Nükleik Asitler

Konu 'Biyoloji Ders Notları' bölümünde temass tarafından paylaşıldı.

 1. temass

  temass Üye

  Katılım:
  18 Ocak 2010
  Mesajlar:
  4
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  0

  [FONT=Verdana, sans-serif]NÜKLEİK ASİTLER[/FONT]


  • [FONT=Verdana, sans-serif]Bu moleküller ilk defa Friderich Miescher tarafından balık spermi ve akyuvar çekirdeğinde[/FONT]
  [FONT=Verdana, sans-serif]tespit edilmiştir.En çok çekirdekte bulundukları için [/FONT][FONT=Verdana, sans-serif]nükleik asitler(çekirdek asitleri)[/FONT][FONT=Verdana, sans-serif] diye isimlendirilmiştir.[/FONT]

  • [FONT=Verdana, sans-serif]Asidik özelliğe sahiptirler.Hücre yönetiminden sorumludurlar. [/FONT]

  • [FONT=Verdana, sans-serif]DNA ve RNA olmak üzere 2 tiptir.Bunlar hücrenin en büyük dev moleküllerdir.[/FONT]
  • [FONT=Verdana, sans-serif]Nükleotitlerden oluşmuştur.Onun için DNA ve RNA birer polinükleotidtir.[/FONT]
  [FONT=Verdana, sans-serif] [/FONT]
  [FONT=Verdana, sans-serif]A[/FONT][FONT=Verdana, sans-serif]zotlu Organik Baz [/FONT][FONT=Symbol, serif][/FONT][FONT=Verdana, sans-serif] Pürinler (Adenin,Guanin)[/FONT]
  [FONT=Verdana, sans-serif] (Çift zincirlidirler.)[/FONT]
   [FONT=Verdana, sans-serif]Pirimidinler (Timin,Urasil,Sitozin)[/FONT]
  [FONT=Verdana, sans-serif] (Tek zincirlidirler.)[/FONT]
  [FONT=Verdana, sans-serif]Nükleik asitler [/FONT][FONT=Symbol, serif][/FONT][FONT=Verdana, sans-serif] Nükleotit 5 C’ lu Şeker (pentoz) [/FONT][FONT=Symbol, serif][/FONT][FONT=Verdana, sans-serif] Deoksiriboz[/FONT]
   [FONT=Verdana, sans-serif]Riboz[/FONT]  [FONT=Verdana, sans-serif]Fosfat [/FONT][FONT=Symbol, serif][/FONT][FONT=Verdana, sans-serif] Fosforik asit (H[/FONT][FONT=Verdana, sans-serif]3[/FONT][FONT=Verdana, sans-serif]PO[/FONT][FONT=Verdana, sans-serif]4[/FONT][FONT=Verdana, sans-serif])[/FONT]  • [FONT=Verdana, sans-serif]Bütün nükleotitlerde aynı fosforik asit (H[/FONT][FONT=Verdana, sans-serif]3[/FONT][FONT=Verdana, sans-serif]PO[/FONT][FONT=Verdana, sans-serif]4[/FONT][FONT=Verdana, sans-serif]) bulunur.[/FONT]
  • [FONT=Verdana, sans-serif]Nükleotitlerin farklı yapıda olmasının sebebi yapısındaki şeker ve organik baz moleküllerinin [/FONT]
  [FONT=Verdana, sans-serif] farklı olmasındandır.[/FONT]

  • [FONT=Verdana, sans-serif]Nükleotitler birbirlerine şeker-fosfat bağlarıyla bağlanırlar.[/FONT]
  • [FONT=Verdana, sans-serif]Nükleotitler taşıdığı baza göre,nükleik asitler ise taşıdığı şekere göre isimlendirilir. [/FONT]


  [FONT=Verdana, sans-serif]DEOKSİRİBONÜKLEİK ASİT (DNA) [/FONT]


