Milli güvenlik dersi yazılı soruları

Konu 'Demokrasi' bölümünde hilly tarafından paylaşıldı.

Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.
 1. hilly

  hilly Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  15 Şubat 2009
  Mesajlar:
  1.548
  Beğenileri:
  1.711
  Ödül Puanları:
  113


  1.dönem


  SORU-1:Milli güç ne demektir?

  CEVAP-1:bir ulusun;milli hedeflerine ulaşabilmek amacıyla kullanabileceği maddi ve manevi kaynakların toplamıdır.  SORU-2:Milli güç unsurlarından 4 tanesini yazınız.

  CEVAP-2: a)siyasi güç

  b)askeri güç

  c)ekonomik güç

  d)nüfus gücü  SORU-3:Milli stratejinin belirlenmesinde ki en önemli unsur nedir?

  CEVAP-3:Milli menfaatlerdir.  SORU-4:Milli güvenliği kısaca tanımlayınız?

  CEVAP-4:Devleti yıpratmak yapılan veya yapılacak olan her türlü faaliyete karşı önlem alınması ihtiyacıdır.  SORU-5:Milli hedefler kaça ayrılır yazınız.

  CEVAP-5: a)siyasi hedefler

  b)sosyal ve kültürel hedefler

  c)askeri hedefler  SORU-6: Türk silahlı kuvvetlerinin(TSK)’nın görevi nedir?

  CEVAP-6:Türk yurdunu ve niteliklerini anayasa ile belirlenmiş Türkiye cumhuriyetini iç ve dış tehditlere karşı korumaktır.  SORU-7:biyolojik savaş maddelerinin özelliklerinden bir kaç tane yazınız J

  CEVAP-7:a)bulaşıcıdır

  b)zehirlidir

  c)geniş alana etki edebilir

  d)keşfedilmesi güçtür

  e)yapımları kolaydır,toplu ölüm silahlarını en ucuzudur

  f)kuluçka dönemi nedeniyle gecikmeli etki yapabilir  SORU-8:doğal afetlerde vatandaşa düşen sorumlulukları sıralayınız.

  CEVAP-8: a)kamu görevlilerine yardımcı olmak ve işbirliği yapmak

  b)yetkililerin talimatlarına uymak

  c)afetlerde maddi ve manevi yardımlaşmak  SORU-9:Milli menfaat ne demektir?

  CEVAP-9: Bir milletin kendi, güvenliği refah ve mutluluğu için uluslar arası hukuka uygun olmak şartıyla zaruri olduğuna inandığı her şeye ‘milli menfaat’ denir.  SORU-10:Milli güvenliğin tespitinden sorumlu organlar hangileridir.

  CEVAP-10: a)bakanlar kurulu

  b)milli güvenlik kurulu  SORU-11:Askerlik ne demektir?

  CEVAP-11:Türk vatanını Türk istikbalini ve cumhuriyetini korumak için harp sanatını öğrenmek ve yapmak yükümlülüğüdür.  SORU-12:Er ne demektir?

  CEVAP-12:İhtiyaçları devlet tarafından karşılanan rütbesiz asker’dir.  SORU-13:Jandarma genel komutanlığının görevleri nelerdir başlıklar halinde yazınız?

  CEVAP-13: a)mülki görevler

  b)adli görevler

  c)askeri görevler

  d)diğer görevler  SORU-14:Seferberlik ne demektir?

  CEVAP-14:Devletin tüm güç kaynaklarını savaş ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanıp toplanması ve özgürlüklerin kanunlarla kısmen veya tamamen kısıtlanmasıdır  SORU-15:Uygulama alanı bakımından seferberlik kaça ayrılır? 1 tanesini açıklayınız.

  CEVAP-15: a)genel seferberlik:ülkenin bütününe yönelik tehlikeleri karşılamak amacıyla ülkenin tümünde uygulanan seferberliktir

  b)bölgesel seferberlik:ülkenin bir veya birden fazla bölgesinde uygulanan ve tüm güç ve kaynakların kullanılmasını gerektirmeyen seferberliktir.  SORU-16:Kapsama bakımından seferberlikleri yazınız.

  CEVAP-16: a)topyekün seferberlik

  b)silahlı kuvvetler seferberliği

  c)personel seferberliği

  d)lojistik seferberlik  SORU-17:Doğal afet nedir? Açıklayınız.

  CEVAP-17:Doğal afetler;büyük felaketlere,yıkımlara,çok sayıda insan ve hayvanın ölümüne yol açan deprem,sel,yangın,heyelan,lav püskürmesi gibi büyük olaylara denir.  SORU-18:Milli menfaatlerimiz nelerdir?

  CEVAP-18: a)Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olması.

  b)Devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü

  c)Atatürk ilke ve inkilaplarının bir hayat tarzı olarak benimsenmesi

  d)vatandaşın can ve mal güvenliğinin sağlanması  SORU-19:Milli hedeflerimiz nelerdir?  CEVAP:19 a)Siyasi hedefler

  b)Sosyal ve kültürel hedefler

  c)Ekonomik hedefler

  d)Askeri hedefler  SORU:20 sivil savunma teşkilatının görevleri nelerdir?  a)Savaş zamanında halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması

  b)Doğal afetlerde can ve mal kurtarma

  c)Büyük yangınlarda can ve mal kaybını azaltma

  1.DÖNEM 2.SINAV


  1. Silahlı kuvvetlerde özel yasalara neden ihtiyaç duyulur?
  2. Askeri okulları yazınız?
  3. Sahil Güvenlik Komutanlığının genel olarak görevleri yazınız?
  4.Milli güç unsurları nelerdir yazınız?
  5. Kara Kuvvetleri Komutanlığı hangi komutanlıklardan oluşur? Kara Kuvvetleri Komutanlığının görevleri nelerdir?
  Not Baremi: her soru 20 şer puandır.
  CEVAPLAR
  1.
  * TSK personeli yurdun her köşesinde görev yapar.
  * Arazi iklim yada diğer koşullar askeri eğitimleri engelleyemez.
  * Askeri eğitimin büyük bölümü fiziki güç ile gerçekleştirilir.
  * Askeri eğitim gerçek mermilerle yapılır.
  * Askeri eğitimin esası mevcut imkanlarla düşmanı kesin ve en az zararla yok etmektir.
  * Silahlı kuvvetler devlet ve milletin menfaatini göz önüne alarak personel ihtiyacını zorla askere alma kuralı geçerlidir.
  2. * Askeri Liseler, *Astsubay hazırlama okulları, *Sınıf okulları, *Harp okulları,
  *Harp akademiler, *Silahlı kuvvetler Akademisi, *Milli güvenlik Akademisi
  3. Bütün sahillerin , kara sularının, iç suların ve körfezlerin korunması güvenliğinin sağlanması ve milli ve milletler arası hukuk kuralları çerçevesinde yetki sorumlulukların kullanılması ile deniz yolu ile yapılacak kaçakçılığın önlenmesi izlenmesi ve suçlular hakkında gerekli işlemlerin yapılmasıdır.
  4. *Siyasi güç *askeri güç *ekonomik güç *nüfus gücü *coğrafi güç
  *Bilimsel ve teknolojik güç *psiko-sosyal ve kültürel güç
  5. Karargah, Ordu ve Lojistik ve Eğitim komutanlıklarından oluşur.
  Görevi: Kendisine bağlı birikleri Gen. Kur. Baş. Verilen barış ve sefer görevlerinin en iyi şekilde başaracak nitelikte ve seviyede “ harbe hazır durumda” bulundurulmasını sağlamak ve bu seviyeyi geliştirmekten sorumludur.


  baysedef, Gümüşeqe, berkan16 ve diğer 1 kişi bunu beğendiniz.
 2. hilly

  hilly Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  15 Şubat 2009
  Mesajlar:
  1.548
  Beğenileri:
  1.711
  Ödül Puanları:
  113
  BUDA 2.DÖNEM
  toplam 100 sorudur cevaplarıyla birlikte
  1. "Türk yurdunu ve nitelikleri Anayasa ile belirlenmiş Türkiye Cumhuriyetini iç ve dış tehditlere karşı korumak ve kollamaktır." Bu görev Ülkemizde hangi kuruma aittir?

  a. Genelkurmay Başkanlığı
  b. Bakanlar Kurulu
  c. Kara Kuvvetleri Komutanlığı
  d. Milli Savunma Bakanlığı
  e. Türk Silahlı Kuvvetleri

  2. Devletin tüm güç kaynaklarının, başta askeri güç olmak üzere, savaşın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanması, tertiplenmesi, toplanması ve kullanılması haline ne denir?

  a. Savaş Hali
  b. Seferberlik Hali
  c. Sıkıyönetim Hali
  d. Olağanüstü Hal
  e. Barış Hali

