MoL Kavramı Ve Sorular

Konu 'Kimya 10. Sınıf' bölümünde karamelek tarafından paylaşıldı.

Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.
 1. karamelek

  karamelek Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  26 Ekim 2007
  Mesajlar:
  2.692
  Beğenileri:
  458
  Ödül Puanları:
  36

  Mol : Avagadro sayısı ( 6,02.1023 ) kadar atom yada molekül içeren maddeye 1 mol denir.

  Örnek : 1 mol HF 6,02.1023 tane HF molekülüdür. Yine bu molekülün içerisinde 1 mol H atomu (6,02.1023tane) ve 1 mol F atomu (6,02.1023 tane) vardır.

  Atom Ağırlığı : 12C izotopu standart seçilerek diğer elementlerin bu izotopla kıyaslanması sonucu hesaplanan kütlelerdir. Örneğin, H=1 O=16 N=14 S=32

  1 Atomik Kütle Birimi (a.k.b) : 1/ 6,02.1023 = 1,66.10-24 gramdır.


  Molekül Ağırlığı : Bileşiği oluşturan elementlerin gram cinsinden kütlelerinin toplamına denir.

  Örnek : 1 mol C6H12O6 (glikoz) kaç gramdır ? (C=12 O=16 H=1)

  = 72 gram C
  = 12 gram H
  = 96 gram O

  180 gram


  Bir Tane Molekülün Kütlesi : Bir tek molekülün kütlesi molekül ağırlığının Avagadro sayısına bölümüyle bulunur .

  1 tek molekülün kütlesi = MA/6,02.1023


  Örnek : 1 tane H2O molekülü kaç gramdır ? (H=1 O=16)


  1 tane H2O = 18/ 6.1023 = 3.10-23 gramdır.


  Bir Tane Atomun Kütlesi : Atom ağırlığının Avagadro sayısına oranıdır.  1 tek atomun kütlesi = A.A./ 6,02.1023


  Örnek : 1 tane C atomu kaç gramdır ? (C=12)


  1 tane C atomu = 12/6.1023 = 2.10-23 gramdır.


  N.Ş.A' da Hacim : Bütün gazların bir molü N.Ş.A'da ( 0 0C ve 1 atmosfer de) 22,4 litredir.  Mol Hesaplama Yöntemleri :  m Verilen Litre Verilen tanecik Sayısı
  n= n= n=
  MA 22,4 6,02.1023  Örnek : 23 gram C2H5OH kaç moldür ? (C=12 O=16 H =1)

  MA = 2.12 + 6.1 + 16.1= 46 gram/mol

  n=23/46 = 0,5 mol

  Örnek : N.Ş.A'da 2,8 litre olan CO2 gazı kaç mol ve kaç gramdır ?(C=12 O=16)

  n=2,8/22,4 = 0,125 mol.

  1 mol CO2 44 gram olduğuna göre 0,125 mol CO2 0,125.44= 5,5 gramdır.


  22,4 litre = 1 mol : 11,2 litre= 0,5 mol : 5,6 litre = 0,25 mol : 2,8 Litre = 0,125 mol  Örnek : 3,01.1023 tane C2H4 molekülü kaç gramdır ? (C=12 H=1)

  n=3,01.1023/6,02.1023= 0,5 mol 1 mol C2H4 28 gram ise 0,5 mol C2H4 14 gram olur.


  Kütlece yüzde = (Elementin bileşikteki kütlesi/toplam kütle)x100

  elementin bileşikteki kütlesi I. elementin verilen gramı
  =
  II. elementin bileşikteki kütlesi II. elementin verilen gramı

  elementin bileşikteki kütlesi I. elementin verilen yüzdesi
  =
  II. elementin bileşikteki kütlesi II. elementin verilen yüzdesi

  ÇÖZÜMLÜ TEST


  1
  . I- 16 gram oksijen gazı
  3,01.1023 tane He gazı
  6 gam C içeren CO2 gazı

  yukarıdaki gazların N.Ş.A.' da kapladıkları hacim hangi seçenekte doğru olarak
  verilmiştir ?(C=12 O=16) A)I>II>III B) I=II>III
  C) I=II=III D) II>III>I
  E) I=III>II

  Çözüm : I- n=16/32 = 0,5 mol
  0,5. 22,4 = 11,2 litre
  3,01.102376,02.1023=0,5 mol 0,5.22,4 = 11,2 litre
  6 gram C içeren CO2 0,5 moldür. 0,5.22,4 = 11,2 litre

  Cevap C

  3,01.1022 tane X(OH)2 3,7 gram olduğuna göre X in atom ağırlığı kaçtır ? (O=16 H=1)

  74 B) 32 C) 40
  D) 56 E) 14

  Çözüm : n= 3,01.1023/ 6,02.1023 = 0,05 mol

  0,05 mol 3,7 gramsa

  1 mol X

  X= 74 gram/ mol

  X+32+2= 74 Ş X=40 gr/mol
  Cevap C

  8 gram oksijen gazında kaç tane atom
  vardır ? (O=16)

  A) 3,01.1023 B) 6,02.1023
  12,04.1023 D) 1,505.1023
  24,08.1023

  Çözüm : n= 8/32= 0,25 mol O2 gazı

  1 mol O2 molekülünde 2.6,02.1023 tane atom varsa

  0,25 mol O2 de X

  X= 3,01.1023 tane atom Cevap A

  0,2 mol X2Y3 32 gram gelmektedir. Y nin atom ağırlığı 16 olduğuna göre X in atom ağırlığının Y nin atom ağırlığına oranı nedir ?

