Örnek Sınav SoruLarı...

Konu 'Kimya 10. Sınıf Yazılı Soruları' bölümünde Moderatör Güleda tarafından paylaşıldı.

Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.
 1. Moderatör Güleda

  Moderatör Güleda Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  10 Ocak 2009
  Mesajlar:
  7.623
  Beğenileri:
  4.563
  Ödül Puanları:
  113

  Buyrun ;

  Ekli Dosyalar:

  slep, -MERVE--, Mehmet Yurt ve diğer 1 kişi bunu beğendiniz.
 2. Moderatör Güleda

  Moderatör Güleda Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  10 Ocak 2009
  Mesajlar:
  7.623
  Beğenileri:
  4.563
  Ödül Puanları:
  113
  MtnDnDr bunu beğendi.
 3. Moderatör Güleda

  Moderatör Güleda Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  10 Ocak 2009
  Mesajlar:
  7.623
  Beğenileri:
  4.563
  Ödül Puanları:
  113
  MtnDnDr bunu beğendi.
 4. Moderatör Güleda

  Moderatör Güleda Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  10 Ocak 2009
  Mesajlar:
  7.623
  Beğenileri:
  4.563
  Ödül Puanları:
  113

  1) Aşağıdaki kelimeleri tanımlayınız-izah ediniz. a)Molarite: b) Seyreltik çözelti: c) Yarı ömür: d) Füzyon:


  2) Öz kütlesi 1,8 g/cm3 olan kütlece %49 luk H2SO4 sıvısından 2 molar 100 mL çözelti nasıl hazırlanır?( H2SO4 :98 g/mol)

  4) 2 M 200 mL NaNO3 çözeltisine 300 mL Ca(NO3)2 çözeltisi ilave ediliyor. Son çözeltide NO3-1 iyonları derişimi 2,6 molar olduğuna göre Ca+2 ve Na+ iyonlarının son derişimi kaç molardır?


  5) 1 molar yabancı tanecik saf suyun kaynama noktasını 0,52 oC artırır. 1 atm basınç altında 2 molar Mg(NO3)2 çözeltisinin kaynamaya başlama sıcaklığı kaç oC’tır?  6) Alfa ışıması nedir? Radyoaktif atomun kararlı hale geçerken alfa ışıması yapmasının nedeni ne olabilir? Alfa ışıması yapan atomda ne gibi değişiklikler olur? Hangi sembolle gösterilir? Alfa taneciği elektromagnetik alanda hangi kutba sapar neden? Alfa ışıması yapan atom kararlılık kuşağının hangi bölgesinde yer alır? Alfa taneciği neden gazları iyonize edebilme özelliğine sahiptir?  7) Aşağıdaki çekirdek tepkimelerinde yer alan X,Y,Z ve T tanecikleri nelerdir?
  a) 10 b) 14 c) 235 140 1
  U + 01n › Ba + T + n 3
  B + X › 37Li + YO › 14N + Z 92 560
  5 87
  8) Radyoaktif X ve Y atomlarının yarı ömürleri sırasıyla 2n ve 3n dir. 200 gram X ve Y den oluşan karışımdan 6n yıl sonra 40 gram
  kalmaktadır. Başlangıç X kaç gramdır?

  9) Kimyasal tepkimeler ile çekirdek tepkimeleri arasındaki farklardan 5 tanesini yazınız?
  a)
  b)
  c)
  d)
  e)
  *********************************************
  1- X2(g) + Y2(g) 2XY(g) + Q

  Yukarıdaki tepkime dengedeyken , XY miktarını arttırmak için

  I ) ortamdaki X2 derişimi
  II ) kabın sıcaklığı
  III) kabın basıncı
  Niceliklerinden hangileri arttırılmalıdır? Açıklayınız.


  2- 0,04 M 500 ml Ag(NO3)2 çözeltisi ile 0,1 M 100 ml NaCl çözeltisi karıştırıldığında oluşan yeni çözelti doygunluğa ulaşıyor.Buna göre AgCl’nin Kç değeri nedir?  3- CaSO ’ün 10 M K SO çözeltisindeki çözünürlüğü nedir?
  ( CaSO için Kç: 10 )  4- 0,1 M MgCl2 ve 0,1 M Na2CO3 çözeltilerinin 1 er litresi karıştırılıyor
  Çökelti oluşmaması için çözeltiye en az 18 L su eklenmesi gerektiğine göre MgCO3’ın Kç değeri kaçtır?  5- X2(g) + Y2(g) 2XY(g)
  Homojen gaz tepkimesi sabit hacimli kapta gerçekleşmektedir.
  Buna göre;
  I) sıcaklığı arttırma
  II) kaba X2 gazı ekleme
  III) katalizör kullanma
  işlemlerinden hangileri tek başına uygulandığında aktivasyon enerjisi değişir? Açıklayınız.


  6- 0,4 M Ca(OH) çözeltisinin kaç litresine
  3 litre su eklenirse oluşan çözeltinin oda koşullarında
  pH‘ı 13 olur?


  7- 50 ml 0,04 M NaOH çözeltisi ile 50 ml 0,01 M H2SO4 çözeltileri karıştırılıyor.son karışımın pH değeri nedir?  8- Oda sıcaklığında BOH için Ka:2.10 dur.
  Buna gore aynı sıcaklıkta 2.10 M BOH çözeltisinin
  pH‘ı kaçtır?


  9- 12,7 gr Cu’ı tamamen çözebilmek için 800 ml H2SO4 çözeltisi kullanılmaktadır.Buna göre H2SO4 çözeltisinin pH’ı kaçtır?(Cu:63,5)
  10- İyonlaşma yüzdesi 1 % olan 0,1 M lık NH
  Çözeltisinin pH‘ı ve Kb sabiti kaçtır ?