  3. Aşağıdakilerden hangisi Jandarma Genel Komutanlığımızın görevlerinden DEĞİLDİR?

  a. Siyasi
  b. Adli
  c. Mülki
  d. Askeri
  e. Diğer

  4. Emniyet Teşkilatı Kanununun 8'inci maddesi gereğince polisimizin görevi kaç kısma ayrılır?

  a. 1
  b. 2
  c. 3
  d. 4
  e. 5

  5. 1982 Anayasası'nın 117'nci Maddesine göre milli güvenliğin sağlanmasından ve silahlı kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasında TBMM'ne karşı hangi kurum sorumludur?

  a. Genelkurmay Başkanlığı
  b. Türk Silahlı Kuvvetleri
  c. Milli Güvenlik Kurulu
  d. Bakanlar Kurulu
  e. Milli Güvenlik Konseyi

  6. Aşağıdakilerden hangisi coğrafi güç unsuru olarak DEĞERLENDİRİLEMEZ?

  a. Ülkenin jeopolitik konumu
  b. Ülkenin doğal yapısı
  c. Ülkenin iklimi
  d. Ülkenin Büyüklüğü
  e. Ülkede yaşayan insan sayısı

  7. Aşağıdakilerden hangisi sivil savunma teşkilatının görevlerinden biri DEĞİLDİR?

  a. Büyük yangınlarda can ve mal kaybını azaltmak
  b. Doğal afetlerde can ve mal kurtarma.
  c. Savaşta halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması
  d. Savaşta cephe gerisindeki halkın moralinin yüksek tutulması.
  e. Doğal afetlerde silahlı olarak can ve mal kurtarma

  8. Aşağıdakilerden hangisi hem "Milli güç" hem de "Milli hedef" çeşitlerindendir?

  a. Coğrafya
  b. Nüfus
  c. Bilim
  d. Teknoloji
  e. Ekonomi

  9. Deprem sırasında bina içindeysek aşağıdakilerden hangisi YAPMAMAMIZ gereken davranışlardandır?

  a. Binayı hemen terk etmeliyiz
  b. Başımızı korumalıyız
  c. Kapı kirişlerinin altına girmeliyiz
  d. Pencerelerden, sobalardan uzak durmalıyız
  e. Bina içinde kalmalıyız

  10. "Devlet yönetiminde gücün halktan kaynaklanması," "Din ve devlet işlerini birbirine karıştırmamak." hedefleri hangi Milli hedefimizdir?

  a. Askeri
  b. Siyasi
  c. Sosyal ve Kültürel
  d. Psiko-sosyal kültürel
  e. Milli Laiklik Hedefi

  11. Seferberlik Halinde "Sefer Görev Emri" almış olanlar en geç kaç saat içinde hazırlığını tamamlayarak önceden belirlenmiş olan birliğe hareket eder?

  a. 1
  b. 2
  c. 5
  d. 6
  e. 9

  12. Bir milletin varlığını ve refahını sağlamak, aynı zamanda korunmak için uluslararası hukuka uygun olarak devletin kabul ettiği genel siyasete ne denir?

  a. Milli Strateji
  b. Milli Güç
  c. Milli Menfaat
  d. Genel Siyaset
  e. Milli Hedef

  13. "Silahlı bir kolluk kuvveti" olan teşkilatımız hangisidir?

  a. Sivil Savunma Teşkilatı
  b. Polis
  c. Asker
  d. Jandarma
  e. Zabıta

  14. Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan hangi kurul, hangi kurulun görüşünü alındıktan sonra "Seferberlik Hali" ilanına karar verir?

  a. TBMM/Bakanlar Kurulu
  b. Milli Güvelik Kurulu/TBMM
  c. Bakanlar Kurulu/Milli Güvenlik Kurulu
  d. Milli Güvelik Kurulu/Bakanlar Kurulu
  e. Bakanlar Kurulu/Milli Savunma Bakanlığı

  15. Milli Güvenlik Kurulu kimin başkanlığında toplanır ve olmadığında yerine kim bakar?

  a. TBMM Başkanı/Cumhurbaşkanı
  b. Başbakan/Genelkurmay Başkanı
  c. Cumhurbaşkanı/Başbakan
  d. Genelkurmay Başkanı/Kara Kuv. Komutanı
  e. Milli Savunma Bakanı/içişleri Bakanı

  16. Sivil Savunma Teşkilatında "KILAVUZ SERVİSİ"nin başkanlığını kim yapar?

  a. Emniyet Müdürü/Jandarma Komutanı
  b. Sivil Savunma Teşkilatı Müdürü
  c. Kılavuz Komutanı
  d. Kaymakam/Vali
  e. Milli Eğitim Müdürü

  17. Aşağıdakilerden hangisi Milli Güvenlik Kurulu üyelerinden DEĞİLDİR?

  a. Adalet Bakanı
  b. Milli Savunma Bakanı
  c. İçişleri Bakanı
  d. Dışişleri Bakanı
  e. Milli Eğitim Bakanı

  18. "Devleti yıpratmak amacıyla yapılan veya yapılacak olan her türlü faaliyete karşı önlemler alınması ihtiyacıdır." tanımı tam olarak neyi ifade etmektedir?

  a. Milli Siyaset
  b. Milli Strateji
  c. Milli Güç
  d. Milli Egemenlik
  e. Milli Güvenlik

  19. Aşağıdakilerden hangisi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Ülkemizdeki görevlerinden DEĞİLDİR?

  a. Okuma Yazma Kursları
  b. Huzuru ve Güvenliği Sağlama
  c. Sağlık Hizmetleri
  d. Savunma ve Saldırı Sanayi
  e. Meslek Kazandırma

  20. Aşağıdakilerden hangisi seferberlik çeşitlerinden DEĞİLDİR?

  a. Kısmi Seferberlik
  b. Lojistik seferberlik
  c. Genel seferberlik
  d. Araç Seferberliği
  e. Personel Seferberliği

  21. Türk Silahlı Kuvvetleri görevini yaparken her zaman nasıl bir nitelikte olması gerekmektedir?

  a. Eğitimli ve çevik
  b. Güçlü ve caydırıcı
  c. Teknolojik ve sağlam
  d. Barışçı ve teknolojik
  e. Laik ve demokratik

  22. Aşağıdakilerden hangisi doğal afet sırasında ve sonrasında vatandaşın yapacağı davranışlardan DEĞİLDİR?

  a. Doğal Afetlerde maddi-manevi yardımlaşmada bulunmak
  b. Yetkililerin talimatlarına uygun hareket etmek
  c. Kamu görevlilerine yardımcı olmak
  d. Yardım toplamak
  e. Kamu görevlileri ile iş birliği içinde hareket etmek

  23. Noktalı yere hangi kelime gelmelidir? "Bakanlar Kurulu, milli güvenlik politikasının uygulanması ve ortaya çıkabilecek her türlü ........... karşı, önlemler almak görev ve yetkisine sahiptir."

  a. dış tehdide
  b. İç tehdide
  c. tehdide
  d. teröre
  e. kötülüğe

  24. Aşağıdakilerden hangisi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin özel yasalara ihtiyaç duymasının sebeplerinden DEĞİLDİR?

  a. Askeri eğitimleri coğrafi şartlar, iklim vb. engelleyebildiğinden
  b. Askeri personel mesai sınırlaması tanımaksızın çalışır
  c. Askeri eğitimin çok büyük bölümü fiziki güç ile gerçekleştirilir
  d. Askeri personel istediği zaman istifa edemez emekli olamaz
  e. Askeri eğitimler gerçek mermi ve silahlarla yapıldığından

  25. Milli güç çeşitlerimizden hangisine "kısmen moral güç" de diyebiliriz?

  a. Ekonomik Güç
  b. Askeri Güç
  c. Nüfus Gücü
  d. Psikolojik Güç
  e. Psiko-Sosyal ve Kültürel Güç
  26. Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk'e göre milleti oluşturan unsurlardan biri DEĞİLDİR?

  a. Yurt birliği
  b. Ahlaki yakınlık
  c. Irk birliği
  d. Dil birliği
  e. Beraber yaşamak arzusunda kesin ve kararlı olmak

  27. Milli Güvenlik Siyasetinin tayini, tespiti ve uygulanmasıyla ilgili kurullarımız aşağıdakilerden hangisi/hangileridir?

  a. Bakanlar Kurulu/Genelkurmay Başkanlığı
  b. Bakanlar Kurulu/Milli Güvenlik Kurulu
  c. Milli Güvenlik Kurulu/Milli Savunma Bakanlığı
  d. Genelkurmay Başkanlığı/Emniyet Teşkilatı
  e. Milli Savunma Bakanlığı/Genelkurmay Başkanlığı

  28. Tarihimizde Menemen Olayı olarak bilinen Asteğmen Kubilay'ın şehit edilmesi konusu hangi ilkemize yönelik bir TEHDİTTİR?

  a. Devletçilik
  b. Cumhuriyetçilik
  c. Laiklik
  d. Halkçılık
  e. Milliyetçilik

  29. 1. Tam egemenlik 2. Laiklik 3. Demokrasi 4. İnkılapçılık Atatürkçülüğün temelinde yukarıdakilerden hangisi/hangileri bulunmaktadır?

  a. Sadece 1
  b. 1-2
  c. 1-2-4
  d. 1-2-3-4
  e. 1-2-3

  30. Türkiye Devletinin yönetim şeklinin Cumhuriyet olduğu 1982 Anayasamızın hangi maddesinde ifade edilmektedir?

  a. Madde 2
  b. Madde 3
  c. Madde 4
  d. Madde 1
  e. Hiçbiri

  31. Cumhuriyetçiliğin ve Milliyetçiliğin doğal bir sonucu olan ilke hangisidir?

  a. Laiklik
  b. Cumhuriyetçilik
  c. Devletçilik
  d. Atatürkçülük
  e. Halkçılık

  32. Aşağıdakilerden hangisi Milli hedeflerimizin niteliklerinden biri OLAMAZ?

  a. Tamamen Milli nitelik taşımalıdır.
  b. Uluslararası hukuka ve anlaşmalara uygun olmalıdır.
  c. Sadece bir gruba ait olmalıdır.
  d. Hayallere, aşırı heyecanlara bağlı olmamalıdır.
  e. Millet ikna edilmiş olmalıdır.

