Müslüman-Türk Devletlerinde Kültür ve Uygarlık

Konu 'Tarih - İnkılap Tarihi (Soru-Cevap-Konu Anlatım)' bölümünde Toгgαи tarafından paylaşıldı.

 1. Toгgαи

  Toгgαи Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  25 Ekim 2007
  Mesajlar:
  4.730
  Beğenileri:
  1.813
  Ödül Puanları:
  38

  Müslüman-Türk Devletlerinde Kültür ve Uygarlık  Hükümdar ve Saray  Devlet hanedanın ortak malı olarak kabul edilirdi.

  Bu durum hükümdarın ölümünden sonra taht kavgalarına sebep olur, devleti zayıflatırdı.

  Bazı Türk-İslam Devletleri'nde hükümdar, Sultan sanını kullandı.

  İlk Türk-İslam Devletleri'nde hükümdar tahta çıkınca Abbasi halifelerinin tasdiğini istedi.

  Merkez Teşkilatı  Hükümet, Divan-ı Saltanat denilenBüyük Divan'dan meydana gelirdi.

  Divanın başkanı hükümdardı.

  Selçuklular bu kurumu Abbasilerden almışlardır.

  Büyük Divan'a bağlı olan dört divan şunlardı:

  İstifa Divanı; Mali işlerle ilgilenen divandır. Başkanlığını müstevfi yapardı.

  Tuğra Divanı; Devletin yazışmalarının yapıldığı divandır.

  İsraf Divanı; Mal işlerin yolunda gidip gitmediğini kontrol eden divandır. Başkanına müsrif denirdi.

  Divan-ı Arz; Ordu ve asker maaşları ile ilgilenen divandır.

  Taşra Teşkilatı  Başkent dışındaki idari birimlere vilayet denirdi.

  Vilayetlerin başında şehzadeler veya vali statüsünde naipler bulunurdu.

  Anadolu Selçuklularında üç tip vilayet bulunurdu.

  Meliklerin yönettiği vilayetler; bunlar hanedan tarafından gönderilen meliklerin doğrudan hükümdara bağlı olduğu vilayetlerdi.

  Divan Dairesi vilayetleri; yönetimi divana ait olan vilayetlerdi.

  Bizans sınırında bulunan vilayetler;

  Başında uç beyi denilen sınır koruyucu beylerin bulunduğu vilayetlerdi.

  Hukuk  İslamiyet'in kabulü ile hukuk kuralları değişikliğe uğradı, Türk töresi ile İslami kurallar bir sentez haline getirildi.

  Adli teşkilat; Şeri Yargı ve Örfi Yargı olmak üzere ikiye ayrılırdı.

  Şer'i Yargı; kadıların başkanlığındaki mahkemeler tarafından yürütülürdü.

  Örfi Yargı; vergilere, askeriye ile, ikta sahipleri ve ticarete ilişkin kanunlarla ilgilenirdi.

  Hükümdarların halkın şikayetlerini dinlemek amacıyla düzenlediği Mezali Divanları da görülürdü.

  Askeri davalara kadı askerler denilen kadılar bakardı.

  Ordu  İlk Türk-İslam Devletleri'nde ordu Türkmenlerden oluşurdu.

  Karahanlılarda ordu Hassa ordusu, Eyalet askerleri ve Türkmen kuvvetleri olmak üzere üç bölüme ayrılmıştı.

  Selçuklularda, Karahanlılar'dan farklı olarak ikta askerleri, bağlı devletlerin askerleri ve gönüllü askerler vardı.

  Hassa Ordusunda, askerlik için ayrılan çocuklar belirli merkezlerde yetiştirilir, sultanlar Hassa Birliklerini burada yetişen askerler arasından seçerlerdi.

  Eyalet askerleri; Şehzadelerin ve valilerin yönetimindeki askerlerdi.

  Türkmen birlikleri; Göçebe Türkmen boylarının savaş anında orduya katılmaları ile oluşan birliklerdi.

  Toprak Yönetimi  Devlete ait ve miri arazi olarak adlandırılan topraklar dört bölüme ayrılmıştı.

  Has arazi ; Geliri hükümdara ait olan arazilerdi.

  İkta arazi; Gelirlerine göre önemli devlet görevlilerine dağıtılan arazilerdi.

  Mülk arazi; Başarılı devlet adamlarına verilen arazi idi. Bu topraklara sahip olanlar toprak hakkında her türlü tasarrufa sahipti.

  Vakıf arazi; İlmi ve sosyal kuruluşların masraflarını karşılamak amacıyla bu kuruluşlara tahsis edilen arazilerdi.

  Haraci arazi; Müslüman olmayan halka ait arazilerdi.

  Din  İslamiyet'in kabulünden sonra İslam dinini yaymak için önemli çalışmalar yapmışlardı.