  • [FONT=Verdana, sans-serif]Çift zincirlidir ve sarmal yapıdadır.[/FONT]
  • [FONT=Verdana, sans-serif]Deoksiriboz şekeri bulunur.[/FONT]
  • [FONT=Verdana, sans-serif]Nükleotitleri A,T,G,S’dir.[/FONT]
  • [FONT=Verdana, sans-serif]Adenin sayısı Timin sayısına,Guanin sayısı Sitozin sayısına eşittir.[/FONT]
  • [FONT=Verdana, sans-serif]Adenin ile Timin arasında iki,Guanin ile Sitozin arasında ise üç tane zayıf hidrojen bağı vardır. [/FONT]
  • [FONT=Verdana, sans-serif]Kendini tek taraflı olarak eşleyebilir.[/FONT]
  • [FONT=Verdana, sans-serif]Genlerdeki değişmeye [/FONT][FONT=Verdana, sans-serif]mutasyon[/FONT][FONT=Verdana, sans-serif] denir. [/FONT]
  • [FONT=Verdana, sans-serif]Mitekondri ,kloroplast ,çekirdek ,çekirdek yoksa sitoplazmada bulunabilir.Ancak kloroplast ve mitekondrideki DNA’lar kalıtım materyali sayılmazlar,bunlar eşlenirken çekirdek DNA’sına [/FONT]
  [FONT=Verdana, sans-serif] bağımlıdırlar.[/FONT]

  • [FONT=Verdana, sans-serif]DNA tabiatta kendini eşleyerek benzerini yapabilen tek moleküldür.[/FONT]
  • [FONT=Verdana, sans-serif]DNA sentezi sırasında açığa çıkan su sayısı (n;nükleotit sayısı olmak üzere) 3n-2 tanedir.[/FONT]


  [FONT=Verdana, sans-serif]A) DNA’NIN EŞLENMESİ (Replikasyon-Duplikasyon)[/FONT]


  • [FONT=Verdana, sans-serif]DNA kendini yarı korunumlu olarak eşler.[/FONT]
  • [FONT=Verdana, sans-serif]Bu olaylar hücre bölünmesinin interfaz safhasında meydana gelir.[/FONT]
  • [FONT=Verdana, sans-serif]Replikasyonda görev alan enzim [/FONT][FONT=Verdana, sans-serif]DNA polimeraz enzimidir[/FONT][FONT=Verdana, sans-serif].(Şekil-1) [/FONT]
  • [FONT=Verdana, sans-serif]DNA’nın kendini bu şekilde yarı korunumlu olarak eşlemesine [/FONT][FONT=Verdana, sans-serif]seminkonservatif eşlenme [/FONT][FONT=Verdana, sans-serif]denir.[/FONT]
  • [FONT=Verdana, sans-serif]Bir hücrede DNA’nın eşlenmeye başlaması hücrenin mutlaka bölüneceği anl***** gelir.[/FONT]
  • [FONT=Verdana, sans-serif]Eğer DNA bir ucundan değil de orta kısımlarından açılırsa protein sentezi için şifre verecek[/FONT]
  [FONT=Verdana, sans-serif]demektir. [/FONT]

  • [FONT=Verdana, sans-serif]Sonuçta; oluşan DNA’lar aynı genetik bilgiyi taşır,hücre sayısı artar,canlılarda büyüme ve üreme olur, üremeyle karakterler yavrulara aktarılır.[/FONT]
  • [FONT=Verdana, sans-serif]DNA’nın görevi canlılar arasındaki çeşitliliği sağlamak ,hücreyi yönetmek ,replikasyon ile [/FONT]
  [FONT=Verdana, sans-serif]canlılarda büyüme ve kalıtsal karakterlerin aktarılmasını sağlamak,trankripsiyon ile de RNA [/FONT]
  [FONT=Verdana, sans-serif] sentezini yapmaktır [/FONT]


  [FONT=Verdana, sans-serif]RİBONÜKLEİKASİT(RNA)[/FONT]


  • [FONT=Verdana, sans-serif]Tek zincirlidir.[/FONT]
  • [FONT=Verdana, sans-serif]Riboz şekeri bulunur.[/FONT]
  • [FONT=Verdana, sans-serif]Nükleotitleri A,U,G,S’dir.[/FONT]
  • [FONT=Verdana, sans-serif]Kendini eşleyemez.DNA’dan sentezlenir.[/FONT]
  • [FONT=Verdana, sans-serif]Mitekondri,kloroplast,çekirdek ve sitoplazmada bulunabilir.[/FONT]
  • [FONT=Verdana, sans-serif]3 çeşittir ve hepsi de protein sentezinde görevlidir.Hepsi de çekirdekte üretilir ve hepsi de tekrar tekrar kullanılabilir.[/FONT]