  33. Atatürk'ün Milliyetçilik ilkesini evrensel yapan sözü aşağıdakilerden hangisidir?

  a. "Ne Mutlu Türk'üm Diyene.!"
  b. "Kayıtsız Şartsız Egemenlik Milletindir.!"
  c. "Yurtta Sulh Cihanda Sulh.!"
  d. "Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir, Fendir.!"
  e. "Söz Konusu Olan Vatan ise Gerisi Teferruattır.!"

  34. Laiklik ilkesi insanların hangi düşünce ve inanışlarını güvence altına almaktadır?

  a. Ekonomik
  b. Dini
  c. Sosyal
  d. Ailevi
  e. Kültürel

  35. Atatürk,"Yeni Türkiye Devleti temellerini süngü ile değil, süngünü dahi dayandığı ekonomi ile kuracaktır." sözünü hangi ilke için kullanmıştır?

  a. Laiklik
  b. Cumhuriyetçilik
  c. Devletçilik
  d. Milliyetçilik
  e. Atatürkçülük

  36. Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk'e göre milleti oluşturan unsurlardan biri DEĞİLDİR?

  a. Tarihsel yakınlık
  b. Zengin bir hatıra mirasına sahip olmak
  c. Siyasi varlıkta birlik
  d. Sınıf birliği
  e. Tarihsel yakınlık

  37. Aşağıdakilerden hangisi Devletçilik ilkesine bağlı olarak kurulmuş olan kuruluşlardan biridir?

  a. T.C. Devlet Demiryolları
  b. Halkbank
  c. Sanayibank
  d. Tarım Kalkınma Kuruluşu
  e. Türk Gemi İşletmeleri

  38. Atatürk'ün diğer ilkelerini de içine alan genel ve ana ilke hangisidir?

  a. Laiklik
  b. Devletçilik
  c. Halkçılık
  d. İnkılapçılık
  e. Cumhuriyetçilik

  39. Olağanüstü durumlarda Genelkurmay Başkanlığı'nın isteği üzerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığı emrine aşağıdakilerden hangisi girer?

  a. Sahil Güvenlik Komutanlığı
  b. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
  c. Kara Kuvvetleri Komutanlığı
  d. Jandarma Genel Komutanlığı
  e. Hava Kuvvetleri Komutanlığı

  40. "Demokrasi"- "Meclis"-"Anayasa" --Bu kavramlar hangi Atatürk İlkesini ifade etmede yardımcı olabilir?

  a. Milliyetçilik
  b. Laiklik
  c. Devletçilik
  d. Cumhuriyetçilik
  e. Atatürkçülük

  41. Marşımızın, Bayrağımızın ve Başkentimizin neler olduğu 1982 Anayasamızın hangi maddesinde ifade edilmektedir?

  a. Madde 1
  b. Madde 2
  c. Madde 3
  d. Madde 4
  e. Hepsi

  42. Atatürk'ün Halkçılık anlayışının temel öğelerinden olan ve özellikle aşağıdaki maddelerden birini REDDEDEN madde hangisidir?

  a. Eşitliği
  b. Sınıf mücadelesini
  c. Irkçılığı
  d. Demokrasiyi
  e. Cumhuriyeti

  43.
  il ve ilçe merkezlerinde görev yapan halkın can, mal, ırz ve namus güvenliğini koruyan kurumumuz hangisidir?

  a. Polis
  b. Jandarma
  c. Asker
  d. Zabıta
  e. Güvenlik görevlisi

  44. Kurucu ve yapıcı bir düşünceyle modern toplum hayatında yeni ilerleme gelişmelere imkan hazırlamaya yönelik bir düşünceyi benimsemek hangi ilkenin gereğidir?

  a. Laiklik
  b. Cumhuriyetçilik
  c. Milliyetçilik
  d. İnkılapçılık
  e. Devletçilik

  45. Aşağıdakilerden hangisi Sivil Savunma Teşkilatı'nın görevlerinden DEĞİLDİR?

  a. Doğal afetlerde can ve mal kurtarma.
  b. Savaşta cephe gerisindeki halkın moralinin kuvvetlendirilmemesi.
  c. Savaş zamanında halkın can ve mal güvenliğini sağlamak.
  d. Bütün yaptığı faaliyetlerde silah kullanmaması.
  e. Büyük yangınlarda can ve mal kaybını azaltma.

  46. Seferberlik ilanından itibaren Bakanlar Kurulu aşağıda belirtilen önlemlerden hangisini aldırır?

  a. Seferberlik hazırlıklarını planlamak.
  b. Seferberlik hazırlıklarını gözden geçirmek.
  c. Seferberlik hazırlıklarının uygulamasını başlatmak.
  d. Seferberlik hazırlıklarını takip etmek.
  e. Seferberlik hazırlıklarında personel görevlendirmek

  47. Aşağıdakilerden hangisi devletimizin yönetim şekliyle ilgili sahip çıkmamız gereken ilkedir?

  a. Devletçilik
  b. Milliyetçilik
  c. İnkılapçılık
  d. Laiklik
  e. Cumhuriyetçilik

  48. Laiklik sayesinde devlet yönetiminde hangi özellikler ön planda yer almaktadır?

  a. akıl ve bilim
  b. din ve akıl
  c. varsayım ve bilim
  d. bilim ve din
  e. dini kurallar ve gerçekçilik

  49. Cumhuriyet yönetiminde egemenliğin kaynağı nedir?

  a. Millet
  b. Cumhuriyet
  c. Laiklik
  d. Barış
  e. Devlet

  50. 1982 Anayasamızın hangi maddesinde ilk üç maddenin kesinlikle değiştirilemeyeceği ifade edilmektedir?

  a. Madde 1
  b. Madde 2
  c. Madde 5
  d. Madde 3
  e. Madde 4
  51. Amaçları "Mevcut rejimi(laik-demokratik rejimi) silah zoruyla bozarak yerine kendi ideolojilerinin hakim olduğu bir düzen kurmak." olan iç tehdit türü hangisidir?

  a. Irkçı Faaliyetler
  b. Bölücü Faaliyetler
  c. İrticai Faaliyetler
  d. Yıkıcı Faaliyetler
  e. İçtimai Faaliyetler

  52. Millete, hukuka, düzen ve istikrara saygı ve inancı kapsayan bağlılık nedir?

  a. Vatana bağlılık
  b. Devlete bağlılık
  c. Kanunlara bağlılık
  d. Sembollere bağlılık
  e. Millete bağlılık

  53. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde Devletimize yönelik tehditlere karşı vatandaşımıza düşen görevlerden biri DEĞİLDİR?

  a. Türk tarihini iyi bilmek ve geçmişten ders çıkarmak
  b. Atatürkçülüğü iyi öğrenmek ve günlük hayatımızda kullanmak
  c. Türk dilini, edebiyatını ve kültürünü iyi öğrenmek
  d. Hayatta en hakiki yol göstericinin ilim olduğunu bilmek
  e. Hiçbiri

  54. Türk milleti olarak Milli birlik ve beraberliğimizi gösterdiğimiz olay aşağıdakilerden hangisidir?

  a. Kurtuluş Savaşı
  b. Kıbrıs Barış Harekatı
  c. Kore Savaşı
  d. Irak Savaşı
  e. 1'inci Dünya Savaşı

  55. Devletin Milli Güvenlik Siyasetinin tayini, tespiti ve uygulaması ile ilgili konularda tavsiye kararları alan ve gerekli koordinasyonun sağlanması için görüş tespit eden kurul hangisidir?

  a. Bakanlar Kurulu
  b. Milli Güvenlik Kurulu
  c. Genelkurmay Başkanlığı
  d. Milli Savunma Bakanlığı
  e. Türk Silahlı Kuvvetleri