  İslamiyet'te gaza denilen Müslüman olmayan ülkelere yönelik savaşlar ile önemli fetihler gerçekleştirmişlerdi.

  İslam dini ile İslamiyetten önceki kültürlerin birleşmesi ile Babalik, Bektaşlik, Ekberilik ve Mevlevilik gibi çeşitli tarikatlar oluşturulmuştu.

  İslamiyeti yaymak amacıyla eserler yazılmış, Kur'anı'ın yayılması amacıyla çalışmalar yapılmıştı.

  Ekonomik Hayat  Tulunoğulları ve Akşidler, doğu ve batı ticaret yolları arasında oldukları için ticarette oldukça gelişmişti.

  Eyyubiler ve Memlüklüler'de ise Mısır'la ticaret çok gelişmişti.

  Memlüklüler döneminde Trablus, Şam, İskenderiye, Dimyat, Yafa ve Akka önemli ticaret merkezleri haline geldi.

  Ümit Burnu'nun buluması ile bu ticaret merkezleri önemini yitirdi.

  Gazneliler, Hindistan topraklarını ele geçirerek ekonomilerini canlandırmıştı.

  Büyük Selçuklular'da, Orta Asya ve Hindistan'dan gelen ticaret yollarının geçmesi ülkeyi zengin bir hale getirmişti.

  Anadolu Selçuklu Devleti, ticaret yolları üzerinde yaptığı vakıf kuruluşları, han ve kervansaraylarla ticari alanda gelişmişti.

  Sosyal Hayat  Türk-İslam Devletleri'nde göçebe bir hayat görülmüş, göçebecilikten dolayı hayvancılık gelişmişti.

  Yerleşik hayata geçildikçe köylerde oturanlar tarımla, şehirlerde yaşayanlar ise ticaret ve el sanatlarıyla uğraşmışlardı.

  Şehirlerde ticaretle uğraşanlar Ahi teşkilatını oluşturmuşladı.

  Anadolu Selçukluları zamanında Türkler zengin ve mutlu bir hayat sürmüşlerdi.

  Bilim  Türk İslam Devletleri'nde medreseler bilim merkezi idi.

  Büyük Selçuklu Devleti zamanında, dünyanın ilk üniversitesi olarak kabul edilen Nizamiye Medresesi yapıldı.

  Medreselerde Kur'an, hadis, kelam, fıkıh, Arap dili ve edebiyatı, matematik, mantık geometri ve tarih okutulurdu.

  Önemli bilim adamlarının başlıcaları; Farabi, Biruni, İbn-i Türk, İbn-i Sina, Gazali, Ömer Hayyam'dır.

  Sanat  Türk-İslam devletlerindeki sanat eserlerinde mimari ağırlıkta idi.

  Türk-İslam Devletleri tarafından yapılan ve günümüzde hala ayakta duran sanat eserlerinden bazıları şunlardır:

  Tulunoğlu Camii

  Baybars Camii

  Mescid-i Cuma

  Sultan Sencer Türbesi

  Alaaddin Camii

  Burmalı Minare
 2. buse_buse

  buse_buse Üye

  Katılım:
  23 Mart 2008
  Mesajlar:
  6
  Beğenileri:
  2
  Ödül Puanları:
  1
  TÜRK-İSLAM DEVLETLERİNDE KÜLTÜR VE UYGARLIK


  HÜKÜMDAR

  Türk-İslam hükümdarları genellikle Sultan unvanını kullandılar.

  Hükümdarlık sembolleri:

  1-Hutbe okutmak

  2-Sikke bastırmak

  3-Tuğra

  4-Nevbet (davul)

  5-Sancak

  6-Taç

  7-Taht

  8-Otağ  ÜLKE YÖNETİMİ
  Türk-İslam devletlerinde ülke:

  1-Eyaletlere

  2-Sancaklara

  3-Kazalara

  4-Köylere ayrılırdı.  Eyaletleri hükümdar soyundan biri yönetiyorsa bu kişilere Melik, hükümdar soyundan olmayan biri yönetiyorsa bu kişilere Şıhne adı verilirdi.

  Büyük Selçuklularda hükümdar oğulları olan şehzadeler atabeyleri ile (şehzadelerin erkek öğretmeni) yönetirlerdi.  ORDU
  Karahanlılar
  Karahanlı ordusunun çekirdeğini Karluk ve Çiğil boyları oluşturuyordu.

  Karahan ordusu:

  1-Hassa ordusu (Hükümdarın ordusu)

  2-Saray muhafızları

  3-Eyalet askerlerinden oluşuyordu.  Gazneliler
  Gazneli ordusu:

  1-Gulam askerleri

  2-Eyalet askerleri

  3-Gönüllüler

  4-Ücretli askerlerden oluşuyordu.

