımı, şiir alanında amacına bu şairlerle ulaşmıştır. Onlar, şiirlerimizi İstanbul ve çevresinden kurtarıp bakışlarını Anadolu insanına çevirmişlerdir. Halk edebiyatı geleneği onların elinde memleketçi bir romantizmle birleşmiştir.  Bu parçada sözü edilen sanatçılar, aşağıdakiler- den hangisidir?  A) Tanzimatçılar

  B) Servet-i Fünuncular

  C) Fecr-i Âticiler

  D) Beş Hececiler

  E) Yedi Meşaleciler
  5. Cumhuriyet öncesi dönemin özgün şairlerinden - - - -; halkçı, toplumcu, yurtsever şiirimizin önemli temsilci- sidir. Çoğu kez didaktik şiirin sınırlarını aşamamış ve kullandığı yalın Türkçeyi şiir dili düzeyine yükseltememiş olmakla birlikte, 1899'da yayımlanan "Türkçe Şiirler" adlı kitabıyla şiir dilimizin ulusallaşmasının öncülerinden olmuştur.  Bu parçada boş bırakılan yere, aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?  A) Mehmet Akif Ersoy

  B) Yahya Kemal Beyatlı

  C) Mehmet Emin Yurdakul

  D) Ziya Gökalp

  E) Namık Kemal
  6. Halide Edip Adıvar; roman, öykü, tiyatro, anı gibi değişik türlerde yapıtları olan bir edebiyatçımızdır.


  Bu yazarın aşağıdaki yapıtlarından hangisi diğerlerinden farklı türdedir?  A) Handan

  B) Ateşten Gömlek

  C) Türk'ün Ateşle İmtihanı

  D) Sinekli Bakkal

  E) Tatarcık


  7. Karagözcü Kız Tevfik, geçinemeyip ayrıldığı eşinin taklidini yaptığı için sürgüne gönderilir. Tevfik'in kızı Rabia, zamanla ünlü bir hafız olur, sürgünden dönen babasıyla yaşamaya başlar. Vehbi Dede'den müzik dersleri alır. İtalyan piyanist Peregrini'ye âşık olur. Genç Türklere yardım eden Kız Tevfik, yeniden sürgüne gönderilir. Rabia, Müslümanlığı kabul eden Peregrini ile evlenir. Romanda Rabia, Doğu'yu; Peregrini de akılcı Batı'yı simgeler; kurtuluş, ikisinin birleşimindedir.  Bu parçada sözü edilen roman, aşağıdakilerden hangisidir?  A) Sürgün B) Bir Sürgün

  C) Yaprak Dökümü D) Kiralık Konak

  E) Sinekli Bakkal
  8. Kurtuluş Savaşı üzerine yazılan romanların çoğu, bu savaşı yaşamayanların, araştırmalarına dayanarak yazdıkları romanlardır. Oysa bu romanın yazarı Kurtuluş Savaşı'na katılmış; savaşı bütün acısıyla yaşamış ve bu romanı 1922 yılında sıcağı sıcağına yazmıştır. İzmir'in işgalinde kocası ve çocuğu Yunanlılar tarafından öldürülen Ayşe, romanın kahramanlarındandır.  Yukarıda sözü edilen yazar ve yapıtı, aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?  A) Yakup Kadri Karaosmanoğlu - Yaban

  B) Tarık Buğra - Küçük Ağa

  C) Halide Edip Adıvar - Ateşten Gömlek

  D) Kemal Tahir - Yorgun Savaşçı

  E) Reşat Nuri Güntekin - Yeşil Gece  9. Sanatçının yapıtları bir dönemin aynası gibidir. Hep O Şarkı'da Abdülaziz dönemini; Bir Sürgün'de Abdülhamit baskısı sonucu Avrupa'ya kaçan Türkleri; Hüküm Gecesi'nde, Meşrutiyet dönemindeki parti kavgalarını; Sodom ve Gomore'de mütareke sonrası yozlaşmış İstanbul'u; Yaban'da Kurtuluş Savaşı'nda bir köyü; Ankara ve Panaroma'da Cumhuriyet sonrasındaki yılları işlemiştir.  Bu parçada eserlerinden ve eserlerinin konusundan söz edilen sanatçı, aşağıdakilerin hangisidir?  A) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

  B) Reşat Nuri Güntekin

  C) Halit Ziya Uşaklıgil

  D) Refik Halit Karay

  E) Memduh Şevket Esendal  10. Reşat Nuri Güntekin, bu ünlü romanında Ali Rıza Bey ailesini anlatır: Büyük kız Fikret, birkaç çocuklu dul bir adamla evlenir; bu, aile ağacından ilk ko****ur. Oğlan Şevket'in hapse düşmesi, ikinci ko****ur. Necla'nın, zengin diye evlendiği Suriyeli'nin birkaç eşli olduğu anlaşılır; bu, üçüncü ko****ur. Leyla'nın, zengin bir avukatın metresi olması, dördüncü ko****ur.

  Bu parçada sözü edilen roman, aşağıdakilerden hangisidir?  A) Yaprak Dökümü

  B) Damga

  C) Değirmen

  D) Bir Kadın Düşmanı

  E) Yeşil Gece  11. Naim Efendi, Tanzimat döneminin ortaya çıkardığı İstanbul efendilerinden biridir. Mutlu günler görmüş geçirmiş, önemli devlet memurluklarında bulunmuş - kendi anlayışına göre- dünyayı ve insanları yakından tanımıştır. Ancak şimdi o, bir devlet düşkünüdür. Epey bir zamandır emeklidir. Eski pırıltılı günleri geride kalmıştır. Ancak o, eski konağında eski günlerin etkisinden kendisini tümüyle koparabilmiş değildir. O günleri hayal ederek avunmaya çalışmaktadır.

  "Naim Efendi" Yakup Kadri'nin, Tanzimat'tan Cumhuriyet'e dek geçen zamandaki üç kuşağın çatışmalarını anlattığı romanının kahramanıdır. Bu roman aşağıdakilerden hangisidir?  A) Yaban B) Kiralık Konak

  C) Ankara D) Bir Sürgün

  E) Hep O Şarkı
  12. Aşağıdakilerin hangisi, "Maupassant tarzı" öykü türünün edebiyatımızdaki ilk büyük temsilcisi, Ulusal Edebiyat akımının öncüsü Ömer Seyfettin'in yapıtlarından biri değildir?  A) Bahar ve Kelebekler

  B) Efruz Bey

  C) Yüksek Ökçeler

  D) Memleket Hikâyeleri

  E) Gizli Mabet  CEVAPLAR

  1.A 2.D 3.C 4.D 5.C 6.C 7.E 8.C 9.A 10.A 11.B 12.D

Sayfayı Paylaş