  56. Vatan ve millet için, namus, şan ve şerefini korumak için düşmanla savaşırken ölenlere "şehit", sağ kalarak geri dönenlere "gazi" denmesi ne tür bir bağlılıktır?

  a. Sembollere bağlılık
  b. Kanunlara bağlılık
  c. Devlete bağlılık
  d. Millete bağlılık
  e. Vatana bağlılık

  57. Amaçları "Milletimiz içinde ayrılıkçılık ve ırkçılık yaratmak." olan iç tehdit türü hangisidir?

  a. Yakıcı Faaliyetler
  b. Yıkıcı Faaliyetler
  c. Bölücü Faaliyetler
  d. İrticai Faaliyetler
  e. İçtimai Faaliyetler

  58. Türk tarihinde Polis Teşkilatımız hangi tarihte kurulmuştur?

  a. 10 Mayıs 1845
  b. 10 Nisan 1845
  c. 18 Mart 1845
  d. 10 Mart 1845
  e. 18 Şubat 1845

  59. Devlet, millet ve vatan kavramlarının, milleti oluşturan bireylerin duygu düşünce ve iradeleri üzerinde yarattığı birlik ülküsüne ne ad verilir?

  a. Ortak Çıkar
  b. Milli Sevgi
  c. Milli Davranış
  d. Ortak Bilinç
  e. Milli Bilinç

  60. Bir devletin dünya coğrafyasında bulunduğu konumdan dolayı kendisine sağladığı avantaj ve dezavantajların hepsine ne denir?

  a. Jeopolitik konum
  b. Jeostatik konum
  c. Politik konum
  d. Stratejik konumlama
  e. Siyasi konum

  61. Savaşa hazırlık ve tedbirlerin tümüne ne denir?

  a. Savaş hali
  b. Seferberlik hali
  c. Barış hali
  d. Tedbir
  e. Güvenlik hali

  62. Aşağıdakilerden hangisi bir arada yaşamamız, huzur ve mutluluk içerisinde var olmamızın ön şartı DEĞİLDİR?

  a. Millete bağlılık
  b. Devlete bağlılık
  c. Kanunlara bağlılık
  d. Hepsi
  e. Hiçbiri

  63. "1. Savaş zamanında halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması 2. Savaşta cephe gerisisindeki halkın moralinin kuvvetlendirilmesi" Bu görevler hangi teşkilatımıza aittir?

  a. Milli Savunma Bakanlığı
  b. Türk Silahlı Kuvvetleri
  c. Genelkurmay Başkanlığı
  d. Sivil Savunma Teşkilatı
  e. Bakanlar Kurulu


  64. Bir değer, ilke veya koruma, kendini adama, onun önemine inanma kavramı aşağıdakilerden hangisidir?

  a. Sorumluluk
  b. Saygı
  c. Bağlılık
  d. Sevgi
  e. Beraberlik

  65. Bir devletin, diğer devletler karşısında istediği sonuçları elde etmesini sağlayan imkan ve kabiliyetlerinin topl***** ne denir?

  a. Milli Hedef
  b. Milli Güç
  c. Milli Bilinç
  d. Milli birlik ve bütünlük
  e. Milli menfaat

  66. Ülkemiz, Dünya üzerindeki konumundan dolayı iç ve dış tehditlere maruzdur. Aşağıdakilerden hangisinde iç tehditler doğru olarak verilmiştir?

  a. Yıkıcı, Bölücü, İçtimai Faaliyetler
  b. Bölücü, Yıkıcı, İrticai Faaliyetler
  c. Yakıcı, Bölücü, İrticai Faaliyetler
  d. Yıkıcı, Bölücü, İrticai Faaliyetler
  e. İrticai, Bölücü, Gerici Faaliyetler

  67. Ortak çıkarlarımız arasında aşağıdakilerden hangisi YOKTUR?

  a. Laiklik
  b. Bağımsızlık
  c. Çağdaşlık
  d. Jeostrateji
  e. Demokrasi

  68. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde Türk Silahlı Kuvvetlerin ülkemizdeki görev ve işlevlerinden DEĞİLDİR?

  a. Doğal afetlerde halka yardım
  b. Koruma ve kollama görevi
  c. Huzur ve güvenliği sağlama
  d. Sağlık hizmetleri
  e. Genel hizmetler

  69. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde jeopolitiğin değişen etkenlerinden DEĞİLDİR?

  a. Sosyo-kültürel değerler
  b. Askeri değerler
  c. Fiziki değerler
  d. Politik değerler
  e. Ekonomik değerler

  70. Milli birlik ve beraberliğe önem verilmeyişinin sebeplerinden olan eski Türk Devletlerinin yıkılış nedenlerinden aşağıdakilerden hangisi YOKTUR?

  a. Vatandaşların devlete olan güvenlerinin zayıflaması
  b. Milli gelirin fertler arasında hakkaniyetle dağıtılmaması
  c. Bazı devlet yöneticilerinin görevlerini kötüye kullanmaları
  d. Türk kültürünün yozlaşmaya başlamaması
  e. İktidarın veraset yoluyla çocuklara geçmesi

  71. Atatürk, çocuklarımıza ve gençlerimize vereceğimiz öğrenimin sınırı ne olursa olsun, onlara esaslı olarak aşağıdakilerden hangisine düşman olanlarla mücadeleyi öğretmeliyiz demiştir?

  a. Milletine,
  b. Türk milletinin milli kimliğine ve milli değerlerine,
  c. Türk Vatanı'na,
  d. Türkiye Devleti'ne,
  e. Hepsi

  72. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi ülkemizi Dünya üzerindeki önemini belirleyen unsur DEĞİLDİR?

  a. Orta Asya ve batı arasında doğal bir köprü oluşturması
  b. Doğal enerji kaynaklarının %70'inin ülkemizin etrafında olması
  c. Avrupa'da ve bölgesinde güçlü bir silahlı kuvvetlere sahip olması
  d. Demokratik bir ülke olması
  e. Karadeniz deniz ulaşımının Türk boğazlarına bağımlı olmaması

  73. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk Milliyetçiliğinin unsurlarından DEĞİLDİR?

  a. Milliyetçiliği reddeden akımlara karşıdır
  b. Milliyetçiliği kabul etmeyen akımlarla beraberdir
  c. Evrenseldir
  d. Irkçılığa karşıdır
  e. Laiktir

  74. Kanunların görevi nedir?

  a. Toplumlar arasındaki faaliyetleri düzenlememektir.
  b. İnsanlar arasındaki ilişkileri düzenlemektir.
  c. Devletler arasındaki ilişkileri düzenlemektir.
  d. Toplumlar arasındaki ilişkileri düzenlemektir.
  e. İnsanlar arasındaki ilişkileri düzenlememektir.

  75. Doğduğumuz, doyduğumuz, barındığımız, üzerinde varlığını sürdürdüğümüz yere ne denir?

  a. Ülke
  b. Toprak
  c. Millet
  d. Cumhuriyet
  e. Devlet
  76. Aşağıdakilerden hangisi şehir ve kasaba sivil savunma teşkillerinde yer almaz?

  a. Karargah servisi
  b. Kurtarma servisi
  c. İlkyardım ve ambulans servisi
  d. Sosyal yardım servisi
  e. İtfaiye servisi

  77. Aşağıdakilerden hangisi milli güç unsurlarından biri değildir?

  a. Siyasi güç
  b. Askeri güç
  c. Ekonomik güç
  d. Nüfus gücü
  e. Milli hedef

  78. Aşağıdakilerden hangisi milli güvenliğin tespitinden sorumlu organlardan biri değildir?

  a. Emniyet genel müdürlüğü
  b. Bakanlar kurulu
  c. Genel kurmay başkanı
  d. Adalet
  e. Kara kuvvetleri

  79. Aşağıdakilerden hangisi milli güvenlik kurulunun görevlerinden biridir?

  a. Sivil toplum kuruluşlarının milli gücü artırmaya yönelik çalışması
  b. Devletin varoluş nedenine uygun olarak, milli çıkarını sağlayacak biçim ve nitelikte olmalıdır
  c. Bir ulusun, milli hedeflerine ulaşabilmek amacıyla kullanılabilecek maddi ve manevi kaynaklarının toplamıdır.
  d. Bir milletin varlığını ve refahını sağlamak, aynı zamanda korumak için uluslararası hukuka uygun olarak devletin kabul ettiği genel siyasettir
  e. Milli güvenlik ve devletin milli güvenlik siyasetine ilişkin tanımlar çerçevesinde,devletin milli güvenlik siyasetinin,tayini,tespiti ve uygulanması ile ilgili konularda tavsiye kararları alır ve gerekli koordinasyonun sağlanması için görüş tespit eder.Bakanlar Kuruluna

  80. Aşağıdakilerden hangisi TSK’nin görevlerinden biri değildir nedir?


  a. Olağanüstü durumlarda ülke yönetimine el koymak
  b. Asker yetiştirmek
  c. Ülkeyi iç tehditlere karşı korumak
  d. Ülkeyi dış tehditlere karşı korumak
  e. Türk yurdunu ve nitelikleri anayasa ile tayin edilmiş Türkiye Cumhuriyetini iç ve dış tehditlere karşı korumak ve kollamaktır.

