'' obp '' nedir ?

Konu 'YGS - LYS Destek' bölümünde Moderatör Güleda tarafından paylaşıldı.

 1. Moderatör Güleda

  Moderatör Güleda Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  10 Ocak 2009
  Mesajlar:
  7.623
  Beğenileri:
  4.563
  Ödül Puanları:
  113

  Ortaöğretim Başarı Puanı  Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) nedir?

  Ø ÖSS"ye başvuran her adayın ortaöğretimdeki başarı durumları göz önünde tutularak ortaöğretim başarı puanı hesaplanacaktır.

  Ø Adayların ortaöğretim başarı puanları;

  a) Mezun durumda olanların diploma/mezuniyet notları

  b) Mezun durumda olmayanların okullarınca diploma/mezuniyet notuna benzer şekilde hesaplanacak başarı ortalamaları göz önünde tutularak hesaplanır.

  Ø Açıköğretim lisesi öğrencilerinin ortaöğretim başarı puanları hesaplanırken, her il bir okul olarak kabul edilir.

  Ø Bütün öğrencilerin ortaöğretim başarı puanları hesaplanarak ÖSYM"nin bilgi işlem kayıtlarına aktarılır.

  Ø ÖSS"ye başvurma sırasında mezun durumda olan adaylar daha önceki yıllarda ÖSS"ye girmiş iseler ÖSYM"de kayıtlı olan ortaöğretim başarı puanları kullanılır.

  Ø Ortaöğretim başarı puanları hesaplanan adayların puanları daha sonraki yıllarda değişmeden aynen kullanılır.

  Ø Ortaöğretim başarı puanı hesaplanırken öğrenciler kendi okuluna göre değerlendirilir.

  Ø Ortaöğretim başarı puanı hesaplanırken öğrencilerin diploma notu, diploma notu olmayanların diploma notuna benzer şekilde hesaplanan ortalamaları kullanılır.

  Ø Okulda gösterilen bütün derslerin ortalaması, ortaöğretim başarı puanını etkileyeceğinden öğrencilerin bütün derslerine önem vermeleri gerekmektedir.

  Ø Ortaöğretim başarı puanının yüksek gelmesi için öğrencinin başarı ortalamasının eğitim gördüğü okuldaki öğrencilerin diploma notundan yüksek olması gerekir.

  Ø Ortaöğrenimlerini yurtdışında tamamlamış veya ortaöğrenimlerinin bir kısmını yurtdışında okuyarak ülkemize gelen adayların ortaöğretim başarı puanları, okudukları okullar ve transkriptlerindeki notlar dikkate alınarak hesaplanır.

  Ø Okul kodunu, diploma notunu, not sistemini ve bitirme yılını kodlamayan adayların ortaöğretim başarı puanları ÖSYM"ce en düşük ortaöğretim başarı puanı olarak belirlenir.  Ortaöğretim başarı puanı nasıl hesaplanır?

  Ø Ortaöğretim başarı puanı 50 ile 100 arasında adayın başarısına göre değişir.

  Ø Her okul kendi içinde olmak üzere ortalaması 50, standart sapması 10 olacak şekilde standart puan hesaplanır.

  Ø Hesaplanan standart puanlar her okulda en büyüğü 100, en küçüğü 50 olacak şekilde dönüştürülerek OBP elde edilir.

  Ø Öğrencilerin OBP"leri okuldaki başarılarına göre 50 ile 100 arasında değişecektir.

  Ø Aday eğitim gördüğü okulda başarılı ise OBP"si 100"e yakın, başarısı okulundaki diğer öğrencilere göre düşük ise 50"e yakın bir değer olacaktır.  Okul değiştiren adayların ortaöğretim başarı puanları nasıl hesaplanır?

  Ø Okul değiştiren adayların Ortaöğretim Başarı Puanları mezun oldukları veya olacakları okulun ÖSYM"ye bildirdiği diploma notuna göre hesaplanacaktır.

  Ø Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanlan (AOBP) nedir?

