Muhasebe ve finansman senetler

Konu 'Muhasebe ve Finansman' bölümünde serseriaşkım tarafından paylaşıldı.

 1. serseriaşkım

  serseriaşkım Üye

  Katılım:
  19 Kasım 2010
  Mesajlar:
  5
  Beğenileri:
  4
  Ödül Puanları:
  0

  SENETLER

  1. Bono

  Bono ülkemizde çok kullanılan kambiyo senetlerindendir. Ticari hayatta bonodan kısa vadeli kredi, ispat ve teminat vasıtası olarak yararlanılmaktadır.
  Bononun diğer adı emre muharrer senettir. Bu deyim iki anlama gelmektedir. Bu deyim ilk önce kıymetli evrakın tedavül şekillerinden birisini gösterdiği gibi, ikinci olarak da kambiyo senetlerinden özel bir tip olan bir kıymetli evrak türünü göstermektedir. Bu karışıklığın düzelmesi için uygulamada “bono” denmektedir. Türk Ticaret Kanunu her iki isme de yer vermiştir.
  Poliçe ve çekte üç kişi olmasına rağmen bonoda iki kişi vardır. Borçlu senette yazılı meblağı vadesinde alacaklıya ödemeyi vaadeder.
  Bono, borçlu tarafından alacaklıya hitaben tanzim edilir. Bununla muayyen (belirli) bir meblağın belirli bir vade sonunda ödeneceği taahhüt edilir. Bonolar genelde tacir tarafından matbu olarak düzenlenir. Alış verişte boşluklar doldurularak borçluya imzalattırılır. Eğer tüccar yani satıcı alacağını daha sağlama almak istiyorsa, ayrıca bir veya daha fazla kefil gösterilmesini ve senedi imzalamalarını isteyebilir. Kefiller de borçtan müteselsil sorumlu olurlar.

  ¨ Bonoda bulunması gereken unsurlar
  · Emre yazılı senet veya bono kelimesi,
  · Vade veya ödeme tarihi,
  · Ödeme yeri,
  · Kime veya kimin emrine ödeneceği,
  · Senedin düzenlendiği yer ve tarih,
  · Kayıtsız,şartsız bir ödeme vadi.

  2. Çek

  Önceden bankaya yatırılmış bir para veya bankaca açılan kredinin tamamının veya bir kısmının kendi veya başkası adına hemen ödenmesi için bankaya yazılan bir ödeme emridir. Çeklerde vade yoktur. Görüldüğünde ödenme mecburiyetindedir. Karşılıksız çek düzenlemek yani bankada paranın olmadığı veya kredinin olmadığı zaman çek düzenlemek yasaktır. Hapis ve bir daha çek defteri vermeme gibi ağır cezalar getirilmiştir. Türk Ticaret Kanunu’na göre çekler ancak bankalar üzerine çekilebilir. Çekte de poliçelerde olduğu gibi üç şahıs vardır. Bunlardan birisi çeki düzenleyen keşideci, ikincisi çeki taşıyan elinde bulunduran (alacaklı), üçüncüsü de parayı ödeyecek olan banka muhataptır.

  ¨ Çeklerde bulunması gereken unsurlar
  · Çek kelimesi,
  · Ödeyecek banka,
  · Ödenecek para miktarı,
  · Ödenecek kimsenin adı soyadı,
  · Ödemenin yapılacağı yer,
  · Çekin düzenlendiği yer ve tarih,
  · Çeki düzenleyenin adı ,soyadı,imzası.
  3. Poliçe

  Poliçe, alacaklı tarafından belli bir süre sonra belli bir meblağın kendisine veya başkasına ödenmesi için borçluya yazılan senettir. Kısaca poliçe ticari iş yapan üç kişi arasında düzenlenen bir ödeme emridir. Poliçede üç taraf vardır.
  * Keşideci(Senedi düzenleyen, poliçeyi yazan); Hamiline borçlu ve muhataptan alacaklı olan şahıstır. Yani hem borçlu hem de alacaklıdır.
  * Hamil(Poliçeyi taşıyan); Keşideciden alacaklı olan şahıstır. Poliçenin vadesi geldiğinde tahsil yapacak şahıstır. Sadece alacaklıdır.
  * Muhatap (Poliçeyi ödeyecek olan); Poliçenin vadesi geldiğinde ödeyecek olan şahıstır. Keşideciye borçludur. Sadece borçludur.
  ¨ Poliçede bulunması gereken unsurlar
  · Poliçe kelimesi yazılması (eğer senet yabanca dilde yazılmış ise poliçe kelimesine karşılık gelecek kelime)
  · Muhatabın adı, soyadı, adresi,
  · Vade, ödeme tarihi ve ödeme yeri,
  · Kime ve kimin emrine ödenecekse ad ve soyadı,
  · Keşide tarihi ve yeri,
  · Keşidecinin adı, soyadı, adresi ve imzası,
  · Belli bir tutarın ödenmesi hususunda kayıtsız ve şartsız havale,
  · Ödeyiniz ibaresi.
  3. İşletme Hesabı Özetinin Düzenlenmesi

  İşletme hesabı özetine aşağıdaki maddeler birer kalemde ayrı ayrı yazılır.

  a. Gider Kısmı

  · Dönem başı mal mevcudu,
  · Dönem içinde satın alınan mal,
  · Dönem içinde yapılan işletme ile ilgili masraflar,
  · Varsa dönem karı yazılır.
  · Herhangi bir duran varlık varsa amortismanı yazılır.

  • Gelir Kısmı

  · Dönem içinde elde edilen hasılat,
  · Diğer gelirler,
  · Dönem sonu mal mevcudu yazılır.
  · Hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmeler için dönem içinde alınan ücret yazılır.
  · Varsa dönem zararı yazılır.
  B. HİSSE SENETLERİ VE TAHVİLLER


  1. Hisse Senetleri  İşletmenin satın aldığı ve geçici bir süre elde tutulan hisse senetlerinin kaydedildiği hesaptır. Alınan hisse senetleri alış değerleri ile hesaba Borç , satılan hisse senetleri yine alış değerleri ile hesaba Alacak kaydedilir. Alış değerleri ile satış değerleri arasındaki fark Kâr ise “645 Menkul Kıymet Satış Kârı” hesabına alacak ; zarar ise “655 Menkul Kıymet Satış Zararı” hesabına borç kaydedilir.

  1. Tahviller

  1) Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları Hs: Özel kesime ait satın alınan tahvil,senet ve bonoların izlendiği hesaptır. Tahvil,senet ve bonolar satın alındığında hesaba Borç , satıldığında hesaba Alacak kaydedilir.

  2) Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları Hs: Kamu kesimine ait satın alınan tahvil,senet ve bonoların izlendiği hesaptır. Bu değerler satın alındığında hesaba Borç , satıldığında hesaba Alacak kaydedilir.

  NOT: Tahvil alan kişi ya da kurumlar tahvili çıkaran şirkete borç para vermiş olduklarından faiz geliri elde ederler.
  :97::97::97::97::97::97::holloween:
  MerveKILIÇ* ve oznur_694 bunu beğendi.
 2. Rüzgar

  Rüzgar Moderatör Yönetici Moderatör

  Katılım:
  31 Ekim 2008
  Mesajlar:
  2.028
  Beğenileri:
  875
  Ödül Puanları:
  113
  Başlıkta geçen isim ve soyadınızı silip konuyu uygun bölüme taşıdım.

Sayfayı Paylaş