  -MERVE-- ve MtnDnDr bunu beğendi.
 5. Moderatör Güleda

  Moderatör Güleda Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  10 Ocak 2009
  Mesajlar:
  7.623
  Beğenileri:
  4.563
  Ödül Puanları:
  113


  Soru 1: 2,8gr N2 gazı N.Ş.A da yeterince hirojen gazı ile reaksiyona girmektedir. Buna göre boş bırakılan yerleri doldurunuz.(N:14 gr/mol, H: 1 gr/mol )
  N2 + 3 H2 ----------- 2NH3
  2,8 gr ………gr ……..gr
  …….mol ………mol ……...mol
  …….lt ………lt ………lt
  6) Periyodik çizelgenin 7A grubunda bulunan bir element art arda 2 alfa, 6 beta ışıması yaparsa, oluşan yeni element hangi grupta olur?


  7) H2 (g) + Cl2(g) › 2HCl(g) + 32 kkal Tepkimesine göre, 0,5 mol HCl gazının ayrışma ısısı kaç kkal’dir?


  8) C(k) + ½ O2(g) › CO (g) ?H1= -26,4 kkal
  CO(g) + ½ O2(g) › CO2 (g) ?H2= -67,6 kkal
  3C(k) + 2 Fe2O3(k) › 4Fe(k) + 3CO2 (g) ?H3 =+110,8 kkal

  Tepkime entalpileri bilindiğine göre;
  Fe2O3(k) +3CO(g) › 2Fe(k) + 3CO2 (g) Tepkimesinin ?H değeri nedir ?
  9) 200 gram cam bir kalorimetre kabı içinde 1 lt su bulunmaktadır. Tepkimede 0,2 mol ürün oluşurken sıcaklık 2,6 oC artma olduğuna göre, 1 mol ürün oluşmasına ilişkin ?H değeri nedir? ( Ccam=0,2, Csu=1 cal/ g oC )
  10) Radyoaktif bir maddenin 120 gramının 15 grama düşmesi için 54 dakika geçiyor. Buna göre Radyoaktif maddenin yarılanma süresi kaç dakikadır?

  -MERVE-- ve MtnDnDr bunu beğendi.
 6. Moderatör Güleda

  Moderatör Güleda Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  10 Ocak 2009
  Mesajlar:
  7.623
  Beğenileri:
  4.563
  Ödül Puanları:
  113

  Soru 2: 40 gr CH4 ve 6 gr He içeren gaz karışımının basıncı 760 torr dur.Ortamda bulunan her bir gazın kısmi basıncını bulunuz.( C:12 gr/mol , H:1 gr/mol He:4 gr/mol)
  Soru 3: X(OH)2 + 2HCl ---------- XCl2 + 2 H2O
  Denklemine göre 0,4 mol HCl harcandıgında 22,2 gr XCl2 oluştuğuna göre X ‘in atom ağırlığını bulunuz.( O:16 gr/mol H:1 gr/mol Cl:35,5 gr /mol)  Soru 4: Aşağıda verilen reaksiyonları tamamlayınız.
  a) HF + Mg(OH)2 --------
  K3PO4 + BaCl2 --------
  c) Cu + HCl --------
  d) CaO + CO2 ---------
  e) Pb(NO3)2 + NaCl -------


  Soru 5: Aşağıda verilen denklemleri denkleştiriniz.

  a) C4H8 + O2 -------- CO2 + H2O
  CaC2 + H2O -------- C2H2 + Ca(OH)2
  c) CaO + H3PO4 -------- Ca3(PO4)2 + H2O
  d) MnO2 + HCl --------- MnCl2 + Cl2 + H2O
  e) C2H5OH + O2 ------- CO2 + H2O
  Soru 6: 60 C de 540 gr doygun X tuzu çözeltisi hazırlanıyor.Sıcaklık 40 C ye düşürüldüğünde çökelme olmaması için kaç ml su ilave edilmelidir?

  Soru 7: 3 M 200ml KCl çözeltisi ile 3M 400 ml KCl çözeltisi karıştırılıyor. Oluşan bu karışımdaki Cl- iyonu derişimi kaç molardır?

  Soru 8: 300gr % 20 lik tuz çözeltisine aynı maddenin % 40 lık 200gr çözeltisinden ilave ediliyor. Oluşan çözelti kütlece yüzde kaçlık olur?

  -MERVE-- ve MtnDnDr bunu beğendi.
 7. Moderatör Güleda

  Moderatör Güleda Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  10 Ocak 2009
  Mesajlar:
  7.623
  Beğenileri:
  4.563
  Ödül Puanları:
  113
  MtnDnDr bunu beğendi.
 8. Moderatör Güleda

  Moderatör Güleda Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  10 Ocak 2009
  Mesajlar:
  7.623
  Beğenileri:
  4.563
  Ödül Puanları:
  113
  -MERVE-- ve MtnDnDr bunu beğendi.
 9. Moderatör Güleda

  Moderatör Güleda Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  10 Ocak 2009
  Mesajlar:
  7.623
  Beğenileri:
  4.563
  Ödül Puanları:
  113
  MtnDnDr bunu beğendi.
 10. Moderatör Güleda

  Moderatör Güleda Özel Üye Özel Üye

  Katılım:
  10 Ocak 2009
  Mesajlar:
  7.623
  Beğenileri:
  4.563
  Ödül Puanları:
  113
  -MERVE--, MtnDnDr ve mahmut bunu beğendi.
Konu Durumu:
Mesaj gönderimine kapalı.

Sayfayı Paylaş