ölçme ve değerlendirme cevapları

Konu 'Coğrafya 11. Sınıf' bölümünde Kazanova tarafından paylaşıldı.

 1. Kazanova

  Kazanova Üye

  Katılım:
  18 Nisan 2009
  Mesajlar:
  161
  Beğenileri:
  92
  Ödül Puanları:
  29

  SAYFA 28-29 **ÇME DEĞERLENDİRME
  Aşağıdaki soruları cevaplayınız.


  SORU-1 -Ekolojik denge nedir?

  Cevap-1 -insan, hayvan, bitki gibi tüm canlıların bulundukları ortamda yaşamsal faaliyetlerini sürdürmek için gerekli olan şartlar bütünü ve bu şartların da birbiriyle ilişkili olmasıdır.

  Örnek: bitki, fare ve yılandan oluşan kapalı bir ekosistem düşünün. burada bitki topraktan suyu ve besini alsın. fareler bitki kökleriyle beslensin. yılanlar da farelerle beslensin.
  burada her tür birbiriyle beslenme zinciri olarak bağlantılıdır. eğer fareler bitkileri yemezse, bitkiler kontrolsuz gelişecek ve zamanla topraktaki su ve mineraller bitkilere yetmemeye başlayacaktır. fareler bitki köklerini yemezlerse açlıktan öleceklerdir. eğer yılanlar fareleri yemezse açlıktan ölecektir. eğer yılanlar farelerin hepsini yerse bu sefer yine açlıktan öleceklerdir. Her tür doğa içinde, eğer ciddi bir müdahale yoksa, bir biçimde hayatını sürdürmeye devam eder.
  ekolojik denge kabaca budur.  SORU-2 -Ekolojik döngü nedir?

  Cevap-2-Canlılar tarafından doğada kullanılan maddelerin yeniden kullanılabilir hale getirilmesi ve bu sürecin sürekli devam etmesi olayına denir.  SORU-3 -Karbon döngüsü hangi ortamlar arasında gerçekleşir.?

  Cevap-3-Atmosfer,litosfer,biyosfer,hidrosfer arasında gerçekleşir.  SORU-4 -Biyolojik çeşitliliği tehdit eden insan kaynaklı faktörler nelerdir.?


  Cevap-4-Orman yangınları,insanın doğa üzerinde yapmış olduğu denge bozucu yapılaşma ,sanayi,tarım ,şehirleşme,hava,toprak,suyun kirletilmesi,meraların aşırı otlatılması,Erezyon şeklinde arttırılabilir.  SORU-5 -Biyolojik çeşitliliğin oluşmasında etkili olan doğal faktörler nelerdir.

  Cevap-5-İklim etkili olur,toprak örtüsü etkili olur,Yerşekilleri etkli olabilir.  SORU-6 -Habidat içerisindeki bir türün çok gelişmesi hangi sorunları oluşturur.

  Cevap-6 -Doğada türler arasında bir denge vardır.Bu halkanın bozulması artması yada azalması doğadaki işleyişi olumsuz etkiler besin zincirini bozar buda türlerin sayılarında azalma ,yok olma yada bulunduğu bölgeyi terk etme gibi sonuçlar doğurabilir.Yada bölgedeki tür çeşitliliğini azaltır.Rekabet artar,kıtlık oluşabilir,yaşam şartları zorlaşır.  SORU-7 -Çayır ve meraların ortadan kaldırılması biyolojik çeşitliliği nasıl etkiler?

  Cevap-7-O alan içerisinde yaşayan canlı türlerinin azalmasına hatta yok olmasına sebeb olur.Biyolojik çeşitliliğin azalmasına yol açar.  SORU-8 -Sıcak çöllerde bitki ve hayvan yaşamını sınırlandıran faktörler nelerdir.