  Ø Adayların hesaplanan ortaöğretim başarı puanı, okulun ilgili yıldaki ÖSS puan ortalamalarına göre ağırlıklandırılır.

  Ø Her adayın AOBP-SÖZ, AOBP-SAY ve AOBP-EA olmak üzere üç ağırlıklı ortaöğretim başarı puanı hesaplanır.

  Ø Y-ÖSS puanının belirlenmesinde ağırlıklı ortaöğretim başarı puanı kullanılır.

  Ø Okulunda en yüksek başarıyı elde eden öğrencinin AOBP"si 100 olacaktır.

  Ø ÖSS ortalaması yüksek olan okulların diploma notları düşük olan öğrencileri, ÖSS ortalaması düşük olan okulların öğrencilerine göre daha yüksek AOBP"lere sahip olacaktır.

  Ø ÖSS ortalaması yüksek olan okullardaki öğrencilerin AOBP"leri ÖSS ortalaması düşük okullardaki öğrencilere göre önemli ölçüde artacaktır.

  Ø ÖSS ortalaması en büyük olan okulda diploma notu en yüksek olan adayın AOBP"si 100, diploma notu en küçük olan adayın AOBP"si 94,445 olacaktır.

  Ø Okulun ÖSS ortalaması düştükçe diploma notu düşük olan öğrencinin alacağı AOBP düşer.

  Ø ÖSS ortalaması en düşük okulun en küçük diploma notuna sahip olan öğrencinin AOBP"si 50 olacaktır. Dolayısıyla bir ÖSS döneminde tüm öğrenciler arasında AOBP"si 50 olan sadece bir öğrenci bulunacaktır.

  Ø Okulların en yüksek diploma notuna sahip olan öğrencilerin AOBP"leri 100 olacaktır.

  Ø Ağırlıklı ortaöğretim başarı puanlarının hesaplanması için okulların ÖSS puan ortalamaları en büyüğü 200, en küçüğü 100 olacak şekilde yeni bir dağılıma dönüştürülecektir.

  Ø Daha önceki yıllarda ÖSS"ye giren adayların AOBP"leri yeni AOBP hesaplama yöntemine göre tekrar hesaplanacaktır.

  Ø Ağırlıklı ortaöğretim başarı puanın Y-ÖSS puanı içindeki ağırlığı %21"dir.

  Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanlarının Hesaplanması

  1. Adım:

  Öğrencilerin diploma notları kendi okulları içinde ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puan dağılımına dönüştürülecektir.

  2. Adım:

  Standart puanlar her okulda en büyüğü 100, en küçüğü 50 olacak şekilde dönüştürülerek OBP elde edilecektir.  SP : Her okulun kendi içinde her öğrenci için diploma notlarından hesaplanan standart puan

  B : Okuldaki en büyük diploma notu standart puanı

  C : Okuldaki en küçük diploma notu standart puanı

  OBP : Standart puanların en küçüğü 50, en yükseği 100 olacak şekilde dönüştürülerek elde edilen ortaöğretim başarı puanı

  OBP = 50 + (50 x (SP – C)) / (B – C)  3. Adım:

  Okulların her puan türünden hesaplanan ÖSS puan ortalamaları ayrı ayrı olmak üzere en yükseği 200 en küçüğü 100 olacak şekilde dönüştürülecektir. Dönüştürülerek elde edilen ÖSS ortalamalarına A puanı denilecektir.

  A = Okulların ÖSS puan ortalamalarının en yükseği 200, en küçüğü 100 olacak şekilde dönüştürülerek elde edilen puan

  D = Okulun ÖSS puan ortalaması

  E = ÖSS"deki en büyük puan ortalaması

  F= ÖSS"deki en küçük puan ortalaması

  A = 100 + ( (100 x (D-F)) / (E-F))

  4. Adım

  A = Okullara ait ÖSS puan ortalamalarının en yükseği 200, en küçüğü 100 olacak şekilde dönüştürülmesi ile elde edilen okul ÖSS ortalaması