  81. Aşağıdakilerden hangisi Türk silahlı kuvvetlerinin ülkemizdeki görev ve işlevlerinden biri değildir?

  a. Koruma ve kollama görevi
  b. Huzur ve güvenliği sağlama görevi
  c. Doğal afetlerde halka yardım
  d. Okuma yazma kursları
  e. Adli görev

  82. I - Askeri güç
  II - Ekonomik güç
  III - Coğrafi güç
  IV - Kültürel güç
  Yukarıdaki Milli Güç unsurlarından hangilerinin zaman içinde değişme özelliği en azdır?

  a. II ve I
  b. III ve II
  c. IV ve III
  d. III , II ve I
  e. IV ve I

  83. Aşağıdakilerden hangisi milli stratejinin tanımıdır?

  a. Bir ulusun, milli hedeflerine ulaşabilmek amacıyla kullanılabilecek maddi ve manevi kaynaklarının toplamıdır.
  b. Bir milletin varlığını ve refahını sağlamak, aynı zamanda korumak için uluslararası hukuka uygun olarak devletin kabul ettiği genel siyasettir.
  c. Milli Güvenlik Kurulu, devletin bağımsızlığını, ülkenin bölünmez bütünlüğünü, toplumun huzur ve güvenliğinin korunmasına yönelik karar ve görüşlerini Bakanlar Kuruluna bildirir.
  d. Milli Güvenlik Kurulu kararları Bakanlar Kurulu tarafından uygulanmak zorundadır
  e. Milli Güvenlik Kurulunda, devletin bağımsızlığını ilgilendiren konular görüşülür.

  84. Yandaki işaret hangi ifadeyi gösterir?


  a. Yarbay
  b. Teğmen
  c. Albay
  d. Büyük Amiral
  e. Mareşal
  85. Sivil Savunma Teşkilatı kaça ayrılır?
  a. 1
  b. 2
  c. 3
  d. 4
  e. 5
  86. Biyolojik savaş maddelerinin genel özelliklerinden biri değildir?

  a. Bulaşıcıdır
  b. Zehirlidir
  c. Geniş alana etki edebilir
  d. Yaralayıcı ve tahriş edici etkiler gösterir
  e. Yapımları kolaydır, toplu ölüm silahlarının en ucuz olanıdır

  87. Aşağıdakilerden hangisi milli hedeflerin arasında yer almaz?

  a. Tamamen milli nitelik taşımalıdır
  b. Sadece bir siyasi gruba, doktrine,ideolojik veya oligarşik sınıfa ait olması
  c. Sadece bir lider, bir hükümdar veya hanedanın hedefi olmalıdır
  d. Devletin varoluş nedenine uygun olarak, milli çıkarını sağlayacak biçim ve nitelikte olmalıdır
  e. Sivil toplum kuruluşlarının milli gücü artırmaya yönelik çalışması

  88. Milli hedeflerimiz kaç gruba ayrılır?

  a. 1
  b. 2
  c. 3
  d. 4
  e. 5

  89. TSK bünyesinde bulunan kaç askeri okul vardır?

  a. 6
  b. 3
  c. 2
  d. 5
  e. 4

  90. Aşağıdakilerden hangisi mili güvenliğinin tanımıdır?

  a. Bir milletin varlığını ve refahını sağlamak, aynı zamanda korumak için uluslar arası hukuka uygun olarak devletin kabul ettiği genel siyasettir
  b. Devletin anayasal düzeni, milli varlığını, bütünlüğünü, milletler arası alanda siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik bütün çıkarlarının yanı sıra, uluslararası antlaşmalarla kararlaştırılan haklarını, her türlü iç ve dış tehdide karşı korumak ve kollamak üzere gerçekleştirilen faaliyetlerin bütünüdür
  c. Bir devletin milli hedeflerine erişmek, erişenleri koruyup geliştirmek ve milli menfaat sağlamak amacıyla kullandığı siyasal kuvvetlerin toplam verimidir.
  d. Milli politikanın uygulanmasında ve milli hedeflerinde elde edilmesinde kullanılan devletin fiziki gücüdür.
  e. Bir milletin kendi güvenliği,refah ve mutluluğu için uluslararası hukuka uygun olmak şartıyla zaruri olduğuna inandığı her şeydir

  91. Yandaki rütbe işareti neyi göstermektedir?


  a. Uzman çavuş
  b. Uzman kademeli çavuş
  c. Uzman onbaşı
  d. Uzman jandarma kademeli çavuş
  e. Uzman jandarma çavuş

  92. Türk tarihinde polis teşkilatı ne zaman kurulmuştur?

  a. 15 nisan 1855
  b. 15 mayıs 1945
  c. 21 mayıs 1864
  d. 15 haziran 1875
  e. 10 nisan 1845

  93. Aşağıdakilerden hangisi K.K.K birliğini oluşturmaz?

  a.
  b. Eğitim komutanlığı
  c. Karargah
  d. Ordu
  e. lojistik

  94. Sivil savunma teşkilatı ne zaman kurulmuştur?

  a. 1949
  b. 1979
  c. 1967
  d. 1969
  e. 1959

  95. Aşağıdakilerden hangisi sivil savunma teşkilatının görevlerinden biri değildir?

  a. Doğal afetlerde can ve mal kurtarma
  b. Savaş zamanında halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması
  c.
  Büyük yangınlarda can ve mal kaybını azaltma
  d. Yok olmaları ve çalışamaz hale gelmeleri durumunda yaşamı büyük ölçüde etkileyecek olan resmi ve özel müessese ve tesislerin korunması, onarılması ve yenilenmesi.
  e. Okuma yazma kursları

  96. Aşağıdakilerden hangisi milli güvenlik kurulunu oluşturmamaktadır?

  a. Genelkurmay başkanı
  b. Milli savunma
  c. İç işleri ve dış işleri bakanlığı
  d. Devlet bakanı
  e. başbakan

  97. Aşağıdakilerden hangisi jandarma genel komutanlığının görevleri arasında yer almaz?

  a. mülki görevler
  b. adli görevler
  c. askeri görevler
  d. diğer görevler
  e.

  98. Aşağıdakilerden hangisi sivil savunma genel müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?

  a.
  b. Sivil savunma personelini eğitmek ve halka sivil savunma bilgileri vermek;
  c. Sivil Savunma arama ve kurtarma birlikleri ile ekiplerini hazır halde bulundurmak, gerektiğinde göreve sevk etmek;
  d. Afetlerde kurtarma, ilkyardım, acil iade ve geçici barındırma hizmetleri vermek
  e. Her türlü silahsız, koruyucu ve kurtarıcı tedbirleri, acil kurtarma ve ilk yardım faaliyetlerini planlamak ve yürütmek;

  99. Atatürk’ün; “Uygar olmayan toplumlar, uygar olanların ayakları altında ezilmeye mahkumdur.” sözü, aşağıdaki kavramlardan hangisi ile daha ilgilidir?

  a. Milli Güvenlik
  b. Milli Güç
  c. Milli Hedef
  d. Askeri Güç
  e. Milli strateji

  100. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin komutanı aşağıdakilerden hangisidir?

  a. Genel Kurmay Başkanı
  b. Milli Savunma Bakanı
  c. Jandarma Genel Komutanlığı
  d. Harp Akademileri Komutanlığı
  e. Cumhurbaşkanı


  CEVAPLARI DA

  1)d
  2)b
  3)a
  4)c
  5)d
  6)e
  7)e
  8)e
  9)a
  10)b
  11)d
  12)a
  13)b
  14)c
  15)c
  16)a
  17)e
  18)e
  19)d
  20)d
  21)b
  22)d
  23)c
  24)a
  25)e
  26)c
  27)b
  28)c
  29)e
  30)c
  31)c
  32)b
  33)c
  34)b
  35)c
  36)d
  37)a
  38)d
  39)a
  40)d
  41)c
  42)b
  43)a
  44)d
  45)b
  46)c
  47)e
  48)b
  49)a
  50)e
  51)d
  52)b
  53)e
  54)a
  55)b
  56)e
  57)c
  58)b
  59)e
  60)a
  61)a
  62)e
  63)d
  64)c
  65)b
  67)b
  68)e
  69)c
  70)d
  71)e
  72)e
  73)b
  74)b
  75)a
  76)e
  77)e
  78)a
  79)e
  80)a
  81)e
  82)a
  83)b
  84)e
  85)b
  86)d
  87)e
  88)d
  89)a
  90)b
  91)c
  92)e
  93)a
  94)e
  95)a
  96)d
  97)e
  98)a
  99)b
  100)a
  Hilal-34, Beyzaaa3, Ignorance ve diğer 3 kişi bunu beğendi.
 3. hilly

  hilly Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  15 Şubat 2009
  Mesajlar:
  1.548
  Beğenileri:
  1.711
  Ödül Puanları:
  113
  Milli Güvenlik ve Vatandaşlık Bilgileri Testi-2

  1.Milli Güvenlik Kurulu’nun görevleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
  A)Milli güvenlik kaps***** giren konularda yapılan ve yapılacak lan milletler arası antlaşmalar hakkında tespit eder.
  B)Ulusal çıkarlara aykırı olmayan milletler arası antlaşmaları onaylar.
  C)Olağanüstü hal ve seferberlik hali için görüş tespit eder.
  D)Devletin güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve uygulanması ile ilgili konularda görüş tespit eder.
  E)Ülkenin bölünmez bütünlüğünün korunması konusunda tedbirleri tespit eder.