  Cevap-8-Kuraklık,yüksek sıcaklık,nem azlığı,Yağış azlığı etkiler.  SORU-9 -Bir akarsuyun hidroelektirk potansiyelini etkileyen faktörler nelerdir?
  Cevap-9-Akarsuyun debisi ve akarsuyun yatak eğimidir.Debiyi etkileyen faktörler içerisinde iklim ilk sırada yer alır.  SORU-10 -Deniz seviyesinde meydana gelen değişimler bitki ve hayvan dağılımını nasıl etkiler?
  Cevap-10-Deniz seviyesinde meydana gelen değişmeler artmalar yada azalmalar o bölgedeki canlıların yer değiştirmelerine yada yok olmalarına sebeb olabilir.Su miktarının artması kara canlılarının yaşam alanlarını kısıtlar şeklinde açıklanabilir.  SORU-11 -Akarsuların bitki ve hayvan türleri bakımından en zengin yerleri nerleleridir.Nedenlerini açıklayınız.?
  Cevap-11- Kitabınızda sayfa 14 de akarsu bölümünde gerekli bilgiler verilmiştir.  SORU-12 -Ekvatordan kutuplara gidildikçe bitki ve hayvan türlerinde azalma görülmesinin nedenlerini söyleyiniz.?
  Cevap-12-Ekvatordan kutuplara gidildikçe görülen iklim değişiklikleri sıcaklık ,yağış özelliklerinde meydana gelen değişmeler tür çeşitliliğini azalmasında etkili olur.Canlı çeşitliliği daha çok sıcaklık,nem,yağış şartlarının elverişli olduğu yerlerde (Ekvator çevresi) fazladır.Bu özellikler kutba gidildikçe azalır.  AŞAĞIDAKİ CÜMLELERDE BOŞ BIRAKILAN YERLERE UYGUN İFADELERİ YAZINIZ.  1-Yoğuşma 2-Sudur 3-Madde ve Enerji dolaşımı 4-aşırı soğuk ve besin yetersizliği

  5-Güneş enerjisi ve yerçekimi  AŞAĞIDAKİ İFADELERDEN DOĞRU OLANLARIN YANINA (D) YANLIŞ OLANLARIN YANINA (Y) YAZINIZ.


  1-D 2-D 3-D 4-Y 5-Y 6-Y 7-Y 8-D 9-D 10-D 11-D 12-Y 13-D
  14-Y 15-D  AŞAĞIDAKİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARI CEVAPLANDIRINIZ.
  1-C 2-B 3-A 4-B 5-E 6-E 7-D 8-D 9-E 10-E 11-C 12-A
 2. Kazanova

  Kazanova Üye

  Katılım:
  18 Nisan 2009
  Mesajlar:
  161
  Beğenileri:
  92
  Ödül Puanları:
  29
  47 **ÇME DEĞERLENDİRME SORULARI  Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.  SORU-1- Çin'de nasıl bir nüfus politikası uygulanmaktadır?  Nüfusu önceleri bir güç olarak görmektelerdi.1953 yılında nüfusu 583 milyon olduğunu gördü. Nüfus artış hızı planlanandan daha yüksek çıktığı için resmen ilan edilmeyen tek çocuk siyaseti izlenmeye başlanmıştır.Çin’de bu politika şehirlerde sıkı sıkıya uygulanmış ve kırsal kesimde iki kız çocuğa izin verilmiştir. Çin'de kırsal kesimde yaşayıp tek erkek çocuğu veya iki kız çocuğu olan ailelere anne, baba 60 yaşını geçtiklerin de yılda 75 dolara denk gelecek bir maaş bağlanmaktadır.Çin nüfus artış hızını azaltıcı yönde politika uygulamaktadır.  SORU-2- Nüfus değişiminde rol oynayan faktörler nelerdir?  Doğumlar,**ümler(Savaşlar,salgın hastalıklar,doğal afetler),Göçler,Sınırların değişmesi  SORU-3- Bir ülkede genç nüfusun artması sizce avantaj mıdır? Açıklayınız.  Genç nüfus bir ülke için avantajdır ancak ülkenin ekonomik yapısı bu nüfusu kaldırabilecek yapıda ise.Ülkenin öz kaynakları ülke nüfusunun ihtiyaçlarına cevap verebiliyorsa genç nüfus yatırımları destekleyen üretken rekabeti arttıran bir rol oynar.Aksi takdirde bir ülke için çeşitli ekonomik ve sosyal sorunlara yol açar.  SORU-4- Roma şehrine tarihsel süreç içinde önem kazandıran özellikler nelerdir?  Roma; Siyasi ,dini ve kültürel anlamda çok gelişen bir kenttir. Roma, dünya tarihindeki belirleyici rolünü asırlar boyu sürdürdüğünden olsa gerek "Dünyanın başkenti" unvanına layık görülmüştür. Roma İmparatorluğu'nun başkenti idi.Bundan dolayı yalnızca imparatorluğun sınırları içerisinde kalan yerleri değil dünyanın büyük kesimini siyasi ve dinî olarak etkisi altına almıştır. 1870' te Birleşik İtalya'nın başkenti olmuştur.Siyasi, dinî ve kültürel odak noktası olarak çok hızlı bir büyüme sürecine girmiştir.Roma, Katoliklerin dinî merkezi olan Vatikan'ı içine aldığından çift başkent rolüne de sahiptir. Vatikan bağımsız bir bütünlük hâlinde işlev görmektedir ve küresel etkisi İtalya'dan çok daha büyüktür.  SORU-5- Nüfus politikalarının olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir?  v Olumlu Sonuçları