  • [FONT=Verdana, sans-serif]Riboz şekeri bulunduran Adenin nükleotidi RNA’dan başka ATP,NAD,NADP ve FAD gibi moleküllerinde bulunur.[/FONT]
  • [FONT=Verdana, sans-serif]Bazı virüslerde sadece RNA bulunduğu için bunlarda RNA kalıtsal görevi üstlenmiştir,yani kendini eşleyebilir.[/FONT]
  • [FONT=Verdana, sans-serif]RNA’nın yapısında protein yoktur.[/FONT]
  • [FONT=Verdana, sans-serif]RNA’ların DNA üzerinden sentezine [/FONT][FONT=Verdana, sans-serif]transkripsiyon (yazılma)[/FONT][FONT=Verdana, sans-serif] denir.[/FONT]

  • [FONT=Verdana, sans-serif]Bu olay DNA’nın tek zincirinden olur.[/FONT]
  • [FONT=Verdana, sans-serif]Bu olayda görevli enzim [/FONT][FONT=Verdana, sans-serif]RNA polimeraz enzimi[/FONT][FONT=Verdana, sans-serif]dir.[/FONT][FONT=Verdana, sans-serif] [/FONT]
  • [FONT=Verdana, sans-serif]RNA’ya şifre veren DNA parçasına [/FONT][FONT=Verdana, sans-serif]gen[/FONT][FONT=Verdana, sans-serif] denir.(Şekil-2)[/FONT]


  [FONT=Verdana, sans-serif]A) mRNA (Elçi RNA = Mesajcı RNA)[/FONT]

  • [FONT=Verdana, sans-serif]DNA’dan aldığı bilgiyi ribozoma taşır.[/FONT]
  • [FONT=Verdana, sans-serif]Ribozom birimlerini aktifleştirir ve protein sentezine kalıplık yapar.[/FONT]
  • [FONT=Verdana, sans-serif]Her protein çeşidi için ayrı bir mRNA sentezlenir.[/FONT]
  • [FONT=Verdana, sans-serif]Bir mRNA aynı proteinin sentezinde çok defa kullanılabilir.[/FONT]
  • [FONT=Verdana, sans-serif]Yeterli protein sentezlendikten sonra mRNA yıkılır.[/FONT]
  • [FONT=Verdana, sans-serif]mRNA düz bir zincir biçiminde olup hücredeki RNA’ların en az oranda bulunanıdır.[/FONT]
  • [FONT=Verdana, sans-serif]mRNA’ daki üçlü nükleotit grubuna [/FONT][FONT=Verdana, sans-serif]kodon[/FONT][FONT=Verdana, sans-serif] denir.[/FONT]
  • [FONT=Verdana, sans-serif]Her kodon bir tRNA ve bir aminoasiti belirler.[/FONT]
  • [FONT=Verdana, sans-serif]4.4.4=64 çeşit kodon vardır.Bunlardan biri başlama kodonu (AUG);üç tanesi de (UAG-UGA-UAA) bitiş kodonudur.Bitiş kodonlarının aminoasiti yoktur.[/FONT]


  [FONT=Verdana, sans-serif]B) tRNA (Taşıyıcı RNA)[/FONT]

  • [FONT=Verdana, sans-serif]Sitoplazmadaki aminoasitleri mRNA’ daki şifreye göre ribozoma götürür.[/FONT]
  • [FONT=Verdana, sans-serif]tRNA’ daki üçlü nükleotit grubuna [/FONT][FONT=Verdana, sans-serif]antikodon[/FONT][FONT=Verdana, sans-serif] denir.Maksimum 64 çeşit antikodon olması [/FONT]
  [FONT=Verdana, sans-serif] gerekirken 61 çeşit antikodon vardır.Bunun sebebi ise bitiş kodonlarının aminoasitlerinin [/FONT]
  [FONT=Verdana, sans-serif] olmamasıdır.[/FONT]