  2/3 B) 3/2 C) 1
  D) 3/7 E) 7/2

  Çözüm :

  0,2 mol 32 gramsa

  1 mol ?

  ?= 160 gr/mol

  2.X + 3.16 = 160 Ş X= 56 gr/mol

  X/Y = 56/16 Ş X/Y= 7/2 Cevap E

  5.

  XY bileşiğinin molekül ağırlığı 28 dir.
  XY2 bileşiğinin molekül ağırlığı 44 dür.

  Buna göre X ve Y nin atom ağırlıkları sırasıyla nedir ?

  24-32 B) 14-12 C) 12-16
  D) 32-23 E) 12-14
  Çözüm :

  2 X + Y = 28
  X + 2Y = 44

  X= 12 Y= 16 Cevap C

  Kütlece %80 X içeren X2H6 bileşiğinde X in atom ağırlığı kaçtır ?

  12 B) 14 C) 23
  D) 27 E) 40

  Çözüm :

  2.X / 6.1 = 80/20 Ş X= 12 Cevap A


  NH3 + CO karışımı N.Ş.A da 11,2 litre olup karışımın kütlesi 11,8 gram gelmektedir. Karışımdaki CO nun mol % si nedir ?
  ( C=12 O=16 N=14 H=1)

  20 B) 40 C) 60
  D) 80 E) 90

  Çözüm :

  NH3 + CO = 0,5 mol; NH3 x mol ise CO = 0,5-x moldür.

  0,5. 17 + (0,5-x).28 = 11,8 gram
  X=0,2 mol NH3 CO = 0,3 mol olur.

  0,5 molde 0,3 mol CO varsa

  100 molde X

  X= 60 Cevap C


  1,806.1023 tane atom içeren SO3 gazı N.Ş.A da kaç litre hacim kaplar ?

  6,72 B) 22,4 C) 2,24
  D) 1,68 E ) 4,48

  Çözüm : n= 1,806.1023/6,02.1023 = 0,3 mol atom

  1 mol SO3 de toplam 4 mol atom varsa

  X mol 0,3 mol atom

  X= 0,075 mol V= 0,075.22,4 = 1,68 litre

  Cevap D

  3,01.1023 tane CO molekülü, N.Ş.A da 5,6 litre hacim kaplayan N2 gazı ve 7,5 gram NO gazından oluşan karışımın kütlesi kaç gramdır ?

  14 B) 21 C) 22
  D) 28,5 E) 32,5

  Çözüm :

  CO= 3,01.1023/6,02.1023 = 0,5 mol .28 = 14 gr

  N2 = 5,6/22,4 = 0,25 mol . 28=7 gr
  = 7,5 gr

  NO= 7,5 gr

  Mt= 14+7+7,5 = 28,5 gr. Cevap D

  Eşit molekül sayıda bir karışım elde edebilmek için 15 gram C2H6 gazına N.Ş.A da kaç litre C3H4 eklenmelidir ? (C=12 H=1)

  A) 5,6 B) 2,24 C) 22,4
  D) 1,12 E) 11,2

  Çözüm :

  C2H6= 15/30 = 0,5 mol

  Molekül sayılarının eşit olması demek mol sayılarının eşit olması demektir. O halde C2H6 da 0,5 mol olmalıdır.

  0,5.22,4 = 11,2 litre C3H4 Cevap E

  X2H4 bileşiği ile XO bileşiği eşit kütlede ve molekül sayıları da eşit olduğuna göre X in atom ağırlığı nedir ?(O=16 H=1)

  12 B) 14 C) 16
  D) 32 E) 40

  Çözüm :

  Molekül sayıları eşitse mol sayıları da eşittir. Kütlelerde eşit olduğuna göre molekül ağırlıkları da eşittir.

  2.X + 4.1 = X+16 Ş X= 12 Cevap A

  XY3 bileşiğinin molekül ağırlığı MgY bileşiğinin molekül ağırlığının 2 katı olduğuna göre Y elementinin atom ağırlığı kaçtır? (X=32, Mg=24)

  12 B) 16 C) 23
  D) 24 E) 40

  Çözüm :

  (32 + 3.Y) = 2.(24 + Y) Ş Y = 16 Cevap B

  0,01 molünde 0,02 mol X ve 0,03 mol Y bulunan bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir ?

  XY B) XY2 C) X2Y3
  D) XY3 E) X2Y

  Çözüm :

  1 molde 2 mol X ve 3 mol Y bulunacağından bileşik X2Y3 olur.
  Cevap C


  0,5 mol CuSO4XH2O bileşiği 125 gram ise X sayısı nedir ? (Cu=64 S=32 H=1 O=16)

  2 B) 3 C) 4
  D) 5 E) 6

  Çözüm :

  0,5 mol CuSO4XH2O 125 gram ise

  1 mol ?

  ? = 250 gram

  CuSO4XH2O = 250 Ş 64 + 32 +64 + 18.X = 250

  X= 5 Cevap D
  tuba530 ve ..ayşe.. bunu beğendi.
 2. kubraMm

  kubraMm Üye

  Katılım:
  11 Kasım 2008
  Mesajlar:
  1
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  sağol teşekkürederim çok işime yaradı..!!
 3. Barsbey

  Barsbey Üye

  Katılım:
  20 Kasım 2008
  Mesajlar:
  23
  Beğenileri:
  3
  Ödül Puanları:
  0
  çok işime yaradı eline salık
 4. Persephone

  Persephone Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Kasım 2008
  Mesajlar:
  1.521
  Beğenileri:
  485
  Ödül Puanları:
  83
  benim mol konusunda yazılım 56 idi ama heleki tm sınıfıyım ama mol çok zor değil
Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.

Sayfayı Paylaş