  v Kişi başına düşen gelirin artması

  v Eğitim ve sağlık hizmetlerinin gelişmesi

  v İşsizliğin azalması

  v Köyden kente göçün azalması

  v Sosyal sorunların azalması

  v Tasarrufların artması

  v Tüketimin azalması

  v Devletin giderlerinin azalması

  v Ülke kalkınmasına daha fazla kaynak ayrılabilmesi  Olumsuz Sonuçları  v Cinsiyet dengesizliği

  v Yaşlı nüfus oranının artması(Bağımlı nüfus oranının artması)

  v Genç ve eğitilebilir nüfus oranının azalması

  v Aktif(çalışan ve çalışabilecek) nüfus oranının azalması

  v Ülkenin savunma gücünün azalması

  v Sosyal güvenlik sisteminde sorunları ortaya çıkması  SORU-6- New York şehrinin dünya çapında öneme sahip olmasında hangi özellikleri etkili

  olmuştur?  New York'un caddelerinden biri olan Wall Street, dünyanın bir numaralı finans merkezi olması, dünyanın en kalabalık yerleşim bölgelerinden biri olması, ticaret ve sanayinin olduğu kadar eğitim ve kültür faaliyetlerinin de yoğunlaştığı bir yerleşim merkezi olmasıdır.

  ABD'nin eski başkenti olması, ABD'nin ve dünyanın önemli şirketlerinin merkezleri, sivil toplum örgütleri, ulusal ve uluslararası etkili medya kuruluşları burada toplanması,  SORU-7- Bir ülkede çalışma çağı dışındaki nüfusun artmasının olumsuz yansımalarını

  belirleyiniz.  Çalışan nüfus azalır, bağımlı nüfus artar, sosyal güvenlik sistemi çökme noktasına gelir,devletin vergi gelirleri azalır, Tasarruflar azalır,Kişi başına düşen gelir azalır,Eğitim ve sağlık hizmetleri yetmez,Sosyal sorunlar artar,Üretim azalır, Devletin giderleri artar,Ülke kalkınmasına daha az kaynak ayrılabilir,Dengesiz beslenme sorunu ortaya çıkar,İç ve dış göçler artar.  SORU-8- Bir ülkede nüfus artış hızının sürekli azalması hangi olumsuzluklara neden

  olur?  Tasarruflar azalır,Kişi başına düşen gelir azalır,üretimin azalması, devletin yatırım giderlerinin artmasına yol açar.Ülke nüfusu dinamik yapısını kaybeder buda yatırımlar için olumsuz sonuçlar doğurur.

