mitoz ve mayoz test

Konu 'Fen Bilgisi 8. Sınıf' bölümünde mc_emo_girl tarafından paylaşıldı.

 1. mc_emo_girl

  mc_emo_girl Üye

  Katılım:
  10 Ekim 2010
  Mesajlar:
  12
  Beğenileri:
  1
  Ödül Puanları:
  0

   
   
   
  1.İ
  nsanda aşağıdaki hücre çeşitlerinden hangisi
  mitoz bölünme özelliği göstermez?

  A ) Deri hücresi B ) Yumurta hücresi

  B ) Kas hücresi C ) Kemik hücresi
   
  2. 2n = 16 olan bir hücre pe
  ş peşe iki kez mitoz
  bölünme yapıyor. Bunun sonucunda kaç tane
  hücre oluşur? Bu hücrelerin kromozom sayı
  kaç tanedir?

  hücre sayı
  kromozom sayı

  A ) 4 16
  B ) 8 8
  C ) 2 16
  D ) 4 8
   
  A
  şağıdaki olaylardan hangisi mayoz bölün-
  menin bir özelliği olup mitoz bölünmede
  görülmez?
  A ) Kromozomları
  n ekvator bölgesine dizil-
  meleri.

  B ) Homolog kromozomları
  n birbirlerine
  sarılarak tetratları oluşturması.

  C ) Kromozomları
  n kendilerini eşlemesi.

  D ) Kromatidlerin birbirlerinden
  ayı
  rılması.
  Mitoz hücre bölünmesi sonunda;
  Kromozom sayı
  sı iki katına çıkar.
  Hücre sayısı iki katına çıkar.
  İfadeleri içi ne söylenebilir?

  A ) Yalnı
  z 1 doğru.
  B ) Yalnız 11 doğru
  C ) Her iki,si de doğru
  D ) Her ikisi de yanlış.
   
  E şey hücrelerinde 8 kromozom bulunan bir
  canlının vücut hücresinde kaç kromozom bulunur?


  A ) 4 B ) 5 C ) 1 D ) 32
   
   


  Mitoz bölünmenin hangi safhası
  nda, DNA
  miktarı
  iki katına çıkar?

  A ) Telofaz B ) Metafaz

  C ) Anafaz D ) Profaz

  Bitki ve hayvan hücre bölünmesinde farklı
  olan hangisidir?

  A ) Sitoplazma bölünmesi
  B ) Çekirdek bölünmesi
  C ) DNA e
  şlenmesi
  D ) Oluşan hücre sayı


   
  Mayoz bölünmede karde
  ş kromatidler hangi
  evrede birbirlerinde ayrılırlar?

  A ) Anafaz 1 B ) Anafaz 11

  C ) Metafaz 1 D ) Metafaz 11

   
   
  A
  şağıdaki safhaların hangisinde DNA kendini eşler?

  A ) Profaz B ) Metafaz

  C ) Anafaz D ) İ
  nterfaz


  Yumurta hücresinde 10 kromozom bulunan
  canlı
  nın göz hücresinde kaç kromozom bulunur?

  A ) 5 B ) 10
  C ) 15 D ) 20

   
   
   
   
   
   
  A
  şağıdaki hücrelerin hangisinde 2n sayıda
  kromozom bulunur?

  A ) Zigot B ) Karaciğ
  er hücresi

  C ) Sperm hücresi D ) Akciğ
  er hücresi


  n =10 kromozomlu bir birey 2 mayoz 4mitoz
  bölünme geçirirse olu
  şan her bir hücre kaç
  kromozom taşır?

  A ) 5 B ) 10

  C ) 20 D ) 40

  E
  şey hücreler için hangisi yanlıştır?
  A ) n sayıda kromozom taşır.
  B ) Mayoz sonucu oluşurlar.
  C ) Dişi eşey hücresi büyük ve hareketsizdir
  D ) Erkek eşey hücresi büyük ve hareketlidir.
   
  n = 23 sayıda kromozom taşıyan iki bireyin
  çiftleşmesinden oluşan yavru bireyler kaç
  kromozom taşır?