  2.İhtiyaçları devlet tarafından karşılanan onbaşı ve çavuş rütbesindeki askerlere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Er B)Erbaş C)Astsubay D)Subay E)Teğmen

  3.Devletin tüm güç ve kaynaklarının, başta askeri güç olmak üzere, savaşın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanması, toplanması, tertiplenmesi ve kullanılmasına ilişkin bütün faaliyetlerin uygulandığı, hak ve hürriyetlerin kanunlarla tamamen veya kısmen sınırlanmasın ne ad verilir?
  A)Seferberlik B)Olağanüstü Hal C)Sivil Savunma D)Tatbikat E)Sıkıyönetim

  4.Aşağıdaki rütbelerden hangisi diğerlerinden daha üsttür?
  A)Orgeneral B)Korgeneral C)Tümgeneral D)Tuğgeneral E)Albay

  5.I.Siyasi Güç
  II.Askeri Güç
  III.Ekonomik Güç
  Aşağıdakilerden hangisi Milli Güç unsurları arasında yer alır?
  A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III D)I ve II E)I,II ve III

  6.Sahil Güvenlik Komutanlığı barış zamanında görev ve hizmetler yönünden aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
  A)Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
  B)İçişleri Bakanlığı
  C)Cumhurbaşkanlığı
  D)Kara Kuvvetleri Komutanlığı
  E)Jandarma Genel Komutanlığı

  7.Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ülkemizdeki en önemli işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Koruma ve kollama
  B)Ülkeyi tanıma ve tanıtma
  C)Meslek kazandırma
  D)Doğal afetlerde yardım
  E)Sağlık hizmetleri

  8.Türkiye’nin üye olduğu uluslar arası ittifaklar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
  A)Birleşmiş Milletler
  B)Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı
  C)NATO
  D)Karadeniz Ekonomik İşbirliği
  E)Arap Birliği

  9.Savaşa girildiğinde silahlı kuvvetlerin ihtiyaç duyacağı ikmal maddelerinin (yiyecek, giyecek, malzeme, teçhizat, araç vs) temini aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?
  A)Genel Seferberlik
  B)Bölgesel Seferberlik
  C)Lojistik Seferberlik
  D)Personel Seferberliği
  E)Topyekün Seferberlik

  10.I.Savaş zamanında halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması
  II.Doğal afetlerde can ve mel kurtarma
  III.Büyük yangınlarda can ve mal kaybını azaltma
  Bunlardan hangileri Sivil Savunma Teşkilatı’nın görevleri arasında yer alır?
  A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III D)I ve II E)I,II ve III

  11.I.Savaş zamanında her türlü savunma gayretlerinin sivil halk tarafından azami derecede desteklenmesi
  II.Savaşta cephe gerisindeki halkın moralini kuvvetlendirilmesi
  III.Halkın silahlı olarak eğitilmesi
  Bunlardan hangileri Sivil Savunma Teşkilatı’nın görevleri arasında yer alır?
  A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III D)I ve II E)I, II ve III

  12.Biyolojik silahlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A)Bulaşıcıdır
  B)Zehirlidir
  C)Geniş alana etki edebilir
  D)Keşfedilmesi güçtür
  E)Yapılmaları zordur

  13.Adli mahkemelerin en üst birimi aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Askeri Yargıtay
  B)Danıştay
  C)Yargıtay
  D)Uyuşmazlık Mahkemesi
  E)Anayasa Mahkemesi

  14.I.Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak
  II.Bakanlar Kurulu ve bakanları denetlemek
  III.Bütçe tasarılarını görüşmek ve kabul etmek
  Bunlardan hangileri TBMM’nin görevleri arasında yer alır?
  A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III D)I ve II E)I, II ve III

  15.
  I.Para basılmasına karar verme
  II.Savaş ilanına karar vermek
  III.Milletlerarası antlaşmaları onaylamak
  Bunlardan hangileri TBMM’nin görevleri arasında yer alır?
  A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III D)I ve II e)I, II ve III

  16.Cumhurbaşkanı seçiminin şartları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
  A)Yargı mensubu olmak.
  B)TC vatandaşı olmak.
  C)En az 40 yaşında olmak.
  D)Milletvekili seçebilme şartlarını üzerinde taşımak
  E)Yükseköğrenim görmüş olmak.

  17.Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının yasamayla ilgili görevleri arasında yer almaz?
  A)TBMM’nin açılış konuşmasını yapmak
  B)Gerektiğinde TBMM’yi toplantıya çağırmak
  C)Zorunlu hallerde TBMM’nin yenilenmesine karar vermek
  D)Bazı kanunların iptali doğrultusunda Anayasa Mahkemesi’ne dava açmak
  E)Danıştay üyelerini seçmek

  18.Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının yürütmeyle ilgili görevleri arasında yer almaz?
  A)Kanunları yayımlamak, gerekirse TBMM’ye geri göndermek
  B)Başbakan ve onun teklif ettiği bakanları atamak
  C)Yabancı devletlerle temsilci göndermek ve yabancı temsilcileri kabul etmek
  D)Genelkurmay Başkanı’nı atamak
  E)Bazı cezaları hafifletmek, kaldırmak

  19.Emniyet Teşkilatına ait aşağıdaki görevlilerden hangisinin yetkisi diğerlerinden fazladır?
  A)Emniyet Müdürü B)Emniyet AmiriC)Başkomiser D)Komiser E)Polis Memuru

  MİLLİ GÜVENLİK VE VATANDAŞLIK BİLGİLERİ - II 1B 2B 3A 4A 5E 6B 7A 8E 9C 10E 11D 12E 13C 14E 15E 16A 17E 18A 19A
  Gümüşeqe ve berkan16 bunu beğendi.
 4. hilly

  hilly Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  15 Şubat 2009
  Mesajlar:
  1.548
  Beğenileri:
  1.711
  Ödül Puanları:
  113


  Milli Güvenlik Testleri

  --------------------------------------------------------------------------------

  1.Milli Güvenlik Kurulu Üyeleri’nin;
  I.İçişleri Bakanı,
  II.Milli Güvenlik Kuru Sekreteri,
  III.Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları
  makamlarından hangilerinin, “ulusal egemenlik ilkesi” doğrultusunda seçilmiş olan üyelerden olduğu söylenebilir?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
  D) I ve III E) II ve III

  2.Türk askeri gücü, barış zamanında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sahip olduğu personel, silah ve araç-ların tümü, savaş zamanında ise düşman kuvvetlerini yok edici unsurların tümüdür.
  Buna göre Türk askeri gücünün;
  I.NATO bünyesindeki toplantılara iştirak etmesi,
  II.Birleşmiş Milletler denetiminde barış gücü askeri bulundurması,
  III.Sınırları dahilinde askeri tatbikatlar yapması
  gibi özelliklerden hangileri, caydırıcı yapısıyla ilgilidir?
  A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II
  D) II ve III E) I, II ve III

  3.II. Dünya Savaşı’ndan sonra ABD, İngiltere ve Sovyetler Birliği devlet başkanları, Yatla Konferan-sı’nda bir araya gelerek dünyayı yeni nüfuz bölge-lerine ayırarak denetim altına almayı planladılar.
  Bu durum;
  I.ABD ve Sovyetler Birliği’nin dünya siyasetinde etkili olmaya başladığı,
  II.Sömürgeci politikaların devam ettiği,
  III.Dünya barışının sağlanmasına çalışıldığı
  sonuçlarından hangilerinin kanıtıdır?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
  D) I ve II E) I, II ve III

  4.ABD ile Irak arasında savaş öncesinde yaşanan ekonomik, politik ve sosyolojik tarzdaki gerginlik durumu;
  I.Soğuk savaş,
  II.Gayri nizami savaş,
  III.Genel savaş
  gibi savaş türlerinden hangileriyle adlandırılabilir?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
  D) I ve II E) II ve III