  Yaşlı nüfus oranının artması(Bağımlı nüfus oranının artması), Genç ve eğitilebilir nüfus oranının azalması,Aktif(çalışan ve çalışabilecek) nüfus oranının azalması, Ülkenin savunma gücünün azalması,Sosyal güvenlik sisteminde sorunların ortaya çıkması, devletin vergi gelirleri azalır,  SORU-9- Dünyanın en büyük şehirleri nerelerde kurulmuştur? Bunda hangi özellikler

  etkili olmuştur?  Özellikle Kuzey Yarımkürede ve Orta Kuşakta (300-600) kurulmuştur.Sanayi,ticaret

  ve ulaşımın geliştiği alanlarda büyük şehirler kurulmuştur.Sanayi Devriminden sonraki dönemlerde sanayileşen yerlerde çok büyük şehirler ortaya çıkmıştır.Özellikle ticaret,sanayi,liman ve siyasi fonksiyonlar etkili olmuştur.  SORU-10- **üm oranı, nüfus patlaması, nüfus planlaması, nüfus politikası, aktif nüfus,

  demografik şişme kavramalarını açıklayınız.  **üm Oranı: Genel olarak, genelde yıllık hesaplanan, her 1000 kişi başına

  ölümlerin sayısının oranıdır.  Nüfus Patlaması: Bir ülkede ölüm oranlarının düşmesi, doğumların artması ve şehrin özelliklerinden dolayı yoğun göçlerle nüfusun büyük hızla çoğalmasıdır.  Nüfus Planlaması:Ülke öz kaynakları doğrultusunda ülkelerin uygulamış oldukları nüfusu kontrol altında tutmaya yönelik politikalara denir.  Nüfus Politikası:Nüfus artış hızını azaltmak ya da arttırmak veya nüfusun

  niteliklerini arttırmak için devletler tarafından yapılan çalışmaların tümüne

  nüfus politikası denir.  Aktif nüfus: 15- 64 yaş arasındaki nüfusa çalışma çağındaki nüfus

  denilmektedir.Çalışanlar ve iş arayanlar bu nüfus içinde yer alır.  Demografik Şişme: Kentlerin sanayi, ekonomik, kültürel özelliklerini

  gerçekleştirmeden, aşırı nüfuslanarak büyümesidir.Şanlı Urfa ve Diyarbakır’ın

  terör nedeniyle göç edenlerce nüfusunun artması  SORU-11- Japonya'da nüfus artışını teşvik eden nüfus politikaları uygulansa da nüfus

  artışı istenen düzeyde değildir. Bunun nedenlerini açıklayınız.  Japonya’nın gelişmiş bir ülke olmasıdır.Gelişmiş ülkelerde doğum oranları ve nüfus artış hızı düşüktür.doğum oranlarının düşük olmasının nedenleri: sanayileşme ve

  kentleşme,kadının çalışma hayatındaki yerini alması,eğitim düzeyinin artması,refah düzeyinin artması,doğum kontrolü ve evliliklerin geç yaşlarda yapılmasıdır.  SORU-12- Aşağıdaki piramitte Japonya'nın 1955- 2015(tahminî)yılları arasındaki nüfus

  değişimi gösterilmiştir.Bu değişimin gerçekleşmesi için Japonya nasıl bir nüfus

  politikası uygulamış olabilir?  Özellikle 1950 yılından sonra nüfus artış hızını azaltıcı bir politika uygulamıştır.1980 -1990 yılına kadar  Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurunuz.

  SORU-1-Şehirsel fonksiyonlar sanayi, ulaşım ,ticaret, ,liman, kültür, turizm ve

  eğitimdir.  SORU-2-Şehir sınıflandırılmalarında etkili olan faktörler fonksiyonel özellikleri

  Nüfusu ve etki alanlarının genişliğidir.  SORU-3-Bir şehir çok büyük alanları etkisi altına alıyorsa etki alanı küresel

  çaptadır.  SORU-4-Amsterdam'ın etki alanının küresel çapta olmasını sağlayan
  fonksiyonu Önemli bir liman özelliği göstermesidir.  SORU-5-Nairobi,Bakü,Diyarbakır şehirleri bölgesel çapta etki alanına sahip iken,Roma,Mekke,Londra gibi şehirlerin etki alanları küresel çaptadır.  SORU-6-New York'un küresel çapta etki alanı oluşturmasında Finans merkezi olması, ticari, siyasi ve ekonomik fonksiyonel özellikleri etkili olmuştur.  SORU-7-Bir şehrin bölgesel veya küresel etkiye sahip olmasında o şehrin
  nüfusu ve fonksiyonel özellikleri etkilidir.  Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.  SORU-1-Aşağıdaki şehirlerden hangisi iktisadi fonksiyonlarına göre şehirler

  sınıflandırması içinde yer almaz?