  • [FONT=Verdana, sans-serif]Düz zincirli değildir.Belli bölgelerinde çiftler oluşmuştur. [/FONT]
  [FONT=Verdana, sans-serif]C) rRNA (Ribozomal RNA)[/FONT]


  • [FONT=Verdana, sans-serif]Proteinlerle birlikte ribozomun yapısını oluşturur. [/FONT]
  • [FONT=Verdana, sans-serif]Düz zincirlidir.[/FONT]
  • [FONT=Verdana, sans-serif]Hücredeki RNA’ların çoğu rRNA’dır.[/FONT]


  [FONT=Verdana, sans-serif]DNA[/FONT]
  [FONT=Verdana, sans-serif]RNA[/FONT]

  1. [FONT=Verdana, sans-serif]Çekirdek,mitekondri ve kloroplastta bulunur.[/FONT]

  1. [FONT=Verdana, sans-serif]Çekirdek ,çekirdekçik,mitekondri ve kloroplastta bulunur.[/FONT]

  1. [FONT=Verdana, sans-serif]Deoksiriboz şekeri bulunur.[/FONT]

  1. [FONT=Verdana, sans-serif]Riboz şekeri bulunur.[/FONT]

  1. [FONT=Verdana, sans-serif]Nükleotitleri A,T,G,S’dir. [/FONT]

  1. [FONT=Verdana, sans-serif]Nükleotitleri A,U,G,S’dir.[/FONT]

  1. [FONT=Verdana, sans-serif]Kalıtımı sağlar.Protein sentezine emir verir.[/FONT]

  1. [FONT=Verdana, sans-serif]Protein sentezinde görevi vardır.[/FONT]

  1. [FONT=Verdana, sans-serif]Çift zincirlidir. [/FONT][FONT=Verdana, sans-serif] [/FONT]

  1. [FONT=Verdana, sans-serif]Tek zincirlidir.[/FONT]

  1. [FONT=Verdana, sans-serif]Hidroliz enzimi DNAaz enzimidir.[/FONT]

  1. [FONT=Verdana, sans-serif]Hidroliz enzimi RNAaz enzimidir.[/FONT]

  1. [FONT=Verdana, sans-serif]Kendini eşleyebilir. [/FONT]

  1. [FONT=Verdana, sans-serif]Kendini eşleyemez.[/FONT]

  1. [FONT=Verdana, sans-serif]Sentezinde DNA polimeraz enzimi görevlidir.[/FONT]

  1. [FONT=Verdana, sans-serif]Sentezinde RNA polimeraz enzimi görevlidir.[/FONT]

  1. [FONT=Verdana, sans-serif]Yöneticidir. [/FONT]

  1. [FONT=Verdana, sans-serif]İleticidir. [/FONT]
  [FONT=Verdana, sans-serif] [/FONT][FONT=Monotype Corsiva, cursive] [/FONT]
  [FONT=Verdana, sans-serif]PROTEİN SENTEZİ VE ENZİMLER[/FONT]


  • [FONT=Verdana, sans-serif]Bütün canlı hücrelerde meydana gelen en önemli özümleme olayıdır. [/FONT]
  • [FONT=Verdana, sans-serif]Aminoasitlerin ribozomlarda birleştirilerek protein yapılmasıdır. [/FONT]
  • [FONT=Verdana, sans-serif]Bir a.a da aminoasit ve radikal grup bulunur. [/FONT]
  • [FONT=Verdana, sans-serif]20 çeşit a.a vardır.Aminoasitlerde çeşitliliği radikal grub belirler.[/FONT]
  • [FONT=Verdana, sans-serif]Aminoasitler birbirlerine [/FONT][FONT=Verdana, sans-serif]peptit[/FONT][FONT=Verdana, sans-serif] bağlarıyla bağlanırlar.[/FONT]
  • [FONT=Verdana, sans-serif]İki a.asitin birleşmesine [/FONT][FONT=Verdana, sans-serif]dipeptit[/FONT][FONT=Verdana, sans-serif] denir.[/FONT]
  • [FONT=Verdana, sans-serif]aa + aa + aa + aa + aa + ........... + aa[/FONT][FONT=Verdana, sans-serif] [/FONT][FONT=Verdana, sans-serif]PROTEİN +[/FONT][FONT=Verdana, sans-serif] [/FONT][FONT=Verdana, sans-serif](n-1)[/FONT][FONT=Verdana, sans-serif]H[/FONT][FONT=Verdana, sans-serif]2[/FONT][FONT=Verdana, sans-serif]O[/FONT]