  5.Mustafa Kemal Paşa, Nutuk’ta Sakarya Meydan Muharebesi’ni anlatırken; “Savaş demek yalnız iki ordunun değil, iki milletin bütün maddi ve manevi güçlerini kullanarak birbirleriyle vuruşmasıdır. Bun-dan ötürü Türk ulusunu cephedeki ordu kadar fiilen ilgilendirmeliydim. Gelecekteki savaşların tek başarı şartı bu söylediğim hususlarda gizlidir.” diyerek Tekalif-i Milliye Emirleri’ni yayınlamıştır.
  Mustafa Kemal bu sözüyle ve davranışıyla aşağıdaki savaş türlerinden hangisinin önemini vurgulamıştır?
  A)Soğuk savaş
  B)Topyekün savaş
  C)Psikolojik savaş
  D)Bölgesel savaş
  E)Gayri nizami savaş

  6.“Ordu dışa karşı devletin varlığını korur ve gerektiğinde içte büyük asayişsizlikleri önler. Cumhuriyet aleyhine teşebbüslere karşı devletin irade ve kuvvetini belirtir.”
  Atatürk’ün bu sözlerine bakılarak Türk Silahlı Kuvvetleri’nin,
  I.Yurdu düşmandan koruma
  II.Sportif faaliyetlerde güvenliği sağlama
  III.Cumhuriyet rejimini koruma ve kollama
  görevlerinden hangilerini üstlendiği söylenebilir?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
  D) I ve III E) I, II ve III

  7.Türkiye Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler kararları ile dünya barışının sağlanması amacıyla birçok ülkeye asker göndermiştir. Türkiye diğer ülkelere asker gönderirken Türk ordusunun yönetiminin Türk komutanlarca yapılmasına özen göstermiştir.
  Türkiye’nin bu şekilde hareket etmesi aşağıdakilerden hangisini önemsediğinin bir göstergesidir?
  A)Dış politikada aktif görev almayı
  B)Laik devlet anlayışını
  C)Bağımsız devlet anlayışını
  D)Türk ordusunun modernizasyonunu
  E)Paralı askerliğe karşı olmayı

  8.Bir ülkenin maddi ve manevi bütün güç ve kaynaklarının savaşın gerektirdiği ihtiyaçları karşılayacak şekilde düzenlenmesine seferberlik denir.
  Buna göre,
  I.Ülke topraklarının işgale uğraması
  II.Salgın hastalıkların yaygınlaşması
  III.Erken seçim kararının alınması
  durumlarından hangileri seferberlik ilan edilmesini gerektirir?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
  D) I ve II E) I ve III

  9.Türk Silahlı Kuvvetleri’nin var oluş amacı millet ve vatan bütünlüğünün ve cumhuriyetin korunmasıdır.
  Buna göre,
  I.Sınırlarımıza yapılan silahlı saldırıların önlenmesi
  II.Cumhuriyet rejimine yönelik iç ve dış tehditlere karşı önlem alınması
  III.Suçluların yargılanması
  olgularından hangileri Türk Silahlı Kuvvetle-ri’nin görevleri arasındadır?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
  D) I ve II E) II ve III

  10.Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın işleyişine bakıldığında bu teşkilattaki bazı uygulamaların “devletlerin eşitliği” ilkesine uyduğu, bazılarınınsa uymadığı görülmektedir.
  Aşağıdakilerden hangisi bu ilkeye uygun bir uygulamadır?
  A)Bazı devletlere daimi delegelik hakkı verilmesi
  B)Beş büyük devlete veto hakkı tanınması
  C)Çatışma olan yerlerin bazılarına barış gücü gönderilmesi
  D)Genel Kurul’da her üye devlete bir oy hakkı tanınması
  E)Karşılaşılan sorunların bazılarını çözmek için Adalet Divanı’nın toplanması
  1983ÖSS

  11.Türkiye’de, seferberlik ilan edildiği zaman izinde bulunan subay, askeri memur, astsubay ve erler aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadırlar?
  A)Milli Savunma Yükümlülük Komisyonu’na baş-vurmak
  B)Bağlı bulundukları askerlik şubesine başvurmak
  C)Sivil Savunma Müdürlüğü veya Memurluğu ile ilişki kurmak
  D)Hemen kıt’a veya kurumlarına dönmek
  E)Bağlı bulundukları muhtarlığa başvurmak
  1991ÖSS

  12.İnsan haklarına ilişkin olarak 1688’den bugüne değin, bazı devletler ve uluslararası kuruluşlar tarafından bildirgeler yayınlanmıştır.
  Bu bildirgelerin zamanla daha kapsamlı bir hale gelmesinde, aşağıdakilerden hangisinin önemli bir etken olduğu savunulabilir?
  A)İnsana verilen değerin giderek artması
  B)Büyük savaş olasılığının giderek azalması
  C)Devletlerin yönetim biçimlerinin farklı olması
  D)Devletlerin kalkınma hızlarının farklı olması
  E)İnsan hak ve özgürlüklerinin giderek daha çok sınırlandırılması
  1992ÖSS

  13.Aşağıdakilerden hangisi kimyasal silahların özelliklerinden biri değildir?
  A)Boğucu olması
  B)Sinir sistemini etkilemesi
  C)Yakıcı olması
  D)Parça tesirli olması
  E)Göz yaşartıcı olması
  1994ÖSS

  14.Bir ülkenin coğrafi konumu, büyüklüğü, şekli, arazi yapısı, iklimi ve doğal kaynaklarının millet-lerarası politikada oynadığı rol aşağıdaki bilim dallarından hangisinin oluşmasına neden olmuştur?
  A) Tarih B) Jeopolitik C) Coğrafya D) Sosyoloji E) Arkeoloji
  1995ÖSS
  berkan16 bunu beğendi.
 5. hilly

  hilly Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  15 Şubat 2009
  Mesajlar:
  1.548
  Beğenileri:
  1.711
  Ödül Puanları:
  113
  Milli Güvenlik ve Vatandaşlık Bilgileri Testleri

  --------------------------------------------------------------------------------

  Milli Güvenlik ve Vatandaşlık Bilgileri Testi-1

  1.Aşağıdakilerden hangisi milli güvenliğin kaps***** girmez?
  A)Anayasal düzenin korunması.
  B)Milli varlığın korunması.
  C)Ülke bütünlüğünün korunması.
  D)Milletlerarası alanda siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik bütün çıkarlarımızın korunması ve kollanması.
  E)Ülke içindeki tarihi ve doğal güzelliklerin korunması.

  2.
  I.Devletin milli güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve uygulanması ile ilgili görüş tespit edilmesi
  II.Milli hedeflerin, milli plan ve programların gerçekleştirilmesine ilişkin tedbirlerin belirlenmesi
  III.Milli güç unsurlarının milli hedefler yönünden güçlenmesini sağlayacak temel esasların tespit edilmesi
  Bunlardan hangilerinin Milli Güvenlik Kurulunun görevleri arasında yer aldığı savunulabilir?
  A)Yalnız I B)Yalnız II C)I ve II D)I ve III E)I, II ve III

  3.Atatürkçü düşünce sisteminde devlet siyaseti doğrudan millet iradesine göre çizilir. Bu gücünün birinci dayanağı millet egemenliği, ikincisi ise egemenliğin demokrasinin gelişmesi doğrultusunda kullanılmasıdır.
  Yukarıdaki özellikleri belirtilen ‘’Milli Güç’’ unsuru aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A)Demografik Güç B)Coğrafi Güç C)Sosyokültürel Güç D)Askeri Güç E)Siyasi Güç

  4.Savaşta gelişmiş silah ve olanakların kullanılması,
  I.Coğrafi Güç
  II.Siyasi Güç
  III.Sosyokültürel Güç
  unsurlarından hangilerinin aşılmasında doğrudan kolaylık sağlar?
  A)Yalnız I B)Yalnız II C)I ve II D)I ve III E)II ve III

  5.Milli Hedef: Bir milletin menfaatlerinin gerçekleştirilmesinde ulaşılması gereken ve ulaşıldıktan sonra da korunup devam ettirilecek somut ve belirli amaçlardır.
  Bu tanıma göre aşağıdakilerden hangisi Milli Hedef’in özelliklerinden biri olamaz?
  A)Milli nitelik taşımalıdır.
  B)Sadece bir liderin, bir hükümdarın veya hanedanın hedefi olmamalıdır.
  C)Devletin var oluş nedenine uygun olarak milli menfaatler sağlayacak biçim ve nitelikte olmalıdır.
  D)Milleti değil devleti temsil etmelidir.
  E)Hayallere ve aşırı heyecanlara kapılmaksızın gerçekçi ve akılcı olarak tespit edilmelidir.