  A)Tarım B)Liman C)ulaşım D)Maden E)Askerî  SORU-2-Aşağıdaki şehirlerden hangisinin küresel etkisi en azdır?

  A)Şam B)Tokyo C)Paris D)Londra E)New York  SORU-3-Aşağıdaki şehirlerden hangisi liman fonksiyonu sayesinde küresel bir etkiye

  sahiptir?

  A)Marsilya B)Zürih C)Milano D)Moskova E)Mekke  SORU-4-Aşağıdaki şehirlerden hangisi liman şehri değildir?

  A)Amsterdam B)Marsilya C)İstanbul D)İskenderiye E)Varşova  SORU-5-Nüfus özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki ülkelerin hangisinin
  nüfusunu artırıcı politika izlemesi daha uygundur?

  A)Almanya B)Çin C)Hindistan D)Türkiye E)Endonezya  SORU-6-Aşağıdaki şehirlerden hangisi etkileri bakımından küresel bir güce sahiptir?

  A)Manila B)Mekke C)La Paz D)Lizbon E)Mogadişu  SORU-7-Herhangi bir yerleşmenin merkez hâline gelmesi ve etki alanını
  genişletmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi en azdır?


  A)Tarım B)Ulaşım C)Ticaret D)Nüfus E)Endüstri  SORU-8-New York'un bir dünya şehri olmasında aşağıdaki fonksiyonel
  özelliklerinden hangisi daha etkilidir?


  A)Ulaşım B)Ticaret C)Tarım D)Maden E)Sanayi  SORU-9-Nüfus artış hızının fazla olduğu ülkelerde genç nüfusa yapılan
  yatırımlar artmakta, buna bağlı olarak kalkınma hızı yavaşlamaktadır.
  Buna göre aşağıdaki ülkelerin hangisinde kalkınma süresinin en uzun olması beklenir?  A)Bulgaristan B)Fransa C)Finlandiya D)Afganistan E)Kanada  SORU-10-Bir ülkede nüfus artış hızının azalması sonucunda aşağıdakilerden
  hangisinin meydana gelmesi beklenemez?

  A)İşsizlik oranının azalması

  B)İç ve dış göçlerin artması

  C)Kalkınma hızının artması

  D)Genç nüfus oranının azalması

  E)Doğal kaynakların tüketiminin azalması  SORU-11-Aşağıdakilerden hangisi nüfus artış hızını azaltan faktörlerden biri

  değildir?

  A)Kadınların çalışma hayatına daha fazla girmesi

  B)Aile planlaması

  C)Savaşların artması

  D)Bebek ölüm oranlarının artması

  E)Sağlık hizmetlerinin yaygınlaşması  SORU-12-Nüfus artış hızının düşürülmesi için aşağıdaki önlemlerden hangisi daha etkili ve kalıcıdır?

  A)Az çocuklu ailelere vergi muafiyeti

  B)Çok sayıda hastane ve okul yapılması

  C)Doğum kontrolünün yaygınlaştırılması

  D)Küçük yaşta evliliklerin teşvik edilmesi

  E)İç göçlerin teşvik edilmesi  SORU-13-Aşağıdaki şehirlerden hangisinin etki alanı farklı bir nedene bağlıdır?


  A)Marsilya B)Amsterdam C)İstanbul D)Rotterdam E)Paris  SORU-14-Nüfus artış hızının artması aşağıdaki ülkelerden hangisinde bir sorun

  oluşturmaz?