  OBP = 1. ve 2. adımda belirtilen yöntemle hesaplanan OBP  AOBP = (((A x (A + 225) x (100 – OBP)) / 125 x (A + 160)) + ( 2 x OBP)) - 100  Y-ÖSS puanlarının hesaplanmasında kullanılacak ağırlıklı ortaöğretim başarı puanlarının (AOBP) çarpılacağı katsayılar

  ÖSS

  PUAN

  TÜRÜ
  AĞIRLIKLI ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANI (AOBP)

  AOBP-SÖZEL
  AOBP-SAYISAL
  AOBP-EŞİT AĞIRLIK

  Alanında
  Alan Dışı
  Alanında
  Alan Dışı
  Alanında
  Alan Dışı

  Y-ÖSS SÖZ
  0,8
  0,3

  Y-ÖSS SAY


  0,8
  0,3  Y-ÖSS EA
  0,8
  0,3

  Y-ÖSS DİL
  0,8
  0,3

  Not: 2003 ÖSYS"de bir yükseköğretim progr***** (açıköğretim hariç) yerleştirilen adaylar için bu katsayıların yarısı alınacaktır.  ÖRNEK:

  Adayın ortaöğretimdeki alanı : Fen Bilimleri

  ÖSS SAY puanı : 228,499

  ÖSS EA puanı : 228,499

  AOBP-SAY puanı : 91,271

  AOBP-EA puanı : 91,271 olsun.  Bu aday kendi alanıyla ilgili olan Fen ve Mühendislik Bölümleriyle ilgili herhangi bir yükseköğretim programını seçerse, yerleştirmede kullanılacak puanı,

  Y-ÖSS SAY = 228,499 + (91,271 x 0,8)

  = 301,516 şeklinde olacaktır.  Aynı aday kendi alanı dışında EA puanıyla öğrenci alan (Felsefe, Felsefe Grubu Öğretmenliği, Anaokulu Öğretmenliği, İktisat, İşletme, İşletme-İktisat, Ekonometri ve Sınıf Öğretmenliği dışında) bir yükseköğretim programını seçerse, yerleştirmede kullanılacak puanı,

  Y-ÖSS EA = 228,499 + (91,271 x 0,3)

  = 255,880 şeklinde olacaktır.  Meslek Lisesi öğrencilerine ek puan  Ø Bir mesleğe yönelik program uygulayan lise mezunları için, Y-ÖSS puanlarına katılmak üzere, alanlarındaki lisans programlarına yerleştirmede ayrıca ek puanlar da hesaplanır.

  Ø Ek puanlar, ilgili ağırlıklı ortaöğretim başarı puanının 0,8 +0,24 (1,04) katsayısı ile çarpımından elde edilir. ÖSS puan türlerine göre, ek puanların hesaplanmasında kullanılacak ağırlıklı ortaöğretim başarı puanları ve bu puanların çarpılacağı katsayılar tabloda gösterilmiştir.

  ÖSS

  PUAN

  TÜRÜ
  AĞIRLIKLI ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANI (AOBP)

  AOBP-SÖZEL
  AOBP-SAYISAL
  AOBP-EŞİT AĞIRLIK

  Y-ÖSS SÖZ
  0,24  Y-ÖSS SAY

  0,24


  Y-ÖSS EA


  0,24

  Y-ÖSS DİL
  0,24

  Not: 2003 ÖSYS"de bir yükseköğretim progr***** (açıköğretim kontenjansız bölümleri hariç) yerleştirilen adaylar için bu katsayıların yarısı alınacaktır.  ÖRNEK:

  Endüstri Meslek Lisesi Elektrik Bölümünden mezun olacak bir öğrencinin,

  ÖSS SAY puanı : 200,000

  AOBP-SAY puanı : 80,000 olsun.  Bu aday tercihlerinde, Elektrik Öğretmenliği Bölümüne yer verirse,

  Y-ÖSS SAY puanı,

  Y-ÖSS SAY = 200,000 + (80,000 x 0,8) + (80,000 x 0,24)

  = 283,000 şeklinde olacaktır.

Sayfayı Paylaş