  PROTEİN SENTEZİ MEKANİZMASI


  1. [FONT=Verdana, sans-serif]Çekirdekte,DNA'nın anlamlı zincirinden mRNA sentezlenir.Buna [/FONT][FONT=Verdana, sans-serif]transkripsiyon[/FONT][FONT=Verdana, sans-serif] [/FONT][FONT=Verdana, sans-serif]denir.Bu işte [/FONT][FONT=Verdana, sans-serif]RNA polimeraz[/FONT][FONT=Verdana, sans-serif] enzimi görevlidir.[/FONT]
  2. [FONT=Verdana, sans-serif]mRNA[/FONT][FONT=Verdana, sans-serif] [/FONT][FONT=Verdana, sans-serif]ribozomun küçük alt birimine bağlanır.Büyük alt birim ile küçük alt birim birleşir ve ribozomlar aktif hale geçerler.[/FONT]
  3. [FONT=Verdana, sans-serif]mRNA' daki kodonlar ribozom tarafından okunur.Buna [/FONT][FONT=Verdana, sans-serif]translasyon[/FONT][FONT=Verdana, sans-serif] denir. [/FONT]
  4. [FONT=Verdana, sans-serif]mRNA' daki kodonlara göre, ATP ve enzimlerle aktifleştirilmiş olan tRNA' lar kendilerine ait a.a'leri ribozoma ta[/FONT][FONT=Verdana, sans-serif]şırlar.[/FONT]
  5. [FONT=Verdana, sans-serif]Protein sentezine başlama sinyalini AUG kodonu verir.[/FONT]
  6. [FONT=Verdana, sans-serif]Ribozoma gelen a.a'ler birbirlerine peptit bağlarıyla bağlanırlar. [/FONT]
  7. [FONT=Verdana, sans-serif]Protein sentezini UAG,UGA ve UAA kodonları durdurur.Çünkü bu kodonlara karşılık gelen a.a yoktur.[/FONT]  • [FONT=Verdana, sans-serif]Bir mRNA üzerine birden fazla ribozomun bağlanması ve mRNA' nın okunması olayına [/FONT][FONT=Verdana, sans-serif]polizom[/FONT][FONT=Verdana, sans-serif] denir.Eğer sentez hızlı yapılacaksa polizom yoluyla sentez yapılır.[/FONT]
  • [FONT=Verdana, sans-serif]Polizomlar protein büyüklüğünü ve çeşitliliğini etkilemez. [/FONT]
  • [FONT=Verdana, sans-serif]Proteinlerde çeşitliliği :[/FONT]
  [FONT=Verdana, sans-serif]1) a.a sıra,sayı ve çeşidi 2) tRNA sıra,sayı ve çeşidi 3) mRNA sıra,sayı ve çeşidi [/FONT]
  [FONT=Verdana, sans-serif] 4) Gen sıra,sayı ve çeşidi 5) Nükleotit sıra,sayı ve çeşidi sağlar[/FONT]

  • [FONT=Verdana, sans-serif]DNA(nükleotit) mRNA(kodon) tRNA(antikodon) a.a su peptit bağı[/FONT]
  [FONT=Verdana, sans-serif] 3N N N N (N-1) (N-1)[/FONT]

  • [FONT=Verdana, sans-serif]Su ve peptit bağı çeşitlilik göstermez.Ancak sayısı çeşitlilik gösterir.[/FONT]  [FONT=Verdana, sans-serif]SANTRAL DOĞMA[/FONT]
  [FONT=Verdana, sans-serif]Eşlenme Yazılma [/FONT][FONT=Verdana, sans-serif] [/FONT][FONT=Verdana, sans-serif] Okunma [/FONT][FONT=Verdana, sans-serif] [/FONT][FONT=Verdana, sans-serif] [/FONT][FONT=Verdana, sans-serif] [/FONT]
  [FONT=Verdana, sans-serif]HÜCRENİN YAPISI [/FONT]
  [FONT=Verdana, sans-serif]DNA [/FONT][FONT=Verdana, sans-serif] [/FONT][FONT=Verdana, sans-serif]mRNA[/FONT][FONT=Verdana, sans-serif] [/FONT][FONT=Verdana, sans-serif]RİBOZOM[/FONT][FONT=Verdana, sans-serif] [/FONT][FONT=Verdana, sans-serif]PROTEİN[/FONT][FONT=Verdana, sans-serif] [/FONT][FONT=Verdana, sans-serif]ENZ[/FONT][FONT=Verdana, sans-serif]İM [/FONT][FONT=Verdana, sans-serif]YAPISI[/FONT]


