Örnek Sınav SoruLarı..

Konu 'Biyoloji 12. Sınıf' bölümünde Moderatör Güleda tarafından paylaşıldı.

Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.
 1. Moderatör Güleda

  Moderatör Güleda Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  10 Ocak 2009
  Mesajlar:
  7.623
  Beğenileri:
  4.563
  Ödül Puanları:
  113

  1- Aşağıda verilen özelliklerin hangisi eşeysiz üremeye ait olamaz?  A) Bölünerek üremede genellikle kısa sürede yeni döller oluşur

  B) Genelde bölünerek çoğalmada birey sayısı geometrik dizi şeklinde artar

  C) Temeli mitoz bölünmeye dayanır

  D) Sporların uygun şartlarda açılarak yeni canlıları oluşturması bu üremenin bir çeşididir

  E) Gamet büyüklük ve şekilleri benzer ise bu çeşit eşeysiz üremeye izogami denir

  2) Çiçekli bitkilerin üreme olayları sırasında;

  I-Tozlaşma

  II-Mayoz bölünme

  III-Embriyonun oluşması

  IV-Polen tüpünün oluşması

  V-Tohum kabuğunun olgunlaşması şeklinde olaylar gerçekleşir.  Tohum oluşumu sırasında yukarıdakilerden hangisi üçüncü sırada yer alır?  A) I B) II C) III D) IV E) V

  3) Metagenez üremede (hayat evresi) gözlenen bitki türlerinde diploit (2n) evre gelişmiş ve monoploit (n) evreye göre uzamışsa aşağıda verilen kısımlardan hangisi yaşadığı ortamda sürekli görülebilir?  A) Gamet oluşturan bölüm

  B) Zigot

  C) Spor oluşturan bölüm

  D) Sporlar

  E) Sperm ve yumurtalar

  4) Çiçekli bitkilerde;
  I-Polen tüpünden geçen sperm çekirdekleri tohum taslağının ******i bölgesine ulaşarak döllenmeleri sağlar
  II-Sperm çekirdeğinin polar çekirdekleri döllenmesiyle triploit çekirdek oluşur
  III-Triploit çekirdeğin gelişmesiyle endosperm denilen besi dokusu oluşur
  Şeklindeki açıklamalardan hangileri doğrudur?

  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II, ve III


  5- Çiçekli bitkilerde, mayozla meydana gelen haploit hücreler, hayvanlarda mayoz sonucu oluşan gametlerden, aşağıdakilerin hangisi bakımından farklıdır?  A) Hemen döllenmeye katılması

  B) Yedek besince zengin olması

  C) Mitozla çoğalarak bir gelişme evresi geçirmesi

  D) Yaşama süresinin çok kısa olması

  E) Aktif hareketi sağlayan uzantıları bulunması

  6) I-Döllenme

  II-Tozlaşma

  III-Mayoz bölünme

  IV-Zigotun mitoz’a uğraması

  V-Monoploit büyüme evresi

  Çiçekli bitkilerdeki üreme ve gelişme ile iligili yukarıdaki olayların gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru belirtilmiştir?  A) III-IV-II-I-V B) III-V-II-I-IV C) I-II-III-IV-V D) II-I-IV-V-III E) III-II-V-I-IV

  7) Bitkilerde tam çiçek yapıları ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?  A) Taç yaprakları, dolaylı olarak üreme de görev yaparlar

  B) Başçık kısmındaki keselerde polen oluşturan yapıya ovaryum denir

  C) Dişicik borusu, çiçek tozlarının yumurtalığa ulaşmasını sağlar

  D) Pistil denilen dişi organ içinde bir ya da daha fazla sayıda tohum taslağı bulunur

  E) Çanak yapraklar, çiçeğin en dışında olup, içteki organları korurlar

  8) Soru:İnsanın embriyonik gelişmelerindeki olaylar aşağıdaki canlılardan hangisinin embriyonik gelişmesindeki olaylara daha çok benzerlik gösterir?

  A) Balık B) Yılan C) Timsah D) İpekböceği E) Fare  9- Dişi memelilerdeki üreme periyodunda;

  I- Menstrüasyon

  II- Folikül Evresi

  III- Korpus Luteum Evresi

  IV- Ovulasyon

  Evrelerin gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?  A) IV-II-III-I B) II-III-IV-I C) II-IV-III-I D) I-II-III-IV E) III-I-IV-II

  10- Memeli bir canlının embriyosuna ait kalıtsal bir test yapılmak istenildiğinde;  I- Morula evresinde hücre

  II- Allentoisde toplanan maddeler

  III- Vitellüs kesesinde depolanan maddeler

  IV- Korion zarı

  V- Plasenta

  gibi yapılardan hangisinin kullanılması en uygundur ?  A) I B) II C) III D) IV E) V

  11- Zigotun gastrula evresine ulaşabilmesi aşağıdaki hangi olayın doğrudan sonucudur ?  A) Mayoz bölünmenin

  B) Mitoz bölünmenin

  C) Segmentasyonun

  D) Organlaşmanın

  E) Yumurta oluşumunun

  12- I-Esasını mitoz hücre bölünmesinin oluşturması

  II-Kalıtsal varyasyonlarla neden olmaması

  III-Erkek ve dişi gametlerin olmaması

  Yukarıdakilerden hangileri eşeysiz üremede görülen temel özelliklerdendir?  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

  13- Bir bitkiye;

  I-Magnezyum

  II-Demir

  III-Azot

  Elementlerinden hangileri eksik verilirse bitki yapraklarında sararma, kuruma ve dökülme gözlernir?  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

  14- Fotosentezde;

  I-Glikoz sentezi

  II-ATP sentezi

  III-Oksijen gazının oluşması

  IV-Karbondioksitin kullanılması

  Olaylarından kloroplastların granasında ve stromasında gerçekleşenleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?  Granada Gerçekleşen Stromada gerçekleşen

  A) I II,III ve IV

  B) II ve III I ve IV

  C) III I,II ve IV

  D) I ve III II ve IV

  E) IV I,II ve III

  15- Bir olayı birden fazla faktör etkiliyorsa olayın hızı sınırlayıcı faktöre bağlı olarak değişim gösterir.

