Örnek Sorular

Konu 'Edebiyat 9.Sınıf' bölümünde MAHMUT123 tarafından paylaşıldı.

 1. MAHMUT123

  MAHMUT123 Forumdan Uzaklaştırıldı

  Katılım:
  11 Ocak 2011
  Mesajlar:
  129
  Beğenileri:
  106
  Ödül Puanları:
  0

  1) Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise (D) ,yanlış ise (Y) yazınız. (10 puan)

  * Bir metnin anlatıcı değiştiğinde metnin anlatım özelliklerinde herhangi bir değişiklik meydana gelmez. ( )
  * İlahi bakış açısıyla yazılan metinlerde, anlatıcı olaylar ve kahramanlarla ilgili her şeyi bilir. ( )
  * Gazelin son beytine matla denir. ( )
  * Koşma nazım şeklinin sekizli hece ölçüsüyle yazılanlarına semai denir. ( )
  * Kaside aşk, kadın şarap konularını işler. ( )
  2) Masal türü ile hikâye türünü karşılaştırınız. (20 puan)
  3) Edebi metinler tablosunu çiziniz . (10 puan)

  Ay geçer yıl geçer uzarsa ara
  Giyin kara libas yaslan duvara
  Yanından göğsünden açılır yara
  Yâr gelmezse yaraların elletme
  Aşık Veysel Şatıroğlu

  4) Yukarıdaki şiiri yapı bakımından (uyak şeması, ölçü, kafiye, nazım şekli ve nazım türü) inceleyiniz. (4+4+4+4+4= 20P)
  5) Aşağıdaki boşlukları uygun

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  lerle doldurunuz. ( 10 Puan )

  • Halk Edebiyatı’nın ölçüsü ………… dür.
  • Divan Edebiyatı’nda kullanılan hecelerin uzunluk-kısalıklarına , (açıklık ve kapalılık ) dayalı ölçü sistemine ……….denir.
  • Mısra sonlarındaki kafiyeden sonra ekteki ses benzerliğine ………denir.
  • Kasidede şairin adının geçtiği bölüme ……… denir.
  • Türk edebiyatında bestelenmek amacıyla yazılan divan şiiri nazım şekline ………denir.

  6) Aşağıdaki eserlerin sanatçılarını karşılarına yazınız. (10 puan)

  Forsa:
  Hariciye Koğuşu:
  Nutuk:
  Divan-ı Lugati’t-Türk:
  Divan-ı Hikmet:

  7) Aşağıdaki edebiyat terimlerinin edebiyatımızın hangi dönemlerine ait olduklarını yazınız. (10 puan)

  Sağu:
  Koçaklama:
  Roman:
  Karagöz:
  Gazel:

  8) Türk Halk Edebiyatı’nın bölümlerini

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  ak kısaca açıklayınız. (10 puan)
  Mahmut ALTINTAŞ
  Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

  Yanıtlar en altta...:264:

  ...Yanıtlar…
  1) Y (2P), D (2 P) , Y (2 P) , D (2 P), Y (2 P) 10 puan

  2) Masal: Yazarı belli olmayan, olayların bilinmeyen bir ülkede ve zamanda geçen,içinde olağanüstü olayların geçtiği,kendine özgü bir anlatım biçimi olan edebi metinlerdir. Anonim olan masalların,ağızdan ağza nakledildiği için kendine özgü bir anlatım biçimi ve planı oluşmuştur. Başlangıçları ve sonuçları kalıplaşmıştır. (5p)

  Hikâye: Dış dünyada karşılaşabileceğimiz türden olayları, kurgulayarak, belirli bir hacim içerisinde anlatan metinlerdir. Hikayelerde gerçek ya da gerçeğe yakın olaylar yer,zaman,olay, ve kişiler etrafında aktarılır. (5 p) Masal ve hikâye anlatmaya bağlı edebi metinlerdir. (5p) Hikâye daha gerçeğe yakın bir türdür. (5p)

  3) Çoşkuya bağlı edebi metinler: Şiir
  Olay etrafında gelişen edebi metinler: 2’ye ayrılır.

  a- Anlatmaya bağlı edebi metinler: Roman,Hikaye, Masal,

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...


  b- Göstermeye bağlı edebi metinler: 2’ye ayrılır.
  a- Modern Tiyatro:Trajedi, Komedi, Dram 2 puan
  b- Gelenekli

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  Halk Tiyatrosu: Meddah, Karagöz, Köy seyirlik oyunları,Orta oyunu
  4) a –––– ara “ara” Zengin uyak
  a –––– duvara Ölçü: 6+5= 11’li hece ölçüsü
  a –––– yara Nazım şekli: Koşma
  b –––– yaraların elletme Nazım türü:

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  leme
  5) hece
  Aruz
  Redif 5* 2=10 puan
  Taç beyit
  Şarkı
  6) Ömer Seyfettin, Peyami Safa, M. Kemal Atatürk, Kaşgarlı Mahmut, Ahmet Yesevi
  7) Sağu: Eski

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  , Koçaklama: Türk Aşık Edebiyatı, Roman: Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı, Karagöz: Gelenekli Türk Halk Tiyatrosu, Gazel: Divan Edebiyatı


  8) 1-Anonim Halk Edebiyatı: Ürünlerin kim tarafından yapıldığı belli olmayan edebiyattır. Ürünler halkın ortak malıdır.
  2-Aşık Edebiyatı: Aşık adanı verdiğimiz belerli kişiler ellerinde sazlarıyla diyar diyar gezip ürünlerini vermişlerdir. Şiirlerin sonlarında

  Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...

  in adı geçer.
  3-Tasavvuf-Tekke Edebiyatı: Yine belirli şairlerin daha çok din konularını işledikleri edebiyattır.

Sayfayı Paylaş