  [FONT=Verdana, sans-serif]Replikasyon Transkripsiyon [/FONT][FONT=Verdana, sans-serif] [/FONT][FONT=Verdana, sans-serif]Translasyon [/FONT][FONT=Verdana, sans-serif] [/FONT][FONT=Verdana, sans-serif] [/FONT][FONT=Verdana, sans-serif] [/FONT][FONT=Verdana, sans-serif]HORMONLAR[/FONT]


  [FONT=Verdana, sans-serif]ENZİMLER[/FONT]


  • [FONT=Verdana, sans-serif]Biyolojik katalizörlerdir.[/FONT]
  • [FONT=Verdana, sans-serif]Katalizörler ----------Reaksiyonları başlatmazlar.[/FONT]
  [FONT=Verdana, sans-serif]-----------Reaksiyonları hızlandırırlar.[/FONT]
  [FONT=Verdana, sans-serif]-----------Reaksiyonlardan etkilenmeden çıkarlar.[/FONT]
  [FONT=Verdana, sans-serif]-----------Aktivasyon enerjisini düşürürler.[/FONT]

  • [FONT=Verdana, sans-serif]Aktivasyon enerjisi de reaksiyonların başlaması için gerekli olan enerjidir.[/FONT]


  [FONT=Verdana, sans-serif]A+B[/FONT][FONT=Verdana, sans-serif] [/FONT][FONT=Verdana, sans-serif]C A+B+E[/FONT][FONT=Verdana, sans-serif] [/FONT][FONT=Verdana, sans-serif]C+E[/FONT]
  [FONT=Verdana, sans-serif]-------- ----[/FONT]
  [FONT=Verdana, sans-serif]Substrat Ürün [/FONT]

  • [FONT=Verdana, sans-serif]Yapı olarak iki kısımdan oluşur.[/FONT]


  [FONT=Verdana, sans-serif]1)PROTEİN KISIM [/FONT]

  • [FONT=Verdana, sans-serif]Proteindir.Büyük olan kısımdır.[/FONT][FONT=Verdana, sans-serif]Apoenzim[/FONT][FONT=Verdana, sans-serif] de denir[/FONT]
  • [FONT=Verdana, sans-serif]Reaksiyon tipini belirler.[/FONT]
  • [FONT=Verdana, sans-serif]Enzim sadece protein kısımdan oluşuyorsa buna [/FONT][FONT=Verdana, sans-serif]basit enzim[/FONT][FONT=Verdana, sans-serif] denir.[/FONT]
  • [FONT=Verdana, sans-serif]Sıcaklıktan etkilenen kısımdır.[/FONT]


  [FONT=Verdana, sans-serif]2)PROTEİN OLMAYAN KISIM[/FONT]

  • [FONT=Verdana, sans-serif]Vitamin,mineral veya nükleik asit olabilir.[/FONT]
  • [FONT=Verdana, sans-serif]Reaksiyonu gerçekleştirir.[/FONT]
  • [FONT=Verdana, sans-serif]Vitamin ise [/FONT][FONT=Verdana, sans-serif]koenzim[/FONT][FONT=Verdana, sans-serif],mineral ise [/FONT][FONT=Verdana, sans-serif]kofaktör[/FONT][FONT=Verdana, sans-serif] denir.[/FONT]
  • [FONT=Verdana, sans-serif]Apoenzim + [/FONT][FONT=Verdana, sans-serif]K[/FONT][FONT=Verdana, sans-serif]oenzim(yada kofaktör) = Bileşik enzim(Holo enzim)[/FONT]
  • [FONT=Verdana, sans-serif]Enzimler anahtar-kilit mo**** ile çalışır.Yani her reaksiyonu gerçekleştiren bir enzim çeşidi,her enziminde gerçekleştirdiği bir reaksiyon vardır.[/FONT]