  Aşağıdakilerden hangisi fotosentez hızını doğrudan sınırlayan bir faktör değildir?  A) Karbondioksit miktarı

  B) Işık şiddeti

  C) Yaprağın anatomik özellikleri

  D) Mitokondri miktarı

  E) Su miktarı

  16-Bulunduğu toprağın demir ve magnezyum tuzları eksik olan bir bitkide öncelikle aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmediği için büyüme durur?  A) Glikoz

  B) Klorofil sentezi

  C) Replikasyon

  D) Nişastanın hidrolizi

  E) Protein sentezi

  17- Bir bitkiye işaretlenmiş karbondioksit verilip izlendiğinde, bir süre sonra işaretli karbon yapraktaki bir enzim molekülünün yapısında bulunmuştur.

  Buna göre, işaretli karbonun enzim molekülünün yapısına girmesini sağlayan;

  I-Amino asit

  II-Glikojen

  III-Protein molekülleri aşağıdakilerin hangisinde verilen sıraya göre meydana gelmiştir?  A) I-II-III B) II-III-I C) III-I-II D) II-I-III E) III-II-I  18) Kloroplastlarda granaların yüzeyi genişleten lamelli yapısı aşağıdakilerden hangisini arttıran bir özelliktir?  A) Fotosentez enzimlerinin aktivitesini

  B) Işığı soğurmayı

  C) Klorofil sentezini

  D) Solunumu

  E) Karbondioksiti bağlamayı

  19- Hayvan hücresi stoplazmasındaki glikojen gibi kloroplast stromasında karbonhidrat birikiminin nişasta şeklinde olması;  I-Stroma osmotik basınç artışının önlenmesi

  II-Yedek besin olarak stoklanması

  III-Karbonhidrat depolarının korunması durumlarından hangilerini sağlamaya yöneliktir?  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

  20- Sularda yaşayan bazı hayvanların vücutlarında fotosentez yapan bir hücreli su yosunları bulunur.

  Su yosunları aşağıdakilerden hangisini sağlaması bakımından bu hayvanlar için önemlidir?  A) Kuraklığa karşı dayanıklı olmalarını

  B)Oksijeni az olan sularda da yaşayabilmelerini

  C)Organik maddeleri inorganik maddelere dönüştürebilmelerini

  D) Havanın serbest azotundan yararlanabilmelerini

  E) Osmotik dengede olmalarını

  21-Yeşil bitkilerde fotosentez sonucu oluşan karbonhidratlar aşağıdaki amaçlardan hangisi için kullanılmaz?  A) Enerji üretme

  B) Hücre çeperinin yapısını oluşturma

  C) Amino asitleri sentezleme

  D) Oksijen üretme

  E) Nükleik asitlerin yapısına katılan şekerleri oluşturma  22- Aşağıdaki moleküllerden hangisinde fermantasyon tepkimelerinde ATP sentezlenebilmesi için hiç ATP harcanmaz?  A) Maltoz B) Glikoz C) Fruktoz fosfat D) Fruktoz 1 –6difosfat E)Pürivik asit  23- Oksijensiz solunum sırasında aşağıdakilerden hangisi her zaman gerçekleşmez?

  A) ATP harcanması

  B) ATP üretilmesi

  C) CO2 nin açığa çıkması

  D) Pürivik asidin oluşması

  E) NAD’ nin indirgenmesi  24-İçinde glikoz çözeltisi bulunan kapalı bir kaba, bira mayası özütü konulunca fermantasyon olduğu anlaşılıyor.

  Deney boyunca kap içinde, aşağıdakilerden hangisi giderek azalır?  A) Enzim B) Su C) Glikoz D) Sıcaklık E) CO2

  25- I-Glikojen

  II-Yağ

  III-Glikoz

  IV-Laktik asit

  Koşmakta olan bir atletin, bir süre yeterli oksijen alamayan çizgili kas hücrelerinde yukarıdaki moleküllerden hangilerinin yıkımı gerçekleşmez?  A) Yalnız IV B) I ve II C) II ve IV  D)I, III ve IV E) I, II, III ve IV


 2. Moderatör Güleda

  Moderatör Güleda Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  10 Ocak 2009
  Mesajlar:
  7.623
  Beğenileri:
  4.563
  Ödül Puanları:
  113
  Yanıtlar:


  1-E,

  2-D,

  3-C,

  4-E,

  5-C,

  6-E,

  7-B,

  8-E,

  9-C,

  10-C,

  11-C,

  12-E,

  13-E,

  14-B,

  15-D,

  16-B,

  17-D,

  18-B,

  19-E,

  20-B,

  21-D,

  22-D,

  23-C,

  24-C,

  25-A
Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.

Sayfayı Paylaş