  Gulam askeri küçük yaşta alınıp eğitilen Hıristiyan askerlerinden oluşuyordu.  Tulunoğulları ve Akşitler
  Bu iki devletin ordularını Kıpçak Türkleri oluşturuyordu. Kıpçaklar savaşçı bir kavimdi ve Nil nehrindeki Ravza adasında eğitim alıyorlardı.  Selçuklular
  Selçuklu ordusu:

  1-Gulam ordusu

  2-Hassa ordusu

  3-Eyalet ordusu

  4-Sipahiyan

  5-Bağlı devletlerin kuvvetlerinden oluşuyordu.

  Selçuklularda ikta sistemi vardı. Bu sistemde toprak sahipleri asker yetiştirirlerdi. Bunlara sipahiyan adı verilmiştir.

  Selçuklular ve diğer Türk devletleri savaş sırasında Turan taktiğini kullanırlardı.  TOPRAK YÖNETİMİ
  Türk-İslam devletlerinde toprağın sahibi devlettir. Bu toprağa Miri arazi adı verilir.  Miri arazi:

  1-İkta

  2-Has

  3-Haraç olmak üzere üçe ayrılırdı.

  İkta, devletin topraklarını önemli kişilere ve kahramanlara dağıtmasıdır. Bu kişiler devletten maaş almazlar, topraklarının geliri ile geçinirler ve devlete asker yetiştirirlerdi.

  Has, padişaha ve ailesine ait topraklardır. Padişah bu toprakların geliri ile geçinirdi.

  Haraç, Selçuklu topraklarında yaşayan gayr-ı müslim halka ait topraklardır.

  Selçuklularda padişah çeşitli sosyal kuruluşların devamı için kendi toprağından vakıf arazi ayırırdı. Bu toprağın geliriyle o kuruluşların giderleri karşılanırdı.

  Selçuklularda padişah, miri araziden kahramanlara veya istediği kişilere toprak bağışlayabilirdi. Bu topraklara mülk toprak adı verilmiştir.  HUKUK
  İslamiyet’ten önceki Türk devletlerinde töre hakimdi. Töre yazılı olmayan toplum kurallarıdır.

  İlk Türk-İslam devletlerinde hukuk ikiye ayrılırdı:

  1-Şeri hukuk (Dini hukuk)

  2-Örfi hukuk (Töre)  Bu iki hukuğu da kadılar yönetirdi. Şeri mahkemelerin başında kadıül-kudat (baş kadı), örfi mahkemelerin başında emir-i dadlar vardı. Ayrıca hükümdarların başkanlık ettiği Divan-ı Mezalim adlı bir mahkeme daha vardı. Bu mahkemede devlete karşı ağır suç işleyenler yargılanırdı.  DİL VE EDEBİYAT

  Karahanlılar
  Karahanlılar yazıda Uygur alfabesini kullandılar. Türkçe’ye büyük önem verdiler.

  Yusuf Has Hacip, Kutadgu Bilig adlı eserinde padişahlara yönetim ile ilgili tavsiyelerde bulunmuştur.

  Kaşgarlı Mahmut, Divan-ı Lugati’t-Türk adlı eserinde Türkçe’nin Arapça’dan daha üstün bir dil olduğunu ispatlamaya çalışmıştır.

  Karahanlıların ilk Türk-Müslüman hükümdarı olan Satuk Buğra Han, yazdığı destanda İslamiyet’e nasıl geçtiğini anlatmaktadır.

  Ahmet Yesevi, Divan-ı Hikmet adlı eserinde İslamiyet’i Türkçe olarak anlatmaya çalışmıştır.

  Gazneliler
  Gaznelilerde bilim dili Arapça, edebiyat dili Farsça, halkın konuştuğu dil Türkçe idi.

  Gaznelilerin en önemli şairi Firdevsi’dir. Şehname adlı eseri yazmıştır.  Büyük Selçuklular
  Büyük Selçuklularda edebiyat ve bilim dili Farsça, halkın konuştuğu dil Türkçe idi.

  Bu dönemde Ömer Hayyam ve Nizamülmülk eserler vermişlerdir.  Harzemşahlar
  Harzemşahlar çocuklarına Türkçe isimler vermişlerdir. Bu da onların Türkçe’ye verdikleri önemi gösterir.  EKONOMİK HAYAT
  Selçukluların başlıca gelirleri şunlardır:

  1-Öşür (Müslüman halktan alınan toprak vergisi)

  2-Haraç (Gayr-ı müslim halktan alınan toprak vergisi)

  3-Cizye (Gayr-ı müslim halktan alınan kafa vergisi)

  4-Gümrük geliri

  5-Maden geliri

  6-Ganimet (Şavaşta elde edilen ganimetin 1/5’i devlete aitti.)

  Selçuklularda altın paraya Dinar, gümüş paraya Dirhem adı verilirdi.

Sayfayı Paylaş