  6.
  I.Doğa güçlerinin askeri stratejiler üzerindeki etkisini azaltma
  II.Cephe gerisindeki halkın moralini kuvvetlendirme
  III.Savaşa katılan asker sayısını artırma
  Bunlardan hangileri Sivil Savunma Teşkilatı’nın görevleri arasında yer alır?
  A)Yalnız I B)Yalnız II C)I ve II D)I ve III E)I, II ve III

  7.Savaşta bir ordunun,
  I.savunma
  II.taarruz
  III.çekilme
  taktiklerinden hangilerini uygulaması, askeri açıdan karşısındakinden daha zayıf olduğuna kanıt olarak gösterilebilir?
  A)Yalnız I B)Yalnız II C)I ve II D)ı ve III E)I, II ve III

  8.Günümüz savaşlarında kullanılan silah türlerinden bazıları şunlardır:
  I.Tek kişiyle kullanılan silahlar
  II.Birden fazla kişiyle kullanılan silahlar
  III.Kitle imha silahları
  Bunlardan hangilerinin en fazla ölümcül sonucu doğurduğu söylenebilir?
  A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III D)I ve III E)I, II ve III

  9.Bir savaş sırasında gerçekleşen,
  I.sıcak savaş,
  II.barış antlaşması,
  III.ateşkes
  hallerinden hangilerinin diğerlerinden daha uzun süreli olması beklenebilir?
  A)Yalnız I B)Yalnız II C)I ve II D)I ve III E)I, II ve III

  10.Mekke’den Medine’ye hicret edilmesi sonrasında Medine’deki Müslümanların Mekke kervanlarına karşı baskınlar düzenleyerek zarar vermesiyle,
  I.Gayri Nizami Savaş
  II.Kimyasal Savaş
  III.Biyolojik Savaş
  türlerinden hangileri arasında ilişki kurulabilir?
  A)Yalnız I B)Yalnız II C)I ve II D)I ve III E)I,II ve III

  11.Bir savaş sırasında kimyasal ve biyolojik silahların kullanılmasından çekinilmesinin,
  I.can kayıplarının azalması,
  II.kitlesel ölümlerin engellenmesi,
  III.savaşın giderek şiddetlenmesi
  sonuçlarından hangilerini üzerinde bulundurma zorunluluğu yoktur?
  A)Yalnız I B)Yalnız II C)I ve II D)I ve III E)I, II ve III

  12.Milletvekili olabilmek için,
  I.yükseköğretim görmüş olma
  II.kamu hizmetlerinden yasaklanmamış olma
  III.askerlik hizmetini yapmış olma
  şartlarından hangilerini üzerinde bulundurma zorunluluğu yoktur?
  A)Yalnız I B)Yalnız II C)I ve II D)I ve III E)I, II ve III

  13.Bir savaş sırasında, savaşa katılan devlet sayısının artmasının,
  I.savaş alanının genişlemesi,
  II.savaşta yeni cephelerin açılması,
  III.barışın korunması
  sonuçlarından hangilerini doğurduğu söylenemez?
  A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III D)I ve III E )I, II ve III

  MİLLİ GÜVENLİK VE VATANDAŞLIK BİLGİLERİ 1E 2E 3E 4A 5D 6B 7D 8C 9B 10A 11C 12A 13C


  Milli Güvenlik ve Vatandaşlık Bilgileri Testi-2

  1.Milli Güvenlik Kurulu’nun görevleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
  A)Milli güvenlik kaps***** giren konularda yapılan ve yapılacak lan milletler arası antlaşmalar hakkında tespit eder.
  B)Ulusal çıkarlara aykırı olmayan milletler arası antlaşmaları onaylar.
  C)Olağanüstü hal ve seferberlik hali için görüş tespit eder.
  D)Devletin güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve uygulanması ile ilgili konularda görüş tespit eder.
  E)Ülkenin bölünmez bütünlüğünün korunması konusunda tedbirleri tespit eder.

  2.İhtiyaçları devlet tarafından karşılanan onbaşı ve çavuş rütbesindeki askerlere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Er B)Erbaş C)Astsubay D)Subay E)Teğmen

  3.Devletin tüm güç ve kaynaklarının, başta askeri güç olmak üzere, savaşın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanması, toplanması, tertiplenmesi ve kullanılmasına ilişkin bütün faaliyetlerin uygulandığı, hak ve hürriyetlerin kanunlarla tamamen veya kısmen sınırlanmasın ne ad verilir?
  A)Seferberlik B)Olağanüstü Hal C)Sivil Savunma D)Tatbikat E)Sıkıyönetim

  4.Aşağıdaki rütbelerden hangisi diğerlerinden daha üsttür?
  A)Orgeneral B)Korgeneral C)Tümgeneral D)Tuğgeneral E)Albay

  5.I.Siyasi Güç
  II.Askeri Güç
  III.Ekonomik Güç
  Aşağıdakilerden hangisi Milli Güç unsurları arasında yer alır?
  A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III D)I ve II E)I,II ve III

  6.Sahil Güvenlik Komutanlığı barış zamanında görev ve hizmetler yönünden aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
  A)Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
  B)İçişleri Bakanlığı
  C)Cumhurbaşkanlığı
  D)Kara Kuvvetleri Komutanlığı
  E)Jandarma Genel Komutanlığı

  7.Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ülkemizdeki en önemli işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Koruma ve kollama
  B)Ülkeyi tanıma ve tanıtma
  C)Meslek kazandırma
  D)Doğal afetlerde yardım
  E)Sağlık hizmetleri

  8.Türkiye’nin üye olduğu uluslar arası ittifaklar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
  A)Birleşmiş Milletler
  B)Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı
  C)NATO
  D)Karadeniz Ekonomik İşbirliği
  E)Arap Birliği

  9.Savaşa girildiğinde silahlı kuvvetlerin ihtiyaç duyacağı ikmal maddelerinin (yiyecek, giyecek, malzeme, teçhizat, araç vs) temini aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?
  A)Genel Seferberlik
  B)Bölgesel Seferberlik
  C)Lojistik Seferberlik
  D)Personel Seferberliği
  E)Topyekün Seferberlik

  10.I.Savaş zamanında halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması
  II.Doğal afetlerde can ve mel kurtarma
  III.Büyük yangınlarda can ve mal kaybını azaltma
  Bunlardan hangileri Sivil Savunma Teşkilatı’nın görevleri arasında yer alır?
  A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III D)I ve II E)I,II ve III

  11.I.Savaş zamanında her türlü savunma gayretlerinin sivil halk tarafından azami derecede desteklenmesi
  II.Savaşta cephe gerisindeki halkın moralini kuvvetlendirilmesi
  III.Halkın silahlı olarak eğitilmesi
  Bunlardan hangileri Sivil Savunma Teşkilatı’nın görevleri arasında yer alır?
  A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III D)I ve II E)I, II ve III

  12.Biyolojik silahlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A)Bulaşıcıdır
  B)Zehirlidir
  C)Geniş alana etki edebilir
  D)Keşfedilmesi güçtür
  E)Yapılmaları zordur

  13.Adli mahkemelerin en üst birimi aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Askeri Yargıtay
  B)Danıştay
  C)Yargıtay
  D)Uyuşmazlık Mahkemesi
  E)Anayasa Mahkemesi

  14.I.Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak
  II.Bakanlar Kurulu ve bakanları denetlemek
  III.Bütçe tasarılarını görüşmek ve kabul etmek
  Bunlardan hangileri TBMM’nin görevleri arasında yer alır?
  A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III D)I ve II E)I, II ve III

  15.
  I.Para basılmasına karar verme
  II.Savaş ilanına karar vermek
  III.Milletlerarası antlaşmaları onaylamak
  Bunlardan hangileri TBMM’nin görevleri arasında yer alır?
  A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III D)I ve II e)I, II ve III

  16.Cumhurbaşkanı seçiminin şartları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
  A)Yargı mensubu olmak.
  B)TC vatandaşı olmak.
  C)En az 40 yaşında olmak.
  D)Milletvekili seçebilme şartlarını üzerinde taşımak
  E)Yükseköğrenim görmüş olmak.

  17.Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının yasamayla ilgili görevleri arasında yer almaz?
  A)TBMM’nin açılış konuşmasını yapmak
  B)Gerektiğinde TBMM’yi toplantıya çağırmak
  C)Zorunlu hallerde TBMM’nin yenilenmesine karar vermek
  D)Bazı kanunların iptali doğrultusunda Anayasa Mahkemesi’ne dava açmak
  E)Danıştay üyelerini seçmek

  18.Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının yürütmeyle ilgili görevleri arasında yer almaz?
  A)Kanunları yayımlamak, gerekirse TBMM’ye geri göndermek
  B)Başbakan ve onun teklif ettiği bakanları atamak
  C)Yabancı devletlerle temsilci göndermek ve yabancı temsilcileri kabul etmek
  D)Genelkurmay Başkanı’nı atamak
  E)Bazı cezaları hafifletmek, kaldırmak

  19.Emniyet Teşkilatına ait aşağıdaki görevlilerden hangisinin yetkisi diğerlerinden fazladır?
  A)Emniyet Müdürü B)Emniyet AmiriC)Başkomiser D)Komiser E)Polis Memuru
Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.

Sayfayı Paylaş