milli edebiyat

Konu 'Türk Edebiyatı Konu Testleri' bölümünde karamelek tarafından paylaşıldı.

 1. karamelek

  karamelek Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  26 Ekim 2007
  Mesajlar:
  2.692
  Beğenileri:
  458
  Ödül Puanları:
  36

  Yakup Kadri roman alanında üstün başarı göstermiştir. Pek çok romanı olmakla birlikte hemen her konuya değinmiştir. Mesela; “kiralık konak ”ta, Tanzimat’tan Birinci Dünya Savaşı’na dek yetişen üç kuşağın tezatlarını; “ sodom ve gomore”de, İstanbul’un işgali sı¬rasındaki bozukluklarını ve ahlaki çöküntülerini; “yaban ”da, Meşrutiyet döneminin parti müca¬delelerini; “ hüküm gecesinde ”nde, Kurtuluş Sa¬vaşı yıllarında bir Anadolu köyünün trajik yan¬larını, “ankarada ”da, Atatürk devrimlerinin ilk yıl¬ları ile yeni başkenti ve üç dönemi anlatır.
  Parçadaki bilgi yanlışının giderilmesi için numaralandırılmış yerlerden hangi ikisi yer değiştirmelidir?
  A) I ve II B) II ve III C) III ve IV
  D) I ve V E) III ve V


  2. Gelenek ve göreneklerine bağlı bir adam olan Naim Efendi, II. Abdülhamit döneminden emekli bir nazırdır. Damadı Servet Bey tam bir alafrangalık düşkünüdür. Torunları Cemil ve Seniha eskiye sırt çeviren, yeniyi hazmede¬meyen birer züppedir. Seniha evlenemez ve Avrupa’ya kaçar. Bu suçu Naim Efendiye yük-leyen Servet Bey karısını alarak konaktan ayrı-lır. Seniha İstanbul’a babasının yanına döner. Yalnız kalan Naim Efendi konağı kiraya verip kız kardeşinin yanına çıkma planı yapar, fakat kiracılar konağı eski ve sıkıcı bulurlar.
  Paragrafta özeti verilen Yakup Kadri romanı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Yaban B) Kiralık Konak
  C) Sodom ve Gomore D) Hüküm Gecesi
  E) Panorama


  3. Refik Halit Karay, aşağıdaki edebi türlerden hangisiyle ilgili bir eser yazmamıştır?
  A) Denem B) Fıkra C) Hikaye
  D) Roman E) Şiir
  4. Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat dönemi öykü ve romanının özelliklerinden biri değildir?
  A) Halkın konuştuğu dil benimsenmiştir.
  B) Romantizm ve klasizm akımlarının etkisin¬de kalınmıştır.
  C) Konular İstanbul dışından da seçilmiştir.
  D) Uzun, anlaşılması zor cümle kuruluşların-dan kaçınılmıştır.
  E) Gerek konu, gerek seçilen karakterler ba-kımından bir “memleket edebiyatı” çığırı açılmıştır.


  5. Yazarın hikayelerine Milli Savaş dönemi çoğu kez konu olmuştur. “Yaban” romanı da bu malzemeden teşekküldür. Sanatçı eserlerinde yerli kişileri kullanır. 1915’ten sonra Ziya Gö-kalp’in sadeleşme ilkelerini benimseyerek her yeni çıkan eserinde biraz daha duru bir dille yazmıştır. Eserlerinden bazıları Kiralık Konak, Ankara, Sodom ve Gomore vb.dir.
  Yukarıda tanıtılan sanatçımız aşağıdakiler-den hangisidir?
  A) Reşat Nuri Güntekin
  B) Halide Edip Adıvar
  C) Ömer Seyfettin
  D) Ahmet Hikmet Müftüoğlu
  E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu


  6. Milli Edebiyat akımından etkilenmiştir. Konuş¬ma dilinin tüm sa****k ve canlılığını eserlerinde yansıtmıştır. Roman, hikaye, tiyatro, gezi yazı¬sı türlerinde başarılı örnekler ortaya koymuş¬tur. Yurdun çeşitli yörelerindeki güzel çirkin gö¬rünüşleri, töre kaynaklı doğru yanlış inançları gözler önüne sermiştir.
  Paragrafta sayılan özelliklere bütünüyle sa¬hip olan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Reşat Nuri Güntekin
  B) Peyami Safa
  C) Mehmet Emin Yurdakul
  D) Ahmet Hikmet Müftüoğlu
  E) Halit Fahri Ozansoy
  7. Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat dönemi sanatçılarından değildir?
  A) Ömer Seyfettin
  B) Ziya Gökalp
  C) Ali Canip Yöntem
  D) Ahmet Hamdi Tanpınar
  E) Halide Edip Adıvar


  8. Milli Edebiyat döneminde; ... düşünceleriyle, ... ve öykü ve makaleleriyle, ... makale ve şiirle¬riyle, ... edebiyat araştırmalarıyla gelişmeleri sürekli kılmaya çalıştılar.
  Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilme¬lidir?
  A) Fuat Köprülü – Ömer Seyfettin
  Ali Canip – Ziya Gökalp
  B) Ziya Gökalp – Ali Canip
  Ömer Seyfettin – Fuat Köprülü
  C) Ali Canip – Fuat Köprülü
  Ömer Seyfettin – Ziya Gökalp
  D) Ziya Gökalp – Ömer Seyfettin
  Ali Canip – Fuat Köprülü
  E) Ömer Seyfettin – Ali Canip
  Ziya Gökalp – Fuat Köprülü


  9. “Beyaz Lale, Bomba, Topuz” adlı hikayelerin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Refik Halit
  B) Ömer Seyfettin
  C) Hüseyin Rahmi
  D) Halide Edip
  E) Cevdet Kudret
  10. Divan edebiyatı sanatçıları Doğu’yu, Servet-i Fünûn sanatçıları Batı’yı gözü kapalı taklit etti¬ler. “Biz taklitten, yapmacılıktan uzak, milli de¬ğerlerine bağlı, yeni bir edebiyat oluşturmak amacındayız.” söylemiyle yola çıktılar.
  Yukarıdaki görüşler aşağıdaki edebi dö-nemlerden hangisine ait olabilir?
  A) Edebiyat-ı Cedide
  B) Fecr-i Âti
  C) Tanzimat I. Dönem
  D) Tanzimat II. Dönem
  E) Milli Edebiyat


  11. Aşağıdaki eserlerden hangisi Milli Edebiyat döneminde verilmemiştir?
  A) Saray ve Ötesi
  B) Çağlayanlar
  C) Asilzadeler
  D) Yalnız Efe
  E) Dudaktan Kalbe


  12. Aşağıda Halide Edip Adıvar’la ilgili söyle-nenlerden hangisi yanlıştır?
  A) İlk eserlerinde (Seviye Talib, Handan, Kalp Ağrısı) aşk konularını işlemiştir.
  B) Son dönemlerinde toplum hayatını ele ala-rak töre romanları yazmıştır.
  C) Anı, hikaye, roman, eleştiri, makale, tiyatro türlerinde eserler vermiştir.
  D) Ateşten Gömlek, Vurun *****ye adlı ro-manlarında Kurtuluş Savaşı yıllarını an-latmıştır.
  E) Tatarcık romanında yazar Karagöz ve Or¬taoyunu hakkında ayrıntılı bilgi vermiştir
  1 C
  2 B
  3 E
  4 B
  5 E
  6 A
  7 D
  8 D
  9 B
  10 E
  11 A
  12 E

Sayfayı Paylaş