  A ) 46 B ) 23

  C ) 92 D ) 44

  15.2n = 28 kromozom ta
  şıyan bir canlı bir mitoz
  2 mayoz bölünme geçirdiğinde karaciğer
  hücrelerinde kaç kromozom bulunur.

  A ) 14 B ) 28

  C ) 7 D ) 18

  16.Vücut hücrelerinde 60 kromozom bulunan
  bir annenin karnı
  ndaki embriyonun
  vücut hücrelerinde kaç kromozom bulunur.
  A ) 30 B ) 15
  C ) 60 D ) 120
  17.Mayoz hücre bölünmesi sonucu ;
  I.Vücut hücrelerinde kromozom sayı

  yarıya iner
  II.Vücut hücrelerinde kromozom sayı
  değişmez
  II.Vücut hücrelerinde kromozom sayı
  iki katına çıkar.
  Yukarıdaki ifadeler için ne söylenebilir?
  A ) Yalnız I B ) Yalnız II
  C ) Yalnız III D ) Hiçbiri
  18.Hayvansal hücre mitoz geçirirken hangi
  organel kendini e
  şler?
  A ) Mitokondri B ) Sentrozom
  C ) Ribozom D ) Çekirdekçik
  19.A
  şağıdaki bölünmelerin hangisinin
  sonucunda en fazla hücre oluşur?
  A ) Mitoz B ) Mayoz
  C ) Bölünme D ) Tomurcuklanma
  20.Mayoz bölünme türlerde çe
  şitliliğin ortaya
  çıkmasını sağlar?
  Bunun sebebi nasıl açıklanır?
  A ) Oluşan hücrelerin farklı kalıtsal
  özelliklere sahip olması ile
  B ) Bölünmenin iki aşamalı olması ile
  C ) Dört yavru hücrenin oluşması ile
  D ) Ribozom sayısının artması ile
  21.Mitoz hücre bölünmesinin temelinde iki
  a
  şama vardır.
  Bunlar aşağıdakilerden hangisidir?

  A ) Pofaz-Metafaz
  B ) Metafz- Anafaz
  C ) Anafaz- Telefaz
  D ) Çekirdek bölünmesi-sitoplazma
  bölünmesi

  22.Hayvan hücrelerinde, mitoz bölünmede rol
  oynadığı
  na inanılan organel hangisidir?

  A ) sentrozom B ) koful
  C ) mitokontri D ) golgi

  23.Mitoz hücre bölünmesinde DNA e
  şlenmesi
  hangi safhada olur.
  A ) Anafaz B ) İ
  nterfaz
  C ) Telofoz D ) Metafaz
  24.Mitoz bölünme ile aynı
  kaıtsal özelliğe sahip
  iki hücre oluşmasının en önemli sebebi
  nedir?

  A ) DNA ‘nı
  n kendini eşlemesi
  B ) Sitoplazmanın ikiye bölünmesi
  C ) Kromotinlerin birbirinden ayrılması
  D ) Canlıda büyümeyi sağlaması
  2n = 60 kromozom taşıyan bir hücre 5 defa mitoz bölünme geçirirse yeni hücrenin kromozom sayısı kaçtır?
  A ) 2n = 30 B ) 2n=90
  C ) 2n = 60 C ) 2n =120
  BOBO_58 bunu beğendi.
 2. tembel teneke

  tembel teneke Üye

  Katılım:
  22 Eylül 2010
  Mesajlar:
  11
  Beğenileri:
  3
  Ödül Puanları:
  0
  Ya bana ÇaliŞma kİtabi sayfa 16 nin cevaplarini verebİlİrmİsİnİz ?? LÜtfen
 3. mc_emo_girl

  mc_emo_girl Üye

  Katılım:
  10 Ekim 2010
  Mesajlar:
  12
  Beğenileri:
  1
  Ödül Puanları:
  0
  yha onu kendine göre yapcaksın
 4. gigatu

  gigatu Üye

  Katılım:
  18 Ekim 2010
  Mesajlar:
  3
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  8.sınıf sayfa 35 kendimizi değerlendirelim

  8.sınıof sayfa 35 kendimi değerlendirelim yapn varmııı acill

Sayfayı Paylaş