Mondros ateşkes ant. wilson ilkeleri

Konu 'Sosyal Bilgiler 8. Sınıf' bölümünde bora96 tarafından paylaşıldı.

 1. bora96

  bora96 Üye

  Katılım:
  24 Ekim 2010
  Mesajlar:
  7
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0

  Mondros ateşkes ant. wilson ilkelerine aykırı olan maddeleri nelerdir? AciLL
 2. Red

  Red Forumdan Uzaklaştırıldı

  Katılım:
  15 Kasım 2009
  Mesajlar:
  816
  Beğenileri:
  1.033
  Ödül Puanları:
  0
  Wilson İlkeleri / Prensipleri (8 Ocak 1918)

  · ABD Cumhurbaşkanı Woodrow Wilson Birinci Dünya Savaşı sonrasında yapılacak barışın esaslarını ya*yınladığı on dört ilke ile açıklamış, İtilaf devletleri de ABD’yi yanlarında tutmak istediklerinden dolayı bu ilkeleri kabul ettiklerini bildirmişlerdir.

  · ABD başkanı Wilson, savaştan sonra barışın de*vam etmesini bir daha böyle büyük savaşların çık*mamasını istiyordu.

  İlkeler:

  1.Galip devletler yenilen devletlerden toprak ve savaş tazminatı almayacak.

  Açıklama:

  · Bu madde yeni sömürgeler oluşmasına karşıdır.

  · Mağlup devletlerin mütareke imzalamasını hızlan*dırmıştır.

  · Savaştan sonra imzalanan antlaşmalar, bu mad*deye uymamış*tır.

  2.Devletlerarası antlaşmalarda açık diplomasi esası uygulanacak.

  Açıklama: Gizli antlaşmalar hukuken geçersiz sayılmıştır.

  3.Karasuları dışındaki denizlerde tam serbestlik sağlanacak

  4.Uluslar arası ekonomik engeller kaldırılacak ve devletlerarasında eşitlik sağlanacak

  5.Silahlanmanın azaltılması yolunda karşılıklı gü*venceler verilecektir.

  Açıklama: İlk silahsızlanma çağrısıdır.

  6.Rusya, Belçika, Romanya, İtalya, Sırbistan, Karadağ ve Romanya’nın sınırları tekrar saptanacak

  7.Devletlerarası anlaşmazlıkları barış yoluyla çöze*cek uluslararası bir örgüt kurulacak

  Açıklama: Milletler Cemiyetinin kurulması istenmiştir. Bu cemiyet Paris Konferansı’nda kurulmuştur. Bu madde Wilson Prensipleri’nin uyulan tek maddesi*dir. Savaş uluslararası meselelerin çözülme*sinde araç olmaktan çıkarılmak istenmiştir.

  8.Boğazlar bütün ulusların ticaret gemilerine açık olacak.

  9.Osmanlı İmparatorluğu’nda Türklerin oturduğu bölgelerin egemenliği sağlanacak; diğer bölgeler*deki uluslara da kendilerini geliştirme hakkı verile*cektir.

  Açıklama: Osmanlı Devletinin devam edeceği, fakat parça*lanacağı vur*gulanmıştır. Bu madde Mondros müta*rekesinden sonra Ana*dolu’da başlayan işgallerin hukuk dışı; bu durum karşısında Türk Kurtuluş Savaşının ise hukuka uygun olduğunu gösterir. Bu madde azınlıklar için ilham kaynağı olmuştur.

  10.Alsas-Loren Fransa’ya geri verilecektir.

  Açıklama: Bu madde “savaştan sonra mağlup devletlerden toprak alınma*yacaktır” maddesi ile çelişmektedir.

  Wilson Prensipleri’nin Önemi:

  1.İttifak grubu mütareke imzalama konusunda cesaretlendi. (Savaşın bitişi hızlandı).

  2.Çok uluslu imparatorlukların parçalanması ön görüldü

  3.Wilson ilkeleri itilaf devletlerinin çıkarlarına ters düşmüştür. Bu nedenle kabullenmiş gibi göründükleri bu ilkeleri kendi çıkarları doğrultusunda yorumlamışlardır. İttifak devletleri ise bu ilkeleri barışın anahtarı olarak görüp benimsemişlerdir.

  4.Savaştan sonra prensiplerine uyulmadığını gören ABD belli bir dönem Avrupa siyasetinden çekildi.

  5.İmzalanan antlaşmalarda prensiplere uyulmadı

  6.Kurtuluş Savaşı ve II. Dünya Savaşı’nın çıkması Wilson Prensiplerinin amacına ulaşmadığını göste*rir.
  bbbbbbbb bunu beğendi.
 3. bora96

  bora96 Üye

  Katılım:
  24 Ekim 2010
  Mesajlar:
  7
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  sevabı bu mu?
 4. bora96

  bora96 Üye

  Katılım:
  24 Ekim 2010
  Mesajlar:
  7
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0
  pardon cevabı bu mudur

Sayfayı Paylaş