  ENZİMLERİN ÖZELLİKLERİ


  • [FONT=Verdana, sans-serif]Aktivasyon enerjisini düşürürler.[/FONT]
  • [FONT=Verdana, sans-serif]Reaksiyonları hızlandırır.[/FONT]
  • [FONT=Verdana, sans-serif]Protein yapıda olduklarından genlerin kontrolünde sentezlenir.[/FONT]
  • [FONT=Verdana, sans-serif]Hem hücre içinde,hem de hücre dışında etkilidirler.[/FONT]
  • [FONT=Verdana, sans-serif]Reaksiyonlardan etkilenmeden çıkar ve tekrar tekrar kullanılabilirler.[/FONT]
  • [FONT=Verdana, sans-serif]Etkilerini maddelerin dış yüzeyinden başlatırlar.Substrat yüzeyi arttıkça enzimin etkinliği artar.[/FONT]
  • [FONT=Verdana, sans-serif]Bir enzim yalnız bir çeşit reaksiyona katılabilir.[/FONT]
  • [FONT=Verdana, sans-serif]Mutlaka hücrede yapılırlar.[/FONT]
  • [FONT=Verdana, sans-serif]Ya bağ oluştururlar,yada bağ koparırlar.[/FONT]
  • [FONT=Verdana, sans-serif]Çoğu enzim çift yönlü çalışır.[/FONT]
  • [FONT=Verdana, sans-serif]Enzimler sıcaklık ve pH değişiminden etkilenirler.[/FONT]


  ENZİM REAKSİYONLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER


  [FONT=Verdana, sans-serif]1) SICAKLIK:[/FONT]

  • [FONT=Verdana, sans-serif]Sıcaklık arttıkça reaksiyon hızlanır.[/FONT]
  • [FONT=Verdana, sans-serif]En iyi optimum sıcaklıkta çalışırlar. [/FONT]
  • [FONT=Verdana, sans-serif]Sıcaklık daha da arttırılırsa reaksiyon yavaşlar ve durur.Çünkü proteinler bozulmuştur.[/FONT]
  [FONT=Verdana, sans-serif]NOT:Sıcaklık değiştikçe bir şeyler değişiyorsa cevap ya enzimdir yada proteindir.[/FONT]


  [FONT=Verdana, sans-serif]2) ENZİM MİKTARI[/FONT][FONT=Verdana, sans-serif] [/FONT]

  [FONT=Verdana, sans-serif]3) SUBSTRAT MİKTARI[/FONT]
  [FONT=Verdana, sans-serif]4) pH[/FONT]

  • [FONT=Verdana, sans-serif]Her enzimin en iyi çalıştığı bir pH değeri vardır.Bu değerden saptıkça reaksiyon [/FONT]
  [FONT=Verdana, sans-serif]yavaşlar.[/FONT]

  • [FONT=Verdana, sans-serif]Enzimler genelde nötr ortamda çalışırlar.[/FONT]


  [FONT=Verdana, sans-serif]5) YÜZEY MİKTARI[/FONT]

  • [FONT=Verdana, sans-serif]Yüzey miktarı arttıkça enzimin etkisi artacağından reaksiyon hızlanır.[/FONT]


  [FONT=Verdana, sans-serif]6) İNHİBİTÖRLER[/FONT]

  • [FONT=Verdana, sans-serif]Enzimin aktif bölgesini kapatarak reaksiyonları yavaşlatır ve durdurur.[/FONT]
  • [FONT=Verdana, sans-serif]Zehirler,Pb,Cu,Sn,CO,CN,..........[/FONT]


  [FONT=Verdana, sans-serif]7) AKTİVİTÖRLER[/FONT]

  • [FONT=Verdana, sans-serif]Enzimlerin çalışmasını hızlandırırlar.Etkisi substratı reaksiyon ort***** getirmek yada ürünleri reaksiyon ortamından uzaklaştırarak görev yapar.[/FONT]
  • [FONT=Verdana, sans-serif]Mg,Cl,Na,Fe..............[/FONT]


Sayfayı Paylaş