Milli edebiyat

Konu 'Türk Edebiyatı Konu Testleri' bölümünde karamelek tarafından paylaşıldı.

 1. karamelek

  karamelek Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  26 Ekim 2007
  Mesajlar:
  2.692
  Beğenileri:
  458
  Ödül Puanları:
  36

  1. Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat dönemi şiirinin özelliklerinden biri değildir?
  A) “Şiir vicdani bir keyfiyettir.” düşüncesi be-nimsenmiştir.
  B) Bireysel konular işlenmiştir.
  C) Kullanılan dil ağır ve sanatlıdır.
  D) Hece ölçüsü benimsenmiştir.
  E) “Beş Hececiler”in şiirin en güzel örnekleri-ni vermesinde payı büyüktür.

  2. Aşağıdakilerden hangisi Hüseyin Rahmi ve Halide Edip’te bulunan ortak bir yöndür?
  A) Dil ve anlatımlarının kusursuzluğu
  B) Milli Edebiyat döneminden olmaları
  C) Töre romanı yazmış olmaları
  D) Natüralizmden etkilenmiş olmaları
  E) Halkı eğitme amacı gütmemeleri

  3. Aşağıdakilerden hangisi Halide Edip’e ait romanlardan biri değildir?
  A) Sinekli Bakkal
  B) Ateşten Gömlek
  C) Vurun *****ye
  D) Panorama
  E) Tatarcık
  4. Aşağıdaki eserlerden hangisinin türü diğer-lerinden farklıdır?
  A) Geçtiğimiz Yol
  B) Kızıl Elma
  C) Anamın Kitabı
  D) Altın Işık
  E) Türk Sazı

  5. Aşağıdaki eserlerden hangisi farklı bir sa-natçıya aittir?
  A) Türk Sazı
  B) Ey Türk Uyan
  C) Ordunun Destanı
  D) Aydın Kızları
  E) Yeni Hayat

  6. Sanatçı; eleştiri, makale, çeviri, hatıra, hikaye, roman, anı, tiyatro türlerinde; birçoğu dergi, ga¬zete sayfalarında kalan yüzü aşkın eser yaz¬mıştır. Bunlardan on dokuzu roman, yedisi hi¬kaye, yirmiden fazlası telif tiyatro eseridir. Asıl yazarlık kudretini romanlarında göster¬miştir. Anadolu’nun kapısını romana açmış, eserlerin¬de çevre olarak Anadolu’yu işlemiştir. “Çalıku¬şu” da yaşadığı aşk acısı ve kırgınlık nedeniyle Anadolu’da öğretmenlik yapan Feride adlı genç bir kızı anlattığı bir Anadolu serüvenidir.
  Parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Peyami Safa
  B) Yakup Kadri
  C) Halide Edip
  D) Reşat Nuri
  E) Refik Halit
  7. Aşağıdakilerden hangisi R. Nuri Güntekin’e ait bir eser değildir?
  A) Miskinler Tekkesi
  B) Damga
  C) Dudaktan Kalbe
  D) İstanbul’un İç Yüzü
  E) Yaprak Dökümü
  8. Eserde bir ailenin fertlerinin tek tek yuvadan kopuşu ve hazin sonları anlatılır. Eserin baş kahramanı Ali Rıza Bey bir avukata metres o-lan kızı Leyla ile birlikte felçli bir hayat yaşa-maya mahkum olur.
  Yukarıda tanıtılan eser ve yazarı aşağıdaki-lerden hangisidir?
  A) Metres – Hüseyin Rahmi
  B) İntibah – Namık Kemal
  C) Yaprak Dökümü – Reşat Nuri
  D) Kiralık Konak – Yakup Kadri
  E) Vurun *****ye – Halide Edip
  9. Aşağıdakilerden hangisi Fuat Köprülü’ye ait bir eser değildir?
  A) Türk Medeniyeti Tarihi
  B) Türk Saz Şairleri
  C) Türk Edebiyatı Tarihi
  D) Divan Edebiyatı Antolojisi
  E) Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar
  10. Roman adını kutsal kitaplarda lanetlenmiş iki şehirden alır. Eserde Birinci Dünya Savaşı sonrası işgal edilen İstanbul’daki bazı ahlak¬sızlıklar, kokuşmuşluklar anlatılır. Batı’ya körü körüne bağlanmak, eğlenceler, bazılarının iş¬gal kuvvetlerindeki subaylarla kurduğu düzey¬siz ve çarpık ilişkiler gözler önüne serilir.
  Paragrafta sözü edilen roman ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Vurun *****ye – Halide Edip
  B) Huzur – Ahmet Hamdi
  C) Sodom ve Gomore – Yakup Kadri
  D) Yalnızız – Peyami Safa
  E) Kurtlar Sofrası – Attila İlhan

  11. Aruz ölçüsünü Türkçeye en iyi uygulayan şairimizdir. Onun yüzü Doğu’ya dönüktür. İl-hamlarını din ve töreden alır. “Seyfi Baba”da hasta dostunu ziyarete giderken elindeki kırık camlı fenerin kör ışığında geçtiği İstanbul so-kaklarını betimler, yoksulluğu anlatır.
  Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakiler¬den hangisidir?
  A) Tevfik Fikret
  B) M. Akif Ersoy
  C) Y. Kemal Beyatlı
  D) M. Emin Yurdakul
  E) A. Kutsi Tecer

  12. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde Milli Edebiyat sanatçılarının etkilendikleri akım yanlış verilmiştir?
  A) H. Edip Adıvar – Realizm
  B) H. Rahmi Gürpınar – Natüralizm
  C) Y. Kadri Karaosmanoğlu – Realizm
  D) M. Şevket Esendal – Realizm
  E) Ömer Seyfettin – Natüralizm
  1 C
  2 C
  3 D
  4 C
  5 E
  6 D
  7 D
  8 C
  9 A
  10 C
  11 B
  12 E

Sayfayı Paylaş