  A)Hindistan B)Fransa C)Pakistan D)Mısır E)Çin
 3. Kazanova

  Kazanova Üye

  Katılım:
  18 Nisan 2009
  Mesajlar:
  161
  Beğenileri:
  92
  Ödül Puanları:
  29
  11.SINIFLAR SAYFA 67-68 **ÇME DEĞERLENDİRME SORULARI  SORU-1-Dağıtım üretim ve tüketimi nasıl etkiler açıklayınız.  Ürünlerin dağıtımı önemli bir etkendir.Üretilen mal hızlı bir şekilde geniş pazarlara aktarılabilmesi o ürüne olan ihtiyacı arttırır buda üretimi destekler.Bozulmadan hızlı bir şekilde geniş pazar payı olan bölgelerine aktarılması da tüketimi arttırır.  SORU-2-Doğal kaynak ve ekonomi arasında nasıl bir ilişki vardır.  Doğal kaynaklar bakımından zengin olan ülkeler bu kaynaklardan etkin bir şekilde faydalanma yoluna giderler.Bu kaynaklardan faydalanmak için yapılan yatırımlar tesisler sonucu işlenen ürünlerden elde edilen gelir o ülke ekonomisinin temel taşını oluşturur. Yeterli sermaye ve teknolojiye sahip olmayan ülkeler bu kaynaklarını daha ucuz fiyata dış ülkelere işlenmeden satmak zorunda kalır.  SORU-3-Medyanın bir ürünü tüketiciye sunmasındaki etkisini söyleyiniz.  Medya bir ürünün pazarlanmasında geniş kitlelere aktarılmasında insanların bu ürüne yönlendirilmesinde çok etkili bir rol oynayarak o ürünün daha fazla tüketilmesinin önünü açar.Daha geniş kitlelere ulaşmak tüketimi destekler.  SORU-4-Üretim tüketim dağıtım arasındaki ilişkiyi bir örnekle açıklayınız.  Üretilen tarımsal bir ürün örnek süt işlenmek için tesislere oradan işlendikten sonra dağıtım aşaması sonucu tüketiciye ulaşarak sofralarımıza gelir.Yada petrol üretilmesi boru hatları ,tanker vb işlenecek tesislere aktarılması oradan işlendikten sonra tekrar dağıtım sistemi ve tüketiciye ulaşarak bu etkileşim tamamlanır.  SORU-5-İklimin üretim ,dağıtım tüketim üzerine etkisini örnekle açıklayınız.  İklim şartlarının uygun olması tarımsal üretimi olumlu etkiler.Örnek Marmara bölgesinde çeşitli iklimlerin varlığı tarımda çeşitlilik sağlar.Yine üretilen ürünlerin dağıtılmasında uygun iklim koşulları dağıtım işlemini daha ekonomik kılar.Örnek Doğu Anadolu da dağıtım hizmetleri Marmara ya oranla daha zor ve masraflıdır.Bu iki olayda meydana gelen olumlu yada olumsuz etkileşim tüketimi de direk etkiler.  SORU-6-Günümüzde internetin ulusal ve uluslararası ticarette nasıl bir rolü vardır.  İnternet dünyada özellikle Pazar payını büyüterek firmaların dünyanın bir çok noktasına ulaşarak ürünlerini tanıtmasına ve satmasına olanak sağlar.Firmalar bu bağlantılar doğrultusunda daha fazla kazanç sağlar beraberinde üretim mevcut tüketime dayalı olarak artarak ticareti canlandırır.Yine insanların alışveriş özelliklerinde değişikliğe yol açarak insanların alışveriş merkezlerine gitmeden bu ihtiyaçlarını gidermesini sağlar.

  SORU-7-Sanayi faaliyetlerinin gelişmesi üretim tüketim dağıtımı nasıl etkilemiştir.  Bir bölgede sanayileşme o bölge için gelişme demektir.Gelişmişlikte birlikte yeni iş sahaları şehirleşme ,yaşam standartlarının yükselmesi beraberinde bölgeye yoğun göç hareketlerine yol açar.Artan nüfusla beraber bölgede üretim beraberinde gelişmiş dağıtım sistemleri ve bunların sonucu artan bir tüketim görülür.  SORU-8-İstanbul ve Çanakkale boğazlarının bir ürünün dağıtılmasında ki rolünü açıklayınız.  Bu boğazlar önemli geçiş noktalarıdır.Asya ve Avrupa’nın birbirine bağlantı noktasında yer almaları bu boğazları önemli bir dağıtım noktası haline getirir.Çanakkale boğazı İstanbul boğazının tamamlayıcısı durumundadır ve deniz yolu ile dağıtımda önemli merkezlerdir.Deniz yolu ulaşımı için önemli geçiş noktalarıdır.Özellikle petrol taşımacılığında bu boğazlar son derece önemlidir.  SORU-9-Ham maddeye yakınlığın bir ürünün üretimine etkisini bir örnekle açıklayınız.

