Milli edebiyat

Konu 'Türk Edebiyatı Konu Testleri' bölümünde karamelek tarafından paylaşıldı.

 1. karamelek

  karamelek Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  26 Ekim 2007
  Mesajlar:
  2.692
  Beğenileri:
  458
  Ödül Puanları:
  36

  1. İzmir işgalinde kocası ve çocuğu Yunanlılar tara-fından öldürülen Ayşe, bir İtalyan ailenin yanına sığınarak, İstanbul’a akrabası Peyami’nin yanına gider. Ulusal coşku içinde çalkalanan İstanbul’da protesto mitingleri yapılmaktadır. Ayşe, Peyami ve Peyami’nin arkadaşı Binbaşı İhsan, Kuva-yi Milliye’ye katılmak üzere Anadolu’ya geçerler. Peyami ile İhsan Emine’yi içten içe sevmeye baş-lamışlardır. Bu arada İhsan’ı seven Kezban da onu kıskanır. Olaylar karışır ve sonunda dört kah-raman da farklı nedenlerden ötürü ölür.
  Parçada tanıtılan eser ve yazarı aşağıdaki-lerden hangisidir?
  A) Ateşten Gömlek – Halide Edip
  B) Sürgün – Refik Halit
  C) Bir Sürgün – Yakup Kadri
  D) Ferda-yı Garam – Mehmet Rauf
  E) Yalnızlar – Tarık Buğra

  2. “İsyan ve Dua, Aydın Kızları, Ordunun Desta-nı” adlı şiirlerin sahibi aşağıdakilerden han-gisidir?
  A) Ziya Gökalp
  B) M. Emin Yurdakul
  C) Ahmet Haşim
  D) Enis Behiç Koryürek
  E) Necip Fazıl Kısakürek

  3. Milli edabiyat akımını 1911’de Selanik’te çıkarıl¬maya başlanan genç kalemler dergisi etrafında toplanan ziya gökalp,ömer seyfettin,m.fuat Köprülü gibi genç sanatçılar oluşturmuştur. Bu dö-nemde Osmanlı Devleti siyasi çöküntü içindeydi. Memleketi kurtarmak için ortaya atılan ideolojiler-den türkçülük fikrini seçerek, bunun savunucu-luğunu yapmışlardır. Görüşlerini “ yeni lisan” ad-lı bir makaleyle kamuoyunu duyurmuşlardır.
  Yukarıdaki numaralandırılmış yerlerin han-gisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?
  A) I B) II C) III D) IV E) V

  4. Aşağıdakilerden hangisinde, Halide Edip Adıvar ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır?
  A) Romanlarını, Doğu–Batı çatışması ve Kur-tuluş Savaşı üzerine kurmuştur.
  B) Farklı bir cümle yapısı; tutuk, bazen bozuk bir söyleşi vardır.
  C) Kadın psikolojisini ilk dönem eserlerinde başarıyla işlemiştir.
  D) Milli Mücadele dönemini eserlerine yan-sıtmıştır.
  E) Roman ve hikaye dışındaki türlerde eser ortaya koymamıştır.  5. Edebiyat Fakültesi’ne başladığım ilk yıl, o coşku ve açlıkla ilk iş olarak bir kitabevine girip raflar-dan “Safahat, Kendi Gök Kubbemiz, Han Du-varları ve Kızıl Elma”yı bulup satın almıştım.
  Burada şiir kitabı anılmayan sanatçı aşağı-dakilerden hangisidir?
  A) Yahya Kemal
  B) Mehmet Akif
  C) Mehmet Emin
  D) Ziya Gökalp
  E) Faruk Nafiz  6. Edebiyatımızda hitabet kudretiyle tanınan ve Türkçülük ülküsünün en ateşli savunucusu ola-rak yaptığı konuşmalarda Milli Edebiyat akımı-nı şiddetle etkileyen sanatçımızdır. İstan¬bul mitinglerindeki konuşmalarıyla Milli Müca¬dele ateşini körüklemiş ve soyadını Atatürk’ten al-mıştır. “Dağ Yolu, Günebakan” eserleridir.
  Parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) K. Hulusi Koray
  B) E. Behiç Koryürek
  C) A. Şinasi Hisar
  D) H. Suphi Tanrıöver
  E) Ziya Gökalp

  7. Aşağıdakilerden hangisi Yahya Kemal’e ait bir eser değildir?
  A) Bir Ömür Böyle Geçti
  B) Kendi Gök Kubbemiz
  C) Eski Şiirin Rüzgârıyla
  D) Aziz İstanbul
  E) Eğil Dağlar

  8. I. Anahtar
  II. Handan
  III. Nur Baba
  IV. Harap Mabetler
  V. Sinekli Bakkal
  Numaralandırılmış eserlerden hangisi farklı bir türde yazılmıştır?
  A) I B) II C) III D) IV E) V

  9. .halide edip milli edebiyatın en ünlü romancısıdır.
  -
  ilk eserlerinde (handan ,kalp ağrısı)aşk konularını bireysel tutkuları, kadın psikolojisini;

  kurtuluş savaşı yıllarında ateşten gömlek Vurun *****ye” gibi eserlerinde millet ve mem¬leket meselelerini;
  son dönemlerinde toplum hayatını ele alarak töre romanları (Harap Ma¬betler, Kızıl Hançerler) yazmıştır. -
  sanatçı ayrıca ; anı, hikaye, eleştiri, makale vb. türlerde de eser vermiştir.
  Yukarıdaki numaralandırılmış yerlerin han-gisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?
  A) I B) II C) III D) IV E) V
  10. Aşağıdakilerden hangisinde verilen eser, karşısındaki yazara ait değildir?
  A) Yeşil Gece – Ömer Seyfettin
  B) Sodom ve Gomore – Y. Kadri
  C) Ateşten Gömlek – H. Edip
  D) Memleket Hikayeleri – M. Emin
  E) Şık – H. Rahmi

  11. Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat döne¬minin genel özellikleri arasında yer almaz?
  A) Sanatçılar bilinçli olarak Anadolu’ya açıl-mışlardır.
  B) Sanatçılar, eserlerinde yalın ve anlaşılır bir dil kullanmışlardır.
  C) Eserlerde daha çok ülke sorunları işlen-miştir.
  D) Vezinsiz ve uyaksız şiirler yazılmıştır.
  E) Eserlerde kahramanların tahlilleri ve çevre betimlemeleri gerçekçidir.

  12. Aşağıdaki romanlardan hangisi Kurtuluş Savaşı dönemini işlemiştir?
  A) Eylül
  B) Çalıkuşu
  C) Yaban
  D) Dişi Örümcek
  E) Yaprak Dökümü


  1 A
  2 B
  3 C
  4 E
  5 C
  6 D
  7 A
  8 D
  9 D
  10 A
  11 D
  12 C

Sayfayı Paylaş