  Hammaddeye yakınlık bir ürünün üretimini olumlu etkiler.Hammaddeye yakın olması maliyeti düşürür o ürünün üretimi için başka bölgelerden mal getirmek yerine mevcut yerde yeterli hammaddenin bulunması üretimi olumlu etkiler.Örnek çay fabrikalarının doğu Karadeniz bölgesinde yoğunluk kazanması bölgedeki çay üretiminde etkilidir.Siz bu fabrikayı iç Anadolu bölgesine kurarsanız mevcut çayı işlemek için bu bölgeye getirmeniz gerekir buda maliyeti arttırır.

  SORU-10-Günümüzde tüketimi arttırıcı faktörler nelerdir.Bir örnekle açıklayınız.  Tanıtım reklam,kitle iletişim araçları,moda,teknolojik gelişmeler, tüketimi arttırıcı etkenlere örnek verilebilir.  Reklam kampanyası sonucu bir ürünün ilgi çekici şekilde tanıtılması tüketimi arttırır.  Moda yaratılması o sezon için tüketimi arttırıcı etki sağlar,  Teknolojik gelişmeler insanlar için yakından takip edilir insanlara kolaylık sağlayan yeniliklerin varlığı tüketimi arttırır.  Herhangi bir ürünün kullanıldığı sektörlerin çeşitlendirilmesi tüketimi arttırır.  Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurunuz.

  1-İletişim

  2-İnsanların

  3-İnsanların temel ihtiyaçları

  4-Teknocoğrafya

  5-İklim ve yerşekilleri  Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına D yanlış olanların yanına Y yazınız.


  1-D 2-Y 3-D 4-D 5-D 6-D  Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.

  1-

  2-C Limanın Hinterlandı çok gelişmiştir.

  3-E Ulaşım

  4-E şıkkı

  5-B II

  6-

  Canlı hayvan

  -

  et kombinası

  -

  sucuk

  -

  Tüketim artar

  -

  Sektörel çeşitlilik ve rekabet

  Buğday

  -

  un fabrikaları

  -

  un

  -

  Tüketim artar

  -

  Sektörel çeşitlilik ve rekabet artar.  Deri


  -

  deri işleme fabrikaları

  -

  ayakkabı deri giyim sanayi

  -

  tüketim artar

  -

  Sektörel çeşitlilik ve rekabet  Demir

  -

  demir çelik

  -

  İnşat demiri

  -

  Tüketim artar

  -

  Sektörel çeşitlilik ve rekabet vb  7-Kitabınızdaki haritayı inceleyerek aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

  v Petrolün bölgelere göre rezervi ile tüketimi arasında dengesizlikler vardır.Rezervi fazla olan bölgelerde yeterli gelişim sağlanamamış ve tüketim düşüktür.  v Çıkartılan petrol sanayi ,şehirleşme ,teknolojinin gelişmiş olduğu petrol ürünlerinin kullanımına açık Avrupa,Amerika güneydoğu asya bölgesine taşınmaktadır.  v Orta doğu petrolleri daha çok Güney Doğu Asya,Avrupa ve Amerika bölgelerinde tüketilmektedir.  v Ekonomik faaliyet kollarının oluşmasında belirleyici bir rol oynamıştır.Üretim bölgelerinde petrol üretimine dayalı tesisleşme dağıtım ve tüketiminde ise yine petrol ürünlerinin kullanım alanlarına dayalı ekonomik faaliyetler gelişmiştir.

Sayfayı Paylaş